Sunteți pe pagina 1din 18

CAPITOLUL 3 MATER1ALE

COMBUSTIBILE

Inima" unui reactor nuclear


este, zon activ, care conine combustibilul, sediu1 reaciilor
de fisiune. Un combustibil nuclear trebuie s aib, n
compoziia sa nuc]ee fisio-
Numai patru izotopi fisionabili prezint interes
practic : 235U, 23 3U, 239PU i 241
Pu Izotopul 235 U este singurul nuclid
natural fisionabil eu neutroni. termiei ; ceilal i rezult n urma
transmutaiiJor induse de neutron.i.
Materialele cobustibile nueleare sint supu.se unui
lung ir de prelucrri, att inaintea introducerii lor in
reactor, ct dup utilizare. Obinerea c,ombustibililor necesit
uxt proces de fabricaie eae ncepe prin extrageea
minereurilor de uraniu si continu cu adueerea lor la o form .
chiinic convenabil, urrnat de puificri chimice si, dup
caz, imbogtii izotopicc, spre a se ncheia cu aducerea,
materialelor combustibile la forma si dimensiunea cerfit- : 011 $
utilizaea n reactor, urmeaz, etape de prelucare a,
combustibilalui ars, de separare a componentelor
reciclabile, de depozitare a, deseurilor, si de reutilizare a
materialelo recupeate. O asemenea su.ccesiune de operaii
formeaz eiclul comhustibilului nuclea [1]. O variant, a
acestuia, implicind recuperaea plutonirdui, se reprezint
schematic n figura 3.1.
Combustibilul utilizat n reactorii nucleari se poate
prezenta sub form metalic, de compusi ceramici (oxizi,
carburi, nitruri etc.), de dispersii solide (inetalice, metalo -
ceamice, carbo-eeramice, ceram i ce, vi t o -cer am i ce), sa u
de fl ui de ( gaz e, C ombust i bi l i i metalici ofer anumite
avantaje, ca unnare , uno proprieti terinice si nucleare
convenabile, ns nu se comport satisfctor la iradiere pe
durate mari.. Combustibilii ceamici (oxizi, carburi, nitruri
de U, Th) s int, din punetul de vedere propri et il or
nueleare s i tennice, i.nferiori combustibililor Trietalici, dar au
avantajul unei mai m a i s t a bi l i t i Ia i r a d i e r e s i l a
t e m p e r a t u r i C o m b ust i b i l i i disperi s-au claborat lIl vedere,a
cresterii performanelor reactorilor, in special sub aspectul
densitii de putere n zona activ si tem -
MATER I.A.LE C 0.MBUSTIBILE 121

de
exid ee uran.0
k:raniu naturz!) uraniu I
cu uraniu
CU
knboglit
mbogai
t Oxid
Elemente
ConcentrareL 1 Purificare Conversie combustibik
Extracpe
din min t __________ I i _ _ _ _ _ _ _ __
I I I_________
1 i mbogire J
Minereu Concentrat Oxid
de uraniu de uraniu de uroniu UF,
i izotapic
purificat Oxid de uraniu
I recuperat E l e r n e n t e
I ---. --
combustibUe
C 75 e
cu U natufat cu recuperare Pu
cu U hbogit cu recuperare Pu Retratare

leanctionar

Depozitare
deeuri I
Fig. 3.1. Schetna ciciutui cornbustibilu-
lui nuclear cu recuperarea plutoniulul
peraturii de lucru a agenilor caloportori. Combustibilii fluizi
ofer, n principiu, avantaje privina costurilor de fabricaie i
performanelor n funcionare. Aceste avantaje snt diminuate
de problemele ridiate de coroziune ai respectiv manipulare.

3.1. Uraniul

Uraniul exist n scoara Pmintului, pin la adincimea de 16


km, eu o abunden medie de 2.10 -5 % depsind astfel abundena
unor metale ca mercurul, argintul, bismutul sau cadmiul. 1n
apa mrilor si oceanelor se gsete uraniu sub form de sruri
solubile, cu concentraii cuprinse ntre 0,4 -10 7 i 23 .10 -7g/l.
Se disting trei categorii de roci care pot conine
uraniu. Primele dou conin minerale primare i, respectiv,
secundare de uraniu ; a treia categorie conine uraniul ca
irnpuritate inclus n reele cristaline de baz. Acestea din
urm nu prezint, deocamdat, irnportan din punet de vedere
econom.ic. De mare interes sint mineralele primare, produse in
adincul Pmintului, la formaea crustei. Mineralele secundare s-
au format la suprafa, ca urmare a transformrilor chimice (de
obicei oxidare) ale mineralelor primare. 1n mineralele primare,
uraniul sc afl sub form de oxizi, singur sau asociat cu ake
metalc. 1n mineralele secundare, uraniul se intil nete n stare
hexavalent. Redm mai jos unele exemple de minerale primare
si, respecti - v, secundare :
minerale primare : uraninit, UO 2 ; pehblend, 11 3 08 ; torianil,
(Th,U)02;
129 FIZICA $1 TEHNOLOGIA MATERIALELOR NUCLEARE

minerale secundare : earnotit, K[UO 2 /VO 4 ] 1 1 / 2 1.1 2 0 ;


Cu [13-02/PO4]2 - 81120 ; anturnit, Ca[UO2/PO41, 81120 ;
beequerelit, 21303 3H20.
Toate aceste minerale se gsesc de obieei 1n amestec eu_
ali oxizi (PbO, Tb,02, Zr02, CaO, Mg0, Al203...) astfel 1neit
compoziia ehimic poate - - varia de la un eantion la altul
[2].
Coninutul in uraniu dispers unor roei, este dat n tabelul 3.1
[3].
Tabelui 3.1
Coninutul in uranin dispers al unor roei
Coninut
Hoca Si 02 U
%grentatein g/t
Grait 70 9,0
Granodiori 66 7,7
Diorit
tBazalt 60 4,0
50 3,0
Gabro 50 2, 4
Peridotit 43 1,5
Dunit 40 1,4
Folosirea uraniului n energetica nuelew reprezint,
ineontestabil, principala utilizare a acestui element. Oferind
o innagine asupra neeesarului de uraniu fabricatia
combustibilului destinat diverselor filiere de reactori, figura
3.2 prezint consumurile esti-

Fig. 3.2.
Consumurile
estimate de uraniu
in peri-
201 superioara_ resurse_posibik oada 1975-2025
LWR Sup. [4].

15-

Limita inleriocra,resurse posibiLe

10 -
FBR Sup.
7
57 LWR Int
.

FBR
Resure estimate
(inclusiv rezervele)

Rezerve

0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
MATER1ALE COMBUSTIBILE 123

mate de urannt pentru perioada 1.97;) 2025 E41. Se


evideniaz o economie de resurse n cazul cind se folosete
filiera F.BR (reactori rapizi reproductori) comparativ cu
filiera LW.R. (reactori eu ap uoar). Pe acceai figur sint
prezentate limitele rezervelor existente, ale resurselor estimate
i posibile.
Uraninl mai poate, f i utilizat ca mediu activ solid pentru
laseri (fluorura de calciu-uraniu trivalent CaF 2 : IT 3 1, la
pepararea de materiale huninofore (sisteme ce conin U 6 1,
ca MatCrial (1 e adaos pentru colorarea sticlei ete.
Obinerea uraniului implic operaii de concentrare,
rafinare i reducere. Concentrarea are ea seop separarea
uraniului din roc. In acest scop roca este mcinat i apoi
tratat cu reactivi care dizolv uraniu ' l (leiere). Urtneaz
operaia de recuperare urniului din soluie, ce conduce la
obinerea unei paste galbene (yellow eake") ce coninc
intre 60 i 85 % U 3 0 8 . Rafinarea e,ste procesul prin care
uraniu1 este adus la o puitate ridicat, corespunztoare ce-
rinelor nucleare. n aceast etap, se elimin mai ales
impuritile care au seciune mar e de absorbie pentru
neutroni. Odat cu a c e a s t a , s e t r a n s f o r m U O 3 n
UO2 apoi dac scopul
final este obinerea metalului sau n UF, i apoi UF 6
e l c se urrnrete imbogirea izotopic. UF 6 este un
compus volatil ce sublimeaz la 56C i este aproape exciusiv
utilizat 1i etapa de Imbogire izotopic.
Uraniul metalic se poate obine fie prin reducerea
chimic'd a tetrafluorurii sau a bioxidului de uraniu, fie prin
reducerea electrolitied a halogenurilor de uraniu sau a
bioxidului de uranin. Detalii cu privire la procesele cle
concentrare, rafinare i reducere, la tehnologiile de obinere
din minereuri a uraniului i
compuilor
de calitate nuclear se pot gsi n anexa 13.
3.1.1. Proprieti
Starea fundamental a atomului de uraniu
este 5 .L6 i corespunde unei
configuraii eleetronice (Bn) 5f 3 632 6p6 6cil 732. Primele stri exci-
tate ale atomulu.i ordinea cre;terii energiei) sint :
f2 c /2 8, f4 8 2 , pc128 2 , f2,32 1) rasp f4(78 f4 81) f3d2p
Fig. :3.3. Gelula elernentar[ool]
ortorombic a uraniului cc.

flool
Uranjul metahe are tre 4d7'i alotropice p i y). Faza 2-U
cristalizeaz in sistemul ortorouffiie, 3.3) i este stabil pn la
660C. Faza p-u, cu structu tetragonal, exist n domeniul de
tem-
124 FIZICA I TEHNOLOGIA MATERIALELOR
NTJ C LEARE

peraturi 660 760C, iar faza 7-U, prezentnd o structur,


cubic cu volurn centrat, este stabil de la 760C pn la
punctul de topire. Tabelul 3.2 prezint unele proprieti fizice
ale uraniului [7, 8].

T abelul 3.2

Praprietile fiziee ale uraniului

Densitate 19 130 kg/m 3


Punct de topire 1 133 -4: 1C
Punct de 3 900 C
Rezistivitate electric (25C) (2- 4) nm
fierbere
Conductibilitate termic :
la 350 K25,95 W/m K
la 670 K32,65 W/m K
Coeficient de dilatare termic Intre 25 si 125C
-6 .
directia [100 21,17 -10-6 1 C1-31
direcia [010 1,5 10 -8 [C]
in direcia [001]] 23,2 -10 reJ-1
Coeficient de] dilatare volumic 45,8 -10 -0
Transformri
alotropice : 663C
o:-p 764C
Structura
cristalin : a- a = 2,852 A ; b=
U ortorombic 5,865 -4,945
letagonal 0 = 1.0,52 ; c 5,57
y-U c.v.c. rx = 3,474
Analiza propriettilor fizice i. mecanice ale cx -IJ
evideniaz c acesta este puternic anizotrop. n tabelul 3.2 se
prezint, valorile coeficientului de dilatare termic pe diferite
direeii cristalografice iar figura 3.4 red, dependena de
ternperatur a parametrilor de reea [10].
Dependena de temperatur a conductibilitii termice a
uraniului metalic este ilustrat de figura 3.5 [9 ]. in tabelul
3.3 se redau cteva din proprietile nucleare ale unora dintre
izotopii uraniului.
Datorit, anizOtropiei, proprietile mecanice ale
uraniului s l n t p u t e r n i c d e p e n d e n t e d e o r i e n t a r e a
G r a d u l d e o r d o nare a cristalitelor este determinat de
procedeele de fabricaie sau de tratamentele termice. De
exemplu, n tabelul 3.4 se prezint unele proprieti mecanice
ale uraniului obinut prin laminare la 300C
respectiv 600C, i supus apoi la, diferi.te tipuri de tratamente
ter-
MATER IALE COMBUSTIBILE 125

mice [10]. Datele ilustreaz scderea rezistentei la ntindere i


mrirea ductilittii, odat cu creterea temperaturii de
testare.
Proprietile mecanice snt puternic afectate prin
iradiere. Astfel, la iradierea unei probe de uraniu la 120C
(grad de ardere
Fig. 3.4. Efectul 5,06
temperaturii asupra 5,05 ffiglINTIMeilava
pa- 5,04 ~ ~ 1 1 1 ~ 4
ram et ri Ior d e re 11111111111111M"11111
ea ai 5,03
1111111MIIIEMBIAM
uraniului. 5,02 11111I=l1111111~11~11
5,01
5,00
ffluraiumee
4,99 2,92
4,98
weimminemena 2,91
4,97
111111~11111111111M11111 Il111111111111"111111111 2,90
4)96
5111W211111111~
4,95
illIMINIPM111111U1 2,88
111111110!"1111=11111 2,87
pjzIC5INENEMIU1 2,88
111111111111111111111111~1 2,85
11M11111=11 IN11111~11
:7=11=11=1111 1111111111~111111111
5,87 ~
111111111E1111=12911111
5,86
11111111~1111111111111a
5,134
5,83 100 200 300 400 500
5,82
0
800 700 T [C]

50
Fig. 3.5.
Conductivitatea
40
termic a ura-
F:30
niului metalie,
E
"T
a carb u r i i d e

20
uraniu si a
oxidului de
uraniu.

10-
uaz
266 400600 800 1000 1260 1400 1600 1 8 60
2000 T (E)
0,035 %) rezistena la intindere scade cu 27 % fa de
valoarea rezistenta la, curgere se dubleaz i proba nu mai este
duetil (tabelul 3.5) [].01. Un tratament termie efectuat
asupra, probelor iradiate
126 F IZ IC A I T E H N O LO G I A M A T E R IA LE L O R
N U C LE A R E

T abehi l 3.3
Constante nueleare ate
uraniuini (neutroni

lzotopul 23.?. 235 238 natural


0 U U
Scinne eficace microscopic
539 589 4,18
de fisiune (b)
Sectiune eficace cle absorbie 588 694 2,73 7,68
(b) 2,52 2,46
Numr mediu de nentroni 9
,
rapizt etnii per fisiune
Numrul de neutroni rapizi 2,28 2,07 1,37
per neutron terrnie
absorbit
Tabelul 3.4
ProprietMlle nieranice ale uraniului

Tem Rezisten Rezisten AJungir


Prob pe-
la 1a e
ratur
intinder eurgere (D/o)
Larninat la 300C testa e
[MPa]
re 25 777
[MPa]
301 6,8
300 245 123 49,0
recopt In rCi
500 78 36 61,0
stare a ( I )
25 448 172 8,5
500 74 50 44,0
recopt
stare p(,) la 600C
Laminal 25 620 182 13,5
9
:.00 94 133 43,0
recopt 1n 500 78 36 61,0
stare a (1) 25 434 175 6,0
500 189 109 33,0
recopt
stare
[3(2)
Not : (1) recoacerea in stare a. 12 ore la
600C, rcire lent ( 2) recoacerea in
stare (3,12 ore la 700C, rcire lent
(la 400C) evideniaz redueerea 111 continuare a rezistenei la
traeiune, n tirnp ee alungirea nu ete practic afectat.
Odat cn iadierea se produee o durificae materialului.
0 proWii uraniu c,c obinuta prin laminare are o duritate
Vickers
MATERIALE COMBUSTIBILE 127

de 220 + 10, iar dup iradiere la un grad de ardere de 0,10 %


aceasta crete la 315 20.
Strile principale de valen, ale uraniului sint U(1II),
U(IV) i U(VI). n soluie apoas cea, mai stabil form
este U(VI), de
Tabelui
Efeetele iradierigasupra proprietilor meeaniee ale
uraniMini
Variaia in procente a
1a rezistenei
la Alungir
Material traciu curgere e
ne
(%) ('%) (%)

Neiradiat
Iradiat la
27 117 97,9
120 C grad
Iradiat, tratat
ardere 0,035%
15 h la 400C 38 58 96,8
obicei sub forrn, de ion de uranil (UO 2 ) +. Uraniul metalic
2

este extrem de reactiv, comparabil n multe privine cu


magneziul. Reacioneaz eu azotul la temperaturi inalte, iar eu.
hidrogenul formeaz', hidrur (UI-1), care se
descompune Tempe- la 350C.
Tabelul
Viteza de eorodare a uraninini
Viteza de corodare (10 -2 kg/m 2 or)
ratura
oc
in aer fn ap s o d i
u
lichid
50 0,066
70 0,45
90 1,00
100 0,56 2,7
138 1,08
183 139
200 10,9 1,11
300 21,8
400 118
500 157 1,39
600 4,3

Influena teinperaturii asupra vitezei de corodare


uranirdui n unii agenti de rcire este dat n tabeIrd 3.6
[11, 12]. Uranitd reactioneaz cu sodiul sau potasiul
liehid.
128 FIZCCA I TEHNOLOGIA MATERIALELOR NUCLEARE

Viteza de corodare a uraniului iradiat este mult mai mare


dect aceea a uraniului neiradiat.
Uraniul, mai ales sub form de pulbere, este greu de
manipulat, atit din cauza proprietii lui de a, fi puternie
piroforic, ct
din eauza toxicitii sale ridicate. Uraniul atac n special
rinichii: Concentraia de uraniu considerat periculoas
pentru organism este de 0,05 ing/m 3 . Sub aspectul
adioactivitii, prin emisie a i prin fixarea llxi n oase, ficat,
splin rinichi, uran.iul prezint un supliment de toxicitate.
Cantitatea maxim admis n aer corespunde unei activiti de 1
-10 -8 310 -8

3.1.2. Procedee de prelucrare

Prelucrarea uraniului metaIie este complicat de anumii


factori, printre care oxidarea rapid n aer, tendina de a
absorbi hidrogen i anizotropia proprietilor sale. Dintre
principalele procedee de prelucrare se pot aminti turnarea,
laminarea, extruclarea, forjarea [13], sinterizarea pulberilor
metalicc etc. Turnarea este folosit n vederea obinerii
semifabricatelor (lingouri) destinate prelucrrii ulterioare ;
laminarea, posibil n oricare din eele trei faze (3, y), se
practic mai ales la cald, n faza a a uraniului.
Pulberile de uraniu fiind puternie piroforice, procedeele
convenionale din metalurgia pulberilor trebuie amendate n sensul
asigurrii unor condiii de manipulare i prelucrare adecvate.
Produsele din uraniu pe baz de pulberi se pot obine pe mai
multe ci, i anume : compactare la rece, urmat de sinterizare
; compactare la rece, sinterizare, represare, recoacee final ;
presare la eald.
de prelucrare a uraniului depind foarte mult
de temperatur. faza y uraniul are o plasticitate foarte
raare, dar preluerarea este dificil, deoarece irnplic
temperaturi ridicate. Uraniu113 este n general mai dur i mai
casant decit n celelalte dou faze. Controlnd ns cu grij
temperatura de prelucrare snt posibile operaii de laminare i
extrudare. Pentru prelucrarea uraniului in faza se folosete o
g,am larga de procedee teh.nologice.

3.1.3. Stabilitate dimensional


In condiiile din reactor, uraniul metalic prezint modificri
dimensionale importante ca urrnare a eiclurilor termice repetate
(ciclaj termic), qi a aciunii fragmentelor de fisiune. Intr-o msur
mult mai mic, alterri dimensionale sint induse i de aciunea
neutronilor rapizi.