Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Scoala: Lic.Tehn.P.Banita,Calarasi,Dolj;
An scolar :2013-2014;
Disciplina: Chimie;
Aria curriculara:Matematica si stiinte;
Clasa: a -VIII-a ;
Data : 23 .05.2014
Profesor: Brosteanu Ramona;
Titlul lectiei: Saruri Aplicatii de calcul;
Tipul lectiei: Recapitulare si sistematizare;
Unitatea de invatare: SARURI;

Competente generale:
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee intalnite in viata de zi cu zi.
2. Rezolvarea de probleme in scopul stabilirii unor corelatii relevante, demonstrand
rationamente deductive i inductive.
3. Comunicarea nelegerii conceptelor n rezolvarea de probleme, n formularea
explicaiilor, n conducerea investigaiilor i n raportarea rezultatelor.

COMPETENE SPECIFICE
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee ntlnite n viaa de zi cu zi .
2. Investigarea comportrii unor substane sau sisteme chimice.
3. Rezolvarea de probleme n scopul stabilirii unor corelaii relevante, demonstrnd
raionamente deductive i inductive.
4. Comunicarea nelegerii conceptelor n rezolvarea de probleme, n formularea
explicaiilor, n conducerea investigaiilor i n raportarea rezultatelor.
5. Evaluarea consecinelor proceselor i aciunii produselor chimice asupra propriei
persoane i asupra mediului.

Obiective operationale:

La sfarsitul lectiei elevii trebuie sa fie capabili:


1. sa defineasca sarurile;
2. sa clasifice si sa denumeasca sarurile;
3. sa modeleze ecuatiile reactiilor ce ilustreaza proprietati chimice ale sarurilor;
4. sa aplice cunostintele acumulate la saruri in rezolvarea de exercitii si probleme.

Obiective formative:
- dezvoltarea capacitatii de a valorifica cunostintele insusite anterior;
- formarea deprinderilor de munca intelectuala;
- formarea unui limbaj specific chimiei.

Metode didactice:
- conversatia euristica, expunerea, explicatia, modelarea, algoritmizarea, proble-
matizarea, metoda cubului,rezolvarea de exercitii si probleme.

Material didactic: tabla, creta, fise de activitate independenta, fise de evaluare, flipchart,
manual sau plansa cu sistemul periodic al elementelor,cubul.

Bibliografie: - Culegere de exerciii i probleme de chimie pentru gimnaziu


- Manual de chimie clasa a VIII-a,C.Gheorgiu,Ed.All,Bucuresti,2000;
- Resurse didactice fizica-chimie pentru gimnaziu.

Locul desfasurarii:sala de clasa;

Durata:50 min.
DESFURAREA LECIEI

Secvenele Timp Activitatea profesorului Activitatea Metode si Forme de Evaluare


leciei (min) elevilor mijloace activitate
didactice
1. Moment 2 min Salutul Se pregtesc Conversaia Frontal
organizatoric Verific inuta elevilor si noteaz pentru lecie.
absenele
2. Captarea 2 min Se prezinta importanta studierii Asculta cu Expunerea Frontal Observarea
ateniei sarurilor,precum si numeroasele atentie. sistematic
aplicatii ale acestora.
3. Anuntarea 1 min Scrie pe tabla titlul lectiei: Saruri Noteaza pe Conversaia Frontal
temei si a aplicatii de calcul caiete
obiectivelor
lectiei
4. 5 min Verifica cunostintele teoretice necesare Raspund la Observaia, Frontal Observarea
Actualizarea desfasurarii lectiei de rezolvare de intrebarile Expunerea Interevaluare sistematic
cunotinelor exercitii si probleme prin adresarea adresate de Explicaia
asimilate intrebarilor: profesor
anterior -ce sunt sarurile;
-formula chimica si clasificarea
sarurilor;
-proprietati fizice;
-principalele proprietati chimice;
5. Dirijarea 3 min Anunta elevii despre metoda cubului pe Asculta Explicaia Frontal
nvrii care o vor utiliza la rezolvarea indicatiile Cubul Individual
cerintelor: profesorului si
-se impart elevii in 6 grupe; se organizeaza
-fiecare grupa alege un membru care va
invarti cubul iar cerina care se va afla
pe fata cubului o va rezolva impreuna
cu colegii din grupa; rezolvarile vor fi
prezentate de unul dintre colegi ales ca
lider.
-cele 6 fete sunt:
DESCRIE,COMPARA.ANALIZEAZA,
ARGUMENTEAZA,ASOCIAZA,DE-
TERMINA.
6. Obinerea 32 min -Solicita elevilor sa rezolve exercitiile Completeaz Explicaia Pe grupe Observarea
performanei din fisa de activitate, supravegheaza fiele de lucru. Cubul Frontal sistematic
realizarea sarcinilor de lucru, ii ajuta cu Corecteaz Individual
informatii suplimentare (daca este colegii dac
cazul); este cazul.

ANEXA 1
7. Evaluarea 3 min Propune elevilor rezolvarea unui careu Elevii rezolva Conversaia Individual Observarea
chimic; careul. Algoritmizarea Frontal sistematic

Anexa 2.
8. Anunarea 2 min Propune ca fiecare elev s realizeze un Noteaz tema Explicaia Individual
temei pentru referat prin care sa prezinte importanta pentru acas
acas carbonatului de calciu si a azotatului
de amoniu.
ANEXA 1
METODA CUBULUI-SARURI PROPRIETATI CHIMICE

DESCRIE

1. Descrieti formula generala a sarurilor.

2. Scrieti formulele sarurilor care au denumirile:


Sulfat de aluminiu;
Clorura de fier (III);
Bromura de calciu;
Azotat de potasiu.

3. Denumiti sarurile care au formulele:


a) Al2S3;
b) Ca(HCO3)2;
c) NaNO3 ;
d) K2SO4.

4. Corectati greselile din scrierea formulelor chimice:


a) Ca2I ;
b) Na(SO4)2 ;
c) S3Al2 ;
d) MgH2S2O8.

COMPARA

1) Compara urmatoarele saruri(saruri acide sau saruri neutre):


NaHCO3, CuCl2, NaNO3, CuSO4, Ca(HCO3)2, AgBr, Na2SO3, Pb(NO3)2, NH4HNO3, NaNO2, KHSO4,
NiSO4, MgS, CaCO3, Mg(HSO3)2, CaI2.

2) Subliniati cu o linie sarurile solubile si cu doua linii sarurile insolubile in apa:


NaCl, ZnSO4, AgCl, CuSO4, CaSO4 , CaCO3, KCl, Na2SO4, BaSO4.
ASOCIAZA
Asociaza fiecarei formule din coloana A notata cu cifre (1-8) una sau mai multe litere din coloana
B:

B
CaCO3 conservant al carnii;
soda de rufe;
KNO3 ser fiziologic;
antiacid pentru calmarea
CuSO4 indigestiilor;
piatra vanata;
utilizat in industria detergentilor,
NaNO3
dedurizarea apei;
ingrasamant;
NaHCO3 sare de bucatarie;
calcar;
NaCl praf de pusca si dinamita;
mortar, ciment.
Na2CO3

NH4NO3

ARGUMENTEAZA

Argumentati importanta sarii de bucatarie pentru organismul uman si a ingrasamintelor


chimice pentru agricultura.

ANALIZEAZA

Analizeaza comportarea:
a) CuSO4 fata de Fe, NaOH;
b) CaCO3 fata de HCl;
c) FeSO4, ZnSO4 fata de NaOH;
Scrieti ecuatiile reactiilor chimice si stabiliti ce substante corespund precipitatelor.

DETERMINA

Se supun calcinarii 200g de CaCO 3 de puritate 80%. Determinati volumul de gaz degajat si
cantitatea (exprimata in grame si moli) de substanta solida obtinuta.

ACa=40; AC=12 ; AO=16 Vm= 22,4 dm3


ANEXA 2

Analizeaza careul si descopera denumirile a cel putin cinci saruri:

D O I F O S F A T B
T A N O B R A C I R
A Z F L U S R I T O
M O T A F L U S O M
O T R A I D R I Z U
R A S T A R O B A R
B T T A C I L I S A