Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul,,Mihail CantacuzinoSinaia

Modulul 1:SERVICII HOTELIERE


Clasa: a X a
Programa:Anexa nr.2 la OMCTS nr.4463 din 12.07.2010
Profesor:Barzoi Rodica

Director
Sef catedra

PLANIFICARE CALENDARISTICA
Unitati de
Competente
Continuturi
Nr. Sapt.
competente specifice
tematice
ore
UC1
C1.Actualizarea Investigarea surselor de 2
S1
Organizarea cunostintelor
informare specifice
activitatii
specifice
industriei turismului
unitatilor
industriei
-Surse de informare:
hoteliere
turismului
internet,legislatie,reviste
de specialitate,alte surse
mass-media
Selectarea informatiilor
specifice activitatii din
2
S2
structurile de primire
-Selectarea dupa:
importanta posibilitatii de
aplicare
Integrarea noilor
2
S3
informatii in activitatea
curenta
-Integrarea in functie de :
tipul de unitate,activitatea
desfasurata
C2.Desfasoara
Activitati specifice
4
S4
activitati in
tipurilor de unitati de
S5
compartimentele alimentatie publica
unitatilor de
-Tipuri de unitati de
alimentatie si
alimentatie dupa:
hotelarie
capacitate,forma de
proprietate,categoria de
clasificare
-Activitati:
de aprovizionare conform
comenzilor,depozitare in
functie de natura materiei
prime,transport conform
fluxurilor tehnologice.

Obs.

Activitati specifice
tipurilor de unitati de
turism
-Tipuri de unitati de turism
dupa: capacitate,forma de
proprietate,grad de confort
-Activitati:pregatirea
primirii turistilor,sejurul
turistilor,plecarea turistilor
Intampinarea clientilor
UC3
C3.Presteaza
-Salut,formule de politete
Servicii
servicii la
Transportul bagajelor
hoteliere la nivelul holului
clientilor
nivelul
-Serviete,geamantane,
holului
echipamente sportive
Efectuarea
comisioanelor pentru
pentru clientii hotelului
-Rezervare de bilete
pentru spectacole,mijloace
de transport,manifestari
culturale,sportive.
Curatenia la nivelul
C4.Executa
holului
sarcini la nivelul -Aranjarea mobilierului,
holului
-Stergerea prafului,
-Aranjarea decoratiunilor
Legatura intre hol si
celelalte compartimente:
-Receptie
-Etaj
-Restaurant
Tipologia serviciilor
UC4
C5.Informeaza
suplimentare
Servicii
turistii in
-Dupa natura lor:servicii
suplimentar legatura cu
de informare,de
e prestate
serviciile
intermediere,cu caracter
turistilor
suplimentare pe special,cultural-artistice,
care le poate
sportive,financiare
presta
-Dupa natura
angajamentului financiar:
cu plata si fara plata
-In functie de categoria
hotelului

S6
S7

S8

S9

S10
S11

S12
S13

S14
S15

S16
S17
S18

C6.Selecteaza
cerintele de
servicii
suplimentare ale
clientului
UC2.
C7.Presteaza
Presteaza
serviciile
serviciile
suplimentare
suplimentar
e

Modalitati de
transmitere catre turisti
a informatiilor in
legatura cu oferta de
servicii suplimentare a
hotelului
-verbala
-scrisa
Comunicarea cu clientul
in legatura cu solicitarile
de servicii suplimentare

Caracteristicile
serviciilor suplimentare
in functie de tipul lor
Comportamentul
profesional in timpul
pretarii serviciilor
suplimentare
Conditii de calitate ale
serviciilor turistice
Conditii de siguranta ce
trebie respectate la
prestarea serviciilor
suplimentare

C8.Rezolva
reclamatiile
clientului la
nivelul
competentei sale

Comportamentul
lucratorului in cazul
unor reclamatii
Rezolvarea reclamatiilor
clientului

S19
S20

S21
S22

S23
S24

S25

S26

S27
S28

S29

S30

S31

S32

S33

Forme de comunicare
C9.Primeste si
transmite mesaje Sortarea corespondentei
de
corespondenta
Distribuirea
pentru turisti
corespondentei
Reguli privind

C10.Pune la
dispozitia
turistilor
ziare,reviste si
materiale
publicitare

distribuirea publicatiilor
si a materialelor
publicitare in cadrul
hotelului

S34

S35

Recapitulare
TOTAL NR.ORE
70