Sunteți pe pagina 1din 6
loana Monalisa MANEA Cristina NEAGOE Senior redactor ; Mihaela Merylu Zamfirache Lucrarea este avizat cu numarul 74896 / 2002 in cadrul Comisiei Nationale de Matematica pentru a fi utilizata in clasa sila pregitirea suplimentara a elevilor Referent stiinfific : prof. Elena Matrosenco * Referent stiintific : prof. Marius Modoiu Descrierea CIP a Bibliotecti Nationale a Romaniei Manea, Joana Monalisa Culegere de probleme de matematic’ pentru clasa.a VIIl-a / Manea Ioana Monalisa, Neagoe Cristina - Ed.a 19-a,rev. Bucuresti : ED.AS.UNICUM, 2013 2 ” & ISBN 978-606-93132-4-4 — 1, Neagoe, Cristina ‘ ~ 51(075.33)(076 (075.33)(076) ae CUPRINS Cap. [- TESTE DEEVALUARE INITIALA..... ‘Cap. [T- MULTIMEA NUMEI R REALE.. Cap. IIt-CALCULCU REALE REPREZENTATE PRIN LITERE..... Cap. IV -RAPOARTE DE NUMERE REALE REPREZENTATEPRIN LITERE, Cap. V- MODELE DE LUCRARISEMESTRIALE (SEM. J). Cap: VI-FUNCTIL... Cap. VII -ECUATII SI INECUATIL.. Cap. VIII - PUNCTE. DREPTE. PLANE. PARALELISM.. Cap, IX-PROIECTI ORTOGONALE snninen Cap. X-POLIEDRE PARTICULARE.. ap. XL- MODELE DELUCRARI SEMESTRIALE (SEM. II).. Cap, XIT-CORPURI ROTUNDE. Cap. XII- PROBLEME PENTRU PREGATIREA CONCURSURILOR SCOLARE. Cap. XIV - MODELE DE,TESTE PENTRU EVALUAREANATIONALA . SOLUTIL. Toate drepturile asupra acestei edifii sunt rezervate editurii ED. AS. UNICUM Pentru informatii si comenzi telefon 021.320.96.86.; 0722.438.539 Tiparul executat laS.C. MEDIAPRINT S.R.L. Capitolul I ‘ ‘ TESTE DE EVALUARE INITIALA Testul 1 Partea I 1), Rezultatul calculului—0,2-5+(-1)Peste: a).2 b).0 — ¢). 1 d).3 2). Numérul elementelor din multimea {3,8;-1,3); /36 ; 7 } NQeste: a).1 b).4 ©).3 @.2 3). Efectuand caleulele (3x + 2)(3x —2) se obtine : a). 9x? + 12x +4, b).9x7—12x+4 c). 9x? 4 d). 9x? +4 4). Un copil a cheltuit 1 0%din banii lui ceea ce reprezint’ 6 lei, Ce sum a ayut la ineeput? 2.100, b).60 ©).30 ° 200 5). Sohitia realai a ecuatiei 1 2x = 3 este :a)“I # bie 02 bh 6). Trapezul'cn bazele de hingimi 24 cm si 10 cmare linia mijlocie egal cu: a).12 b).5 ).17 d).7 7), Un dreptunghiABCDare AB=3 am siAC= Som. Perini@tl dreptunghiuluiva fiegal cu: a).16 b).14 ©). 12 18° 1 2 3 5} 8). Valoarea lui sin30° este: a). >). e ©): af . a 9). inaABC sestiecaDE|IAC, Be 6om, eeu =8em, DeAB.I BEB. Atunei valoarea raportului AD. aE OP Og aunt). a OS d= Pilea lke x+1 10). Rezolvati in multimea numerelor naturale inecuatia : 2x — aT sl U1). Fienumerele a= (22-3) +(1+V2) si b= ( a). Stabiliti care numiir este mai mare, a saub. b). Aproximati prin ips cu o eroare de 0,1 numarulb. 12), Fie AABC cu AB=8.cm, m(