Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

LUCRARE METODICO-
ŞTIINŢIFICĂ
PENTRU OBŢINEREA GRADULUI
DIDACTIC I

Coordonator ştiinţific:
Prof. univ. dr. NEDELEA ALEXANDRU

Autor: Nătruț Roxana Silvia


Şcoala Gimnazială Constantin Trușcă ˮ Pătuleleˮ

București
⁓2022⁓
STUDIUL GEOGRAFIC AL
COMUNEI HINOVA, JUDEȚUL
MEHEDINȚI.
APLICAȚII PRACTICE ÎN ORELE
DE GEOGRAFIE

Coordonator ştiinţific:
Prof. univ. dr. NEDELEA ALEXANDRU

Autor: Nătruț Roxana Silvia


Şcoala Gimnazială Constantin Trușcă ˮ Pătuleleˮ

București
⁓2022⁓