Sunteți pe pagina 1din 8

Nr.

Element de Denumire Grosime Greutate Incarcare n Incarcare


Crt constructie strat (m) tehnica normata de calcul
(daN/mc) (daN/mp) (daN/mp)
1 Planseu cu Tencuiala 0.025 1900 47.5 1.35
pardoseala Placa b.a. 0.13 2500 325 1.35
rece Sapa 0.03 2100 63 1.35
egalizare
Placaj gresie 0.012 1860 22.32 1.35
TOTAL 457.82 1.35 618.06
2 Planseu cu Tencuiala 0.025 1900 47.5 1.35
pardoseala Placa b.a. 0.13 2500 325 1.35
calda Parchet+sap 73 1.35
a
TOTAL 445.5 1.35 601.43
3 Planseu lemn Dulapi(1) 0.05 800 40 1.35
Grinzi(2) 0.20 800 160 1.35
Vata 0.20 100 20 1.35
minerala (3)
Lambriuri(4) 0.025 800 20 1.35
TOTAL =q1+0.15q2+0.85q3+q4 = 101 1.35 136.35
4 Acoperis Tigla 85 1.35
Astereala 0.025 800 20 1.35
Carton 3.2 1.35
TOTAL 108.2 1.35 146.07
5 Scara Placa b.a. 0.12 2500 300 1.35
Trepte b.s. 0.085 2400 204 1.35
Tencuiala 0.025 1900 47.5 1.35
Placaj gresie 0.012 1860 22.32 1.35
TOTAL 573.82 1.35 774.66
6 Perete Tencuiala 0.025 1900 47.5 1.35
exterior Zidarie 0.375 1860 697.5 1.35
Tencuiala 0.025 1900 47.5 1.35
TOTAL 792.5 1.35 1069.88
7 Perete Tencuiala 0.025 1900 47.5 1.35
interior Zidarie 0.25 1860 465 1.35
Tencuiala 0.025 1900 47.5 1.35
TOTAL 560 1.35 756
8 Parapet Tencuiala 0.025 1900 47.5 1.35
balcon Zidarie 0.125 1860 232.5 1.35
Tencuiala 0.025 1900 47.5 1.35
TOTAL 327.5 1.35 442.13
2. Breviar de calcul

2.1. Evaluarea incarcarilor


A. Incarcari permanente

B. Incarcari variabile

Incarcarea utila: 150 daN/mp destinatia locuinta

2.2 Evaluarea fortei seismice

2.2.1. Evaluarea fortei seismice in situatie existenta

Nivelul 1:

Aria totala a nivelului: 153,01 mp


Ariile nete ale incaperilor (aria utila) = 124,08 mp
Ariile ocupate de pereti: 153,01- 124,08 = 28,93 mp
Volum zidarie: 28,93 x 2,85 = 82,32 mc

Se scad golurile:
(4x1,5x1,2+1,5x1,2+6x0,6x0,6+2,1x1,2+1,2x1,2+0,9x2,10)x0.375 = 6,38 mc
(2,75x1+0,8x2,10x6)x0,25 = 3,21 mc
Total goluri: 9,59 mc

Volum zidarie: 82,32 9,59 = 72,73 mc


Masa zidarie: 1,95 t/mc x 73 = 142,35 tone
Greutate zidarie: 1423,5 kN
Greutate planseu pe mp: 457,82 daN/mp = 4,58 kN/mp
Incarcarea de exploatare: 150 daN/mp = 1,5 kN/mp
2 = 0,4

Incarcarea totala planseu: 0,4 x 1,5 + 4,58 = 5,18 kN/mp


Greutate totala planseu: 5,18x142,35 = 737,37 kN

Nivelul 2:

Aria totala a nivelului: 153,01 mp


Ariile nete ale incaperilor (aria utila) = 128,12 mp
Ariile ocupate de pereti: 153,01- 128,12 = 24,89 mp
Volum zidarie: 24,89 x 2,85 = 70,93 mc

Se scad golurile:
(2x2,10x1,20+6x0,6x0,6+2,10x1,20+2,10x1,20+1,5x1,2)x0.375 = 5,26 mc
(7X0,8X2,10)x0,25 = 2,94 mc
Total goluri: 8,20 mc

Volum zidarie: 70,93 8,20 = 62,73 mc


Masa zidarie: 1,95 t/mc x 62,73 = 122,32 tone
Greutate zidarie: 1223,2 kN

Greutate planseu pe mp (planseu lemn) : 101 daN/mp = 1,01 kN/mp


Incarcarea de exploatare: 75 daN/mp = 0,75 kN/mp
2 = 0,4

Incarcarea totala planseu: 0,4 x 0,75 + 1,01 = 1,31 kN/mp


Greutate totala planseu: 1,31 x 153,01 = 200,44 kN

Acoperis:

Arie acoperis: 2x7,65/cos x 11.7 = 186,89 mp


Greutate pe mp: 108,20 daN/mp = 1,08 kN/mp
Incarcarea data de zapada: 160 daN/mp
2 = 0,4

Greutate totala pe mp acoperis: 1,08+0,4x1,60 = 1,72 kN/mp


Greutate acoperis: 1,72x186,89 = 321,45 kN

Greutate totala cladire: 321,45 +737,37 + 1223,2 + 200,44 + 1423,5 =


3905,96 kN

Forta taietoare de baza:


Fb = I x Sd(T1) x m x
q = 1,75u/1 = 1,75x1,1 = 1,925 (pentru structura fara regularitate in plan si
elevatie)
3
T1 = 0,05 2,85 4 = 0,184 s => Sd(T1) = 0,16g x 2,75 / 1,925 = 0,2286 g

Fb = 1 x 0,2286g x 3905,96 / g = 892,90 kN

2.2.2. Evaluarea fortei seismice in situatie propusa


Nivelul 3:

Aria totala a nivelului: 124,12 mp


Ariile nete ale incaperilor (aria utila) = 100,09 mp
Ariile ocupate de pereti: 124,12- 100,09 = 24,03 mp
Volum zidarie: 24,03 x 2,85 = 68,48 mc
Masa zidarie: 1,95 t/mc x 73 = 133,55 tone
Greutate zidarie: 1335,5 kN

Greutate totala cladire: 341,45 + 2x747,37 + 1223,20 + 1335,5 + 321,45 =


4696,27 kN

Forta taietoare de baza:


Fb = 1 x 0,2268g x 4696,27 / g = 1065,12 kN

2.3 Evaluarea fortelor axiale corespunzatoare fiecarui montant si a fortelor


taietoare capabile

Fortele taietoare capabile s-au calculat pentru montantii de la parter, acestia fiind
cei mai solicitati.
Eforturile axiale s-au calculat luand in considerare urmatoarele incarcari:
greutatea peretilor de la parter si etaj, greutatea planseelor si greutatea
acoperisului.
Calculul s-a facut in situatie existenta si in situatie propusa.

Determinarea fortelor taietoare capabile in situatie existenta:


Montant N TCM TCP TF Tijmin
Longitudinal 1534,66
DL1 532,13 1552 548,75 776,11 548,75
DL2 52,01 24,96 29,17 65,67 24,96
DL3 117,47 655,4 80,83 88,57 80,83
DL4 283,15 2377 196,67 417,76 196,67
DL5 110,12 214,37 83,33 746,02 83,33
DL6 36,48 19,43 25 60,23 19,43
DL7 118,04 729,42 93,33 88,77 88,77
DL8 250,62 2215 241,25 220,77 220,77
DL9 267,28 1760 211,15 276,61 211,15
DL10 75,91 249,54 60 74,03 60
Transversal 1092,06
DT1 28,73 145,07 38,75 57,52 38,75
DT2 50,56 8,87 45 16,12 8,87
DT3 57,38 281,09 67,5 67,54 67,5
DT4 50,56 8,87 45 16,52 8,87
DT5 28,73 34,46 38,75 57,16 34,46
DT6 202,44 459,27 125,5 118,31 118,31
DT7 106,52 290,07 44,5 84,74 44,5
DT8 120,98 1593 146,67 89,8 89,8
DT9 163,26 1051 113,33 240,2 113,33
DT10 245,4 1562 152,5 268,95 152,5
DT11 142,59 822,94 97,5 232,97 97,5
DT12 263,78 1547 152,5 275,38 152,5
DT13 191,11 976,48 109,17 249,94 109,17
DT14 108,4 334,29 55,83 85,4 55,83
DT15 84,49 52,61 0,173 77,03 0,173

Determinarea fortelor taietoare capabile in situatie propusa:

Montant N TCM TCP TF Tijmin


Longitudinal 1553,8
DL1 803,96 2044 548,75 871,25 548,75
DL2 71,32 22,24 29,16 72,42 22,24
DL3 182,1 627,56 80,83 111,19 80,83
DL4 474,06 806,33 196,66 484,58 196,66
DL5 226,46 162,62 83,33 804,72 83,33
DL6 64,39 16,16 25 69,99 16,16
DL7 216,56 680,07 93,33 123,25 93,33
DL8 422,04 2064 241,25 330,77 241,25
DL9 422,04 1642 211,25 330,77 211,25
DL10 118,11 241,04 60 88,79 60
Transversal 1187,28
DT1 44,72 143,12 38,75 63,11 38,75
DT2 91,6 4,06 45 29,92 4,06
DT3 95,5 272,35 67,5 80,88 67,5
DT4 92,6 3,81 45 30,25 3,81
DT5 44,72 32,51 38,75 63,11 32,51
DT6 121,51 286,67 44,5 89,98 44,5
DT7 317,01 381,18 125,5 158,41 125,5
DT8 292,75 1456 146,67 149,92 146,67
DT9 245,05 1000 113,33 268,83 113,33
DT10 462,84 1381 152,5 345,05 152,5
DT11 213,76 795,62 97,5 257,87 97,5
DT12 404,76 1429 152,5 924,72 152,5
DT13 292,82 916,47 109,17 285,54 109,17
DT14 170,4 316,29 55,83 107,1 55,83
DT15 127,48 43,15 43,33 92,08 43,15

2.4 Determinarea gradului de asigurare la forta seismica

Evaluarea gradului de asigurare la forta seismica s-a facut conform normativului


P2-85 Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea lucrarilor de
zidarie
Conform punctului 11.3 din acest normativ verificarea zidariei s-a facut pentru
parter, avand in vedere conformarea structurii la acest nivel care in mod evident
are o capacitate portanta mai redusa, fiind solicitata la forte orizontale seismice
mai mari.
Calculul gradului de asigurare la forta seismica s-a calculate conform capitolului
11 din P2 85 : Calculul structurilor de zidarie la actiuni orizontale. Acest
grad se va calcula pentru ambele directii, logitudinala si transversala, cu relatia:
S cap
R= S nec
unde: Scap capacitatea de rezistenta a zidariei la actiuni orizontale
Snec forta seismica ce actioneaza la nivelul considerat
Snec = S k
Scap = m Tij min
Sk incarcarea seismica de nivel
coeficient prin care se tine seama de efectul de torsiune
Tijmin forta taietoare capabila minima al diafragmei i la nivelul de calcul
j
m coeficientul conditiilor de lucru determinat conform tabelului 11, P2 85, m
= 0,8.
Calculul se va face la nivelul parterului considerand ca Snec este egal cu forta
taietoare de baza Fb inmultita cu coeficientul .
Tijmin reprezinta valoarea minima a fortei taietoare capabile la urmatoarele
incercari:
- Capacitatea de rezistenta la compresiune excentrica
- Capacitatea de rezistenta la forfecarea rostului orizontal
- Capacitatea de rezistenta la eforturi de intindere

Gradele de asigurare la forta seismica in situatie existenta:

RL = 1.43>0.5 (longitudinal)
RT = 1.02>0.5 (transversal)

Gradele de asigurare la forta seismica in situatie propusa:

RL = 1.20 > 0.5 (longitudinal)


RT = 0.92 > 0.5 (transversal)

2.5 Verificarea infrastructurii

2.5.1 Verificarea infrastructurii in situatie existenta

In situatia existenta fundatia este din beton simplu cu latimea fundatiei egala cu
0,75 m.

Dimensiunea fundatiei: 75x120 cm


Dimensiunea centurii: 50x40 cm
Adancimea de fundare: 1,20 m

Verificarea fundatiei se face cu relatiile:

N M
p ef max p conv
A W

N M
p ef min 0
A W

Pentru zidul cel mai solicitat:

N efortul axial corespunzator incarcarilor pe un metru liniar din lungimea


fundatiei. Incarcarile luate in considerare sunt: greutatea soclului, greutatea
zidariei, greutatea centurilor, greutatea planseelor, greutatea acoperisului,
incarcarile utile si incarcarea din zapada.

N = 0,4x0,5x1x25 + 2x2,65x0,375x19,5x1 + 2x0,25x0,25x25+


(457,85+150)/4x2,7 + 108,2x(2,55/2+0,5) + 160x(2,55/2 + 0,5) = 55,74 kN

M momentul dat de greutatea planseului, a acoperisului si a zapezii calculat


fata de centrul de greuatate al fundatiei

M = 4,10x0,675 + (2,84 + 1,92) x 2,55/4 = 5,81 kNm

55,74 6 5,81
p ef max 120,74kPa 130
0,75 0,75

55,74 6 5,81
p ef min 27,90kPa 0
0,75 0,75

2.5.2 Verificarea infrastructurii in situatie propusa

N = 0,4x0,5x1x25 + 3x2,65x0,375x19,5x1 + 3x0,25x0,25x25+


2x(457,85+150)/4x2,7 + 108,2x(2,55/2+0,5) + 160x(2,55/2 + 0,5) = 80,78 kN

M = 2x4.10x0,675 + (2,84+1,92)x2,55/4 = 8.57 kNm

80.78 6 8.57
p ef max 176.27 kPa 130
0,75 0,75

80.78 6 8.57
p ef min 39,14kPa 0
0,75 0,75

Rezulta ca este necesara consolidarea infrastructurii in situatie propusa.