Sunteți pe pagina 1din 1

Ctre ,

Direcia pentru Agricultur Bihor


Subsemnatul(a)__________________________________________________cu
sediul
n ____________________, str.____________________, nr.______,
tel_________________, solicit scoaterea din circuitul agricol a suprafeei
de _____________mp ,identificat n CF_______________________________ nr.
cadastral ________________________, categoria de folosin
____________________________ , pentru realizarea investiiei
_________________________________________________________________________
Anexez urmtoarele documente :

1)Avizul OCPI Bihor ,

2) Extras CF , n copie (termen 30zile) ,

3) Documentaia cadastral (PAD, Plan de ncadrare n zon , anexa 13)

4)Certificat de Urbanism nsoit de planul de ncadrare n zon i plan de situaie


care va evidenia suprafaa propus pentru scoatere,

5) Documentaia pentru ncadrarea terenului n trepte de calitate ,

6) Copii ale documentelor de plat a taxelor de protecie ,

7)Avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului


dup caz ,

8)Aviz ANIF ,in original ;

9) Memoriu Tehnic

10) pentru pajiti Adeverint APIA Bihor

- Adeverin Primrie

Documentaia se depune n 3(trei)exemplare

Data Semnatura , stampila