Sunteți pe pagina 1din 24
Tema proiect mecanisme 2016 Sa se proiecteze un mecanism de actionare a cupei pentru un excavator cu cup’ inversi gi si se studieze comportarea acestuia cunoscand: ~ schema cinematic din figura 1.1; scota a="E4(C1)-n-A [mm] cv A=16.2 - unghiul y pentru o cursa “ 0” a cilindrului hidraulic: Yo = (1+ n-0.3).... grade sexa; - Unghiul constructiv al cupei 6 = DEV 8=(100-n-0.1)... grade sexa; - unghiurile eclisei intermediare 0,= 80° 0= 155 -unghiul «p} = CFE 1a cursi zero a cilindrului hidraulic p} =120 + (-1)" -n- 0.1... grade sexa; - yaloarea forfei minime la varful dintelui realizaté cu cilindrul hidraulic al balansicrului, pentru oricare din ambele pozifii extreme ale cupei, va fi mai mare decat Fyin =50000 + (1)? -n-1250 IN). Se adopt constructiy: 1,= (0,27 ... 0,33 )-a; 1,=(0,5 ... 0,55 a. S-au folosit notajiile: N, - numarul grupei din care face parte studentul; n- numarul curent al studentului in grupa; Figura 1.1 Balansier excavator cu cupa inversa, A- coeficient care va fi indicat de cadrul didactic. Unghiul maxim de rotire al cupei este de 130°. ‘Axa cilindrului hidraulic va fi paralcla cu axa balansicrului la curs minima gi maxima. Momentul in care realizeazi py = *! realizeaza jumatate din cursa unghiulard totald de catre cupa. in vederea verificirii parametrilor functionali, balansierul se monteaz fix pe un stand prevazut cu un cilindru hidraulic cu ajutorul caruia se simuleazi forja de sipare la varful dintelui (figura 1.2). "ims coincide cu momentul cénd se Figura 1.2 Mecanismul de proiectat pe stand. Cilindrul hidraulic al standului se monteazi astfel incdt axa lui, in pozifiile extreme ale cupei, si se giseasc’ pe direcjia R’- R“ (pentru simplificare se va considera c& R coincide cu Y). Din motive de siguranti se asigurii o rezerva de curs de Smm la ambele capete. Presiunea din cilindrul hidraulic al balansicrului cénd se realizeaza F,,, este maxim 28 MPa, Presiunile maxime admise sunt: = 28 MPa pentru cilindrul hidraulic de pe balansier; - 20 MPa pentru cilindrul hidraulie de pe stand. Legea de variafie a forjci la varful dintelui cupei va fi de forma: F = Fin (0.1+sin¥) cudsy<130. F este tangentit la cereul descris de varful cupei. Si se dimensioneze $i si se amplaseze cilindrul standului. Timpul de basculare completi a cupei: t= 12 s. Si se adopte 0 pomp’ hidraulicd corespunzitoare si motorul electric asineron de antrenare (turafia de sincronism n= 1500 rot / min ).. Schema hidraulick a standului (incluzdnd partea care deserveste cilindrul hidraulic al standului) este prezentata in figura 1.3. Figura 1.3 Schema instalafiei hidraulice. Cilindrii hidraulici utitizafi vor fi alesi dintre cei aflafi tn fabricatia firmelor cu productie in domeniu. Pentru determinsrile de dimensiuni se va considera cota C= 0.