Sunteți pe pagina 1din 24

GRUPUL COLAR DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA

Craiova Bvd. Nicolae Romanescu nr. 99 tel 0251-427636 Fax: 0251-428643 - e-mail: autocv2004@yahoo.com
web: http://www.autocv.ro/

Comisia pentru Eevaluare si Asigurarea Calitatii

PLANUL ANUAL
DE ACTIUNE AL COMISIEI

Anul scolar 2007 -2008


GRUPUL COLAR DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA
Craiova Bvd. Nicolae Romanescu nr. 99 tel 0251-427636 Fax: 0251-428643 - e-mail: autocv2004@yahoo.com
web: http://www.autocv.ro/

Comisia pentru Eevaluare si Asigurarea Calitatii

2 PORTOFOLIUL COMISIEI:

- Opis Normativ-Legislativ (anexa)


- Planul operational al comisiei care cuprinde componenta comisiei si atributiile
membrilor
- Planificarea calendaristica a activitatii
- Dosar cu chestionarele aplicate cadrelor didactice si personalul didactic
auxiliar {document in lucru)
- Dosar cu fisele de observare ale lectiilor
- Registrul cu procesele verbale ale intalnirilor comisiei
-Dosar cu rapoarte: Raport de Autoevaluare; Plan de imbunatatire; Raport
Intern ; Raport de inspectie / validare ; Raport de Monitorizare Interna/Externa
-Diverse documente: material de prezentare a dovezilor-clasificare si
modalitati de pastrare
-Dosar cu statistici-situatii semestriale pe programe de invatare incluse
Rapoarte ale Analizelor Efectuate de Management la nivelul compartimentelor.
OPIS- DOCUMENTE NORMATIV LEGISLATIVE

1. Ordonanta nr. 75/2005 privind Asigurarea Calitatii Educatiei si Formarii


Profesionale
2. Legea 87/2006 pentru aprobarea cu modificari a ordonantei 75/2005
3. Ordinul MeDC -4889 / 2006 privind aprobarea Manualului Calitatii *
4. Manualul Calitatii*
5. Anexele 1,2,3,4,5 Ordinul MeDC 4889/ 2006
6. Regulamenul ARACIP
7. Declaratia de principii ARACIP
8. Strategia ARACIP
9. Metodologia ARACIP privind autorizarea si acreditarea Unitatilor de
Invatamant Preuniversitar
10. Standarde nationale pentru autorizare
11. Standarde nationale pentru acreditare
12. Decizia Grupului Scolar Transporturi Auto nr.312/27 09 2006 de
constituirea a Comisiei pentru Asigurarea Calitatii
13. Decizia nr. 379/20 11 2006 pentru constituirea Echipei de Observatori
14. Regulamentul Comisiei pentru Asigurarea Calitatii
15. Fisa postului pentru membrii CEAC
16. Lista procedurilor interne GSTA
17. Manualul Calitatii GSTA - documente in lucru
18. Procedurile SMC documente in lucru
19. Procedurile Proceselor Principale si Procesele de sustinere -
documente in lucru
20. Instructiuni documente in lucru
21. Planul de Actiuni al Comisiei
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII APROBAT

GRUPUL SCOLAR TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA


ORGANIGRAMA DIRECTOR

CONSILIUL
CONSILIULDE
DE CONSILIUL
CONSILIUL
ADMINISTRATIE
ADMINISTRATIE PROFESORAL
PROFESORAL

MANAGEMENTUL
MANAGEMENTULCALITATII
CALITATII MANAGEMENTUL
MANAGEMENTULINSTITUTIONAL
INSTITUTIONAL MANAGEMENTUL
MANAGEMENTULRESURSELOR
RESURSELORUMANE
UMANE

COMISIA
COMISIAPENTRU
PENTRU
EVALUAREA
EVALUAREASISI COORDONATOR
COORDONATOR
ASIGURAREA
ASIGURAREA COMPARTIMENT
COMPARTIMENT PROIECTE
PROIECTESISI
CALITATII
CALITATII CONTABILITATE
CONTABILITATE PROGRAME
PROGRAME
SCOLARE
SCOLARE

ECHIPA
ECHIPADE
DE ADMINISTRARE
ADMINISTRARE CONSILIER
CONSILIER
AUDIT
AUDITINTERN
INTERN SECRETARIAT
SECRETARIAT PATRIMONIU
PATRIMONIU SCOLAR
SCOLAR
(OBSERVATORI)
(OBSERVATORI)

CONSILIUL
CONSILIULELEVILOR
ELEVILOR CONSILIUL
CONSILIULREPREZENTATIV
REPREZENTATIV AL
ALPARINTILOR
PARINTILOR COMISIA
COMISIAPENTRU
PENTRUPARTENERIATE
PARTENERIATE

BENEFICIARI
BENEFICIARIDIRECTI
DIRECTI BENEFICIARI
BENEFICIARI INDIRECTI
INDIRECTI BENEFICIARI
BENEFICIARIINDIRECTI
INDIRECTI
ELEVI
ELEVI PARINTI
PARINTI AGENTI
AGENTIECONOMICI
ECONOMICI/ /PARTENERI
PARTENERISOCIALI
SOCIALI
GRUPUL COLAR DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA
MANAGER
Craiova Bvd. Nicolae Romanescu INSTITUIONAL
nr. 99 tel 0251-427636 Fax: 0251-428643 - e-mail: autocv2004@yahoo.com web:
http://www.autocv.ro/
MANAGEMENTUL DEZVOLTRII
INSTITUTIONALE
Comisia pentru Eevaluare si Asigurarea Calitatii

LIDER LIDER
Cerc de calitate
Cerc de calitate INSTRUCTORI
INGINERI STAGII PRACTICA

MANAGER CALITATE
[ASIGURAREA
LIDER CALITATII LIDER
Cerc de calitate PROCESELOR] Cerc de calitate
COMUNICARE OM SI SOCIETATE
ORIENTARE SI SPRIJIN

LIDER LIDER
Cerc de calitate Cerc de calitate
REALITATE
SECRETARIAT SI
ADMINISTRATIE
VIRTUALA
HARTA PROCESELOR DIN GRUPUL SCOLAR DE
TRANSPORTURI AUTO

PROCESELE DE
MASURARE , ANALIZA,
IMBUNATATIRE

AUDIT INTERN

CONTROLUL ACTIUNII
SERVICIULUI CORECTIVE SI
NECONFORM PREVENTIVE

MONITORIZARE PROCESE SI SERVICII SATISFACTIA CLIENTULUI

PROCESE DE MANAGEMNET

PLANIFICARE MANAGEMENTUL ANALIZA EFECTUATA


STRATEGICA RESURSELOR UMANE DE MANAGEMENT

PROCESELE PRINCIPALE

RELATIA CU PROIECTARE APLICARE CRR.


CURRICULUM EDUCATIE SI CERTIFICARE
[CRR.] FORMARE
CLIENTII PROFESIONALA

PROCESELE SUPORT

CONTROLUL
DOCUMENTELOR SI APROVIZIONAREA
INREGISTRARILOR
1.MANAGEMENTUL CALITATII IN GRUPUL SCOLAR DE
TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA

1.1.MANAGEMENTUL SUPERIOR

Nrcrt. Numele si Roluri specifice


prenumele Functia
1. Ing. Director Supervizeaza intreaga activitate a comisiei
GHEORGHE Aproba strategia si planurile comisiei
BARBU Monitorizeaza si supervizeaza activitatea comisiei
2. Ing. Director adjunct Coordoneaza si monitorizeaza activitatea
MADALINA Echipei de audit intern
NEATU

1.2.COMPONENTA COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA


CALITATII - IN EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALA .

Nrcrt. Numele si Roluri specifice


prenumele Functia

Coordonator Comisie Elaboreaza planuri operationale si de actiune


ale comisiei .
Colaboreaza cu Echipa de audit, centralizeaza rapoartele
1. Ing. IONEL acesteia si intocmeste raportul de autoevaluare la nivelul
Organizatiei.
GLODEANU
Monitorizeaza activitatea comisiei , responsabililor
CERCURILOR CALITATII si Raporteaza
Managementului superior privind politica si obiectivele
calitatii.

Secretar Comisie Gestioneaza intreaga documentatie a comisiei;


Elaboreaza documente de lucru ale comisiei;
2. Ing. CRISTIAN Realizeaza observarea lectiilor;
RADUTI Monitorizeaza procedurile specifice;
Responsabil al comisiei de elaborare, aplicare si
verificare a orarelor scolii;
Intocmeste procese verbale ale sedintelor comisiei

3. Prof. TRUTA Membru al Elaboreaza chestionare si fise de evaluare


GABRIELA comisiei Realizeaza observarea lectiilor
Responsabil al comisiei pentru elaborarea chestionarelor.
Contribuie la gestionarea dovezilor
4. Prof. Membru al Elaboreaza chestionare si fise de evaluare
POIENARU comisiei Realizeaza observarea lectiilor
Membru al comisiei pentru elaborarea chestionarelor
SILVIA Realizarea bazei de date privind parcursul absolventilor
si integrarea lor in munca;
Contribuie la gestionarea dovezilor
5. Prof. Reprezentant Asigura colaborarea scolii cu comunitatea locala;
MIHALCEA sindicat Membru in comisia de verificare a modului de
completare a documentelor oficiale;
GABRIELA Realizarea bazei de date parcursul absolventilor si
integrarea lor in munca;
Contribuie la gestionarea dovezilor;
6. Resp.Consiliul
Elevilor

7. Resp.Comitetul de Asigura colaborarea scolii cu Consiliul Reprezentativ


parinti pe scoala al Parintilor

8. Resp.Consiliul Asigura colaborarea scolii cu comunitatea locala;


Local Faciliteaza transmiterea mesajelor scolii catre
Autoritatea Locala

2.1.COMPONENTA ECHIPEI DE AUDIT INTERN

........................................................................

2.2. GRAFICUL AUDITULUI INTERN

......................................................................

3 PLANIFICAREA ACTIVITATII
3.1. CALENDAR

Activitatea Frecventa Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Febr. Martie Apr. Mai Iunie

Numirea si Anual
constituirea

Echipei de Audit
Planul operational Anual

Aplicare de Semestrial
chestionare pentru

cadre didactice
Stabilirea stilului Anual
de invatare pentru

elevi
Planificare pe Semestrial
programe de

invatare
Evaluare initiala Anual

Autoevaluarea Anual

Portofoliile Semestrial
cadrelor didactice

Portofoliile elevilor Semestrial

Observarea Lunar
lectiilor si

completarea fiselor
de observare
Monitorizarea La 2 luni
frecventei

participarii la
programele de
invatare
Monitorizarea Trimestrial
completarii

cataloagelor
scolare
Monitorizarea Semestrial
progresului scolar

Completarea La 2 luni
fiselor de

monitorizare
privind
implementarea
principiilor de
calitate
Raport de Anual
autoevaluare final

Plan de Anual
imbunatatire

Raport de inspectie Anual

Sortarea,pastrarea Lunar
si verificarea

materialelor si
dovezilor
Rezolvarea Lunar (ori de
contestatiilor cate ori este

necesar)

Verificarea Trimestrial
documentelor

oficiale
Monitorizare orar Bilunar

3.2. PLAN DE ACTIUNE ( CORELARE INDICATORI-DOVEZI pentru


principiul 5 al calitatii)

Indicatorul de performanta Dovezi concrete Modalitati Cine raspunde

1. Prezentare informatii despre toate prezentare plan-cadru diriginti; tabele nominale pe diriginti;
programele de invatamant existente. prezentare programe scolare profesori; clase; profesori
orarul scolii-diriginti; mapa cu materiale care
materiale de markeling-ul scolii(oferta scolii,
pliante,etc);
promoveaza uni- tatea
prezentare oferta CDS scolii

2. Informatii conform nevoilor aviziere; mapa cu continutul realizatorii


elevilor. direct de la diriginti,profesori avizierului; avizierului;

3. Posibilitatile de inscriere la selectare pe baza de teste de selectie fise de optiuni; directiune;


programe conform nevoilor. diriginti,profesori; teste diriginti;
selectare pe baza de fise de optiuni diriginti, profesori
director;
fise pentru CDS

4. Alegerea altor progra- me in cazul repartizarea in functie de calitate ( fise de fise de optiuni; directiune;
in care elevii au fost respinsi. optiuni)

5. Evaluarea initiala. teste initiale individuale; teste,chestionare; diriginti;


fise de lucru initiale pentru testarea teste de testarea profesori;
aptitudinilor( matematica,filologice, tehnice,etc); aptitudinilor;
teste pentru stabilirea stilului de
invatare(chestionare);

6. Participare la programele de initializarea/reactualizare cunostinte necesare fise de sinteza; profesori;


initiere in functie de programul la in desfasurarea ulterioara a progresului( fise de prezentare curriculum;
care au fost admisi. sintetizat cunostinte de baza; tabele de luare la cu-
planificari;curriculum; nostinta;
prezentare cunostinte initiale(fise de lucru
teoretice initiale) daca este cazul

7. Programele raspund aspiratiilor si fise de sinteza initiale; cataloage; profesori;


potentialului elevilor. teste initiale;
rezultatele scolare ale elevilor;
Indicatorul de performanta Dovezi concrete Modalitati Cine
raspunde
1. Drepturile si responsabilitatile elevilor sunt registre pentru elevi (insotite de tabele de tabele nominale de luare diriginti;
clare; luare la cunostinta); la cunostinta
regulament de ordine interioara;

2.Accesul la sprijin eficace pentru rezolvarea cabinetul interscolar de asistenta dosar cabinet; psihologul
problemelor personale; psihopedago- gica psiholog scolar; mapa dirigintelui; scolii;
sprijin intial prin diriginte; dirigintii;

3. Perioade de reevaluarea nevoilor si teste de evaluare suma- tiva la sfarsit de teste curente; profesori;
urmarirea progresului pe parcursul capitol;
programului; revizuirea repartizarii in grupe de lucru;
analiza fisei de activi- tati elevi;

4. Informarea,orientarea si consilierea pentru dirigintii-prezentarea ofertelor pentru fise de optiuni; diriginti;


modalitatile de continuarea studiilor dupa licee,SAM,etc; dosare testare/absolvire; profesori;
terminarea programului; profesorii-indrumareadupa aptitudinile
particulare si in functie de optiunile
ulterioare ale elevilor;
prezentare nomenclator calificari / profile
licee-SAM;
fise de optiuni cl.a VIII
dosar testare/absolvire

5. Inregistrari privind evolutia ulterioara a fise completate de diriginti absolventilor; mapa cu chestionarele diriginti;
elevilor continuare de studiu/angajare; situatia absolventilor; absolventilor;
chestionare absolventi; fise de la diriginti;
4. SERVICII DE SPRIJIN

4.1. DESFASURAREA PROCESULUI DE PREDARE-INVATARE

Indicatorul de performanta Dovezi concrete Modalitati Cine


raspunde
1.Masuri eficace pentru promova rea asigurarea sanselor egale material deprezen tare comisia pen tru
egalitatii sanselor ,pentru eli- minarea alcatuirea colectivelor de elevi se a masurilor; asugurarea
discriminarii de orice forma; face fara nici o discriminare ( vezi chestionare; calitatii
clasele sansa a 2-a, frecventa
redusa);
chestionar;
utilizarea Fisei de activitate elevi;

2.Relatiile de lucru eficace cu cei- lalti feedback asigurat prin chesti- onare chestionare; toti membrii
profesori,cu elevii,alti mem- bri ai aplicate pentru urmarirea inter- procese verbale; colectivului;
personalului si managerii; relationarii umane;
procese verbale;
elaborarea fisei de lucru pe
discipline de conlucrare;
procese verbale ale lectiilor
deschise,ale consiliilor profeso
rale,ale intalnirilor diverselor
comisii;
realizarea unor planificari comune
(SAM);

3. Stabilirea de criterii individuale repartizarea pe grupe de lucru (de chestionare stiluri de profesorii;
privind rezultatele si tintele invatarii; nivel superior, de nivel mediu,cu invatare;
nevoi speciale) in functie de teste initiale;
standardele bine precizate si avand in
vedere stilurile de invatare si
inteligen tele multiple;

4. Invatarea prin pasi mici se regaseste componenta de baza(unitatea de planificarea pe unitati profesorii;
in programele si materialele de invatare; baza) impartita in subcom ponente de invatare;
elementare(lectii);
fise de lucru (de teorie, de
exercitii,etc) cu pasi mici (et- pizate)
intocmite dupa catego- rie de grupa
din care fac parte elevii;

5. Programele si materialele de invatare materialele de invatare sunt insotite materialele contin fise profesorii;
au criterii explicite cunoscute de elevi; de modalitati de utiliza re (ex: modul cu indicatii despre
decompletare al fiselor de lucru); modul de utilizare a
acestor materiale;
6. Gama variata de strategii de aplicarea individualizata pe grupele proiecte de tehno- profesori;
predare/invatare; de lucru( de nivel superior,mediu, cu logie didactica;
nevoi speciale);
utilizarea strategiilor pentru
invatarea centrata pe elev,in grupe de
lucru si in diferite contexte;

utilizarea resurselor
7. Gama variata de resurse umane si materiale/materiale vizuale: proiecte de tehno- profesori;
materiale; Resurse materiale-aparatura; logie didactica;
retroproiector; fisa de evaluare a
videoproiector; activitatilor la lectii
computer(PC); pentru elevi si
flipchart; profesori;
truse;
diferite aparate;
Materiale de invatare:
fise de lucru;
carti,articole,referat
utilizare Internet- preluare
materiale,s.a.)
Modalitati de lucru:
traditional(cu intreaga clasa);
activitate de proiect;
lucrul in grupe;in perechi;
activitati practice

aplicarea comunicarii formale si nu


8. Comunicare eficienta in functie de a celei informale; chestionare; profesori;
nevoile elevilor; chestionare pentru evaluarea
comunicarii;

alcatuirea planificarilor
9. Planificarea si structurarea activitatii calendaristice si a celor pe unitati de planificarea pe unitati profesori;
de invatare; invatare sa aiba in vedere de invatare;
participarea elevilor si rolul
activitatilor diferentiate
(recuperare,performanta);

studiul fisei de activitate elevi ori


10. Elevii primesc feedback privind de cate ori este necesar; procese verbale; diriginti;
progresul realizat; discutarea situatiilor scolare
semestrial,anual;

11. Implicarea elevilor in evaluarea aplicarea autoevaluarii prin fise de notare profesori;
progresului evaluarea formativa pentru prezentarea unor bareme clare paralela;
planificarea invatarii si monitorizarii (autonotarea activitatii proprii dupa fise de activitate
progresului; barem); elevi;
evaluarea in pereche(elev-elev);
fisa de activitate elevi;

12. Evaluarea formativa- implicarea activa a elevilor in cataloage; comisia de AC;


adevarata,riguroasa,corecta,exacta si procesul de evaluare; fise de verificare
aplicata in mod regulat; cataloage scolare; periodica a catalogului;
cataloagele personale ale
profesorilor;

13. Sprijinirea elevilor pentru atingerea asistarea elevilor la activitatea pe


obiectivelor programelor; grupe de lucru diferentiate ( fise de analiza a profesori;
acordarea de asistenta si indrumare) punctelor tari/slabe
sau la invatarea centrata pe elev; fise de observare a
stabilirea punctelor tari/slabe; activitatii;

14. Incurajarea elevilor pentru a-si asumarea responsabilitatii atat in chestionare; profesori;
asuma responsabilitatea pentru propriul autoevaluarea cat si in procesul de
proces de invatamant; invatare;

15. Experienta elevilor in activitatea de fise de notare paralela elev/profesor fise de notare profesori;
evaluare formativa si sumativa; si elev/elev; paralela;

16. Formele de evaluare formativa si se aplica tehnicile de evalua- re pastrarea profesori;


sumativa sunt adecvate; dupa cerinte,oral,teste scri- se, inregistrarilor;
practica ( evaluare a fise lor de lucru) teste, referate, etc.
,referate, proiecte, portofolii: portofolii ale elevilor;

mapele de lucru ale elevilor-


17. Programele de invatare se supun cuprind: teste initiale,lucrari (teste) mape de lucru ale profesori;
unui proces sistematic de pastrare a pe parcurs,fisa de lucru, lucrari scrise elevilor;
inregistrarilor; semestriale, etc.

4.2. REZOLVAREA CONTESTATIILOR.

Se constituie o subcomisia de contestatii referitoare la: acordarea calificativelor la


programele de invatare(note),la aplicarea sanctiunilor pentru elevi si alte masuri care se pot
contesta;

Membrii subcomisiei de contestatii:

responsabil;
secretar:
membru;

Instructiuni de lucru:

completarea unui formular de contestatie;


daca contestatia nu este justificata este respinsa;
daca este justificata, urmeaza analiza formularului de contestatie si a argumentelor
contestatiei prin investigarea aspectelor semnalate;
prin analiza si investigatiile aspectelor contestatate se elaboreaza documentul care
cuprinde masurile de remediere si modalitatile de aplicare ale acestora;

Monitorizarea procedurii:

se realizeaza de catre seful comisiei


permanent;
in subcomisie;
in comisia AC;
4.3.Verificarea modului de completare a documentelor oficiale
( cataloage,documente financiare,etc.)

Avand in vedere importanta documentelor oficiale(mai ales cataloage) se urmareste


modul in care acestea sunt completate si periodicitatea completarii;

Membrii comisiei pentru verificarea modului de completare a documentelor


oficiale:
responsabil:

secretar;
membru:

Instructiuni de lucru:

se completeaza fisa de verificare a cataloagelor de catre membrii subcomisiei


conform unei impartiri planificate a acestor documente;
se extrag din fise aspectele constatate si urmeaza aplicarea masurilor de corectare a
erorilor constatate;
Monitorizarea procesului:

se face de catre seful subcomisiei;

Periodicitate:

conform calendarului de activitati;

Analiza procedurii:

in cadrul CA;
in Consiliul Profesoral;

4.4. Elaborarea, aplicarea si verificarea orarului.

Responsabilul subcomisiei elaboreaza orarul scoliiconform reglementarilor legale si cu


respectarea planurilor cadru;

Membrii comisiei de elaborare,aplicare si verificarea orarului:

responsabil;

secretar;

membru;

Instructiuni delucru:

membrii comisiei urmaresc modul de indeplinire a programului conform orarului


aprobat in Consiliul de Administratie;
verificarea orarului se va face conform planificarii;
pentru o eficienta monitorizare,fiecare sala de clasa va avea afisat orarul clasei, orarul
cadrului didactic titular de clasa si a cadrelor didactice care mai desfasoara ore in sala
respectiva;
fiecare membru al subcomisiei va efectua pe parcursul unei luni doua monitorizari
conform programului si cu completarea fisei de monitorizare a orarului;

Monitorizarea activitatii comisiei:

se realizeaza de catre membrii subcomisiei;

Periodicitate :

bilunar;

Analiza procedurii :

se face in cadrul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC;


prezentarea activitatii se face si in Consiliul Profesoral si Consiliul de Administratie;

5. EVALUAREA ACTIVITATILOR

Urmarind indeplinirea indicatorilor de calitate definiti prin descriptorii descriptorii


de performantadin raportul de autoevaluare- in cadrul managementului calitatii -
evaluarea activitatilor se va face prin:

evaluari periodice intruniri lunare ale membrilor comisiei si analiza


activitatilor comisiei in perioada anterioara desfasurarii intalnirii;
evaluare finala- prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfarsitul
anului;
elaborarea Planului de imbunatatiri -conform metodologiei si avandu-se in
vedere punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare;
elaborarea si aplicarea periodica de chestionare -care vizeaza activitatile
membrilor personalului pentru asigurarea calitatii in invatamant;
constituirea, in cadrul comisiei de calitate de la nivelul unitatii de invatamant ,
a unei subcomisii pentru analiza si solutionarea contestatiilor /
plangerilor depuse de factorii implicati in educatie ( elevi, parinti, profesori
,terte parti);
aplicarea planurilor de imbunatatire - prin actiuni corective privind
punctele slabe identificate prin autoevaluare la nivel institutional si individual
(fisa conf. PRINCIPIUL 5- autoevaluare+observare Echipa Audit Intern.)
6. MODALITATI DE CLASIFICARE SI GESTIONARE A DOVEZILOR
A. Modalitati de clasificarea dovezilor:
A.1 DOVEZI GENERALE
PAS, PLAI,PRAI;
Materiale privind marketing-ul scolii(oferte scolare,pliante,s.a.);
Orarul scolii;
Prezentare oferta CDS- CDL.
Regulament de ordine interioara; (insotit de tabele de luare la cunostinta);
Aviziere;
Prezentare nomenclator profile licee/SAM ,calificari;
Baza de date cu situatia absolventilor;
Orarul activitatilor diferentiate( recuperare,performanta);
Cataloage scolare
Mape de lucru;
A.2. DOVEZI SPECIFICE . DOVEZI ALE COMISIEI AC.
Planuri ale comisiilor;
Documente de lucru ale comisiei;
Dosare cu rapoarte de activitate;
Dosare cu chestionare;
Dosare cu fisele de observare ale lectiilor;
Dosare cu procese verbale:
Dosarele profesorilor( personale si dirigentie);
Mapa de lucru (cancelarie);
A.3 DOVEZI SERVICIUL ADMINISTRATIV
(SECRETARIAT_CONTABILITATE).
Documente contabile specifice:
Cartile de munca si fise ale postului;
Procese verbale si note interne;
Cataloagele scolare;
Selectarea pe baza de fise de optiuni pentru c.a VIII-a- diriginti, directori;
Fise pentru CDS/CDL
Dosare examen de diferenta/corigenta:
Fise completate de dirigintii absolventilor;
Baza de date cu situatia absolventilor;
Chestionarele absolventilor;
Asigurarea sanselor egale- alcatuirea colectivelor de elevi se face fara nici o
discriminare( vezi si claseleSansa a 2-a si Frecventa redusa);
Diverse fise de instructaj;
Documentele din arhiva scolii.

A.4 DOVEZI ALE CADRELOR DIDACTICE [cerinte minimale]


DOSARE PERSONALE PENTRU PROGRAME DE INVATARE

Programa scolara;
Plnificarile calendaristice;
Planificari pe unitati de invatare;
Un set de planuri lectii complete;
Modele de teste: initiale,pe parcurs;
Modele de fise de lucru;
Fise de evaluare( pentru elevi si profesori) a catorva lectii;
Cateva fise de notare paralela;
Chestionare pentru managementul comunicarii;
Situatii statistitice care sa cuprinda: media testelor initiale,media semestriala
Fise de activitate elevi.

DOVEZI DIRIGENTIE [cerinte minimale]

Mapa activitatii educative;


Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunostinta(Legi specifice,
Apel 112, Regulamente, Conditii de acces in Nivele profesionale superioare,s.a.)
Chestionare pentru stabilirea stilurilor de invatare la elevi( insotite de
raspunsurile elevilor);
Fise pentru optiuni CDS.
Procese verbale ale intrunirilor Consiliului Profesorilor clasei, ale sedintelor cu
parintii,s.a.;
Procese verbale pentru discutarea situatiei scolare la sfarsitul unui semestru;
Diverse documente de lucru ale dirigintelui.
B .Modalitati de gestionare a dovezilor

B1. SELECTAREA DOVEZILOR


Se face in functie de categoria din care fac parte:

1. DOVEZILE GENERALE - sunt selectate in functie de specificul lor de catre


intregul personal;
2. DOVEZILE SPECIFICE - sunt selectate de catre comisie, serviciul
administrativ si de catre cadrele didactice;

B2. PASTRAREA DOVEZILOR

Se face in functie de categoria din care face parte:

1. DOVEZILE GENERALE sunt pastrate in functie de specificul lor de catre


directiune, de serviciul administrativ sau de catre comisia de calitate;
2. DOVEZILE SPECIFICE sunt pastrate de catre comisie( la cabinetul comisiei
),serviciul administrativ ( secretariat,contabilitate,arhiva), iar dosarele cadrelor
didactice se pastreaza fie la cabinetul comisiei, fie de catre cadre didactice.

Activitatea de selectare,pastrare si verificarea dovezilor este supervizata de subcomisie


stabilita in cadrul comisiei AC cu atributii in acest aens( vezi procedura
corespunzatoare).
4 PLAN OPERATIONAL PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR PENTRU
MANAGEMENTUL CALITATII

PLAN OPERAIONAL
PRIORITATEA II : CREAREA UNEI CULTURI ORGANIZATIONALE A CALITATII

TERMEN PARTENERI
ACTIUNI PENTRU REZULTATE FINAL/ / FACTORI SURSA DE
RESPONSABILI DOVEZI
ATINGEREA OBIECTIVULUI: MSURABILE ORIZONT DE FINANTARE
TIMP INFLUEN
Compararea propriilor date cu datele Procedurile de feedback Semestrial Manager MEdC Raport de
la nivel regional,naional i sunt definite pe baz de Anual institutional ARACIP analiza
identificarea prioritile de reglementri i sunt Coordonatorul ISJ Dolj comparativa
mbuntire a calitii n educaie revizuite i modificate comisiei de Unitati scolare
asigurare a cu ,,grad de
calitii Excelenta

Diseminarea materialelor Comisia pentru


informationale, documente si 30. 09. Evaluarea
formulare pentru aplicarea 2007 siAsigurarea
STANDARDELOR/ARACIPprivind Calitatii [C E A C
acreditarea ]
Instruirea personalului didactic cu Seminarii si dezbateri Septembrie - Manager ISJ Dolj Mape ce Unitatea
elementele i procedurile asupra proiectului Legii octombrie institutional CNDIPT contin colar
Sistemului de Asigurare a calitii de Asigurare a Calitii 2007 -Responsabilul material
n educaie Comisiei de informativ
asigurare a
calitii
Testarea initiala a elevilor Septembrie Comisiile
2007 desemnate
/catedra
Intocmire si aplicare Planuri Octombrie Sefi arii
remediale 2007 curriculare /sefi
catedre
Profesorii

Aplicare chestionare elevi Septembrie- Diriginti


/parinti : Octombrie
nivel de satisfactie , analiza 2007
de nevoi
Revizuire Regulament de Septembrie Neatu Madalina
Functionare si Ordine Interioara 2007 Glodeanu Ionel
Elaborare Proceduri Septembrie- Persoane
Operationale[PO] si Instructiuni Octombrie nominolizate ,
de Lucru [IS] , 2007 RMC , Director
verificare , autorizare

Implementarea , Aplicarea si Semestrul I Sefi Arii


Monitorizarea Procedurilor Curriculare Sef
Operationale[PO] si Instructiuni Catedra
lor de Lucru [IS] ,

Implicarea n implementarea -ntlniri cu invitarea Permanent - Manager Agenii Planificari ale Resurse
asigurrii calitii a tuturor partenerilor externi institutional economici activitatilor alocate de
membrilor personalului -zile ale porilor - Comisia pentru ISJ Dolj didactice Comunitatea
deschise asigurarea calitii Proiecte de local
-Liderii cercurilor lectii cu
-comunicarea cu de calitate activitati Consiliul
partenerii prin contacte centrate pe Local
directe elev Resurse
-convenii cadru de Chestionare extrabug.
parteneriat pentru
determinarea
stilurilor de
invatare
Planuri de
lectie
Formular
pentru
autoevaluarea
propriilor
practici
Dezvoltarea unui cadru de asigurare Elaborarea de proceduri Semestrul I - Manager ARACIP Materiale si .
a calitii, a indicatorilor de (Examinare de semestru, 2007-2008 institutional ISJ Dolj resurse de
performan, precum i a examene de certificarea -Responsabilul invatare
procedurilor i / sau standardelor competenelor comisiei de adecvate
naionale si interne ( Proceduri de profesionale), instruciuni asigurare a stilurilor de
calitate) (nscrierea candidailor la calitii invatare ale
admitere, planuri de -Comisiile elevilor
nvmnt, liste de metodice Fise de lucru
competene), nregistrri -Serviciul Teste
(rezultate obinute de secretariat Fise de
elevi)i alte documente evaluare
ale instituiei Proiecte si
miniproiecte
Programme
pentru elevii
care participa
la concursuri
scolare
Sistemul de calitate este supus unui Conform Permanent Echipa Uniti colare Planuri de Sponsorizri
proces de mbuntire continu care recomandrilor privind managerial Angajatori imbunatatire Buget
face parte din strategia de mbuntirea calitii Comisia pentru Comunitatea cuprinse in
mbuntire a calitii stabilit de Monitorizarea scriptica asigurarea calitii local programe de
organizaie a eficacitatii ISJ invatare
ARACIP menite sa
asigure
progresul

Evaluri regulate ale sistemului de Procedurile sunt Periodic Echipa Uniti colare Rapoarte de Sponsorizri
calitate au loc cel puin anual monitorizate n mod managerial Angajatori evaluare Buget
regulat pentru a asigura Comisia pentru Comunitatea interna
meninerea i asigurarea calitii local Autoevaluarea
respectarea sistemelor i ISJ personalului
proceselor ARACIP
Procedurile de revizuire
a programelor duc la o
mbuntire a predrii,
nvrii i rezultatelor
mbuntirea continu a calitii n modul n care acest Periodic Responsabilul Uniti colare Rapoarte de Sponsorizri
ceea ce privete rezultatele nvrii, proces rspunde comisiei de Angajatori evaluare
orientare profesional politicilor comunitii asigurare a Comunitatea interna
locale calitii local Autoevaluarea
Manager ISJ personalului
institutional ARACIP

Control eficient al prestaiei Raportul de evaluare, Periodic Manager Uniti colare Note de
individuale i colective Informatii privind institutional Angajatori control
dezvoltarea bazei de Coordonatorul Comunitatea Rapoarte de
date ( rezultatele comisiei de local analiza
invatarii ) asigurare a ISJ
calitii

Autoevaluare si intocmire Plan Ianuarie Tot personalul


de imbunatatire individual, 2008
pentru activitati conf. FISA Iunie 2008
POST
Autoevaluare si intocmire Plan Septembrie Profesorii
de imbunatatire individual pentru 2007 diriginti
servicii de sprijin
Analize Efectuate de Septembrie Personalul
Management la nivel de catedre 2007 catedrelor /ariilor
si arii curriculare. Concluzii, curriculare
propuneri de actiuni corrective a
punctelor slabe din R.E.I./2006-
2007, responsabilitati.
(Consenate in PV )
Analiza Efectuata de . Director, Director
Management la nivel adjunct, RMC
institutional
Dezvoltarea unei reele regionale de Abordare colegial, de Permanent Manager Uniti colare Protocoale de
asigurare a calitii care s sprijine lucru n echip n institutional Angajatori parteneriate
eforturile de mbuntire a calitii vederea identificrii Coordonatorul Comunitatea
prin identificarea i rspndirea punctelor tari i comisiei de local
bunelor practici. punctelor slabe n asigurare a ISJ
ntreaga gam de calitii
activiti desfurate -comisii metodice
Echipa de proiect