Sunteți pe pagina 1din 2
4 Clasa _ —|_Pregatitoare Se dé textul: Mergem la circ! Vom vedea lei, tigri, elefanti si alte animale sdlbatice. Elefantii sunt cei mai inteligenti. Dresorul leilor este foarte curajos! Clovnii sunt amuzanti. Hai si tu cu noi la circ! 2 G Gaseste cuvéntul cu trei I 1 jlabe. 't] Ce titlu se potriveste textului? \ I \ A) IGRI oul ' | B) ANIMALE D) ELEFANT! | A)LEUL ciacrc \ | B)CURAL D) LA TEATRU | \ \ \ - —---4 7 () — Cawantul cu sens opus pentru SALBATIC este: 22 Cum este dresorul lellor din text? A)NEIMBLANZIT Cc) ACVATIC 8) DOMESTIC) PRIMITIV AJAMUZANT —_C) VANATOR 8) CURIOS D) INTELIGENT 32 intéinesti litera “0” Q CLOVNII SE ROSTOGOLESC PE COVOR, ©) Cine sunt cei mai inteligenti? A) DE 6 ORI ©) DE4 ORI A) ELEFANTII 8) DE 7 ORI 1D) DE 2 ORI B) LEW ©) TIGR D) ALTE ANIMALE SALBATICE Se dau numerele. Priveste ultima propoxitie. ® ® ®@ Al treilea cuvént al ei este: Aduné cel mai mic numér par cu cel mai A) HAL Nor ‘mare numér impar gasit. Rezultatul este: 8) $I p)Tu A)9 8)? C4) 10 © Ordoneaza numerele in ordine crescétoare. Gaseste apoi sirul corect. 5 In text este un cuvéint subliniat. Cuvéntul cu infeles aseméndtor estes © ®&®eB®O® A) 19, 16, 13, 8, 7, 5,0) 0,5, 7,8, 13, 16, 19 8) 5,7, 8, 0,13, 16,19 D)13,16,19,0,5,7,8 | A) viol Cy viTeAz 8) FRICOS D) CALM a Hl U u Completeazi casetele cu semnele I potrivite >, <, = I Unde ai completat semnul os . u P2 Gaseste cel mai mare rezultat. A) 343 = )142= B) 446 = D)5+4= ©) os hia adevirata [B3. caseste propozitia adevarata. A) S este cu 2 mai mare decét 3. B) Bare 1 in plus fata de 9. ©) 4 este cu 3 mai mic decat 8. D) 6+0>6-0 {ic scorer de simt ne ajuta sé aflém gustul? A) gura ©) nasul B) urechea D) pielea u L= Recunoaste Péméntul. 8) » O | Clasa Pregdtitoare D) Risipim apa. UE. Identificd steagul Uniunii Europene. Cum protejém natura? UG A) Taiem copacii B) Aruncdm hartii pe jos. ©) Planta flori si copaci. Wes] off 8) Cc D)) Baraj {JGQ_Pelimiteaza prin tnt cuvintete pentru a forma o propozitie. COPILULRADETARE. Céte cuvinte ai gasit? A)3 8)4 Qs D2 >) Bunicii au venit in vizité si au adus U © legume din griidiné: 4 ridichi, 2 salate, 5 fire de ceapa si 0 rosie. CAte legume au adus buni A) 11 legume B) 12 legume ©) 6 legume D) 13 legume 8) © Stee eaten setts —/ triunghiuri desenate formeazé aceasté casd? a) 1Osi1\ 8) 30s 2, 303A 0) 20si3A - Eurayunior |

S-ar putea să vă placă și