Sunteți pe pagina 1din 4

- SN poate fi divizat în: - SN somatic

- SN autonom (vegetativ)
- Ambele SN au: - componentă centrală şi periferică
- căi aferente şi eferente, neuroni intercalari
- căi ascendente şi descendente
- arcuri reflexe similare Def
- Partea sistemului nervos care controlează activitatea musculaturi netede şi a .
. glandelor cu secreţie internă şi externă
- Componenta eferentă a SNA este cea mai importantă
- Autonomia se referă la faptul că marea majoritate a funcţiilor se desfăşoară . .
. subconştient
- SNA este integrat structural şi funcţional în întregul SN
- SNA: - simpatic
- parasimpatic
Structura
- Structurile centrale ale SNA:
- cortexul frontal premotor, alte arii corticale, th, hipoth,hipocamp, cerebel, t.c., m.s.
- sunt interconectate prin căi asc. şi desc.
- Structurile perif ale SNA: - lanţ format de 2 neuroni
- Primul neuron (presinaptic, preganglionar) se află în SNC - simp.: dorsolombar
- parasimp.:
craniosacrat
- Al 2-lea neuron (postsinaptic, postganglionar) se află extranevraxial, în gl.
- gl.simp.: aproape de nevrax şi la distanţă de organul inervat
- gl.parasimp.: la distanţă de nevrax şi aproape de organul
inervat
- Rap. neuroni pre-/postganglionari este de 1/32
- un nr. mic de neuroni centrali controlează o arie terminală largă
SNA intranevraxial
Scoarţa cerebrală: arii vegetative - cortexul-frontoorbitar: ariile 9,10,11,12,13,14
- premotor: ariile 6,8
-motor: aria 4
- sist.limbic: marea c.limbică
ariile septale
aria 24
ncl.amigdalian
Hipoth: "creier vegetativ " - ant.: psp. - post.: sp.
- conexiuni fundamentale cu hf. şi celelalte structuri vegetative
T.c.
- mezencefal: ncl.Edinger-Westphal (lângă ncl.III) → pupilo-constrictor
- punte: - ncl.lacrimal (lângă ncl.VII) → gl.lacrimală
- ncl.salivar sup.(lângă ncl.Deiters)→gl.salivaresublinguale
submaxilare
- ncl.vegetativ al trigemenului (lângă locus coeruleu)→secr mucoasei
nazal
- ctr.vasoconstrictor
- ctr.pneumotaxic
- bulbul: - ncl.dorsal al vagului: gastro-cardio-pneumo-enteric
- ctr.respiratori (planşeul ventr.IV): - arie-inspiratorie: ventral
-expiratorie: dorsal
- ctr.cardiovasculari (planşeul ventr.IV):
- ctr.cardioinhibitori } medial
- ctr.vasodilatatori }
- ctr.cardioacceleratori } lateral
- ctr.vasoconstrictori }
2
- ctr.vomei (lângă ncl.dorsal al vagului)
- ctr.salivar inf. (lângă ncl.fsc.solitar) → gl.parotidă
- ctr.deglutiţiei (planşeul ventr.IV)
- ctr.tusei (lângă ctr.expirator)
- ctr.strănutului (lângă ctr.expirator)
- ctr.sughiţului (lângă ncl.dorsal al vagului)
F.R. - conexiuni importante cu SNA
M.S.: tractusul intermedio-lateral (de o parte şi alta a canalului ependimar)
- neuroni intercalari
- ctr.simpatici - C8 - D2: ctr.ciliospinal Budge
- D2 - D3: ctr.cardioacceleratori
- D6 - L2: ctr.abdominali
- D3 - D12: ctr.sudorali, pilomotori şi vasomotori
- L2 - L4: ctr.pelvieni
- ctr.parasimpatici - S1 - S4: ctr.pelvieni
- ctr.simpatici (L2 - L4) + ctr.parasimp.(S1 - S4): micţiunea, defecaţia,
erecţia, ejacularea
SNA extranevraxial
Simp.extranevraxial - 3 segmente: - laterovertebrale (lanţul ganglionar)
- prevertebral (plexular)
- visceral (intramural)
- conexiuni cu: - centrii vegetativi intranevraxiali prin ramurile comunicante albe
- SNP prin ramurile comunicante cenuşii
Simp.laterovertebral - lanţ ganglionar
Simp.cervical: 3 ganglioni - gl.cervical sup.: - ramuri: - faringiene
- laringo-tiroidiene
- cardiace
- pericarotidiene
- vasculare
mijl.: - ramuri: - cardiace
- pericarotidiene
- tiroidiene
inf.: - ramuri: - pleurale
- traheale
- esofagiene
- cardiace
- perisubclaviculare
Simp.dorsal: 12 ganglioni - ramurile grupului sup.: 5-6 gl. - mediastinale
- esofagiene
- pulmonare
- aortice
inf.: 6-7 gl. - nv.marele splanhnic: gl.6-9
- nv.micul splanhnic: gl.10-11
- distribuţie abdominală
Simp.lombar: 4 gl. - distribuţie pelviană
Simp.sacrat: 3-4 gl.- distribuţie pelviană
Simp.prevertebral (plexular)
- cervical: plexurile faringian, laringian, tiroidian, pericarotidian
- toracic: plexurile cardiac, pulmonar
- abdominal: plexul solar
- pelvian: plexul hipogastric
Parasimp.extranevraxial
2 segmente: - prevertebral (plexular)
- visceral (intramural)
3
Parasimp.cranian - anexat nv.III, V, VII, IX, X
Parasimp.sacrat - distribuţie abdomino-pelviană
Parasimp.prevertebral (plexular) - aceleaşi plexuri ca pentru simp.
SNA visceral (intramural): mixt - fibre simp. şi parasimp.
- secretorii, intraarteriale, parenchimatoase, intramusculare
Dualitatea inervaţiei SNA eferent
- majoritatea organelor posedă o dublă inerv vegetativă, cu predominanţa uneia
- structuri adrenergice sau colinergice
- SNA simp. şi parasimp. sunt integrate
- SNA simp. se distribuie difuz
- SNA parasimp. inervează teritorii viscerale mai limitate
- arborele vascular periferic şi gl.sudoripare nu au inervaţie parasimp.
- splina şi rinichiul au o inervaţie predominant simp.
- tractul digestiv este dominat de componenta parasimp.
Căile SNA aferente - receptorii: baro-, chemo-, termo-, algo-
- fibrele intră în componenţa nv.simpatico-parasimpatici
- 2 neuroni
Arcul rfl veget
- activit organelor prevăzute cu fct vegetative e reglată şi adaptată pe cale reflexă
Fct SNA
- autoreglarea activităţii organelor contractile şi secretorii implicate în menţinerea .
. constantelor biologice normale
- adaptarea organismului la condiţiile variabile impuse de mediu
- SNA acţionează prin intermediul subst.mediatoare
- în gen, efectele stim simp. sunt de sens opus acelora produse de excit psp (inhib./excit.şi invers)
- în unele situaţii, antagonismul simp./parasimp. devine interstimulant sau sinergic
- în unele teritorii avem numai inervaţie simp. (artere cutanate şi musculare)
. sau parasimp. (insulele Langerhans)
- simp. sau parasimp. pot avea efecte stim în unele organe şi inhibitorii în altele
- simp. guvernează reacţii catabolice, cu elibrare de energie (ergotrop)
- parasimp. guvernează reacţii anabolice, cu refacere de energie (trofotrop)
- centrii vegetativi centrali - de comandă: t.c., m.s.
- de integrare: FR, hipoth., th., cortex
- modalităţi de integrare - somatovegetativă
- endocrinovegetativă

Simpt - scăderea sau creşterea tonusului unui tip de SNA


- scăderea sau creşterea propriu-zisă a tonusului acestui t
- creşterea sau scăderea tonusului celuilalt tip

- sdr.Cl. Ber-H

- sdr.Adie

- sdr.Pourfour du Petit

- sdr.Shy-Drager (htensiunea ortostatică idiopatică)-debut: decada a 5-


-incontinenţa urinară ; impotenţa sexuală
- anhidroza
- htensiune ortostatică majoră (până la 50/20)
- sincope sau lipotimii ortostatice
- sdr.parkinsonian
- sdr.piramidal
4
- sdr.cerebelar
- paralizii de nv.oculomotori
- atrofii musculare neurogene
- sdr.bulbar şi pseudobulbar

- sdr.Riley-Day (disautonomia familială) -debut: copilărie


- transmisie A.r.
- fluctuaţii ale TA
- acrocianoză
- scăd. lacrimaţiei
- diaree sau constipaţie
- dizartrie

- sdr.sincopale - vasopresoare (vagale)


- ortostatice
- sinocarotidiene
-prin tulb de ritm cardiac
(sdr.AdamsStokes)
- ta tuse ;la micţiune

- sdr.Hirschprung (megacolon)

- sdr.acroparestezic

- sdr.eritromeralgic

- sdr.Raynaud

- sdr.Quincke (edemul angioneurotic)

- sdr.algodistrofic (sdr.umăr-mână)

- sdr.Morvan (siringomielic)

- sdr.Parry-Romberg (hemiatrofia facială progresivă)

- tulb.vegetative-în leziuni ale nervilor


-în leziuni ale măduvei spinării (sfincteriene)
-de acompaniament în alte boli neurologice . . .
. (sdr.vestib,sdr.meningean..)