Sunteți pe pagina 1din 4

UNIV.MED.FARM.

TÂRGU-MUREŞ
CLINICA NEUROLOGICĂ
Prof.dr.ION PASCU

TRATAMENTUL BOLILOR CEREBROVASCULARE

1. Tratamentul medical: individualizat


1.1. Tratamentul profilactic - primar
- secundar
1.1.1. Măsuri de combatere a aterosclerozei
1.1.2. Tratamentul HTA
- valori cuprinse într-o zonă de securitate
1.1.3. Tratamentul bolilor cardiace
- cardiopatia ischemică
- valvulopatiile reumatice
- tulburările de ritm
- cardiopatii congenitale
1.1.4. Tratamentul diabetului zaharat
1.1.5. Tratamentul altor afecţiuni:
- arteriopatii
- hipotensiunea arterială
- spondil.cervicală
- boli hematologice
1.1.6. Combaterea altor factori de risc:
- alcoolismul
- tabagismul
- anticoncepţionale
1.2. Tratamentul curativ
1.2.1. Tratamentul intensiv al bolnavilor gravi şi comatoşi
- internare în serv. de terap.intensivă
- supraveghere continuă = monitorizare
- membrele paralizate în poziţii optime
- prevenirea escarelor sau tratarea lor
- schimbarea poziţiei în pat
- igienă corporală
- camere bine aerisite
- îngrijirea cavităţii bucale
- aspirarea secreţiilor
- alimentaţie raţională prin sondă nasogastrică
- asigurarea unor raţii calorice necesare
- asigurarea unei balanţe hidroelectrolitice optime
- menţinerea echilibrului acidobazic
- clisme evacuatorii periodice
- sonde vezicale "a demeure"
- tratamentul infecţiilor pulmonare şi urinare
- trat.HTA
- trat.bolilor cardiace
- trat.DZ
1.2.2. Măsuri de combatere a edemului cerebral
2

- soluţii hipertone: manitol 20% (1,5-2g/kg pe zi)


- diuretice: furosemid fiole 20-40 mg/zi, tablete 40-80 mg
1.2.3. Tratamentul ischemiilor cerebrale
a. - evaluarea leziunilor vasculare
- metode neinvazive: baterii de teste
- metode invazive
b. - evaluarea leziunilor cerebrale
- TC, RM, DSC
c. - evaluarea stării generale
- cu deosebire cordul
1.2.3.1. Ocluzii carotidiene extracraniene
a.- scăderea lentă a TA
b.- trat.anticoagulant la cazuri bine selecţionate, după o
temporizare de 2-4 zile:
- heparina 1000 U/oră pentru atingerea timpului de
coagulare de 1,5 X faţă de control
- după 5-7 zile se trece la tratamentul cu anticoagulante
orale dicumarinice (12-18 mg/zi timp de 2 zile), apoi
doze de întreţinere de 2-6 mg/zi sub controlul timpului
de protrombină, care se va menţine la 1,5X faţă de
control
- durata tratamentului între 2-6 luni şi 1-2 ani
- nu se aplică la bolnavii cu contraindicaţii
- nu se aplică la infarctele cerebrale mari (indiferent de
natura trombotică sau embolică) cât şi la bolnavii cu HTA
c.- tratament antiagregant
- aspirina: 500 mg/zi
- ticlopidina: 2x250mg/zi
d.- tratament trombolitic
- urokinaza, streptokinaza } în primele
- activator tisular de plasminogen } 6 ore
e.- vasoactive cerebrale
1.2.3.2. stenoze carotidiene extracraniene
a.- endarterectomie carotidiană la bolnavii cu lumen rezidual mai
mic de 2mm cu AIT sau AIR
b.- heparina până la endarterectomie (1,5X faţă de control)
c.- un trat.anticoagulant la bolnavii cu mari deficite sau valori
mari ale TA
d.- anticoagulante orale sau preparate trombolitice la cei la care
nu se practică endarterectomia
e.- antiagregante
f .- preparate trombolitice
g.- vasoactive cerebrale
1.2.3.3. stenoze sau ocluzii intracraniene ale ACI sau ACM
a.- operaţia de by-pass EC-IC nu este eficientă
b.- anticoagulante orale
c.- antiagregante la cei la care se contraindică trat.anticoagulant
d.- vasoactive cerebrale
1.2.3.4. emboliile cardio-arteriale
3

a.- trat.anticoagulant de lungă durată = valvulopatii reumatice,


fibrilaţie atrială nevalvulară, valvulari protezaţi
b.- nu la bolnavii cu infarcte cerebrale mari
c.- anticoagulante orale, după 2-4 zile de la debut, cu menţinerea
valorilor testelor de coagulare la 1,5X faţă de control
d.- preparate trombolitice
e.- vasoactive cerebrale
1.2.3.5. emboliile arterio-arteriale
a.- plăci ateromatoase ulcerate
b.- trat.anticoagulant
c.- antiagregante
d.- vasoactive cerebrale
e.- dacă se repetă - endarterectomie
f .- dacă intervenţia chirurgicală este contraindicată se introduce
trat.anticoagulant
g.- control medical şi paraclinic neinvaziv din 6-6 luni
h.- apariţia stenozelor de peste 75-80% → endarterectomie
1.2.3.6. lacunele cerebrale
a.- tratamentul HTA - scădere progresivă
b.- trat.antiagregant
c.- vasoactive cerebrale
1.2.4. Tratamentul hemoragiilor cerebrale
1.2.4.1. hr.intracerebrală
- trat.general şi pe aparate
- trat.HTA
- trat.edemului cerebral
- nu se face trat.hemostatic decât în diateze hemoragice
1.2.4.2. hm.intracerebral
- trat.gen.şi pe aparate
- trat.HTA
- trat.chirurgical, dacă hm.induce sdr.HIC
1.2.4.3. HSA
- trat.medical al bolnavilor cu HSA prin anevrism cerebral
rupt se aplică timp de 7 zile până la intervenţia chir.
- bolnavi apţi pentru interv.chir.:
- fără comă sau cu comă gr.I şi II
- fără sau cu deficite motorii minime
- fără spasm arterial cerebral sever cu ischemie cerebrală
- imobilizare la pat 3 săpt.
- trat.tulb.de ritm
- trat.antifibrinolitic
- acid aminocaproic, 24-36g/zi, în perf.permanentă de
glucoză 5%, timp de 3-10 zile, apoi pe cale orală, 1
fiolă de 2g din 2-2 ore până în ziua a 14-a
- acid tranexamic, 8-16g/zi, la început i.v., apoi pe cale orală
- trat.spasmului arterial
- NIMOTOP (Nimodipina), trece bariera HE, 0,03 mg/kg/oră
în perfuzii i.v., timp de 7-14 zile
- trat.cefaleei şi neliniştii psihomotorii
4

- antialgice, sedative, analgetice


- trat.crizelor convulsive
- antiepileptice
- trat.edemului cerebral
- depletive cerebrale
1.2.5. Măsuri pentru favorizarea circulaţiei cerebrale (vasoactive
cerebrale)
- papaverina -100-300mg/zi
- secatoxin - sol.0,1% 10-30 pic/zi
- sermion (nicergolina) - 3x10 mg/zi
- dusodril (naftidrofuryl) - 3x50 mg/zi
- pentoxifilin - 3x100 mg/zi
1.2.6. Măsuri pentru ameliorarea metabolismului cerebral
- oxigen hiperbar
- activarea metab.cerebr.
- meclofenoxat (3x100 mg/zi)
- piritinol (2x200 mg/zi)
- piracetam (2x800 mg/zi)

2. Tratamentul chirurgical
2.1. Endarterectomie
- AIT
- AIR
- stenozele asimptomatice ale ACI cu lumen redus peste 75%
- ateroamele mari emboligene
2.2. Anastomoze extra-intracraniene între ramuri ale ACE (a.temporală
superficială) şi ramuri ale ACM (a.plicii curbe)
2.3. Evacuarea hematoamelor intracerebrale
2.4. Îndepărtarea sau ligaturarea anevrismelor cerebrale

3. Tratamentul recuperator
- program complet de recuperare funcţională în raport de starea bolnavului
(cu deosebire starea cordului)
- mişcări pasive şi active ale membrelor paralizate
- recuperarea cu precădere a mersului
- continuarea recuperării cu ajutorul familiei şi/sau în secţii de profil
- recuperarea tulb.de vorbire
- diversificarea progresivă a programului de recuperare