Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU: VALENTA

APLICATIE:
Stiind ca suma numerelor atomice a trei elemente chimice X, Y, T, succesive in
Sistemul periodic este 54, determinati: a) elementele; b) numarul electronilor de pe
ultimul strat; c) cum credeti ca pot atomii acestor elemente sa-si formeze structuri stabile de octet pe
ultimul strat?
a)

ZX = ......... ZY = ...... ZT = ........


b)
Elementul Stratul K Stratul L Stratul M Stratul N
X=
Y=
T=
Concluzie: Atomul elementului X are.........e- pe ultimul strat, atomul elementului Y are........ e - pe ultimul
strat, iar atomul elementului T are....... e- pe ultimul strat.
c)

Observatie: Electronii de pe ultimul strat al unui atom poate sa migreze la alt atom. Atomii pot sa se
,,uneasca intre ei formand combinatii chimice ( substante cu proprietati noi).
Aceasta capacitate de combinare a atomilor se numeste valenta.
VALENTA
Capacitatea de combinare a atomilor unui element cu atomii altui element se numeste valenta.
- electronii de pe ultimul strat se numesc electroni de valenta, iar ultimul strat se numeste strat de
valenta.
- valentele se noteaza cu cifre romane in dreapta sus a simbolului chimic: HI , OII, AlIII
- valenta depinde de pozitia elementului in sistem:
Elementele situate in grupele IA(1), IIA(2) si IIIA(13), au valenta egala cu numarul grupei.
Consultand Sistemul periodic precizati valentele urmatoarelor elemente:
Mg Ga K Ba Li B
Elementele grupei IVA(14) au valenta egala cu numarul grupei, dar pot avea si valenta II.(Se
combina atat cu patru cat si cu doi electroni).
Ex. CIV,II ; PbIV,II
Elementele grupelor VA(15), VIA(16) si VIIA(17) prezinta valenta variabila (mai multe valente):
maxima = numarul grupei
intermediara = scazand din doi in doi din valenta maxima
minima = 8 numarul grupei
III,V
Ex: P ;
Precizati valentele urmatoarelor elemente: S ; Cl
Exceptii: Florul, desi este in grupa VIIA(17), prezinta doar valenta I (constant monovalent), iar
oxigenul din grupa VIA(16) are valenta II(constant divalent).
Observatie! Fata de oxigen aceste elemente iau toate valentele, iar fata de H si alte elemete(metale)
iau numai valenta minima! ClIO, Cl IIIO, ClVO, ClVIIO, HClI , NaClI
Elementele din grupa VIIIA(18) prezinta valenta zero(zerovalente) Ne0, Ar0
Ce parere aveti de valenta elementelor H si He?....................
Elementele grupelor secundare (metalele tranzitionale) au in general valente variabile: FeII,III; CuI,II;
AuI,III; HgI,II; AgI, ZnII, NiII
TEMA: Precizati valentele urmatoarelor elemente chimice: Be, Sn, N, Se, I, Na, In, Kr