Sunteți pe pagina 1din 2

Relaţii de calcul pentru proiectul PCP

Cap. Relaţii de calcul NB ( ) t  k  L ( t 
Cap.
Relaţii de calcul
NB
( )
t
 k
 L
(
t  T
)
[buc]; NN (t)  NB(t)  S(t) [buc]; L(t)  NN (t) [buc]
2.3-2.4
u
u
p
p
R
R 60
F
g
n
TP
;
N
[min/buc]; F
s
z
k
h
[ore];
N
L(t) [buc];
kg
g
n
s
s
g
T
uk
g
t
2.6
100 M
100 SM
100 SMj
100 Sm
A 
[%];
B
[%];
C
[%];
D
[%]
n
n
n
n
c
D
p
q
2
D
c
i
CTA
p
D
[lei];
D  N
[buc];
[buc];
CTA q
(
)  min
;
q
D
2.8
q
i
g
oi
o
o
q
2
p
τ
i

m
k
T
g
k
uk
m
;
m
 m
3.2
;
m

m
;
k
k
k
k
pr
k
î pr
R

m
g
g
k
k
g
k
2
N
L
n
p
1
g
N
[buc]; L  A  B [lei/lot];
A
 
1

T
S
m
[lei/lot];
o
pîk
rk
k
(
C
C
)
Z
E
100
60
m
1
k
1
n
1
CTA q
(
)
B 
o
T
a
m
[lei/lot];
C
[lei/buc];
C
 C
 C
 C
 C
[lei/buc];
pîk
k
k
m
1
m
r
if
ind
60
N
k
1
g
n
3.3
T
n
n
uk
1
1
R
f
C
T
S
[lei/buc];
C
T
a
[lei/buc];
C
 C
k
1
[lei/buc];
Z
;
r
uk
k
if
uk
k
ind
r
s
60
60
100
R
k
1
k
1
g
n
(T
T
)
uk
uk
1
N
g
k
1
Z
;
N
N
 min
;
N
N
;
n
 ct
m
e
o
e
g
l
R
N
g
e
n
n
T
(T
T
)
2
N
N
C
uk
uk
uk
1
3.4
g
e
t
N
[buc];

k
1
k
1
S
;
N
N
 min
;
N
N
to
m
te
to
te
e
S  E 
N
(C
C
)
L
R
m
e
m
1
g
n
n
 1
T
T
/ 60
T
N
uk
e
T
( n
1 ) T
TT
[ore];
T
TT
D
[ore]; TT
k
k
pîk
[ore];
T
[ore];
cs
t
k
cm
n
k,k  1
k
60
k  1
k
 1
3.5
 T
N
T
N
 T
pîk
te
uk
te
uk  1
D
max
T
, TT
T
 TT
[ore];
T
max(
T
)
[ore]
cg
k ,k
1
t
k
t
k  1
c pr
60
60
 F
F
n
n
,
dacă
 T
c
 n
n
T 
l
l
[ore];
T
 T 
;
T 
T
 min
;
h
T
;
T
 ct
3.6
r
r
rg
rg
r
r
r
F
 T
F
n
c
n
,
dacă
 T
c
n
 1
n
l
l
HP(t)  Δt  ρ [ore-persoană];
HP (t)
HP(t) [ore-persoană]
3.8
c
t
L
( t )
, dacă
F ( t )
T
T
n
c
S
( t ) 
 F (t )
T
[buc]; S
c ( ) 
t
0
;
L
(t) 
L(t) [buc];
c
n
c
T
N
N
L
( t )
, dacă
F ( t )
T
3.9
e
e
T
n
c
t
T
r
F
( t )
s( t )
z
k
h
[ore];
F
(t)  (n 1)T T
n
s
s
n
l
r
c

Cap.

 

Relaţii de calcul

 
 

C

T

C

1

C

2

C

 

C

4

[lei/buc];

C

 

L

[lei/buc];

 

C

 

E

T

c

N

e

(

C

m

C

1

)

L

[lei/buc];

3

2

3

3.10

 

k

V

 

N

e

 

T

2

N

g

N

g

T

r

C

Tg

 
 

m

T

a

m

c

 

C

am

m

 

k

 

 

C

g

 

4

N

g

 

[lei/buc];

m

T

k

m ;

k

am

T

r

;

Tmed

g

N

g

[lei/uc]

4.2



n

l



TT

k

g

k ( u )

 

Ti

S

T

F

   

m

u

   

m ;

u

k

 

u

m

u

m

u

F

n

n

 

Ti

 

;

u

CMD u

r

CMT u

[ore]; m

u

; m

pr

î pr

m

l

u

 

u

u

 

u

   

T

t

 

, la OS

4.5

L

k, k 1

 

[ore]

 

D

TT

k

, la OM

 

k, k

1

   

4.10

Relaţii similare capitolului 3.8

 

4.11

Relaţii similare capitolului 3.9; mărimile T c se preiau din programele de lucru ale scenariului optim

 
   

g

N

eg

C

C

Tmed

C C C C [lei/uc]; C C C C C

1

2

3

4

1

m

r

if

ind

[lei/uc];

 

C

m

mg

[lei/uc];

 

N

eT

 

g

N

eg

   



T

k

u k ( u )

S

k

 



T

k

u

k ( u )

a

k

R

f

 

N

eT

[buc];

C

r

[lei/uc];

N

eT

C

if

 

N

eT

[lei/uc];

C

ind

100

 

C

r

[lei/uc];

4.13

C

2

A

B

N

eT

[lei/uc];

A   1

p

100

 

1

60

 pîk

k ( u )

T

u

S

rk

m

k

[lei/lot];

B

1

60



T

pîk

u

k ( u )

a

k

m

k

[lei/lot];

C

E

T

c pr

N

eT

(C

m

C

1

)

L

[lei/uc];

T

max(

T

)

[ore];

L A B ;

N

g

N

[buc];

3

2

N

gT

T

r

c pr

cg

gT

g

C

m

pr

a

m

k

am

V

m

[lei/uc];

k

T

c pr

 

4

N

gT

am

 

T

r

   

; k

   

T

c pr

 

5.1-5.4

T

c pr

; m

pr

î pr

; S

med

N

eT

[ore/uc];

C

Tmed