Sunteți pe pagina 1din 143

Janetta SÎRBU

RECRUTARE, SELECȚIA ȘI INTEGRAREA PERSONALULUI

2014

OBIECTIVE

Dobândirea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi în recrutarea şi selecţia profesională

Însuşirea etapelor aferente proceselor de recrutare şi selecţie

Utilizarea şi aplicarea adecvată a metodelor şi tehnicilor de recrutare şi selecţie

CAP.I. IDENTIFICAREA NEVOII DE PERSONAL

1.1. Definirea noţiunii de recrutare

1.2. Tipologia recrutării

1.3. Procesul de planificare/previzionare a resurselor umane

1.4. Evaluarea ofertei forţei de muncă

CAP.II.

DESCRIEREA,

PROIECTAREA

ŞI ANALIZA POSTURILOR DE

MUNCĂ

2.1. Descrierea posturilor de muncă

2.2. Proiectarea posturilor de muncă

2.3. Analiza posturilor de muncă

2.4. Fişa postului de muncă

CAP. III. PLANUL DE RECRUTARE

3.1. Conţinutul planului de recrutare

3.2. Etapele planului de recrutare

3.3. Metode de recrutare

3.4. Evaluarea planului de recrutare

CAP. IV. IDENTIFICARE SURSELOR PENTRU RECRUTARE

4.1. Surse din interiorul întreprinderii

4.2. Surse din exteriorul întreprinderii

CAP. V. ORGANIZAREA PROCESULUI DE SELECŢIE

5.1. Definirea selecţiei resurselor umane

5.2. Etapele procesului de selecţie

5.3. Responsabilitatea pentru selecţie

5.4. Stabilirea criteriilor de bază în selecţie

CAP. VI. DOSARUL CANDIDATULUI

6.1. Curriculum Vitae

6.2. Scrisoarea de prezentare/motivaţie/intenţie

6.3. Fişa de candidatură (formular de angajare)

CAP. VII. INTERVIUL DE SELECŢIE

7.1. Organizarea interviului. Tipuri de interviu

7.2. Pregătirea candidatului pentru interviu

7.3. Pregătirea intervievatorului pentru interviu

7.4. Aprecierea rezultatelor interviului

CAP. VIII. TESTELE DE SELECŢIE

8.1. Importanţa aplicării testelor de selecţie

8.2. Tipologia testelor de selecţie

8.3. Analiza testelor de selecţie

CAP. IX. DECIZIA DE ANGAJARE

9.1. Conţinutul şi verificarea referinţelor

9.2. Examinarea medicală a candidatului

9.3. Oferirea postului şi negociere

CAP.I. IDENTIFICAREA NEVOII DE PERSONAL

1.1. Definirea noţiunii de recrutare

1.2. Tipologia recrutării

1.3. Procesul de planificare/previzionare a resurselor umane

1.4. Evaluarea ofertei forţei de muncă

1.1. DEFINIREA NOŢIUNII DE RECRUTARE

ACTIVITATEA DE IDENTIFICARE A PERSOANELOR CARE AU ACELE CARACTERISTICI SOLICITATE DE POSTURILE VACANTE ŞI DE ATRAGERE A ACESTORA ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII

ACTIVITATEA CARE IDENTIFICĂ SURSELE DE CANDIDAŢI CALIFICAŢI

ŞI ÎI DETERMINĂ SĂ CANDIDEZE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI NOI SAU VACANTE ÎN CADRUL UNEI ÎNTREPRINDERI

PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE MUNCĂ (LUCRU)

PROCES DE LOCALIZARE, IDENTIFICARE ŞI ATRAGERE DE POTENŢIALI CANDIDAŢI PENTRU ANUMITE POSTURI ESTE CONFLUENŢA DINTRE POST ŞI CANDIDAT

RESURSĂ UMANĂ

FORŢĂ DE MUNCĂ

PERSONAL

1.2. TIPOLOGIA RECRUTĂRII

După legătura cu sursa:

Recrutare directă – se adresează nemijlocit persoanelor Recrutare indirectă – se adresează prin intermediul mass – media

După natura activităţilor avute în vedere:

Recrutare curentă – prin mijloace obişnuite Recrutare specializată – se adresează la o anumită categorie, spre anumite modalităţi

Sub aspectul continuităţii:

Recrutare cu caracter permanent – preocupare continuă Recrutare intermitentă (sezonieră)

După sursa căreia se adresează:

Recrutare interioară – pentru persoanele din interiorul organizaţiei Recrutare exterioară - pentru persoanele din exteriorul organizaţiei

După aria teritorială:

Recrutare care se circumscrie la o zonă locală Recrutare care se circumscrie la o zonă mai largă

După statutul juridic al persoanelor:

Recrutare a persoanelor angajate Recrutare a persoanelor neangajate

1.3.

PROCESUL

RESURSELOR UMANE

DE

PLANIFICARE/PREVIZIONARE

A

Orice proces de recrutare de personal debutează cu conştientizarea apariţiei unei nevoi de personal. Cauze:

a) părăsirea întreprinderii de către unii dintre angajaţi

- motive fie de naturã individuală (identificarea în piaţa forţei de muncă a unui post mai atractiv la altă companie, mutarea reşedinţei din localitatea respectivã etc.)

- motive organizaţionale (persoana nu mai corespundea cerinţelor postului, au existat acţiuni ale acesteia neconforme cu deontologia profesionalã etc.)

- motive mixte (concomitent din partea angajatului şi din partea firmei);

b) dezvoltarea organizaţiei determină apariţia unor posturi noi care nu sunt încă ocupate cu resurse umane

OBIECTIVELE ORGANIZA Ţ IONALE

OBIECTIVELE ORGANIZAŢIONALE

OBIECTIVELE ORGANIZA Ţ IONALE
OBIECTIVELE ORGANIZA Ţ IONALE
OBIECTIVELE ORGANIZA Ţ IONALE Inventarierea efectivelor - Inventarul posturilor ocupate în prezent ş i calificarea
OBIECTIVELE ORGANIZA Ţ IONALE Inventarierea efectivelor - Inventarul posturilor ocupate în prezent ş i calificarea

Inventarierea efectivelor

-
-

Inventarul posturilor ocupate în prezent şi calificarea cerutã

Piaţa

muncii

Plecări

anticipate

+
+

Politici de

formare şi

promovare

Acces prin promovare internã şi mutare

=

Număr de indivizi care pot fi disponibili

+ Numărul de Expansiune, posturi ce diversificare trebuie create Productivitate -
+
Numărul de
Expansiune,
posturi ce
diversificare
trebuie create
Productivitate
-

Numărul de posturi ce vor fi desfiinţate

Tehnologie,

reorganizare

=

Numărul de posturi descoperite

reorganizare = Num ă rul de posturi descoperite Surplus/deficit de resurse umane Ac ţ iuni de:

Surplus/deficit de resurse umane

de posturi descoperite Surplus/deficit de resurse umane Ac ţ iuni de: disponibilizare, angajare, promovare
de posturi descoperite Surplus/deficit de resurse umane Ac ţ iuni de: disponibilizare, angajare, promovare

Acţiuni de: disponibilizare, angajare, promovare reafectare

ţ iuni de: disponibilizare, angajare, promovare reafectare Analize retrospective periodice Procesul de

Analize retrospective periodice

Procesul de planificare/previzionare a resurselor umane

Estimările numerice în privinţa necesarului de angajaţi se fac pe baza următoarelor trei abordări:

a) pe baza discernământului managerial

- întreprinderi mici – managerul, întocmeşte singur estimările, în funcţie de cât de bine cunoaşte evenimentele şi de personalul din întreprindere

- întreprinderi mari - şeful de personal

b) prin tehnici de studiu de muncã

- studiul metodelor de producţie şi de muncã

- organizarea şi măsurarea muncii (măsurarea muncii este o tehnicã de stabilire a normei de timp în care un lucrător, calificat pentru activitatea respectivã, poate sã execute o operaţie precis definitã la un standard de performanţã precis definit)

c) prin utilizarea metodelor economico - statistice

- metode de regresie

- analiza tendinţelor

- estimarea necesarului de personal

- metoda Delphi

- variabila Productivitatea muncii

1.4.

EVALUAREA OFERTEI FORŢEI DE MUNCĂ

1. personalul existent (piaţa de muncă internă)

2. oferta de angajaţi potenţiali (piaţa de muncă externă)

Orice analiză tipică a ofertei de muncă se concentrează pe următoarele aspecte:

Personal existent

Personal potenţial

Minus angajaţii care pleacă

- număr

- localizare

- pensionări

- categorii

- categorii

- pierderi, demisii

- competenţe

- competenţe

- disponibilizări

- performanţă

- posibilităţi de

- concedieri

- flexibilitate

instruire

- posibilităţi de

- atitudini

promovare

- concurenţã

1.

PERSONALUL EXISTENT (PIAŢA DE MUNCĂ INTERNĂ)

Întrebările tipice în evaluarea stării pieţei de muncã interne:

- Categoriile de posturi – Care sunt categoriile de personal de care dispunem? (de exemplu: ingineri, lucrători operativi etc);

- Numărul de angajaţi – Câte persoane sunt angajate în fiecare dintre aceste categorii?

- Competenţele – Care sunt calificările şi capacităţile profesionale de care dispun angajaţii existenţi?

- Performanţa – Care este nivelul de performanţă la care ajung diversele categorii de angajaţi?

- Flexibilitatea – Cât de uşor por fi transferaţi angajaţii de pe un post pe altul? Existã posibilităţi de transferare a competenţelor individuale?

- Posibilităţile de promovare – Câţi dintre angajaţi sunt pregătiţi pentru promovare în posturi cu exigenţã sporitã?

- Profilul de vârstã – Existã vreo problemã din cauza eventualelor dezechilibre între numărul de angajaţi cu experienţă şi al celor fără experienţă?

- Distribuţia pe sexe Ţinând cont de cerinţele obiectului de activitate, există vreo problemă în privinţa asigurării unui echilibru corespunzător între sexe?

- Persoanele care părăsesc întreprinderea – Care este rata de fluctuaţie a personalului în cadrul fiecărei categorii de vârstă şi pe departamente? Câte persoane şi-au întocmit dosare de pensionare? Există posibilitatea de a se recurge la disponibilizări? Câţi angajaţi au părăsit întreprinderea din motive de insatisfacţie? Existã vreo tendinţã evidentã?

Răspunsul la aceste întrebări ne poate oferi o imagine veridică a ceea ce se întâmplã cu forţa de muncã din cadrul organizaţiei. Datele rezultate pot fi comparate cu necesarul planificat de forţa de muncã, pentru fiecare din categoriile de personal identificate de conducerea organizaţiei, iar concluzia generalã se încadrează într-una din următoarele trei posibilităţi:

1. Oferta existentă este mai mult sau mai puţin apropiată de necesarul previzionat pentru fiecare categorie de personal;

2. Oferta depăşeşte necesarul previzionat pentru una sau mai multe categorii;

3. Oferta este mai scăzută decât necesarul planificat pentru una sau mai multe categorii.

2. OFERTA DE ANGAJAŢI POTENŢIALI (PIAŢA DE MUNCĂ EXTERNĂ)

Reprezintă persoanele din afara organizaţiei Aduce o posibilă reînnoire a personalului Nu există certitudini asupra valorii profesionalismului celor selectaţi Presupune o perioadă de acomodare Creează un sentiment de insatisfacţie pentru personalul din interior

INDICATORI UTILIZAŢI PENTRU „ANALIZA” FORŢEI DE MUNCĂ

fluctuaţia forţei de muncã sau fluctuaţia personalului

Numărul angajaţilor care au plecat pe parcursul anului

X 100

Efectivul mediu de angajaţi pe parcursul anului

O ratã a fluctuaţiei de până la 25% este consideratã satisfăcătoare de majoritatea organizaţiilor. O ratã de peste 25% semnalează probleme

importante în ceea ce priveşte gestionarea resurselor umane. Deşi, în general vorbind, rata fluctuaţiei de muncã este un indicator util, are totuşi unele dezavantaje:

- nu aratã în care din compartimentele organizaţiei s-au înregistrat cele mai înalte rate de plecare;

- nu indicã vechimea în muncã a celor care au plecat;

- nu semnaleazã eventualele modificãri bruşte, de la un an la altul, ale numãrului de angajaţi utilizaţi.

Aceste dezavantaje impun ridicarea unor întrebări mai amănunţite cu privire la fluxul bi-direcţional al forţei de muncã, respectiv al persoanelor care au intrat în organizaţie şi al celor care au plecat. Spre exemplu, în care dintre compartimentele organizaţiei s-au înregistrat cele mai înalte rate de fluctuaţie a personalului? Cât timp au lucrat în cadrul organizaţiei cei care au plecat? Este cifra angajaţilor una normalã pentru anul luat în calcul sau reprezintă o majorare/diminuare faţã de anii precedenţi?

indicele de stabilitate a forţei de muncã

Numărul de angajaţi plecaţi, cu o vechime de peste un an

X100

Numărul de persoane angajate în urmã cu un an

Acest instrument de măsurare a performanţei se aplică în primul rând pentru a identifica mai degrabă rata de plecare a noilor angajaţi decât cea a angajaţilor cu stat vechi de serviciu. NEAJUNS:

- nu este în măsură să evidenţieze compartimentele unde apare cea mai înaltã ratã de plecare a noilor angajaţi

- nu este întotdeauna indicat să se utilizeze o cifrã în care sunt consideraţi ca „angajaţi cu vechime în serviciu” persoane care au doar puţin peste un an vechime în întreprindere

În acest din urmã caz, ar fi mult mai relevant sã se efectueze o analizã directã a

angajaţilor plecaţi, in funcţie de vechimea în serviciu

PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE

Categoria

de

Sub

6

6 luni–

1an –

3ani-

6ani-

Peste

10

personal

luni

1 an

2 ani

5 ani

10ani

ani

Necalificaţi

           

Calificaţi

Funcţionari

Manageri

Situaţia angajaţilor plecaţi, în funcţie de vechimea în serviciu

Fluctuaţiile

forţei

de

muncă

prezintă

o

serie

de

avantaje

şi de

dezavantaje.

Avantaje:

 

-

stimulează recrutarea de personal „proaspăt”;

-

permite organizaţiei să se debaraseze mai uşor de unii angajaţi,

atunci când sunt planificate disponibilizări de personal (se foloseşte

astfel „pierderea naturalã”);

- deschide căi de promovare pentru angajaţii cu vechime în

serviciu;

- introduce un element de „autoselecţie” în rândul noilor angajaţi,

ceea ce poate sã prevină eventualele concedieri/demisii ulterioare;

Dezavantaje:

-

costuri

suplimentare

impuse

de

recrutarea

personalului

de

înlocuire;

- întreruperea producţiei de bunuri sau servicii provocatã de angajaţii care pleacă;

- costuri suplimentare de instruire profesionalã;

- pierderea investiţiilor în capitalul uman;

- eventualele dificultăţi în atragerea de noi angajaţi.

.

EVALUAREA RESURSEI UMANE (EVALUARE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ)

EVALUAREA CANTITATIVĂ

- Numărul de persoane

- Se poate face static – „la un moment dat”

- Dinamic – modificarea în timp

EVALUAREA CALITATIVĂ

1. Însuşirile personalului:

- Calificare

- Vechime

- Vârstă

- Sex

2. Structura resursei

- Ponderea categoriilor

3. Nivel de încadrare

- Tesa

- Execuţie

4. Statut juridic (contracte)

EVALUAREA CANTITATIVĂ (ÎN DINAMICĂ)

De menţionat:

Intervalul Momentul Baza de referinţă

Exprimarea:

Număr de persoane (absolut) sau în valori relative (%) Indici (cu baza fixă sau în lanţ) Tabelar Grafic

Indici

Per total:

Indicele modificării efectivului la sfârşitul anului

I = (E 31.12.2007/E31.12.2006) * 100

Intrari

η

=

Iesiri

>1

Indicele modificării efectivului mediu:

I = (E 2007/E2006) * 100

Pe categorii:

Indicele modificării personalului permanent

Indicele modificării personalului cu contract de muncă nedeterminată

Indicele modificării personalului cu contract de muncă determinată

Tabelar

Indici cu baza fixă

Categorie

U.M.

 

ANII

   

2005

2006

2007

Total

Nr. persoane

     

%

100

   

TESA

Nr. persoane

     

%

100

   

Indici în lanţ

Categorie

ANII

2005

2006

2006/2005 (%)

Total

     

TESA

     

MUNCITORI

     

……….

     

Grafic

120

100

80

60

40

20

0

2004 2005 2006 2007
2004
2005
2006
2007
Total Tesa Muncitori
Total
Tesa
Muncitori

EVALUAREA CALITATIVĂ (ÎN DINAMICĂ)

Numeric Modificare în timp a ponderilor Modificare în timp a valorilor medii

Indici

Indici

Tabelar

Grafic

Exemplu:

Indicele personalului cu calificare superioară

I = [(Es0/Et0)/(Es1/Et1)]*100

tabelar

Categ. de

Anul

persoane

2005

2006

2007

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

Total

 

100

 

100

 

100

……

           

Grafic

circular: pentru fiecare an (ex.: anul 2007)

15 88
15
88
tesa muncitori
tesa
muncitori

sau

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2004
2005
2006
2007
Muncitori Tesa Total
Muncitori
Tesa
Total

CAP.II. DESCRIEREA, PROIECTAREA ŞI ANALIZA POSTURILOR DE MUNCĂ

2.1.

Descrierea posturilor de muncă

2.2.

Proiectarea posturilor de muncă

2.3.

Analiza posturilor de muncă

2.4.

Fişa postului de muncă

2.1.

Descrierea posturilor de muncă

POSTUL DE MUNCĂ

ANSAMBLU DE SARCINI, OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI RELATIV OMOGENE (SIMILARE) PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINESCĂ OCUPANTUL ACESTUIA

Termenul se confundă cu:

Funcţie Serviciu Slujbă Îndatorire Loc de muncă

În

definirea

postului

responsabilitate.

se

recurge

la

obiective,

sarcini,

autoritate,

Obiectivele postului, respectiv obiectivele individuale pe care ocupantul acelui post trebuie sã le realizeze sunt derivate din obiectivele compartimentului, departamentului etc. şi respectiv, din obiectivele generale ale firmei. Îndeplinirea obiectivelor presupune realizarea sarcinilor, adică a unor procese de muncã mai simple sau mai complexe, corelate cu sarcini ale altor persoane, ocupante ale unor posturi din acelaşi departament, atelier, secţie etc. Mijloacele care pot fi folosite de ocupantul unui post pentru îndeplinirea sarcinilor care-i revin constituie competenţa sau autoritatea formală asociată postului. Atingerea obiectivelor individuale implicã un anumit nivel de competenţã (autoritate) care trebuie sã fie corelat cu responsabilitatea. Responsabilitatea este obligaţia ce revine ocupantului unui anumit post pentru realizarea sarcinilor şi îndeplinirea obiectivelor, dar şi răspunderea pentru felul în care îşi exercitã autoritatea (competenţa), pentru urmările pe care le are activitatea desfăşurată. Responsabilitatea stă la baza unui anumit nivel şi tip de recompense şi sancţiuni. În literatura de specialitate corelarea şi corespondenţa dintre sarcini, autoritate, responsabilitate şi obiective sunt cunoscute sub denumirea de triunghiul de aur al managementului (Figura 1).

Figura 1. Triunghiul de aur al managementului (dup ă I. Laz ă r, Maria Mortan

Figura 1. Triunghiul de aur al managementului (după I. Lazăr, Maria Mortan ş.a., 2004, pag. 178)

Gruparea posturilor de muncă cu activităţi de acelaşi fel (munci

omogene) se face în cadrul compartimentelor

În cadrul compartimentelor se stabilesc relaţii de autoritate ierarhică,

funcţională, de conducere, de control

- autoritate ierarhică – delegarea autorităţii asupra persoanelor de la

niveluri ierarhice inferioare

- autoritate funcţională - delegarea autorităţii asupra activităţilor ce se

desfăşoară în compartimente de la acelaşi nivel ierarhic

Compartimentele se situează pe diferite nivele ierarhice în funcţie de

importanţa pe care o au în cadrul activităţii generale, adică la o distanţã diferitã

de conducerea superioarã a firmei.

Ansamblul tuturor compartimentelor, persoanelor care îşi desfăşoară

activitatea în cadrul acestora, precum şi relaţiile stabilite dintre ele pe diferite

niveluri ierarhice formează structura organizatorică.

Posturile de muncã se caracterizează prin:

dinamicitate îşi schimbă continuu conţinutul apar sarcini noi implicaţiile psihologice se restructurează şi ele

Pentru fiecare post sunt necesare:

documentare tehnică utilizând documentaţiile existente

alte fişe proiectate pentru posturi similare din alte companii etc.

dicţionare care prezintă succinte descrieri ale profesiunilor existente şi care pot ajuta la redactarea fişelor de post.

În România există nomenclatorul autohton de profesii:

„Clasificarea ocupaţiilor din România” (1995, 2003, 2005).

DESCRIEREA POSTULUI este operaţia de formulare, de precizare în scris a locului postului în ansamblul organizaţiei, obiectivele, sarcinile precum şi a obiectivelor necesare ocupării acestuia.

Descrierea

postului

se

materializează

în

fişa

postului.

Conţinutul

descrierii postului are în vedere două aspecte:

Descrierea propriu-zisă care se denumeşte identificarea postului.

Cerinţele

postului

faţă

de

ocupantul

său,

care

se

denumeşte

specificarea postului.

Descrierea este foarte diferită: poate fi câteva fraze sau multe pagini. Specificaţia este mai restrânsă, dar face o prezentare mai succintă.

Trebuie să aibă în vedere o seamă de calităţi privind pregătirea profesională, vechimea, specialitatea postului, calificarea şi o serie de trăsături personale.

Fişa postului este personalizată

ea diferă de la o întreprindere la alta, fiind „construită” pentru

întreprinderea în cauzã şi reflectă percepţia respectivei întreprinderi legată de postul respectiv de muncă

2.2. Proiectarea posturilor de muncă

presupune precizarea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor fiecărei persoane ce urmează să lucreze pentru atingerea obiectivelor firmei. defineşte cerinţele specifice muncii desfăşurate de un grup sau la nivel individual trebuie sã răspundă întrebărilor: „Cum poate deveni performant un post?” „Cine poate obţine performanţă pe postul respectiv şi în ce mod?” necesită o analiză a muncii corespunzătoare fiecărui post de muncă în parte

Reproiectarea postului se produce când postul deja există. Poate avea în vedere două sensuri: o lărgire a postului pe orizontală sau pe verticală.

Cerinţe în proiectarea postului de muncă:

a) Marketingul postului adecvarea optimă a persoanei la post, nu doar dacă locurile pot fi ocupate posturile trebuie privite ca un întreg pentru a ne verifica dacă ele constituie o mulţime rezonabilă de sarcini sau nu

b) Caracterul motivator al postului stabilirea sarcinilor, pe cât posibil, astfel încât ele să fie stimulative şi apoi să ajute la îndeplinirea lor nivelul salariilor, condiţiile de lucru şi politica firmei

extreme

se poate angaja o persoană care este prea bună pentru post

la fel cum este posibil să se aleagă o persoană care nu are pregătirea necesară

c) Structura postului

- salariatul şi postul sunt reciproc adecvaţi, astfel încât individul îşi

realizează propriile nevoi motivaţionale, atunci când îndeplineşte cerinţele

patronatului - O problemã deosebit de importantã este optimizarea corelaţiei angajat- solicitare (efort) de muncã. În acest context, pot apărea două situaţii nefavorabile:

1. posturile sunt „largi” - nu sunt suficient încărcate cu sarcini,

competenţe, caz în care durata programului de lucru nu este bine acoperită (apar

timpi „morţi”);

2. posturile sunt „înguste” - sunt supraîncărcate cu sarcini, caz în care

angajatul nu reuşeşte să le ducă în totalitate la îndeplinire pe durata programului

de lucru şi apare stresul profesional cauzat de prelungirea programului de lucru sau ca urmare a intensificării ritmului de muncă peste ceea ce este normal. Aceste probleme pot fi depăşite printr-o corectã activitate de normare a muncii. Normarea muncii este o activitate de cercetare a proceselor de muncă, cu metode şi procedee specifice în scopul stabilirii cantităţii de muncă necesară efectuării unei lucrări sau îndeplinirii unei sarcini ori funcţii. Rezultatele acestei activităţi se concretizează în elaborarea normelor de muncă.

La baza normării muncii stă măsurarea şi studierea timpului de muncă. Măsurarea şi studierea consumului timpului de muncã serveşte la

stabilirea timpului în care o operaţie, o lucrare, o sarcină se poate şi trebuie să fie executată în condiţiile create la locul de muncã. Metode:

1. Cronometrarea timpului de lucru;

2. Fotografierea timpului de lucru;

3. Observarea instantanee.

2.3. Analiza posturilor de muncă are o anumită importanţă în planificarea resurselor umane în pregătirea şi dezvoltarea personalului în evaluarea performanţelor salariaţilor, salarizare este procesul de identificare a obiectivelor, sarcinilor, a cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare ocupantului său are menirea de a culege informaţii necesare. Sursele de informare sunt: persoana care ocupă postul respectiv; persoana ierarhic superioară; documente din regulamentul organizaţiei

Metode de analiză a postului: observarea, interviul, chestionarul, metoda incidentelor critice.

a. Observarea – metodă directă de culegere a informaţiilor. Are

avantajul de a asigura omogenitatea concluziilor dar consumă mult timp.

b. Interviul – conversaţia operatorului cu persoana care ocupă postul. Se

face pe baza unui interviu structurat sau nestructurat.

c. Chestionarul – procedură scrisă, este mai operativ.

d. Metoda incidentelor critice – se iau în studiu evenimentele produse

în segmentul activităţilor pe parcursul activităţii (momente critice).

2.4. Fişa postului

Existenţa unei fişe a postului are o triplã importanţã:

a) pentru ca raporturile de muncã sã se desfãşoare în condiţii bune, acestea conţinând o serie de informaţii privind limitele de responsabilitate, atribuţiile, interacţiunea cu alte posturi, condiţiile pe care trebuie să le

îndeplinească cel care ocupă postul respectiv; serveşte ca punct de pornire în întocmirea anunţurilor de recrutare;

b) în cazul unui conflict de muncă ajuns în instanţã, fişa postului poate

fi folosită ca probă;

c) pentru construirea cu profesionalism a grilelor de salarizare (este un

instrument de evaluare a performanţelor angajaţilor).

CONŢINUTUL FIŞEI POSTULUI

1. Identificarea şi definirea postului

2. Integrarea în structura organizatorică

3. Principalele atribuţii

4. Responsabilităţi

5. Condiţii ale postului

6. Cerinţele postului

7. Aptitudini necesare postului

8. Resursele „puse” la dispoziţia deţinătorului postului

1. Identificarea şi definirea postului Identificarea şi definirea postului de muncã se face conform COR - (Clasificarea Ocupaţiilor din România) Poziţia postului apare sub forma unui număr de identificare, fiind o facilitate care optimizează sistemul de comunicare pe linie profesională la nivel naţional (De exemplu: 312201 Operator calculator electronic şi reţele; 512302 Ospătar). Obiectivele principale ale postului de muncã

- se trec doar câteva obiective majore care caracterizează postul de muncă respectiv, fără prea multe detalieri.

- De exemplu, pentru postul de secretar asistent director (COR- 343102) obiectul activităţii constă în: evidenţa pe calculator a agendei de activităţi a directorului, programarea clienţilor, distribuirea mesajelor directorului către departamentele organizaţiei.

OBSERVAŢIE:

fişa postului de muncã nu include numele deţinătorilor acestuia oricâte persoane ar fi angajate pe postul respectiv de muncă, fişa de muncă va fi unică pentru toţi angajaţii pe postul respectiv ea va fi semnată însă de fiecare angajat în parte, directorul departamentului de resurse umane şi directorul organizaţiei

2. Integrarea în structura organizatorică

o

Este vorba de poziţia postului de muncă în structura ierarhică a organizaţiei.

o

Sunt definite poziţiile de subordonare, distanţa faţă de posturile superioare pe cale ierarhică, relaţiile cu posturile învecinate şi cu cele din subordine.

o

Este importantă menţionarea tipurilor de relaţii ierarhice, funcţionale şi de reprezentare. Aceastã informaţie este utilă în vederea stabilirii unui plan de promovare.

3. Principalele atribuţii Se prezintă sintetic atribuţiile necesare atingerii scopului postului (care sunt principalele activităţi realizate de persoana care ocupă postul astfel încât să fie atins scopul pentru care există postul). atribuţiile ce vor fi înregistrate reprezintă un grup de activităţi şi acţiuni ce se cer efectuate de către angajat pentru a răspunde obiectivului postului de muncã respectiv.

Verbe specifice diverselor categorii de posturi (Cole, 1997)

Manager

Specialist într-un post superior

Funcţionar

- Planifică

- Analizează

- Verifică

- Dirijează

- Propune

- Pune la dispoziţie

- Decide

- Interpretează

- Efectuează

- Implementează

- Consiliază

- Furnizează

- Realizează

- Apreciază

- Ţine evidenţa

- Asigură

- Recomandă

- Înaintează

- Menţine

- Elaborează

- Prezintă

- Stabileşte

- Analizează

4. Responsabilităţi conţine lista de obligaţii, îndatoririle care revin deţinătorului postului de muncã şi pe care acesta trebuie să „se achite” sunt prezentate responsabilităţile deţinătorului postului de muncă faţă de oameni, materiale, bani, unelte, echipamente etc. este util să se menţioneze şi rezultatele îndeplinirii responsabilităţilor şi activităţilor respective De exemplu: cantitatea minimă de produse de realizat, standardele de calitate, utilizarea eficientă a resurselor etc.

5. Condiţii ale postului condiţiile de mediu şi condiţiile fizice ale muncii care pot influenţa sănătatea şi starea de confort a angajaţilor relaţiile interpersonale din cadrul organizaţiei Dacã angajatorul trebuie să lucreze în echipă sau are de-a face cu diferite alte persoane, se va specifica natura acestor relaţii se menţionează programul de muncă (orar fix, flexibil, de 8 ore, de 4 ore etc.), posibilităţile de lucru peste program.

6. Cerinţele postului

studii, experienţă, cunoştinţele pe care trebuie să le aibă ocupantul postului

Pregătirea necesarã postului de muncã este o precondiţie pentru angajare

De obicei, cerinţele educaţionale sunt trecute în anunţul de

recrutare, adesea fiind o condiţie inclusă în activitatea de preselecţie.

Aici pot fi trecute şi cursurile pe care trebuie să le urmeze un

angajat înainte de a începe efectiv sã muncească sau pe care trebuie să le

parcurgă în vederea promovării

Poate fi prezentată şi o schemă de promovare

7. Aptitudini necesare postului

o Cunoştinţe, deprinderi, calităţi personale, aptitudini, personalitate, motivare şi stil de gândire.

Spre exemplu: pentru postul de secretar să ştie să lucreze cu un anumit soft, să vorbească o limbă străină, să aibă capacitate de sinteză, să aibă foarte bune abilităţi de comunicare, aspect fizic agreabil etc.

o

8. Resurse „puse” la dispoziţia deţinătorului postului Sunt precizate condiţiile materiale ale muncii – unelte şi materiale cu care se lucrează, acces la aparatură, mijloace de deplasare etc.

În redactarea unei fişe de post cel mai dificil de descris corect şi concis sunt secţiunile referitoare la:

a) scopul general

b) principalele obligaţii

Dificultăţile apar mai întâi din cauza faptului cã:

- nu este niciodată simplu sã traduci evenimente şi concepte în fraze simple şi

clase,

- fiindcă analistul în cauză trebuie să distingă sarcinile esenţiale dintr-o varietate mare de informaţii mai puţin relevante, obţinute prin interviuri sau chestionare.

MODELE DE FIŞE ALE POSTULUI

FISA POSTULUI Secretar Asistent Director

I. Identificarea postului:

1. Titlul postului – Secretar Asistent director

2. Departament - Administrativ

3. Titlul sefului direct – Director Administrativ

4. Pozitia in COR – 343102

II. Integrare in structura organizatiei Relatii de : Subordonare – Director Administrativ, Director General Colaborare – Departamentul Financiar, Productie, Calitate, Resurse

Umane

III.Responsabilitati si sarcini:

a. Responsabilitati generale:

In raport cu alte persoane ( angajati, subordonati) dar si persoane externe:

1. Onestitate si confidentialitate vis-a-vis de angajatii firmei, precum si de clienti si furnizori;

In raport cu aparatura pe care o utilizeaza:

1. Utilizeaza cu responsabilitate aparatura din dotare

In raport cu produsele muncii:

1. Raspunde confrom legii pentru secretul si securitatea documentelor pe care le pastreaza si manipuleaza;

2. Raspunde disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu

3. Constiinciozitate vis-à-vis de sarcinile pe care le are de indeplinit

In raport cu securitatea in munca, dar si cu Regulamentul de Ordine Interioara

1. Respecta normele de protectia muncii

2. Respecta normele stipulate in R.O.I., Contractul Colectiv de Munca

In relatiile cu colegii de munca, subordonatii

1. Mentine relatii colegiale si colaboreaza cu colegii

b. Responsabilitati si sarcini

Stabilirea prioritatilor:

1. Stabileste in mod eficient prioritatile proiectelor manageriale

2. Coordoneaza bunul mers al acestor proiecte

3. Actualizeaza si urmareste sarcinile delegate pentru a asigura atingerea termenelor de executie

4. Mentine proiectele in programarile stabilite

5. Pastreaza un manual al procedurilor pentru a se asigura ca actiunile sunt conforme

Comunicarea:

1. Alcatuieste rapoarte solicitate de manager

2. Stabileste prioritatile pe baza emailurilor primite si comunica actiunile superiorului sau

3. Verifica deadline-urile privind solicitari anterioare si se asigura ca actiunile sunt indeplinite

4. Ofera raspunsuri pe baza informatiilor din parte superiorului sau a notitelor proprii

5. Cerceteaza, ofera scheme sau sumare pentru diverse rapoarte

6. Comunica cu clientii, alti angajati, pentru a raspunde la intrebari, disemina sau explica informatia si pentru a prelua comenzi si adresa plangeri

7. Raspunde la corespondenta si pregateste emailurile

Comunicarea prin telefon:

1. Preia toate apelurile telefonice

- Raspunde la telefon, directioneaza apeluri si preia mesaje

2. Reprogrameaza apeluri in functie de programul sefului direct

3. Ofera materiale secundare, de suport pentru a putea efectua telefoanele ulterioare

4. Efectueaza diverse investigatii telefonice pentru a obtine raspunsurile necesare

Stabilirea intalnirilor:

1. Organizeaza sedinte, conferinte

2. Tine calendarul intanirilor si stabileste ce evenimente necesita prezenta superiorului sau

3. Fixeaza intalniri astfel incat sa utilizeze eficient timpul superiorului sau, se asigura ca ofera si timp necesar pentru a primi aprobare( luarea deciziei)

4. Pentru intalniri:

- Pregateste agenda dinainte

- Se ocupa de locatia unde va avea loc intalnirea

- Ia notite in timpul intalnirlor

Managementul datelor si al documentelor:

1. Redacteaza corespondenta si o expediaza

2. Intocmeste rapoarte precum si alte documente

3. Asigura traducerea diferitelor documente ce ii sunt incredintate spre traducere: romana-engleza, engleza-romana

4. Compileaza, sorteaza, copiaza si indosariaza documentele ce tin de activitatea adiminstrativa, de tranzactiile efectuate si de alte activitati

5. Calculeaza, inregistreaza si verifica date si alte informatii, cum ar fi dosare sau rapoarte

6. Mentine si actualizeaza inventarele, dosarele, listele de email, sistemele de baze de date, manual sau folosind computerul

- Actualizeaza lista de telefoane

7. Revizuieste dosarele si alte documente pentru a obtine informatiile

necesare ca sa raspunda la solicitari

8. Studiaza si revizuieste procedurile companiei sau ale departamentului

9. Pastreaza confidentialitatea privind documentatia interna si procedurile companiei

Alte activitati administrative si de protocol:

1. Intampina oaspetii si asigua protocolul

2. Face comenzi constant privind rezervele de birotica si protocol ale departamentului

3. Ofera suport managerilor de departament si colegilor, face programari si aranjeaza intalniri, face rezervari pentru calatorii

- Se ocupa de programarea calatoriilor prin agentii externe

- Se ocupa de platile necesare, de itinerariu

- Primeste facturi sau ordine de plata

4. Se ocupa de probleme administrative la solicitarile managerului

5. Se ocupa de probleme administrative zilnice

IV.

Contextul muncii:

munca ce presupune comunicare foarte extinsa in mai multe directii si modalitati ( in

persoana, prin telefon, e-mail, fax) munca de birou

munca foarte structurata

responsabilitate ridicata pentru rezultate

norma intreaga: 40 de ore de lucru pe saptamana

program de lucru zilnic: 8.30-17.30

pauza de masa: 12.00-13.00

logistica: birou personal, laptop, telefon fix, acces la imprimanta, acces la copiator

V.

Exigentele postului

Cunostinte

Limba engleza- nivel mediu-avansat

Operare avansata pe calculator (pachetul Microsoft Office, baze de date, etc) Administrarea biroului Managementul timpului Cunostinte despre procedurile companiei privind comunicarea, fluxul documentelor Educatie:

De baza: studii superioare

Cursuri speciale: comunicare, planificare si organizare, editare pe calculator,etc

Experienta:

Experienta in munca nu este obligatorie, dar un minim de 6 luni- 1 an pe pozitii administrative constituie un avantaj

Deprinderi:

Management al timpului

Management al stresului

Evaluare si luare de decizii Selectarea rapida a informatiei relevante Monitorizare Fluenta verbala si scrisa Utiizare a programelor de calculator (Microsoft Office si baze de date) Abilitati de a utiliza corect limbile romana si engleza Aptitudini:

Excelente abilitati interpersonale

Abilitati de a munci in echipa Comunicare Abilitatea de a-I convinge pe ceilalti Gandire critica Ascultare creativa Claritatea discursului Intelegere si exprimare orala si scrisa Capacitate de analiza si sinteza Aptitudini de invatare Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor Atentia concentrata si distributiva Rezistenta la efort intelectual prelungit Abilitat foarte bune de luare a deciziilor Calitati personale:

Loialitate

Responsabilitate

Prudenta

Tenacitate

Rigoare

Adaptabilitate

Eficienta

Inteligenta

Atentie sporita la detalii

Cooperare

Autocontrol

Activa

Integritate profesionala ( atitudine profesionala impartiala, profil etic)

Deschidere si flexibilitate (open-minded) VI. Salariul si conditiile de promovare:

1. Remunerare conform politicii companiei

2. Transferul pe o pozitie ierarhica superioara sau intr-un alt domeniu de activitate se face in functie de nevoile organizationale, dar si de acumularea de noi deprinderi si capacitati specifice.

Cluj-Napoca

Data:

Salariat:

Angajator:

FIŞA POSTULUI: PSIHOLOG

I. Identificarea şi definirea postului:

Definirea oficialã a postului: PSIHOLOG

1.1.

Codul COR: 244501

1.2.

Obiective specifice (conform COR):

Suport informativ şi practic în realizarea la cele mai înalte

standarde profesionale a serviciilor de consultanţã resurse umane;

II. Integrarea în structura organizaţionalã:

Denumirea departamentului: nu este cazul;

2.1. Poziţia postului în cadrul structurii:

2.1.1. Postul imediat superior: Director executiv;

2.1.2. Postul imediat inferior: nu este cazul;

2.1.3. Este înlocuit de: un alt psiholog;

2.1.4. Înlocuieşte pe: alt psiholog.

2.2. Relaţii:

2.2.1. Ierarhice: Director executiv, Director general;

2.2.2. Funcţionale, colaboreazã cu: Consultanţi, Psihologi,

Asistent director

2.2.3. De reprezentare: în relaţia cu Tecnoinform.

III.

Atribuţii:

1. Aplicarea bateriilor de teste psihologice conform procedurii

aferente;

2. Cotarea testelor psihologice conform procedurii aferente;

3. În colaborare cu consultanţii şi ceilalţi psihologi, stabilirea testelor

(bateriei) în funcţie de informaţiile primite (de exemplu: tipul de muncã,

cerinţele postului, nivelul ierarhic) conform procedurii aferente;

4. Realizarea profilelor psihologice conform procedurii aferente;

5. Participarea la realizarea fişelor de post pentru firmele client;

stabilirea modalităţilor cele mai eficiente de realizare a analizei muncii (în funcţie de specificul postului şi organizaţiei) conform procedurii aferente; 6. Participarea la realizarea cursurilor de instruire profesionalã, mai ales: sudarea echipei, managementul timpului, creativitate, tehnici de negociere şi altele în conformitate cu cerinţele firmelor client şi competenţelor personale; realizarea (susţinerea) acestor cursuri, realizarea broşurilor şi a materialelor

suport dacã este cazul conform procedurii aferente;

7. Participarea ca observator la susţinerea unor seminarii de instruire

profesionalã ( la cererea explicitã a colegelor sau superiorilor) conform procedurii aferente;

8. Căutarea informaţiilor necesare pentru realizarea unor cursuri de

instruire (căutare pe Internet, cărţi, alte surse de informaţii);

9. Contactarea şi menţinerea relaţiei cu clienţi italieni;

10. Menţinerea relaţiei cu Tecnoinform; în acest sens:

Menţinerea legăturilor prin e-mail; Menţinerea legăturilor telefonice sau pe fax;

Traducerea documentelor din/în italiană; Realizarea selecţiilor pentru Tecnoinform; aceasta presupune:

Traducerea documentelor din/în italian ă ; Realizarea selec ţ iilor pentru Tecnoinform; aceasta presupune:

Identificarea candidaţilor, oferirea de informaţii privind profilul profesional căutat, interviul cu aceştia; preluarea CV-urilor şi traducerea lor în limba italianã şi transmiterea informaţiilor către Tecnoinform; de asemenea participarea la interviurile de selecţie; 11. Participarea la prezentarea candidaţilor pentru selecţie (prezentarea şi discutarea profilelor psihologice atât candidatului, cât şi firmei client) conform procedurii aferente; 12. Participarea la interviurile cu angajatorii conform procedurii

aferente;

13. Participarea la procesul de realizare a sistemelor de evaluare a performanţelor profesionale conform procedurii aferente; 14. Participarea la procesul de diagnozã organizaţionalã conform procedurii aferente.

IV.

Responsabilităţi:

1. În raport cu alte persoane:

Cooperarea cu colegii; Onestitate şi confidenţă vizavi de persoanele din interior şi

exterior cu care este în contact.

2. În raport cu aparatura pe care o utilizează:

Menţinerea la standarde unei bune funcţionãri a aparaturii din dotare; Utilizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare, fără abuzuri;

Anunţarea oricărei defecţiuni administratorului; Utilizarea cu aprobare a serviciului telefonic internaţional.

ţ area oric ă rei defec ţ iuni administratorului; Utilizarea cu aprobare a se rviciului telefonic

3. În raport cu produsele muncii:

Conştiinciozitate vizavi de sarcinile pe care le are de îndeplinit; Păstrarea spiritului ştiinţific în executarea sarcinilor de serviciu;

Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces.

4. În raport cu securitatea muncii:

Respectã normele de securitate a muncii;

Respectă Regulamentul Interior de Funcţionare;

Respectă secretul de serviciu.

5. Privind precizia şi confidenţialitatea:

Respectã programul de lucru impus de firmã; Transmite la timp solicitările şi rapoartele cerute.

6. În raport cu metode şi programe:

Preocupare continuă de autoperfecţionare prin studiu individual şi participare la cursuri.

7. Privind relaţiile cu alţii/comunicarea:

Este prompt în răspunsurile pe care trebuie sã le dea clienţilor, în scris sau oral; Menţine relaţiile colegiale şi cooperează cu colegii; Este politicos în relaţiile cu clienţii, dând dovadã de maniere şi o amabilitate echilibratã; Menţine relaţii corecte cu firmele cu care lucrează.

V.

Condiţii ale postului:

5.1. Programul de muncã: în fiecare zi: 9-13;

5.2. Tipul de muncă: individual şi în echipă; de cele mai multe ori în

echipă;

 

5.3.Deplasări: la solicitarea colegelor sau a şefilor.

VI.

Cerinţe ale postului:

6.1.

Educaţiei;

Studii:

Superioare;

Facultatea

de

Psihologie

6.2. Experienţă: preferabil; 6 luni; 6.3. Cunoştinţe:

şi

Ştiinţe ale

De specialitate: selecţie de personal, diagnozã organizaţională, managementul resurselor umane, evaluarea personalităţii, psihologia muncii şi organizaţională; Operare PC: Microsoft Office, Internet, SPSS.

VII. Aptitudini necesare postului:

7.1. Aptitudini intelectuale generale: este de dorit şi necesar un nivel de dezvoltare intelectuală generală peste medie; 7.2. Aptitudini speciale: uşurinţă în exprimarea scrisă şi orală, capacitatea de redactare în scris a rapoartelor, gândire practică, capacitate de sinteză, creativitate, empatie, sociabilitate, flexibilitate.

VIII. Condiţii materiale ale muncii:

8.1. Acces la aparatură:

Telefon fix; Fax; PC; Imprimantă;

Copiator.

Titularul postului:

(nume, prenume)

Director General:

(nume,prenume)

Director Resurse Umane:

(nume,prenume)

CAP. III. PLANUL DE RECRUTARE

3.1. Conţinutul planului de recrutare

3.2. Etapele planului de recrutare

3.3. Metode de recrutare

3.4. Evaluarea planului de recrutare

3.1.