Sunteți pe pagina 1din 9

TURCIA

Realizat de:Denisa Manica


1.INTINDERE
RepublicaTurca(limbaturca:Trkiye),esteotaraintinsapedouacontinente.97%dinsuprafatatariiseaflainAsia(Anatolia)si
3%inEuropa(peninsulaBalcanica).Turciaaregranitecuopttari:GreciasiBulgarialanord-
vest;Georgia,ArmeniasiAzerbaidjanlanord-est;Iran(Persia)laest;siIraksiSirialasud.Turciaeste
orepublicademocratica,laica,constitutionalaalcareisistempoliticafoststabilitin1923.Turciaesteunstatmembru
alONU,NATO,OSCE,OECD,OICsiConsiliuluiEuropei.Inoctombrie2005,UniuneaEuropeanaadeschisnegocieriledeaderarecu
Ankara.
StramtoareaBosforcareseparaAsiadesud-vestdeEuropadesud-estseaflainTurcia.AnatoliaesituataintreMareaNeagrala
nordsiMareaMediteranalasud,siMareaEgeesiMareaMarmaralavest.UniigeograficonsideraTurciacaoparteaEuropei
datoritaanumitorcaracteristiciculturale,politicesiistorice.DatoritapozitieisalegeograficeintreEuropasiAsiasiintretreimari,
Turciaafostorascruceistorica,patriasicampuldeluptaamaimultormaricivilizatiisiuncentrudecomert.

2.POPULATIA
TeritoriulTurcieiadevenitcasapentrumaimultegrupuridistinctedinpunctdevedereetnicsicultural,delahititi,frigienisi
asirienilagreci,persisiarabi.StramosiinomaziaiturcilorauvenitdincentrulAsieicucerindImperiulArabsiBizantin,
proclamandu-seconducatori.Eiaulasaturmeinculturasiinlimbaturcilor,fiinduninstrumentdeluptaimpotrivaCrestinismulul.
Turciaareopopulatiede66.493.970locuitorisiodensitateegalacu85loc./km 2,dintrecare74%locuiescinmediulurban.Cele
maimariconcentratiisuntinIstanbulsipelitoral.
DesiIstanbulestecelmaimareoras,capitalaestelaAnkara.AlteoraseimportantesuntIzmir,AdanasiBursa.
Limbaoficialaesteturca,iaraproximativ10%dinpopulatievorbestealtalimba,deobiceikurdasauaraba.
IslamulesteceamaimareputerereligioasadinTurciadin1928.Dintotalulpopulatiei,99%suntmusulmani,ceicarecredinIisus
fiinddoarinnumarde20.000.
4.RESURSELE NATURALE
Inafaradecarbunesiminereudefier,Turciaareunnumarmicdarimportantdedepoziteminerale:crom
(langaGulemansiFethiye),magnetita(Divrigi)siplumbsizincincatevaregiuni.Segasescsicuprusiargintside
asemeneapetrolinsud-est.
Turciaesteoimportantaparteaproductieimineraledinlume.Eaesteprintreliderelemondialeinprivinta
prelucrariideminereudecrom,extragand1,7milioanetonein1996.Exportacupru(58.000tone).Extractiade
combustibilfosilestefolositainspecialinacoperireanevoilorinterne;in1999Turciaproducea23milioanebaride
petrol,850milioanetonedecarbuni.Omarepartedineleralignitdeslabacalitate,desicantitatidecarbune
superiorerauextrase.Alteminereuriincludeaubauxita,minereudefier,magneziu,plumb,zincsisulf.De
asemenea,Turciaseaflapelocul5inlumeinceamaimareutilizaredirectaaputeriigeotermale.
Turciadetine40%dinrezervelemondialedemarmura(inpeste100varietati)silauneleresurseminerale,intre
care:66%dinrezervelemondialedebor,50%dinrezerveledepirita,20%dinresurseledebentonita,6,9%din
resurseledebariu,4,9%dinresurseledeazbest,2,5%dinresurseledewolframsiantimoniusi1.1%bauxita,
mercursizinc.Turciaocupalocul3mondialinprivintaconsumuluideaur(peste80tone)dupaChinasiIndia,fiind
urmatadeSUA.
TurciaesteotaraparteneraaprogramuluienergeticalUniuniiEuropeneINOGATE,carearepatrupunctecheie:
consolidareasecuritatiienergetice,convergentapietelordeenergiedestatmembrupebazaprincipiilorUE,piata
internaaenergiei,sprijinulpentrudezvoltareadurabilaaenergiei,precumsiatragereadeinvestitiipentruenergie,
proiectedeinterescomunsiregionale.
5.ECONOMIA TURCIEI
RatadecrestereaPIB2002-2007inmediede7,4%,afacutdinTurciaunadintreeconomiilecuceamairapida
cresteredinlumeinaceaperioada.Cutoateacestea,crestereaPIB-uluiascazutla4,5%in2008,sidelainceputul
anului2009,economiaTurcieiafostafectatadecrizafinanciaramondiala,iarFMIprognozaorecesiuneglobalade
5,1%pean,comparativcuestimareaguvernuluiturcde3,6%.
EconomiaTurcieinumaiestedominatadeactivitatileagricoletraditionaleinzonelerurale,darmaialesdeun
complexextremdedinamicindustrialinmarileorase,inmareparteconcentrateinprovinciiledevestatarii,
impreunacuunsectordezvoltatdeservicii.In2007,sectorulagricolareprezentat8,9%dinPIB,intimpcesectorul
industrialareprezentat30,8%sisectorulserviciilorareprezentat59,3%.
AltesectoarecheiealeeconomieiTurcieisuntsectorulbancar,constructii,aparateleelectrocasnice,electronice,
textile,rafinariidepetrol,produsepetrochimice,produsealimentare,industriaminiera,fiersiotel,industriade
masinisiindustriadeautomobile.Turciaareomareindustrieauto,careaprodus1.147.110devehiculecumotor,
in2008,clasandu-sepelocul6cacelmaimareproducatordinEuropa(inspateleMariiBritaniisideasupraItaliei),
precumsipelocul15cacelmaimareproducatordinlume.Turciaestedeasemeneaunadintrecelemaimari
natiunideconstructiinavale,in2007,taras-aclasatpelocul4inlume(inspateleChinei,CoreeideSudsi
Japoniei)inceeaceprivestenumaruldenavecomandate,si,deasemenea,4inlume(inspateleItaliei,SUAsi
Canadei)inceeaceprivestenumaruldecomenzideiahturi.
COMERTUL INTERNATIONAL AL
TURCIEI
A.RELATIILE INTERNATIONALE
TurciaesteunmembrufondatoralOrganizatieiNatiunilorUnite(1945),OCDE(1961),OIC(1969),OSCE(1973),ECO(1985),
OCEMN(1992)siG-20economiimajore(1999).La17octombrie2008,Turciaaprimitvoturidin151detarisiafostaleasain
calitatedemembrunepermanentalConsiliuluideSecuritatealNatiunilorUnite,innumeleEuropeiOccidentale,impreunacu
Austria,careaprimit132devoturi.AderareaTurcieilaConsiliuinmodeficientainceputpe1ianuarie2009.Turciaaufost
anteriorunmembrualConsiliuluideSecuritateONU,in1951-1952,1954-1955si1961.
PrincipaliipartenericomercialiaiTurcieisunt:
1)UniuneaEuropeana(areprezentat59%dinexporturisi52%dinimporturilein2005)
2)StateleUnitealeAmericii
3)Rusia
4)Japonia

B.EXPORTURILE TURCIEI
Cutoatecaexporturiledeproduseagricoleacrescutcu7,5%in2007,pondereasaintotalulexporturilorascazutdela4,2%
la3,6%.Inindustriaextractivasiproductiva,ocresteredepeste44,9%afostobservatafatade2006,iarcotasaintotalde
exporturiafostinregistrataca1,5%in2007.Pedealtaparte,pondereaproduselorfabricateintotalpentruexporturiafost
94.2%,in2007,inregistrandocrestereanualade25,9%precumsiinvaloarede101miliardedolari.Maimult,bunurilede
Principalele produse de export:
v Produsetextilesideimbracaminte/Utilajeindustrial
v Fiersiotel/Produseelectronice
v Petrol/Autovehicule/Bumbac/Tutun

Cei mai importantiparteneri de export ai Turciei:


1)StateleUnitealeAmericii6)MareaBritanie
2)Italia
3)Germania
4)Rusia
5)Franta
Exporturile Turciei din 2006 vazute ca procent din piata de
varf
C.IMPORTURILE TURCIEI
Regimuldeimporturiturcestiscoateinevidentaliberalizareaacestora,inconformitatecuangajamentelepentrufinalizarea
uniuniivamalecuUE,relatiasacuAELSsiobligatiilecareiirevinincadrulOMC.Turciaapusunaccentdeosebitprivind
angajamentulsaudeareducetaxelevamaleinscopuldeasealinialaTarifulComunVamal.Turciaafacutmodificarile
necesareinregimuldeimport,sidela1ianuarie1996UniuneaVamalacuUEaintratinvigoare.Obiectiveledebazaale
politiciideimportturcestidelainceputulanilor1980arputeafirezumateastfel:
.ReducereamasuriiprotectionisteinconformitatecunoilenormeGATT.
.Reducereaprocedurilorbirocratice.
.Asigurareaaprovizionariicumateriiprimesibunuriintermediare,lapreturiadecvateanumitorstandardedecalitate.
PrincipaleleproduseimportatedeTurciasunt:
v Petrol
v Utilaje
v Autovehicule
v Produseelectronice
v Fiersiotel
v Metalepretioase
v Materialeplastice
TURCIA