Sunteți pe pagina 1din 6

Str. Gh.

Pop de Baseti,
SCOALA POSTLICEALA nr. 26A, sector 2,
SF. VASILE CEL MARE Bucuresti, Romania
Tel.: +40-21-253.13.94
Fax: +40-21-253.13.94
E-mail:
fdu_svm@yahoo.com
Avizat director,
SCOALA POSTLICEALA SANITARA SF.VASILE CEL MARE
AN SCOLAR 2012-1013
PROFESOR/MAISTRU INSTRUCTOR:M.I Claudia Gabriela Cristea
CLASA:AN I asistent medical generalist I C
DATA:02.04.2013
PROIECTARE DIDACTICA

Modulul:Eductie pentru sanatate


Subiectul lectiei : Dimensiunile modului de viata
Tipul lectiei:lectie mixta
Durata: 100 minute
Scopul lectiei: Familiarizarea si constientizarea elevilor cu dimensiunile modului de via
Locul de desfasurare:sala de demonstratie
Obiectiv pedagogic: Insusirea notiunilor de asepsie si antisepsie si formarea de priceperi si deprinderi intelectuale si practice privind
sterilizarea
Obiective operationale (de referinta):
Elevii vor fi capabili :
O1: sa indice care sunt dimensiunile starii de sanatate;

O2: sa indice influenta stilului de viata asupra sanatatii;

O3: sa indice componentele stilului de viata ;

O4: sa enumere categorii de variabile pe care se bazeazaanaliza stilului de viata;

05: sa defineasca obiective;


06: sa indice obiective pe termen scurt si obiective pe termen lung;

Strategia didactica:
a)metode didactice utilizate: Conversatia euristica, conversatia de reactualizare, explicatie, conversatia, chestionare orala, joc
de rol, demonstratie, exercitiu, observare
b)mijloace didactice: retroproiector, tabla, materiale, caiete;
c)moduri de activitate cu elevii: frontal, grupe
d)Surse informationale:
1. LUCREIA TITIRC: TEHNICI DE EVALUARE I NGRIJIRI ACORDATE DE ASISTENII MEDICALI Editura Viaa Medical Romneasc
2. LUCREIA TITIRC: GHID DE NURSING - Editura Viaa Medical Romneasc
3. GEORGETA BALT: TEHNICI DE NGRIJIRE GENERAL A BOLNAVILOR Editura didactic i pedagogic, Bucuresti
4. C. MOZES: TEHNICA NGRIJIRI BOLNAVULUI - Editura Medical, Bucuresti

Resurse
Activitati desfasurate
Competente
Etapele profesionale Profesor Elev Procedurale Materiale Temporale
lectiei (min)

Moment Se noteaza elevii absenti in catalog. Comunica absentii Catalog 2


organizatoric Se verifica aspectul salii de nursing si
al elevilor.

Reactualizare O1,O2,O3,O Se vor reactualiza cunostintele Elevii raspund Conversatia de 10


a cunostintelor 4 referitoare caracteristicile stiului de intrebarilor prof. reactualizare
viata Dialogul
Se vor reactualiza cunostintele
referitoare la consumul alimentar si
consumul de substante potential
nocive
Anuntarea Anuntarea si scrierea titlului temei pe Elevii noteaza Conversatia Tabla 8
titlului si tabla informatiile solicitate euristica Caiete
obiectivelor Precizarea obiectivelor in caiete Problematizarea Tabel
lectiei Organizarea clasei in grupe Vor completa tabelul

Dirijarea O5 Stabileste care sunt factorii care Elevii noteaza


invatarii influenteaza dimensiunile sanatatii: informatiile solicitate
Un factor evident il constituie accesul in caiete
la un sistem competent de ingrijire retroproiector
medicala si de educatie sanitara, de Invatarea prin Caiete
care o persoana poate beneficia nu descoperire 30 min
doar din perspectiva fizica cat si Conversatia
mentala si sociala, in aceeasi masura. euristica
Un altul, factorii de mediu, include Explicatia
siguranta caminului si a vecinatatii, Chestionare
serviciile publice adiacente, iar factorii orala,
negativi, de genul volumul de
substante toxice in sol, aer si
apa.Cativa dintre acesti factori pot fi
controlati intr-o oarecare masura
Un altul, factorii de mediu, include
siguranta caminului si a vecinatatii,
serviciile publice adiacente iar factorii
negativi, de genul volumul de
substante toxice in sol, aer si apa.
Cativa dintre acesti factori pot fi controlati
intr-o oarecare masura prin insasi
capacitatea persoanei de a alege unde sa
traiasca, iar alti factori pot fi influentati prin
vointa politica.
Totusi, pentru majoritatea persoanelor,
acestia se constituie in caracteristici ale
vietii care pot fi influentate si modificate cu
mare dificultate.
Si mai greu de controlat sunt factorii
ereditari, aspecte ale vetii care sunt
manipulateprin gene. Genele sunt
codurile innascute si incastrate in fiecare
celula a organismului uman. Ele
controleaza multe aspecte ale dezvoltarii si
functionaarii indivizilor, de la desemnarea
sexului si pana la tendintele catre anumite
boli. Ele pot afecta sanatatea fizica,
emotiile, intelectul si chiar viata sociala.
Acestea sunt aspectele fundamentale ale
vietii si sanatatii individului. Factorii
genetici nu pot fi controlati de catre individ,
desi adesea ei pot fi compensati.
In timp ce toti acesti factori sunt importanti
pentru sanatate, cea mai importanta
influenta in aceasta lume dezvoltata este
stilul de viata, acesta fiind un factor ce
poate fi icontrolat. Ideea acestei sectiuni
este ca ne putem controla sanatatea. In
timp ce ereditatea si mediul joaca un rol
deosebit in statutul sanatatii noastre,
alegerile pe care le facem in ceea ce
priveste stilul de viata ne afecteaza si ne
determina starea de sanatate intr-o si mai
mare masura.

Descrie componentele stilului de viata:


Stilul de lucru
Stilul recreational
Stilul de reactie la placere
Stilul de solutionare
Stilul de cunoastere
Stilul de comunicare
Stilul de relationare
Stilul de alimentatie
Stilul de consum
Stilul ecologic

Prezinta categorii de variabile pe care se


bazeazaanaliza stilului de viata:
Sex
Venit
Segmentaredemografica
multifactoriala
Segmentare psihografica
Clasa sociala
Prezinta obiectivele sanatatii
Obiective pe termen scurt
Obiective pe termen lung
Pauza Pauza Recreere 5 minute
Moment organizatoric Stabilirea ordinii 3 minute
pentru inceperea
orei

Reactualizare Pune intrebari ancora pentru Raspund la intrebari Conversatia 5 min.


a cunostintelor restabilirea conexiunii intre euristica
cunostintele predate anterior si lectia
care urmeaza

Realizarea O5 Prezinta elevilor cursul in power point In perechi si individual Joc de rol, Completarea tabelului 40
feed back- ului si cere elevilor sa intocmeasca un conversatie,
tabel in care vor nota : Comportamente explicatie,
care promoveaza starea de sanatate/ demonstratie,
Comportamente care predispun la risc exercitiu,observarea
pentru mbolnviri, rniri i moarte ,
prematur
Antrenarea elevilor in jocul de rol si
efectuarea exercitiului

Aprecierea Aprecierea colectiva si individuala Individual Conversatia - Fise de lucru


performantelor asupra desfasurarii activitatii frontal
elevilor
Incheierea Apreciaza activitatea desfasurata Vor formula doua 2
lectiei colectiv si individual si formuleaza aprecieri in legatura
concluzii cu tema predata.