Sunteți pe pagina 1din 2

03.02.

2017 vreausatrecmasinapenumelemeuForumulSoftpedia

ieriamterminatactelecuomasinaproaspatcumparata(Bucuresti,politiaPipera),darlaCraiovatrebuiesafie
asemanator
listadeacteesteaceasta,simaipuneucatevaexplicatii:


HotarareadeGuvernnr.85/2003

ART.33

(1)nmatriculareaautovehicululuiiaremorciisefacepebazaurmtoarelordocumente:

a)cerereasolicitantului,carecuprindeideclaraiaacestuia,peproprierspundere,cuprivirelamodulde
intrarenproprietateasaavehiculului
ohartieluatadelapolitiecandduciactelesecompleteazapeloccudatelepersonalesialemasinii

fiadenmatriculare,semnat,dupcaz,deactualulidefostulproprietar,cuvizelecareatestplatataxei
pentrumijloacelemecanicedetransport
esteacelcartonascudatelevanzatoruluisicumparatoruluipeopartesidatelemasiniipecealaltapartela
cumparatorsivanzatortrebuiepusestampiledelaadministratiafinanciara(taxesiimpozite),vanzatorulcaa
scosmasinadinevidentalui,cumparatorulcaainregistratopenumelelui

c)carteadeidentitateavehiculului,prevzutcuelementeledesecretizareaplicatedeRegiaAutonom
"RegistrulAutoRomn",noriginalincopie

d)actuldeproprietatealautovehicululuisauremorcii,noriginalincopie
facturadacaecumparatadelaofirma,contractcumparareautofolositdacaedelapersoanafizicapeacest
contractseaflasiorubricaprivindpastrareanumaruluivechi(segasestepegooglemodelul)

e)actuldeidentitatealsolicitantului,noriginalincopie

f)dovadadeefectuareainspecieitehniceperiodice,ntermenuldevalabilitate,cuexcepiaautovehiculelornoi,
laprimanmatriculare
ITPultrecutpetalontrebuiesafievalabil

g)copiadocumentuluideasigurarepentrucazuriderspunderecivil,caurmareapagubelorproduseprin
accidentedeautovehiculepeteritoriulRomniei
RCApenumelecumparatoruluivalabil(copie)

h)dovadadeefectuareaformalitilorvamaledeimportdefinitiv(pentrunmatriculareapermanent)sau
temporar(pentrunmatriculareatemporar),ncazulautovehiculelorialremorcilordobnditedinstrintate

i)dovadadeplatataxeidenmatriculare
j)dovadadeplatacontravaloriicertificatuluidenmatriculare
k)dovadadeplatacontravaloriiplcuelorcunumeredenmatriculare
seplatesclaCEC,32lei,52lei..placutelenustiu,euleampastratpecelevechi

l)dovadadeidentificareavehiculului,eliberatdeRegiaAutonom"RegistrulAutoRomn",cuexcepia
vehiculeloraflatelaprimanmatriculare,saucertificatuldeautenticitatealvehiculului,dupcaz.
esteunfelde"diploma"coloratasicartonatasemergelaRARcumasinapentruidentificare,trebuieavuta
carteadeidentitatesitalonulcuITPvalabil

https://forum.softpedia.com/topic/677075vreausatrecmasinapenumelemeu/ 1/2
03.02.2017 vreausatrecmasinapenumelemeuForumulSoftpedia

(2)Documenteleoriginaleprevzutelaalin.(1)lit.d)ie)serestituiepeloc,dupconfruntareacucopiile
acestora.
(3)ncazulautovehicululuiiremorciideprovenienstrincarenusuntcomercializatedeagenieconomici
autorizaiicaresenmatriculeazpentruprimadatnRomnia,sesolicit,pelngdocumenteleprevzutela
alin.(1),documenteledenmatriculareeliberatedeautoritilestrine,noriginal.ncazulexisteneiunorindicii
cuprivirelafalsificareasaucontrafacereaacestoracte,sevorefectuaverificriprinstructurilespecializateale
poliiei,timpncaresolicitantuluiisepotatribuisuccesivmaimulteautorizaiiprovizoriidecirculaie.

(4)Persoanajuridiccaresolicitnmatriculareatrebuiesdepun,pelngdocumenteleprevzutelaalin.(1),
iactecaresatestedobndireapersonalitiijuridice,denumirea,sediulireprezentantullegal.

lamineaduratRARulcam1ora,lafinanciarcam30min,lapolitiecutotcustatlacoada,cam3orepanaam
primittalonulcelnou
miscareaastacumasinatrebuiefacutainmaxim30zile,altfelamintelescasepracticanisteamenzipelat

https://forum.softpedia.com/topic/677075vreausatrecmasinapenumelemeu/ 2/2