Sunteți pe pagina 1din 11

Anexa 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (font 16, Bold, centered)

FACULTATEA TIINE ECONOMICE (font 14, Bold, centered)

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE I INFORMATIC ECONOMIC

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered)

Lucrul individual (font 16, Bold, centered)

la disciplina ORGANIZAREA CONTABILITII N AFACERI

STUDIU DE CAZ (font 18, Bold, centered)

Conductor tiinific: _____________ Numele, prenumele, gradul tiinific

Autorul: ______________

Chiinu - 20___
Anexa 2.

DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ I SARCINILE FORMULATE

Entitatea economic SRL Farmecul produce i vinde articole de vestimentaie. Entitatea dispune
de atelier, dotat cu echipamentul necesar procesului de producie, depozit de materiale i depozit pentru
produse finite. Principalele tipuri de activiti desfurate de SRL Farmecul snt:
- confecionarea i vnzarea mbrcmintei pentru brbai,
- confecionarea i vnzarea mbrcmintei pentru femei,
- confecionarea i vnzarea mbrcmintei pentru copii.
n cadrul SRL Farmecul activeaz 10 persoane. n perioada de gestiune precedent entitatea a
nregistrat venituri din vnzri n sum de 2 500 000 lei. Valoarea contabil total (de bilan) a activelor
n perioada precedent a constituit 1 895 600 lei.
Politicile contabile ale SRL Farmecul trebuie s conin descrierea caracteristicii utilizate
privind:
sistemul contabil utilizat (partid simpl, partid dubl);
forma inut de contabilitate (jurnale-ordere, 1C- contabilitate etc.);
metodele de evaluare a activelor i datoriilor;
metodele de calculare a amortizrii activelor imobilizate;
modul de recunoatere i contabilizare a veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor financiare.
La sfritul perioadei de gestiune soldurile pe conturile din Cartea mare se prezint n tabelul 1. Pe
parcursul anului 201_, SRL Farmecul a efectuat operaiunile economice prezentate n tabelul 2.
Conform informaiei prezentate se cere:
- de elaborat Politicile contabile ale entitii economice;
- de ntocmit Bilanul la nceputul perioadei de gestiune n baza soldurilor pe conturile din Cartea
mare la 01.01.201_;
- de nregistrat operaiunile economice efectuate n anul 201_ n formule contabile, de determinat
sumele care lipsesc;
- de deschis conturile, de reflectat operaiunile economice n conturi (Anexa 3);
- de ntocmit balana de verificare ale conturilor sintetice (Anexa 4);
- n baza soldurilor finale ale conturilor s se ntocmeasc Bilanul i Situaia de profit i pierdere
la 31.12.201_ (Anexa 5).

Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.201_


SRL Farmecul

Nr. Denumirea conturilor Suma (lei)


d/o
1. Capital social 256 000
2. Conturi curente n moned naional 78 000
3. Materiale 5 600
4. Casa 700
5. Datorii privind asigurrile 18 500
6. Provizioane curente 10 980
7. Alte datorii curente 21 000
8. Imobilizri necorporale 18 700
9. Amortizarea imobilizrilor necorporale 490
10. Creane comerciale 54 000
11. Corecii (provizioane) la creane compromise 400
12. Obiecte de mic valoare i scurt durat 2 700
13. Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat 450
14. Datorii fa de personal privind retribuirea muncii 80 000
15. Capital de rezerv 26 000
16. Rezerve statutare 16 800
17. Credite bancare pe termen scurt 18 000
18. Mijloace fixe 278 500
19. Alte reserve 16 380
20. Amortizarea mijloacelor fixe 13 200
21. Creane ale personalului 15 000
22. Creane ale bugetului 15 900
23. Datorii comerciale 36 000
24. Creane pe termen lung 12 800
25. Producia n curs de execuie 22 200
26. Capital suplimentar 4 900
27. Produse 16 700
28. Conturi curente n valut strin 21 000
29. Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) ale anilor precedeni 3 700
30. Datorii fa de buget 19 000

Operaiunile economice efectuate n anul 2017


la SRL Farmecul

Nr. Coninutul operaiunilor economice Suma Dedit Credit


d/o (lei)
1. Se reflect soldul produciei n curs de execuie la nceputul 22 200 811 215
perioadei de gestiune
2. S-au primit materiale de la furnizori 54 000 lei (inclusiv TVA) 45 000 211 521
9 000 534 521
3. S-a calculat salariul lucrtorilor activitii de baz (3 lucrtori) 4 020 811 531
4. Contribuii la asigurrile sociale i medicale (CAS 23%) 924,60 811 533
(PAM 4,5%) 180,90 811 533
5. S-au consumat materiale pentru fabricarea produselor 40 020 811 211
6. Din contul curent n moned naional s-a achitat datoria fa de 15 020 521 242
SA Virant
7. S-a calculat salariul administraiei (2 persoane) 3 020 713 531
8. Contribuiile la asigurrile sociale i medicale (CAS 23%) 694,60 713 533
(PAM 4,5%) 135,90 713 533
9. S-au obinut produse din activitatea de baz 45 020 216 811
10. Se reflect valoarea contabil a produselor vndute SRL 25 020 711 216
Farmec cu achitarea ulterioar
11. Se reflect venitul obinut din vnzarea produselor SRL Farmec 32 000 221 611
cu achitarea ulterioar 32 000 lei (fr TVA) 6 400 221 534
12. n cas s-a ncasat de la contul curent n moned naional pentru 4 020 241 242
plata salariului
13. Din cas s-au achitat salariile lucrtorilor administraiei 3 020 531 241
14. S-a acordat avans titularului Malai V. pentru achitarea 1 020 226 241
cheltuielilor de deplasare
15. Se trec sumele spre decontare dup destinaie n baza decontului 950 713 226
de avans primit de la Malai V.
16. Se restituie n casierie soldul sumelor spre decontare ale 70 241 226
titularului Malai V.
17. De la contul curent n moned naional s-au ridicat n numerar 1 220 241 242
pentru achitarea cheltuielilor administrative
18. Se pune n funciune mijlocul fix conform facturii acceptate de la 6 000 123 521
SRL Viscol, 6000 lei (fr TVA) 1 200 534 521
19. Se efectuiaz inventarierea materialelor de la depozit i se 500 211 612
nregistrez materiale constatate n plus
20. Se reflect venitul obinut din vnzarea produselor contra 10 000 241 611
numerar prin magazinul propriu 10 000 lei (fr TVA) 2 000 241 534
21. Se reflect valoarea contabil a produselor vndute 8 220 711 216
22. Se ncaseaz n contul curent n moned naional numerar din 9 020 242 241
cas
23. Se ncaseaz integral creana SRL Farmec 38 400 242 221
24. S-au nregistrat lipsuri de numerar n casierie 80 714 241
25. Casierul urmeaz s recupereze lipsurile achitndu-se n numerar 80 226 612
80 241 226
26 Din contul curent n moned naional se achit datoria fa de 7 200 521 242
SRL Viscol.
27. Se reflect valoarea contabil a produciei n curs de execuie la 67 145,50 215 811
finele perioadei de gestiune
28. Se reflect nchiderea conturilor de venituri la finele perioadei de 42 000 611 351
gestiune 580 612 351
29. Se reflect nchiderea conturilor de cheltuieli la finele perioadei 33 240 351 711
de gestiune 4 800,50 351 713
80 351 714
30. Se reflect calculul impozitului pe venitul persoanei juridice 535,14 351 731
31. Se reflect rezultatul financiar al perioadei de gestiune 3 924,36 351 333
BILANUL
la _______________ 20___

Nr. Activ Cod. Sold la


d/o rd. nceputul sfritul
perioadei perioadei
de de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate
Imobilizri necorporale 010 18 210
Imobilizri corporale n curs de execuie 020
Terenuri 030
Mijloace fixe 040 265 300
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate 070
Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate 080
Investiii imobiliare 090
Creane pe termen lung 100 12 800
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate 130
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)
2. Active circulante
Materiale 140 5 600
Active biologice circulante 150
Obiecte de mic valoare i scurt durat 160 2 250
Producia n curs de execuie i produse 170 38 900
Mrfuri 180
Creane comerciale 190 53 600
Creane ale prilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creane ale bugetului 220 15 900
Creane ale personalului 230 15 000
Alte creane curente 240
Numerar n casierie i la conturi curente 250 99 700
Alte elemente de numerar 260
Investiii financiare curente n pri neafiliate 270
Investiii financiare curente n pri afiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante 300
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+
rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+
rd.280+rd.290)
Total active 310 527 260
(rd.130+rd.300)

Pasiv
3. Capital propriu
Capital social i suplimentar 320 260 900
Rezerve 330 59 180
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni 340 x
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor 350 3 700
precedeni
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune 360 x
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu 390
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
mprumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung 440
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 18 000
mprumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 36 000
Datorii fa de prile afiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii fa de personal 500 80 000
Datorii privind asigurrile sociale i medicale 510 18 500
Datorii fa de buget 520 19 000
Venituri anticipate curente 530
Datorii fa de proprietari 540
Finanri i ncasri cu destinaie special curente 550
Provizioane curente 560 10 980
Alte datorii curente 570 21 000
Total datorii curente 580
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)
Total pasive 590 527 260
(rd.390+rd.440+rd.580)
SITUAIA DE PROFIT I PIERDERE
de la _________________pn la _______________20___

Indicatori Cod Perioada de gestiune


rd. precedent Curent
1 2 3 4
Venituri din vnzri 010
Costul vnzrilor 020
Profit brut (pierdere brut) 030
(rd.010-rd.020)
Alte venituri din activitatea operaional 040
Cheltuieli de distribuire 050
Cheltuieli administrative 060
Alte cheltuieli din activitatea operaional 070
Rezultatul din activitatea operaional: profit 080
(pierdere)
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din alte activiti: profit (pierdere) 090
Profit (pierdere) pn la impozitare 100
(rd.080+rd. 090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune 120
(rd.100-rd.110)