Sunteți pe pagina 1din 83

tAWAL..

74v

PLAN UL tiN I REA


11111111111111111111111IF

MUNICIPIUL
UCURCSTI
munzeJurartfie
SI

Editia XII.

UPRINDE:
PLANUL BUCURESTI 1:15.000 in 10 culori cu liniile de
tramvaie ;i autobuse. Cinci plans.) portative.
LIST A alfabeticei a tuturor strdzilor, grddinilor, institutiilor,
cu specificarea sect postale, sect. comunale, circ. de pantie
fijudecaterinor de care ole,aparfin.
If
HART1, PLANURI SPECIALE: Municipiul Bucureoi cu 1mpreju-
rimile, Scare 1:200.000, Snagovul, etc.
Planul special: 1:30.000 pentru legaturile dintre
tramvaie i autobuse.

tJal241.>
HART1 5
A T LASE
PLANURI G HI DURI

039
Editors INSTITUTULUI CARTOGRAFIC,NNIREe r000v

www.dacoromanica.ro
PA4e4ats
Viso ['panda..
Tauttipto, Distileriile:
Vieux Clestins S. A.
Telefon: 3-4628 $os. Basarab 68.

PERSOUNEA SCALA
. 4 Bucurepi, BuL Take lonescu 2
. rr-ir4.A
Telefon: 2-5380
741-
Pozitiune central&
Contort ultra-modern.
Cu fi fora pensiune.
Fiecare camera cu bae
-:-- ,
si telefon.
Masa excelenta. Regim la
cerere.
Preturi convenabile.

t40.0. 0 o*C).
di.e,ce
No' ,txv sikt )11:0.

1:4
gccaC\ 4 lc

\l`
www.dacoromanica.ro
PLANUL
EX=
UNIREA.

MUNICIPILIL
UCUTICSTI
$1 IMPREJURIMIle
EDITIA XII.

CUPRINDE:
PLANUL BUCURE$T1 1:15.000 in 10 culori cu liniile de
tramvaie i autobuse. Cinci planse portative.

LISTA alfabetica a tuturor strazilor, gradinilor, institutiilor,


cu specificarea sect. postale, sect. comunale, circ. de politie
Judecatoriilor de care dc apartin.

HARTI, PLANURI SPECIALE: Municipiul Bucuresti cu impreju-


rimile, Scara 1:2010.000, Snagovul, etc.
Planul special: 1:30.000 pentru legaturile dintre
tramvaie i autobuse.

HAR T I ATLASE
PLANURI S GHIDURI
aimnr,

ED1TURA INST1TUTULUI CARTOGRAFIC ,UNIREA` BRA$OV

www.dacoromanica.ro
CUPRINSUL
Cuvnt inainte i INSTRUCTIUNI Pg. 3 4
Indicatorul alfabeHc al denumirilor , 5-51
Omisiuni, schimbari in timpul tiparului . 51

Opis de denumiri vechi, azi inlocuite i denu-


minle noi oficiale care le corespunde . . . . , 62-54
Autoritti, Institutii I localuri de interes public . , 55-60

Band
Bi
Bisericl
.

. .
.. .,
.
Pg.
,,
55-56
55
55

Circ. de polirle 56-57


Judectorile de ocol . ,, 57
Licee . . ,, 67
Ministere . ,, 68
Muzee . . ,, 58
Percepfii ,, 59
Poste, oficii postale II 59
Sanatorii II 59
Scoli . 59-60
Spitale . ,, 60
Stranduri ,, 60
Teatre . . ,, 60
Terenuri sportive ,, 60
etc.

Planul special ,S' .al Municipiului Bucuresti Ono"' la linia de


centurei. Scara 1:200.000.
Planul Municipiului Bucuresti 1:15.000 in 3 fdisii extensibile,
6 planse: ,S' si 1-5.
Planul de Cinsamblu 1:30.000 special pentru legturile dintre
framvaie 5i outobuse.

www.dacoromanica.ro
3

CUVANT INAINTE.
Suntem la editia XII-a ci plentiful Bucureti, iar unele editii
IX, X) au fost chiar retiparite de mai mube ori I
(VII,
Incurajati de public, ne-am hotarit a face din editia
prezenta o lucrare complect noua, plan 51 opise, avand la zi
toatia nomenclature i cuprinzand i ecoolele judecahoresti. E prima
lucrare in care strzile sunt repartizate pe ocoale judeciito-
resti conform ultimei impartiri, publicaki in Monitorul Oficial
Nr. 288 12 Dec./933.
In ceea ce ne prive0-e, n'am crutat nici o osteneala i nici un
sacrificiu pentru a pune la indernana citborilor no0Ti o lucrare
buna, complecta S i cu un pret extrem de redus. Dovada e ca
de ani de zile GHIDUL UNIREA reapare cu regularitate, pe
cand, dintre diferitii autori care au incercat lucrari raslete similare,
niciunul nu mai continua astazi i putini din ei au scos o a
doua editie I
Edbura GHIDUL UNIREA autorul, General Ctin Teodorescu,
i

raman ca i panel acum, o dovada de garantie pentru Dvs.


Terminam, rugand cu insistenta pe cbborii no5tri s urma-
reasca cu atentie instructiunile i so cerceteze ,Cuprinsul' dela
pagina 2; aceasta le va fi de mare folos.

INST. CARTOGRAFIC ,UNIREA'

Instructiuni.
Toate streizile sunt trecute in ordinea olfabetica a numelor de familie Acolo
unde se naste Indoiala asupra numelui patronimic se va cemta indiferent la
litera numelui sou a pronurnelui De exemplu : str Alexe Marin se gaseste si
la litera A si la litera M din indicatorul alfabetic (Opis).
Strazile cu nume de arhitecti, aviatori, ofiteri, etc. writ trecute tot la litera
numelui de familie.
Numele care prezinta doua posibilitori diferite la litera initiala, de exemplu
Zboina Neagra, s'au Sboina Neagra, s'au introdus la ambele litere.
In stemga fiecarul nume de strada s'a indicat felul, ad'ca stradei, p'ard, par-
celare etc iar In dreapta, .patreitelul In care se afla. Celelalte coloane dau
pentru fiecare stradd informaNile speclficate In capul fieceirei pagini.

www.dacoromanica.ro
4

Aflarea patriltelului pe plan. Exemplu: la paqina 1 gasim c6 strada Abrud


se aPa in patrafelul G 8. Pe plan, acest patrafel este comun coloanei verti-
cole G si celei onzontale Nr. 12 adica se afla la incrucisarea lor.
La unele clfre sau litere se vede sernnul . (0 steluf6). Aceasta orata ca strada
cautata se gaseste chior pe linia dintre patrafele (pe linia de caroiaj) si
anume :

a, La cifre, spre ex. 12 Insemneoza ca strada e pe linia orizontala care


desparte patrafelele Nr. 12 de cele dela Nr. 13
(adica intre numrul tiparit sl cel Imediat superior).
b) La litere, spre ex. C. insemneaza ca strode e pe linia verticala de caro-
iaj dintre C si D, adica dintre litero Hparita $i cea care
urmeaz6 imediat in ordine alfabetica, deasemeni :
C', arato ca strada este pe linia de caroiaj dintre C'
si D'

Unele parcelari, mai ales intran, fundaturi, alei, desi figureoza in indicatorul
(Opisul) alfabehc al strazilor, nu sunt trasate pe plan. Aceasta s'a facut fie
pentru claritotea textului din plan, fie pentru faptul ca strazile sunt neof icicle.
In toate aceste cazuri explicofiunile corespunzato'are din coloane sunt suficiente
pentru indenhficarea pozifiei stradei at& pe plan c6t si pe teren.
Numirile, carora le corespunde in coloana 2-a (,Plansa') litera 'S', se yor
cauto pe plan in Plansa special 1:200.000 a Municipiului Bucuresti
pana la calea ferata de centura care este o onexa a plonului principal.
Aceste numiri se refera la elemente in afara de limita Municipiului propriu zis.

Prescurtari.

a. insemneaza azi Grd insemneaza gradina


Arh. Arh te I- Ing. Inginer
Av. Av ator Intr. intrare
By. Bulevard Loc. localitate, cartier
Cal. Cale Lt. Locotenent
CFR. , Gard, Stafie, CFR Pas. pasogiu
Col. Colonel Pc. parc
Cpt. , Capitan Pcl. , parcelare
Dr. Doctor P-to. , piata
f. fost S Ia. II stradela
Fd. , fundatura SU-. II Sub-Locotenent
Gal . golerie Str., s. stroda
GI, Gral General Sas. ,, sosea

1. Observatie. Strazile care au primit in ultimul limp denumiri noui, dar ca-
rora nu li s'a aplicat inca tablifele corespunzatoare, figureazo in acest in-
dicator atat cu noua denumire, cat si cu cea veche.
2. Observatii. Indicatorul principal confine denumirile oficiale $i foarte putine
din denumirile disparute dor ramose in uzul public.
La finele acestui opis, la pagina 52 se gaseste inca un opis de numiri vech
(azi inlocuite, dar care au ramas in uzul public) precum si denumirile ofici-
ale noui, care le corespunde.

www.dacoromanica.ro
Gebrauch sanweisung
Im Index sind alle Benennungen streng in alphabetischer
Reihenfolge angeordnet.
Die Namen der Personen sind im Index beim Buchstaben des
Familiennamens angefiihrt.
In der ersten Kolonne rechts, die uns das Viereck zeigt wo
die gesuchte Strasse zu finden ist, findet man oft ein
Sternchen :
Dieses Zeichen bedeutet, dass die gesuchte Strasse von einer
Linie des Vierecks geschnitten ist. Z. B. :
G * zeigt uns, dass auf dem Plan die gesuchte Strasse durch
die Vierecklinie, die sich zwischen G und H befindet, ge-
schnitten ist.
12 * zeigt uns, dass auf dem Plan die gesuchte Strasse durch
die Vierecklinie, die sich zwischen 12 und 13 befindet, ge-
schnitten ist.
Die zweite Kolonne rzchts plana" zeigt uns die Nummer
der plana" wo die gesuchte Strasse zu finden ist.
Schliesslich die letzte Kolonnc rechts (Incepese termin)
zeigt tins die Strassen, wo die gesuchte Strasse beginnt und
endet, was das Finden auf dem Plan und die Orientierung
im Terrain erleichtert.
Ausser dem oben beschriebenen Hauptindex (von Seite 5 bis
51) befindet sich noch ein Nebenindex (von Seite 52 bis 54)
mit der Benennung Opis", welcher die alten abgenderten
Strassenbenennungen, die jedoch nach den alten Strassen-
benennungen noch gebraucht werden und die neuen amtlichen
Benennungen, so wie sie jetzt auf dem Plan zu finden sind,
enthlt.

www.dacoromanica.ro
Instructions
Dans ce repertoire, tous les noms sont enregistrs par ordre strictement
alphabCtique.
Les noms de personnes sont enregistrCs a la lettre du nom patronymique
(nom de famille).
Dans la premiere colonne a droite, indignant le carreau oil se trouve sur
le plan la rue cherche, on remarque quelquefois un astrisque : celui-ci
indique que, sur notre plan, la rue que l'on cherche est traverse par une
ligne de carrelage, par exemple :
O indique que la rue cherchee est coup& par la ligne de carrelage situ&
entre G et H.
12, indique que la rue cherche est coupe par la ligne de carrelage
situee entre 12 et 13
La deuxieme colonne a droite (Pianp") indique le numero de la planche
oti se trouve la rue que l'on cherche.
Enfin la dernii!re colonne indique les rues limitant la rue cherche, ce qui
facilite la recherche sur le plan, de meme que l'orientation en Arnie.
En dehors du repertoire principal (pg. 5-51), decrit cI-dessus, on treuve,
a la page 52, un deuxieme repertoire plus rcluit (intitule OPIS") qui
contient les noms anciens, aujourd'hui disparus, mais encore employes
dans le langage courant, de meme que les noms officiels qui leur corres-
pondent.

Instructions
All the names are to be found in the nomenclator in strict alphabetic
succession.
The name of every person is registered with the intial of his family name.
On the right side the first column, which indicates the square, which
shows on the map the street in demand, sometime there is a little star,
which shows, that the street in demand is traversed with a squareline.
For example :
G * shows that the street in demand lies just on the line between the
squares G and H.
12 * shows, that the street in demand lies just on the line between the
squares 12 an 13.
The second column on the right side named Plan,a" shows the number
of the plan, where the street in demand is to be found.
Finally the last column shows, where the street in demand begins and
where it ends. That facilitates to find the street on the map and the orien-
tation in the town.
Besides the chief nomenclator (page 5 - 51) above mentioned, there is a
second contracted nomenclator (page 52), named Opis" which contains
the old, unused names, which still are in public use. It contains the new
official names too, which now are used for them.
www.dacoromanica.ro
5
A
I

1
I
Ocol judec.
S. comunal

C. pOlitie
S. potal
Numele strAzii 5
3 Incepese terming
S g-
75 ti
u. u P3
5, ,na-

1
1
A
14 5 Cal. Dadeoti Parc Berindei

InOINWMVVVNNt.-000WCIDCOM.-4
A (Parc. Berindei) . . D. 17

=""AW"Tr"RAgMMPF1
Str. . . 4 11 5
, A (Pcl. Cornescu) . . . . B8 2 1 3 8 3 Cpt.A.Craiu a B.(Cornescu)
Alee A (Parc Delavrancea) . . . F7 2 1 2 6 2 Sos.KisseleffBa rbu DeIevr.
By. A (Parc Grant C.F.R ) . . . 1 10 2,31V 2 34 8 $os. Giuleoti Grad. Grant
Str. A (Loc. Eftine Tel) . . . . A9 2 1 3 8 3 Oltea DoamnaB.VAcarescu
A (Loc. populare Ghencea) . . 1 18 4 III 6 29 7 Ca1.13Sept.Com.Lupeasca
Irrtr. A (Pcl. Maior Coravu) . . . E' 13 3 11 4 16 4 Malor Coravu Vatra Lumin.
Str. A (Pcl. Min. Muncii . . . F' 13 3 11 4 16 4 Din a. Vatra Luminoasi
. A Panduri) . . 17.16 4 111 6 a 7 Pandurifd (3h. Dinicu
. A (Pc. Pi incipele Carol . . C7 2 1 3 7 2 Cal. Dorob.---a Aviat Tetrat
. A (Pc. Rahova) 0 20 3 III 6 29 7 Cal. Rahov.Sos. Migurele
. A (Pc. RMS Grant) . . . 1. 11 5 IV 2 34 8 By.RegiefParc RMS.Grant.
. A (Pcl. RMS. Sem. Central) . D 17, 4 III 6 26 6 Din str. Teodorul. Inginer.
, A (Steaua RomAnA) . . . 1 6, 2 IV 2 37 8 Cal.GriyitelCol.Mih. (Mica
. Abatorului If. Nott) . . 13' 19 4 III 5 23 6 CaLlificareotiSpIlinirel
Fd. Abator (Serban VodA) . . C.22. 5 III 5 27 6 Str. Princip. Mirc.aTriunf
Str. Abrud (f. Georgescu 1) . . G8 2 IV 2 35 8 a Petru MalorBv.M.Ghica
P-ta Academiel . . . . , B 13, 3 1 1 21 1 In fata Universitatii
Str. Acaderniei, a. Poincar Raimond
numerile: 1-3 oi 2-8 . . B 13, 3 111 1 21 1 DoamneiBv.Regele Carol
restul numerilor . . . . B 13, 3 1 1 1 3 By. Regele CarolWilson
By. Academiei, a laglobat la By. Re-
gele Carol I B 14 3 III 1 21 1 Cal Victoriei -P-ta Britianu
Str Acvila (Aquila) E 16 4 III 6 25 7 Cal 13 Sept.Sabinelor
. Adam Ion J 12 3 IV 6 34 8 Gh.RanetiEcon.Ceziirescu
Adamescu Ghita (Serban-Vodi) B 21 5 111 5 27 6 $os. Oltentta sure Sad.
Adjutant Texier Jean . . C. 7 2 1 3 7 2 i o rob anti Beller
, Adrian (f. Popa Nicolae) . F 16, 4 111 6 25 7 Str.SabinelorVataf de Plaiu
, A gapi; F' 8 2 11 4 18 4 Heliade Intre ViiAzuga
, Agapia MAnitstirea . . K9 2 34 8 Sort Crangaoi-50s. Ciurel
. Agricultori, nr. 1.14 oi 2-120 D' 13 3 II 4 16 4 By Pache Cal Calaraoi
. 121-122 fine . D' 13 11 4 14 5
3
3 83
Cal. CAlaraoi-Speranta
. Alfel (Eifel) 'Tama! . . . A8 2
1
4 III b 26 6
Din c.L Teiului Pr Nicolae
. Albi D 17
B' 18 4 11 5 13 5
P-taR.Marta- EtenaDoamna
Alba-lulia D-na Chiajna Calugareni
, Albinelor A' 18 4 III 5 23 6 s. Elma Cuza Str. TraversA
Albu Colonel B 19 4 Ill 5 23 6 Cpt SavopolSerban VocIft
, Aldea C. Sandu G. 6 2 IV 2 6 2 By.MisoestiCol. M.Ghica
, Alecu Dina C. 7 2 I 3 7 2 Radu BellerTrestiel
Alee Alexandrescu P. C 10 2 1 2 4 3 Din Cal. Dorobanti
Str. Alexandrescu Grigore C. 10 2 1 3 3 2 CalVictoriei Reg Al. Iugos.
Alexandri Vasile C 10 2 1 3 3 2 Po. erniiGr. Alexandrescu
P-ta Alexandri Vasile . . . A' 11 3 1 3 5 3 Viitor colt Vasile Lascar
Atr. Alexandrina E 6, 2 I 2 b 2 Z. RAmniceanuBy. Prezan
Slee Alexandru, Pc. Filipescu . . D 8. 2 1 3 7 2 By BuzduganPc.Filipescu
:v. Alexandra loan Cuza (f. Dreptului) F 10 2 IV 2 33 8 BuzeotiBv. Basarab
Fd. Alex. loan Cuza fundAturile I oi II E 10 2,3 IV 2 33 8 Din By. Alex. loan Cuza
Str. Alexandru 1 Reg. I-Slay. (f. parte
din Cal. Dorobantl) . . . B 10, 2,3 1 3 4 3 P-ta Lahoyari Bonaparte
, Alexandra cel Bun (Tel) f. Sf. Stefan C' 7, 2 1 3 9 3 Sf.Gheorghe (Tei)Telul D.
, Alexe Biserica B 17 4 Ill 5 22 6 Cal Serb. 'Voclis. Senatului
Fd. Alexe Ion .
B' 7 2 I 3 9 3 Din Cal. Lacul Teiului
Pc1 Alexe Ion C' 9. 2 1 3 9 3 Sos.f olent -Maoina de pAine
Fd.
Str.
S-la
Alexe Marin (Popa Tata)
Alion (f Praporgescu G ral) .
Alion . .
. E 11
J. 8
K8
3 IV
2 IV
2 IV
2
2
2
33 8
37 8
37 8
Atel dr. -
Din Str. lulia Haorteu
str. Namoloasa
Din Str. Alion
Str. Alunioului (f. Olteni) . . . A 22 5 11 5 27 6 $os. OlteniteiStr. Peroni
, Aman Teodor (f Soarelui) . D 12 3 IV 2 31 8 G ral BerthelotGrivitei
. Amiradiei (f. Grecescu C.) . C 21 5 11 5 27 6 Str. GilortCimit. Evang.
Pd. Amfibelor C 16 4 11 8 25 7 Din Str. Libertitil
Str. Amidonului (f. Stefan c. Mare Tei) A', 6 2 3 8 3 Din Glucozei
,
Fd.
Intr.
P-ta
Amza
Amzei . -
Amzei, platA, halA
..
Arnurgului (f Serei) .
.. .
.

.
.

.
. G 21
F' 9
C 1 1.
C 11
5
2
3
3
11
1
6
4
3
3
29 7 $os.Mitg -Bv.Princ. Rahova)
18 4 din str, Hellade ?titre vii
3 2 din piata Parma
3 2 din str. Vastliu-Bolnavu
Str. Amzei, Biserica C. 11 3 3 3 2 VictorielBv.Take lonescu

www.dacoromanica.ro
6
A

[ Ocol judec. 1
LS. comma"
I

rC. polijie
poetal
Numele strAzii .1t

Careul
03
"B 2. lncepe se terminA
li =

S.
I.L. 57. di ui ei

L
I
Anastasia Domnita . . . C 14 Str. SalignyLipscani

M
Str. . 3 11 1 21 1

. Anastasiu C. Mecanic (f. Ing.


SalignyCFR Mundt) . C 20 III 5 Minescu C.Otulescu

,OMNM
. 5 27 6
, Ancuta Domnita . . . . . 0 11 3 IV 2 32 8 cal PlevneiBogan Voevod
. Ankara (f..alea Vulpache) . a. 8 2 3 7 2 Vulpachep-ta Conf. Balc.
1

Andreescu I. Cpt.. f. DI. p Ferdinand) E' 11 3 11 4 18 4 MilescuEufrosin Potecit


, Anclreescu Marcel Lt. Av. (f. Do- .
Cal DorobantiCornesco

N.V.
sul Catonului) . . . C 8 2 1 3 7 2
. Andrei Ion , . . H 18 4 111 6 29 7 V. AaicuCimpul Sebast.
Loc. Andronache, cartier pendinte de
cont. Suburband Colentina -
S 11 3 19 4 Prin sos. g-ral Lambru

MNM..W.V.I.
.
Str. Anclronovici . . . . . . E' 10 2 IV 4 18 4 Din sos. Girei de Est
T.SperantiaDelea Noua

,/
Anestinelor, (f. Gropile Raionului) C',15 4,3 11 4 14 5
. Angela . . . . . . . A' 18 4 III 5 23 6 Spl. Unirels. Tiierei (Abat.)
. Anghel D. Poetul, (f. Fulgului) . A' 16 4 II 6 13 5 Cal. VAckestis. Florilor
Pd. Anghel Ghita, f Carabulea . . H 18 4 III 6 29 7 Din lspirescu
Str. Angelescu Gh.G-ral, (f. Sculpturei)
Numerile : 1-97, 20 3 IV 2 31 8 GriviteiDinicu Golescu
Fd.
. 99-82
Angelescu Gh. G-ral . .
- .
.
fine .
. E 12
. E 12
.
3 IV 2 32 8
E 12 3 IV 2 31 8
Dinicu Golescu Spl.Indep.
Din str. G-ral Angelescu
Str. Angelescu Mir. ($erban Voclit) C 33 5 III 6 27 6 Din Drum Intre yii
Ankara (f. Aka Vulpache) .
.
C, 8 2 1 3 7 2 P-ta.Conf Bale Al. Vulp.
dasa Anticarilor, Casa C, 14 3 111 121 1 Intre Varna Postei sp.Unfrei
Str. Antim, Nr. 1-35 si 2 8 . C 16 4 III 6 21 1 Sf. ApostoliJustitiel
restul numerilor . . . C 16 4 111 6 25 7 ustitieiRahovei
P-ta Antim, Biserica (Sf. Sinod) . C 15, 4 III 6 25 7 ustitiei colt. Str. Antim.
Intr. Antim . . . . . . C.15. 4 III 6 25 7 in st. Antim. Libertiitil
P-ta Anton Sfintul (f. Piata de nod B 15 3 11 1 12 5 Carol colt Sepcari
Str. Antonache Bann! (f. Mauu) . B 7, 2 1 3 7 2 CornescuVladescu
, AntoneScu Julieta . . . G 11 3 IV 2 32 8 Din SebastianD. Papadat
. Antonescu Mihail (f. T. lonescu) F 10 2 IV 2 33 8 By.G.DucaStr.C.Disescu
Antonin Alexandru . . . . C 20 5 III 6 27 6 C. MinescuN. Galea
C*FR Antrepozite, garb'. E 18 4 111 6 26 6 Calea Rahoyel 19 '
Sir Anul 1848 (f. Gherghel) . . . D8 2 1 3 7 2 MuresanuAlea Modrogan
Pc. Aparatorii Patriei, (f. Chiriasilor)
tine de c. Suburb. Dudesti-Cioplea C' 23 6 111 5 20 6 $os.Oltenita-com.Apar.Patr.
Str. A pele Minerale ( tr. cu Fcl.) . . B'17, 4 II 5 13 5 Nerva Traianspl. Unirei
Apolodor . . . . . . C 15 3,4 III 1 21 P-ta Senatuluis. Cazrmel
1

. A postol Mirg5rit (f. Cocosului) . E'14, 3 11 4 14 5 Din Minal Bravu


, Apostoliade Maria, a. Titaru Petre D. 22 6 III 5 27 6 By.Mosoiuc. $erban Vocli
Aprodul Purice . . C' 11 3 II 4 17 4 CalrasilorVaselor
. Anus de Soare L7 2 IV 2 34 8 Din sos. Ciurel
. Aquila (Acvila) E 16 4 III 6 26 7 Cal. 3 Sept --Sabinelor
Arad (f. Florilor) . . . . 1: 6 1 IV 1,237 8 Cal. Grivitei spie Ceremu
Arbore Hatmanul, (in parte, I.
Graniceri) . B9 2 3 7 2 Dorobanti-:St. cel Mare
, Arcului A 13 3 1 2 3 Armeneascaltaliani
. Ardeleni (f. Liei) B' 11 3 3 5 3 Cal. MosilorViitorulul
to
A ref, Cetate G' 13 3 1 4 16 4 Tepes Vod51ntre vii-Vergului
. Arenele Romane C 18 4 II 5 26 6 Prin str. Cutitul de argint
Argentina If. Alea Blanc B) . I) 9 2 3 7 2 $os Bonaparte s. Paris
Arges (f. Fariseului) . . 13' 11 3 3 6 3 Cal. MosilorEpiscop Radu
Al es Arhiducesa Ileana (LA.) . . . F8 2 IV 2 35 8 Col. M. Ghica - s. Impilciirel
Str. Arhiereul Cabst (f. Tache Ticu) . D' 14 3 CdrarasiOrzari
1 4 16 4
. Arhivelor . . 11.14 3 Mih.Vodiiby.Princ. MIrcea
11 6 25 7
S-la Arhivelor D 14 3 Mih Voc15Arhiyelor
11 6 25 7
Str. Aricescu Constantin . . . . C, 7, 2 Lt.Av.R.Bellers.Antonache
3 7 2
Arion C. C. F 10 2 3 IV " 33 8 By. G. DucaC. Disescu
Arionoaia I) 16 4 II 6 25 7 UranusAntim
Aristia c G 12 3 V 2 32 8 Plevneistr. Costache A.
Fd. Aristia . . . . . G 11 3 V2 2 8 Costache A.- M.Antonescu
Intr. Armasului, (f. Pei. Calimachi) B1 1 3 4 ,i Din str. G-rai Grigorescu
Str. Armeneascii, Nr. 1-7 si 2 2 A' 12 3 111 1 11 5 MosilorBy. Regele Carol
restul nu,nerilor . . . A 12 3 1 3 .? 3 By. CarolMaria Rosetti
Armistitiului E, 21 6 III 6 2/ 6 Lpt Litscirescu-Topologulul
Armoniei C 16 4 111 1 2 ArteiOrfeu
1

P-ta Aron Florian A 10, 3 1 3 4 3 Rowena colt Tunari


Str. Aron Florian (f. Ermitului) . A 12 3 1 1 2 3 CaragialeVasile Lascir
. Aron Pumnul (f. Gaitanari) . C 22 6 III 5 27 6 $os.GiurgiuParaschlyescu
Arsenal, Linia F 16 3 III 6 25 7 13 Sept.- Tudor Vladimir.
. Artanoaia (Hirtinoa a) . . . C' 14 3 11 4 15 5 CilitrasiLucaci

www.dacoromanica.ro
7
AB

S. potal I
I

S. comunall

Ocajudec
C. politie
"g Numele strzii B
v..
: 11E:
= E& & Incepese termini.
c.) a:

Poenaru BordeaSf. Apost.

1.31.3w4:-www---s.thhao,wawn3p.awrwa
Str. Ariel C 16 1 4 III 1 21
Asache Doctor 0 13 8 CotroceniCarol Davila
3 IV 6 32
Asian (Colentina) F9 4 Gherase Lacul Fundeni
2 11 4 18
Alea Asian (Cal Rahovei) . . . . E 17 4 IH 6 29 7 RahovaTudor Vladimir.
Fd. Asian intre yil (I 01 II) . . . F' 9 2 11 4 18 4 Gherase spre Est
Str. Astronomului (f. Zah. Petreseu) ., D 12 3 IV 2 31 8 CazzayilnnPutu en Plopl
I. Atanasiu I Prof Doctor . . . 0 16 4 III 9 28 7 Dr. Sergent Panduri
Atelierulul E. 11 3 IV 2 33 8 Pia Dr BotescuGrivitel
fry. Atelierelor Noi . K7 2 IV 2 37 8 Sos. Glulestie. ferati
Str. Atena (f. Citun. I. Costaforn) . B.11 3 I 3 2 N. BilcescuP-ta Lahoyar 1

Fd. 30 August . . . . . . I 9 2 IV 2 34 8 $os. Giulesti spre CrAngas


$os. Aurelian P. S. (f. Salcia) . . . F7 2 1 2 6 2 Col. GhicaArcul de Trium
Str. Aureliu A' 12 3 1 3 2 3 ArmeneasciMosilor
Aurora . . . . . . A'16, 4 11 6 13 6 By. MfiriiestiVicirestl
Austrului B' 13 3 11 4 17 4 By Pache Protop.Mecet
Aurelia Marcn E. 22 6 Iii 6 30 6 Din Nufirolui
Fd. Ayeresen G-ral . . K9 2 IV 2 37 8 Din str. RAgnov spre Sud
Str. Averescu Mama! ($erban-VodA) . E 22 5 111 6 30 6 Bacus --Serban Vodi
, Aviatlei (Cotroc.) si Drum. Tabard I. 15. 4 IV 6 40 7 Din Drumul Serei
Aviatiei (Heristriu) . . . . 13.3 1 I 3 10 Din sos Piper&
Intr. Aviatiei A B C. D.E. (HeristrAu) . B, 3 1 I 3 10 '2
Str. Avrarn lancu (f Iancului) . . B' 13 3 11 4 17 4 P-taDabljaby. Pache Prot.
Intr. Avrig (f. fd. Rotaru) . . . . D' 11 3 11 418 4 Din str !twig
Str. Avrig (f. Gh. BrAnzaru, I. Rotari) D'11. 3 11 4 18 4 Chiristigiilorgos. familial
Azente Sever, (f. Cilinpul Stifle* . F 17 4 ill 6 29 7 Papa BalintStan Tabiri
., Azilul de Noapte . . . . . C 16 3 111 1 21 1 Spl Indepen.Apolodor
Azuga (f.BY.Princ.MIrcea, Gherase) E' 8 2 II 4 18 4 Din gos Gherase
Fd. Azuga . . . . . . F' 8 2 11 4 18 4 Ballade lntre yil

B
Str. B (Pd. Berindel) D' 17 4 1 6 14 5 LaboratorC. F. Robesen
, B (CFR Grant) 1 10 3 IV 2 34 8 Gridina Grantstr. F.
Alea B (Pd. Cornescu) .. . . B9 2 3 8 3 Av. Crain (Floreasca) la Est
Str. B (Pcl. Delavrancea) . . . F7 2 2 6 2 B. DelavranceaKisseleff
. B (Pc. Loc. Eftine. Tei) . . B. 8 2 3 8 3 Prin Doamna Oltea
, B (Loc. Eftine. (Ihencea) . I 17. 4 Ii 6 28 7 Din cal. 13 Sept. (Lnpeasca)
Alea B (Martigor) A'21 6 ii 6 23 6 Din str Mirtlor
S1r. B (Pcl. min Mandl). . . F' 13 3 I 4 16 4 Din str Vatra Lurnioasa
, B (os. Panduri) 0 16 4 1 6 28 7 Din sos.Panduri - Dr.Sergen
Fd. B ( os. Panduri 0 15 4 I 6 28 7 Din gos. Panduri
Str. B ( arc. Princ. Carol) . . C 7 2 3 7 2 DorobantiAviator Tetrat
, B (Parc. Rehm) . . . . 0
20 6 II 6 29 7 Rahovastr D.
.B (Pcl. RMS Grant) .
. . . I 10 3 IV 2 34 8 By. RegleiGridina Grant
B (Pct. RMS. Sem. Central, Viilor) D 17 A ill 6 26 6 Inginer I. Teodorn
, B (Steaua RomAnt) . . . . 1 6 2 37 2 IV 8 Grivitacol. M. (Mica
Intr. B ($os. Voev. Mihai, Heristrau) . E 4 3 10 2 Din Voevodul mihai
1 1
Str B (Vatra Luminoasi) . . . . E' 13 4 16 4 Din atr. Maior Coravu
3 11
, Baba Dochia . . . . A' 17 4 11 6 13 6 Spl. OnireiVAcAresti
Baba Novae (f. Vlidoianu) . . E' 16 4 11 6 14 6 Dristorului Stejarnlui
Babet, Profesor, Doctor . . . CI 16 3,4 Ill 6 28 7 Carol Da.11aRAmniceann
Babes Vicentiu (f. Carmeniilor) . D 14 3 III 6 25 7 Spl. Independenteilayor
, Bacalogin Dr. (f. Armonlei) . . A 14 3 1 1 2 3 BatisteCI Cantacuzino
, Bicalnau E 21 6 III 5 27 6 Din Ferentari
Mean! B 14 11 1 11 6 LipscaniBlAnari
, Baena E 22 6 27
6 III 6 Sos.MigurelePieptAnari
Baena Prelungirea . . F 21 6 29
5 III 7 BacusSergent Turturica
Fd. Baena I. 0 21 5 lil
6 29 7 Din prelungirea Bacus
Baena II.. . . . . . . G 21 6 29
5 111 7 Din prelungirea Baena
str. Badea CArtan (f.T.Vasilescuf.Suter) A' 10 2,3 1 3 6 3 Vag. I.-ascArt. cel Mare
Badoglio Maresal cu Plata . . C 10 2 I. G. Ducaby. L. Carargiu
3 1 3 3
Baican Locotenent . . . . E' 12 4 Din sos. lanculul
3 11 4 16
Alea Biicoianu C 17 6 Dr. Istrati Nif on
4 III 6 26
Pcl. Baicului F',10 2,3 1 4 18 4 Din str. Baicului nr. 74-80
Fd Baicului I F' 11 3 H 4 18 4 Din str. Baicului
S-Ia Baiculul 3 11 4 18 4 BalculuiSos. Pantelimon
Str. Baicului . . 2 . , . . E'.11
F'10,, 3 11 4 18 4 $os. Pantelimon-lac Fundeni
Biile Eforiel, a. Prelung. Doamnei C 14 3 Iii 21 1 VictorieiD-ta Anastasia 1
, Baiulescu Ion D 20 6 Hi 6 27 6 PAunasulCodrulul.gos.Vitlor
, Baliceanu (I. Sf. Dumitrn) . . B. 14 3 III 21 Str PogteiSmArdan 1 1

www.dacoromanica.ro
'
i.

Ocol iudec.1
S. comunl
l' s

C. pobtie
potal
S Numele strizii '9
4J
as
C
g
8
Incepe se terming
LL.

S
_

1
1
Str. Bilicescu Costache (f. GratioasA) B' 14 3 II 4 17 4 Cilfiraai Ha la Traian
. Billinescu Rosetti . . B 8 2 1 3 7 2 Cpt. CraiuBanu Antonache
BAlisanu Alex. (f. BiarAnilori . B.17 4111 5 22 6 PoteraalCuza Vodi
BAlisescu Nifon (LF pc. Ferd. Obor) E',11 3 11 4 18 4 Murgescu (pc.Ferd)-Baicului
. BAlcescu Nicolae (I Primilyerli) . C 11 3 1 3 3 2 Al. LahovariP-ta Catargiu
Balcic . . . . . D' 7 2 11 4 18 4 $os. ColentinaSinaia
BilescuCtin Amir;11(1.0.Pc1.131ank) D. 6 2 1 3 7 2 Din cal Dorobanti
Balesca Virginia D 20 6 111 5 27 6 PAunctoul Codr.-San. tuberc.
Balint Popa . E 17 4 111 6 29 7 Tud.Vlad.cfr.Dealul Spirel
Loc. Balta Mit (pHn cal. Cilirssilor) H' 14 3 II 4 20 6 Corn Suburb. tine de Dudesti
Str. Biltaretul H 17 4 III 6 29 7 13 Sept.str BroscAriei
, Banat (f. VicArescu II) . . . G 11 3 IV 2 32 8 Vesp.slanBihor
Pa Banca Anglo-Romani . . . B7 2 13 8 3 Din by. A Craft*
. Banca RomAneascA . . . . A 22 6 III 5 21 6 os Oltenitei 120
Banat Nationala (Bufet) . . . E., 7 2 1 2 6 2 Cuprinde str al alea Burcua
Str Bincii Nationale B 14 3 III 1 21 1 Eugen CaradaSmArdan
Bfincii (Grivita) . . t. 6 1,2 IV 2 37 By. M. GhicaOrivitel
Bclul BAnciulescu Lt Cortland, (f. cal
Floreasca) . . B. 4 1 1 3 10 OlucozelPipera
Str. Bandi lgnatz, a. Comarnic . . E' 9 2 II 4 18 $os.GheraseProtopopescu
$os BAneasa 1 1 F3
2 6 HipoclrornLac. Bineasa
Loc. Baneasa, com. suburbara S I 2 10
. Prin aos.BucureatiBneasa
Str. Banul Antonache . . . B8 2 1 3 7 CornescuV1Adescu
By. Banul Manta F 9 2 IV 2 35 BasarabBv. M. Ghica
Pla Banul Manta, piata, halA . . F 9 2 IV 2 35 In fata Primitril Sect. IV.
Str. Banul MArficinc (f. Iz aelItii) . . A 16 4 II 1 12 By. Maria Spl. Unirei
Banul Mihalcea (f. Frmitului) . D 15, 4 III 6 25 CazirmilSchit. Maicilor
Banul Udrea (f. Udrea) . . . C' 18 4 11 6 13 LaboratorGridinari
Banului (f. MirAsti) . . . . C 12 3 IV 2 31 VictorielGral. Budiateanu
Barash luliu If. Biserica Udricani) A 15 3,4 11 1 12 LucaciMircea VodA
Baratiei A 14, 3 11 1 12 LipscaniBv. Maria
Fd. Barba Resit . . . . . 8%16, 4 II 6 13 Din Foisorului nr. 29
Str. f. BArbAtescu, a. BrAtescu Voinesti E 18 4 III 6 26 RahoveiMn urele
. Barbat Voev. (f. B, pcl.Colentina) Er 9
H9
2 11 4 18
2 IV 2 36
By. Lambru - losilante
GriviteiPla Sf Maria
Barbu LAutaru (f. TArgovisteVeche
. Barbu si Stoian . . . . . F 16. 4 III 6 25 SabinelorVitaf de Plaiu
Bircianu Daniil (f. Pcl. ClAd. Ro-
mAneascABraniste) . . C' 15 3,4 11 4 15 Din Brardste Valerlu
Bardului B 17 4 III 5 22 Olimpiulni$erban Vocli
, Barierei . . : . . . . G 11 3 V 2 82 Din cal. Plevnei
Baritiu Georgie (f. fd. Abrud) . G. 9 2 IV 2 35 Cpt.CocorriscuPetru Maior
, BArlea If. Bade', zis si Ursului) . F 18 4 III 6 29 Cal Rahovaspre aos.Mg-rele
BArnutiu Simion . . B.21 6 Ill 6 27 pin sos. Giurgiului
Intr. Barnutiu Simion . . . . . B 18 4 III 6 22 Din Cal. Serban VodA
Str BArsescu Agata (f Demetriade) . C'.17 4 11 4 14 Din Sc. ClocanUnirei
Barthou L. (f. Bis Enel). . . il 13 3 1 1 1 By. BrAtianuPoincar
Coe. BArzeati, cartier pendinte de com.
suburbani Dudesti . . . S 11 5 20 PrIn s. Luncei si Lunca Abet.
Str. Barzilian A' 21, 6 III 5 23 MArtisor spre Nord
By. Basarab E 10 2 IV 2 33 P-ta Victoriei Grivitel
Sos, Basarab H 11 2,3 IV 2 33 Spl. Independ.Grivita
Pd. Basarab 1 F 10 2,3 IV 2 33 By. BasarabBv. Cuza
Basarab 11 F 10 2,3 IV 2 33 By. BasarabBv. Cuza
Str. Basarabia (1. Occident) . . . E 11 3 V 2 33 BuzestiP-ta Occident
Baaesti Pop de (f. Buciumului) . B'.12 3 1 4 7 P-ta Reg. Ferd CAluseilor
Pcl. Bateriilor D 16 4 Il 1 21 1 Lg str. 11:aterillor
Str. Bateriiior D 16 4 Ill 1 21 1 St. ApostoliCazArmi
Batiste Nr. 1-21 al 2-20 . . A,12, 3 1 1 3 By. BrAtianuG. Cantac.
1

restul numerilor . . . . A,12. 3 I 1 1 3 G. Cant Vas Lascir


BazacA B 15 3 4 III 2 6 Str. Halelor -str. Carol
1

-.. Becheru (Bicheru) Mucenici . . E 20 6 III 6 29 7 FerentariPaunasul Codr.


Becheru (Bicheru) Niculescu . . E. 21 6 Ill 6 29 7 FerentarlPrelung Baena
Bechet D' 8 2 11 4 18 4 os GheraseSilyia
Beck, Doctor a Sinagoga) . . A.15 3,4 II 1 12 5 Calea VAcAreati
Beldiceanu Nicolae . . . . B 10 2,3 3 3 2
1 Reg. Alex. I.str. Cihoschi
Belgrad . . C9 2 1 3 7 2 PragaLondra
Belizarie (Luther) . . . . 0 11 3 IV 2 32 8 PlevnelPla G-ral Ceteanu
Beller R Lt Av. (f. PlAcintei) . C7 2 1 3 7 2 P-ta Conf. Baic spre Bordei
P-ta Belvedere, plata C 14 3 III I 21 1 D la Anastasia colt Unirei
Str. Bengescu C Serg. (f. fd. Crivineni 0 E' 12 3 11 4 84 os IanculuiCrlyinerd
Benito Mussolini . . . C 11 3 I 3 3 2 VictorieiRomatti

www.dacoromanica.ro
9

Ocol judec 1
1
J

C. polite
5 Numele strAzii ig g is.

IMalloa
"5 Incepe se terminA
E
E c.) E. tri cri tj 61

I
Fd. Bercenaru Ion A' 22 6 III 6 23 6 Din eos Oltenita
Str. Berechet C' 8 2 3 9 3
1 Cal.Lac. TeiAlex. cel Bun
Berna C9 2 1 3 7 2 LondraRo ma
PI. Berindei, Parc D' 17 II 6 14 5 Vita nulin Laboratorului

4...t.atvo,-4..w.p.b.wwwwwwuwz-wlvw,..ww,..4..uwww,...
. 4
Str. Berthelot General (f. Sculpturei) . D 12 3 IV 2 31 8 Victoriel -Berzei
Berzei Nr. 1-73 ei 2-74 . . . E 12 3 IV 2 31 8 Din Cobilcescu
restul numerilor . . E 12 3 IV 2 33 8
P-ta Bibescu VodA, azi 8 lunie . . B 16 4 III 1 21 1 Spl. UnireiBv. Maria
Str. Bibescu VodA B 15 4 III 1 21 1 Rahovei $erban VodA
Alea Bibescu Vora (1. FuncliturA) . . B 16 4 111 4 21 1 Din $erban YodacoltSLEcat.
Str. Bibicescu I . . . . . . E 13 3 IV 2 31 8 V.PArvan-Menelas Oherman
BidoianuChiriacPreot (f Zidarilor) A' 11 3 1 3 5 3 SilvestruPalade G.
F.d. Bidulescu H 16 4 III 6 28 7 Din str. Sebastian
Str. Bihorlui (f. VAcArescu) . . G 11 3 IV 2 32 8 Vespasian Barierel
Bilcturescu N C 10 2 1 3 3 2 Din Reg Alexandru
. Biruintei J6 1 IV 2 37 8 M. GhlcaPenteleu
Intr. Bis. AlbA if. pcl. Oh. Veronica Dr.) C. 12 3 3 2 Din Lahovari Alex.
1

Str. Biserica Alexe B 17 4 Iii 5 22 6, $erban Vochl Senatului


. Biserica Amzei C 11 3 1 3 2 VictorleiBv.Tache Ionecu
3
P-ta Ehserica Antim C 15 III 6 25 7 Justitielcolt Antis.
S-la Biserica Doamnel . . . . B 14 3 I 21 1 VictorieiDoamnel
1

Sir. Biserica Boteanu (Boteanului) . B 12 3 11 3 WilsonC. A. Roseth


1 1

Biserica Enei, a. Barlhou Louis . B 13 3 1 1 1 3 By. BrAtianueos. Point-are


Biserica Pantelimon . . . . B' 12 3 II 4 7 4 Traian lancu Capitan
Biserica Popa Chitu . . . . A'11, 3 I 3 2 3 ViitorC. A. Rosetti
S-la Biserica Rzvan A 14 3 11 1 6 Cavafi VechiMoelor
1

Str. Biserica SAraoi . . B 16 4 111 6 22 6 OlimpuluiMuzelor


Fd Biserica Sf. !lie (Rahova) . . B 16 3,4 III 1 21 1 Cal Rahovei
Str. Biserica Stelea (f. Stelea . . A 14 1 1 1 5 By. DomnitelSf. Vineri
Intr. Biserica Tabaci A 17 22 6 Din Cuza Von Iii 5
Str. Bisericei (HerAstrAu) . . . . D4 1 0 2 $os Voev Mihai 8 $coalei 1 3
Bistret C. 21 6 III 27 6 lartulescuSf. Erarhl

...
5
Bistrita, MAnAstirea . . . . H8 2 IV 2 36 8 Cimt.SLVineri-M C.deArgee
, Bitolia (din Pcl. Miller) . . . C8 2 3 7 2 P-ta Conf. Balc.str. Manu
Blaj . . . . . D' 15 4 1 4 14 6 SperantiaDensueeanu
BlAnari (Ing1obeazA el str. Sf. Ni-
colae $elario . . . . . B 14 3 1 1 1 6 lonel BrafianuSelarl
, Blank L. Arhitect (f. alea Blank A.) D 9 2 3 7 2 Sos. Bonapartestr. Paris
Parc Blank (Bordei) Floreasca . , C 6 1 3 7 2 Dorobanti lac. Floreasca
Str. Blanduziel B 13 3 1 1 3 N. FilipescuDiOnisie
Gal. Blanduziei galerlile . . . . B 14 3 1 1 21 1 Din str. Poincare
Str. Blejan Fl. Sergent (f. Eustatiu) . E 19 6 II 6 29 7 TeleormanuluiVeseliel
CFR B M. (Mica Vitae+) gari de mirfuri H 10 2,3 IV 2 36 8 $os. Basarab, 45
Str. Boerebista . . . . . B 17 4 1 6 27 6 OlirnpluluiPreotescu
Boerescu Vasile (f. Pensionatului) B 13 3 1 13 Bv.R.Carol 1Cantacuzino
Bogdan I. Profesor (f. Fetei) . . B 10 2 3 4 3 Regele Alex Poloni
Bogdan Neaceu H 16 4 II 6 28 7 SebastianDrumul Serel
Bogdan Voevod . . . . . G 11 3 IV 2 32 8 Barierei Ancuta
Bogdinescu (inglobatA cu fund ) . C 22 5 II 6 27 6 Florica - Aron Pumnul
Boja (cartier pendinte de com.
suburbanA Root .
Boiangiu Radu
. . . -
F7
40 7 Vecin cu comuna Row
6 2 Col. Mih. Ghica - Racoti
IV
I 2
Boicescu Doctor 0 14 3 III 6 28 7 Davila Calinderu
, Bolgrad (Pcl. Radorin) . . . D' 16 4 II 4 14 5 LapteluiF. C. RObescu
, Boliac Cezar (f. Inginerilor . . C' 15 3,4 11 4 15 5 Ghe. PetrescuSperantia
Sos. Bolintin, a. By 1. G. Duce (Malted) 114 3 111 6 34 8 MilitarlGrozaveet1
CFR Bolintineanu (sta(ie) . . . . B4 1 1 3 10 2 Prin Aviator Banciulescu
Str. Bolintineanu D A 13 3 II 1 6 Sfintilor Melodlei 1

Bolnavu Vasiliu C 12 3 1 3 3 2 VictorielN. Billcescu


Parc Bonaparte, Parc D9 2 I 3 7 2 Din Paris In Dorobanti
$os. Bonaparte D 10 1 3 3 2 P-ta VictorieiDorobanti
Str. Bonea Constantin . . . . E 21 6 III 6 27 6 FerentarlPAunaeul Codr.
Fd. Borineanu S-Lt. (f. Spiroiu) . . L 12 3 IV 2 34 8 Spl. ndep.CezArescu
Str. Borfinescu Maria D' 9 2 1 4 18 4 GheraseLitovolu Voevod
Borangicului (fundfiturile Tepee
VodA ei Frunzei unite) . . D' 13 3 1 4 16 4 Tepee VodAFrunzei
. Bordea Poenaru Colonel . . C 16 4 11 1 21 1 Apolodor Rahovei
Bordei grdina D6 2 3 7 2 Din Str. Aurel Cosma
Cird. Bordei gradina (Floreasca) . . D6 1 3 7 2 Cal Dorob.Lac Floreasca
NI Bordei (Blank) D6 2 1 3 7 2 GrAdinaBordei
Fd. Bordeanu 0 19 II 6 29 7 Din RahovelIsplrescu

www.dacoromanica.ro
10

S. comunl
I

I
a ...4

po*tal
Nu mele strAzii . ."s

Careul
z Incepese terminA
Cd
'g
0
a --,
2
,

S.
a.

I
Str. Borozin A' 18 4 III 4 22 6 SulzerLA[41'1d
Str. Borzesti (f. Podul Inalt) . . . B' 10 2 1 3 5 3 sos. St. Cel MareAfumatl
Gr. Botanick, GrAdina . . . . H 13 3 IV 6 32 8 5os. Cotroceni
Str. Botea Aurel Lt. D' 16 4 11 4 14 6 Drlstor Cal. Laptelui
, Boteanului (Biserica Boteanu) . B 12 3 1 1 1 3 WilsonC. A. Rosetti
I' la Botescu Dr. pi*, hark (f. Ma-
tache Mkcelaru) . . . . E 11 3 IV 2 33 8 Popa Tatucal Grivitei
tr Botez orneliu (f. Nordului) . . A 11 3 1 3 4 3 LahovariAurelel Vlaicu
Botez Dumitru Mecanic . . . C 20 6 III 5 27 6 soli. ViilorMknescu
Botez U. Comd. (f. . A8 2 1 3 8 3 Str. Barbu Viickrescu
Bouillon Franklin (f. Gabroveni . B 14 3 11 12 5 Selar1$epcarl
1

i Bozianu Constantin . . . . D 17 4 III 6 26 6 P-ta Pr. Marialsvoranu


Briidetului . . . . . C 22 5 111 6 27 6 $os. Giurgiului
Brkdisului (f. Zanfirel) . . . B7 2 1 3 7 2 Sf C-tin si ElenaFloreasca
Braduiui, Nr 1 3 si 2-10 . . A' 16 4 11 4 12 5 VkcirestiOlteni
, restul numerilor . . A' 16 A 11 4 13 6 OlteniNerva Traian
Brkiloiu E' 11 3 11 4 18 4 Pc. Ferdinand
Bran J9 2 IV 2 34 8 $os. CrAngasiCklimknesti
BrAncoyeanu . . . B 14 3 114 1 21 1 P-ta Senatului 1361Aceanu
Branco veanu ($erban Vodi) A 22 . 6 III 6 27 6 $os Oltenita spre Sud
, BrAndusilor C' 17 4 11 13 6 5 VitanuluiFoisorului
F'd. Brandt*, I si 11 .,.. ; . C' 17 4 11 6 13 6 Din str. BrAndusi
Str. Braniste Va1eriu Dr. (1. Epurilor) . B' 16 3 11 4 16 5 Ghenadie PetrescuTraian
, BrAndza Dr. if. lug. Lalane si Faca) H 13 3 IV 6 32 8 Spl. Independ.str. Foca
Brasov C' 11 3 IV 2 17 4 By. FerdinandOborul nou
, Brasoveni C' 8 2 3 9 3 D-na Ghica ['dui Doamnel
F'cl Brtescu N. . . . . . A 11 3 3 4 3 G-al Lahovari
Str. Britescu Voinesti (f. BirbAtescu) E 18 4 II 6 26 6 Cal. Rahoyeisos. MAgurele
Fd. Blatlanu D-tru (f. Excelsior, f.
fd. Vienel) B 13 3 1 1 3 Poincare 1. C. BrAtianu
By. BrAtianu I. C. . . . . . 13 13 3 1 1 3 P ta 1.0 Britianu-C.A.Rosetti
Brktianu lonel 1. C. (f. Coltei) . B 14 4 1 1 11 5 Lipscaniby Regele Carol
P-ta Brktianu I. C B 13 3 1 1 3 Statuia 1 C. BrAtianu
Str. Britianu Pia . . . B 11 3 4 3 PolonfiAurel Vlaicu
3
Ely. Bratianu Vintili (f. Dada) . . B 11 3 4 3 Reg. AlexandruLahovari
3
Str. Bratocea (f. AuroraGrivilaJ . . H7 2 IV 2 36 8 CaraimanFbr de Cue
BrAtulescu Fratii . . . D 21 6 111 6 27 6 Giurgiului spre Pleptknarf
., Bratului . . . . . . . A 10 2 3 4 3 V. LasciirGhlocei
1

Bravilor A 15 4 11 1 12 6 Vickresti Brumkrel


Braziliei (Parcul Bonaparte) . . C9 2 1 BonaparteDorobantilor
3 7 2
.. Breaza (f. Mihkiti, CrAngasl) . K 10 2 IV 2 34 8 ClurelCrangasi
Brezoi . . . . . . . F 21 6 III 6 29 7 Din Prelungirea Bacus
Brezolanu Ion, Nr 2-16 si 15 C 13,, 3 III 1 21 1 Spl. Unirei By. Elisabeta
,
restul numerilor . 3 IV By. ElisabetaCAmpineanu
1 31 8
Briand Aristide . B 13 3 1 Victoriel-1 C. Brktianu
1 1 3
, Broscariei H 17 4 III 6 29 7 IspirescuBaltAretu
Fd. Brosdiriel I H 17 4 III 6 29 7 Din sos. BroscAriel spre Sud
Broscariel II H. 17 4 111 6 29 7 Din sos. BroscArlei spre Sad
, Broackidei III 11, 17 4 III 6 29 7 Din str. Brosciriel
Brosteanu Ernest G-ral (f. Pre-
cupetil Nol) 13 10 2 1 3 4 3 Reg. Alex.Polonk
Brosteni, a. Inglob. la Cuza Voclii A 18, 4,6 III 6 14 6 Cuza VodkTraversi
, Brumrel (f . SArbilor) . . . A 16 4 ll 1 12 6 Spl. UnirelVAckresti
Brumrel A 18 4 III 1 12 6 Din str. $incal
Str. Brutus C 14 Sf. ApostollPolitiei
3 III 1 21 1

Bruxelles (Parcul Bonaparte) . . C97 2 WasingtonDorobantifor


2 1 3
Bucegi (f part Reg. Maria-Grlyi(a) IV 2 37 8 GrivitaPenteleu
K 6 1

, Bucovina (f Belizarie) . . 31V 2 32 8 Stirbei V.G-ral Angelescu


. F 12
BucoVina (f fd. Virgillu) . . 3 IV 2 32 8 DIn str Bucovinel
. E 12
Str. Bucur 4 III 5 22 6 By. Mkrisesti -Tibicari
A 16
Pia Bucur . . . . . 4 III 5 22 6 Cuza Vocliistr. Bucur
. A, 16
St,. Bucura Dumbravi (f. Apostol) . A' 17 4 11 6 13 6 Din cal. Viciresti
$os. BLICUTe*ti Oltenip . . . . A' 22 6 III 6 27 6 Cimt. BeluBar Vkcirestl
Str. Budai Deleanu f Cocos) . . B 16 4 III 6 22 6 MuzelorConcordiei
Budisteanu G-ral (f. M. Brutaru) D 12 3 IV 2 31 8 Griyita (Ira! Berthelot
Buescu Paul (f. partial Stelea) . B 14 3 11 11 6 By. lonel BrktianuSfintilor 1

I. Buestrului, a. E. Parcul Drum


la Tel . A8 2 3 8 3 Loc. EftineRoibului
1

, Buicliu Doctor 0 13 3 IV 6 32 8 $os. CotroceniDr. Leonte


Buloreanu 0' 20 6 11 4 14 6 Din Lunca Dudestl
Str. Bujorulul D 14 3 III 6 25 7 CrkitelorRozelor

www.dacoromanica.ro
11

C. politie I
S. comuriai

, Ocol.judeci
1

poatal
0 g
Numele strAzii

Careul
'B' V, Incepe se terminA
.2

S.
E

Str. Bunea Canonical (f. Mituradlor) . C 19 4,5 11 6 26 6 Cutitul de ArgintDosoftel


. Bunea Mihai, cu fundiitura . . E 6, 2 2 6 2 Hagi TudoracheCAlArasie
Burma Stefan Arhitect . . . E7 2 2 6 2 Parcul Bfincei Nationale
Mea Burcua Stefan . . . . . E7 2 2 6 2 Parcul Bancei Nationale
Str. Burghelea Dr. (f. Prel. Zefirulul) . B' 13 3 1 17 4 4 PlantelorC-tin Balacescu
. Bursei . . . . . . . B 14 3 11 21
3 IV 2 32 8
1 1 DoamneiP-ta Academie!
VirgiliuMacedonia
. Buruisni G. Capitan (f. Antonici) F 12
2 11 4 18 4 Din $os. Gherase
. Busteni, f. Niculescu Ritz (Gherase) E' 9
Busuioc . . . . . . . A 17 4 III 6 22 6 BilAsanu Lanariel
fr-ta Butculescn azi Stefan Lambru . F' 12 3 11 4 16 4 Str. Claudian colt Robescu
Str. Butolanu Dr. 0-ral . . . . G 14 3 III 6 28 7 Dr. KalindernSf. Elefterie
13v. Buzdugan Oh. (f. Jianu) . . D, 7, 2 3 7 2 P-ta Victorieip-ta Jianu
1

Str. Buzesti E 11 3 IV 2 33 8 (3riviteiP-ta Victoriei


Fd. Buzegti . . . . . E 11 3 IV 2 33 8 Din str. Buzesti
P-ta Buzeati E 11 3 IV 2 33 8 Intersectia Buzegli ca Polizu

C
Str. C (Pcl. Berindel) D' 17 4 11 4 14 5 Din str. A.str B
. C (Parc. C.F.R. Grant) . . I 10 2 IV 2 34 8 Gradina Grantstr. F.
C (Pcl. Cornescu) . . . B8 2 3 83 Pd. CornescuFloreasca
Alea C (Pcl. Delayranceal . . . F 7, 2 2 62 Popoyici Barbu Delavr.
Str. C (Pcl. Tei, Loc. Com. Eftine) A, 8 2 3 83 Din str. Barbu V Acarescu
C (Parc. Principele Carol) . C7 2 3 72
Pc. Princ. Carol
C (Parc. Ministerul Muncii) . F' 13 3 1 4 16 4 Din str. Vatra Luminoasi
Alea C (Martisor) A' 21 5 II 6 23 6 Din MArtisor
Str. C (Pcl. II. Min. de Domenil) . I6 1 2 6 2 By. T.F.F.S-lt Starnatescu
,. C (Pcl. Rahova) . . . G 20 5 11 6 29 7 Rahovelbv. Principal
. C (Pcl. R M S. Viiior, Sem. Central) D, 17 4 II 6 26 6 Ing. Teodoi u (sos. Valor)
. C (Parc. R.M S Grant) . . . I 11 3 IV 2 34 8 Pc.RMS. Grant spre spl.Ind.
C (Pd. Steaua Romani) . . . 17 2 IV 2 37 8 GriviteiCol. M Ghica
Erv. C.F.R. Bulevardul . . . . I 10 3 IV 2 34 8 Pc. SportivGiulesti
Str Cahul H. Petre Durnitrescu) . (3 9 2 IV 2 35 8 BasarabC. Marinescu
. Caimata A 13 3 1 1 11 6 By. CarolMelodiel
, Calafat (Maior Ene) . . . A8 2 1 3 8 3 Cal.Lac.Tei.Princ. Nicolae
Cal. CA1Arasilor, DU. 1-51 0 2-26 A' 14 3 1 1 12 5 VAcArestiMircea V.
. , 51-235 al 28-230 B' 14 3 1 4 16 5 Miicea V Delea Nona
, restul numerilor . D' 14 3 1 4 14 6 Delea NouilMihal Bravo
Parc CA111.411or, pare E' 13 3 I 4 16 4 Cilirasilor Mihai Bravu
By. CA1Arasu E6 1,2 2 6 2 Maresal Presan-Marghilom.
Fd. CAlArasu 1. E6 2 2 6 2 Din by. CalArasu
CalArasu II. E6 2 2 6 2 Din by. CalArasu
Str CA1dArari B 15 3 1 1 12 6 Spl. Unireistr. Carol
. Calimachi (f. Munteanu II) . . D' 9 2 4 18 4 By. LambruGara de Est
1

CAlimAnesti (f. Tudor CAlin) . . J9 2 IV 2 34 8 $os. CrangagiOlinesti


. Cahn N. A, 5 1 3 8 3 Din Glucozel
By. Calinderu Doctor 0 14 3 11 6 28 8 By. Reg. CarolPanduri
Str. Calist Arhiereul . . D' 14 3 1 4 16 4 CilAragilorOrzari
. Cilnittei (f. Gogu Zanfirescn II) C, 21 6 11 5 27 6 MosoiuSf. Erarhi
. Calomfirescu . . . A 14 3 1 1 11 5 MoailorStela
Calugareni (Lemaitre) . . B' 18 4 6 13 6 Spi. UnirelFolsorului
1

. CAluseilor B',,11 3 1 4 17 4 MosilorMihal Brayu


. Cameliei . . . . . . . F, 11 3 IV 2 33 8 By.Golescu-p-ta Dr. Botescu
Campineanu, Nr 1-49 0 2-48 . C 13 3 IV 1 31 8 Teatrul NationalLuterana
, restni nnmerilor . . C 13 3 IV 2 31 8 Luterani--$tirbei VodA
Campul Cotroceni . . . . J 16 S IV 40 7 Drumul Taberelco.Militari
Comp Campul de Tragere Cotroceni . J 16 S IV 2 40 7 Drurnul Taberelco.Militari
Str. Campu Lung (f Costea lancu) I 9 2 IV 2 34 8 Sas. CrangasiGiuleati
Campul Lupitei D' 15 4 4 14 6 T. SperantiaMest. Manole
1

. Campul Mosilor C' 10 2 1 4 18 4 Zidurilor MoalM. Bravu


Carnpului B' 10 2 3 6 3 FilinarilorSt. Cel Mare
Campul Sebastian . . . 1-1 18 4 11 6 29 7 S. Tane Moo Man
Candiano Popescu Ci-ral . . . B 18, 4 11 6 22 6 Din $erban Vora
Fd. Candiano Popescu 0-ral . . B 18 4 11 5 22 6 Din Candiano Popescu
Str. Canonicul Bunea (f. Miturari) . C 19 4,5 11 6 26 6 Cutitul de ArgintDosoftel
. Cantacuzino Gogu Nr. 1-9 al 2-10 A/ 13 3 1 1 3 By. CarolNic. Filipescu
11-51 al 12-56 A' 13 3 1 1 3 Nic. FilipescuMasaryk
53-67 0 58-84 B' 12 3 3 2 3 MantrykLahoyari
restul numerilor B' 12 3
,,,., 3 4 3 LahoyariP-ta Cantacuzino
P-ta Cantaciizino Gogu . . . . B 11 3 3 4 3 Nord Gradina Icoanel
www.dacoromanica.ro
12

et----11
I

Ocol judec.I
S comunal
7..
i3

C. politie
S. poatal
Numele strAzit

Plan*a
S 'f, 2- ig g Incepe se terminA
75

Car
173
LI., U u) u5

Str. Cantacuzino Gh. Gr. (L Frumoasi) E. 10 3 IV 2 33 8 Sevastopol-Victoriei


. Cintiretu Macarle (f. B. Pcl.
Spandonide . . . C 10 2,3 13 2 Or Alexandrescu-Bonaparte
3
, Cantemir, numerlie : 1-3 al 2-4 . A' 16 4 11 12 6 Vicireati-Olteni
6
restul numerilor . . A' 16 4 II 13 5 Olteni-Ducleati
5
. Cantemir a. Mihai Bravu Grivita. I. 7 2 IV 2 36 8 Trotua-Caraiman
Intr. Cantilli General . . . . . C. 10 2 1 3 3 2 Din SlAtineanu
Str CApitan Girbea (Panduri) . . G 15. 3,4 III 6 28 7 Din Jovita-Panduri
, CApitan Constantin . . . . H9 2 IV 2 35 8 Petru Maior-BarbuLautaru
Capitan lancu (f. Pantelimon) . . B' 12 3 11 4 17 4 Pop de Bilseat1-1.Maiorescu
Cripitan Vijelie 0 15 4 III 6 28 7 Panduri Dr Draa
FIL Chplescu (fd. cu alee) . . . H 16 4 III 6 28 7 Din Sebastian
Str. Capp Doctor 0 14 3 III 6 28 7 Ana Davila-Dr. Demostene
, Capp N. Maior Aviator . . . D7 2 1 3 7 2 By. G. Buzdugan- Mornard
Caracaa Costantinache (L Verde) F9 2 IV 2 35 8 Dr Felix-G1 Contsantinidl
. Caracaa Dr. (f. $tefan) . . . K 10 2,3 IV 2 34 8 Din Ciurel
Carada Eugeniu (f. Caragheor-
ghevici) . . . . . . B 14 3 III 1 21 Lipscani-Doamnei
1

. Carabulea, az1 GhltA Anghel . . H 18 4 III 6 29 P Ispirescu-Sebastian


7
, Caragea Vodi . . . . . B 10 2 I 3 4 3 E. Broateanu-prof. Bogdan
Caragiale 1 L (f. Rotari)
. numerile 1-13 al 2-22 . . . A 12 3 I 1 2 3 Vas. LascAr-Masaryk
restul numerllor . . . . A 12 3 1 3 2 3 Masaryk-Lahovarl
. Caraiman (f. Traian Grivita) . . H7 2 IV 2 36 8 Grivitel Col. M. Ghica
. Cirimidari (HeristrAu) . . . D3 1 1 3 10 2 Prin a. Voev. Mih. (Heristr)
, Cirimidari de Sus . . . . L 11 3 IV 6 34 8 Spl. Indep. (Pirotechnie)
Cirimidarl de Jos . . . . A' 19 4 II 6 23 6 Vicireatil-Piscului
. Caranda Locotenent . . . 1 16 4 Ill 6 28 7 Lt. Gaini-Polig. de Trag.
Caransebea (f. Ecou Grivitei, I.
Belinger) . . . . . K. 6 2 IV 2 37 8 Grivitel-Atelierele C.F.R.
. Carcalechi Zah. (f. Zanfir Anghel) F 18 4 11 6 26 6 Cal. Rahovei-Migurele
Cariagdi D. (f. Spitarul Borcea) . E' 14 3 I 4 16 4 CAliraallor-Orzari
. Carianopol George, zis alea C
Dorobanti) . . . . . D7 2 3 7 2 Din cal Dorobant
. Cirlova Vasile (f. Stolan Rosati) . B' 16 4 I 6 13 6 Moruzl Al -Anton Pan
Alea Carmen Sylva . . . D 13 3 1 31 8 Din Ipotul FAntanilor
Str. Carol B 14 3 II 1 21 Victoriel -Pod erban Vodi
1

P-ta Carol I Regele . , . C 12 3 1 3 in feta Palat. Reg.-Victorie


1

By. Carol I Reg. Nr. 17-23 ai 24--32. B 13 3 3 P-ta Britianu-N. Filipescu


.
PP
PP
PP
PI 26-63 0 34-12 A 13
restul numerilor . A' 13
3
3 1
1

4 17 4
1

2 3 Filipescu - Moailor
Moallor-Pache
Parc Carol I . Filaret) . . . C 18 4 11 6 22 6 P-ta Joffre-Serban Vodi
Grid. Carol I Regale (grAdini) . . . A' 13 3 1 4 17 4 La Stat Pache-Protopopescu
Str. Carol If Regale (Tel, Glucozel) . A' 7 2 3 7 2 Princ. Nicolae-lac. Teiului
By. Carul H Regale (f. lndependentei) G 14 3 II 6 28 7 Pod Elefterie-Pal.Cotroceni
Parc Carol II (Pc. National, Kisaeleff) . F 3 1 V 2 6 2 Din Kisseleff - lac. Heristriu
Str. Carol Davila . . . . . 0 14 3 11 28 8 Dr Staicovici - Cotroceni
6
. Carmen Sylva D 13 3 IV 31 8 Din *ip.FAntinilor-Ciamigiu
1

. Carp Petre Cip. (Locotenentului) B' 15. 4 1 16 6 Dudeati-Trinititi


4
Pcl. Carniol Lupu, a. intr. Mirgelelor. . A 15 4 1 12 5 Din str. Mamulari
1
Fd Cirpaciu Mihalache . . . . A' 22 6 II 6 23 6 Din aos. Oltenitei
Str. Carpati K6 1 IV 2 37 8 Mirceati-Penteleu
. Cartan Badea (f. Vasilescu 1) . A' 10 2 3 6 3 Vas. Lascir-St. cel Mare
NI Cart anu . . E' 14 3 1 4 16 4 Sos.Vergului-Mih. Bravu
Str. Cirutaailor (Heristriu) . . . C. 2 1 3 10 2 Lacului-Insuritei
Intl' Carotaai A. B. (Heristriu) . . C. 3 1 3 10 2 Din str. Carutaai
Str. Cam Monastire . . F6 2 2 6 2 Arc. de Triumf.-bv. Mfitia.
. Catargiu Barbu D 11 3 IV 2 33 8 Victorlei -pta Occidentului
Pc/. Catargiu Henry B 11 3 3 4 3 Din by. Vintili Britianu
By. Catargiu Lascar D 14 3 3 2 2 Pia L. Catargiu-p. Victorial.
P-ta Carargiu Lascir (P-ta Romani) . C 11 3 3 2 2 Romani colt by. Catargiu
Fd. Catavei D' 16 4 1 4 14 6 Din aos. Mih. Bravu
$13R. Ciltelului F' 14. 3 1 4 14 5 Din..aos. Vergului
Str. Ciuzaai A 15 4 1 2 12 5 Vicareati-spl. Unirei
. Cavafu Manu A 18. 4 11 6 23 6 Lamilriei -Traversit
. Cavafii Vechi . . - .A 14 1 1 11 6 3 G-ral Florescu-Mciailor
, Cavalerlancu de Flondor (f.Putulul) B' 12 3 1 4 17 4 By. Ferdinand-by. Pache
. Cavarna . _. E' 7 2 1 4 18 4 Colentina-Sinaii
, Cazirmil;Nr. : 1-3 3 qi 2- 18 . . C. 16 4 Il 1 21 1 Antim-Bateriilor
restul numerilor . . D 16 4 Ii 6 25 7 Baterlilor-Uranus
, Cazzavillan Luigi (f. Neptun) . D 12 3 IV 2 31 8 *tirbei Vodi-G-ral Angel
www.dacoromanica.ro
Veal al Regale Carol I, By.
13

poll
poqtal I
I

S. comunal
11 a: 4,,=

Ocol judec
7 Numele strAzii g
a 2
" I, Incepese terminA

C.
S.
c)

NPOWNWANA.C.NWWWWNlaWNINPOWWAAWWWWW1 '
I.
Ord. Cazzavillan Luigi, gridini . . D 12 IV 2 31 8 Din Cazavilan
Alea Ceacarn (Sos. Mih. Bravu) . . E' 13 11 4 16 4 Din Mih. Bravu 153
Str. Ceairului si Prelungirea Ceair . E' 11 II 4 18 4 Pantelimonsos. Incului
Ceaus Rada . . A' 15 11 4 15 5 RomulusParfumulul
hitr. Ceaus Radu A' 15 S 11 4 16 5 Din Ceaus Radu
Str. Cedrilor F 16 III 6 25 7 Sabinelor-Tud.Vladimirescu
Cegan Ioniti (f. Viorica) . . . 0 16 III 6 28 7 PanduriJovita
Str. Cerbului A' 16 11 6 13 6 Spl. UnireiViciresti
, Cercel Petru B 16 III 6 22 6 MarasestiConcordiei
Cerchez 0-ral (Loc. Eftine) . . B 19 111 6 23 6 Serban Voclacap Savopol
, Cerculni . . . . . A' 12 I 3 23 AureliuSpltarului
P-ja Cercului Militar (f. Sirindar) . . C 13 1 1 1 3 Calea Vict. In faja Cerc. Milit
Str. Ceremusului K 6 37 8 IV 2 MuresDornei
, Cerna . . K8 37 8 IV 2 Sos Ginleati Crangasi
Cerna P. Poetul A' 16 13 6 11 5 Nerva TraianProcopiu
. Ceres E 16 4 III 6 26 7 isvorPutu cu ap rece
Cernat General F 10 1V 2 33 8 By. I. ClazaBasarab
. Cenluft (f Mitifiescu Ion) . . F 9,,, 2 IV 2 35 8 By. BasarabCost. Caracas
Cernica . . A 13 II 1 11 5 MosilorNegustori
Cezar Boliac (f. Inginerlior) . . C' 16 2 11 4 15 6 Ghenadie Petr.Speranjia
. Cetatea Alba (f. Radu MIMI) . J9 2 IV 2 34 8 CrangasiPorumbacu
. Cetatea Aref a, 13 4 'repel V. Intre viiVergului
II 4 16
Cezarescu Economu . . . 1 12 8 GrozaveViPirotechnie
IV 6 34
Fi l. Cezirescu Economu 1 si II . . 1 12 3 IV 6 34 8 Din Cezarescu
Str. Chendi Ilarie . . . . . D',12 II 4 16 4 AgrlcultorilorMih. Bravu
Chepler (Kepler) A 7. 2 I 3 8 3 Lac TeluluiPrinc. Nicolae
Chiaburu V. (cu fd.) . H 18 III 6 29 7 Din Campul Sebastian
Chiajna Doamna B' 18 II 5 13 6 Apele MfneraleSpl. Unirel
. Chiliei 0 9. IV 2 35 8 C. Marinescubv. Basarab
. Chindiei C 16 4 III 6 26 6 Reg. MariaMitrop. Sagtma
Quinet Edgar B 13 I 3 Cal. Victorlelbv. Bratianu 1 1

. Chlriac Ion Sergent . . D' 10 2 11 4 18 4 By. Clara de EstPantelimon


Chiristiglilor C' 10 3 11 4 18 4 Mihai BravuPantelimon
$os. Chisseletf (Kisselell) . . . . E 7,, 2 I 2 .6 2 P-ja Vic.Hipodrom
Str. Chisnau (f. Turcului) . . . E 10 IV 2 33 8 BuzestiBy. Basarab
Loc. Chitila trial, cartier pendinte de
Str.
corn. suburbani Grivija .
Chitilei . .
. --
F7
IV 2 28 8 $os.Chitilaprelung. (Idylls
1 2 6 2 CluceruluiAurelian
Chiju Oh B 12 1 3 3 DionisieGogu Cantacuzino
1
Cibinului E 20 III 6 29 7 FerentariFl. Blejan
Cihoski Stanislas ProL (f.Cricinn) C 10, 1 3 3 2 Romani Crlciun
elmt. Cimitirul Armenesc . . . . E' 11 11 4 18 4 Prin sos. Pantelimon Nr. 90
. Bellu B 21 III 6 23 6 os. Oltenija, 1
, Buna Vestire . B' 23 III 5 23 6 os. Oftenitel coft VkAresti
. Calvin .1 9 IV 2 31 8 os Giulesti Nr. 91
. Capra F' 11 18 4 11 4 os. Panteltmon, 131
Catolic B 21 6 III 23 6 6 os Oltenija Nr. 5
, Evanghelic . . . C 21 III 27 6 5 os. Olurgiului, 4
PP Gencea (Pont. 01 Militar) J 17 S Ill 30 7 6 al 13 Septembrle
PP lancu Nou . . . . E' 12 3 11 4 16 4 $os. Mihai Brava
It israelit G8 IV 2 35 8 Col. M. Ghica Nr 65
(1 lsraelit (Criltura) . . E 10 IV 2 33 8 Str. Sevastopol, 13
II lsraelit (Spaniol) . C 21 III 6 27 6 $os. Giurgiulul
Isvoru Note . . . F' 16 11 4 14 5 Cal. Dudesti
It Militar (Belu) . . B 21 III 6 23 6 Sos. Bucuresti Oltehita, 1
PP Mahomedan (Turcesc) . 1 17 III 6 30 7 Cal 13 Septetnbrie
Pro Patria . . . A 21 III 6 23 6 $os. Bucuresti Oltenija 9
11
It
erban Vodi (Belu)
$einvierea . . .
. B 21
C' 9
i 2
Ill 5 23 6
3 93 1
cat. serban Vodil, 294
Prin str. Cimit Reinvierea
, Sf. Vineri . . . I. 8 IV 2 36 8 Cal. Grivitei, 320
dr. Isvoru Non . . . F' 18 Il 4 14 6 Cal. DudestiDrumul Murg.
o Cirnitirul Relnyierea . . . C' 9 1 3 9 3 Masina de PlineMaica ID
Fd. Clobanului 0 19 111 6 29 7 Din str. jleana Cosinzeana
Str. Ciobanu Stefan . . 2 E 22 III 6 27 6 Din cal. Ferentari
Ciolac Cristache ft. Lautiri II) F 16 III 6 28 7 Din str. AGh. Dinicu
Fd. Cioranul (Panduri) . . 0, 16 Ill 6 28 7 Din str. Panduri
Str.
Loc.
Ciocanul *coal& . .
Cioplea, cattier pendinte din com
C',16 / 11 4 14 4 DudestiNegoful
suburbana Dudesti . . F',19 11 20 5 Prin str Tomis
Str. Cipariu Timotei H9 IV 2 35 8 Din GriyftaBarijita
. Ciresilor C'13, II 4 16 4 Delea VecheTepes Vocli

www.dacoromanica.ro
14

OcoLjudeci
S. comunall
S. poOal I
C. politie
00-
Numele strAzii a Incepese terminA

Careul
'S 0
713
U. g cd

I
Cirefoael Dealul (f. Obaoati) 5 FoieorululPapazoglu
6 13

,r "4..c.,,t "I
Str. . B' 17 4 11
Ciru Iliescu Doctor . . G 15 7 RamniceanuDr Davila

C1
. . 3,4 11 6 28
drd. Ciemigiu, grAdina . . . . D 13 3 V 1 31 8 Din by. Elisabeta
Str Ciurcu Alex (f. Macelad) . . B' 16 4 11 4 13 6 Anastasie PanuFoieorMui
Fd. Ciurea Aureliu (f. Fd. Sebastian) . G 17 4 II 6 29 7 Din str. Sebastian
Ciurel V 2 32 8 $os. Crangaei

(NI
R08. K 10 2
tr. Ciurel I 11 3 V 2 32 8 Spl. Indep.Sos. Bararab
Fd. Ciurel I 11 3 V 2 32 8 Din str. Ciurel
Str. Ciuelea .
S. . V 2 32 8 $os. CiurelCrAngaei

Cs!
. . . . . K 10
ClAbucetului (f. coalei) . . . J5 1 V 2 37 8 Col. Mih. Ghica Penteleu
. Claudtu . . . . . . ID'.14 3 11 4 16 4 Arh. CalistCariagdi
, Claudian Dr. Maior (f BAjenaru) . F' 12 11 4 16 4 $os. lancululVatra Lumin.

,v) cn
3
Clemenceau G. (f. CorAblei) . . C 12 3 1 1 1 3 EpiscoyielAl. Lahovarl
Clement Episcopul . . . . D' 14 3 11 4 16 4 Dm CalAraeilorClaudiu
Clinciu Dr. (f. Gluti Vasilescu) . 13 Sept.Ion Creangi
m.c1 ",,
E 16 III 6 25 7
Clopotari Vechi . . . D 10 2,3 1 3 3 2 By. L. CatargiuBonaparte
Cloeca D' 16 3 11 4 14 6 T. SperantiaDensueianu
,, Clucereasa Elena H7 2 IV 2 36 8 Col. GhicaPomenirea
,, Clucereasa Maria . . . A 15 3,4 11 1 12 6 Mircea Vodil- M.C.Epureanu
Clucerul Udricani (f. Udricani) . A 15 3 11 4 12 VicAreetiM. Basarab
Clucerului . . . . F 7. 2 1 2 6 2 AurelianMincu Arhitect
Cluj G 8 2 IV 2 36 8 Col.Mih.Ghica- p-taStMaria
Clunet Doctor F 14 3 Ill 6 28 7 By. Carol IIDr. Pasteur
Cnape (Knape) Carol Dr. . . G. 7. 2 IV 2 36 8 lslaz Gherghel
Cobalcescu, Nr. 1-37 el 2A . D.13 3 1 1 31 8 By.Scht.Migureanu- Eroului
restul numerilor . . D 13 3 1 1 ErouluiStirbei Voda
31 8
,, Cod; (Koch) Doctor . . . . F 14 3 III 6 28 7 Dr. ClunetObedenaru
, Cocorascu Octay. CApitan . . (3 9 2 IV 2 35 8 Grivitellordache Golescu
Cocloc, cartier pendInte de corn.
suburbanA Militari . . . S IV 40 7 Prin Cirimidari de Sus
Str. Codreanu Ecaterina . . . . E9 2 1 2 35 8 By. GhlcaDr. Felix
. Codrescu Teodor (1. Pcl Moser) . E9 2 1 2 6 2 Col. M GhicaMonetiriel
Cogalnic D' 16 4 11 4 14 6 DristorBolgrad
P-ta Cogalniceanu . . . D 14 111 2 25 7 By. Reg. Elisabeta
Str. CogalnIceanu M. (f. Protopopescu) E 7. 2 1 3 6 2 loan MincuPopovici
Fd. Colan B 17 4 III 5 22 6 Din Serban VodAMArrleeet1
Pcl. Colentina (Danielopol) . . D' 8 2 11 4 18 4 Sos. Colentina, 76
Loc. Colentina corn. suburbani . . S 11 3 19 4 PrIn eos GI. Lambru
$os. Colentina, a. G-ral Larnbru . . D' 7, 2 II 4 18 4 Cal MoeilorPlumbuita
Str. Coloniei . . . . . . A' 10 I 3 6 3 ViitoruluiToamnei
Coltei (f. parte din SlIntilor) . . A. 14 3 1 1 11 6 Din by. BrAtianu
Eiy. I.Coltii, a. By. lonel I. C Briltianu B 14 3 11 1 11 6 P-ta BrAtianuLipscani
Str. Columbelor, a. lonescu (lion Prof. A' 14 3 11 4 15 5 CalAraelLogofiltu Udrifte
Fd. Columbelor . . . A' 14 3 11 4 15 5 Din lonescu Gion
Str. Columb B 11 3 I 3 1 3 Erernia Grigorescu-Xenopol
Intr. Cometa . . b i. C 10 2 1 3 3 2 Ion 1. Gh Duca
Str. Comarnic (f . Bandi (gnatz) . . E' 9 2 11 18 4 A. ProtopopescuGherase
4
Pas. Comedia (A et B) pasaj . . . B 13 3 1 1 3 VictorielPoincar
1
. Comercial, pasal 13.14 III 2 6 Lipscani Bouillon
1
Str. Comoarei B' 8 2 I 3 9 3 hadetuluiby. Ghica (Tel)
; Conache Cristache (f fd. Baiculu ) F' 11 3 11 4 18 4 BaicuFAntAnica

P-ta
,
Concordiel
Conoordiel ;
Confederatiel Balcanice . .
B 17
.
B 16
C8
4
4
2
III 6 22 6 Cal. Serban Vod
III 6 22 6 By. Madre p-ta Concordiei
1 3 7 2 La inters. Dorob. cu Paris
Constanta (Tel) E' 8 2 Il 4 18 4 $oe. GheraseTurtucala
Constantin Ciipitan . . . . H 9 2 IV 2 35 8 Petru MaiorBarbu LAutaru

.
. Constantin Nacu . . . . . A 13 3 11 5 Sperantel by. Carol I.
1

. Constantin el Elena Sf. ImpArati . C 7 2 1 3 7 2 Din AvlatorBeller


. Constantin Mihai Sergent . . I 12 3 IV 2 34 8 PreotStoicescuCedrescu
Constantinescu Stefan . . . C 7 2 1 3 7 2 Lt Av. BellerFloreasca
Constantinache Caracae . . . F 9 2 IV 2 35 8 Dr.Felix.GL Constantinide
, Constantinidi G. General . F9 2 V 2 36 By. Banu Manta-C. Caracae
8
FIcl. Pc.I. Constantinescu . B' 20 6 III 5 23 Cal.WicAreeti langA Abator
6
Str. Conta Vasile B 12 3 1 1 1 C. A Rosetti Statescu
3
Copernic A' 8 2 I 3 8 3 Cal. Lac. Telului Sf. Petre
Corbiel D' 8,, 2 11 4 18 4 Str, Gherase BArbat Voeyod
Coravu Ion Maior . . E' 13 3 11 4 16 4 DIn Mihai Br -Tepee Intrevli
, Corbescu G. EY 16 4 11 6 14 6 Parcul RadorinDudefti
Corbescu Matei A 12 3 11 2 3 GoguCantacuzlno-Caraglale
Fd. Coresi DIaconu H9 2 IV 2 36 8 Barbu LAutaruPetru Maior
Str. Conolan F 16 4 III 6 25 7 SabinelorT. Vladimirescu,

www.dacoromanica.ro
15

C. polltle I
S. comunal

Ocoljudecl
-c-.;

poatal
g 7i
7 Numele strAzii

Plow
Careul
"3 It ,E 72; Incepe se terminA
0)

S
III 25 7 Din Coriolan

Isr
Fd. Coriolan F 16 4 6
Ste. Cornea Ion . . . . . D 21 6 111 6 27 6 Pieptenari- Fratil &Rules=
IV 2 35 8 Col. M GhicaOolescu

N N Sr N
, Cornea Mihail (3 8 2
t,lea Cornelia C 17 4 III 6 22 6 11 Iunie cpt. Preotescu
Parc Cornescu, parc B8 2 1 3 8 3 Cal. Floreasca
Str. Cornescu B8 2 1 3 7 2 Sc. Floreasca - Vlidescu
. Cornetului (f. A .pcl. Nifon) . . B. 21 6 III 6 27 6 $os GiurgiuluiPenovici
. Corral Capri C'16, 4 11 4 14 6 Teodor Speranta Negoiul
Cosbuc Oh. (f Lirel) .

e/
. . . . C' 12 3 11 4 17 4 Bv.Ferdinand-Protopopescu
Cosbuc (Serban Vodi) . . . A 22 5 III 5 27 6 Corn. suburb. Serban Voda
III Sebastian Ispirescu

st
Cosinzeana Ileana . . . (3 18 4 6 29 7
Cosmesti K7 IV 2 37 8
2 Din Com Voevodul Mihai
A' 10 2 1 3 5 3 51 cel MareBadea CArtan

N
Cosminului
Costache Arestia 0 11, 3 IV 2 32 8 VespasianArestia
3 III 6 28 7 Dr. -ListerDr. Staicovici
VZ, V")
Costache Negri F 14
Costache Stamati . . . B' 20 6 III 6 23 6 Viciresti- Secerel
Costafora (f fd. Popa Nan) . . C' 13 3 IV 2 16 4 Tepes Voclaplata Mecet
Costescu 0 Colonel . . . . C 17 4 1116 26 6 Princ IleanaDr. Istrati
Costescu I. . . . , . . L 13 3 IV 2 34 8 Din str. lslaz
Costin Miron F, 10 2 IV 2 33 8 OrivitaBv. 1 Guza
Costinescu Emil (parte din str.
Polo* B 11 3 1 3 4 3 P-ta Cantacuzino Romanh
Alee Costinescu Emil, a. alea Cadirmii D 16 4 III 6 25 7 Din Cazarmil
I. Costiste, I. Catinca Greceanu,
azi Dr. Pitulescu . . . C 23 5 III 5 27 6 Com. $erban VodA
Str. Cosma Aurel Dr. (f. M. pcl. Blank) D 6 1,2 1 3 7 2 $os. JianuLac. Floreasca
Loc. Costeasca (cartier pendinte de
com. suburb. Grivita) . . . $ IV 2 38 8 $os. Chitila prelunk. Grivitei
Str. Cota 100 (f. fd. Dr. Sergiu) . . E 10 2 IV 2 33 8 Sergiu Dr.Chisinau
, Cotofeni D' 7, 2 1 2 93 Doamna Ghica -Teiul D-nei
cl. Cotofeni 1, II, 111 D' 7 2 1 3 93 Din Cotofenl
Str. Cotovela . . . . . . L 10 2 IV 2 34 8 $os. CiurelGituz
$os.
Str.
PI
Cotroceni
Cotroceni CAmpul
Cottescu Alexandra
.
.
.
.
.
.
.
H 13
. C' 16
- 3
S
4
IV 3 28 7 Palat. Cotroceni-Spl. Indep.
IV 6 40 7 Drum.Tabereicom.Militari
11 4 14 6 Oh. ManeaCumpAnici
Cozia (f. Zidari) F' 10 2 II 4 18 4 Ziduri intre viiBalcului
, CrAclun . . . . . . C 10 2 1 3 3 2 Reg. AlexanduClhoschi
Fd I. Criciun, a.Cihoschi . C 10 3 1 3 3 2 Din str. Clhoschi
Str. Craitelor (Pcl. Mathias) . . . D, 14 3 III 6 25 7 Simonide- Ureche
By. Craiu V. Aviator (f. caL Floreasca) B 8, 2 1 3 8 3 $os. $t. c. M.-bv. R Popescu
$os. CrAngasi . . . . . K 9 2 IV 2 34 8 GiulestlBariera CrAngasi
Loc.
Str.
CrAngasi, cartier pendinte de com.
suburban& Voevodul Mihai
Criisnaru
.
H7
-
S IV 39 8 Prin tars. CrAngasi
2 IV 2 36 8 Str.Pomenirea Col M.113hica
Creanga Ion (f. Dulgheri) . . E 16 4 111 6 26 7 Sirenelor -Uranus
lL Crematoria uman (Soc. Cenusa) . B 18, 4 III 5 23 6 Din Serban VodA 183
P-ta Creteanu General . . . . 0 11 3 IV 2 32 8 Lfinga Fabrica Luther
Str. Cretescu loan (poligon de tragere) I 16 4 111 6 28 7 PcI.Polgon de trag.Cotroceni
Alee Cretolu . . . A',16 4 11 4 16 5 Din str. Parfumului
Str. Cretu Petre S-It ay. . . . 0 6 2 1 2 6 2 By. MAI-AstiAy Mfirlisescu
Cretulescu N. Dr. (f. Umbrell . C 12 3 1 3 1 3 EpiscopielAl. Lahovari
. Crisan i i . . D' 15 3,4 4 14 5 T. SperantiaDensuseanu
. Crisana ... .
._ . . E 12 3
11
IV 2 31 8 Popa TatuBerzel
. Cristache Conache (f. ... Balculul) F' 11 3 11 4 18 4 BalculuiFfintAnica
. Cristescu C. General . . . E 12, 3 IV 2 31 8 CobAlcescuStirbel VodA
. Cristescu Dima (LSAtucul II, f.PAun) E', 11 3 11 4 18 4 PantelimonSos. lancului
Cristescu Vasile Ing. (f A pcl.
CAlArasi) . . . . . . E' 14 3 11 4 16 4 $os. M. BravuArh. Harjeu
, Cristian Tell G-ral (cu funditura) C 11 3 IV 2 31 8 CoblilcescuStirbei Vodi
Crisalui . . . A, 16 4 III 6 23 6 Radu VodaGitelor
Crivatului E' 19 4,6 11 6 14 5 Vitanului Rimed
P-ta Cromwell William Nelson . D 8 2 1 3 7 2 Din Aleea ZoeParis
Ste. Cronicarilor B 9 2 I 3 7 2 Dionisie FotinoFloreasca
. Crimea de Plaid A',16 4 11 6 13 5 DudestiCantemir
. Cucuzel (f. Erodiadel) . . . B 17 4 III 5 22 6 By. MfirisestiSerban Vodi
Loc. Cala (earlier din com. suburban&
Pope,t1 Leardeni) . . . . S III 24 6 Prin com Leurdeni
Str. Calcer 1. G-ral (f. A pcl. Polg. trag.) 1 16 4 III 6 28 7 Cimt. Ghenceastr. E
. Culea Nic. Sergent (f. I. Lungu) . F'.11 3 11 4 18 4 Baicului FAntAnica
. Culmea Veche . . . A 14 3 11 4 11 5 NegustoriSborului
. Cultul Patriei D' 16 4 11 4 14 6 DudestiMihai Brava
www.dacoromanica.ro
C,D 16

Ocol.judec.I
I
I

coniunl
C politie
Numele strAzii

Planga
Incepe se terminA

Caren!
"5 rg- f;
II . t'.. = . =.

S.
u... C.) Fl. c i 5 vi

Str. CumpAnici Prof esorul . . . C' 16 4 11 4 14 5 DudeMICal. Laptelui


. Cuntan Maria (f. Ermina) . 0.17 4 III 6 29 7 PenescuEpisc. Vulcan
, Cuparului . B' 8 2 I 3 9 3 Malta DomnuluiComoarei
. Curiati D 14 3 111 6 25 7 Spl. Independ.Isyor
Fd. Cutarida Elena I 7. 2 IV 2 36 8 Puscasului (LIng.Cutarida)
Str. Curtea de Arges, MAnAstirea . H9 2 IV 2 36 8 Din GrivitaPomenirea
. Cutitu de Argint C 19 4 III 5 26 6 Gara de SudSerban VodA
S-la Cutitu de Argint C 18 4 111 5 26 6 Bis C deArgint.-Gara de Sud
Str. Cutui G. (f. B pcl. Polig. de Tragere) I 16 4 III 6 28 7 CretescuGl. Macarovici
Fd. Cuza I Alexandru, fund I *I II . E 10 2,3 IV 2 33 8 Bv. loan Cuza
By. Cuza I Alexandru (f. Dreptului) . F 10 2,3 IV 2 33 8 By. Basarab Buzesti
Str. Cuza Elena Doamna . . A 17. 4 III 6 22 6 Cuza Vodii Piscului
, Cuza VocIA (Ingl. Mr. Brostenb . A 17, 4 III 5 22 6 Serban VodiiLArdirief

D
Str. D (Pcl. Berindei) D' 17 4 II 6 14 5 Str. B str.G.Pc. Berindei
. D (C.F.R Grant) I 10 2,3 IV 2 34 8 GrAdina Grantstr. F.
D Pcl. Cornescu) . . . B8 2 3 8 3 Parc Cornescu
Alea D (Parc. Delavrancea) . . F8 2 2 6 2 Din CluceruluiDelavrancea
Str. D (Parc. Loc. Eftine Tel) . A, 8 2 3 8 3 Din str F.VAcfirescu
. D (Pcl. II. Min de Domenii) . I5 1 2 6 2 By. T. F. F Calea ferati
. D (Parc. Princ. Carol) . . C7 2 3 7 2 Din $erban Petr.R. Beller
. D (Parc. Rahova) . . . 0 21 6 11 6 29 7 Parcul Rahovei
, D (Parc. R.M.S Grant) . . I 11 3 IV 2 34 8 Pcl. R. M. S. (Regle)
. D (R.M.S. Seminarul Central) D 17 4 11 6 26 6 Din lug. Teodoru, Viilor
, D (Steaua RomAnA) . . . 1 6. 2 IV 2 37 8 GrivitaGhica
P-ta Dabija General B' 13 3 1 4 17 4 PlantelorSf. Stefan
Str. DAicareanu E 20 5 11 6 27 6 I. BotezAtorulPilun. Codr.
NI DArnAroala (earlier din com, sub
urbana Grivita) . . . . S IV 4 38 8 Prin cal. Grivitel
Str. DAmbovicloarei (f. VlahutA) . . A' 6 1,2 3 8 3 Din str. GlucozeiLac.Tel.
1

. Damaschin Episcopul (f. Orzaii) . E' 14 3 11 4 16 4 $os. Mihai BravuOrzari


. Dan M. Pictor F 19 4 III 6 29 7 TelitaDunavat
. Dan Vod 0 10 3 IV 2 33 8 GriviteiGara de Nord
. Danielopol Oh. (f. Palat. Justi(iei) C 15 4 111 21 Spl. LlnireiArtei
1 1

. Daniil BArcianu C' 15 3,4 11 4 16 6 Din V. Braniste spre Sud


Darian Lt. Comandor . . C7 2 I 3 2 Din Radu Beller
7
. DArstelor . . C 20 5 III 6 27 6 PleptAnari
. Darvari Schitul A 12 3 1 3 2 3 Maria RosetiG-ral Lahoy.
DascAlul . C' 8 2 I 3 9 3 Teiul D-nelStehinescu
Davila Ana G. 14 3 III 6 28 7 Din Azilul Elena Doamna
. Davila Carol 0 13. 3 III 6 28 7 $os. Cotroceni-Dr. Stalcovic
Dealul Ciresoaei (f. ObadatA) B' 17 4 11 5 13 5 PapazogluFoisorului
C"FR Dealul Spirii, garA . . . G 16 4 HI 6 28 7 Prin Cal. 13 Septembrie
Str. Decebal (Serban Vodi) . . A 22 6 III 5 30 7 Din sos. Oltenita
. Decebal , . A. 14 3 11 11 5 P-ta RomeiMosilor
1

P-ta Deftulescu A' 9 2 1 3 5 3 51. tel Marecolt V esparllo


Str. De K6 2 IV 2 37 8 Grivitelcalea feratA .

. B9 2 1 3 7 2 Cal. Floreasca
De ar i StAnescu E 19 6 III 6 29 7 Doina Fl. Blejan
Parc Delavrancea, pare . . . . F 7. 2 IV 2 6 2 CluceruluiKisseleff
Str. Delavrancea Barbu (f. Avedic) E, 8 2 I 2 6 2 Pictor MireaCol. M. Ghic
. Delea NouA 13' 14 3 11 3 14 6 CAlfirasilorT. Sperantia
Delea Veche C' 14 11 4 3 16 4 Popa NanCAlArasilor
Intr. Delea Veche . . . . C' 14 3 11 4 16 4 Din Delea Veche
Str. Deleanu Budai . . . B 16 4 III 5 22 6 P-ta Concordiel
Dernarat Z. Prof. (f. Mihnea) . A'14. 3 II 1 16 6 Anton PanMt. Basarab
IrTtr. Demetrescu Traian . . . A' 17 4 11 5 13 6 Din Nerva Traian
Str. Demetriade Arestide (f. Zorilor) C 13 3 IV 1 31 8 BrezolanuSf. Ionia
, f.DemetriadeArst. a.AgataBArsescu C'.17 4 11 4 14 5 Sc. Ciocanulstr. Onkel
. Demetriade G. CApitan . . . D8 2 I 3 7 2 $os.Buzdugan-(pc.Mornard
Demostene Medic 0-ral . . . G, 14 3 III 6 28 7 Dr. BoicescuAzilul D-nel
Densusianu Nicolas . . . D'.15 3,4 11 4 14 6 BlajCocosului
. Deparateanu F, 10 2,3 IV 2 33 8 GrivitelBy. Cuza
Intr. Desliu C' 16 4 11 4 14 6 Din Cal. Dudesti
Str. Despina Doamna 0 11 3 IV 2 32 8 Plevnel--Bogdan Voevod
. Despot Vodlt A' 10 2 I 3 6 3 ViltorululStefan tel Mar
Detasamentului B' 22 6 111 6 23 6 Vicfiresti (Inchis.)Mirtiso
. Dlaconul Coressi H9 2 IV 2 35 8 Petra MaiorB. Lautaru

www.dacoromanica.ro
17

I
i .5. ;MI .0
;1 0.1
.4.1.
ki

S Numele strizii .5 & & = Incepese termini

Careul
..1.
7;
u. F69 tri cri ci 8

I
,

8 Din Const Marinescu

Nmn-wmc4c,4,wcsic4
Fd Diamandi Voicu G9 2 IV 2 35
Str. Dianei A 13 3 I 1 2 3 13-ta C. A RossetiItalianA
, Dichiu A 11 3 I 3 4 3 V. LasciirLahovar1
Diditel A 17 4 III 5 22 6 BusuiocBfilAsanu
, Diminetei A' 13 3 4 17 11 4 Popa Soare Plantelor
Din SArbi A 16 4 1 12 11 6 PitagoraSpl. Unirei
Dina Hagi . . . . . . E 20 5 III 6 29 7 Ferentarilor
. Dinicu Gh (f. fd LAulaii I) . . F 16 4 III 6 28 7 Din 13 Septembrie
Dintre (Mire) Gale . . . . A 16 4 III 6 22 6 Spl. UnireiP-ta Bucur
Dinu Alexandra C7 2 1 3 7 2 Radu Beller Trestiel
. Dinu Frail C7 2 3 7 1 2 BellerTrestiel
Dina (Dincil) Stefan . . . . F 17, 4 III 6 29 7 Din Cal Rahovei Nr. 248
Dioche(i If. Tone Ghiti) . . . J8 2 IV 2 37 8 $os. CiurelC F. R.
. Dionisie Eclesiarhul . . . . H9 2 IV 2 35 8 GrivijelPetru Maior
Dionisie Lupu (1. Dionisle)
numerile 1-29 si 2-40 . . B 11. 3 1 1 1 3 N. FilipescuC. A. Rosati
restul numerilor . . . . B 12, 3 1 2 1 3 RosettiP-ta Lahovari
, Disescu C F 10 2 IV 2 33 8 Griviteibv. Cuza
, Djuvara Dr. G 13 3 IV 6 32 8 Din Ing. Lalane
Doaga, azi Castanului . . . K7 1 IV 2 39 a Bv.AtelierelorNolVoev NIL
Doamna Chiajna B' 18 4 11 6 13 5 Apele MineraleSpl. Unirei
, Doamna Elena D 17 4 III 6 26 6 RahoveiFilaret
. Doamna Elena Cuza . . . A 17, 4 III 5 22 6 Cuza VocliPiscului
. Doamna Ghica (Tei) Nr.1-95 2-68 C'. 7 2 1 3 9 3 Ghica loanGl. Lambru
restul nurnerilor . . . . 13. 8 2 11 4 18 4 Gl.Lanibru Heliade infra vii
. Doamna Oltea . . . A8 2 1 3 8 3 Barbu VAcirescuRoibuluI
, Domnei (si prelungirea, f. str.
BAile Eforiei) B 14 3 III 1 21 1 Victorieibv. I .C. BrAtianu
. Dobrescu Ion, cu fundAtura . . H 16 4 III 6 28 7 Sebastian Drumul Serel
. Dobrescu Gh. Dina (Lupeasca) . 0 18 4 III 6 30 7 IspirescuGogu Russe
. Dobrici E' 7 2 11 4 18 4 Lambru 01.Azuga
. Dobrin Nicu -. -. -. -. -. H 15 4 III 6 28 7 Din Drumul Serei
Loc. DobroeptI, cartier pendinte de t
corn. suburb Princ. Nicolae . S 11 4 19 4 $os. Dobroesti
Str. Dobrogea (f. Alex. Cel Bun) . . E. 12 3 IV 2 32 8 VirgilluMacedonia
. Dobroteasa A' 16 4 11 5 13 5 VAchrepti-1. Procoplu
, Dochia Baba . . . . . A' 17 4 11 6 13 5 Spl. UnirelVricarepti
. Doda G-ral (f. . . A' 11 3 1 3 6 3 RomanACtoolulul
. Doprilor A 10 2,3 1 3 4 3 TunariG1. Lahovari
Doma . . . . . . E 19 6 III 6 29 7 TeleormanVesellei
. Domnica (Pcl. Mosoiu) . . . G' 10 2 11 4 18 4 Pd. Mosoiu
, Domnita Anastasia (f. Belvedere) C 14 3 III 1 21 1 BrezoianuLipscanl
. Domnita Ancuta 0 11 3 IV 2 32 8 PlevneiBogdan Vora
. Domnita Florica B 17 4 111 6 22 6 MArastiSerban VodA
Domnita Ruxandra . . . . A 10 2,3 1 3 4 3 DogarilorV. LascAr
EN. Dornnitel . . . A 14 3 II 1 11 6 P-ta RosettiCaliirapilor
Str. Domnul Tudor A' 11 3 II 3 6 3 RomanaToamnel
Dona 0-ral (f. Numa Pomplliu) . D 12 3 IV 2 31 8 BerthelotAman Teodor
Intr. Donescu Preot CApitan . . . G' 12 3 11 4 16 4 Din pos lancului
Str. Donici Oh. Sergent (f. Jarcale(i) . 0 18, 4 III 6 29 7 Ileana CosinzeanaRahovei
Donici (f. Popa Chitu) . . . A 12 3 1 32 3 LahovariRobert de Flers
Alea Dor MArunt H 18 4 111 6 29 7 BroscAriel camp. Sebastian
IC al. Dorobantilor C 61. 2 I 3 7 2 sos. Bonapartebv. I Jianu
Str. Dorobanti Nicu I9 2 IV 2 34 8 5os. CrAngapiGiulepti
, Dornel J. 6 1 IV 2 37 8 ircestlPenteleu
Fd. Dorului E 20 6 III 6 29 7 Din Veseliel
Str. Dosoftei Metropolitul . . C,19 5 III 5 26 6 Mar. Venlamin-c.Serb.VodA
Drngalina Ion Cl-ra1 (f. Alea Vasiliu) E 14, 3 111 6 25 7 IsvorRozelor
Draghiceanu E 7 2 1 2 6 Porumbaru
2 By. Buzdugan
. Draghiescu Doctor . . . . 0 15 4 III 6 28 7 Dr. CalinderuDr. Heriscu
Dragop Vodir . . . . B' 11 3 1 3 6 3 RomaniFiinarilor
Dragoslavele (f. Turcului) . . E 10 21V 2 33 8 Dr. SergiuChipniu
Fcl. Dragota Judetul (f.Staicu MAcelari) B' 16 4 II 6 13 6 Din alea Chiral
Str. Dragu Teodor D 20., 6 III 6 27 6 01. MopoiuBalulescu
Drains J 12 3 IV 6 34 8 Oh. RanetiEc. Cezirescu
Drap Doctor . G 16 4 III 6 28 7 Dr. Calindeni Dr. Sergent
. Dreptatii (Grivita) cu fundAtura . I6 1,2 IV 2 37 8 Col. M. Ohica Radii'
. Dristorului, Nr.: 1-143 sl 2-138 . E' 16 4 11 4 14 5 Th. SperantiaDudepti
restul numerilor(f.M. Brava nou) E 17. 4 II 5 14 6 DudestiRacari
Fd. Dristorulul D' 15 4 11 4 14 6 Teodor Sperantia
Str. Drosu N. Capitan Aviator .. .. 06 2 1 2 6 2 Sandu AldeaSinitesca
www.dacoromanica.ro
D, E 16

comunal
C. politie I
I

Ocol judec.I
L.

S. poatat
Numele strazii Incepe se termin

rPlana
"B '3 :I. 0U
lit g 8P
Li. tie)

S.
C.) oil
,

5os. Drumul Murgului P 16 4 11 4 14 5 Dudesti 5os. CMelu


Str. Drumul Serei 1 16 4 111 6 28 7 Cal. 13 Sept.Drum Taberei
, Drumul Taberei 1 16 4 III 6 28 7 Bis. Cotrocenicom.Militari
Pcl. Drumul la Tel (Soc. comunalA A'8 51
Loc. Eftine) . . C' 7 2 1 3 8 3 Din Drumul la Tel
Str. Drum In vii (Serban Von) . . C. 23 III 30 65 6 Sos.Giurg.-co, Serban Von
Drum 1ntre vif (MArtis* or) . . . B' 22 111 23 65 5 MArlisorVitcAresti
gy.

....
Duca Gh . . , , F 10 2,3 V 33 8 2 Grivitabv. AI Cuza
Str. Duca 1. CI. (f. Cometa, L Thomson) C 10 2 1 53 3 P-ta Catargiu-sos.Bonaparts
intr. Duca I 0 . C* 10 2 1 3 5 3 Din I. G Duca
Alea Duca L G. . . C. 10 2 1 3 5 3 Din 1 O. Duca 39 bis
Str. Duca VodA, cu funditurA . . G 10 2,3 IV 2 33 8 Grivitei spre gara de Nord
Fd. Dudeanu Oh. . . . . , H 16 4 II 6 28 7 Din Sebastian 173
Str. Dumitrescu Anghel (f.Salcia uscatA) E 6 1 1 2 6 2 5os. Jianu spre Kisseleff
, Dumitrescu Barbu (Oherase) azi
Comarnic E' 9 18 4 sos.Gherase.s.Protopopescu
2 11 4
Intr. Dumitrescu Traian . . . . A' 17 6 Din Nerva Traian
4 11 6 13
Str. Dumitrescu Vasile . , . . F. 19 7 Rahovasos. Mitgurele
4 III 6 29
Cal. Dudesti A',166 13 6 Mircea VodABar. Dudesti
4 II
P-1a Dudesti, plata, hag . . . . C' 164 15 5 Dudesti colt Vitan
4 11
Loc. DudestiCioplea, corn. suburbana S II 20 5 Prin cal. Dudesti
Str. Dumbravrt Rosie . . . A 11 3 1 3 4 3 P-ta CantacuzinoLahovari
. Dumbravi Bucura (f. Apostol) . A' 17 4 11 6 13 5 VOcArestiNerva Traian
. (talea A MAr(isor) A' 21 5 III 6 23 6 Din str. MArtisor
Dumaru Anghel Poet (f. Fulgului) A' 16 4 11 6 13 6 VAcitrestiFloriior(Dobrot.)
Duminicel (corn. 5erban Vocla) . 22 6 III 6 27 6 NuculuiFOgArisanu
. Duinitru Russe 21 5 111 6 27 6 FerentariPaunasul Codr.
Dunrivt 0 19 4,5 III 6 29 7 Din Raho, ei Magurele
Duzllor C' 13 3 11 4 16 4 Din RondiGogosilor

E
Str. E (Pcl. Berindel) . . . D' 17 4 11 6 4 3 Laboratorulul
E (Pc. Cornescui . . . . A. 8 2 1 3 83 FloreascaHipodrom
E (Pcl. C.F.R. Grant) . . . 1 10 2 IV 2 34 8 Alea Grantby A C.F.R.
. E Mornard) D7 2 13 7 2 Cal. FloreascaHipodrom
E Pcl. Rahova) 0 21 6 III 6 29 7 Pc. Rahovei
. E Pcl. R.M.S. Grant) I 11 3 IV 2 34 8 GrAdina Grantstr. B.
. E (Pcl. R.M,S., sem centr Villor) D 17. 4 III 6 26 6 Din lug. Teodorustr. 0
E (Steaua Romani) . . . H 6, 2 IV 2 36 8 Str. A.Caraiman
Ecaterina B. 22 6 III 6 27 6 Din str. Nucetulul, 8
Ecaterina SfAnta B 16 4 III 6 21 1 Ed:whip ViicArescu-Bibescu
. Echinozului D 20 6 111 26 6 5 $os VillorSanatorul t.b.c.
Eclesiarcul Dionisie . . . H9 2 IV 35 8 2 GriviteiFetru Maior
Economu CezArescu . . . 1,, 12 3 IV 6 34 8 Din Pirot. Arm.GrozAvesti
Fd. Econornu Ceziirescu . . . J 12 3 IV 6 34 8 Din Cezfirescu Economu
Str. Economu $tefan L 10 2 IV 2 34 8 $os. ClurelOituz
Ecoului, cu fundAtura . . D 16 4 III UranusAntim
6 25 7
- Edgar Quinet B 13 3 1 VictorieiPoincark
1 1 3
. Eifel, turnul A 8 2 1 3 8 3 Din cal. lac. Telului
Fcl. Eisenberg C' 16 4 11 4 14 6 DudestiTh. Sperantia
Str. Elena D' 8 2 II 4 18 4 Silvia (Colentina) Corabia
Fd. Elena (Cutarida) 1 7, 2 IV 2 36 8 Din Puscasului
Str. Elena Clucereasa H 7 2 IV 2 36 8 By. M. GhicaPomenirea
. Elena Doamna . . . . . D 17 4 111 6 26 6 RahovelFilaret
. Elena Doamna (5erban Vodi) - A 23 5 111 5 23 6 Com. $erban VodA spre Sud
Str. Elina Matei Voevod . . . . C' 13 3 II 4 16 4 Matei VoevodMitAsari
Fd. Elina Matei Voevod . . . . C' 13 3 II 4 16 4 Din ElenaMatei Voevod
Str. Eliade Moll, a. Heliade RAdulescu D'10. 3 11 4 18 4 Avrig7sos, Pantelimon
Ellade intre Vii . . . . . E'. 9 2 11 4 18 4 50s.Garii de Est-lac.Fundeni
dir. Elisabeta Regina,.Nr. 1-2 si 2-2S C 13. 3 III 1 21 1 VictorieiSchit. MAgureanu
restul nutnerilor . . . . E 14 3 III 2 26 7 By.Schit.MAg.-pod Elefteriei
Alea Elisabeta Regina F8 IV 2 35 8 Col. M. GhicsImpAcirei
2
Str. Elizeu . . . G 11 3 IV 2 32 8 By. D. GolescuCreteanu
Fd. Emigratului C 16 4 III 6 21 AntimSf. Apostoli 1

Str. Eminescu F 10 2 IV 2 33 8 By. I.Cuzabv. Basarab


,, Emmanuel Victor III . . . C 11 3 I 3 3 2 VictorielL Catargiu
SI Enache Vasile . ., . . . A' 21 6 III 6 23 6 Din MArtitwr
, Ene Maior (f. Graur) . . . . D 16 4 III 6 26 7 UranusStadion A.N.E.F.
Eneacu Ene (f. fd. Epicol) . . E 17 4 III 6 26 7 Din by. T. Vladimirescu
www.dacoromanica.ro
19
E,F

Ocol judecl
C. politic 1
7.
g c,i 4.=
"5 Numele strA7ii 1 (0. LEi
Li. Incepe se terminA
Ti 40
w...
, c..) B.: v) 0
.

0 00 r
Str. Energiel (I. TArgul din afari) . B' 12 3 1 4 17 4 MogilorTraian
Pas. Englisch, pasaj C 13 3 1 1 3 Calea Victoriei, 52
Str. Epicol, a. -Lt. Linteg . . : . F 16 4 11 6 26 7 Vataf de Plai Sablnelor
Grd. Episcopiel (Ateneul Roman) . . C 12 3 I 1 1 3 VictorielAieneul Romin
Str. Episcopiei C 12 3 1 1 3 Victoriel N. Golescu
, Episc. Chezarie (Cezarie) I. Suter. C 17 4 II 6 26 6 Din by. Reg. Maria Nifon
, Episcopul Clement . . . . D' 14 3 1 4 16 4 Arhier. CalistClaudiu
Eplacopul Damaschin. . . . E' 14 3 1 4 16 4 OrzarlM. Bravu
, 16 4 AgricultoriCalist Arhier.

C.)
Epascopul nation D' 14 3 I 4
Episcopal Melchisedec (f. Orzari) E' 14 3 I 4 16 4 Orzari Chliragilor
Episcopul Radu (f Birjarilor) . B' 11 3 3 53 Romani -FAinarilor
3 63 Din Episcopal Radu

I 4 CV C7
Intr. Episcopul Radu B' 11 3
Str. Episcopul Timug BO 2 3 7 2 Dorobanti Cronicarilor
Episcopul Vulcan Samull . . 0 16, 4 11 6 29 7 Din 13 Septembrie
. Epureanu Manolache (I. Epureanu) A 16 4 12 5 Viciregti -Mircea V

C7 v
1 1
Ernei B' 11 3 5 3
3 Dragog V.Episcop Radu
Eroii Nearcului A 22 5 11 6 27 6 Sp. Oltenita spre Sud
F11. Eroilor (Orlyi(a) 16 1,2 IV 2 37 8 Col M. Ghica
Str. Eroina de la pu I 17 4 III 6 28 7 Drum. Sereicom. Lupeasca
Eroului E 13 3 IV 1 31 8 CobilcescuSf. Constantin
Fd. Esculap D 12 3 11/ 2 31 8 Din Luigi Cazzayilan
, Eufrosin Poteci E' 11 3 11 4 18 4 Pc. Ferdinand
. Eugen Iosif Doctorand . 43 15 3,4 III 6 28 7 Dr. BabesLister
. Eustatiu General E 19 4,6 III 6 29 7 Ferentari Doina
Exarcu Constantin . . C 12 3 1 1 1 3 EpiscopieiN. Golescu
F
Str. F (Parc Berindei) . . . . D' 17 4 11 Din Laborator
5 14 6
F (Parc C.F.R. Grant) . . . 1 10 3 IV 2 Pc. C.F.R. Grant
3,1 8
, F (Parc Rahoya) CI 21 6 111 29 7 Pc. RahoyelMigurele
6
F (R.M.S Grant) . . . . . I 10 3 IV 2 34 8 Pc. RMS. Grant
, F 13cI. R.M.S. Sem. Centr. Villor) D 17 4 III 6 26 6 Din Ing Teodoru
F Steaua Rona*. . . . H7 2 IV 2 36 8 A (Steaua RomAna-Caraiman
PC1 Fa rica Cerchez . . D7 2 I 3 7 2 Din Malor Av. N. Capp
Str:----'Fabrica de Chibrituri . . . D 18 4 lIl 6 26 6 Istrati$os. Viilor
Sp. Fabrica Popoyici (drumul la) . C. 6 2 I 3 72 Cal. Dorobantilor Popovici
Pc!. rgbrica de Tesitorie . . . F' 12 3 11 4 16 4 $os. lancului
Intr. Fabrics de Vacs H 9 2 IV 2 35 8 Din cal. Griyitel, 250
Faca C-tin (f. Pd. Vilimireanu) . A' 18 4 III 6 22 6 La capul Ltiniriel
Str. Figirp (f. Valeria) . . . . F 12 3 IV 2 32 8
Stirbei Vodi-Gl. Anghelescu
II Figiriganft Fratii . . . . B 22 5 111 5 27 6
Stolan Militaru Peronl
/I Figetului C 22 6 III 5 Din gos. Giurgiului 27 6
II FAinarilor B' 10 23 1 3 6 3 MogilorViitorului
II Ffilcolanu 0-rat 0, 11 3 IV 2 32 8 Cal. Pleynei P-ta Cre(eanti
, Flint:Mica F,11 3 11 4 18 4 $os. Pantelim.lac. Fundeni
Fintinica I 0 II F' 11 3 II 4 18 4 Din str. FAntinica
Str. Farcag Popa D' 16 4 11 5 14 6 Pc. Radorin (Dudesti)
, Fit Frumos (f. Caracp II) . G 18 4 SebastianPetre Ispirescu
III 6 29 7
F'd. Fiurarl A' 16 4 II 4 16 6
Din cal. Dudesti
Str.. Februarie 11 D 13 3 IV Sf. Constantin Schit . Mig
1 31 8
, Fecioarei A 10 2 3 4 3 Aurel VlaicuTunarilor
1

. Felix Doctor, Nr. 1-67 gi 2-52 . E 10 2 IV 2 33 8 Polizubv. Basarab


restul numerilor . . . . E9 2 IV 2 36 8 By. Basarab col. M. (Mica
Fd. Felix Doctor E 10 2IV 2 33 8 Din Dr. Felix, 47
Str. Fenix (f. fundituri) . . . . D 16 4 III 6 25 7 Din Cazirmil
Ferari A 10 2 3 4 3 TunarilorB. Momuleanu
1

11 Feraru Rafael Cipitan . . . C 16 4 III 21 SI. Apost.Azilul de noapte


1 1
Parc Ferdinand, parc . . . E' 11 3 11 4 18 4 Gara de Eat (Oborl
By. Ferdinand Reg., Nr. I-61 0 2-52 C' 12 3 II 4 17 4 By. PacheSos M. Bravu
restul numerilor . . . . D' 11 3 11 4 18 4 M.Brayu-Gara de Est (Obor)
P-ta Ferdinand I, Reg (f. Folsor) . . B' 12 3 II 4 17 4 By. Reg. Ferdinand
Str. Ferechide (Pherechide) Elena . A 10 2,3 1 3 43 Aurel VlaicuTunarilor
Cal. Ferentari, Nr. 1-125 0 2-130 . E. 20 6 111 6 29 7 Magur-Turturici 0 Bicheru
restul numerilor . . . . E 21 6 III 6 27 6 Turturici 0 Bicheru-Mogoiu
Fd. Ferentari II F 19 4 5 III 6 29 7 Cal. Ferentari
Str. Fericirel E 22 6 III 6 27 6 Bacus$erban Vodi
PI Fermei I6 1 IV 2 37 8 Din G. Fill!,
, Fetitelor . . . . . B' 14 3 11 4 16 6 CilirpilorFilipnu
Filantropla, piati, hali . . . F8 2 I 2 6 2 By. col. Ghigacolt Mincu

www.dacoromanica.ro
20

S. comunall
i .t

pcolal
Numele strAzii ... IV.'

1 Careul
-S
z4 Incepese terminA
-01
7.
3
... .

S.
.i Li 8

1
I
P-ta Fi lard (P-ta Galli de Sud) . C. 18 6 26 6 Pa r de Chibrituri

wa.s...1..
. 111
CFR Filaret (Gara) a. Gara de Sud . C 18 III 6 26 6 Din str dr. Istrate
Str. Filaret Mitropolitul (f Filaret) . C. 17 III 6 26 6 Gramont fabr. Chibrituri
. Filibiu I. Prof. I. Cotiti) . . . A' 16 1 II 4 15 6 Mitrop. ,... ienadieRomulus
. Filimon Nicolae (f Belvedere
Grant I si II) I9 IV 2 34 8 $os.Giulesti Grant Gheorghe

r.)-..-,K)
Filip D. Gh. I. 5 IV 2 37 8 Sos. col. M Ohica
Pll. Filip 16 1 IV 2 37 8 I. G. Filo, M Ghica
A lea Filipescu Eliza B8 1 3 7 2 Pc. Filtpe
Str. Filipescu N. (f. Scaune)
Nr. 1-13 si 2-6 B 12 2 3 P ta Rosetti tit tacuzino

rs3wawNcomwwr..)ww
. . . . 3 1 1 1

restul numerilor . . . . A 13 3 I 1 1 3 0 Cantacuzino (. A.Rosetti


Parc Filipescu, parc . . . . . D I 3 7 2 Din fi i7 lugan in Paris
Str. Filisanu Dimitrie (f. Gentili) . . 8 14 3 11 4 15 6 Cfilarasi Lucaci
, Filitis . . . . . . C 14 3 III 1 21 1 Victoriel Briacoveanu
Filofteia Gropile K9 IV 2 17 8 Din Movilita
Filomela, azi Spoitort . . . B' 16 11 15 6 Din Spoitorilor
4
gtr. Finlanda (f. Pcl. 'resat. Mecanici) C 9 1 7 2 Din sos. Bonaparte
3
Finta J 8. V 7 '3 8 Din sos. Giulesti
Figuet Renee, f. Serel . . . A 12 13 '7 3 lers Pops Rusu
Flaminda (f. Spiroiu Vasile) . . K 8, IV 2 3/ 8 $os Giuiestilos. Cringasi
Plus Robert de A 12 1 3 2 3 Vasile LascirRosetti
Fleva Nic. (f. Micelarii, gropile) . B' 16 11 6 13 5 VitanCiurcu
, Flondor lancu Cavaler de . . B' 12 11 4 17 4 By. Pachebv. Ferdinand
Florea Stan Sergent . . . A 10 2 I 3 4 3 Din sos. Stefan cel Mare
Cal. Floreasca, a B-dele. Aviatorii :
Craiu, Romeo Popescu si Bin-
8 3 St. cel Mare lac. Floreasca
Str.
,
ciulescu
Floreasca Plata
Floreasca ($coala) . .
B8
B9
. B. 8
i 1
I
1
3
3
3
7 2 Str. HeristriuCronicari
7 2 DorobantiCornescu
Floreasca, cart. (f. satul 2 1 3 7 2 P-ta Conf. Bale Floreasca
Str. Florescu Dumitru (zial sl Ion
Creanga Grivita) . . . . I5 1 IV 2 36 8 Din str. Hip-Camp. Galilea
Florescu General A 14 3 11 1 11 6 SfintilorMosilor
, Florescu General A 22 6 III 5 27 6 B. Paltineanu Brincoveanu
P-tit de Flori, a. Sf. Anton . . . B 16 4 11 1 12 5 Str. Carol colt $epcari
Str. Flurian Aron cu P-ta (f. Ermitului) A 12 1 1 2 1 CaragialeV. Lascar
Florica (Pcl. Pantazi) . . . G' 10 11 4 18 4 Din Baicului 130
Florica Domnita . . . . . B 17 III 6 22 6 By. MarisestiSerban V.
Florica ($erban Vorli) . . . D 22 III 6 27 6 BritulescuNeholasi
Florilor . . . . El, 6 1 2 62 MarghilomanJianu
Florilor (Dobroteasa) . . . A' 16 11 5 13 5 VicarestiI. Proconiu
. Florilor (Tei) A' 7 1 3 83 Lac Tel. Princ. Nicolae
, Fluerului C' 12 11 4 17 4 By. PacheMihai Bravu
vd Fluturilor A 17 III Din Sulzer
5 22 6
Str.
S'-le
Str.
Foisorului
Folsor .
Fonteriel .
. . ..
Foca an parte a. Dr. Brindzi)

Foisoreanu Mih. Lt. . . .


, . . .
.

.
G 13
B'17,
B' 19
B' 17
11
1

11
6 13 5
5 13 5
5 13 6
D 16 3,4 Ill 6 25 7
IV 6 32 8 Din Dr. Brinclzi
Cal. DudestiSpl. Unirei
Din Folsor
Vlaicu V Mugur Mugurel
Mihai VodiUranus
Fotino Dionisie (f. Cersetori) B, 8 2 DorobantiCornescu
.
i3 IV 23 12 58 Gl.
, 1 7
Francez, pasaj . . . . . B 14 Oituz Bouillon
1 1

Str. Francmazoana (cu fd. si alee) . F 12 Anghelescu Cameliei


.33
Frincu Vasile . . . . H 18 4 III 5 29 7 Cmpul Sebastian
Fringe Fierul . . . . . B .4 11 4 11 5 DecebalMosilor
o Franklin, Nr. 1-3 si 2-14 . . C 12 1 1 1 3 VictorieiGolescu N
restul numerilor . . . . C 12 1 ,3 1 3 GolescuBv. Take lonescu
Franklin Bouillon (f. Gabroveni) . B 14 11 1 12 6 $elariSepcari
,, Franzelari . . . . . A' 12 3 1 3 23 ToamnelSpitarului
'PI Frisinetului (f. ales . B. 22 5 III 5 27 6 $os. Giargiu Putu cu Tel
Fratilor 19 IV 2 37 8 $os CrangasiRisnov
, Fratii Britulescu C 21 UI 6 27 6 $os GiurgiuluiGl. Mosoiu
F'd. Fratii Dinu C7 1 1 3 7 2 Lt Av. BellerTrestiei
Str. Freamitului L 11 V 6 3,1 8 Grimidaril de sus-Sultinica
. Frosa Sarandi (f. Nicu Florea) . F9 IV 2 35 8 Harm Manta-al.Reg.Elisbeta
Frumoasa, a Cantacuzino Oh. Gr. D.10 I IV 2 33 8 Cal. Victoriei Sevastopol
Fruntasului (f. Zoe Cutarida1 . I7 IV 2 36 PuscasuluiPliesului
8
Frunte Lati (f. Mircea Panduri) . 0 16 111 6 28 PanduriJovita
7
. Frunzei . . . . . 0' 13 3 II 4 16 Tepes VorliOrzari
4
Frunzisului C 22 6 III 5 27 6 MostistePAisului
Fuici Shuffle Lt. AY, . . . I 5, 1 , 2 1 2 6 2 Slt. StamatescuM. Mica
www.dacoromanica.ro
21 F,G

comuzIali
1

1
:131
mi

S. potal
sI ..
..2'..
.t.....

il Numele strAzii incepe se termin

[Careul
CO
'8 '7'
0.-6-
S u

S.
Str. Fulgerului, a. $erbionescU Tel . C8 2 1 3 9 3 Callac TeiMaatna de pline
, Fundatia Vlsillu Bolnavu (f. P-ta
Amzei) . . . . . . C 11, 3 IV 3 3 2 VictorieiN. Bilcescu
Loc. Fundenl sat pendinte de com.
suburbanA Colentina . . . S 11 4 19 4 Prin aos. Fundeni (Pantelim.)
Ste. Fundeni . . . . . . F'10, 3 II 4 18 4 BalculuiFAntanica
$os. Fundeni 14 11 3 11 4 19 4 Prin aos. Pantelimon
Str. Furnica J 12 3 IV 6 34 8 Din str. 0 Raneti
G
Sir. d (Pcl. Berindeil D' 17 4 II 6 14 5 Din Laborator spre Sud
11 CI (F'cl. C F R. Grant) . . . I 10 2,3 IV 2 34 8 Parcul CFR. Grant
.. o( 0 20 6 III 6 29 7 Pc. RahoveiMagurele
G (Pcl. R M S. Sem. Central) Viilor D 17, 4 III 6 26 6 Prin s. Teodoru, sos. Villor
, 0 (Parc R.M.S. Grant) . . . I 11 3 IV 2 34 8 Parcul RMS. Grant
. Gaal lullu Mecanic . . . . C, 20 6 III 6 27 6 Roaca PandeleTeod.Dragu
Gabroveni, a. Bouillon Franklin . B 14 3 11 1 12 6 ZarahSepcari
Ales Gaillac B 10 2 1 3 4 2 Cal Dorobantilor
Str. GAinA Locotenent . . . . I 16 4 111 6 28 7 Drumui Seriidrum.Taberei
, f. GAittinari, a. Aron Pummtl . . C 22 6 III 6 27 6 Sos. Giurg.com. Serban V.
Giitinari (Raion) a. Marinescu D.
Caporal, Nr 1-11 si 2-12 . C',16 3 11 4 16 6 Dem.TeodorescuDel.Nouft
restul numerllor . . . . C'.15 3 11 4 14 6 Delea NoulSperantia
, Galea Nicolae C, 20 6 III 5 27 6 C-tin Mineacu -dr.Balulescu
Galeriile Blanduziei . . . B 14 1 21 1 PoincareDoamnei
3 111
Str. Galileia (f. Sicele) . . . J6 IV 2 37 8 Solt. col. M. (Mica
1
Galvani A' 7, 2 l 3 8 3 Cal. lac. Tel.Pr. Nicolae
GAndului A' 14 3 II 4 16 4 CiliraailorRomulus
Ales Gana E 16 4 111 6 26 7 Din Uranus 99
Str. Gana Nicolae . 2 B' 16 4 II 4 16 6 TrinitatiiVulturilor
ntr. Ganescu Grigore (f. Id. littion 11) C' 16 4 14 6 11 4 Din Th. Sperantia 6)
Str. Ganoyici (f. Pescari) . . . . C' 14 3 11 16 6 4 Ciilirigli G. Petrescu
CFR Gara Bolintineanu (Static) . . 13 4 1 1 10 2 3 Prin Av. BAnclulescu
., Gara (S.M.) al Mica VitezA . . H 10 3 IV 2 36 8 $os. Basarab 45
Chitila Trial L 4 S IV 2 38 8 Corti. SuburbanA Orivita
, Clara Cotrocent (halta) . . . I 14 3111 6 28 7 Palat. Reg. Cotroceni
Gara Dealul Spiral . . . . 0 16 4 III 6 28 7 Prin cal. 13 Septembrie
, Gara de Est (Obor) . . . . E' 10 2 11 4 18 4 By GArii de Est
Gars MilitarA (rampA) . . . H 10 3 IV 2 36 8 By. Basarab
Clara Mogoaoaia (Primirl oficiale) 0 2 1 2 6 2 1 By. MftrAsti
Gara de Nord cu piata . . . F 11 3 IV 2 33 8 Cal. GriviteiD. Golescu
Oars de Sud (Filaret) cu plata . C. 18 4 11 6 26 6 Prin str. Dr. lstrati
fi.v. Gara de Est (Obor) cu plata . . E' 10 2 1 4 18 4 *cps. Girei de EstBaicului
$05. Garai de Est (Obor) . . . . E',10 2 1 4 18 4 Zidurile Moat Balculul
Str. dArbea Capitan (f . A Panduri) . 0 16 4 11 6 28 7 PanduriJovita
011ie Infra (dintre) . . . . A 16 4 11 5 22 6 Sp1. Unirei -P-ta Bucur
GArleanu Emil (f. Britieni) . B' 16 4 13 6 Moruzi Voey -Pan Anastasia

..
. 1,4 1
. Garlita Lupea C 15 4 11 1 21 1 RahoveiPoenaru Bordea
, Gement . . A' 11 3 3 6 3 Vasile LascirViitorultti
Pas. Generala (cal. Victoriei 68-70) . B 13 3 3 3 Cal. VictorieiPoincare
1

ntr. Geneva D 10 2 3 3 2 Sas. Bonaparte


Str. Geniulul . . . . . . I 14 3 11 6 28 7 BollntinPanduri
Georgescu Dridu (1. 1d. Crivinenl) E' 13 3 I 4 18 4 $os. lanculuiVisarlon
, Georgescu Ecaterina . . . . D 6, 2 3 7 2 Sf.Ctin.ai ElenaBricliaului
Georgescu B. Gheorghe B' 22 5 11
. . 6 23 6 $os. Oltenita 95MArtiaor
Georgescu G. D , a. Lt. Manu Victor E' 12 3 1 4 16 4 Vatra Lumin.-Maior Coravu
Ghelmegeanu (f. Nicuaor) . . 0 16 4 II 6 28 7 $os. PandurlJovita
Pd. Ghencea (Loc. Eftine) . . . I 17 4 II 6 30 6 Prin 13 Septembrie
P-ta Ghencea . . I 17 4 6 29 7 11 Prin 13 Septembrie
Str, Ghenea Cii-ral (f Mitralierei) . . C 14 4 6 21 1 11 Din Baterlilor
By. Gheorghe Duca F 10 3 IV 2 33 8 Griviteibv. Al. Cuza
Str. Oheorghe Filip 1, 6 1 IV 2 37 8 By Ghica Pantelimon
, Ghorghe Tel (SfAntul) . . B' 8 2 1 3 92 InglnerllorSf. Nicolae
, Ghorghevicl Capitan . . . ft* 6 2 0 3 83 Glucozel Tel
. Ohorghiu Filofteia . . . D 21 6 111 6 27 6 (31. Moaolu-1. Baiulescu
. Gheorghiu Pericle . . . D 21 6 III 6 27 6 BaiulescuMosoiu
. Ghorghiu Spiru C 19 4,6 III 6 27 6 Sos. ViilorCutit de Argint
Parc Gherase . . . . . F' 9 2 11 4 18 4 Din aos (Theme
Fd. Gherasc (Barns Manta) . . - F9 2 IV 2 36 8 Froaa SarandiV1Adoianu
www.dacoromanica.ro
' AI.
Ind.
Sofia Dial Isvor Nord Mitr.
D-nei VodA
Sud Mare Tel.
intrevil Ghica Aurelia
Lalane
publice Grant Hie Grant Grant Grant
Giurgiu
Mlnal
eiului
1 A. lunie Maior Lahovarl
1
M.Ghica Grant
cel colt Floreasca Mosolu)
lac spre Grant
GhitliM. spre Maica
GLLambru Maria
Sergent
Sf. 71
Polon&
termini grd.
Plevnei
P.S. Tel Babes
Sebastian
Pipera
R. Vlaicu
se
-
com.HeristrAu
Predeal
Briitianu
Dr.
oev rag.
v Lahovari
si - Tacu
(Pcl.
Hagi sus
-
Bv.
lzraielit
A F.
CodrilorSadului Lac. C. Giulesti
TAut
Vlaicu
120
Gherase
ISerel de GhicaPlumbulta

Florica
C. Elisabeta

Maria-Filaret
C. Mosoiu
Buzduganal. Mariacol. Staicovici
PArvan TeLsos. Mitrop
DomnuluiTel
Vespasian
VoevodTepes Cosinastr.
ChituToamnei
Alexandra
Pantelirnon sos. AlexanaraCihoschi CogAlniceanu-Spl.
GiulestiC-tIn CliulestiGh.GiulestiC-tin GiulestiC-tin
by.
GiulestiC-tin
sos. Plevnei Unirel
lone!
Victoriei
Ispirescu
St. Independ bv. Reg. GrantBis. by. Aura Costache Cantacuz.-p-ta
Gh. Lambru Dr. NieolaeLac. NicolaeCal.
Gradinilor
rulutFoisorului ListerDr
Septembrie LAutaruPetru
Incepe
Parcuri"
os. os. in os. os. in

www.dacoromanica.ro
GI.LambruHellade Din be CirairnanPomenireacol. $os.Paunasul Vasile BrAdisului Str.Bisericei- Cal. Drama! Scheiul Maica CaLlac Gl. Spl. Din Palatal Pta DogarilorStelan Din Pc. 13 Pandurilor Din Prin Reglecom.Spl. Reg.
Sos.Giurgiuluicimit.Evang.
Paulina
Com.Serb.VodA-Bar
Pr. Pr. GlucozelLac. Matei Berzel ClutCimt.Rosetti GiulestilLogofatuCrangasiPorumbaruAurel P-ta v. Vita Din Din
lnsurateisos. P-taFilaretPopeSoilZoe
Plevnel--Berzei
PoloniAurel Din B. Dr. Reg. Din Balcului Pia Imperia1AVictoriel
1
I
nerd
imip,

8 19 7 .6 .6 6 27 31 7 1032 28 8 9 9 18 2 ii 35 4 29 36 28 8 27 39 4 323 27 27 89 8 16 32 35 1 34 13 34 7 26 10 3 13 31 31 2626 2 34 34 34 34 34 34 3427 4 4 35 28 4 2318 4 1


politie

S. S. C.

M
''

..,9
44 3 4 6 23 3 2 6 3 3 3 4 1 4 3 2 3 6 2 6 6 6 5 2 2 3 6 6 3 3 3 4 2 23 2 6 2 3 2 3 6 6 22 6 5 a 2 2 2 2 2 2 26 3 32 6 3 64 3 3
1.1 I
po5tal
comma"

11 11 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 IV 1 III 11 1 IV
: Ini co ....

IV IV 11
lii IV IV 11 11 IV Il V III III IV IV V III IV IV 11 IV 11 IV
1 III 1 11 11
22 22 2 3 6 3 1 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 4 24 4 ,46 S 2 3 3 6 6 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 14 4 3 3 4 4 3 2 2 22 2 26 2 22 42 4 2 3 3
1,2 3,4 1 1,2

IV IV Ill III IV IV IV IV IV iV IV III


2,3

111 111 111 111


9 8 8 7 8 12 20 13 6 4 11 16 7 8. 7 8. 16 4i 6 8 10 18 8 16 16 16 21,, 13 10 21 22 6 6 13 11 8 12 16 6 14 3 18 18 13 13 17 17 12 9 10 10 21 10 10 9 16 10 18 10 11 12
22 'R ... ',
F' D' D G.H H' E E B D G H.13', A C D 13 43 L.' G A H 0 0 0 F C
8. 10
H 13, C D A' A' D' F 0 C 1 B'
9
C' C' C E C C A'
.
. 9, 1,,10 D B B H F B A' (3' B C
. . .
I . . .
A'.7
.
JD D )C -
110 110 I I . . . . .
P S.)
. . . .
III si
2-20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
badiru II-Tei M, Stefan
Anna')
. . . . . . . . . . . . . Blank) . . . . . . . . . . .
.
lir (litera R. (f.
I
1-17 Dorobenti)
. . . . . . . . ' . .
TigAnia)
. . Carol . . . * Pc]. . . . .
2-30
. . . .
Sterie)
. . Model)
z) si
DoamneiTel) Octavian)
Id.
Nr. fd. VodA) . R pare fd. (f.
strizii
. . Lupeasca)
a . . . 11 E . . .
Laptelui)
Greceanu
(f. .
0-ral
Carabulea)
(sau
(f. . Reg. (f. Parcuri
(f s. (f.
;4Ion
(RMS.-Belvedere)
0
Doctor
fd. prel. (zi Veal
(f. ' Strandul lnisor G-ral
.
1 C.
(Pantelimon)
1-27
. Ganea
. Mihalovici) col.
Colonel
azi
kl-leristrAu)

(f. cu (Fiala)
(1.(Tel) Doctor
($erban
MArculescu) . (f.azi Cai
vezi
Comunale

(azi
L. Paul C. Eremie
Pictor
1
Inginer fundatura)
Paraschiva Vasile
(HerAstriu)
Nr. Radii Prof
(f. (f
Menelas numerilor
Maior lordache
(Tei) MA Nicolae numerilor
Ivan Opler) B.
Dinicu Zinoa
(f, MAnastirea
Bordei
cu
grAdini Zoe
loan Ventura
Tel Voila loan loan Mihai
HagiNedelcu publ. C-tin
Doamna
Anghel Tel Eduard Gheorghe RacovitA
aA a (f.
Numele
restul restul . restul
Greceanu,
Gherase Gherase Gheghel GherghelGhergliel Gherghiceanu GherghineiGermani (MetaGhica
GhetariGhetarilorGhetarulul Ghica Ghica GhicaGhica Ghica Ghiocel Ghi Ghi Ghi Ghiulamilla Gib Gilortului Giulesti-Tigania Giulesti
Giulini Giurascu Giurgiului GiuvalaGlucozei Goga Gogosilor,Golescu Golescu Golescu Golescu Golesti Govora GridinaGrAdina GrAd. GrAdinari GrAdinarilor Gridinarilor GrAdisteanuGrajdurile Gramot, Granicerilor Grant Grant Grant Grant Grant, Grant Grant Greaca Greceanu I. Greceami Orecescu
Grigore GrigiteGrigorescu Grigorescu
Grigorescu
Sos.Fd. Alea Str.
, . .. Fd. Str. By. Str. P-taStr.
. So&Str. Fd. Str. Fd Str. Alea Str. Loc. Sos.Str.
. Sos.Str.
101
,
dy. Str.
. .Str. . drcl. Str , Str. S-la Str.
, Alea Str.
II ,
drd. Str. Pcl. Str.
. .
23
H,G

C. poltlie I
Ocol luclec.1
S. comunall
I
I

postal
Numele strAzii

Plansa
Careul
-6'
'i Incepe se terminA
7:5
U.

S
O.'

Str. Grigoriu Stefan B6 2 1 37 MinuneiLacul Tel


. Gripescu Hie D 21 5 III 5 27 PieManariSf. Erarh1
Loc Grivita (Com. Suburbani) S IV 2 38 Prin cal. Grivitel
Cal. Grivitel, Nr. 1-215 si 2-196 . D, 11 2,3 IV 2 33 Victorielbv. Basarab
Nr. 217-311 al 198-284 B. A 9, 2 IV 2 35 BasarabBarbu LAutaru
. 313-353 si 286-370 . I8 2 IV 2 36 Barbu L A St. RomAni
restul numerilor . . . J 6 2, IV 2 37 A (St. Romani' Cantonul I
Str. Gropile HaOanof Aural . . ID 21 5 III 6 27 G-ral MosoittBamlescu
Fd. Gropile Pipaili . . B' 15 4 11 4 15 Din str. Traian
Sos. Grozivesti (zis sl CArAmid. deSus) I 13 3 IV 2 34 Spl Indep.sos. Cotroceni
P-ta Grozavesti, plata, hal . . . I 12 3 IV 2 34 sos. Grovaveati- pod Damb
Fd. Grozavestl . I 12 3 IV 2 34 Din sos Grozizesti
Pod, Gruzivesti (pod de fler) . . . H 12 3 IV 6 34 Uzina GrozAvesti
Alee Grozovici Dr.(f alea Spit Colentina) A' 9 2 1 38 Sos. Stefan cel Mare
Str. Gruia E 21 5 111 6 27 FerentanBacus
Pcl. Guechoff Elochle . . . , . C 9 2 1 3 7 MexicLondra
Str. f. Gura Oborului, a Gh. MArAsescu D' 11 3 11 4 18 Sos.Pantelim.bv.Ferdlnand
. Gurghiului (f. IrMa Caracas) . . K 10 2 IV 2 34 Sos. Cadet- Retezat
, Gutenberg (f. Imprirneriel) . . D 14 3 III 1 21 Hie Radubv Schitu Mfig.I
1
Gutuiului . . . . . . A 17 4 III 5 22 6 Din str. Elena Cuza
I

H
Str. H (Parc. C.F.R. Grant) . . . I 10 2 IV 2 34 8 Parcul Grant C. F. R.
H (Parc Rahovei) . . . . Gs 20 6 III 6 29 7 Parcul Rahovel
. H (R.M.S. Grant) . J 10 3 IV 2 34 8 Pc. RMS Regie
, H (Steaua RomAnit . . . I 7 2 IV 237 8 Str. Astr. D.
. Haga C8 2 1 3 7 2 ParisDorobantilor
1-lagi Dina E 20 6 III 6 29 7 EustatiuDoina
Hagi Ghita . . , . . G8 2 IV 2 36 8 Pc. Sf. Manacol. M.GhIca
II Hagi Moscu Maria (f. Pornu Verde) F9 2 IV 2 35 8 Cost. CaracaaBanu Manta
Hagi Stoica (f. ftl. Despot Vodi) A' 10 2 1 3 6 3 Despot V. Parintele Lucaci I I

Hagi Tudorache , E6 2 I 262 Mares.Presan -lac.Herastrau


. Hagianof Aurel, Gropile . D 21 5 11 5 27 6 01. MosoluBalulescu
. Hagiului (f. Vici) Nr. 1-11 si 2-6 B' 14 3 II 4 17 4 Tepes VodACAltiraai
restul numerilor . . . B' 14 3 1 4 15 6 ChlirasiLucad
Hajdeu B. P. Nr. 1, 2, 3 . . . E 14 3 111 2 25 7 Bv.Reg.Elisabetaspl Indep
restul numenlor . . . . E 14 3 III 6 26 7 Spl. Independ Rozelor
, Hajdeu lulla (f. Chirnistului) . . E 11 3 V 2 33 8 Cal. GriviteiPopa Tatu
Intr. Hajdeu lulia (f. fundAturA) . E 11 3 IV 2 33 8 Din str. lulia Hasdeu
HalA Hala de Carrie B 16 3 11 4 11 6 Str. Halelor
Bala de fructe B 15 311 4 11 6 Din Halelor 37
. Hala Ghica Vorli . . . B 15 3 1 4 11 6 Spl. Independ.Halelor '

Hala Traian B' 14 3 II 4 16 5 Cal. Chlarasilor 139 1

Hale de Vechituri , . _. A 16 3,4 1 1 1 VAcAresti colt Dudesti


6
Halele Centrale Obor (f. Hale Obor) C' 10 2,3 1 4 18 4 Str. CAmpul Mosilor
1-1.ale Hale (vezi si Piete Alimenttre) Vezl P" din Ind. Strfizilor
Str. Halelor . . . B 15 374 II 1 12 6 Str. SelariSpl. Unfrel
Halfon J. S. (f. Soirnultd) . A 16 4 11 1 12 6 VAcArestlSf. Nicolae
Alea Halfon R F 6, 2 1 262 Kisseleff 55 .1

Str. Haltei 8 2 IV 2 34 8 os. Glulesti


r
Hameiului A' 16 4 11 6 13 6 uroraRascrucl
Intr. Hanul Ghermani . . B 14 3 III 1 21 1 Str. SmArdan, 6
Fd. Hanul PARMA (zis al fd. MiticA) . C, 15 3,4 III 6 21 1 Str. Baterillor 9
Pas. Hanul cu Tel, pasaj . . . . B 14 3 11 1 11 6 LipscaniBlinari
Str. Haralambie 0-ral . . . . B 18, 4 131 6 22 6 erbanV.-Candiano Popescu
. Haret Spiru (f. Diaconeselor) . . D 12 3 IV 2 31 8 tirbel VoditBerthelot
HArjeu D. Arh. (Parc. CilAras0 . E13, 4 16 4
3 11 fivulescuSlAniceanu
Fit!. HArjeu N. Ing. tf. fd. Atelierului) F 11 2 33 8
3 IV Din Atelierultd
Str. HArsova D' 16 4 14 6
4 13 DristoruluiLaptelui
HArtAnoala (ArtAnoala), gropile C' 14 3 II 4 16 6 CAlAraaiLucaci
Hategului C 23 6 III 6 27 6 MostisteStoian Militaru
Hatmanul Arbore (In parte f. cia-
niceri) B9 2 1 3 8 3 Dorobantilortios.St.c.Mare
Ord. Hellade, GrAdini . . . D' 10 2 II 4 18 4 Str. Sergent Chiriac Ion
Str. Heliade lntre vil E, 9 2 11 4 18 4 Gara de EstFrindn1
Fd. Heliade Intre vli. . E' 9,, 2 II 4 18 4 Heliade Intre vil Nr. 20
Str. Heliade Ridulescu (f. Ballade Moll) D' 10 3 11 4 18 4 Sos PantelimonAvrig
Hentia Sava Pictor , . . F9 2 IV 2 36 8 G-ral Constantinidi
:: Hepites Stefan C 19 4,6 III 6 26 6 $os ViilorCutitul de Mg.

www.dacoromanica.ro
H, 24

711
.
ii 7.1
Numele strAzii a.
to1 0. p.
Incepe se terminA
ru
to) a.

Loc. Hedistriu sat Inglobat la Muni-


cipiul . 1 . . . D4 1 3 10 2 Din *os. Jianu spre Nord
Str. Herastriu (f. funditurA) . . . B9 2 3 7 2 DorobantlCp. Av. Cralu
Fd. Herculescu L 11 3 II 2 34 8 Din Spl. Independentel
Str. HerAscu Doctor 0 15 3 11 6 28 7 Cato) Davila
HerAscu Mature) 0-ral . . A 15 3 1 1 12 6 Vacarqti Barasch lullu
Hilell (f. A. Pc. Radorin) . . C' 17 4 I 6 14 5 Agata BArsescu pc.Radorfn
Hipodromul BAneasai Jokel-Club) H4 1 2 6 2 $os. Kisseleff rondo! 3
Hipodromul S. N. I. C. (Floreasca) A. 7 2 3 8 3 By. Romeo Popescu
Hipodromul de trap (Club.CAlaret) 04 1 2 6 2 By. MArAaefti colt Kisseleff
Str. Hogoa (4n. Locotenent . . E' 13 3 1 4 16 4 Vatra Lumin.M. Coravu
Horatio (Orator) . . E 12 3 IV 2 33 8 Pope TatuCrilana
. Hotel . . . . C' 12 3 1 4 17 4 By PacheReg. Ferdinand
Horez MinAstirea 1-1 8 2 IV 2 36 8 MfinAstirea Curtea de Arm
Horez F' 8, 2 1 4 18 4 Din Heliade intre yir
Horia D' 16 3.4 1 4 14 5 T. SperantiaDenswanu
. Hotin CI 9. 2 IV 2 35 8 Banu Mania a. Marinescu
O Hramului (Hiramului,f funditurii) C' 14 3 1 4 16 4 CirepluiAlex. Paulescu

I
Str. 1 (Pc. C. F. R Grant) . . . . I 10 3,2 IV 2 34 8 By. C.F.R.Alea Grant
I (Pc. Rahovel) 0 20 6 III 6 29 7 By. Principal Amurgului
PI (Pcl. R.M.S. Grant) . . J 11 3 IV 2 34 8 By. Regielpc. Sportiv
PO cobescu Alexandru . . . I 12 3 IV 2 34 8 Ecom. Cezir.-11 Borneanu.
VI acobini G. Colonel (f. Mincu II) H 9 2 IV 2 as 8 PomenireaGrivita
VI covache Ing. (f. Pr. Mircea $er-
ban VodA) . . . . C 22 6 III 6 27 6 Drum In yiifd. Abator
ancu Mram if. Epuretiteanu) B' 13 3 11 4 17 4 By. PacheP-ja Dabija
:, ancu Cipitanul (f. Pantelimon) B' 12 3 11 4 17 4 Pop de BAse0iVaselor
ncu Cavaier de Flondor . B' 12 3 11 17 4 By. Ferdinand--by. Pache
4
ancu Pops D' 9 2 11 4 18 4 5os. GheraseLtiovoi Voev.
Parc ancului, parc I . . F' 12 3 11 4 16 4 5os. lancului
Ov ancului, parc II, cu A-14 F' 12 3 11 4 16 4 50.. lancului
$os. ancului E' 12 3 11 4 16 4 $os. M. Bravu Pantelimon
ancului H' 12 3 11 4 16 4 Dun fos. lancului Nr. 124
Str. ancului ($erban VodA) . A 22 6 III 6 27 6 Olteni Bodice
OP anina (f. ay Iliescu) . . C8 2 3 7 2 P-ta con Balc.B.Antonache
1

, atropol Doctor F, 14 3 III 6 28 7 Dr. PasteurDr. Obedenaru


coanei, gradina B 12 3 3 4 3 Prin Xenopol
1

Str. ernei (Ernel) B' 11 3 III 3 6 3 Drago# V.Episcop Redo


IV Isrlan Papiu (f. PArului) . . E' 16 4 II 4 14 6 Dristor. Cimt. layoru Nou
lade Chendi (I Ursului) . . D' 12 3 11 4 16 4 Agricultorlaos. M Bravo
0 leana Cosinzeana (f Caracail I) 18 4 III 6 29 7 SebastianPetre Ispirescu
leana Principesa . C 17 4 III 6 26 6 Isvoranufabr. de Chibrit.
, C 14 3 III 1 21 1 Mih. VodASpl. Independ.
lie SfAntul C 16 4 Ill 1 21 1 Din cal. Rahovel
Str. liescu Ciro Doctor . . . . 0 16 3 III 6 28 Carol Davila Ramniceanu
7
Pas. mobiliara, a pasagiul Victoriel . B 13 3 1 Din cal. Victoriei
1 1 3
Str mpacarei F9 2 IV 2 35 8 Col. M. GhicaV1Adoianu
mplratul Tralan ($erban VodA) . A 22 6 ill 6 27 6 $os. Oltenita
It mpratil Const ai.Elena (SfIntii) C 7 2 I 3 7 LI. Av. BellerFloreasca
2
IP mperialA C 12 3 IV 1 31 VictorielPictor Grigorescu
8
nclinati cu prelungirea . . D 19 4,6 III 6 26 6 $os. Viilor sore Giorgio
H. ndependentel, a. by. Reg Carol II G 14 3 III 6 28 7 ElefteriePalat Cotroceni
Alee npependentel . . . . G 14 3 III 6 28 7 Prin Dr. Kalinderu
Spl. ndependentei Impartit astfel : Pod Senat.StAell Ciurel
DREAPTA Nr. 1-23 . . C 14 3 III 1 21 1 Pod. SenatMihai VodA
Dmboyitei 25-51 . . D 14 3 11 6 21 Mihai VodA lavor (Pod)
1

nr. fArA sot 53-111 . . E 14 3 III 6 26 7 favorpod. Elefterie


113 241 . . F, 13 3 IV 6 32 8 Pod. Elefterlepoct GrozAv.
243 fine . . 11 3 IV 6 34 8 Pod.fier Groz - Stay. Clore]
STANGA "
DAmbovitei or C. 14
2-48 3 It 1 21 1 Pod. Senat. Schit Magur,
nr. cu sot 50-112 . . E 14 3 Ill 2 25 7 By.Schit.MAg. pod Elefterie
114 140 . . F 13 3 V 2 31Pod, Eleft.-5tirbel VodA
8
:: 142-238 . . H 12 3 IV 2 32 8 $tirbei V.pod. fer Grozily.
240fine . . J. 11 3 Iv 2 34 8 Pod.fier.GrozAv.-Sttiv.Ciurel
Str. Ineluf a. Stranlcu A. Soldat-Erou B',91 5 Ii 6 20 CaLVActireftlcom. Dudeati
. Inginerilor (Tel) . . . B' 7 2 1 3 9 3 rfintisescu Berechet

www.dacoromanica.ro
25
p.
1,3

S. poval I
I S. cornunall

Ocol.judel
C. politic
Numele strzii . Incepese termin

Careul
E Fr:."-

a, =
c7. Yi oi
..

1
I
Inginerului ($erban Vodil) C 23 5 6 Din Ing. lacovache 9

,OMMM.-..1-,OW.VOC4C4CWAV-4,0NMM.V.
Str. . . 11 5 27
Inisor (f. GogoOor) . . . D' 13 3 I 16 4 Matei Voevod 'rape Vodh
4
:: Inocentei . . . . . . A 12 3 12 3 Sperantei Termoptie
3
. Irstitut. Medico, Militar . . . G 11 3 V 2 32 8 D-trie PapadatVespasian
InsurAtei C 3. 1 3 10 2 Lac. Floreasca Caruiasilor
Intr. Insuritei C 3 1 3 10 2 Din Insuratei
Str. Intre idintrel GArle . . . . A 16 4 11 5 22 6 Spl. Unirei -Bucnr
Drum, Intre Vii (Martior) . . . 13' 22 6 11 5 23 6 VacAreatiMartior
($erban Vocii) . C 23 5 11 5 27 6 $os Giurgiului
gir Inimdatiei D 15 4 Il 6 26 7 Putu cu aph raceJupiter
Grd. loanid, parc B 11 3 3 4 3 P-ta Cantacuz. A. Vlaicu
Str. loan Adam J. 9 2 IV 2 37 8 Tabla ButtaFret lor
Ion Alexe 8' 7 2 3 9 3 Lac. TenduiGrd. Tel
Ion Chiriac Sargent . . . D' 10 2 1 4 18 4 By.Gir.de Est os Pantel
, Ion Grigore Colonel . . . . B 10 2 3 4 3 Din Polon& Reg. Alexandru
Ion Metianu Mitropolitul . . . D 18 4 11 6 26 6 Prin $os Vtdor
Str. Ion Nitu Sergent . . . . . H 16 4 11 6 28 7 SebastianDrumul Serei
Ion Botezittorul Sf., a Sadulul . E 20 5 II 6 29 7 V eselieiZAbrAutului
Ion Bogdan Prof (f. Fetei) . . B 10 2 3 4 3 Reg. AlexandruPoloni
ISCY. lonel I. Bratianu (f. Coltei) . . B 14 3 1 1 11 5 P-ta Britianu pia Romel
Str. lonescu Anton Lt (f Toneanut . F' 12 3 1 4 16 4 Victor ManuDr. Claudia
Ionescu Baican Lt. tf.Logot lordan) E' 12 3 1 4 16 4 $os. lancului Vatra Lumin.
Pll lonescu C C 11 3 3 3 2 1Din str. Visarion
Str. lonescu I dela Brad (f. FrAntAi) . A' 16 3,4 1 1 12 5 luliu Bara8Mircea Vodi
, Ionescu Major d Ghinescu, 1. al
lancului E' 12 3 I 4 16 4 $os. lanculuiVatra Lum.
lonescu Nicolae . . . . . E,, 8 2 2 6 2 CluceruluiB. Delavrancea
By. lonescu Tache NI% 1-21 ei 2-2E B 12 3 3 1 3 BY.L.CatargiuC.A. Rosetti
restul numerilor . . . . C 11 3 3 3 2 RosettiPiata Roman&
Str. lonescu Toma Doctor . . . 0 14 3 11 6 28 7 Carol DavilaCalinderu
Ionic& (SfAntul) C 13 3 IV 1 31 8 Victoriel -Brezoianu
" loniti Cegan (f. Viorica) . . . 0 16 3 III 6 28 7 PanduriJovita
, lorceanu Ing. (f Bit-jail Noi) . . A' 10 2 I 3 4 3 $t. eel MareV. Lascir
Intr.lordache Gh . . . . A' 21 5 111 6 23 6 Din Mirtieor
Str. lordan Logof, a. Ionescu Baia. Lt. E' 12 3 11 4 16 4 $os. IanculuiVatr Lumln.
lordana (Jordana) D 21 6 III 6 27 6 Popa $tefan-c.f r.spre Giurg.
losif Eugen Doctorand . . . 0 16 3 III 6 28 7 Prof. Dr. BabeeDr. Lister
losif Mitropolitul . . . . . C 19 4,5 III 6 26 6 Mar. Veniamin-cal.5erban V
, lostf Si 0. Poetul (f. Bordeelor) A' 16 4 11 4 13 6 FlorilorPoetul Cerna
Ales losifache . . . . . . K 10 2 IV 2 38 8 $os ClurelMArieeati
Str. lov ita (Joyita) 0 16 4 III 6 28 7 UrdAreanuCApt. GArbea
IpAtescu GI. (f. Cuyiosului) . . A' 12 3 11 4 17 4 Cal. Mo8ilorOlari
, Ipsilante Voevod D' 9 2 11 4 18 4 Sos GArei de Est-Litovol V.
. Irimia Ing. (Pcl. Pantazi) . . G' 10 2 11 4 18 4 Din Baicului 130
IsbAndei K8 2 IV 2 37 8 RAcoasaC. F. R.
Islaz H8 2 IV 2 36 8 Hagi OhitiCaraiman
Ismail C' 16 4 11 4 14 6 T. SperantiaNegoiul
Alea IspAsoiu (1. Parcelare) . C 17 4 III 6 22 6 Din Cpt. Preotescu
Str. Ispravniculul (Tei) . . B' 8 2 1 3 83 Sf. AnaMalca Domnulni
Ispirescu Petre 0. 18 4 III 6 29 7 Rahovei-13 Septembrie
lstrate Popo H' 12 3 11 4 16 4 $os. PantelimonV. Lumin
, Istrati Doctor C 17 4 III 5 22 6 P-ta Mar. JoffreC. deArgint
, Istriel F' 18 4 11 6 14 6 Ogorului- Bar .spre Cioplea
favor Nr. 1-25 51 2-16 . . D 14 3 III 6 21 1 Mihai Vod&by. Pr. Mircea
restul numerilor . . . E 15 3,4 III 6 26 7 By. Pr. Mircea-13 Sept.
Isvoranu D 17 4 111 6 26 6 Elena DoamnaNifon
, Isyorul Non F' 17 4 11 4 14 6 Din Dudei}ti
, Italian& A 13 3 I 1 2 3 By. Carol 1.Cantacuzlno
Intr. Italian& A 13 3 1 1 2 3 Din Italian&
Str. lulian $tefan F 9 2 IV 2 35 8 Frosa Sarandi-01.Vlidolanu
luliu Tetrat S-It Av.. . C 7 2 1 3 72 Dorobanti&os. Popovicl
tante 11, Nr. 1-15 tsi 2-14 . . C 16 4 III 6 21 1 By. Maria Princip. Unite
restul numerilor . . . . C 16. 4 III 6 22 6 Princip. Unitep-ta Joffre
Ivan Ghetu (f. fd. Lupeasca HI) . H. 16 4 III 6 28 7 Drumul Serei Serg. N. Ion
Pct. Ivinescu (Lupeasca) . . . . 1 17 4 III 6 30 6 Drum. Sereicom.Lupeasca

J
Str. J (Pc. Rahovel) 0 20 6 III 6 29 7 Pc. Rahovel
J (R. M. S. Grant) . . . . 111 3 IV 2 34 8 By.RegieiPc.Soort Belved.

www.dacoromanica.ro
J. K ,L 26

Ocol judec. I
I

S. comunall
13 ..,

C. pohlie
?.,

potal
Numele strAzii s

Carew
-54 t'I-
c 2m E.; Incepe se termin
T 0...

u. et a-. cr) ca

S
I

I
Str. ales M . E' 9 2 ALProtopopesc-Niculescu R.

cJc4c,ocrc,scel,o,ocv
. . . . 1 4 18 4
Parc ianu (Mornard) cu alee A, B, C, D. D 7 2 3 7 2 Prin By. Buzdugan
P-ta Jianu lancu D8 2 3 7 2 By. Presancolt by.Buzdug.
$os. ianu D 5,, 1.2 3 P-ta JianuLac. HerAstrAu
7 2
Str. ignita (Sf. Nicolae) . .. . . A 15 4 1 1 12 6 VAcArestiSf. Ion Nou
P-ta Joffre Maresal (f. Libertatii) . . C 17 4 11 5 22 6 La intrarea In parc. Carol I.
Str. oita (zish Zoita) . . F 18 4 11 6 29 7 Din cal. Rahoyei
oyita (zisA si Iovi(a) . . . . G 16 4 11 6 28 7 Capt GArbeaUrclAreanu
udetului . . . . A' 8 2 3 8 3 Cal. Lac. Tel PArgarilor
udetului zit:4 Sf.Niculae (Tei) . B' 8 2 3 8 3 Malca D-nuluiTel. D-nei
ules Michelet . , B 11 3 3 1 3 By. Tache lonescuDioni ale
Alee uliand (lulian) C 21 6 11 6 27 6 PleptAnariCimt. Evangh.
Str. upiter D 16 6 11 6 26 7 Alex. OrAscuPut aria rece
, Justinian . . . . . . B 10 3 2 4 3 PoloniiAurel VIalcu
JustItiei Nr. 1-37 si 2-34 . . C 16 6 11 4 26 6 GramontBv. Maria
, restul numerilor . . .
Juvara kDjuvara) Dr. (f. ErbArii)
.
.
C 16
G, 13
6
2 IV 3
11 4 21 By. MariaCazirmil
1

32 8 Dr. BrandzilSpl. Independ.

K
Str. K (Pc Rahoval G 20 6 III 6 29 7 Pc. Rahova
K (Pc. RMS. Grant) . . . . 1 11 3 IV 2 34 8 By RegielPc. RMS Grant
Kalinderu (Calinderu) Doctor. . . G 14 3 III 6 28 7 By. Reg. Carol IIPanduri
, Kepler (Chepler) . . . A8 2 1 3 8 3 Cal. Lac.Tel Princ.Nicolae
, Kirilof Nicolae (f. Mircea) . . A' 10 2 1 3 6 3 Radu dela Afumati -B.CArtan
Sos Kisseleff E8 2 I 2 6 2 P-ta VictorietHipodrom
Str. Knappe Carol G7 2 IV 2 36 8 Fd $erbanPar. Gherghel
Koch Doctor F 14 3 111 6 28 7 Dr. ClunetDr. Obedenaru
., Kogalniceanu M. (f. Protopopescu) E 7, 2 I 3 6 2 Ion MincuPopovlci
P-ta KogAlniceanu (CogAlniceanu) M. . D 14 3 IV 2 26 7 By. Reg. Elisabeta
Str. Kretulescu (Cret.) N. Dr .(f.Umbrei) C 12 3 1 3 1 3 EpiscopieiAlex. Lahovari

L
Str. L (Pc. Rahovel) G 21 6 11 6 29 7 Parcn1 Rahovel
L (Pc RMS. Grant) . . . . I, 11 3 IV 2 34 8 Pc. RMSBy. Regiei
. Laboratorului, Nr. 1-79 si 2 52 . C'170 4 1 6 13 5 FolsoruluiVitan
restul numerilor . . . . D',17 4 1 5 14 5 VltanDudesti
Fd. Laborator I, H, Ill . . . . D' 17 4 1 4 14 6 Din Laborator
Lac. Lacul Bineasa . . . . CI 2 1 2 10 2 COM BAneasa
. Lacul Fundenl (zis sl Gherase) . H' 9. 2 1 2 19 4 Com Fund.-Helladelntre vil
Lacul-Floreasca . . . . B 6. 1 3 10 2 COM subuibanA BAneasa
, Lacul-HeritstrAu E. 4 1 2 10 2 Cora. suburbanii Bineasa
Lacul Tel . . . . . A' 6 4 3 10 2 Cartierul Tel
drd. Lacul Teiului, parc . . . . Br, 7 2 3 9 3 Cal. Lac: Tel.Lacul Tel,
Cale Lacul Telului (f. Drum! la Tel.)
Numerile 1-23 si 2-22 . . A' 8 2 3 8 3 Vacirescu B. Vidin
restul numerilor . . . . B' 7 2 3 8 3 VidinD-na (Rica
Str. Lacului (HerAstrAu) . . . . C 3, 1 3 10 2 Com. HerAstriuCArutasilv
P-ta Lahoyari Alexandru . . . . B 11 3 34 3 Al. LahovariDionisie
Str. Lahovari Alexandru . . . . C 12 3 34 3 VictorielPla Al. Lahovari
S-la Lahoyari ()gal (f. Lustruluil . . A 11 3 34 3 Din G-ral Lahovari
Str. Lahovari General (f. Icoanell . . A 11 3 34 3 CarlialeDogarilor
Lainicl (f. Eminescu Grivita) . . I6 2 IV 2 37 8 Griyi siCol. Mihal (Mica
Lalane Inginer . . . . . H 13 3 IV 6 32 8 Spl. .ndepend.Djuvara
Bv. Lambru G-ral D' 7 2 11 4 18 4 St. cel Marecorn.Colentina
P-ta Lambru Stefan (f. Butculescu) . F' 12 3 11 4 16 4 Claudian colt Robescu
Str. LAnAriel, Nr. 1-71 si 2-76 . . A 18 4 III 6 23 6 Podul LemaltreC. VodA
restul numerilor . . . . B 18 4 III 6 22 6 Cuza V.Candiano Popescu
Fd. LAniriel A 18 4 III 6 23 6 Din LAniriei
Str. Lantului P 16 4 III 6 25 7 Sirenelor Aquila (Acvila)
LAptari Tel C' 7 2 1 3 9 3 Telul DoanineiD-na (Mica
LAptarn Niti (zisi SpAtaru) . . H9 2 IV 2 35 8 Barbu LAutaruPetru Maior
eale Laptelui (via Stravolca) . . C',16 4 414 6 Th. SperantiaUnirel 1

P-ta Lank Catargiu (zis p-ta Romani) C 11 3 4 3 2 RomanaCatargiu


By. LascAr Catargiu . . . . . C, 10 2.3 4 3 2 P-ta Catargiup-ta Victoriel
Str LascAr Vasile, Nr. 1-35 al 2-48 A 12 2 1 2 3 By. CarolMaaaryk
37-79 91 50-98 . . . . A 12 2 3 2 3 MasarykViitor
restul numerllor . . . . A-10. ,3 3 6 3 V/itor--$os. Stefan cel Mare
www.dacoromanica.ro
27

comunal

Ocol.judeci
I
C. politic
:.:.-
Numele strAzii

NNNNNPahNWNWWWAAWWAAAWAWWWAAAAWAWWAANWW01 [M"1,11
. 0. Incepe se terminA

Careul
-a' '0, 1'. 'a'
2 8 ci 6

S.
S.
.41
,
Str. LascArescu Cpt. (1. Victoriei) . . F 21 11 6 27 6 Bacus-Topologului
, Latina (f. Dr. Cal.inderu) . . . A' 13 I 3 2 3 Spatarilor-Mosilor
P-ta Laurian A. Treboniu . . . . A' 14 1 1 12 5 Cal. Cilarasilor
Str. LAutaru Barbu . . . . . H9 IV 2 36 8 Grivita-P-ta Sf. Maria
Fd. LAutari I, azi Gh. Dinicu F 16 I 6 28 7 Din 13 Septembrie
,, fl, azi Criatache Ciolac . F 16 II 6 26 6 Din Gh. Dinicu
Sir. Lazar, a. Luca Niculescu A 14 1 4 12 6 BAratiei-Sf. Vineri
Lazarovici Virgil (f Dumitrescu L ) F' 12 I 4 16 4 Victor Manu-Dr. Claudian
, Lazureanu . D 16 II 6 25 7 Antim -Uranus
Lebedel E 13 IV 231 8 Din cal. Plevnei 69
Str. Lecca General B 19 II 5 22 6 $erban V.-CandianoPopescu
Pcl. Leclerc . : A 18 II 6 27 6 Din Elena Cuza
Str. Legislatorulu1 A' 15 1 4 12 5 Ghenadie Petrescu-col.Orero
Leon Vodi A 16 Ii 5 22 6 MarAsesti-Cuza Vocla
Leonida A 10 3 4 3 Romanit-Gl. Lahovari
Leonida Adds Dr . . F' 12 I 4 18 4 $os. Iancului -Pantelimon
Leonte Doctor 0 13 IV 6 32 8 Spl. Indep. Dr. Turnescu
, Leova D' 15 1 4 14 5 Dristorului-VAlcoy
Leului C 12 I 1 3 Al. Lahovari-Clemenceau
1

Str. LibertAtii, 1-7 1. 2-6 . C, 16 II 6 25 6 Antim.-Rahovel


restul numerilor . . C.16 ii 6 26 6 Rahovei By. Marla
. Liciu Petre . . A 17 II 5 22 6 Verzisori-Sulzer
. Licurg A' 12 3 2 3 Popa Rusu-ArmeneascA
. Lillacului E 14 II 6 25 7 Craitelor-Rozelor
13 Sept. T Vladimirescu
., Linia Arsenalului
Lintes Lt. (f. Epicol) .
F 16 Ii 6 25 7
6 25 7 Sabinelor-T. Vladimirescu
. . F 16* II
. Lipscani, 1-25 si 2-22 . . C 14 II 1 21 1 Vama Podei-Smardan
restul numerilor . . . . B 14 1 1 11 6 SmArdan-Mosilor
, Lirei . . C' 12 1 4 12 4 Cosbuc-Horei
Lisabona (pc. Bonaparte) . . . C 8. 7 2 3 Bruxelles -Dorobanti
Lister Doctor 0 16 Ii 6 28 7 Spl. Independent&
Litoyoiu Voevod D' 9 1 4 18 4 G-ral Lambru-Ipsilante
Livada cu Duzi A' 19 II 5 23 6 Piscului-Viciredi
Fd. Livada cu Duzi A' 19 II 6 23 6 Din Linda cu Duzi
Str. Lizeanu 13! 9 3 9 3 $t. cel Mare-Cimt ReInv.
Fd Lizeana I B' 9 3 9 3 Din Lizeanu
. Lizeanu II B' 9 3 9 3 Din Lizeanu
Alea Locateli, (f. Parcelare) . . . F7 2 6 2 Clucerului (pc. Delavrancea)
Str. Locateli (pc. Delavrancea) . . IP 7 2 6 2 Col. M. Ghica-N. Racoti
Pcl Locuinte (Populace (piata (Then-
cea) . . . . I 18 II 6 30 7 13 Sept.-Ispirescu
Ste. Locusteanu Alex. profesor (fosti
Parcelare) . . . . . . F 18 11 6 29 7 Rahovei Tutunari
Locusteanu Petre (f. GArlitA Lu-
pea Antim) . . . . C 15 1 6 21 1 Nestor-Antim
Logofiltul
, Logoftitul. Nestor (f. Lupea) . . C, 16 11 6 21 1 Antim -Bateriilor
radii (cuprinde si str.
dolesti) B' 16 113 6 Apele Min. Alex. Moruzi
6
, Logofitul Teodosie . . . . E' 12 I16 4 $os. lanculul-Vtr. Lumin.
4
. Udriste . . . . A' 14 I15 6 Matei Basarab -Romulus
4
Londra (Pc. Bonaparte) . . . C 9 3 7 2 Sos Bonaparte-Paris
Lotru . . . . . . . I, 6 IV 2 37 8 10rivitei-Col. M. Ghica
. Louis Barthou (fostA Biserica
By. Bratianu-Poincar
End) B 13 113 1
Lucaci B' 14 4 15 6
11 Romulus-Mircea VodA
Lucaci Vasile PArintele . . . A' 10 1 3 63 Radu dela Afum.-5t. cel M.
. Luceafrului F 16 III 6 25 7 Sirenelor-Sabinelor
Luchian $tefan Pictor . . . . A' 13 II 4 17 4 By Reg. Carol I-MAntuleasa
Ludescu Stoica (f Igndiu) . . H9 IV 2 35 8 Grivitei-Cluj
Lueger (f. Esculap) . . . . E 12 IV 2 31 8 Schit Mag.- 01. Berthelot
. Lunca (VActiresti) Abatorului . . C' 21 III 6 23 6 Vacaresti-Borzesti
Luncei C' 20 111 6 23 6 VAcaresti spre com. BArzesti
,. Lunei A' 13 11 4 17 4 By. Reg. Carol I-RacovitA

....
Ill 2 34 8 Spl. Indep.-Borneanu Lt.
Loc.
Drum.
f. Lund, a. Mihu Copilu .
Lupeasca
Lupescu (la fabrics
,

de CAri-
. I 12
- Ill 3 30 7 Cal. Rahovei si 13 Sept.
midi) . . A7 1 3 8 3 Calafat-Hipodrom
Str. Lupu Dioniale (f. Dionisie) . . B 12 1 Reg. Alex.-N. Filipescu
3 1 3
. Lupu General . . . B 19 III 2 23 6$erban Vorli-Savopol
Lupu Waite P 10 IV 2 33 8 Petra Rares-Disescu
: LuteranA C 12 ' IV 2 31 6 Campineanu Gl. Berthelot
www.dacoromanica.ro
21

r;el,-77

[Careu_li

Ocol judec I
i 3 ili
ri

C. politie
S Numele strizii 1 a ga Incepe se termini
Tu.
t cri cri a

M.
Str. M (Pc. Rahova) H. 20 6 III 6 29 7 Din cal Rahovel
Pas. Macca . . . . . B 14 3 111 1 21 1 Cal Victoriei-Eug. Carada
Str. Macarie CAntiretul ... h. Pcl.
Spandonide) . . . . . C 10 2 I 3 3 2 Gr. Alexandrescu-Bonaparte
, Macarovici General . . . . 1 16 4 III 6 28 Poligon de Tragere
7
. Macedonia F 12 3 IV 2 33 8 By. Golescu-Fagliras
Alea Macedonskl Alex. (f.A. Dorobanti) B. 11 3 3 3 2 1 Reg. Alex.-Cihoski .
Str. MAcelarilor (t. fundAturii) . . . B' 10 2,3 1 3 6 3 Radovici-Precupelli Vechii
, Madgearu L 13 3 IV b 34 8 Din Mr. Islaz
. Madrid C9 2 1 3 7 2 Dorobanlilor - Baziliei
. Magheru G-ral (f. Boiangiu Oh ) . G8 2 IV 2 36 8 Col. M. Ghica-fd. Serban
Mfigura Odobestilor (f Marin Cli(i) K8 2 111 2 37 8 $os. Giulesti-C.F.R
ev. MAgureanu Schitul, numerile 1-4 D 14 III 3 1 21 1 Spl Indep.-By Elisabeta
restul numernor . . . . D 13 3 IV 1 31 8 By Ellsabeta-Stirbei V.
Str. Mfigurei B' 20 6 III 23 6 Secerel - Constantin Stamate
6
$os. Magurele, Nr. 1-55 si 2-52 . . E 18 4 III 6 26 6 $oa. Villor -Nae a) Litei
restul numerilor . . . . F 19. 4,5 III 6 29 7 Nae al Litel Amurgului
MAgurele (prelungireal . . . I 21 6 III 6 30 6 Amurgului-com. Lupeasca
Str. Mai 10 (CrAngasi) . . . . J9 2 IV 2 34 8 Giulesti-CrAngasl
, Maica Domnului SI' 7,, 2 I 3 9 3 Relnylerea-Prcp. Nicolae
Maicilor Schitul . . . D 15,
. 4 III 6 25 7 Justiliei-Lrizureanu
Maior Petru (f. P. Dinu al Trifan) G. 9 2 IV 2 35 8 Bv. Basarab-Cal. Grivitel
Maiorescu Ion (f. fd. Vaselor) . B'111 3 11 4 17 4 Vaselor-Mihai Bravu
Maiorescu Titu (f Masinei) . C' 11 3 11 4 17 4 Vaselor Ion Malorescu
, Maiorului . A' 6 2 1 3 8 3 Glucozei-Lacul Tel
Pas. Majestic, pasaj C 13 3 1 1 Victorie 40-Poincar
1 3
Str. MAlleru Vasile A 21 6111 6 23 6 Piscului
. Maltropol P 10 2 IV 2 33 8 By. Basarab-Al. I. Cuza
, MAmulari A 15 4 11 1 12 6 VAcfiresti Sf. Ion Nou
. Mrinfistirea Agapia (f Popescu Nae) K9 2 IV 2 34 8 $os. CrAngasi Ciurel
9, Bistrila . . . H 8 2 IV 2 36 8 Cfmt.Sf. Vineri-C. de Arges
Breaza (f Millaila) . K 10 2 IV 2 34 8 Sos. Ciurel-CrAngasi
F'd. (i Citidarmani (f. Impac.) F 9 2 IV 2 35 8 Din ImpAcArii
Str. Casin F6 2 1 3 6 2 MAristi-Kisseleff
II /I Curtea de Arg. (f.Mincu) H 9 2 IV 2 36 8 Grivitei-Pomenirea
. Govora (f. I. Matache) J 9
Horez (f.DAnclulescu II
2 IV 2 37 8 GrAngasi-Porumbpcu
II 11
sub clmit , fd. Ili . H 9 2 IV 2 38 8 C de Arget) St. Stoica
Neam( (f DAnciulescu II
sub cimitir, fd. 1) ! H 9 2 IV 2 36 8 St. Stoica-C. de Arges
Fd. /I Putna (f DAnciulescu II
sub cimitir, fd. III) . H. 8 2 IV 2 36 8 St. Stoica-C de Arges
Str. II Tismana . . . . D. 16 4 III 6 26 6 By. Reg. Marla-cal. Rahovel
. II Turnu Rost( (f.fd.Mitrus
LAptaru) . . K 10 2 IV 2 34 8 Sos. CrSngasl-Clurel
VAratec (f. P. Popescu) K 9 2 IV 2 37 8 Sos. CrAngasi - Ciurel
S"-la Manea Brutaru D 11 3 IV 2 31 8 rivitei 21 GI Budisteanu
Str. Manea Gh (f. A. pcl. Mica) . . C' 16 4 11 4 14 5 Dudesti-Al. Cottescu
. Mandrea Gh. Arhitect . . . E' 14 3 11 4 16 4 Sliiniceanu-Sivulescu
Manescu Constantin . . . C 20 5 III 6 27 6 Baiulescu By. Mosoiu
, Mangu G' 12 3 11 4 16 4 Sos Pantelim.-Vatra Lum
Manolache Costache Epureanu . A 16 4 11 1 12 6 VAcAresti-Olteni
, Manole Iancu . H 18 4 III 6 29 7 $os. dintre vii-G. Anghel
; Manolescu GhitA C 6. 2 1 3 7 2 Beller-Sf.Nicolae Floreasca
Manolescu Gr. (f. Florea) . . . F 9 2 IV 2 35 8 Col.M.Ghica-Frosa Sarandi
Manolescu Nicolae Doctor . . 0 16 3,4 III 6 28 7 Toma lonescu -RAmniceanu
Pcl. Manollu Tescani E' 9 2 11 4 18 4 $os. Gherase 70-82
By. Manta Banu . . . P9 2 IV 2 35 8 By. Basarab-Mihail Mica
Fd Manta Banu a Hentia Sava, pictor F 9 2 IV 2 35 8 Constantinidi-ScirlAtescu
Str. MAntuleasa (f VAntului) . . . A'13, 3 11 4 11 5 Cal. CAlArasi-BY Carol
Alea MAntuleasa A' 13 3 11 4 11 6 Din MAntuleasa 22
Str. Menu, a. Banu Antonache . . B8 2 1 3 7 2 BAlinescu-VIAdescu
, Manu Cavafu . . A 18 4 111 5 23 6 LAnArlei-Traversit
Manu Oh. G-ral (f.Verde) Nr. 1-19
)31 2-12 . . . . D 10 3 1 3 3 2 LascAr Catargiu-Victoriel
restul numerilor . . ,
. D 11 3 IV 2 33 8 Victoriel-Sf. Voeyozi
. Manu Victor Lt. (Mum Petrescu) E' 12 3 114 16 4 $os Iancului-M. Coravu
. MiirAcineanu Valter . . . . C 13 3 IV 2 31 8 Brezoianu-Cismigiu
www.dacoromanica.ro
29
rI

Ocoljudecl
I
1171

[ S. po,td 1
S. comunall

C. politic
Numele strizii IL.
az Incepese termini

Careul
-0 '''
Li-
.
c.)
.3
F. ddi

I
P-ta Minficineanu Vatter . . . . C 13 3 IV 2 31 8 Brezoianu-Cismigiu
Str. Maramures, Nr. 1li si 2 12 . E 12 3 IV 2 32 8 BucovinaBy. D. Golescu
restul numerilor . . . . F 12 31V 2 31 8 By. GolescuBerzei
, Marasescu Ion, Aviator . . . H 6 2 IV 2 6 2 ZorileanuMuntenescu
By. Marasescu 01. (f. Gura Oborulni) D' 11 3 11 4 18 4 AvrigPantelimon
Str. Mrasesti, Ciurel . . . . L 10 2 IV 2 34 8 losifacheColovela
By. Marasesti kl. Neatarnarii) nume-
rile 1-111 si 2-92 . . . A 16 4 III 6 22 6 Pta JoffrePod. Radu Vocli
restul numerilor . . A 16 4 11 6 12 6 Pod. R. VorliiStr. R. Vodit
Str. Mfirlsoiu Gh. (f. Aviator Cratu) . C7 2 1 3 7 2 Adj. TexierStr. A.
By. Marasti (f Hipodromului) . . CI 4, 1 1 2 6 2 $os. Aurelianlitpodrom
Str. Marconi C 14 3 111 1 21 VictorieiIlfoy 1

Marconi (Tei) A 8 2 1 3 8 3 Pre NicolaeLac. Telului


Pas. Marcovici, pasaj . . . . A'16, 4 11 6 13 6 Din Nerva Traian
Intr. Marcovici Dr. (f. intr. Rosetti) . C 13 3 IV 1 31 8 BrezoianuCismisiu
Str. Marcu Aureliu . H. 22 6 III 6 27 6 FerentarilorNufarului
Loc. Marcu(apendinte de Com. sub-
urbana Principele Nicolae . . S 11 4 19 4 Prin 5os. Pantelimon
. Marele Voevod Mihai (f. Princi-
pele Carol) com. suburbani . S IV 2 39 8 Prin $os. Giulesti
Alea Margareta . . . . . B' 12 3 11 4 17 4 Din str. Onciu
Str. Margarit Apostol if. Cocosului sl
fd. Mihai Bravu, unificate) . E' 14 3 11 4 14 6 Din Th. Sperantia-M. Bravu
Miirgaritartlor A' 10 2 1 3 4 3 Vasile Lasc6rG1 Lahovari
Intr. Margelelor A 16 4 11 12 6 Din Mamulari 1

Str. Marghiloman Alexandru . ... . E 6 1 1 2 4 3 FlorilorKisseleff


. Margineanu GI. (f. Emancipata) . D 16 4 111 6 26 6 Elena DoaninaBozianu
Maria Principesa (l fd. Popovici A.) D' 10 2 11 4 18 4 By. Garet de Est-Zid. Mosi
By. Maria Regina, Nr. 1-17 si 2-12 B 16 4 11 1 12 6 VacarestiPja 8 Ionia
19 si 28-36 B, 16 4 Ill 1 21 1 Pta 8 lunteSf. Apostoll
38-60 C 16 4 111 6 21 1 Sf. ApostoliJustitiei
restul numerilor . . . . D 16, 4 III 6 26 6 JustitieiRahovel
P-ta Maria Regina (1 Pr1ncip. Marla)
hala alitnentara . . . . D 16 4 III 6 26 6 By. Reg. Marla
Maria Sfanta (f gropile Ouatu) . H 8 2 IV 2 36 8 Pomenirea-5erban Nicolae
Fd. Marin Alava . . . . . . E 11 3 IV 2 33 8 Din alea lulls Hajdeu
, Marinescu Ctin, zisit 'si Aurel Vlaicu B 9, 2 1 3 4 3 Din Aural Vlaicu 15
Marinescu Costache . . . Ci 9 2 IV 2 36 8 Grivita Petru Maior
. Marinescu D. Caporal (f. Giitfinarii
Raion, Nr. 1-19 si 2-22 . . C' 15 3,4 11 4 16 6 TeodorescuDelea Nona
restul numerilor ...... 163,4 11 6 14 6 Detail NouaSperantia
Merinescu 5t. Lt. (f. P. Marinescu)
1 12 3 IV 2 3 2 Splindependentei-Stotcescu
Martie 14 D 17 4 III 6 26 6 Pta R Maria-Elena Doamna
., Martisor A'204 6 111 6 23 6 PisculuiVaciireati
Pt Madisor Prelungirea A. . . . A' 22 6 III 6 27 6 Sos OttenitaMartisor
i, Martisor Prelungirea B. _. . . A' 22 6 111 6 27 6 os. OltenitaMaillsor
Massaryk G. Thomas (1. Salciilor) A 12 3 1 2 3 0. Cantacuzinov. Lascir
1

Masina de Paine (I Vap lui Asan) C' 9 2 3 9 3 5tefanc Mare-TelulDoamnel


1

Alert Masina de PMne I. (1. fd. Vap.


lui Asan) . . . . . . C' 9 2 1 3 9 3 Din Mastna de Paine
. Masina de Paine H (f. fd. H.
Vap. lui Asan) C' 9 2 1 3 9 3 Din Masina de Paine
P-ta Matache Macelaru, a. Botescu Dr.
Piga alimentara . . . . E 11 31V 2 33 8 Berzei colt Popa Tatu
Str. Mitisari C' 12 3 11 4 16 4 By Pache Matei Voevod
Intr. Matasari (f. fd.) C' 13 3 11 4 16 4 Din Mfitsari
Str. Matasari not (prelungire) . . . C' 12 3 II 4 17 4 ev. FerdinandFlueruluf
. Matei Basarab . . . . . A' 14 3 11 4 16 6 RomulusCalarasilor
. Matet Voevod (f. Marcu(ei) . . C',13 3 II 4 16 4 By. PacheMihai Bravu
Fd. Matei Voevod . . C' 13 3 11 4 16 4 Din Matei Voevod
Str. Matei Voevod Mina, cu fundatura C'12. 3 11 4 16 4 Matei VoevodMatisari
Mavrogheni (f. Basarabllor) cualea B 14 3 II 1 11 6 tonal Brit.Sarmisegetuza

P-ta
Str.
,
Mecet ...
Mecet, Nr. 1-23 in 2-20 .
restul numerilor . .
. . .
.
.
.
.
B' 13
C' 13
. C' 13
Melhisedec Eptscopul (f. ....... . E' 14
Melodiet A 13
3 11 4 17
3 11 4 16
3 11 4 16
3 II 4 16
3 11 1 11
4 TraianPopa Nan
4 Popa NanMatei Voevod
4 MecetRondi
4 OrzariCalarasHor
5 Pta C. A. RosettiSfinjilor
. Mese zece . . . . . . B' 12 3 11 4 17 4 MosilorOnciu
. Melterul Manole (f. Via BrAnzari) D' 16 4 11 4 14 6 DristorValcoy
Alea Mesterut Manole D 8 2 1 3 7 2 Parc. Filipescu
Str. Meteorilor D 16 4 III 526 7 UranusAntim

www.dacoromanica.ro
30

S. potal 1
C. pollVe 1
TO c.i
IU
0 -a
S' Numele strAzii gV Ig
= La
---
e. Incepe se termin
63
,
Str. Metiariu Ion Mitropolitul (f. PcI) . 13 18 6 Din Str Fabr. de Chibi duff
4 III 6 26
Mexicului D9 2 3 7 2 BonaparteDepou S.T.B.
1
C.FR Mica Vitezi, gall . . . H 10 2,31V 2 36 8 By. Basarab 45
Str. Michelet Jules if Dreapti) . . B 11 3 1 3 3 GI. LahovariDionisie Lupu 1
Miele Veronica F 10 2 IV 2 33 8 ErninescuMaltopol
,
,
,
Micaunele
Mieilor . . ,, A' 17 4 11 5 13 5 Nerva TraianLogof. Taut
D'.13 3 11 4 16 4 Frunzel--Mihai Bravu
Mierlei (f. fd. Pelea) . . . . B. 9 2 3 7 2 CronicarilorDorobanff
1

I3arc Mihai Bravu, pare . . E' 16 4 11 4 14 5 $os. Mihai Bravu


Sos. Mihai Bravu, Nr. 1-99 al 2-134 . C' 11 3 4 17 4 ViitoruluiBv. Pache
11
101-411 al 136-274 . . . E' 13 3 11 4 16 4 By. PacheCalaraal
restul numerilor . . . . El 5, 3,4 11 4 14 5 Cal. CalaraaiDudeati
Str. Mihai Bravu, Grivita kfost Can-
temir) . . . . . . H. 7 2 IV 2 368 CaralmanSiret
Mihal Bunea E6 2 1 2 6 2 By. CalaraatHagi Tudose
. Mihal Constantin Sergent . . I 12 3 IV 2 34 8 CezarescuStoicescu
. Mihai Viteazu, Griyit . . . I 8 2 IV 2 36 8 CaraimanSiret
Mihai Viteazu . . . . A 22 6 III 6 27 6 Corn, $erban Von
-. Mihai Votlii, Nr. 1-19 ai2-6 .a . C 14 3 III 21 1 VictorieiPocl. M. Vocla
1

21-141 t)i 8-18 . . . . C 14 3 111 6 21 1 Mihai V.Sf. Apostoll


restul nurnerilor . . . D 14 3 III 6 25 7 Sf. Apostolifsvor
Mihalleanu Stefan ff. Liniatel) . B' 13 3 11 4 17 4 Sf. $tefanBv. Pache
. Mihailescu, a. Anghelescu Mir. . C 23 5 111 6 27 6 Drum 1ntre V i ($erban V.)
, Mihalache Carpaciu . . . . A' 22 6 111 6 23 6 Din ,aos. Oltenffei
Mihalcea Bann if Ermituluil . . D 16 4 HI 6 25 71 CazarmiiSchit Maicilor
Mihu Copilu if. Lunei) . . . I 12 3 IV 6 34 8 $os. GrozveatiBorneanu
Milcov (f lalomff a) Grivita . . K6 2 IV 2 37 8 CaransebeaMures
, Mille Constantin (f SarIndar) . C 13 3 IV 1 31 8 VictorieiBrezolanu
, Milescu N. Spitaru (f. B. Pcl.
Ferd. Obor) E 11 3 11 4 18 4 E PotecaBaieului
Loc. MilitarL Com. suburbani . . S IV 6 40 7 Prin aos. Bolintin
CFR Militara, rampa H 10 2,3 IV 2 36 8 $os. Basarab
Str. Militarilor D 15 4 111 6 25 7 UranusCazirmel ,
Militaru Stoian B 22 5 III 5 27 6 OlteniteiSos. Giurglului
: Millo Matei (f. Teatrului) . C 13 3 IV 1 31 8 Sf. IonicaVIctoriel
Mimozel C' 12 3 11 4 17 4 By. R. Ferdinand-Oboru Nou
P"cl Mina (Com. $erban Vocra) . . E 23 5 111 6 30 6 Prelungirea Ferentarl til
Str. Mina Sfanta A 14 3 11 1 11 6 CalaraailorStelea
Pc! Ministerul Finante, parcelare . . D 18 4 111 6 26 6 Din Ctffitul de Argint
. Muncii . .F' 13 3 11 4 16 4 Vatra LuminoasaCoravu
. (Str. A.B.C.) Pcl. F' 13 3 11 4 16 4 Din Vatra Luminoasi
Slr. Mincu Ion Arhitect (fosti Dinu
Ohica) E8 2 1 2 6 2 By. GhicaBy. Buzdugan
Minotaurului D.16 4 III 6 25 7 UranusAntim
. Minunei C6 2 I 3 7 2 BellerLac. Floreasca
, Miorffa 1,, 12 3 IV 6 34 8 Ec. Cezkescu-Pr. Stoicescu
, Miorffa, fantftna F2 1 1 2 6 2 $os BneasaVila Minovici
Miracol, zIsit al Miracolelor . D 15,, 4 III 6 25 7 MilitarilorCazrmel
, Midislu B' 18 4 11 5 13 6 CipariuCAlugareni
Pcl. Mircea, parcelare . . . B 18 4 111 6 21 1 erban Vodii 32Prc.Unite 2
Fd. Mircea zisa al Mirea . . . A 9. 2 I 3A 3 os $tef an cel Mare 110
Str. Mircea, P. Cpt Av. (Pc. Mornand) D 7 2 I 3 7 2 eme(riadDorobanff
By. Mircea Principele (Isvor) . . . D 14 3 III 6 25 7 Spl. Independ.Mihal Vodii
Str. Mircea VocIS A' 15 3,4 11 4 11 5 Calkaai Dudeati
S-la Mircea Vod, zisi ai alee . . A 14 3 11 1 11 5 CalaraailorSborului
Str. Mirceati if. V Maricineanu, Grh,.) K 6 1,2 IV 2 37 8 CaransebesCarpaff
. Mirea Pictor (f. Pcl. Saral) . . F7 2 I 2 6 2 ClucerKisseleff
, Mirinescu Mihai Dr. . . . . F 15 3,4 III 6 28 7 Carol DavilaTomescu
, Miriatei E' 18 4 Il 5 14 6 OgoruluiTornis
Miron Costin F. 10 2 IV 2 33 8 GriyffeiBv. I. Cuza
Missailit Gh (f. Col. Plesoianu) . H7 2 IV 2 36 8 IslazParaschlya Gherghel
ea Mistrefului . . . . . A' 17 4 11 5 13 5 Din Aurora
, Mitica, zisa Hanul Miticit . . C. 15 4 III 1 21 1Din Bateriilor
Mitropoliei . . . . . C 16 4 111 1 21 1 By.Regina MariaPatriarhie
Fd. Mitropoliei C 16 4 III 5 12 6 11 Ionic
Str. Mitropolitul Dosoftei (f. Piffului) . C 19, 4 III 6 26 6 Mitr. Ventatn.--$erban Voda
PP . Filaret (f. Filaret) . D 17 4 III 6 26 6 Gramont-Fabr. de Chibrituri
II II Grigore (f. Cartffasi) . C 19 4 III 6 26 6 Veniamin C.$erban Voila
PI . load (f. Cidugrului) . C 19 4 III 6 26 6 Veniamin C.$erban Vodi
PI 0 Ion Meffanu (f. Pet) . 13 18 4 III 6 26 6 Din str. Fabr. de Chibr.
II 0 Nifon . . . . Cs 17 4 111 6 26 6 Piga Regina MariaJoffre
www.dacoromanica.ro
31

Ocoljudec.1
rSos7-c-int-1
I

C potitie I
i

. pogtal
Numele strAzii .. Incepese terminA

Careul
-5
=
cd
7u.
u. E

Mitropolitul Ghenadle Petrescu

I
Str.
if. Laloirint)

ttwoaa:raron qop,
numerile : 1-23 oi 2 -20 . . A' 16 4 11 1 12 5 VicAreoti-Mircea Vodii
25 -221 oi 22-174 . B',14 3 11 4 15 6 MIrcea Vodi-Delea Noufi
restul numerilor . . . . D' 14 3 11 4 14 6 Delea Notifi-Cfiliraoilor
Mitropolitul $aguna (f. Egan-
tatil) . . . . . . . C 16 4 III 6 26 6 11 Iunie- Libertfitii
Mitropolitul Veniamin Costache . D 19 4 111 5 26 6 Viilor-Cutitu de Argint
Fd. Mitruo Lfiptarul . . . . . K, 10 2 IV 2 34 8 Din str. Petra N.
Miului . A 16 4 111 6 22 6 Din Spl. Unirei
-
Str.
.
Moara Ciurel Stivilarul . . .
Moangfi Vasile (Polig de Trag.) .
L 10.
I 16
3
4
IV 2 34 8 $os. Ciurel-Sultfinica
11 6 30 6 Cretescu-Marcovici
Moancutel . . . . A 18 II 6 23 6 Manu Cvafu-Cuza Vothl
Mocanului A 18 4 11 5 23 6 Cuza Vodfi-Elena Cuza
Moceanu Gh. D7 2 3 7 2 Dorobantilor Av. Tetrat
Pcl. Mocia Inginer B9 2 3 7 2 Cal. Floreasca-Cronicarilor
Alea Modrogan (Pc. Filipescu) . . D8 2 3 7 2 Ales Alexanaru-Ankara
Sir. Mogoo Vornicul (I. S-la Plan- I

telor) B' 13 3 1 4 17 4 By. Pache-Plantelor


Loc. Mog000ala (cartier In jurul gird
Mogoaoaia) G2 1 2 10 2 Prin oos. Blineasa (Mior(ta)
$os. Mog000aia . . . _. . 03 1 2 6 2 Hip. Bineasa Mogoociaia
Str. Moise Nicoari Pcl. Bra-
niote V ) C' 15 4 1 15 6 Din Val. Braniote spre Sud
4
Momuleanu B Battu . . . A 10 2 4 3 Ghiocei-Tunarilor
3
. Monetiriel E9 2 6 2 By. M. Ghica-G Buzgugan
2
. Mora Grigore Dr. (Mornand) . . D7 2 3 7 2 Cpt. Demetriad-Dorobanti
, Morilor B' 17 4 I 6 13 5 Spl. Unirei-BrAnduollor
Morilor B' 17 4 1 6 17 4 Din Morilor
Parc Mornand (Pc. Jianu) . . . . D7 2 I 3 7 2 Cal. Dorobantilor
Str. Moroiu Ctin (f. Morfeu) . . . D 16 4 11 6 26 7 Cazarmii Antim.
Alea Moroiu Eliza C 16 II 1 21 1 Din Rahovel 46
Pcl. Moruzzi . . . A' 23 6 II 6 30 6 Din Bercenaru ($erban V.)
Str. Moruzzi Al. Voevod (f. Campo-
ducilor) B'1.6, 4 1 4 13 6 Traian-Cal. Laptelui
. Moruzeotilor (f. Col Georgescu) . D, 21 II 6 29 7 Ferentarilor -C. F. R:
Moo Ajun . . . . . 13 18 4 II 6 29 7 Sebastian Ispirescu
Fli. Moo Ajun II, III, .V, VI. . . . 0 18 4 11 Din Moo Ajun
6 29 7
. , I oi IV 0 18 4 11 29 7 Din fd. Anghel Grata
6
. MOo Petre C' 17 4 1 13 6 Din Laboratorului 133
4
Moscu Marfa Hagi . . . . F9 2 IV 2 35 8 BanuManta-Const.Caracao
Alea Moser, azi T. Codreanu . . . E9 2 1 2 6 2 Din Mihail (Mica
Cal. Mooilor, Nr. 1-29 ol 2-48 . . B 14, 3 11 1 12 6 Sf. Anton-Sf. Vineri
numerile 31-121, 50-160 . . A 13, 3 11 1 11 5 Sf. Vineri-Bv. Carol
restul numerilor . . . B11., 3 11 417 4 By Carol Stefan cel Mare
By. M000iu Gl. (f. Pieptfinarli . . D, 21 III 6 27 6 Ferentari -5erban Voclii
Pcl. M000fu 01 parcelare . . . G' 10 2 11 4 18 4 Din str. Baiculul 112-120
Str. Mo(ilor C' 19 4 11 6 13 6 Din str. Foioorului
Pcl. Motoiu Inginer . . . . D 10 2 1 3 32 Bonaparte sure Sud
Str. Motrului if. alee Gr. Greceanu) . C 21 5 III 6 27 6 Sas. Giurgiului Amaradiel
, Movilita . . . , K9 2 IV 2 37 8 Alion-FlamAna
Fd. Mozaica A 16 4 11 1 12 6 Pitagora-Vficareoti
Str. Mucenici Becheru (Blcheru) . . E 20 5 111 6 29 7 Ferentarl-Piunaoul Codr
Mucius Scevola D 16 4 III 6 25 7 Lizureanu-Minotaurului
Mugur Mugurel B' 18 4 11 5 13 6 Apele Minerale-Foioorului
Intr. Muncelu . I 16 4 111 6 28 7 Din CFR spre Caz. Rooiori
Str. Munteanu E7 2 1 2 6 2 By. Buzdugan-Maior Sontu
Muntenescu I Plut. Av. . . G6 2 1 2 6 2 By.Marfioeoti -Col. M. Ghica
Mureo K6 2 IV 2 37 8 Grivi(a CFR spre Mog000aia
, Mureoanu Andrei D8 2 1 3 7 2 Sof ia-p-ta Conf. Balcanice
Murgescu Amiral . . . . E' 11 3 11 4 18 4 $os. Pantelimon-Gara Obor
. Murgoci Prof. 0. Isvoranu A) . G.17 4 III 6 26 6 Nifon-Elena Doamna
Murgu Eftimie (f. Arhitectilor) . C' 16 4 11 4 16 6 Popa Nan Cezar Boliac
Sos. Murgului (f. Drum) . . . , . F',16 4 11 4 14 6 Isvorul Nou Cfitelului
Str. Muoat Ridulescu . . . . E 20 . 6 111 6 27 6 Ferentarl-Piunaou1 Cock.
Mutat Sergentid (f M. Eustatiu) . E 10, 6 III 6 29 7 Doina-Ferentarilor
, Musci Maria E 21 6 III 6 27 6 Perentari-Bacus
Alea Muni Nic. (f. fd. Bacus II) . . F 21 6 III 6 27 6 Din Prelungirea Bacus
Str. Mussolini Benito C. 11 3 1 3 3 2 Victoriel-bv. Tache lonescu
Muzelor . B 16 4 III 6 22 6 Princip. Unite-Concordia
Muzicescu C7 2 1 3 7 2 Lt. Beller-$erban Petrescu
www.dacoromanica.ro
N ,0 32

Ocol.judec. I
I
S. comunal

[ C. politic
S. po tal
Numele strAzii es
lncepese terrninA

LCareul
1 ''
8 5..-

I
N
Nacu Constantin (f. Fortune!) 2 3 By. CarolSperantei

Cg In C)
Str. . A 13 I 1

. Nae al Lite! E, 18 ill 6 29 7 Rahovei Mtigurele


NAmoloasa K9 IV 2 37 8 AlionFlitmanda
. NAstase Pamfil Sergent (1. fd.
TunariGhiocei

(+1, C4
Tunaril . A 10 I 3 4 3
Ales NAstAsescu B 11 1 3 4 3 Polonrilfinga VintilA Britianu
str. NAsturel lier5scu G-ral 12 5 Sf. VineriIuliu Baras

43
. . . A 15 3,4 11 4
Naum Romniceanu . B, 9 7 2 DorobantilorCronicarilor-

Lo -4r cs4
. . . 1 3
Neacsu Bogdan H, 16 ?I III 6 28 7 Drumul Serei Sebastian
, Nedeea if. Mihalovici) . . . D 21 111 5 27 6 By.MosolufratiiBrAtulescu
Nedelcu GhitA 0 16 Ill 6 28 7 13 Septembrie
Negel Locotenent I 15. Drumul Taberei
.1. cr
Str. . . . . III 6 28 7
Negoiul D' 15 1 11 4 14 5 VAlcovDristorului
Negri Costache F 14 CO
III 6 28 7 Spl. Indep.Dr. Stalcovicl
13c1. Negroponte B7 2 1 3 83 Aviator Popescu Romeo
Str. Negru VodA A 15 4 11 1 12 5 Str. Caro1VficAresti
Fd. Nq,ru Voc15 A 15 4 11 1 12 5 Din Negru Vodh
Str. Negulescu $tefan . C8 I 3 7 3 DorobantiAntonache
. Negruti lacob (f. Sincai) . . F 10 IV 2 33 8 By. CuzaCal. Grisitei
Negulici M, Pictor . . . F. 19 III 6 29 7 TelitaDunAvAt
Negustori A 14 11 4 11 3 By. Domni(eiMAntuleasa
Nehoiasi if. lacobescu) . . C 22 III 6 27 6 Giurgiului Paraschivescu
Pla Nelson Cromwell William . . D8 1 3 7 2 AnkaraVulpsache
Str, Nerva Traian A' 17 4 II 6 13 5 Dudesti Vacaresti
, Nestor Logofitul (I. Lupea) . C,, 15 III 6 21 AntimBaterillor
1

F.d. Nestorei e_ A 17 III 6 22 6 Sul. UnirelTAbAcari


Sty. NicoarA Moise , . . C' 15 III 4 15 6 Din Val. Braniste spre Sud
. Nicolae Bicheru (Becheru), oficial
Niculescu Bicheru . . . . E 21 III 6 29 7 FerentariPrelung. Bacus
Nicolae Galea . . . . C 20 III 6 27 6 Din ManescuBalulescu
, Nicolae Petre (din sos. Ciurel) . K 10 IV 2 34 8 $os. Ciurel spre CrAngasi
Niculae Principele (f. Slavici)
Nicolae $erban . . . .
. A' 6,
K 7.
i IV 23 378 38 1 Vicfirescu - Glucozei
$os Giulesti spre C.F.R.
Nicolae Sf. Jicnita . . . . A 15 4 11 1 12 5 VAcAresti Sf. Ion Nou
S-la Nicolae Sf. $elari (Ulicioari) . . B 14 11 1 12 6 LipscaniDoamnel
Str. Nicolae Sf. iTei) zisA Judetului . B', 8 I 3 9 3 Mama D luiTeiul D-nei

Niculcea . . ....
Nicoleanu Eracle, G-ral . . .
Nicopole (Locuin(e Eftine) . .
Nlcu Dobrin
Niculescu Bazar (f. E Grozivescu)
Niculescu Bicheru (Becheru Nic.)
Niculescu losif (f Al Petrescu) .
.
D' 16
B 19
H 15
F, 8
F' 12
E' 21
F 18
4 III 6 28 7
IV 2 35 8
11 4 16 4
5 111 6 29 7
Iii 6 29 7
II
lii 5 23
4 14 6 DudestiLaptelui
6 $erban VodaCap. Savopol
Sergent NitA IonC. F. R.
By.M. GhicaTeod. Rudean
Victor ManuM. Claudian
Ferentari Prelung. Bacus
RahoveiMAgurele
Niculescu Luca (f. Lazfir) . . A 14 11 1 12 6 Sf. VineriBarAtiel
Niculescu Ritz, azi Busteni . . E' 9 2 III 4 18 4 sips. Gherase Pops Iancu
Niculescu TAnase (f. fd LAptaru
Dumitru) . . . . . F'11, 3 II 18 4 $os. PantelimonIancului
4
Nifon BA15sescu . , . E',11 3 II 15 5 MurgescuBaicului
4
Nifon Mitropolilul (f. Nifon) . . C 17 III5 26 6 P-ta Reg. Mariap-ta Jofre
Fcr, Nineta . . A 23 5 1115 27 6 Din Iancului
Str. Nisipari Her5striu) . . . . D3 1 1 3 10 2 Din str. BiserIcei
Nistrului tf. Hagianof III) . . G9 2 IV 2 35 8 By. BasarabMarinescu
Nitlt LAploarul, zis SpAtarul . . H9 2 IV 2 35 8 B. LAutaruPetru Maior
Fd. NO $erban, zisA Knappe Carol . 11 8 IV 2 36 8 Din Plata Sf. Maria
Sts. NO Ion Sergent (f. Lupeasca
NouA) H 16 111 6 28 7 Sebastian Drumul Serei
Norilor A 18 111 6 23 6 r uza VocliElena Cuza
:: Noull zish. PIMA NouA . . . B'18, 111 5 13 5 Din Spl. Unirel
Novae Baba . . . . .. . E' 16 4 11 4 14 5 DristorStejarului
Nucului f Buzdugan) a. RAsului C' 18 4 11 4 13 5 Vitan- GrAdinarllor
Nucetului (f. Nae fonescu) . . C 22 III 6 27 6 Din so& Giurgului 55
NufAr (f !cultic Florea II) . . C7 I 3 7 1 PapureiC-tin si Elena
0
Str. OarcA Ion (f. Paulina) . . . G 16 111 6 28 7 PanduriPyita
. Obecleanu Oscar V. Pictor . . C' 11 lb 4 18 4 Mihai Bravu Vaselor
www.dacoromanica.ro
33
0, P

Ocol judec I
r S. comunall
C. politie
postal
Numele strzii Incepese termin

Plantql
'''' e, H
11.1 C 8
es

[ S.
C.) E eh
-
Str. Obedenaru Doctor . . . F 14 3 111 6 28 7 Sf. Elefterie- Carol Davila
Hale. Obor Hale Centrale, piat5 ali-
mentari . . . . . . . C.10. 2,3 11 4 18 4 Str. CAmpul Mosilor
CFR Obor Gara, cu pinta, a. Gara de Est E. 10 2,3 )1 4 18 4 By. Gara de Est
Str. Oborul de Manufacturi . . C' 10 2,3 11 4 18 4 Din Mihai Bravu
Oborul Nou C'11. 3 II 4 16 4 Horei-Mihai Bravu
Oborul de Vita C' 11 3 11 4 16 4 By. Ferdinand Oborul Nou
P-ta Occident D 11 3 IV 2 33 8 Basarabia Sf. Voevozi
Str. Ocolului A'10. 3 I 3 5 3 Risuri Gl. Doda
Octavian . . . . . . B' 18 4 11 13 5 Spl. Unirei-Apele Minerale
5
Oculeanu Octav Lt. Aviator . . C 7 2 1 37 2 Lt. Av. Beller Floreasca
Odoarei . . . . E 17 4 11 26 6 Rahovei-Magurele
6
Odobescu Alex. (f. Rinocer) . . D 14 3 III 6 25 7 Isvor-Bv. Pr. Mircea
Ogorului (f. CAmpului) . . . El]; 4 11 6 14 5 Dudesti -Dristor

..
. Oitelor . A 16 4 III 5 22 4 Spl. Unirei-Cuza VodA
. Oituz (f. Covaci) B 14 3 11 11 5 $elari
1 $epcari
. Oituz . . . L 10 2 V 2 34 8 Str. Coloyela-Al. Iosifache
. 018nestl (f. Petra) . J 9 2 IV 2 37 8 CrAngasi-Porumbacu
Olari cu fund:aura . . . . B' 12 3 11 4 17 4Mosilor-Bv. Ferdinand
Olaru Zanfir F 18 4 III 6 29 7 Rahovei Tutunari
Olimpului B 16. 4 III 5 22 6 Princ Unite-Serban VodA
Oltarului . A' 12 3 I 3 2 3 Mosilor-Silvestru
Oltea Doamna A9 2 3 8 3 Barbu VicArescu -Roibului

. ....
1
Olteni, Nr. 1-27 si 2-40 . . A' 15 3 4 11 1 12 5 Udricani- Orero
restul numerilor . . . . A.15. 4 II 5 12 5 Orero -Cal. VicArestf
Fd. Olteni . . A' 15 3 11 12 5 Olteni
1

$os. Oltenita, Nr. 1-119 pi 2-120 . A. 21 5 III 5 27 6 $erban Voda-Piscului


121-213 si 122-204 . . . A',22 5 III 5 23 6 Piscului-VicAresti
restul numerilor . : . . C' 23 5 11 5 20 5 Vicfiresti Balta A1bi
Str. Oltetului (f. Cosbuc Tei) . . . A' 6 2 3 8 3 Din Glucozei
1

. Oltina (f. MArculescui III) . . . 0 20 5 III 6 29 7 VicinA Pecineaga


Oltului (Pc. Rahova) . . . . H 21 5 III 6 30 6 Amurgului Com. Lupeasca
Onciul D. (f. alea RumeoarS) . . B' 12 3 II 4 17 4 By. Ferdinand Traian
Opanez A' 7 2 I 3 8 3 Pr. Nicolae-Lac. Teiului
Oprescu Spirache . . . A' 22 5 11 5 23 6 $os. Oltenitei-Matisor
, Opris Ilie ($erban Voc11) . . . B 21. 6 11 6 27 6 $os. Oltenitei- St, Militaru
Al ee Opris B 22 5 III 5 27 6 Din Stoian Militaru
Str. Orascu Alex. (f. Saturn) . . . D 14. 3 II 5 25 7 Mihal VodA Ceres
. Oratiu (Horatiu) E 12 3 IV 2 33 8 Popa Tatu-Crisana
Orbescu Dumitru . . . . A 11 3 1 3 4 3 Romani -G-ral Lahovarl
. Orero Colonel A' 15 3,4 II 6 12 5 Pitagora Dudesti
, Orfeu C 15 4 III 1 21 1 Rahovei-Sf. Apostoli
Orfeu C 15 4 111 1 21 1 Din str. Orfeu
Str. Orhei D' 15 4 11 4 14 6 T. Sperantia-Mest. Manole
. Orientului A 11 3 1 3 4 3 Vas Lascar-Gl. Lahovarl
Orlando (f. Putul de Matra) . . D 10 2 1 3 3 2 Victoriei-By. L. Catargiu
Orzari . . . . . . . D'.14 3 11 4 16 4 CAllrasilor Mihai Bravu
, Oslo (f. Pcl. Moara Bucuresti) . C9 2 1 3 7 2 Londra Roma
Loc.
Str.
Ostrov (sat. pend de Com. sub-
urbana Principele Nlcolae)
Otetari .
. -
A 12.
S
3
11
1
4 19
1 2
4
3
Prin sos. Pantelimon
Italiana-Batiste
Otetelisanu C 13 3 IV 2 31 8 C-tin. Mille-Matei Millo
Otulescu Scarlat C 20 5 III 5 27 6 C-tin MAnescu-GI Mosoiu
Fd. Ovidiu C 17 4 11 6 22 6 Din 11 lunie
Str. Oziris D 11 3 V 2 33 8 Din Ec. Teodoroiu
, I

. P
By. Pache Protopopescu, Ni. 1-39
si 2-58 B.12. 3 11 4 17 4 By. Carol-Popa Nan
restul numerilor . . . . C'.12 3 II 4 16 4 Popa Nan-5os. lancului
Pia Pache Protopopescu . . . . A' 13 3 11 4 17 4 BY Pache colt Popa Nan
Str. Paharnicului . . . F 7. 2 1 2 6 2 Clucerului-Pc. Locateli
Pfiisului (f. M. Bravu, Vlilor si
Calului, unifttate) . . . C 22 5 111 5 27 6 Sos. Giurgiului-S Militaru
. Palade G. D. (f. SAlcuteii . . A' 11 3 1 3 5 3 Vasile Laschr-Viitor
Palas D 16 4 III 6 25 7 Schitul Maicilor-Anlim
intr.
S-la
Str.
Palatul Cotroceni
Palatul de Justitie
Palatului . . ... .
.
.
.
.
.
.
.

www.dacoromanica.ro
1 14
4 15
13
3
4
3 IV
III
III
6 28 7 Din Panduri
1

1
21
31
1 Rahovei Danielopol

8 Din Luterani
34

S. comunell
I

Ocol judec.I
C. politie
potal
Numele strazii .
as 12. Incepe se termin

Careul
'B' 7 =
7L"
U. 0 E ut m

S.
Str. Paleologul . . . . . A' 13 3 11 4 11 5 MoilorMantuleasa
Paltineanu Barbu (LNucului, com.
$erban Vocla . . . . . A,, 22 5 III 5 27 6 Putu cu Tel Traian
. Paltini9ului (f. Nic. lonescu) . . B 22 5 111 5 27 6 Stoian MilitaruVerneacu
Pamfil Nastase Serg. kf.fd. Tunarl) A 9, 2 1 3 4 3 TunariGhiocei
Pann Anton A' 15 4 11 4 15 6 Mircea VodaDude*ti
; Pandele Rosca, Mecanic . . . C 20 6 III 5 27 6 Nic. GaleaOtulescu
$os. Pandurilor G. 15 4 III 6 28 7 13 Sept $os. Geniului
Pcl. Pantazi : : : . G' 10 2 11 4 18 4 Din Baicului 130
Str. Pantazi Eugenia (pcl. Pantazi) . G' 10 2 11 4 18 4 Din Baicului 130
. Pantazi Florica ( . , ) . G' 10 2 11 4 18 4 Din Baicului 30
. Pantazi Mihail ( ) . G' 10 2 11 4 18 4 Din Baicului 130
Sos. Pantelimon, Nr. 1-155 si 2-182 . E'.11 3 11 4 18 4 os M. Bravulancului

Loc.
157- 217 si 184 224 . .
restul numerilor . .
Pantelimon, corn. suburbana .
.
. --
G' 11
S
3
S
11
11
11
4 16 4
4 19 4
4 19 4
sos. lanculuiPetrescu VI
Petrescu VI Ostrov (Pr.Nic.)
Prin aos. Pantelimon
Pcl. Pantelimon . . . 1-1' 12 3 11 2 19 4 Din os. Pantelimon 230-234
Str. Pantelimon Biserica . . . . B' 12 3 11 4 17 4 Traianlancu Capitan
Panu Anastasie B' 16 4 11 5 13 6 Dudeti Al. Moruzi
Panu Gh . D 16 4 III 6 25 7 Schit. MalcilorMoroiu
Panzari . . . . . B 14 3 11 1 12 5 BitratielSf. Anton
. Papadat Dim. GI. (f. Witting) . F. 11 3 IV 2 32 8 8v. GolescuCal. Plevnei
Papazoglu D Lt. Col (f. 1 riumfului) A'.17 4 11 5 13 5 VacirestiFoiorului
. Papiu Harlan (f. Parului) . . . E' 16 4 114 14 5 DristorCom. Isvoru Nou
Papurel C7 2 13 7 2 Lt. BellerFioreasca
, Farang J5 1 IV 2 37 8 Col. M. GhicaCarpati.
Paraschivescu (Serban Vora') . . D 22 5 III 5 27 6 Aron PumnulLucernel
Parcuri qi Grbdini Publice
Ord. Gradina Arhivelor Statului D 14 3 III 6 25 7
. . lsvorUranus
. Botanica . . H 13 3 IV 2 32 8
. . Prin os. Cotroceni
. . Carol I, Regele . . A' 13 3 11 4 17 4
. La statuia P. Protopopescu
. , Cazzavillan Luigi . . . D 12 3 IV 2 31 8 Din Cazzavillan
. Cismigiu . . . . D 13 3 IV 1 31 8 Din Ely. Elisabeta
. Episcopiei (Aten. Roman) C 12 3 3 3 1 Victoriei Ateneul Roman
1

Grant (R.M.S. Belvedere) J 10 2,3 iV 2 34 8 By. C. F. R. Grant


. ,, Heliade D' 10 2 11 4 18 4 Seigent Chiriac Ion
Icoanei B 12 3 1 3 4 3 Prin Xenopol
. Sf. Gheorghe . . . A 14 3 II 1 11 6 By. I. Bratianu colt Moilor
, Tel . . . C' 7 2 1 3 9 3 Prin cal. Lac. Teitflui
lArc Carol (Expozi(ie) . . . C 18 4 III 5 22 6 P-ta Joffre $erban Vodi
Carol II (Parc. National
'' Kisseleff . . . . F3 1 1 2 6 2 Din Kisseleff-lac. Herastrau
loanid B 11 3 1 3 4 3 Din str. Dumbrava Rosie
National Reg. Carol II . F 2. 1 I 2 6 2 KisseleffHerastrau
,, Pantelimon . . . . S 11 4 19 4 $os. Pantelimon Auto. Nr. 46
Sf. Maria H8 2 IV 2 36 8 Prin str Pomenirea
ParcuriParcelari:
(corner* cu locuinto noui)
Parc Parcul Berindei D' 17 4 11 5 14 5 VitanLaborator
Bonaparte . . . . D9 2 1 3 7 2 ParisDorobanti
Calaraailor . . . . E'13., 3 11 16 4 CalarailorMihal Bravu
4
II CFR Grant . . . . 1 11 3 IV 34 8 $os. GiuleatiGrd. Grant
2
PI CFR Steaua Romani . . I 6, 1 IV 2 37 8 Cal. GriviteiCol. M Ghigk.
., Colentina (Soc. Clad. Ro-
maneasca) . . . D' 8 2 11 18 4 By. GI. Lambru 96
4
Cornescu B8 2 I 38 3 Aviator CraiuHipodrom
:: Delavrancea . . . . F 7, 2 IV 2 6 2 CluceruluiKisseleff
Ferdinand . . . . E' 11 3 11 4 18 4 Lana Gars de Est Obor
Filipescu . . . . . D 8 2 1 3 7 2 Din Buzdugan In Paris
t, 1 lancului (Loc. corn. Eftine) F' 12 3 11 4 16 4 Victor ManuDr. Claudian
,, 11 lancului (Loc. corn. Eftine) F' 12 3 11 4 16 4 Fabr. 'resatCap. Donescu
Jianu, sau si Mornand,
Bordei, Blank . . C. 7 2 1 3 7 2 P-ta JianuLac. Floreasca
u Mihai Bravu, cu strazi A-X E'.,15 3,4 11 6 14 6 Bifial Bravu-5os. Citelu
I Min. de Domenii . . 0 6 1 1 2 6 2 By. MaraseItiCol. aka
www.dacoromanica.ro
35

OcoLjudec]
coal
I
,

S. poatal
Numele strazii 1 Incepese termin

Careul

S.

C
F
Pc. Parcul II Min. de Domenii . . I 5 1 1 2 6 2 $os. M. Ghica-Bv. T F.F.
. Principele Carol .
Principesa Elena .
.
.
. C 7 2 1
. G 15 3,4 III
3 7
6 28 7
2 Av. Beller sos. Popoyici
Panduri Dr. Rarnniceand
,,
. Radorin si Zamphireascu . D, 17 4 11 4 06 4 Cal. Dudesti
Rahova G 20 5 III 6 29 7 Cal.Rahovei-$os. Migurele
Regina Marla . . . . F. 14 3 III 6 28 7 By. Calinderu Dr. Lister
RMS. Grant strizile A -K I. 11 .31V 2 34 8 By. C. F. R.-Bv. Reglei
. RMS. Sent Centr. Viilor . D 17, 4 III 6 26 6 Prin str. Mg Teodoru
Suter (Gherase) . . . E' 4 2 III 4 18 4 GI Lambru Predeal

Porcelari propriu zise :


(strazi ;1 nisi nou aschiso)

Pct. Atexe fort C' 10 2,3 9 3 Colentina -Masina de paine


3
, Baiculul G' 10 2,3 18 4 Str. Bnicului 78 -80
1 4
. Banca Anglo-Romani . . . B7 2 8 3 Pc.Coniescu-Hip.Floreasca
3
. Banca Nationali E7 2 2 6 2 Str. Arh. Burcus
. Banca Romaneascii . . A' 22 6 11 6 27 6 $os. Oltenita 120
. Baterlilor (Pc1 Comunal) . . D 15 3,4 II 1 21 1 Str. Bateriilor
Bratescu N. . . . . . . A 11 3 3 4 3 Din str. GI. Lahovari
Bujoreanu . . . . . . E' 19 4 1 6 14 5 Vitan Dristor
Cal. Lac. Tel. zisi si Drumul la Tei Alisi 2 3 8 3 Judetultti-Maica Doninului
(Soc. com. Loc. Eftine) . . C' 7 2 3 9 3 $erbbnescu-Teiul D-nei
Cartianu (Mihai Bravu) . . . E' 14 3 1 4 14 6 Vergului 324- Calarasi 333
Catarglu Henry B 11 3 4 3 Bin By. Vintila Bratianu
4
, Cerchez Fabrlca D7 2 7 2 Din str. Cap. Demetriad
3
C. F. R. viilor D 18 4 11 26 6 Din sos. Viilor 7
6
Cimittrul Calvin X9 2 IV 2 37 8 Tabla Butli-Cimit. Calvin
Chiriasilor, a. cornuna ApirMorll
Patriei C' 24 6 11 20 6 $os Oltenita 216- Nsos.Bercen1
6
. Cincu Nestor . . . 0 16 4 III 7 Din 'cis. Pandurl
6 28
Cladirea Romaneasca (sos. Colent.) D' 8 2 11 la 4 $os GI Lambru 96
4
, Constantinescu (Vacaresti) . . B' 20 5 III 6 23 6 Vicaresti langa Abator
Eisenberg . . . . . . C' 16 4 11 4 14 6 Sperantia--Dudesti
Ettinger Dr. (Intr. A. B Trinitajii) B' 15 4 11 4 16 5 Din str Trinitittii
Filip 1. G. . . . . 16 1 V 2 37 8 G. Filip--$os. Mih Ghica
Greceanu, a. str. $tefan si Plul
Greceanu . . . . . B 10 2 1 3 43 Polonfi-Tunari
Gherase, zisa Manollu-Tescani . E' 9 2 11 4 18 4 $os. Gherase 70-82
, Guechoff Elochie . . . , C9 2 1 3 7 2 Mexic-Londra
.
,
,
.
Imper si Mica
loanid (Foisorulut) .
lonescu C . ..
Isprisoiu, azi aleea . .
.

.
.
C' 18
. 13' 17
C 11
. C 17
Ivanescu, a Stanienei, Lupeasca . I 17
4
4
3
4
4
11
11

III
III
1
4 14 5
5 13 5
3 3 2
5 22 6
6 30 6
Dudesti -Cottescu
Str. Foisor 25
Din str. Visarion
Din Cap. Preotescu
Drumul Serei-Cirn.Ghencea
. Locateli (mai multe aleil . . . F 7 2 1 2 6 2 Col. Milial Ghica-Racotit
Locuinte Populare (Ghencea) . . 1 18 4 111 6 30 6
Prel 13 Sept. (p-ta. Ghencea)
. Ludovic . . . . . . B 18 4 III 5 22 6 Calea $erban Voda 204
Manoliu-Tescani (zisa Gherase) . E' 9 2 11 4 18 4 $os. Gherase 70-82
Mica sl Imper C' 18 4 11 4 14 5 Dudesti-Cottescu
. Mina (corn. $erban VoclaN . . . E 23 6 III 6 30 6 Prelung. Ferentari 61
. Ministerul Finantelor. . . . . D 18 4 III 6 26 6 S-la Cutitul de Argint ,
. Min. Muncil (Vatra Lum.) A, B, C,. F'l 2 3 11 4 Vatra Lumin.-Maior Corwin
4 16
Mircea B 16. 4 111 $erban V. 32-Princip.Unite 2
6 21 1

. Moruzi A' 23 6 III 6 30 6 Din Bercenaru ($erb. Vocla)


. Moser, a. intr Codreartu T. . . E 9 2 1 2 6 2 MM. Ghica-Monetfirlel
Mosolu General F' 10 2 II 4 18 4 Baicului 112-120
, Negroponte . . . . B7 2 1 3 8 3 Pc. Cornescu-Hip. Floreasca
. Pantazi (strazi Pantazi sl Florica) G' Io 2 11 4 18 4 Str. Balcului 130
, Parfurnului, a. aleea Parfumului . A' 15 3,4 II 3 15 6 Din str. Parfurnului
Pinaud (str. Ianina si Bitolia) . . C8 2 1 3 7 2 P-ta Conf Balc.-Dorobanti
Poligon de tragere . . . . I 16 4 111 6 30 6 Polg.Cotroceni-cim.Ghencea
Raion (Soc. Corn. Loc. Eftine) I' 15 4 II 4 14 6 Sperantia (Raion)-Dlstor
Sandulescu J 11 3 IV 2 34 8 SplAndepend.-bv. Proectat
Septembrie 13 E 16 4 111 6 25 7 Din 13 Septembrie
St. Vineri (Soc. Com. Loc. Eftine) H 7 2 IV 2 36 8 Trotos-Caraiman
SIfivescu . . . . . Es 8 2 1 2 6 2 By. Ghica 64-66
S. N. I. C., Parcelarea I. . . . B7 2 1 3 8 3 Langa Hipodr. Floreasca
S N. I C., Parcelarea II . . . B 6 1,2 I 3 8 3 Din By. Romeo Popescu
Stolca C D' 12 3 11 4 18 4, Din Sachelarie Visarion

www.dacoromanica.ro
36

I
1

Ocol judec.I
I S comunal

C. politic
S. postal
Numele strAzii

[Planaa
Incepe se terminA
Tu
LL. [.. Erntar.:.5
PcI Tei, zi#A al Tunari, Loc. corn. Ettine B 8 2 1 3 7 2 Str. Barbu Vacarescu
, Toneanu C' 7 2 1 3 9 3 Din str. Laptari
Ulmeanu St. . . F7 2 1 2 6 2 Din P. S. Aurelian
Zamfirescu #1 Radorin . . C' 16 4 11 5 14 6 Dude#tiVitan
Str. Parfumului A' 15 3,4 11 4 15 5 Ohenadie P.Anton Pan
Alea Parfumului (f. Parcelare) . . B 16 3,4 11 4 15 6 Din Parfum
Str. Pargarilor (fostii partial Sf. Nico-
lae Tei) . . . . . . A'. 9 2 1 3 8 3 Maica DomnuluiJudetului
, Parintele Lucaci Vaslle (f. Ghita
Chipitu) A' 10 2 1 3 5 3 Radu d. AfumatiSt.c.Mare
Paris (Pc. Bonaparte) . . . 13 9 2 I 3 7 2 P-ta Victorieiconf. Balcan.
Fd. Parului F 17 4 II 4 14 5 Dude#ti colt Murgulul
Pirului I F' 16 4 11 4 14 5 Din Papiu Harlan
, Parului II F' 16 4 11 .414 6 Din Paptu Harlan
Pirului III . E'4,16 4 II 4 14 6 Din Papm Harlan
, Parului IV . F' 17 4 11 4 14 6 Din Drumu Murgului
Str. Parvan Vasile (fosti Prelungirea
Berzel) E 13 3 IV 2 31 8 Reg Elisabeta-SIConstantin
Parvu I #i II H 7 2 IV 2 36 8 CaraimanTrotosului
Pas. Pasagiul Roman . .
Str.
Pentru pasaje, v. litera respectiva
Pascal . . .
.
-
C 13
D' 16
3 IV 1 31
4 II 6 14 6 Agata BarsescuLaptelui
8 Victoriei- Campineanu

. Pasculescu (Tel) cu fundatura C' 7 2 1 3 9 3 CotofeniCal Lac. Teiului


Pasteur Doctor . . F 14 3 III 6 28 7 Carol Das ilaStaicovici
Pasului A' 13 3 1 3 2 3 Armeneasca -Spatarului
. Patra#cu Von A, 14 3 11 1 12 5 By. lonel BrAt.Sarmiseget.
Patria B 15 3,4 11 1 12 5 Cal. Mo#ilorBaratiei
Alea Patrarhiei (f. Mitropoliel) . . B 16 4 111 6 22 6 P-ta 8 luniePatriarhiel
Intr. Patrulei (f. Pd. Haralamble) . . C' 14 3 11 4 16 4 Din cal. Calarasilor
Str. Patrusprezece Martie (14) . D 17 4 III 6 26 6 P-ta Reg.MariaElena D-na
. Paulescu Al. Lt. 0 Hramului; C',14 3 11 4 16 4 Delea VecheGl. Poeta,
Paulescu Doctor G 14 3 III 6 28 7 Dr. CalinderuDr. Clunet
, Paulina (Serban Vocla) . D 22 5 III 6 27 6 Fratil Bratu1escuNehoiasi
Fd. Patin Popescu A' 11 3 1 3 5 3 Din Toamnel
Intr. Hun D. Vasile, Profesor (f. Pcl.
Clad. Rom.) . . D 14 3 III 6 25 7 Din plata Cogalniceanu
Str. Patin Zidaru H 18 4 III 6 29 7 Campul Sebastinn spre Sud
. Pauna#ul Codrilor Nr. 1, 2, 3 13 21 6 III 5 27 6 Mo#oluC. F. R
6 37 #i 4 -24 E 21 6 111 6 27 6 C. F. R Turturica
restul numerilor . . E 21 6 6 29 7 TurturicaVeseliel
III
. Pecineaga (f. lancovescu) . . g 20 6Ill 6 29 7 So& Magurele- Cal. Rahovei
Pelerinilor d 15 3 111 6 25 7 Maior EnePutu cu apii rece
Pas. Pele#, Pasagiu 401 3 1 3 6 3 SuvenirG. Palade
Fd. Pele#, azl Str. Mierlei . . p. 9 2 1 3 7 2 DorobantiCronicari
Alea Penciulescu u',12 3 4 16 4 Din lancului 26
11
Drum. Penes, Curcanul ,e' 18 4 6 20 5 Graclinaricom. Dude#ti
11
Str. Pene# Curcanul (Suter, z' 8. 2 11 4 18 4 Din so& Gherase
Penescu H 17 4 III 6 29 7 Din 13 Septembrie
Fil. Penescu . . H 17 4 III 6 29 7 13 Septembrie 239
Str. Penovici Anicuta (f. Penchi) . a 21 5 111 5 27 6 Sos.Buc.Oltenita - Cornetului
, Penteleu . . . .
6 1 IV 2 37 8 SaceleFilip
. Pera Dumitru iPoligon de tragere) 1 16 4 III 6 29 7 Din drumul Serei
. Pericle Gheorghiu . . . 13 20 5 111 6 27 6 Mosoiu Baiulescu
Peroni (Serban VodA) . . . D
- 22 5 111 6 27 6 Militaru spre Sud
Petre Mircea Cap. Aviator . . r) 7 2 I 3 7 2 DemetriaclDorobanti
. Petre Nicolae 1 10 2 IV 2 34 8 CiurelCranga#i
, Petrescu I, 11, III, IV, V . . . 0.'4,1 1 3 4 18 4 $os. Pantellmon Fundeni
Petrescu VIXVII . . . it 3
11
11 4 19 4 Spa. Pantel -com.Pr.Nicolae
Fd. Petrescu rl 17 4 111 6 29 7 Din 13 Septembrie 281
Alea Petrescu Elena . . A' 6
Str. Petrescu Ghenadie Mitrop. (bMA 1,2 1 3 8 3 GlucozeiCalea ferati
Labirint) . A' 15 3 11 4 16 6 Din Mircea VoclaCilaracci
Petrescu $erban Lt. Av. . . r, 7
s- 2 I 3 7 2 Pc. Pr. Carolconf. Balc.
, Petrescu Zaharia Medic General la
.,14 7 Ana DavilaDr. Demostene
, Petrini M. Doctor . . G 14
3 III 6 26
3 III 6 28 7 Dr. Calinderu-Dr HerAscu
. Petru Cereal (f. DIscordiel) . . a 17 4 III 6 22 6 By. Mara#eatiDeleang
Petru Maior (f. Pandela Dime)
Petru Rarea .9
g
u 10
2 IV 2 35 8 OriviteiBv. Basaratt
Pherichide Elena (toed Telegra- 2 IV 2 33 8 Grivitei - By. Cuza
fului) A 10 2,3 1 3 A 3 RomardTurtarl
www.dacoromanica.ro
37

I S. comma"
I

hOcol judec.I
C. politie
po5tal
Numele strAzii 3 ...= -

[Caren!
-6' Incepe se terrninA
13 ccs

u.. F.

FS
,'..,

f
Piete alimentare, hale
Pla Piga A mzei C 11 3 1 3 3 2 VasiliuBolnavu-CristianTell
PP
Basarab 0 10 2 IV 2 35 8 Basarab colt. Grivltei
Banu Manta G9 2 IV 2 35 8 In fata Primarii de Verde
Dr. Botescu (f. Matache Micelaru) E 11 3 IV 2 33 8 Popa TatuGrivita
Creteanu General . . . . G 11 3 IV 2 32 8 Belizarie Dinicu Golescu
Chirigiu E 17 4 III 6 26 6 Rahovei 200 (Antrepozit)
De Bari azi Sf. Anton . . . B 15 3,4 II 1 12 6 Prin cal. Motilor
Dudetti C' 16 4 11 4 14 6 Dudetti colt Vitan
Ferentari F 19 4 5 III 6 29 7 Cal. Rahovei 229
Filantropiel F8 2 1 62 2 Col. Ghicacon Clucerului
Floreasca B9 2 1 3 7 2 By. Av Crain
Ghica Mihai Colonel . . . J6 IV 2 37 8 1 Grivitel colt Mihaii Ghica
Ghica VodA, hall . . . . B 15 3,4 III 1 21 1 Spl OnireiHalelor
Grozilvetti I 12 3 IV 2 3.4 8 Podul Grozfivetti
Halele Centra/e Obor . . . C' 10 2,3 11 4 18 4 CAmpul Motilor
lancului . . . . D' 12 3 11 4 16 4 Mihai Bravu colt by. Pache
26 6 By. Reg. Maria
. Maria Regina (f. Princip. ..) . D 17 4 11 6
Pantelimon . . H 11 3 11 4 17 4 $os. Pantehmon 234
Puiof . . . F 16 4 lii 6 26 7 13 Sept. colt Puitor
Serban Vodit C 20 6 Ill 6 27 6 $os Viiior
Sf. Treime B' 7 2 1 3 9 3 Cal. Lac. Tei.Maica D-lui
Traian hala B' 14 3 H 4 17 4 Cal. Cfilkatilor
Floreasca B9 2 1 3 7 2 CronicarilorHerAstrAu
Piete Publice, vez1 la numele
respective
Str. Piata Fibreasca B9 2 1 3 7 2 CronfcariHeristriu
. Plata Noui B' 18 4 11 4 13 6 Spl. Ontrel
., Piatra Craiului (f. Eliza Caracat) . K 10 2,3 IV 2 34 8 es. Ciurel Retezatului
Pictorian B. 21 6 ii 6 27 6 5os. Giurgiului Oltenita
ed. Pielari I A 17 4 Ii 6 22 6 Din NsturelSpl. Untrei
By. Pieptfinari, a. G-ral Motoiu . . C, 21 6 ii 5 27 6 $erban VodfiFerentari
Str. Piettii C 10 2 3 32 Clopotari Vechl Alexandri
Fd Pielatei C 10 3 2 Din Pietitei
2 3
Str. Pietel (Herfistr5u) . . . . C3 10 2 Din LaculuiInsuritel
1 3
Fd. Pietei B' 8
2 3 9 3 CuparuluiCornoarei
Pcl. Pinard C82 3 7 2 Conf. BalcaniceDorobanti
Str. Pietrele Doamnel (f. Elena Caracat)K 10 2,3 IV 2 34 8 $os. CiurelRetezatului
Fd. Pipail Gropile B' 15 4 II 4 15 5 Traian lAngli Dudettl
$os. Pipera (HerastrAu) . B. 4 1
. 3 10 2 Din Scoa1ei
Intr. Pipera 11 C 3. 3 10 2 Din Pipera
1
, Pipera B, C B 3,, 3 10 2 Din Pipera
1
Piscului A' 20 6 II 6 27 6 VAcArettiOltenitei
Str. Pitagora A 16 4 I 12 5 VAcArettlMarAtetti 1
, Pitar Mosu B 12 3 3 1 3 C. A. RosettiJ. Michelet
Pitarul HrIstache (f. Dumitrescu) . B 9 2 3 7 2 DorobantiCornescu
. Pitt, D' 16 4 I 4 14 6 T. SperantiaMett. Manole
Pitulescu Inginer C 23 6 II 6 27 6 Drum in ViiSerban Voda
Pivnicerulul F8 2 2 6 2 Col. M.Ghica Paharnicului
, Pizone Inginer G 11 3 IV 2 32 8 Plevnei Bihorului
PI5cerei A 13 3 11 5 By. Reg. CarolCaimatei
1 1
, PIAetuiui (f. Dinu Cutarlda) . . I 7 2 IV 2 36 8 Cal. Grivitei col. M. Ghica
Plantelor B' 13 3 4 17 4 MAntuleasaPopa Nan
1

Fd. Plate Nicolae E 21 6 Ii 6 27 6 Din Ferentari


Str. Plaurului (f. Alba lulla) Floreasca) B 6, 2 I 3 7 2 C-tin ti Elena Briclitulul
Pletoianu Colonel azi Gh. Missaila H 7, 2 IV 2 36 8 Pomenirea --Col M Ghica
Pletoianu Elena H 7 2 IV 2 26 8 Pletoianu Zositnma
. Plesoianu Grigore, a Zosimma
Durnitru H7 2 IV 2 36 8 PomenireaCol. M. Ghica
, Pletoianu Virgil . . . . . H 8 2 IV 2 36 8 PomenireaPar. Gherghel
Cal. Plevnel, Nr. 1-7 t i 2-10 . . D 14 3 III 6 25 7 Spl. Indep.Coaniceanu
9-59 si 12-112 . .' . . E. 13 3 IV 2 31 8 Pia CogalniceanuVirgiliu
restul numerilor . . . . G 11. 3 IV 2 32 8 Virgiliusos. Basarab
Str. Plugarilor . . A' 18 4 II 6 23 6 TAereiVAciretti
Loc. Plumbuita, cartier pendinte de
Coln. suburban5 Colenttna . D' 6 S 11 4 19 4 Prin tbs. Gl. Lambru
Intr. Podgorii r (f Pcl. Sttesca) . . D 18 4 11 6 26 6 Din t os. 1r tilor
Str. Poenarit Bordea Colonel . . . C 15 4 lii 1 21 1 RahoveiApolodor
www.dacoromanica.ro
38
.,.

S. comunall
I

po*tal
.0
=
Numele strAzii

I Planaa
Incepe se terminA

Car eul
IP. 18 -6
7t3
lz.. 0.

S
1
Str. Poenaru Petrache (f. fund/Huta) . F 18 4 III 6 29 7 RahovelTocilescu
, Poetaa Stan 01. (f. Gandacilor)
cu alea . . . . . C' 13 3 11 4 16 4 Matei VoevodOrzarl
I

, Poincare Raymond (f. Academiel)


Nr. 1-3 oi 2-8 DoamnelBv. Carol

c4c4,..C4C4
. . . . B 14 3 III 1
1 21
restul nurnerilor . . . ' . B. 13 3 1 1 3 By. CarolCal. Victorlel
1
Pcl. Poligon de tragere . . 1 16 4 III 30 6 Pol.Cotroceni-Cmt. ()hence&
6
Str. Politiel C 14, 3 111 1 21 1 Cap. FeraruSpl. lndepend
Polizu E. 11 3 IV 2 2 8 Grivitel Plata Buzeati
Polizu Elena (Corn. Principele
Nicolae) l' 12 4 19 4 sos. Pantelimon 276

I
II 1

Polizu Ion (Corn. Prim Nicolae) . 1' 12 1 4 19 4 sos. Pantelimon 276

4)4.1cnt-4.11,343431,34,1VP.34.74)43K343CaraacJaCJAICaC4NNICA434,4)C.44) I
Polon . . B 10 2,3 .3 4 3 omani $1efan cel Mare
, Poloni, a. Costineacti . . . B 11 3 3 4 3 P ta Cantacuzino-s. Romani
Polona I. B 10 3 3 4 3 Din Polona 63
Il , II B 10 3 3 4 3 Din Polon/1 73
, III B 10 3 3 4 3 Din Poloni 80
ar. Poloni Doctor . 0 14, 3 11 6 28 7 N. TomeacuDavila
Polovraci (f. fd. Alexe Marin) . B' 7 2 3 9 3 Cal. Lac. Tei.Lacul Tel
Pomenirea H 8 2 IV 2 36 8 Barbu LautaruCaraiman
:: Pompiliu Eliade D 13 3 IV 2 31 8 P-M Cogalniceanu- Sf . C-tin
, Poni Petre . F 10 2,3 IV 2 33 8 By. G. DucaDisescu
ed. Popp tFloreasca) . . . . A8 2 3 83 Calea Lac, Teiului
Str Pop de Baseati (f. Buclumului) . B',12 3 1 4 17 4 TralanCiluaellor
Popa Balint F 17 4 6 29 7 1 Din Tudor Vladimirescu
Popa Chitu Biserica . . . . A'11. 3 3 23 Maria RosettlViltor
Popa Farcaa cu prelunglrea . . D' 16 4 4 14 5 1 Agata BarsescuLaptelul
Popa lancu . . . D' 9 2 I 4 18 4 GheraseLitovoi Voevod
Popa Istrate . . H' 12 3 I 4 16 4 PantelimonVatra Lurnin
Popa Lazar (f Bis. Oborul Nou) . D' 11 3 I 4 18 4 Ayrig$os. Pantelimon
Popa Marin Aviator . . . . C7 2 3 72 Lt. Av. BellerPopovicl
Popa Nan, Nr. 1-103 al 2-98 . C'13. 3 1 4 16 4 By. PacheCalaraoilor
restul numerilor . . . C'14, 3 1 4 15 5 Calitraol Sperantia
ntr. Popa Nan . . C' 13 3 I 4 16 4 Din Popa Nan
Str. Popa Nicolae Eliade . . . . F' 9 2 1 4 18 4 Eliade Zidurl (Infra vii)
Fd. Popa Nicolae Ellade . . . F' 9 2 1 4 18 4 Eliade Intre vii
Str. Popa Petre A' 12 3 3 23 MooilorToamnel
Popa Radu .14. 9 2 11 2 37 8 CrangaoiRaonov
, Popa Rusu A' 12 3 3 23 ItalianaArmeneasca
Atr. Popa $apca A' 12 3 3 23 Din Venerel
Str. Popa Savu E7 2 2 62 Arh. MincuMareoal Preaan
Popa Soare A',13 3 1 4 17 4 MantuleasaTraian
Popa Stan F 17 4 11 6 25 7 Tudor Viadimirescu
Popa $tefan . . E 21 5 11 6 27 6 BacusPaunaoul Codrilor
Popa Tatu, Nr. 1-51 ai 2-54 . E 12 3 IV 2 31 8 $tirbei V.-01. Anghelescu
restul numerilor . . . . E 11 3 IV 2 33 8 GI. AngheleacuDr. Boteacu
Poi:landau Ionita (groapa Flo-
reasca) ! . C. 7 7 2 C-tin iyi ElenaPapurel
2 I 3
Popeia N. Col. (f Pcl. Mayer) . F 17 410 6 25 7 VladimirescuRahovel
PI Popescu Assan . . . . B' 9 9 3 RadulescuDepou. S T. B
2 I 3
Popescu Candiano GI . . . B 18 22 6 Din Serban Vodi
4 III 6
Popescu Etdrosina (f. Elisabeta) . E' 16 4 II 4 14 6 DristoruluiStejarului
, Popescu Gh Maior (f. Sturza) . E',12 3 II 4 16 4 Victor Manu Dr. Claudian
ed. Popescu Nun . . . . . A' 11 3 3 6 3 Din Toamnei 1
Str. Popescu Radu (f. Danclulescu 0 . H9 2 IV 3 35 8 Barbu LautaruPetruMaior
By. Popescu Romeo Cap. Ay (f. Cal.
. Floreasca) B 6, 1,2 1 3 8 3 Hipodromlac. Floreasca
Str. Popeacu Stoian K9 2 IV 2 37 8 Din Flamanda
, Popescu Stefanache . . . . C7 2 I 3 7 2 Beller Av Serban P.
Popeati-Conduratu, com. suburb S 111 4 24 6 Prin oos Oltenitei
Popeoti-Romani, cart. pendinte
" de corn. suburb. Popeo.ti-Con-
duralu . . . S III 4 24 6 Prin oos. Oltenitel
Popeati-Sarbi, (PavliChenl) cart.
pendinte cle corn. Popeati-
Conduratu . . . . . S 111 4 24 6 Prin oos. Oltenitel
Str. Popina (f. Mirculeacu II) . . . 0 20 5 111 6 29 7 PricopanOltina
A Popoyat Petre GI K 10 2 IV 2 34 8 ClurelSpl Independentel
PopovIcl . . . . . . E7 2 11 2 6 CluceruluiAlexandrina
Soo. Popovici Fabrics (drum ul la) . . C. 7 2 1 3 7 2 Dorobantl lac. Floreaaca
Fd. Poradim . . . . . . . F 11 3 IV 2 33 8 Cal, Grlyitel 143
www.dacoromanica.ro
39

Ocol Judec.I
comma!'
C. politie I
I

S. postal
1 st
Numele strzii . se termini

Car eul
'3 I'
2 g Ineepe
7 ,

S
C.) Et:

Str. Porumbescu Ciprian (fosti Pcl.


Spandonide) . . . . C 10 3 2 AlexandrescuBonaparte

tNI
. 2 1 3
,, Porumbacu (f. Elena CrAngaol) . 19 2 IV 2 37 8 Tabla Butil-10 Mai
Porumbaru E7 Mareo PresanDrichiceann

CN
2 2 6 2
Pootei . . . . . . . B 14 3 11 1 1 Carol--$tavropoles
21
Postelnicn D-tru (f. fd. 11 Corayn) E' 13 3 16 4 Din Malor Coravn

C.)
. 1 4
Potecii Eufrosin . . E' 11 3 4 18 4 BalculuiTAtiriscu

sr <')
1

. Poteraol A. 17 4 11 5 22 6 $erban Vodi Elena Cuza


, Povernei C.10 3 3 2 Marettar Badoglio-Clopotari

Csi es
2
, Praga (f. A parc Bonaparte) . '. D 9 2 3 7 2 ParisWashington
Praporgescu General . . . B 12 3 Batiote C. A. Rosetti

en
. . 3 1 1
Precupeti Noi (f. Cortulni) . B 10, 3 6 3 Romarni-01. Brooteanu

sr en
. 3
, Preda Spitaru E 18, 411 6 26 6 Din Villor spre C. F. R.
. Predeal E' 8 4 18 4 $os. GheraseLac. Funded'

cs
2 1
, Prelunglrea Doamnei . . . C 14 3 11 1 21 10-ta AnastasittVfctoriel
1

Prelungirea Mirtloor A . . . A' 22 6 11 6 27 6 OltenitaMirtioor


. , B . . . A' 22 6 11 6 27 6 OltenitaMirtioor
, Preocescu Oh. dip. (f. Iorgulescu) C 17 411 6 22 6 11 lunieBv. Midoeoti
S-la Pretoriennor E 14 3 11 6 25 7 Din 01. Dragalina
By. Presan Mareoal . . E6 2 1 2 6 2 Arcul de Triumfp-ta Jianu
Str. Pricopan (f. F. lancovescu) . . G 20 6 11 6 29 7 VicinaPecineaga
Pridvorului B' 20 5 11 6 23 6 TurleiVicareoti
Primiverel . . . A' 7 2 1 3 8 3 Lac. Tel.Princ. $11co1ae
By. Principal pc. Rahoya; (f. Centurel) H 21 6 11 6 29 7 Pc. Rahova
Str. Principatele Unite, Nr. 1-65 oi 2-64 B. 16 4 11 6 21 1 $erban VodA-11 lunle
restul numerilor . . . . C 16 4 11 6 26 6 il luniejustitiel
Parc PrIncipele Carol, parc . . . C7 2 1 3 7 2 Prin Av. [Min Tetrat
Loc. Principele Carol, a Marele Voev.
Mihai corn. suburbani . S IV 2 39 8 Pan oos. CrAngaol
By. Principele Mircea (Isvor) . . . D 14 3111 6 25 7 I svorMihai Vocli
Str. Principele Mircea (oos. Glurgiuln)

Str.
a Ing. lacovache . . . .
Loc. .Princip. Nicolae, com. Suburbani
Principele Nicolae (f. Slavici) .
-
C 22
A' 7
6 III 5
S 11 4
2 I 3
27 6 Drum Intre yliTufioulul
19 4 Prin oos Pant Ilmon
8 3 VacarescuGlncozei-
Parc Principesa Elena . . . . CI 16 3,4 III 6 28 7 Dr. Sergent PandurI
Str. Principesalleana . . . . . C 17 4 III 6 26 6 IsvoranuFabr. de Chibrit
. , Maria (lM. PopOvici A.) D' 10 2,3 11 4 18 4 Zidurl AiooiBv. Gara Est
Intr. Pristolulul . . A' 14 4 11 4 17 4 Cal. CAlaraollor
Str. Procopiu Ion A' 16 4 II 6 13 6 CantemirVlahutA
By. Proectat (Belvedere) . . . J 11 3 IV 2 36 8 SindulescuCrAngaol
Str. Profesori B 16 4 III 6 21 EcaterinaEnach.VicArescu
1

, Profetului . . A' 11 3 1 3 6 3 Toamnei Si vestru


Loc.
Str.
Progresul, cart. pendinte de corn
suburbani $erban Vodi . .
Progresului . . . D 13
- S Ill 6 30 6 Prin oos Glurgiulni
3 IV 1 31 8 Schit MAg By. Reg Elisab.
Alea Progresului D 13 3 V 1 31 8 Din Progresului
Sri'. Proserpina . E 16 3,4
111 6 25 7 Cereo Putu cu apA rece
, Protopopescu Alexandra . . . D' 9 2 V 4 18 4 Popa lancu spre Est
By. Protopopeacu Pache . . . . B',12 a 11 4 16 4 Statuia Pache Prot.-M.Brayn
P-ta Protopopescn Pache . . . . A'13 3 11 4 16 4 By. Pache colt Pops Nan
Str. Protopopescu Stefan Lt. Av. . . C7 2 1 3 7 2 Lt. BenerFloreasca
, Pnmaru (f. Atelierului Cmt.Calvin) J8. 37 8 2 IV 2 GiuleotiC F. R.
Puloor F 15, 4 6 28 7 111 Isvor-13 Septembrie
Puioor fntre (pe) oine . . F 16, 4 111 6 28 7 lsvor-13 Septembrie
P-ta Puloor (13 Sept.) plati, hali . . F 16, 3,4 111 6 29 7 13 Sept. colt Puioor
Str. Pululd . . . . A 23 6 III 6 27 6 Peronilancului
Putnnul Aron .(1. &timid) . . C 22 6 III 6 27 6 Sos. GiurgiuluiFlorlca
Purice Aprodul C' 11 3 11 4 17 4 CAliraoiVaselor
, Puocariu Ion B 18 4 III 6 22 6 Cal. $erban VocIA
intr. Puocariu Sextil . . . . B 18 4 III 6 22 6 Prin $erban Vodit
Str. Puocaoului (f. Mg. Cutarlda) . . 1 7, 2 IV 2 36 8 GrivitaSutaoulul
A, 18 4 III 6 22 6
Pd.
Pc
Str.
Pusniculut
Pusnicul (Mare, parc)
Putu cu api rece . .
.
.
. .
.
- S ----
D 16 3,4 III 6 26 7 Mihal Vodilavor
Din Sincai Gh
Prin Com. Pantellmon
Putul Inalt A 22 6 III 6 27 6 BrAncoveanuAluniouluf
Putul lui Criclun 5 Col. M. GhicaDornel
1 IV 2 37 8
. Putul de Plata II 10 2 1 3 3 2 Jity. LascAr Catarg Orland
Putul or Plopi D 12 3 V 2 31 8 $thbei VodABerthelot
Putu cu Roata B' 16 3 IV 4 15 6 Valeria Braniote Vulturilor
s Putu cu Tel ($erban Vodi) . . B 21, 6 III 6 27 6 Sos. Oltenitei spre sud
, Poll Tonic z. 51 Drumul Tonala B' 23 6 111 6 30 6 Solt. Oltenita (cmt. Buns V.
www.dacoromanica.ro
P, 0, R 40

S. poatal I
bS. comunall

Ocol.judec I
1
I

C politie
..c 4
Numele strAzii

[ Flaw
Careul
'a -k Incepese terminA
Ti c
u., ca
,

1
Str. Putul lui Zamfir C 8 2 I 3 7 2 Lt. Av.BellerB. Antonache
, Putului C 23 5 III 6 27 6 Stoian Militaruoom.S.VodA

Q
Str. Quinet Edgar B 13 3 I 1 1 3 Victorielby. BrAtianu

R
Str. Rim! , , D',18 4 11 5 14 6 M. BravuBariera Oltenitei
Rachitel (f. loan Dourescu) . . 13 7 2 1 3 7 2 C-tln vi Elena Britcliaului
RAcoan f. Radu Mihai) . . . K 8 2 V 2 37 8 Alion FlimAnda
, Racota N. (f. Chitilel) . . . F7 2 3 6 2 Din sos. Aurelian
1
Racovi1A Dimitre (f Furillor) . . A' 13 3 11 4 17 4 MAntuleasaAvram lancu
Racovita Fell la . H 14 3 111 6 28 7 Ana DavilaDr. Demostene
P ta RacovitA General B' 13 3 11 4 17 4 Popa Soare $t. Mihtbleanu
. Racovit G ant . . . . I, 10 2 IV 2 34 8 Soo. GlulestlC-tin Grant
, RAdAuti (f. Calareil) . . . A, 17 4 III 6 22 6 By. MiravestiPoteravi
Radite t . . . F 17 4 III 6 29 7 T. Vladimirescu Rahoyel
Parc Radorin D'16, 4 11 6 14 6 Cal. Dudesti Vitanului
Str. Radovicl Al. General . . B' 10 2 1 3 43 ViitorPrecupe(il Vechl
R dovicl Doctor f. GI. Papilian) . G 13 2,3 IV 6 32 8 Carol DavilaSeyerin
Radu dela Afumall . . . . A' 10 2,3 3 63 1 Prof. UrsuFiturari
Radu Elie Ing. 0 Gutenberg) . C, 14 3 111 1 21 1 Spl Indep By. Elisabeta
Radu VodA . . . . . A 16 4 11 5 22 6 Cl. Serban VocliMArAsesti
,, Radulescu (Serban V.) a.Sachelarie B 22 6 III 5 2 6 Pula cu Tel Stolan Militaru
Radulescu Assan . . . . . B' 9 2 1 3 9 3 Cmt Reinvierea Fabr.Assan
Radulescu Heliade (f Eliade Mord) D 10 , 11 4 18 4 AvtigSos. Pantelimon
RAdulescu Ion C7 2 1 3 7 2 Lt. Av. Beller Bridisului
Radulescu Musat . . . E 20 6 III 6 27 6 Ferentarilor Gherghina
Radulescu Tel C' 8 2 1 3 9 3 Laptari By (31. Lambru
Radulescu ($erban VocIA) A 22 5 III 6 27 6 Oltemtel Nucului
Rafael A' 13 3 1 1 2 3 Armeneasci Spitarului
Parc Rahova, pare . G2 6 III 6 2 7 Cal Rahovelvos. MAgurele
Cale Rehovel, Nr. 1-31 vi 2-36 . . B, 15 4 III 1 21 1 Spl. lndep.Sf. Apostoll
33-53 si 38-68 . . . C 16 III 6 21 1
4 Sf. ApostoliJustitiel
55 233 si 70-258 . . . . E 17 III 6 26 6 JustilielNae al Litel
4
restul nutnerilor . . . . 0 19 III 6 29 7 Nae al LiteiAmurgulul
4
Fd. Rahovel C 16 3,4 III 1 21 1 Din cal Rahovei 15
Alea Rahovel F 18 4 III 6 29 7 Cal. Rahovei 285
Cale. Rahovei, prelunglrea (Lupea ca) . I 20,, 5 111 6 30 6 Amurguluicotn. Lupeasca
Raion, a. Th. Sperantia . . . C' 16 3,4 11 5 4 6 DudestiCAlArasi -
Fd Raion I C'15., 4 11 6 15 5 Sperantia (Raton) Nr '3
H. . . . . . C' 5 11 6 15 5 Sperantia (Ra on) Nr. 11
gt'r. Raimond Poincare (f.Acadein(el)
1-3 si 2-8 . . . B 14 II 1 1 DonninelBv. Carol
1

restul numerilor . .. . B, 13 3 1 1 1 By. CarolVictoriei


3
RArnniceanu Gr. Doctor . . . 0 15 4 III 6 28 Dr. Calinderu Dr. Lister
7
,, RAmniceanu Zoe (f. Ianzel) . . E7 2 1 2 6 2 By. BuzduganAlexandrina
, RAmniceanu (Romiceanu) Nauru. . El, 9 2 I 3 7 2 DorobantiCronicarl
dr'R Ramps B.M (Mutt. de mad. etc.) H 10 3 IV 2 36 8 Sos. Basarab 21-45
Str Ranetti Oh (f Marinescu) . . .1 12 3 IV 6 34 8 Spl Independ Pirotehniel
Rares Petru ...._ . 0 10 2 IV 2 33 8 Grisdlei A1. I. Cuza
,, Rasboleni cu intr. 1, li, Ili si IV . B' 7 2 13 9 3 Cal. Lac. Tel Lacul Tel
. Rascrucllor . . . . . A' 16 4 11 6 13 6 By. MArh.sestIVitcAresti
R,Isnov (f Reg Elisab.) CrAngasi .1 9 2 IV 2 37 8 Table Built OlAnesti
RAspAntlil r . . . . . A 10 2 1 3 4 3 Tunari Dogarilor
. RAsului (f. 01. Buzdugan) C',18 4 II 6 13 6 Vitanului GrAdlnarilor
RAsurilor A' 10 3 I 3 6 3 V. LascAr Prof. Watt
. Raliu Doctor 0 11 3 V 2 32 8 01. D. Papadat Arlatia
RAureanu, Doctor . C 14 3 III 1 21 1 Spl. Independ. Victorlel
RAzoitrele H 16 3,4 III 6 28 7 Pandurl Tablira Cotroceni
., Rlizvan BlserIca A 14 3 11 11 6 Omni Vechl 1 MovIloY
Alen Rea Sylvia . _. . . . E 13 3 V 2 31 8 Pleynel 73
5r N gall, a Aristldie Brland . B 13 3 1 1 1 3 Vlctorlel By. BrAtlanu
Iv fl gale Carol I (Ingl 91 by. Ac ad.)
Nr. 1 16 91 1 22 . . . , B 13 3 III 1 21 1 Victorlel P 1a BrAtlanu
17-28 91 24 92 . . . . A? 13 3 I 1 1 3 P ta 13rAtlanu N. FllIpescu
25 0 84 72 , . . , A 13 3 I 1 2 3 N. Fillpescu MoVIlor
maul ninnerllOr . . . . A' 13 3 11 4 17 4 Moollor BY, Pache
www.dacoromanica.ro
41

I Ocol Judec
i

C. politle
'B. Numele strizil 'S V.
g .gi, Incepe se termini
1.1.. t, 5." ch

P-ta Regele Carol C 12 3 1 1 1 3 In fate Pal. Reg. Victoriei


Pc. Regele Carol I (Filaret). . . 18 4 111 5 22 6 Pc. Expozitiel (Gara de Sod)
Ord. Regele Carol I, Gridina . . A' 13 3 11 4 17 4 La Statuia P. Protopopescu
Str. Regele Carol Tei (Glucozel) . A' 7 2 I 3 7 2 Princ. NicolaeCallac Tel.
By. Regele Carol II . . . . G 14 3 III 6 28 7 Pod ElefteriePalCotroceni
Pc. Regele Carol II, parc National F3 IV 2 6 2
1 Kisseleff Lac Herastrau
Str. Regele Carol Il (amp.Gherghicean) H' 12 3 11 4 19 4 Pantelimon colt Vatra Lumin.
By. Regele Ferdinand Nr. 1-97 ai2-114 B's12 3 11 4 17 4 By. Pache--$os. M. Bravo
restul numerilor . . . D'.11 3 11 4 18 4 Mihal Bravo Gara de Est
P-ta Regele Ferdinand I (L Foiaorolui) B' 12 3 11 4 17 4 By. FerdinandFoisor
Str. Regenefaril C' 18 4 II 5 13 6 FoisoruluiGridinarilor
By. Regiei (Belvedere) . . . I 11 3 IV 2 34 8 BasarabSpl. Independentel
Alea Regina Elisabeta . . . . F 8 2 IV 2 35 8 By. Col.M. Ghica-M. Gilder.
By. Reg. Elisabeta Nr. 1-43 sl 2-28 C. 14 3 11 1 21 VictorieiSchit. Magureanu 1

restul nurnerilor . . . E.14 3 11 2 25 7 Schit MgureanuElefterie


Pcl Regina Marla, parc . . , F. 14 3 II 6 28 7 Cartier ListerCalinderu
P-ta Regina Maria . . D 17 4 11 6 26 6 By. Regina Maria
Alea Regnault F 14 3 11 6 28 7 Din Costache Negri
Str. Regulus 0 10 2 3 V 2 33 8 Din cal. Orlyitei
Reinvierea Chnitirul . . B.' 9 2 I 3 9 3 Matca D-luiLambru G-ral
Remus A' 14 3 1 4 15 5 CilarasilorLucaci
Reni D'15* 4 4 14 5 BolgradDristor
1

Alec Ressel Gh C 17 4 11 6 22 6 Din Cap. Preotescrt


Str. Retezatulul K 10 3 IV 2 34 8 G-ral PopoviltCaracaa
Ritoride D 19, 5 11 6 26 6 Viilor Stad. Muncitoresc
PC. R. M. S. Grant 1 11 3 IV 2 34 8 By. Regiei
Pcl R. M. S. Antrepozite (Ing.Teodoru) D 17 4 11 6 26 6 lag. Teodoro
Str. Roat Ion . . . . . . A 17 4 11 6 22 6 VerzisoriElena Cuza
, Robfineati (f. Aurel VIalcu) J 8 . J 8 2 IV 2 37 8 GiulestiC. F. R.
Fd. Robescu , . . . . Cs 14 3 11 1 26 7 Sf. Apostoli 4
Str. Robescu C. F. (f. hide. ISanill) . A 14 3 1 1 11 5 Din Calomiirescu
Robescu, Radu Lt. . . . . F' 12 3 1 4 16 4 Di9 Victor Manu-M.Clandian
Robert de Flees (f. Snrorilor) . A 12 33 2 3 V LascarM. Rosetti
Rodica ($erban Voila) . . . A 22 5 II 5 27 6 PeroniBarbu Peltineanu
, Rodica (Balcului) . . . . G' 10 2,3 1 4 18 4 FntanicaLacul Fundeni
Roibului (Botez Comandor) . . B8 2 3 83 Din Barbu Vicirescu
Rogoz (f. Viaan I, Floreasca) . B7 2 3 7 2 PapureiC-tin si Elena
Intr. Roma (f. Pcl. Resita) . . . . C9 2 3 7 2 Str. Roma (Pc. Bonaparte)
Pas. Roman_pasaJ . . . . . . C 13 3 IV 1 31 8 VictorieiCAmpineanu
Str. Romana Nr. 1-15 al 2-18 . . C 11 3 3 32 Pia Catrgiu Reg. Alex.
20-155 al 17-117 . . . . A' 11 3 3 43 Reg.Alex.Vasi1e Lascar
restul numerilor . . . . A' 11 3 3 53 Vasile LascarMoallor
Fd. Romans . . . . . . A 11 3 3 43 Din Romani
P-ta Romani, oficial Lascir C 11 3 3 3 2 Romana colt. by. Catargiu
Str. Romanescu . F' 9 2 1 4 18 4 Din Heliade Intre Vit
, Romanescu Aristita . . . A 17,, 4 11 622 6 VerzisnriSulzer
. Romano Pictor (inglob. Diminetel) A' 13 3 1 4 17 4 Mfintuleasa -Sf. Stefan
pia Komi (f. Sf. Gheorghe) . . . B 14 3 1 1 11 5 Ionel Bratlanu colt. Moallor

-,
Ste. Romniceanu Naum . . . .
Vezi al Ramniceanu
Romulus Nr. 1-29 u1 2-26 . .
13, 9

A' 14 3
2
1
3 7 2 DorobantilorCronlcardor
4 17 4 MantuleasaCalraal
restul numerilor . . . A'14. 3 1 4 15 5 CaldrasilorParfumului .
Ronda 1 C' 13 3 1 4 16 4 Matel YoevodTepes Voda
,
PP
Rondul Bisericei C' 8 2 3 9 3 Tend D-nei--Radulescu Tel
Fd. Rondo! BiserIcel . ... '. . C' 8 2 3 9 3 Din Rondul Bisericel
Str. Roam Lt. D 15 4 11 1 21 1 Din Bateriiior
Roaca Gh.Pandele (fM.RAmniceanu) C. 20 6 1 6 27 6 Pc. C F.R.Casa Muncil
u Rosetti C A. (f. Clementel)1-3:7
al 2-36 B 12 3 1 1 3 By.BratianuG.Cantacuzino
restul numerilor . . . A 12 3 3 23 CantacuzinoCaraglale
P-ta Rosetti C A A 13 3 1 23 By. Regele Carol I
Str. Rosetti Balanescu . . . . B 8 2 3 72 Cal FloreascaManu
PP
Loc.
Str.
Rosetti Maria (f. Sf. Spiridon) .
Roau, com. Suburbana .
Rotari, a. Stefnescu Steian elev
-
A 12
D'511
3
S
3
V 2 40
II
3

4
23
7
18 4 A vrigCmt. Armenesc
CantacuzinoToamnei
Prin Com. Militari
.
Fd.
Str.
,
Rovine
Rozelor . ....
Rotaaului (f Fabr. Cu(arida) .
Rovine (Pc. Rahova) . . .
.
Rucar (f. Stefan cel Mare) Grivita
Rudeanu Teodosle (L Elellerescu)
I7
A 15,
G 21
E 14
J6
G9
2
4
5
3
2
2
iV
11
111

V
IV
11
112
4

A
36 8 Din Fruntasului
5

25 7 DragalinaSimonide
CeuzasiSpl Unirel
30 6 Amurgului - Com. Lupeasca
37 8 GriyiteiCol Mihail Ghica
35 8 Banu MantaC. Marinescu
www.dacoromanica.ro
R,S.$ 42

Ocol juclec. I
S. comma]
C. politie
pogtal
Numele strAzii V. '4
8
Incepe se terminA
2
u,

S
pl.MM,O,OrM
Str. Ruginoasa (f. Pcl. Leclerc) . . A 18 4 111 6 23 6 AlbinelorElena Cuza
, Ruinelor (f. S-la Matei Basarab) . A' 14 3 II 4 15 6 Matei Basarab-Mtr.Petrescu
Rumeoara (f. Hanul Petrescu) . B' 12 3 11 4 17 4 Cal. MosilorD. Onciti
Str. Ruse Damara . . . . E 21 III 6 276 Ferentari-Piunasul Codrilor
Alea Ruse Dumitru, zisi si Nun . . E 21 6 111 627 6 Din Ferentari
Sir. Russo Alecu (f. CArutalsi) A 10 2,3 3 4 3 P-ta A. Florian-Gl. Lahoyarl

NN
. . 1

, Ruxandra Domnita . . . . A 10 2,3 1 3 4 3 Vasile LasciirDogarllor


Ss s
Str. Sabarului (f. Gogu Zamfirescu) . B 21 6 111 6 27 6 $os. Oltenilel
Sabinelor E,16 4 III 6 25 7 Rahovei-13 Septembrie
SAcele . . . . . . 1 IV 2 37 8 DorneiCarpati
, Sachelarie Visarion Lt. (f.Crivinen I; 2 3 11 4 18 4 AvrigCimt. Armenesc
1D :'1
Sadului (f Ion BotezAtoru) E 20 6 111 6 29 7 VeselieiZfibrilutulul
. .
ed. SfigetAtorulid . . A 17. 4 111 5 22 6 Din str. Elena Cuza
Str. Sfigetil . . . A 13 3 1 1 2 3 C-tin NacuItalianfi
aguna if. C 16 4 III 6 26 6 11 lunieLibertfitii
' ahman (Schahman) f. Saul . . A 15 3,4 II 1 12 6 NfisturelCluceru UdrIcani
Saita I. G. (f. Potcovari) . . . A 14 3 11 1 11 6 SfintilorBv Domnitei
SalcAmilor A' 12 3 1 3 2 3 Silvestru Vlitorului
SAlcetului (f. Episcopul Nifon) . B. 22 6 116 5 27 6 Din aos. Giurgiului
, Sallgny Anghel Ing (f. Parlament.) C 14 3 III 1 21 1 By. ElisabetaSpl. Indep.
Samen D. CH. (f. Albisoara) . . B' 12 3 11 4 17 4 Din CAlusellorReg. Ferd
Salvatorului . . D.16 4 III 6 25 7 UranusRahovei
Samuil Micu (f. Dfincluiescu III) . H9 IV 2 35 8 B. LAutaruC-tin CApitan
Sfinfitescu Stefan Maior Aviator . 0 6 2 2 6 21 By MfirfistiStAlpeanu
Sandu C. Aldea (f. Av. Drosu) . G. 6 2 2 6 21 By. MArfistiMihail Ghica
P11. Sandulescu . . . . J 11 3 IV 2 34 8 Spl. Independentel
Str. SAnicoarA (f. SI Voevozi Tel) . C' 7 2 3 9 3 SerbAnescuTeiu1 Doamnei
, SAnmedru (f. Vasile Lupu Tei) . A' 6 2 3 8 3 GlucozeiLacul Teiului
SAnziana (f. lonescu G. Tei) . C' 8 2 3 9 3 Sf. Nic.Masina de pAine
..
.
Sapientei . . . . . . . C 14 3 11 i 21 1 Spl. Independ Mill. Vodfi
Alea Sapientel C 14 3 11 1 21 1 Din Sapientel
Pcl Saral, azi Pictor Mirea . . . E. 7 2 3 6 2 $os.AurelianArc.de Triumf
Str. Sarandi Frosa . . F9 2 IV 2 35 8 By. Banu Manta -St. lulian
SArbi (din) . . . . . A 16 4 11 1 12 5 Spl. UnireiPitagora
P11. Sardoni . . . . . . A 16 4 III 5 22 6 SpI. UnireiRadu Vora'

..
P-ta Sfirindar (f. Cercului Militar) . . C 13 3 I 1 31 8 Victoriei colt By Elisabeta
Str. Sarmisegetuza . . . A 14 3 II 11 5 Sf. GheorgheSfintilor
1

, SarsAilA . . . . . A 15 4 11 1 12 5 BravilorRovine
, Sitmary Pictor (f. fd. Banu Manta) F 9 2 IV 2 35 8 Banu MantaPictor Hentia
, Savopol Cdpitan B 19 4 111 6 23 6 Serban VocIANicopoli
, Sfivulescu A. Arhitect . . . E' 13 3 11 Mihai BravuArh. Harjeu
4 16 4
, SAvulescu Atanasie . . . D 20 111 GI. Mosoiu Baiulescu
6 27 6
, Sboina (Zboina) NeagrA . . . K 9 2 IV 2 Din sos Giulesti
37 8
Sborului . . . . . . A 14 3 11 5 T. $teffinescuMAntuleasa
4 11
Scarlat VArnav (f Irinel) . 1 10 2 IV 2 34 8 CrAngasiAlea Grant
, ScArlfitescu F9 2 IV 2 35 8 By BasarsbBv. B. Manta
S-la Scaune A 13 3 I 11 6 By. DomniteiTeiului
1

Str. Scevola Mucius . D 16 4 II 6 25 7 LfizureanuMinotaurului


. Schahman Dr. (f. Saul) . A 16 3,4 1 12 6 NAsturel Cluceru Udricani
1

Scheiul de Jos B' 8 8 3 Maica DomnuluiSf Nicolae


..
2 3
Scheiul de Sus B' 8 2 3 8 3 Schei de Jos spre lac. Tel
ed. Scheiului . . B' 8 2 3 8 3 Din Scheiul de Ws
Str. Schitul Darvari (f. PAcel) . . A 12 3 3 2 3 M. RosettiGI. Lahovarl
By. Schitu MAgureanu Nr. 1-3 ai 2-3 D 14 3 II 6 21 Spl. Indep.By Elisabeta
1

restul numerilor . . . .. D 13 3 IV 1 31By. ElisabetaStirbei VodA


8
Str. Schitul Maicilor D 16. 4 11 6 25 LfizureanuJustitiei
7
, Scipione 0 10 2,3 IV 2 32 8 Piata CreteanuC. F. R.
Scoalei B 12 3 1 3 N. FilipescuPraporgescu
1

Scoalei (HerfistrAu) . . . D 134, 3 10 2 Din Com. HerAstrAu


.
. 1

Intr. IP PP A. . C4 1 3 10 2 Din str. coalei


11 II B, C, D, E, F . D 3 1 3 10 2 Din str. coalei
3 10 2 Din sir. coalei
Mee calei deAgriculGtilrAII, I. . 211 . 2 6 2 So& Kisseleff
Str. coala Ciocanu .7.28166 4 1 6 14 6 Parcul Radorin
coala Fiore ascaF(f.Marin V.Trache.). DCGB 3 7 2 DerobantilorCornescu
cuarului (Pc. erdinand, Obor) . E' 11 3 1 4 18 4 Din Spfitarul Milescu
Sebastian 1-131 II 2-12s . . G 17, 4 II 6 29 7 RahoveI-13 Septembrie
restul numerilor . . . . H 16 4 11 6 28 7 13 SeptembrieDrum Serel
www.dacoromanica.ro
43
S,
,

LS. pWal 1
S. comunal
1

Ocoljudec
C. 1:Ai ie
1
Numele strizii 1 Incepese termini

Careul
'5 11
=
t.....

U. t.) a: rri
.

I
,

Alea Sebastian I, 11, HI ai IV . . . 0 18 4 III 6 29 7 SebastianCampul Sebald.


Str. Sebastian Cfimpul . . . H 18 4 111 6 29 7 IspirescuMo Ajun
Secfireanu Petre E' 9 2 11 4 18 4 Alea ProtopopescuN. Ritz
Seoerei 23 6 ViclreatiMartiaor
A',20 5 111 6
:: Segmentulul 31V 31 8 Eroulul II Februarte
E 13 1
relari B 14 3 11 12 5 LipscaniDoamnei 1

II limberg B 14 3 11 11 6 SfintilorSf. Oheorghe 1

II emicerculut E 11 3 IV 2 33 8 Grivitel
..), Semilunel A' 12 3 1 3 2 3 ArmeneascaLatini
P-ta Senatului . . .
Str. Senatului
Seneca . .

$epcari . . . . . .
. . ..
C 15 4 111 21 Victoriei colt Dambovita
B 17 4 11 6 22 6 $erban VodaBalaaanu
D 16 4 IV 6 25 7 CazarmeiLizureanu
Seneslav Voev. (f.Caragea Colent ) D' 9 2 II 4 18 4 So. LambruIpsilante
B 14 3 II 12 6 FranclinCarol
1

1
1

&le. Septemvrie 13, Nr. 1-83 al 2-76 E, 16 4 III 6 25 7 UranusPuilor


restul numerilor . . . . H, 17 4 III 6 28 7 PuiaorIspiresca
Septembrie 13 prelungirea . . 1 17 4 11 6 30 6 Ispirescucom. Lupeasca
'
FA. PP
. fd I E 15 4 11 6 26 7 Din 13 Septembrie
fd. II . . . F 16 4 ill 6 25 7 Din 13 Septembrie
134a ,, (Pulaor) plata, hard F 15, 3,4 111 6 29 7 13 Sept. colt Puiaor
Pei ,, E 16 4 11 6 25 7 Din 13 Septembrie
Intr. Serban C " B' 22 6 III 5 23 6 Din Martiaorj
Str. $erban Gh. B' 7 2 3 93 1 Cal. lac. Tel.Pr. Nicolae
, $erban Nicolae K7 2 IV 2 37 8 $os. GiulotiC. F. R.
$erban Nita (f. fd.) . . H8 2 V2 8 P-ta Sf. MariaKnappe
Loc. Serban Vocla, Com. Suburbanti S 11 5 30 6 $os. GiurgiuluiMagurele
Cale. Serban Voda, 1-31 al 2-32 . B 16 4 11 5 21 1 Spl. Unirei Princlp. Unite
33-167 al 34-128 . . . B 17, 4 ii 5 22 6 Princlpatele Unite$incai
restul numerilor . . B, 19 411 5 23 6 $incai aos. Viilor
Alea $erban Voda B 17 411 5 22 6 Cal. $erban Vodit 204
P-ta $erban Vora C 20 5 Ii 6 23 6 By. Moaoiu colt aos. Villor
Str. Serbancscu (Tel) C' 8 2 3 9 3 Maaina de Painelac. Tei.
Fd. Serbanescu (Tei) C' 8 2 3 9 3 Din $erbanescu
Str. Serei, a. Renee Fiquet . . A 12 3 3 2 3 Robert de FlersPopa Rnsu
Drum. Serei Drumul, Cotroceni . I 16 4 I 6 28 7 Drumul TabereiI3 Sept.
Str. Sergent Emil Doctror Prof. . 0 16 3,4 II 6 28 7 Dr. Draa spre Est
Serghiescu Marin (f. Martirului) A 12 23 3 3 Vasile Lascar Papa Rusu
PI Sergiu Doctor cu fundatura . E 10 2 IV 2 33 8 Buzeati Dr. Felix
Serptoti (f.fd.Radu dela Afumati) A' 10 2 3 53 1 Din Radu dela Afumati
, Sevastopol E 10 2 V 2 33 8 Buzoti Victoriei
Sevastopol : . . . . E 10 2 IV 2 33 8 Din Sevastopol
Str Sever Axente (f. Campul Stifler) F 17 4 111 6 29 7 Popa Balint Stan Tabari
Severanu Dr.. . . . . 0 15 4 111 6 28 7 Panduri Dr. Sergent
By. Severin E. Dr. Gl. (f.bv.Palatului) H 14 31V 6 28 7 GLDemostene-aos.Cotrocenl
Str. Sezatoarei . . . . . C' 5 11 21 5 20 6 Vacaroti-Sold.Erou Petre D.
, Sf. Ana (f. Ghica Vocia Tel) . . A' 8 2 1 3 8 3 Sf. TreimeIsprarvnicului
FLta ,, Anton (de Flori) . _. . . B 15 3 11 1 12 6 La incrucla Carol cu Moilor
Str. , A postoli, Nr. 1-5 ai 2-8 . . C 15, 3,4111 6 21 IsvorMihal Vorla
1

restul numerilor . . . . C 15, 4 III 1 21 Mihal VoilaBy. Maria


1

Arhangheli (Tei) . . . . B' 8 2 1 3 8 3 Sf. TrehrteSchetul de jos


II IP Constantin . . . . . D, 13 3 IV 1 31 8 Schit. MagureanuPlevnei
II IP C-tin ai Elena Impirati . . C7 2 3 7 2 Lt.Av.BellerPopescu R. Av.
Dumitru (Tel) . . . C' 9 2 3 9 3 Mo. de paineGl. Lambru
F'A Dumitru (Tel) C' 9 2 3 9 3 Din Sf Dumitru
Str. Ecaterina B 16 411 5 21 E VacirescuBibescu V.
1

II I, Ecaterina (Belu) zis Ecaterina B 22 5 11 5 23 6 NucetuluiPalaului


Elefteriet portiunea . . . F 13 3 IV 2 31 8 PlevneiSpl. Independ.
restul strazii . . . . . F, 14 3 II 6 28 7 Pod. ElefterieKalinderu
, ,, Erarhi (f. Trinitatei Belu) . . C 21 5 11 6 27 6 TichindealNedela
, Gheorghe . . A, 14 3 2 11 6 By. 1 Britianucolt Mollor
P-ta ,; Oheorghe, a. Romel . . . B 14 3 1 1 11 5 lonel Bratianu colt Moailor
Str. Gheorgbe.Nou . . . . A, 14 3 1 1 11 BvIC.Bratianu-Cavafi vechi
Gheorghe Tel . . . B' 7, 2 3 9 3 InginerilorSf. Nicolae
g-la Hie D 14 3 11 1 21 1 Isvor 12 Spl. Independentei
Fd. Me Rahova B 15 3,4 11 1 21 1 Din cal. Rahovei 21
Str. Ion Moai B',10 2,3 3 5 3 FainarilorMorilor
Ion Nou A 16 3,4 1 1 12 6 PatriaNegru Vocli
Ionica . . . C 13 3 IV 1 31 8 BrezolanuVictoriel
IP JP Maria (f.fd. Ciro al fd. dap.
Preotescu unificate) . . B, 16 4 III 5 22 6 011inpuluiPreotescu
Parc Maria, parc H8 2IV 2 36 8 Prin str. Pomenirea
www.dacoromanica.ro
S 44
.

I C. politie I
1

S. comunall
a

poatal
.g

I
. !..,

7 Numele strAzii s =

1 Careul
cs- Incepe se terminA
7LL 03*
03
F. Yi
p. .6
c.s8

S
c.)
,

I
Pia Sf. Maria (f. Gropile Ouatu) . . H8 2 IV 2 36 8 Barba LAutaruDAnclulescu
Str. Mina A 14 3 11 11 6 CAlirasiStelea
1

. Niceta cf. Sf. Vineri Tel)


Nicolae Floreasca) .
Nicolae Jignia .
.
.
.
.
.
A', 8
C6
A 16
2
2
4 11
3 8 3 PArgariSf. Treime
1

3 7 2 C-tin si Elena Minunei


1

12 6 VAcArestiSf. Ion Novi


1

g-la Nicolae elari (UlicloarA)


B .B 14 3 11 11 5 LipscaniDoamnei
1

Str.
P-ta
Str.
'
, Nicolae Tel
Nicolae Tel . .
Petra (f. Plesoianu Tel) . .
B', 8
B' 8
A7
2
2
2
.1 3 9 3 Malca D-lui Teiul D-nel
1
1
3
3
9
8
3 Sf.Gheorghe Colt Comoarel
3 Cal. lac. TeLPrInc. Nic.
Intr. Sava (Colegiul National) . . D 12 3 IV 2 31 8 GI. Berthelot
S-la Spiridon A 12 3 1 12 3 Maria RosettiTh. Masarik
Str. ,, $tefan (f. Rotari) . . . . A' 13 3 1 4 17 4 CAlArosilor-z-Bv. Pache
Fd. $tef an A' 14 3 1 4 17 4 LAnga cal. CAlArasilor
P-ta Stefan . . . . . A' 14 3 1 4 17 4 Sf. $tefan$1 Mihriileanu
Str. Treime (Tel) Nr. 1-17 sI 2-26 A', 8 2 3 8 3 Turnitori -Maica Domnului
" restul numerilor . . . . B' 8 2 3 9 3 Maica DomnuluComoarei
P-ta Trehne Tel B' 7 2 3 9 3 Cal.lac.Tei colt Maica D-lui
Str. ,. Vasile Tel . . . . . C' 8 2 3 9 3 Maica D-luiSf. Gheorghe
Vineri, Nr. 1-21 si 2 22 . . A 14 3 1 1 11 5 MosilorCillArasi
restul numerilor . . . . A 16 3,4 1 1 12 6 CalArasiVActiresti
Sfintii Voevozi D 11 3 IV 2 33 8 GriviteiBarbu Catargiu
Sfintilor . . .. A 14 3 I 1 11 5 By. 1. BrAtianuMosilor
Sibiceanu Costache . . . . 08 2 IV 2 36 8 CaraimanIng. Zablowski
, Sibiu (f. Dorobanti Chianti) . . J 6 2,3 V 2 37 8 GrivitelCol. M. Cihica
Sibiu . J6 2 V 2 37 8 Din Sibiu
..
F'd. . . . . . . .
Intr. Sihleanu Al. Poetul . . . . A' 14 3 11 4 15 6 Din CalArasilor
Str. Sillidelor . . D 14 3 III 1 21 1 By. Reg. Elisab.Gutenberg
Silistra E' 8 2 II 4 18 4 ColentinaPredeal
Silvestru A' 12 3 1 3 2 3 ArmeneascAG. D. Palade
, Silvia . . . D' 8 2 11 4 18 4 01 Lambru -Popa Iancu
Intr. Silvia (Sylvia) Oabrica . . G' 11 3 11 4 18 4 $os. Pantelimon 185
Fd. Simbolului C' 17 4 11 6 13 6 Din Vlaicu Voclit
Str. Simigiu Ion B' 22 6 11 6 23 6 Martisor
Siminocului . . . . . . 13' 17 4 1113 5 Al. Moruzlcol. Papazoglu
6
, Simion Barnutiu (f. Simion) . . B' 21 6 6 27 6 $os Giurgiului
111
Intr. Sirnion Basnutiu . . B 18 4 III 5 22 6 Pc. Ludovic-5erban Vocti
Str. Sirnonide . . . . D 14 3 III 6 25 7 Spl. Independlsvor
Intr. Simons . . . . D 10, 3 IV 2 33 8 Cantacuzlno -Gl. Mann
Str. Simu Anastasie (f. $aguna) . . B. 12 3 1 3 1 3 N. GolescuBv. BrAtianu
Sinagoga, a. Dr. Beck . . . A 16 3,4 11 4 12 6 SI. VineriCluceru Udicanl
:: Sinaia D', 7 2 II 4 18 4 GheraseColentina
Sincai D, 18 4 11 6 23 6 VodAManu Cavafu
Sion V. Doctor Profesor . . . C 12 3 V 2 31 8 tirbei VodACAmpineanu
$ipotul FAntanilor (t. Intr. Nord ) C.13 3 V 1 31 8 AmpineanuCismigiu
Sirenelor E, 16 4 Ii 6 25 7 Uranus Sabinelor
Siret (f. Mihai Bravu Grivila) . I 7, 2 IV 2 36 8 OrivItelCaraiman
Slaniceanu N. Mg. (f.B.pc.Calirasi) E' 14 3 1 4 16 4 Mihai BravuArh. HArJeu
, Slatineanu (f. NIsipari) . . . C 10 2,3 3 3 2 I. G. DucaReg Alexanclru
/ilea SlAtineanu 13.11 3 3 3 2 Din Reg. Alex (pia Lahov.)
Pcl. SlAvescu, parcelare . . . F8 2 2 6 2 By. (Mica 64
Str. Smarandache H. 16 4 11 6 28 7 SebastianDrumul Seret
SmArdan B 14 3 1 1 21 1 DoamneiSpl. Unirei
Smeului (f. fd. CAmpului) . . B' 10 2,3 3 5 3 FilnarilorCAmpului
PC1. S N. I. C. parcelarea I . . . B7 2 3 8 3 Bv.Cap Av. Romeo Popescu
II /I II . . B6 2 3 8 3 Din By. Romeo Popescu
Slr. Soarelui B 14 3 1 1 12 6 CarolOituz
Alea Socec I V E 13 IV 2 31 8 Din Vasile PArvan

..
3
Str. Socolescu I. Arhitect . . . E' 13 3 1 4 16 4 Arh HildeuMalor Coravu
. Sofia . . D8 2 3 7 2 Conf. Balc.Bv. Buzdugan
Sofia A 22 6 1 6 27 6 Corn. $erban VodaOltenita
Solomon I, General . . . 0 16 4 1 6 28 7 PandurlDr. Dras
oltuzului A', 9 2 3 8 3 Maica Domnulul -Judetulul
ontu Maior E 6, 2 2 6 2 MunteanuMaresal Presan
. oroca (I Constantin Mina) . , J9 2 IV 2 34 8 CrAngasiPorumbacu
, Sovata Petra Ciobanu) . . 9 2 V2 34 8 CrAngasiP1evnel
Sovela f. Princ. Elena Orlvita) . .6 1 V2 37 8 C. F. R.Penteleu
. Spaniol 16 3,4 1 1 12 6 CarolBanu Miriclne
Spotaru Milescu Nic. (pcl. Perd.
Obor . . . . . . . E' 11 3 11 4 18 4 Poteci EufrosInaBalcnIul
SpAtaru Niti, zia LAptaru NO . H9 2 V 2 36 8 B. LiutaruPetru Maior
a BpAtarul Precis . . . . E 18. 4 Ill 6 26 6 $os VillorC F. R.(la Sud
www.dacoromanica.ro
45
S,
I

S. comunal
.
z....-t.
,..

'a Numele strizii '0


t.'
g. "a Incepese terming
g Li 8

S.
6'

I
2 3 By. Reg. CarolPopa Petre

01 CV 01
Str. Spatarului . A'012 3 3
Sperantel, Nr. 1-31 al 2-34 . . A 13 3 1 2 3 By. CarolLatina
restul numerilor . . . . A 12 3 3 2 3 LatinftRobed de Fiera
Sperantia Theodor (f. Raion) . C',15 3,4 14 6 DudestiCa1arasi1or

tv 01 el vIr
.
. 1 4
, Spirache Oprescu . . . . A',22 6 11 5 23 6 Sos. OlteniteiMartisor
Spiridon Sfahtul A 12 3 1 2 1 ?Nada RosettiMasaryk
2 IV 2 37 8 Din Flamanda sore Sud

CV C")
Fd. Spiroiu Vasile . . . K9 .
Spitervlui (corn. Dudesti) 5 III 5 24 6 Vaciresti spre Est

vs
Str. . . C' 21
Spl. Splaiul Independentei pentru de-
tan vezi : Indepentei, Splai . Podul Senat.Stiv. Ciurel

1
Sulaiul Unirei, pentru detalii vezi :
Unirei, Splai Podul Senat Lunca Abator.
13 5 Spl. UnireiVicfiresti

c.)
Str. Splalului A' 16 4 1 6
Spoitorilor B' 15 4 1 4 16 6 VulturilorTrinitatif
Fd. Spoitorf, (f, Filomela) . B' 16 4 1 4 15 5 Din str. Spoitori
15 6 CalarasilorGh. Petrescu

V",
Str. $taf etei . . C' 14 3 1 4
, Staicovici D.. . . . . C 21 6 11 6 27 6 Giurgiului Spre Est
, Staicovici N. Dr. (f Cogilniceann,
Nr. 1-45 si 2-18 . F 14 Spl. Independ.Pasteur
ul
CV CV
. . . 3 11 6 25 7
restul numerilor . . . . F 15 3 11 6 28 7
CO
Pasteurfavor (Gib)
. Staicu Vasile . 11 17, 4 11 6 29 7 CAmpul Sebastian
. StAlpeanu C. Lt. Av.. . . . 0, 6 2 1 2 62 Col. M. GhicaZorileanu
. Starnate Costache . . . . B' 20 6 11 5 23 6 VicarestiSecerei
Stamatescu Gr. S-It. . . . . I5 1 1 3 62 Parcul Domeniilor II
Stan Florea Sergent . . . . A 10 2 I 3 43 $tefan cel Mare spre Snd
Stan Tabiri . . . . . F 17, 4 II 6 29 7 Din Rahovei spre Nord
Stanescu Delari . .. . . E 19 6 11 6 29 7 Doina-Sergent Florea Blejan
Stanescu Eftimie (Pcl. Mosoiu) . G' 10 2 1 4 18 4 Str Baicului 112-120
Stnescu Oh. S-Lt. (f. Situcu II) . F'11, 3 1 4 18 4 IanculuiPantelimon
Stinescu Ira . . . . . E 20 6 11 6 29 7 FerentariPiun. Codrilor
Stanislas Cihoski tf. lnparte fd.
Craciun) . , . . . . C 10, 3 I 3 3 2 RomanaCraciun
Pcl. Statescu, a. intr. Podgoriilor . . D 18 4 11 6 26 6 Din sos. Viilor
Str. Statescu Eugeniu (f. Gloriei) . . B 12, 3 I 1 1 3 By BratlanuV. Conta
CFR Statia Bolintineanu . . . . B4 1 1 3 10 2 Prin Av. Banciulescu
Stavilarul Moara Ciurel . . . L 11 3 IV 2 34 8 Sultanica (Moara Ciure1)1
Str. Stavropoleos . . . . . . B, 14 3 11 1 21 1 VictorielSmArdan
pd, Steaua Romani cuprinde str. A-H I 6, 2 IV 2 37 8 GriviteiCol. M. (Mika
Str. Dinu F 17, 4 7 RahovelAxente Sever
11 6 29
tefan 0. Waif Poetul (f. Bordeelor) A' 16 13 6 FlorilorCerna Poetul
4 1 4
tefan lulian (f. Campul Florea) . F 9 2 IV 2 36 8 Frosa SarandiVladolanu
'rjs. $tefan cel Mare, Nr. 1-77 si 2-120 A, 9 2 1 3 4 3 DorobantilorVasile Lascir
restul nurnerilor . . . . B' 10 2 3 6 3 Vasile Lascir Moslior
Fd. Stefan cel Mare I, II, III.. . . A 10 2 1 3 4 3 Din Stefan cel Mare
Str. tefan SfAntul (f. Rotari) . . . A' 13 3 I 4 17 4 CalarasilorBv. Pache
p-ta tefan SfAntul A 14 3 I 4 7 4 St $tefanMihitileanu
Str. tefan Stoica . H 8, 2 IV 2 36 8 GriviteiPomenirea
Stefan Tudor C 8 2 .3 7 2 Dorobanti-Banul Antonache
Stelanache Popescu . . . C7 2 3 7 2 Lt.Av.Beller-SerbanPetreacn
Stefnescu Assan . . . B' 9 2 3 9 3 Ridulescu A.Lizeanu
$tefinescu Petre Cipilan . . . A' 16 4 1 6 13 6 DobroteasaAl. VlahUti
$tefanescu Stefan Elev (I. Rotarl) D',11 3 I 4 8 4 AvrigCimit. Armenesc
teffinescu Tel . . . C' 8 2 3 9 3 St Nic.Masina de pains
tefinescu Teodor(f.Oulmea /iota) A 14 3 I 6 Bv.DomnitelCulmea Veche
4 1

. tejarului E',16 4 14 6 Baba Novac-Ilarian Papip


11 4
Stelea, a. Biserica Stelea . . A 14 3 1 6 By. DomniteiSf. Vinerl
11 1
; 2 1 2 6 2 Sos. KiseleffCogilniceanu

...... .
Stelian Toma . E8
, Stelie Vidrolu ' L 9 2 IV 2 9 7 Langa Crangasi
Sterian Oh. Arhitect . . . . E' 13 3 11 4 16 4 Arh. HarjenMalor Coravu
Fd. Sticlarl A 15 3,4 11 2 6 Baraliel langa Mamnlarl
1

Str. Stifler . . . F 17, 4 III 6 26 6 Cal. Pt ahoveiPopa Balint


. tirbei Barbu (cont. $erban Von) A 22 6 III 6 27 6 By. BrAncoveanu
tirbei Vocli D, 12 3 IV 2 1 8 VictorielSpl. Independ.
Alea tirbei Vochl E 12 3 IV 2 31 8 Din $tirbei Vocla 83
Str. Stockholm (pc. Bonaparte) . . C9 2 1 3 72 BrazilielMadrid
Stoenescu Fratii . . . E' 13 3 11 4 16 4 Vatra LuminoasiCoravu
Stoian si Barba F 16, 4 III 6 26 7 SabinelorVitaf de Plai
, Stoian Mi1itaru B 22 6 III 5 7 6 Sos. ()Rennet Giurgiului
Stoics C. . . . . . D' 12 3 II 4 18 4 Din Sachelarie Visarion
Str. Stoics Stefan (f. Dinciulescu III
sub clmt.) H9 2 IV 2 36 8 GrIvItelPomenirea
www.dacoromanica.ro
S,T 46

C. politie I
S. poatal I

Ocol judecl
I
S. comunall
'g
71

Nurnele strAzii s

Careul

Plana
"6 Incepe se terminA

_
7, .4
u. t..) ci 8
Str. Stoicescu At. Preot Econom (f.
Macovei) I 12 3 IV 2 34 8 Spl. Independ.-Miorita
Stolnicului . . . . . . F7 2 2 6 2 Aurelian -Clucerului
1

Straonicu A. Erou-Soldat (f. Ineluf) B'.21 6 11 6 20 5 Cal Vacareoti-com. Dudeoti


Stteiului (f. Elena Teodorescu) . C 22 6 III Phisului-Mostiote
6 27 6
Stroescu Vasile f. Strabuna) . B' 12 3 11 By. Ferdinand-Horel
4 17 4
aea Stufului J. f d) . . 13 17 4 III 6 22 6 Din Senatului Spre Sud
Str. Stupinei 13' 13 3 11 4 17 4 Zefirului Traian
Sturului K 10 2,3 IV 2 34 8 Ciurel Campul Caracao
Sturza D. A. (f. Mercur) . . B., 12 3 31 3 Nic. Golescu-Dionisie Lupu
1

, Sub Tel . . . C' 8 2 3 8 3 Serbanescu-Sanziana


1

IV 2 32 8 Din BucovInei
..
Suceava (f. Belizarie) . F 12 3
Str. Suhaia (f. Mihalovici L.) . . . D 21 5 III 6 27 6 By. M000iu Sfintii Erarhi
Intr. Sulfinei . . C' 14 3 11 4 17 4 Pc. Ludovic-Calaraol
Str. Sulina . . . . . . . D' 16 4 11 4 14 6 Dristorului-Valcov
Sulitei .1. Popa Stefan II oi Traian
- P. Stefan) . . .. . . . E 21 5 111 6 27 6 Ferentari-Bacus
SUltinica L 11 3 IV 6 34 8 Caramidart de sus -Ciurel
- Sulzer (f. By. Tabicari) . . . A'17. 4 III 5 22 6 Spl. Unirei-Lanriei
Suraia . . . . . . K 8. 2 V 2 37 8 Alion - Flarnanda
Sutaoului (f. Ana Cutarida) . . 1 7 2 IV 2 36 8 Trotuo-Rotaoului
, Suter, a. Episc. Cesarie (Chesarle) C 16 4 11 6 26 6 By. Reg. Maria-Nifon
glea Suter C 17 4 III 6 26 6 Costescu colt Princp. Ileana
Str Suvenir A' 11 3 I 3 6 3 Romani -Palade

T
Str. Tabacarllor A 17 4 11 6 22 6 Pla Bucur-Spl. Unirei
Intr. Tabaci A 17 4 II 6 22 6 Cuza Voda (Biserica Tabaci)
Str. Tabard Stan F 17. 4 11 6 29 7 Rahova-Axente Sever
Taberei Drumul I 15 4 II 6 28 7 Tabara Cortoc.-Drum Serei
Tabla Butii (f . Agica Preoteasa) . J 84, 2 IV 2 37 8 Crangaoi-Giuleoti
liv. Tache lonescu, Nr. 1-21 oi 2-22 B 12 3 3 3 By. Bratianu-Laho% ari
1

restul numerilor . . . C 11 3 3 3 2 Lahovari-Piata Catargiu


Intr. Tacu Inginer D 18 4 11 6 26 6 Din Fabrica de Chibrituri
Str. Taerei A'.18 4 11 6 23 6 Vacireott Spl. Unirei
Tanasescu (Tel) f!.' 7, 2 3 9 3 Cal, Lac. Tel.-By. Ghica
Fd. Tarlei . , , . . . . C' 7, 2 3 9 3 Din Serbanescu spre Est
Str. Tarnava (1. Decebal Grivita) . . J5 1 IV 2 37 8 Col. M. Ghica-Penteleu
Tritarscu N. General . . E' 11 3 I 4 18 4 Din oos. Pantelimon
II Tataru Petre (f. M. Apostoliade) . D 22 5 I/ 5 27 6 By. M000lu-Com Serban V.
, Taut Logofatul . . . . . B' 16 4 I 5 13 6 Apele Minerale AL Moruzi
Teatrului National, oficial Unirei C 13 3 1 3 Cal. Victoriei
1

Intl. Teclu Nicolae 13 17 4 II 6 22 6 Din Serban Vora 140


Cale. Tel Lacul (f. Drum la Tel)
Nr. 1-23, 2-22 . . . . A' 8 2 3 8 3 Barbu Vacarescu-Vidin
restul nutnerilor . . . . B' 7 2 3 9 3 Vidin-Doamna Ghica
Ord. Tel Lacul, parc C7 2 3 9 3 Cal. Lac Tei-Lacul Tel
Loc. Tei, cartier pendinte de corn. sub-
urbana Colentina , . . . C' 6 1 1 3 19 4 Prin cal. Lac. Teiului
Pcl. Tel (Soc. Corn. Loc. Eftine) . . A, 8 2 3 7 2 Din Barbu Vicarescu
Str. Teilor . . . . . . A 14 3 1 1 11 6 Sfintilor-Bv. Reg. Carol I
Teioului (f. Prof. Dr. A. Colorian) A 22 6 11 5 23 6 Sos. Oltenita-Paltineanu
Teiul Doamnel . . . . . C' 7, 2 3 9 3 101. Lambru-Lac. Teiului
By. T. F. F. Telegrafiei fara Fir . . H, 6 1 3 6 2 Penteleu-Bv. Maraoti
Str. Tell Cristian Gl. (f. Luminei) . . C 11 3 3 3 2 Vasiliu-Mussolini
Fd. Tell Cristian GI C 11 3 3 3 2 Din Cristian Tell
Str. Teleorman I. fd. Ferentarl) . . E 19 4,6 11 6 29 Doina-Ferentari
7
Telita (f Vasile Dumitrescn I) . F. 19 4 11 6 29 Din cal. Rahovel
7
. Temioana (f. Ciprioarei) . . . E 12 3 IV 2 31 Cazzavilan-Transilvania
8 ,

, Teodorescu Florea Doctor . . F 14 3 11 6 28 7 Carol Davila-Dr. Pasteur


Teodorescu G Dem (f.Panclurilor) C'14, 3 1 4 15 5 Mitr. Petrescu-Sperantia
. Teodori (Theodor!) 01. Medic . II 14 3 11 6 28 7 Ana Davila -Demostene
, Teodorini Elena (pc. Radorin) . C' 17 4 1 6 14 6 Unfrel-Corbescu
. Teodorolu Ecat. S-Lt LTunaulul) E 11 3 IV 2 33 8 Basarabla-Semicerculul
. Teodoru (Theod.) I.D lug pcl.RMS D. 17 4 11 6 26 6 Sos. Villor spre Est
. Teodoru Inginer (f. Popescu Oh.) C 21 6 11 6 27 6 lay. M000fu-Parc C.F.R
. Teofil D' 8, 2 I 4 18 4 $os. Gherase-Litovoiu V.
Teoharl Doctor . . . . 0 16 4 11 6 28 7 Pandurl-Dr. Sergent
Termopile A 12* 3 , 3 2 3 Serghiescu-Arculul

www.dacoromanica.ro
47

Ocolludec.I
I
I
S comunal
U
41 V

C. polipe
S. poatal
T.+ "S
Numele strzii

Planaa
Careul
'3
az, Incepe se termin
2 c.5 8

I
Tetrat luliu S-Lt Av 2 1 3 7 2 Pc. Principe le Carol

CVCAMC,4,7,
Str. C7
Tezier Jean Adjutant . . . C* 7 2 1 3 7 2 Pc. Principele Carol
Intr.
Fd.
Str.
Tigh ina
Tigrului .
.
..
Thomas Masaryk (f. Silcillor)
. . .
.
.
.
.
Timotei Cipariu (f. fcl. Ghitfi Du-
mitrescu . .
.
. A 12 3 I 1 2 3 G. Cantacuzino V. Lascir
E 10 2 V 2 33 8 Din By Basarab
D 15. 3,4 11 1 21 1 Din Bateriilor
09 IV 2 35 8 Cal. GrivitelBaritin

NMN1.01
. . 2
. Timpului B' 13 3 11 4 17 4 Traian Popa Nan
Tirana D9 2 1 3 7 2 Paris Eliza Filtpescu
Pc1 Tisescu (str. A) a. Elena Teodorini C' 17 4 11 6 14 5 Din A gata Birsescu
Alea Tisescu . . . . . . F' 9 2 11 4 18 4 Din Heliade intre vil
Str. Tismana Minlistirea (f. . D 16 4 III 6 26 7 Rahovei By. Reg. Maria
Loc. Titan, cartier pendinte de corn
suburbanit Dudesti 20 5 Prin sos. Vergului

WM.VMM,I040040,0MCVMMO,O.-LOMMQ:
. . . S 11 4
CFR Titan, halt& S 11 4 20 5 Prin sos Vergulul
Alea Titus (Constantlnescu, f. Pd.) . C 16 4 111 6 22 6 Din Principatele Unite
Str. Toamnei Nr. 1 43 si 2-48 bis . A' 12 3 1 3 2 3 Aureliu Salcimilor
restul numerilor . . . . A' 11 3 1 3 5 3 SalcimilorVittor
Alee Tocilescu Gr. (f. fundAturi) . . F. 18 4 II 6 29 7 Rahovei spre Nord Est
Str. Tokio (f. Pcl Moara Bucuresti) . C9 2 1 3 7 2 RomaLondra
Toma lonescu Doctor . . . G 14 3 111 6 28 7 Carol DavilaDr. Calinderu
Toma Stelian . . E 8 2 I 2 6 2 $os. Kisseleff
Tomescu Nic. Doctor . . . 0 16 3,4 III 6 28 7 I)r. BabesDr. Lister
Alea Tomescu Toma Doctor . . . D 11 3 1 3 3 2 Din Victoriel
Str. Tomis (f. $coalelor) . . . . E'.18 4 11 5 14 6 DudestiDristor
Pcl Toneanu C' 7 2 I 3 9 3 Din str. LAptari
Alea Tonola . . A9 2 I 3 8 3 $tefan cel Mare-lac Tei.
Drum. Tonola, Drumul Putul Tonola . B' 23 6 111 6 30 6 $os.OttenitaCimt.B.Vestire
Str. Topologului (f. Radu Craioveanu) F 21 6 111 6 27 6 FerentariBacus
. Topor Ion Plut. (f. Merisanu N.) . 1,, 12 3 V 6 34 8 Spl. Independ. Stoicescu
, Topraisar (f. BAlAria) . . K 7, 2 V 2 37 8 $os Giulesti C. F. R.
. Traian, Nr. 1-103 si 2-134 . . B'14. 3 11 4 15 6 DudestlCAlirast
restul numerilor . . . B' 13 3 11 4 17 4 CAlArasiBy. Pache
P-ta Traian, halA B' 14 3 11 4 17 4 Tralan colt CAlarasi
Str. Traian Nerva A'16,,, 6 11 5 13 6 VAciiresti Dudesti
. Traian Vasile Lt Av 1 5. 1 V 2 36 8 By.Telegratfara fir-by Ghica
Trandafirilor (Pc. Rahova) . . H 20 6 111 6 30 6 Amurguluicotn. Lu easca
. Transilvartia (f. PAunilor) . . D. 12 3 IV 2 31 8 Teodor AmanBerzei
Alea Transilvania . . . . . . D, 12 3 IV 2 31 8 Din Transilyania-Temisana
Str. Traversi si fd Traversi I si 11 . A 19 4,5 III 6 23 6 Elena CuzaRampa Gunoaie
Treimei (Sf. Treimel Nr 1-17 812-26 A'. 8 2 1 3 8 3 TurnatoriMaica D-nului
restul numerilor . . . . B' 8 2 1 3 9 3 Malca DomnuluiComoarei
Cale. Treisprezece Septembrie
Nr. 1- 83 si 2-76 . . . . E. 16 4 111 6 25 7 UranusBy. Vladimirescu
restul numerilor . . . . G. 17 4 III 6 28 7 VladitnirescuIspirescu
prelungirea . . 1 17 4 11 6 30 6 Com. Lupeasca
Fd. Treisprezece Septembrie . . E 16
. 4 111 6 25 7 Din 13 Septembrie Nr. 11
Str. Treizeci August . . . . . J 9 2 IV 2 37 8 GiulestiCringasi
Trestiei (f. loni(i Florea I. Flo-
reasca) C7 2 1 3 7 2 PapurelSf. C-tin sl Elena
CFR Triaj-Chifila, garft . . . . L 4 S IV 2 38 8 Corn. Suburbani Grivita
Str. Trifoiului C' 14 3 1 4 15 5CAlArasilorGh. Petrescu
Trifoiului (Serban VodA) . . . C 23 6 11 6 27 6Drumul intre vii
Trifu Nic Serg (f. fd Crivineni II) E' 12 3 1 4 18 4Sachelarie VisarionDridu
. TrinitAtil B' 15 3,4 1 4 15 5Traian -Dudesti
Intr. Trinttitii A 81 B (pc/. Dr. EttIngen) A'.15 3,4 1 4 15 5Din Trinitatii
Str. Trofeelor . . . . , . . A. 16 4 II 5 22 6MArtisestiLeon VodA
Tudor Domnul (f. Sf. Maria) . . A' 11 3 3 5 3 Precupetii Vechi-Dragos V.
Tudor $tefan C8 2 3 7 2 DorobantilorBanu Manta
P-ta Tudor Vladimirescu . . . . A' 11 3 3 6 3 Romani Precupetli Vechl
Str. Tudorache Hagi . . E6 2 2 6 2 Mar. PresanLac. HerAstriu
r, Tufisultri (fostal Constanta,$erban
Vodli) . . . . . . . C 22 6 II 6 27 6 Glurgiului cont. $erban V.
., Tugomir Voevod (f. Munteanu) . D' 9 2 1 4 18 4 (11 LambruIpsilante
3 4
Tunarilor . . . A 10 2 3 $tefan cel Mate Romani
. Tunului A 17 4 1 6 22 ,f, Cuza Vocli- Elena Cuza
Turda (f. Georgescu II) . . G 8,, 2 IV 2 35 8 Grivi(a By. Ghica
Turlei . . B' 20 5 II 5 23 6 Din str. Pridvorului
TurnAtofflor . . . A' 8 2 1 3 8 3 SoltuzululSf. Treitne
Turnescu Doctor (f. alea Duzilor) 0.13 3 IV 6 28 7 By. Carol II $os. Cotroceni
. Turnul Eifel ()Wel) . . . . A 8 2 3 8 3 Dln ca). Lacuf Telului

www.dacoromanica.ro
48
T, T, U , V

S. comunall
PlanaaI
Felt-71

S. poatal I

Ocol.judec.
....

C. polifie
5 "a
Numele strzii 5 t- incepese termin

Careul
7,0,

8 Q.
n. ui vi ca c'c'

Str. .Turnu Roeu, MinAstirea (f. M.


Laptaru) K 10 2 IV 2 34 8 CrAngaei-Cturel
Turtucaia E' 8 2 11 4 18 4 Sos. Gl. Lambru-Predeal
Turturelelor . . . . . . C' 15 3,4 11 4 15 6 Mitr. Ghenadie-Trinitatii
Turturicit Serg ent (f. Nic. Teclu
ei Servitutiei) E. 20 5 III 6 29 7 MAgurele-Ferentarl
Tutunari F 19 4,6 III 6 29 7 Magurele-Ferentari

I
Str. -ane H 18 4 111 6 29 7 Moe Alun-Camp. Sebastian
Fd. -Aranilor A 11 3 1 3 4 3 Din Aurel Vlaicu
Str. -Aranu Or. Dr. (1. alea Independ.) 0 14 7 By Carol II-Dr. Calinderu
3 III 6 28
-Aranu Ion D 16 4 III 6 25
7 Ecoul Salvatorului
-Aranu M H 18 7 BroscAriei-Sebastian
4 111 6 29
-Arueanu Pandele Ing. . . F 10 2,31V 2 33 8 Grivitei-Petre Poni
-epee VottA, Nr 1-39, 2-58 B',14 3 11 4,17 4 Traian-Popa Nan
restul numerilor . . . C..13 3 11 4'16 4 Popa Nan- eos. M. Bravu
epee VocIA intre vil . . G'12. 3 11 4 16 4 Cavafu lon-Vatra Lumin.
P-ta fepee Vochi C' 13 3 11 4 16 4 Popa Nan colt Tepee Vodit
Loc. igania-Giuleeti, cartier vendinte
de corn. suburb. Voev. Mihal . S IV 6 39 8 Prin sos Giuleeti
Str. Tintaeului (f. Radu Cutarida) . 17 2 IV 2 36 8 Puecaeului -Plaeului
i, Tichindeal (f. Nic. Anghel) . . C 21 6 111 6 27 6 By. Moeolu-Sfintii Erarhi

U
Str. Udrea (Undrea) Banul . . . C' 18 4 11 6 13 6 Laborator-GrAdinari
, Udricani Clucerul (f. Udricani) A 15 3,4 11 1 12 6 VAcareeti-Matei Basarab
Ulmeanu $tefan . . . . F. 7 2 2 62 1 P. S. Aurelian laugh Chitilei
Sos. Giurgiului spre Est
Str.
Spl.
Ulmetului
Untret Impfirtit astfel :
I-25 . .
B, 22
B, 16
6 III 5 27 6

4 111 1 21
- Pod. Senat.-Lunca Abator.
Pod. Senatului- SmArdan
1
Stanga Dambovitei i 27-87 . . A 16 4 11 1 12 6 SmArdan-MArieeeti
(numere Mei sot) rest. numer. A'17,, 4 II 6 13 6 By.MArAeeeti-LuncaAbator.
Nr. 2-16 . B 16 4 III 1 21 1 Podul Senat.-Serban Vod
Dreapta DAmboy. { 18-130 . A 16, 4 III 6 22 6 Serban VocIA-LAnAriei
(numere cu so() rest numer. B'18, 4 III 6 23 6 LAnAriei-Lunca Abatorului
Str. Unirei (f Robescu, C. F.) . . D',16 4 11 4 14 6 Cal Laptelui-Dristorulul
Pia Unirei zisi ei - piata Teatrului
National . . . . . . C 13 3 1 1 1 3 In fats Teatrului National
, UniversitAtii (f. Academiel) . . B 13 3 III 1 21 1 In fats UniversitAtii
Unsprezece Februarie (1i) . . D. 13 3 IV 31 8 Sf. C-tin- By. Schit MAgur.

...
1

Unsprezece lunie, Nr. 1-17,2-14 C 16 4 III 6 21 1 By. Maria-Principate Unite


restul numerilor . . . C 16, 4 III 6 22 6 Princip. Unite- pia(a Joffre
Uranus . . D 16 3,4 III 6 25 7 13 Septembrie-Isvor
',
Fcl. Uranus (f. 13 Sept.) . . . E 16 3 III 6 25 7 Din 13 Septembrie
Str. UrdAreanu 1 f. CAtuneanu) . G 16 4 III 6 28 7 Panduri-Gara Dealul Spire!
PP Ureche Vasile A. E 74 3 III 6 26 7 lsvor-B P. Haedeu
Urseanu amiral C 10 2,3 1 3 32 Victor Ernmanuel-L.Catargiu
, Ursu Ion Prof. (f. Maidanului) A' 10 2,3 1 3 5 3 Vasile LascAr - Viitor
ed. Ursului, oficial str. BArlei . F 18 4 111 6 29 7 Rahovei-Sos. MAgurele

V
Str. VAcArescu Barbu . . A 8, 2 1 3 8 3 St cel Mare-Princ.Nicolae
, VAcirescu EnAchitA (f. Poetului) B 16 4 111 6 21 1 Bibescu V.-p-ta Concordiei
VAcAreeti, Nr. 1-91, 2-83 . A 15 3,4 11 1 12 6 Baratiel-Olteni
93-159, 1:10 -176 . . . A' 17 4 11 5 13 6 Olteni-Nerva Traian
restul numerilor . . . B'20, 6 111 6 23 6 Nerva Travaian-Oltenitei
Str. Valaori Prof. (f. GAndului) . A' 14 3 11 6 CAliraei-Romulus
4 16
vAlcov . . . . . . D' 15 4 14 6 Th. Sperantia-Negolul
11 4
Eirum. Vales Ranged] (stuful Belu) . , A. 20 6 111 6 23 6 Rampa de Gunoaie-Belu
Str. VAnAtori . . C 16 4 III 21 1 Bateriilor-AzilnI de noapte
1

S-la VAnAtori (f fd ) C 16 3,4 III 1 21 1 Vanittorl-Sfintii Apostoli


Str. VArful cu Dor B. 8 2 3 7 2 Dorobantl-Cornescu
1

i Varnali Doctor E 10 3 IV 2 33 8 Polizu-By. Cuza


I .. VArnav Scarlat (f. lrinel) . . 1 10 2,3 IV 2 34 8 By. Regiel-CrAnga0

www.dacoromanica.ro
49

Ocol judec. I
S. comunall
1
Til

C. politie
I3

po5tal
it E ...
Nome le strizii g.
; 8 la
1

S se termini

Careul
Incepe
1.1: 0Ii F. v) u3 el8t

S
Str. Varnita (f. Nic. T . . . J8 2 IV 2 37 8 Sos. ClurelCal Ferata
, Varaovia . . . . . C 8 2 3 7 2 f arisLondra
1

. Varteianu Artur Malor (f. Razboeni) F 9


.one) 2 IV 2 35 8 Sos.Basarab-Const. Caracaa
. VArtelului (f. Sf. Alexandru Co-
lentina) . . E's 8 2 1 4 8 4 Ohara eLac. Fundeni
Vaselor C' 11 3 1 4 17 4 Moailo Avrig
Fd. Vasilache F' 9 2 I 4 18 4 Din Heliade Intre v11 a Est
Str. Vasile Enache . A'21 6 11 5 23 6 Martilor spre Nord Est
, Vasile Lascar, 1-35, 2-48 . . A 12 2 1 23 By. Carol ` Masaryk
37-79, 50-98 A 12 2 3 23 Magary k , or
restul ourrierilor . . . . A' 10 2,3 3 5 3 Vidor $t in cel Mare
Fd. Vasile Lascir A' 10 2 3 5 3 Din Vasile Laacar Nr. 205
Str. Vasile Lupu F. 10 2,3 IV 2 33 8 Ing. Tardaann Petru Rare
frith. Vasile Nun Prof D 14 3 11 6 25 7 Dir p 1a Cogalniceanu
Str. Vasile Sfantu Tel . . . . B's 8 2 3 9 3 Sf Oh orghe $ rbanescu
Vasile Staicu . rl 17, 4 11 6 29 7 Din Campul Sebastian
Vasile Traian, Lt. Av. (f. A. Pc1.
II Min. de Domenit) . . . I 6,, 1 2 6 2 Col. M GhicaBv. TFF
Vasilescu I. Capitan . . . . 8' 12 3 1 4 17 4 Reg FerdinandStoescu
Vasilescu I. Cap. (f. Log lordan
al prelungirea Ceair) . . . E' 12 3 1 4 16 4 aoa. lanculuiVatra Lum.
Vasilescu Mircea Cap . . . C 16 4 11 6 26 6 JustitieiSuter
Vasiliu Bolnavu Fundatia (f. Piga
Amzei) C 11 3 3 3 2 VictorielBalcescu
Vaaington (Washington) George . C, 9 2 3 7 2 Paris Braziliel (pc. Bonap.)
P-ta Vaaington (Washington) George , Ll 9 2 3 7 2 Pariscolt str Tirana
Str. Vataf de Plai (f. Epicol) . . . E, 17 4 11 6 25 7 UranusBv. Vladimirescu
, Vatra Luminoasa. . . F',.12 3 1 4 18 4 Mihal BravuPantelimon
Vatra Luminoasa I, II . . E' 13 3 1 4 16 4 Din Vatra Luminoasi
Loc. Vatra Marilistirea Cotroceni, cart,
pend. de corn. suburb. Militari S IV 6 40 7 Prin aos Bolintin
Hala Vechituri, hala A' 16 4 1 1 2 6 Cal. Vacireati
Str Vedei F 19 4 II 6 29 7 MagurelePerentari
Velescu 1. Nicolae . . . . C. 7 2 1 3 7 2 Pc. Pane. Carol (Dorobanti)
" Venerei A' 12 3 I 3 2 3 Moailor Toamnei
Veniamin Costache Mitropolitul . D 19 4 11 6 26 6 Cutitul de Argintaos.Villor
, Ventura Grigore A' 18 4 11 5 2 6 La capul Lanarlei
Alea Verde '9 2 IV 2 36 8 Din Constantinache Caracaa
Str. Verdetel C' 15 3,4 1 4 16 5 VulturilorTurtureielor
, Verei A' 11 3 3 6 3 ToamneiG. D Palade
Vergului A 14 3 1 1 1 5 By. DomniteiRobescu
$os. Vergului F' 14 3 1 4 4 4 $os. Mihai Bravu
Intr. Vermont Nic Pictor (f. Pc!) . . A 13 3 I 1 1 5 Din cal. Mosilor 126
Str Vernescu Inginer B 22. 6 II 6 27 6 PeroniFigaraaanu
Veronica Miele F 10 2,3 IV 2 33 8 EminescuMaltopol
: Verziaori A 17 4 11 6 BucurLaniriei
6 22
, Veseliei . . . . . E 20 5 11 7 FerentariC. F. R.
6 29
, Vesparilor A' 10 2 3 6
3 Steel MareRadu d.Afumati
, Vespasian 0 11 3 IV 2 2 8 Golescu DinicuPleynei
S-la Vespiilor, at funditura . A' 19 4 11 6 23 6 Cal. PieculuiTraversa
Str. Vicentiu Babe' .). D 14 3 11 6 6 7 Spl. Independ.Isyor
Vicina (f. Marculescu I) . . . 0 20 6 11 6 29 7 Rahovei (Pc. Rahova)
Vico], Cll. Medic 0 14 3 11 6 28 7 Carol DavilaToma lonescu
Victor Emmanuel III . . . . C 11 3 3 3 2 VictoriaBy. L. Catargiu
Cale. Victoria!, 1 27, 2-30 . . . C 14 3 11 1 21 1 P-ta Senatulul by.Elisabeta
29-75, 32-110 . . . . C 13 3 1 1 3 By. ElisabetaLahovari
restul numeritor . . . . D 10, 2,3 3 32 LahoyariP-ta Victoriel
P-ta Victoria] (f. Capu Podului) . .E9 2 2 32 VictorielKisseleff
Pas. Victoriei (f. Imobiliara, pasan . B. 13 3 1, 3
1 Victoriei 50Poincar
Str. Vidin A' 7 2 Princ. ic.Cal. Lac. Tei.
3 83
Vidra K8 2 IV 2 37 8 $os. CiluleatiRficoroasa
Sos. Viilor, 1 3, 2-56 . . . . D. 18 4 11 6 26 6 By. Maria CFR Giurgiu
restul numerilor . . . . C 20 6 11 6 26 6 CFRCimitirul Belu
Parc Villor, Sem. Central, Pcl R.M.S.) D 17, 4 II 6 26 a Prin str. Ing Teodoru
Pcl. Viilor, parcelare C..R.
F . . . I) 18 4 11 6 26 6 $os. Viilor lg. SpiltarulPreda
Str. Viiaoarel . . . . . C 10 2 3 3 2 113y. CatargiuPovernei
Viitorului, 1 42 , 2-42 . . . A 11 3 3 2 3 DoniclSalainilor
restul numerilor ._ . . A',10 2,3 3 5 3 SalcamilorStefan cel mare
Viitor, ai Viitor A, B, C, Bahl
(numiri neoficiale) . . . C 22 6 II 6 27 6 Stoian Militaru - Plaului
.. Viielie Cinitan 0 16 4 11 6 28 7 Sos. Panduri Dr. Dras

www.dacoromanica.ro
50
W, X,Y
Va
'B Numele strAzii t.q)
i , g.0. 75a Incepese tetIninA
0. PS

u. a g
cri 8
Pas. Vilagros (pasaj) B.14 3 1 Eug. Carada -Victoriei
1 21 1
Str. Vilson (Wilson), I. Vamei si Vienei B 12,, 3 3 Victoriei-Bv. BrAtianu
1 1
Vintila, Nr. 1-9, 2-12 A' 15 3,4 1 5 Olteni-Mircea Vodi
1 12
restul numerilor . . . A' 15 3.4 1 1155 Mircea Vodi-Anton Pan
Viorelelor A' 18 4 1 6 23 6 VitcAresti-Norilor
Virgiliu F 12 3 V 2318 Berzei-Plevnei
Pt
Virginia A' 16 4 1 5135 Vacaresti-Aurora
Visan (Fratii) 1, azi Rogoz B. 7 2 37 2 Papurei-C-tin si Elena
II Visan (Fratill 11 . . B7 2 37 2 Papurei-C-tin si Elena
Visan (Fratii) Ill B7 2 37 2 Papurei-C-tin si Elena
Visarion . . , C 10 2.3 33 2 Benito Musolini-M. Presan
Visarion Sachelarie (f. Crivineni) . E' 12 3 1 4184 Avrig- Cimit, Armenesc
Visinilor . . . . . B' 13 3 1 4 17 4 Traian-Tepes Voda
Intr. Visinilor B' 13 3 1 4174 Din Visinilor
Str. Vistierilor . . E 18 .1 1 6 26 6 Rahovei-MAgurele
Loc. Vitan, cart. pend. de corn. sub-
urbanA Dudesti . . . . F' 20 S 1 4 20 5 Pim sips. Vitan
Cale Vitanului C' 17 4 1 614 5 Dudesti-Bar. spre Oltenita
Str. Vitejescu A17 4 5 22 6 Elena Cuza spre Nordl

......
1
Fd. Vitelului C 16 Ii 6266 Din LibertAtil
Str. Viting (Witting) azi Papadat
Dim. Gl. F., 113 IV 2 32 8 Plevnei-Dinicti Golescu
Vizantea K8 2 IV 2378 Giulesti-C. F. R.
Viad Dracul (f. SmeuratA) . . B' 17 4 11 5 13 5 Apele Minerale-Papazoglu
VIAdescu (f. Alex Odobescu) - C8 2 3 7 2 Lt. Av. Beller-Comescu
1
5"os. Vladimirescu Tudor (fostii sos.
Doamnei) F 17 4 III 6 29 7 13 Sept-Calea Rahovel
P-111 Vladimirescu Tudor Domnul . . A' 11 3 1 3 6 3 Romana colt Toamnel
Pd. Vladimirescu Tudor . . . . 6 2 V 2 37 8 Din str. Lotru
Str. Vladislav Voevod (f. fd. Mun-
teanu) - D' 9 2 11 4 18 4 Calimachi-sos.GArei de Est
ViAdolanu 0-ral F. 9 2 V 2 35 8 Banu Manta-Niculcea
g-la Vlidoianu F. 9 2 V 235 8 Gl. VIAdoianu-Niculcea
Str. Vlahuta Alexandra (f. latropol) . A' 16 4 11 6 13 6 Col. Papazoglu-Nerva T.
Vlaicu Aurel (f. Titranilor) . . A11 3 1 3 4 3 GI Lahovari-5tefan c Mare
ed. Vlaicu Aurel, zisit Ctin. Ma-
rines cu . . . . . . B 9. 2 I 2 4 3 Din Aurel Vlaicv Nr. 152
Str. Vlaicu VodA (f. Simbolului) . . B' 17 4 11 4 13 6 Vlad Dracul-BrAndu*ilor
5os. Voevodul Mihai (HeristrAu) . . E 2. 1 1 1 10 2 HerAstrau-Bineasa
Intr. Voevodul Mihai A si B (Hera-
strAu) D. 4 1 1 1 10 2 Din sips. Voevodul Mihai
Str. Voevozi Sfintil D. II 3 V 2 33 8 Grivita-Bv. Catargiu
Voinescu F' 11 3 11 Baicului-Ffintnica
3 18 4
Voinicului C'15., 3,4 16 6 Turturelelor-Verdetei
11 4
Vornicul Mogos B' 13 1 11 4 17 4 By. Tache-Plantelor
Vrijitoarei A11 3 I 3 4 3 V. Lan:M.-GI. Lahovarl
Vrancea J6 1 I 1/ 2 37 8 Grivitei-Col. M. Ghica
Vulcan C 16 3,4 11 21 1 Apolodor-Antim.
1
Vulcan Samuil Episcopul G 17 4 II 6 29 7 Cal. 13 Sept. - Sebastian
111ea Vulpache D8 2 1 3 7 2 Eliza Filipescu- Ankara
Str. Vulturilor B' 15 3,4 11 4 15 5 Parlumului-Th. Sperantia
Intr. Vulturilor B' 15 3,4 11 4 15 5 Din Vulturilor spre Est

W
Str. Washington George . . . . D9 2 1 3 7 2 Paris-Brazillei
P-ta Washington George . . D9 2 1 3 7 2 Paris-Brazilia
William Nelson Cromwell : . D8 2 1 3 7 2 Vulpache-Ankara
E0. Wilson (f. Vienei si Vimei) . . B 12., 3 I 1 1 3 Victoriel-Bv. BrAtianu

X
Str. Xenopol D. Alex. (f. Columb) B 11. 31 1 3 1 3 Bis.Anglicani-Cantacuzino

Y
Str. Yorceanu Ing. (f Birjaril Nol) A' 10 2,3 1 3 5 3 V. Lascir Stefan cel Mare
Ypsilante Voevod . . . : D' 9 2 11 4184 $os. Gara de Est-Litovoi V.
www.dacoromanica.ro
51

Ocoljudeci
comundi
I
Felt-71 U

C. politle
pWal
cc. .L. =
Numele strAzii 7 Incepe se terminA

Caren]
'7,'
cc "-di
68

S.
S.
E.

Z
Str. Zablovakyinginer . . . 08 2 V2 36 8 Col. M. OhicaGolescu
Zabrautului (f. Nae Dual irescu) . E 20, 6 III 6 27 6 FerentarlSadului
, Zagoritz Al. Arhitect . . . . E' 13 3 11 4 16 4 Pc. CAlrastMihai Brava
. Zaharescu E 20 6 ill 6 29 7 PAunasul CodrilorSadului
, Zaharia G 10 2,3 IV 2 35 8 By. Basarab C. Marinescu
fid Zaharia . H 16 4 III 6 28 8 Din loan Ghetu
Pcl. zaharia, azi intr. 0-ral CantIlli . C 10 2,3 1 3 3 2 Din str. Slatineanu
Fd. Zalhanalei F' 16 4 11 6 14 6 Str. lsvorul nou
Intr. Zalomit C 13 3 IV 1 31 8 BrezoianuCismigiu
Str. Zamfir Olaru F 18 4 III 6 29 7 RahovelTutunari
PcI. Zatnfirescu si Radorin . . C' 16 4 11 4 14 5 Th. Sperantia (Raion)
Str . Zamfirescu Duiliu . . . . D 9 2 I 3 7 2 L BlankParis
Zarafi (pasaj) . B 14 3 11 1 12 6 LipscaniFranklin B
, Zarzavagi ilor, a. Petra N.Dumitrescu C' 21 5 11 6 24 6 Cal. VAcAresti com. Dudesti
13c. Zaverei A' 15 3.4 II 1 12 6 Mar. Ghenadie Olteni
Mr. Zboina Neagra J 8. 2 IV 2 37 8 Giulesti spre Sud
. Zborului (Sborului) . . . A 14 3 Il 4 1 3 MAntuleasaT. $teffinescu
. Zebrului D 16 4 lii 6 26 7 AntimLibertAtii
Zece Mai (CrAngasi) . . . 2 V 2 34 8 CrAngasiGiulesli
FIL Zece Mal (CrAngasi) . . . 9 2 IV 2 34 8 Din Str. Zece Mat
Str. Zece Mese 123 11 4 17 4 MosilorOnciu
. Zefirului B' 13 3 II 4 17 4 Traian Dr. Burghelea
. Zidaru Panait 0 19 4 III 6 29 7 Din fd. Clobanului
. Zidaru Pim H 18 4 iii 6 29 7 ChiaburuCAmp. Sebastian
. Zidurilor . . . . . D' 11 3 II 4 18 4 $os. M Brava Pantelimon
, Zidurilor Mosi C' 10 2,3 11 4 18 4 13v GI. Lambru Pantelimon
Zidurilor intre Vii . . F' 10 2,3 II 4 18 4 Gara de Estlac. Fundeni
Zilot Romanul H9 2 IV 2 35 8 Barba LAutaruP. Malor
Zinca Goleasca 1 10 2 3 V 2 321 8 GiulestiOrAd. Grant
ZIAtescu Doctor (f. SArbeascA) . D' 13 3 11 4 16 4 AgriculloriMihail Brava
Fd ZIAtescu Doctor D' 13 3 11 4 16 4 Din ZIAtescu Dr.
Alea ZIAtescu Dr. : 0,12 3 11 4 16 4 Din ZIfitescu Dr.
Str. Zmeului (f. fd. Ctimpului) . . . B' 10 2,3 11 3 6 3 FAinarilorCAmpului
Alea Zoe D8 AlexandruAnkata
2 11 3 7 2 Ales
Str. Zoe Grant GiulestiC-tin Grant
110 2,3 IV 2 34 8
Fd. Zoita, zisit si Joan . . . . F 18 4 III 6 29 7
Din cal. Rahovel
Str. Zori de Zi (pc Rahova) . . . 0 21 6 ill 6 30 6
$os. MagureleLupeasca
. Zorileanu Mircea Maior Aviator . 0 6 1,2 2 6 2 Col. M. Ghicabv. Mfiristi
1
Zorllor, a. Demetriade Aristide,
Artist C 13 3 IV 31 8 BrezoianuSf. Ionia 1
Ales Zorilor . . . . . E, 22 6 II 6 17 6 FerentariNuffirului
Str. Zosimma D. prof. (f Gr. Pkolanu) H 7 2 IV 2 36 8 PomenfreaCol M. Ghica

Omisiuni si schimbari intervenite in .timpul tiparirii


intr. A $os. Voevodul What Heristriu E 4 1) 1 3 10 2 lieristrAu
Str. Apostoll Slintii, nr. 1-5, 2-8 . C 16 3,4 Iii 6 21 1svorMihal 1 Voda.
restul numerilor . . . . C 15, 4 lii 1 21 1 Mihal Vol:IABy Reg. Maria
P-ta Basarab, hali, piatA alimentari 36 8 Bailers Grivitel
. G 10 2 IV 2
Loc. Belu, cartier din com. suburb.
Serhan Voclii C 21 5 III 5 27 6 Cimitir Belu $erban Vodi
Bucureatii-Noi, corn. suburbani . S IV 2 38 r8 Prin Calea Grivitei
6.sa Casa Anticarilor C, 14 3 III 1 21 1 Vama Postei Spl. Unirei
Al ee CazArmil if Costinescu Emil) . D 16 4 III 6 25 7 Din Cazirmii
Str. Colorian A. Prof. Dr., a. Teisului A 22 6 Ill 5 23 6 $os. OltenitaPaltineanu
P-ta Cotroceni 0 13 3 IV 3 34 8 $os. Cotr. colt Spl. Indeo.
Str. Donciu tHeristritO, cu intr. A si
B (f. drum la faor. Donciu) . B, 6 3 10 2 Lac.Floreasca Fsbr. Donclu
1 1

7.1 Elefterie SfAntul, portiunea . . F 13 3 IV 2 31 8 Pievnei Spl. lndependentei


restul strAzii F. 14 3 111 6 28 7 Pod. Elefterie Calinderu
.1 I Elie Radu lug. (f. Gutenberg, . C. 14 3 III 1 21 By. ElisabetaSpl. Indep.
1

Florea fAlejan Sergent (f. Eusta(iu) E 19 7 TeleormanVeselief


6 III 6 29
13!ta Girei Gentrale (garli in proect) . F 13 8 Eletterie colt spl 1ndepend
3 IV 2 31
Str. Ionescu Gion Prof. (f Columbelor) A' 14 3 II 4 14 6 CalArasi Logofatu Udriste
P-ta lunie 8 (f. hala Bibescu Vocli . B 16 4 111 1 21 1 Spl UnireiBv. Maria
Str. Marini Popa Av (Pc. Pr Caroll . C 7 3 7 2 Beller Popovici
Loc. Marele Voevod Mihal IF Pr. 21 1
Carol), comunii suburbani . S ly 2 39 8 Prin $os. Oluleati
Str. Moga Alex Sublt. (f. Scurti) . B' 14 3 11 4 16 6 Mitrop. Petrescu Lucaci
in www.dacoromanica.ro
Urleanu Barba (f. Brinzescu) . H 16 4 1111 6 281 7 Din sos. Panduri
52

OPIS
Humid vechi, azi desfiinfate, dar ramase In uzul public fi numirile
noui, oficiale, care le corespunde.
Fd. Abrud, a Baritiu Georgie . . G 9,,, Str. Elefterescu, a. Teod. Rudeanu G 9
Str. Academiei, a.Poincare Raimond B 13 Enei Bisenca, a Louis Barthou B 13
By. kcademlei, ingL la by. Carol I B 14 rd. Epicol, a. Ene cu Erie . . E
Mr. Agica Preoteasa, a Tabla Butii J 8,, Str. Epicol, a Vataf de Plat . E 17
Albiaoara, a. Sallnien General B' 12 , Epicol (partial), a. Lt. Lintea P. F 16
Alex. cel Bun, a. Dobrogei . E 12 Episcop Nifon, a Salcetului . C 22
Amzei, a. Vasiliu Bolnavu . . C 12 Epurilor, a. V. Braniate Dr. . B 15
Anghel Nic. a. D. Tichindeal . C 21 Erbarlei, a. Diuvara Doctor . 0, 13
Antonica, a Buruiani G. Cpt. F 12 Ermina, a Maria Cuntan . . 0 17
Apostol, a. Dumbrava Bucura A' 17 Errnitului, a. Banu Mihalcea . D 15
Apostoliade Maria, a Thant P. D 22 , Ermitului, a. Florian Aron . . A 12
Arhitectilor, a. Murgu Eftimie C' 15 Esculap, a Lueger Dr. . . D 12
Atelierele CFR, a Prun.ru . J 8 Eustatiu M , a. Blejan FL Serg E 19
rd. Baicului II, a. Conache Cristache F' 11 atr. Excelsior, a. Bratianu Dumitru B 13
Str. Bajenaru, a. Claudian Maior Dr. F' 12 Str. Fabrica Cutarida, a. Rotaaului . I 7
Maria, a. Topraisar . . . K 7, Fariseului, a. Argea . . B' 11
Bandi Ignatiu, a. Comarnic . E' 9 Fantanei, a. 01. Berthelot . . D 12
Barbatescu, a Bratescu Voineati E 18 Fd. Ferentari, a. Teleormanul . . E. 1 9
Batranilor, a Balaaanu Alexe . B 17 Ferentari I, a. Vedei . . . F 19
P-ta Bibescu Voda, a. 8 funie . . E 16 Str. Fetei, a. Bogdan I. Profesor . B' 10
Str. Birjarii Noi, a forceanu lug. . A' 10 Filomela, a. Nic.Gane si Spottori B' 15
Birjaril Vechi, a Episc Radu . B' 11 Filomela, a. Patti cu Roafa . B' 15
PP
Biserica Enei, a. Louis Barthou B 13 rd. Filomela, a. Spoitori . . . B' 16
Udricani, a Barasch I. B 15 Str. Fiquet Renea, ravine la Cara-
Alea Blanc A, a. Blank Louis, Arh. D 9 giale I L A 12
B, a. Argentina . .D9 Cale Floreasca, a. by. Banciulescu Av. B 9
SV r Boiangiu Gh., a. Magheru Gl. C 8 Floreasca, a. Popescu Romeo
Botezatorul loan, a. Sadului . E 20 Cpt. Av. By. . . . . B 6
Broateni, a. ingl la Cuza V. . A 18 , Floreasca, a. Ay Craiu, By. . B 8
, Buciumului, a Pop de Basesti B' 12 P-ta Flori (de), a. Sf. Anton . . B 15
P-ta Butculescu, a. Lambru $tefan F' 12 Str. Foca, a. Dr. Brandia . . 0.13
Str. Caliraaanca Cat. Grecescu a. P (a Foiaor, a Regele Ferdinand . B 12
Gilortului C 21 Str. Fratii Berceni A, f. R. Popescu,
Campoduci, a. Moruzi Alex. B' 16 a. Darian Lt. Comandor . C 7
Camp Camp.Cost., a Putul lui Craciun J 5 PI Faith Berceni B, a. Oculeanu
Str. Campul Slither, a Axente Sever F 17 Octav Av. C7
P-ta Capu Podului, a p-ta Victoriei E 9 Frumoasi, a Cantacuzino Gr Gh D. 10
By. Centuriei, a. Principal, Rahovei 0, 20 Frunzei, ingl. la str. Borangicul D' 13
Str. Chimistului, a. Haadeu lulia . E 11 Str. Furiilor, a. Racovi(a Dimitre . A' 13
Clinciu Nic., a Butoianu Medic G 14 Gabrielescu Gr.,a Lt.Robescu R F' 12
Chitilei, a. Racotd N . . . F 7 Gabroveni, a. Franclin Boullion B 14
Ciobandaului, a. Borangic . . D' 13 Gaitanari, a. Aron Pumnul C 22
Clementei, a. Rosetti C.A.. . B 12 Gaitanari a. Raion) Marinescu
Cocoattlui, a Apostol Margarit .E' 14 Caporal . . . . D' 15
Sos. Colentina, a. by, Lambru Gl. C' 10 Ganea Octavian, a Goga Tel A' 6
Str. Colorian Dr., a Teiaului . . A 22 Gandacilor, a. Stan Poeta C' 13
IP Columbelor, a. Ionescu G. Prof. A' 14 Gandului, a. Valaori I. Prof. A' 14
Columb, a Xenopol A. D. . B 12 eFR Gara FHaret, a Gara de Sud C, 18
Cometa, a I. G. Duca . . . C 10 Gara Obor, a Gara de Est E' 10
Alea Constantinescu Titus, a. Titus C 16 Gara de Est, a. Gl. Murgescu E' 11
Str Corabiel, a Clmenceau . , C 12 Georgescu I, a. Abrucl . G 18
Alea Costinescu Emil, a. Cazarmit . D 16 PP II, a. Turda . G8
Str. Covaci, a. Oituz . . . . II 14 Ill, a Cluj . . G 8
Crivineni, a Lt. Sachalar e . E' 12 Ghica VodA Tel, a, Sf. Ana A' 8
Fd Crivineni I, a Georgoscu Dridu E' 12 Ghinescu, a. lonescu Maior E' 12
, Crivineni II, a. Trilu N. Sergent E' 12 Gogoailor, a. Iniaor . . D' 13
S;r. Culmea Noua, a. Stehinescu 1'. A 14 Gratioasa, a Costache Balacescu B' 14
Cutarida Ing. a Puacaaului . I7 Greceanu Grigore, a. Motrului C 21
By. Dada, a Bratianu Vintili . . B 11 rd. Gripescu, f. Treinatatii, a. Sf.
Str. Daniil Mitrop., a C. F. Robescu A 14 Erarhi C 21
, Dfinciulescu, a. $tefan Stoica . H Str. Gropile Raionulul, a, Anestinilor D' lo
. Diaconeselor, a Spiru Haret . D 12 Gropilor, a. Nic. Fleva . . B' 16
Dionisie, a. Dionisie Lupu . B 11 Grozavescu, a. Nic. Bazar . F' 12
Dorobanti, a. Alex. I. Reg. J-Sl. B 10 Gura Oborului,a. GI.Mariaescu D' 11
Dosul Cant., a. ht. Andreescu C 8 Gutenberg, a. Radu Elie . . C 14
BY Dreptului, a. Cuza Alex, Ion . F 10 Hanul Petrescu,a.Alea Rumeoara B' 12
Str. Drumea Velciu, a. Papurei .C7 Heliade Hoai, a. Rad.. Heliade D'10,
, Dumitru Sf., a. Balaceanu . . B 14 Heliade, a. Poetul P Cerna . A' 16
Durnitru Laptaru, a.Niculescu T. F' 11 Heliade, a. ( hirlac Ion Sergent D' 10
Duzilor, a. Borangicului . . D' 13 $os Herastrau, f. prelung Dorob
Alea Duzilor, a Turnescu Doctor . 0 13 a. Mareaal Presan . . . D 7
Str. Egalitatii, a. Saguna Mitropolit C 16 Str. Herminei, a Cuntan Maria . . 0 17

www.dacoromanica.ro
53

Str. Hontig, a. Epis. Samull Vulcan G 17 Str. Pula Buescu, a. Calonfirescu . A 14


Hramuluf (1-iiramuluD a. Pau le- Pandurilor (Raioni, a. Dem.
P7
scu Alexandru . . . C' 14 Teodorescu . . . . C' 15
Alea lancului, f Lt. Gh. Ghinescu, Pl Pantelimon, a. lancu Capitanu B' 12
I, a. Ionescu Atanasie Maior . E' 12 Parlamentului, a. Saligny A. Ing. C 14
Pkului, a. Papiu Ilarian . . E' 16
Str, Icoanei, a. Lahovari General . A 11
17
Ignatiu, a. Stoica Ludescu .G9 , Pastorului, a. Mgt la str Oitelor A 16
!nasal Th. Av., -. lanina . .C8 Paulescu Alex., a. Hramului
PP
Imobiliara, a. Victoriel B 13 (Hirarnului . . . . D'13,
Pas. . .
Imprimeriei, a. Gutenberg . . D 14 Paulina, a. Oarca Ion . . . G 16
Str.
loan Botezatorul, a. Sadului . E 20 Patin Vas Prof., a. Cristescu
Ioana, a. Protopopescu Lt. Dima Lt
Col Av. C7 Fd. Peles, a. Mierlei . . . 13. 9
lonescu E., a Bratulescu Fratii D 21 Str. Penovici, a. Cornetului . . B 21*
PP

1, lonescu Tache, a. M. Antonescu H 10 . Pensionatului, a. Vas. Boerescu B 13


lonescu Nae, a. Nucetului . . C 22 , Pescari, a. Ganovici . . . C' 14
lonescu N. Ing., a. Paltinisului B 22 Petrescu Al., a. losif Niculescu F 18
PP
lonescu Tei, a. Sanziana
. . C' 8 lancu, a. Manu V. Lt E' 12
lonita Florea, a. Trestiei . . C 7 Hanul,a alea Rume, ara B' 12
77
II a Nufarului .C7 Plata Amzei, a. Vasilitt Bol-
PP
, Ill, a. Lianei . .. B1 107 navu Fundatia . . . .C 11,
PP
Irinel, a. Scarlat Varnay . By. Pieptanari, a GI Mosoiu . . D 21
Xiea Isvoranu A, a. Murgoci . D 17 Str Placintei, a. Beller Av. Lt .C7
Str. 3arcaleti, a Donici Oh. Sergentul G 19 Plesoianu Col. a. Missaila Gh. H 7
sos. Jianu, a. By. Buzdugan Gh. Gr. a.ZosimmaD.Prof. H 7
Regentul . . D7 Tei, a. Sf. Petre . . A' 8
Podul Malt, a. Borzesti . . B' 10
Str. Labirint, a. Petrescu Ghenadie
Mitropolit A' 15 Pompiliu Numa, a Dona G-ral Et 12
Fd. Laptaru D., a. Niculescu Tanase F' 12 . Pomul verde, a. M. Hagi Moscu F 9
F 16 Popp, a Timus Episcop . . B, 9
Str. Lautari 1, a Dinicu Gh. . A 12
Fd Lautari 11, a. Ciolac Cristache . F 16 Popa Chitu, a Donici . .
Str. Lipcanului, a. Ina la Donici . A 12 Fd. Popa Nan, a. str. Costaforu . C' 13
Fd. Lirei, a. Cosbuc . . . C' 12 Str. Popa Nic., a. Adrian . . . F 16*
Str. Locotenentului, a. Carp P. CM. B' 15 Popa Stefan II, a. Sulitel .. E 21
PP
Logofatul lordan, a. lonescu B. E' 12 Popescu Nae, a. ManastAgapia K 9
Luminei, a. Cristian Tell Gl. . C 11 Popescu P. a. Manast. Varatec K 9
Lunei, a. Mihu Copilul . . I 12 F"d. Popovici A., a. Princip Maria D' 10
Mace lari, a. Ciurcu Al. . . 13' 16 Str. Popovicl Dan, a. Cannului . E 20
Macelari Gropile, a. Fleva Ni- Potcovari, a. Saita I. G. . . A 14
'71
colae EV 16 Precupeth Vechi, a OLE. Bro-
Fd. Macelan, a. Dragota Judetul B' 16 steanu . . . . . B 10
str. Macovei, a. Stoicescu Ec.Preot I 12 Primayerel, a. Bfilcescu Nic. . C 11
Maidanului, a Ursu Ion Prof . A' 10 g-ta Princip. Maria, a. Reg. Maria D 16*
Va. MaiorCoravull,a.CptAndreescu E' 13 By. Princ Mircea (Gherase a.Azuga E' 8
III, a. Lt Ho gos Gh. E' 13 Str. Princip. Mircea (Serban Vocla)
ar. Manea Brutaru, a.G1 Budisteanu C 12 a. Mg. lacovache . . . C 21*
Manu, a. Banul Antonache B 7* Froectata, I. Petrescu I, azi
. E' 12
PP
Martirului, a. Marin Serghlescu A 12 Victor Manu . . .
PP
Masinel, a. Maiorescu Titu , C' 11 Prudentei, a. Dianei . . . A 13
1,1ta MatacheMacelaru,a.Sotescu Dr. E 11 Putului, a. Dosoftei Mitropolit . C. 19
S-la Matei Basarab, a. Ruinelor . A 14 Putului, a. Cavaler lancu de
Str. Minervei, a. Conta Vasile . . B 12 Flondor B' 12
Mircea (F'anduri) a. Frunte Lath.' G 16 Raionului, a. Sperantia Th. C',15
Mitralierei, a. Ghenea General C 15 Raionului Gropile, a. Anestinilor C',15
. B 13
17
Modei, a. Pictorul Grigorescu . C 12 Regal, a. Briand Aristide
PP
Morfeu, a Moroiu Ctin . . D 16 Reg.Carol I, Tel, a. Malca D-lui B' 8
71
Murelor, a. Duzilor . . . C' 13 Reg. Carol Tel, a. Glucozei . A', 7
Miller, a. Mihnea Vocla . A 16
. Regulus, a. Scipione . . G 10
Nacu Ctin, a. Fortunei . . A 13 Renasterei, a. Sion V. Dr. Prof. C 12
By. Neatarrikii, a Marasesti . . B 22 Rinocer, a. Odobescu Alex. . D 14
Str. Nic Anghel, a.Tichindeal Dtru C 21 , Robescu CF (pc. Radorin) azi
Niculescu Col., a Fagetului . C 22 Unirei D' 16
71
/7 Niculescu Ritz, a. Busteni . . E' 9 P-ta Ramat* a Lasck Catargiu C 11
Niculescu S. col., a Bradetului C 22 Str. Romeo Popescu, a. Dalian D. Lt C 7
PP
Nicusorz a. Ghelmegeanu . . G 16 Roseti Luther, a Falcoianu . 0, 11
Obadata, a Dealul Ciresoaei . B' 17 Staicu, a. Carlova Vasile B' 16
Oborul Nou Bis., a Popa Lazar D' 11 Rotari, a. Caragiale 1. L. . A 12
Rotari, a. intr Avrig . . D'11.
PP
Occident, a. Basarabia . . E 11 Fd. .

AYea Odobescu Alex., a. Vlaciescu . 13* 7 Str. Rohr; a. Elev Stefinescu t E' 11
Str. Olteni Serban V.) a. Alunisulul A 22 Rublasu, a. Varfu cu Dor. . . 13,, 8
Alea Outer, f Gib, a. Strandul Bra- Sachelarle, a. Frasinetului . . B 22
gadiru F 15 Salcia, a. Aurelian P. S. . . F7
Str. Orhei, a. Harsova . . . D' 16 Salcillor, a. Massaryk . . . A 12
Orzarl, a. Damaschin Episc. E' 14 Salcutei, s Palade G. D. . . A' 11

PIcel, a. Schitu Darvari . A 12 Skbeasca, a. Lt. Dr. Zlatescu D'12.


Palat Cotroceni, f By Nou, Sarbilor, a. Brumkel . . . A 16
a. Severin Em. 01 Medic . H 14 Skindar, a. Mille Constantin . C 13
Palat. Justitiei, a. Danielopol Gh. C 15 Plta Sarindar, a. Cercul Militai . C 13
1.1

www.dacoromanica.ro
54

Str. Satucului, a Stanescu Gh.S-Lt. F' 12 Thomson Lord, a. Duca . . C 10


, Satucu I, f. Vast le Hun Prof. Toneanu, a. lonescu Anton . E'.12
a. Cristescu Dima S-Lt . D'.11 Traian Grivita, a. Caraiman .H7
, Satucu H, a. Stanescu Gh. S-Lt F' 11. Treinatatii Bellu, a. Sfintii Erarhi C 21
.Saul, a. Dr. Schachman . . A 15 Triumfului, azi Papazoglu
,Scaune, a. Filipescu Nicolae . B 12. Lt. Col. . . . . . A',17
coalelor, a. Istriei . . . E' 18 Tudor Calin, a. Calimanest . J 9
. coalelor, a. Tomis . . . E'.18 Tudor Mitu, a. Varnale Dr. . E 10
galei, a. Clabucetului . . .1 S Tunari, a. Nastase Pamfil Serg. A 9.
. Sculpturei, a. Bertha lot Gl. . D 12 Tunsului, a. Teodoroiu Ec. S-Lt. E 11
. Scurtd, a. Moga Alex . . . B' 14 Turcului, a. Chisinau . . . E 10
Fd. Sebastian, a. Aureliu Ciurea . G 17 Pranilor, a. Aurel Vlaicu . . A 11
Str. Serei, a Fiquet Renee . . . A 12 TePes in vii, a Coravu Ion Maior E'.13
Drum. Serel, a. Ainurgulut . . . G 21 Tepes Voda, f. Ciobanas, a.
Str. Servitutii, a. Turturica Sergent E. 20 Borangicului . . . . D' 13
Sf. Alex, Gherase, a. Varteiului E' 8 Tone Ghita, a Diocheti . . J 8
Dumitru, a Balaceanu . . B 14 Tone Nicolae, a. Varnita . . J 8
. Maria, a. Domnul Tudor . A' 11 Udrea, a. Banul Udrea . . C' 18
. $elari, a. ingl. la Blanari . B 14 Udricani, a. Clucerul Udricani A 15
Nicolae (Tei) a. Judetului . A' 8 Udricani Bis., a. Barasch Mitt A 15
Spiridon, a. Rosetti Maria A 12 Umbrei, a. Cretulescu N. Dr. . C 12
PI 1
(Tei) a.Ispravnic. B' 8 Ursului, a. Ilarie Chendi . D' 12
PP PP a.Cuparului B' 8 Vaporul lui Assan, a. Masina
$tefan (Tei), a. Alex. c. Bun C' 7. de Paine C' 9,,
Vineri (Tei), a. Sf. Niceta . A',, 8 Fd. Vaselor, a. str Maiorescu Ion B'.11
, Voevozi (Tei), a Sanicoara C' 7 Str. Vasilescu Ghiti, a. Dr. N. Clinciu E 16
7, (o parte) a. Coltei . . B 14 PP
Tanase I, a. Cagan
Sinagoga, a. Dr. Beck . . A 15 gadea . . . . A' 10
Slavici, a. Principele Nicolae . A' 7 Vasile Lupu (Tel', a. Sanmedru A' 6
Soarelui, a. Aman Teodor . D 12 Vasiliu, a Dragalina Ion G-ral E 14
Roimultu, a. Halfon I . . . A 15 Vacarescu I, a. Bihorului . . G 11
olon, ingl. la str. Silvestru . A' 12 Vacarescu II, a. Banat . . G 11
Spatarul Preda, a. Cariagdi . E' 14 \Tamil, a. Wilson . . . . B 12.
Spiridon Sf., a. Cuparului . . B' 8 Vantului, a. Mantuleasa . . A' 13
- Spiroiu, a. Borneauu S-Lt . . I 12 Velicu Drumea, a. Papurei .C7
Spitalului, a. Dr. Felix . . E 10 Velicu, a. Tismana Manastirea D 16
Fd. Staicu Macelari, a. fd. Dragota Verde (Filantropia), a. Cara-
Judetul . . . . . B' 16 cas Constantinache . .F9
Str. Stefan cel Mare (Tei) a. Ami- Verde, a. Manu Gh. General . D 10
donului . . . . . A' 6 VA. Vesehei, a. Baiulescu . . . D 20.
PP
Staicovici Cristache, a. Bar- Str. Vestei, a. Ghica Ion . . . B 14
nutiu Simion . . . . C. 21 IP Via Branzaru, a. Mest. Manole 13- 15
Stelea, a. Biserica Stelea . . A 14 PP
Vienei, a. Wilson . . . B 12,,
Str. Stelea (o parte) a Buescu Pada* A 14 Viorica, a. Ionita Cegan . . G 16
Fd. Sterie. a. Greceanu R.. . . H 9 Visan I (Fratii a. Rogoz . .B7
Str. Stiffer Campul, a. Axerte Sever F 17 Viitorului, a. Paisului . . . C 22,,
Stindard, a. Roati Ion . . A 17 Viting, a. Papadat Dimitre . F. 11
Stindardului, a. Doda General . A' 11 Vitelului, azi unificath cu
Stoian Roseti, a Carlova V. . B' 16 Mitrop. Saguna . . . C 16
Strugurari, a. Spiru Gheorghiu C 19 Str. Vladimi escu Tudor, a. Doaga . L 7
Sturza P., a. Maior Popescu Gh E'.12 f. Mitrop.
Surorilor, a. Robert de Flers . A 12 Damil, a. C. F. Robescu . A 14
Suter, a. Episcopul Cesarie C 16,, IP Vladoianu, a Baba Novae . E' 16
Tache lonescu, a. Antonescu M. F 10 Pt Vlahuta, a Dambovicioarei . A' 5
Tache Ticu, a. Arhereu Calist D' 14 Voevozi Sf., a. Sanicoara (Tell C' 7
1I Targul din alai* a Energiei . B' 12 '11 Zabovoiu, a. Giurescu Maior . B,, 10
Tabacari, a. Sulzer . . . A'17. Zamfir Anghel, a. Z. Carcalechi F 18
, Teatrului, a. Millo Matei . . C 13 VA. Zamfirescu Gogu, a. Calnistei . C,, 21
Pia Teatrului, a. Unirei . . . C 13 Str. Zefirulul, a. Penteleu . . . J 5
Str. Teclu N., a. Turturica Sargent E 20 Zefirului pref. a Dr. Burghelea B'13.
Teilor, a. Vasile Lascar . . A'10. Zidari, a. Cozia . . . . F' 10
Telegrafului, a.ElenaPherichide A 10 Zidurilor, a. Bidoianu Ch. Preot A' 11
Teoclorescu Elena, a Streiului . C 22 Zorilor, a Demetriade Aristide C 13

www.dacoromanica.ro
45

AUTORITATI, INSTITUT!! $1 LOCALURI DE INTERES PUBLIC


A
Abatorul Comunal, Spl Unirei, 178 Baia Ovidiu, eaten Mosi1or,309
Academia Agronomica, B-dul MBtBtI, 61 Grivitei, Sf. Voeyozi, 1
Academia de Comert, Plata Romana Bine Mitrasevsky, str. Politiel, 7
Academia Romana, Ca lea Victoriel, 123 Populate, P-ta Bibescu, 1
Aero-Clubul Regal al Rom., Clemenceau, 10 Bazinul cu Valuri Lido", Tache lonescu, 7
Aerodrornul Sc. Militare de Aviatie Otopeni , Strand ,Kisseleff-, alea $c. Agric.
Aerogare, Air France Bfineasa, Tel. 3.57.33 Bine Victoria, sub Teatrul National
Aeroportul Bineasa, Bineasa, Tel. 5.12 03 Biblioteca Acad. Comerciale, Pia Romani
A M. A Asoc. ma istratilor i avocatilor II, Acad. Romane, cal. Victoria, 125
Strandul Kisseleff PO Fund. Univ. Carol I, Wilison, 1
Aran de Triumf, sos. Kisseleff )1 $c. Politehnici, str. Polizu, 2
Arenele Romane, str. Uranus, 6 II Pedagogici, Casa $coalelor, str.
Arsenalul Geniului, str. T. Vladirnirescu, 53 0-ral Berthelot, 30
Arhivele Statului, Spl Arhivelor, 4 71 Ligii Culturale, orele 9-12, 4-8,
Asiguria, Dacia-Romania, Wilson, 3 By. Schitu MAgureana, 1
,. Romaneasea, Ghica Ion, 11 PI Municiplului Bucuresti, P-ta Can-
Generala, P-ta Academiel tacuzino, 1
Steaua Romania, Pia Rosetti, 4
Atel. Central confectie Armatei, Cotroceni, 6 Biserici:
Atel centr. de haine ofiteroti, Cobalcescu,28 Amzei, str. Biserica Amzei 10
Atellerul C. F. R. Grivitei, prel. Grivitel, 2 Alba, Calea Victoriei 122
Ateneul Roman, P-ta E
Asezamintele Princ. Elena, tirbei VodA, 86 AnglicanA, str. Gh. Chitu
1

ArmeneascA, by. Regele Carol I. 41


Azilul Elena Domini, sos. andurilor, 90 Albanezi Sf. Nicolae, str. Polocari 20
de orbi, Vatra Luminoasa, 100 Antim, str. Antim 19
de noapte, str. Azilul de noapte, 2
Maria si Zoe Slatineanu, By. Regele Sf. Apostoli, str. Sf. Apostoli 39
Albi.Postovari. str. Baterillor 43
Alexandru I. Nr. 60 Alexe. Calra $erban Vodi 1:13
de binefaceri Reg. Elisabeta, By. Col. Apostoli-VAciresti, Calea Vaciresti 21'
M. Ghica, 59 Arhiepiscopia CatolicS, str. G-ral Berth. 5
Brezoianu, str. Brezoianu 24
B Bradului-Boteanu, str Boteanu 8
Batiste, str. Batiste 19
Bithineanu, sos. Mihal Bravu Nou 133
Banca de Agric.si Export, by. Academia, 4 Bucur, str IRadu VodA 33
Albina, Edgar Quinet, 6 BulgarA, Cilfirasi 15
Agronomilor, Bd-ul Carol, 9 Bradului, str Bradulul 32
Anglo-CehoslovacA de Credit din Barbatescu Vechi, Calea Rahovel 2,79
Praga, str. Bursei Nr. 5 Baratia (Catolica), str. BAritiei 32
Anglo-Romani, Eugen Carada, 5 Capra (Sf. Gheorghe nou), Pantellmon 159
Ard,eleanA si Casa de Econ ,'Bursel, 2 Calvin& str. Luteranil 8
Centrali CooperativA, Bursa, 2
Comerciali ItalianS i RomBursel,2 Cretulescu, Calea Victoriel 45
Calinderu, Doamnei 20
Comerciali Romani, Smardan, 3 Cirimidarii de Jos, Cates Piscului
de Comert si Scont, Victoriei, 7 CAramidarli de Sus, sos Grozfivesti 11
Comertului, Lipscani, 19 Coltei, sti. Coltel 30
:: Comert. si Casa de Credit, Regali, 1
Coop. a Mutilatilor ai Invalizilor de Curtea-Veche (Sf. Anton), str. Carol 49
Ceaus Radu, str. Ceao Radu 8
Rasboi, Academiei, 2 Culbul cu arzA, str. $tirbei Vodi 91
II de Credit Roman, Stavropoleos, 6 Cutitul de Argint. str.Cutitul de Argmt
de Depuneri si Credit, loan Ghica, II Catolici, str. Cuza Vochl 100
lifoy, Calea Victoriel, 60 Sf Constantin al Elena, eaten Plevnel 35
NationalA Centralii, Lipscani, 25 Dulgheri (8f. Nicolae Doumea) Buzeatl 65
, Romani de Comert, cal. Victoria, 29 Dichiu, str.
Romaneascli, Smardan, 5 General Lahovarf 80
, SI. Dumitru (Posta), str. Carol 11
de Scont a Romaniei, Lipscani, 29 Sf. Dumitru-Doamnel, sos. Colentina 49
Nationali a Bomaniel, Lipscani, 7 Delea-Veche, str. Delo Veche 31
Delea-Noui, str. Delea NoitA 1
Bille Centrale, str. Barthou (Bis. Enei) Doamnd, str. Biserica Doamnel
Comunale, cal. Plevnel, 44 Doatnna Masa, Calea Rahovei 3
Comunale, bd-ul Maria, 110 Dobroteasa, str Dobroteasa 1
, Populare, str. Masina de 011ie, 17
Comunale Zerlenti, $erban VocIA, 185 Enei, str. Bis. Enei (azi Barthou)
Sf. Ecaterina, str. Ecaterina 3
Dr. Al. Mirea, str. Italiana, 4 Sf. Elefterie, str. Sf. Elefterie
,. Marenco, str. Offelor, 2 Sf. Elisabeta La Asilul Elena D-na, Pand. 30
, Meltzer, Cauzasi, 10 Foisor, str. Foisor 107
Obor, Campul Mosilor, Floreasca, Dorobantilor 53
Baia Populari Valcov, str. Valcov 48 Greco-Catolid (Unite), str. Poloni 56
BailE Eforiel, by. Regina Elisabeta, 5 Sf. Gheorghe-Nou, Lipscani (Grad. SI. Oh.)
Baia Mt:411ot, Episcopul Radu, 10
Sf. Gheorghe Vechl, Calea Moallor 36

www.dacoromanica.ro
66

Biserici (Hrmore)

GhitA-BrAnzaru (Obor), str. Popa Lazir Spires Veche, str. Uranus 27


Ghencea, Ca lea 13 Sept. 221 Spirea NouA, str. Sirenelor 50
Ghencea cimitir. Ca lea 13 Sept. Schitu Maicelor, str. Schitu Maicelor 21
Greceasca, by. Pache Protopopescu Sft. Treime, Calea lacul Telului 85
Hagiu, str. Traian 116 Troita, calea Dudesti 113
Sf. Ilie (Grant), str. C-tin Grant 53 TarcA, $os Vitan 104
Sf. !lie, Caiea Rahovei 21 Sf Vineri Nora, Calea Grivitei 195
St. loan Mosi, str. Sf. loan Most. 0 Sf. Vasile, Calea Victoriei 220
Sf. lonica, str. Sf. lonicli 15 Visarion, str Visarion 24
lancu-Vechi, by. Protopopescu Pache 118 Sf. Vineri-Fierasca-CAlarasi, s. Sf Vinerl 25
Icoanei, str. General Lahovari 12 VicAresti, Calea .VAcAresti 419
Sf. Ilia Gorgani str. Silfidelor 4 Sf Voivozi, Calea Grivitei 53
Ita hank by. I. C. BrAtianu 80 ZIAtari, Calea Victoriei 14
Sf. loan Nou, str. Carol 57 Udricani, Dr. Barasch Julia
IsraielitA (Temp lul Coral), str. Sf. Vineri BucureMi Nol
Isvorul Nou, aos. Mih. Bravu Vechl 13 Colentina
lsvor. str. PMul cu apA rece 70 Capela DAmoroala
Isv. TAmAduirei (Mavrogheni) Monet Ariel 4 LeagAnul Sf. Ecaterina
Sf. losif (Catdr. Cat.) str. G-rM Berthelot 17 Spit. Filantropia
Luteran, str LuteranA 12 , Pantelimon
Lucaci, str. Lucacl 34 Bellu corn. $erban Vocli
MAntuleasa, str. MAntuleasa 25 Progresul
Mihai-Voda, str Mihai Vodi 30 Bis. DudeMi-Cloplea
Manu Cavafu, str. Manu Cavaht 1 Leurdeni-Popesti
Mahnaison, Ca lea Plevnei 146 Lupeasca, Calea Rahovei
Manea Brutaru (Sf. Nic.) 0-ral BudiMeanu VintilA Vora, com Popesti Conduratu
Morogheni, str. Monet Ariel 4 Capela Sacre-Coeur, Al Gherghel 9
Sf Mina, str. Tuaor Vladimirescu 22 Sf. Elena, Cuza Vodi 100
Mitropolia, azi Patriarhia Sf. load, General Berthelot 21
Negustori, str. Teodor Stehinescu 3 Maria, str. Pitar Mos
Sf. Niculae Tabacu, Ca lea Victoriei 149
Sf. Niculae $elari, str. Sf. Nic. Selari 5
Sf. Niculae Jignita, Ca lea Virciretti 68
Sf. Niculae din Sarbi, Ca lea VAcaresti 106 Camera de Corned sl Industrie, Bursei 4
Sf. Niculae VIAdicA, by. Marla 19 de Corn. Rom.-Germ., J. Michelet, 7
Si. Niculae, Calea Rahovei 3 de Mundt, Calomfirescu, 8
Sf. Niculae Tabaci BroMeni, s.Cuza Vodi 79 DeputMilor, Patriarhiei (p-ta 8 lunie)
Oborul Nou, str. Avrig 21 Cadastrul Municip Buc., N Filipescu, 23
Oborul Vechi, str. Traian 168 Casa National(' de Economii M Cecuri Po-
Wail, Mr. Otetari 4 stale, cal. Victoriel, 13
Olteni, str. Olteni 33 de Depuneri si Consemnati, Vict., 13
Olari, Calea Mosilor 194 Aut. a Rom. Reg. Roman., Vict., 152
Patriarhia, by. Marla (Piata 8 funk) Nationala de Credit Ind., -Bursei, 1
Precupetii Nol, str G-ral BroMeanu 12 $coatelor, G-ml Berhelot, 30
Precupetii Vechi, str. Romana 203 Ofiterilor, str. CobAlcescu, 29
Pitar Mosu, str. Dionisie 51 Gradinilor Publice, Schit MAgur., 10
Popa Rusu, str. Termopile 5 Femeii, Spl. Independentei, 411
Popa Chitu, sty. Biserica Popa Chitu C E. C. Calea Victoriei, 13
Pantelimon, Mr. Pantelimon 12 Cultul Patriei, CobAlcescu, 21
Popa Soare, str. Zefirului 7 Cercul Militar, C tin Mille, 1
Popa Nan, str. Popa Nan 30 Chibr turile S. A. R., Cal. Victoriel, 86
Popa Tatu, str. G-ral Berthelot 51 Cimitire, vezi indicatorul MriziIor, litera C
Palatui Cotroceni, str. Geniului Cercui sub-ofiterilor activi, Uranus 3
Palatul Ghica VodA, str. Doamna Ghica 74 Cercul sub-ofit de rezeryA, Dorobanti, 134
Ruseasca, str. Bursei 3 Cetatea UniversitarA, by. Elisabeta, 64
Razvan, Calea MoMlor 53 Chesturi de politia Chestura I (galben)
Radu Vod, str. Radu Von' 22 (negru)
Stejar, str. Palatului 2
Stravopoleos, str. Stravopoleos 6
l PP
PP
PP
l
PI III (albastru)
IV (verde)
Sca me, str. Scaune 2 Se gasesc la Prefectura politiei
Sim dor, Calea Mosilor 93 Prefectura Politiel Capitalei, Victoriei, 15
bilvestru, str. Silvestru 20 Circ. Nr. 1. str. Boteanu, 5
Sf. Petru si Pavel, Pc R. M. S. Grant PP 2 Vasile Lascar, 78
Sf. $tefan, Calea Clilarasilor 87 fl 3 by. LascAr Catarmu, 17
Sf. Spiridon, Calea $erban VodA 29 PP 4 str. Dogarilor, 22
Sf. Spiridon Vechi, str. Apolodor 2 PP 5 G-ral Doda 13
Slobozia, str. Trofeelor 2 PP 6 str. Av. SAnfitescu, 30 (Pc. I
SkacA (Flimanda), str. Olimpirlui 21 Domenii)
$erban Voda, Sos. Giurgiului 15 7 str. Av. fuliu Tetrat, 11
Sf. Stefan (C. cu BarzA) str. $tirbei Vochi 91 8 Doamna Oltea, 7
Schitu MAgureanu, str Schitu MAgureanu 26 9 Sf. Vasile Tei, 18

www.dacoromanica.ro
67

PP 10 Com. suburbanA HAneasa Inspectoratele 0-le ArmatA I, II si III, $tir-


11 str. 0 ral Florescu, 19 bei VodA Nr. 81
11 I? $epcari, 9 Inspectoratul 0-1 al Comand. Teritoriale
IP 13 Nerve Traian, 34 Grivitei, 28
tt 14 cal. Dudesti, 123 G-I Jand Rurali, St. c Mare 51
tt 15 str. Matei Basarab, 33 PP

PP HI Industrial din Buc., Sf Nic.


PI 16 Delea Veche, 3 Seian, b
I/ 17 Vaselor, 53 PI Municipal de Pregatire Pre-
Pt 18 Elev St $tefitnescu, 7 mint. Doamnel, 4
19 $os. lancului, 167 Politiei Com. V-le Boerescu, 13
It 20 Corn suburb Dudesti, Cioplea Reg. Jand.Rurali, Londra, 35 bis
P1 21 str Sapientei, 13 Instituitil Central de Statisticii a Statului,
Pt 22 Bucur. 12 Spl Unirei, 28
1P 23 Cal VAcaresti, 78 de cercetari Agronomice al Rom.
24 Corn. suburban/I Leurdeni B-dul MArAsti, bl
1.1 25 str Arionoaia, 34 de Chimie Agr., Spl. Indepen. 85
tl 26 Principesa Ileana 11 Geologic al Rorn. sos. Kisseleff, 2
PP 27 Nucetului, 3 (Belu) IP Maternitate Reg. Elisabeta, cart.
28 G-ral Medic Teodori, 12 Steaua RomAnA, str B.
PP 29 Cal. Rahovei, 325 Medico Legal Cheiul Dambovitei
PI
1) 36 Corn. suburbana Lupeasca apar- Medico Minter, Gl. Papadat, 2
PI
tine de ea si com. $erban Vod Meteorologic Central, By. Reg.
31 G-ral Cristescu, 16 11
Alexandru I. 1
32 G-ral Anghelescu, 171 Pasteur Facult. Med. Velerinari,
33 Cal. Grivitel, 50 It
Spl Indepen. 105
34 Cartier R M. str. D. IP Surorilor Cafit. Reg. Elisabeta,
35 Stoica Ludescu, 11 By. Col. M. Ghica. 57
36 Carol Knappe, 54 Surori de Ocrot. i Carit. Reg.
IP
37 Mures, 70 Maria, cal. Victoriei, 194
37 Post Secundar, $os. Giulesti, 17 Inchisoarea Wares% cal. VAcitresti
38 Corn.suburb.Grivita, sos.Chitila
39 Marele Voev. Mih. JudecAtoriile din Bucuresti :
nrelungirea Giulesti, 12
P1 40 Corn. suburb. Militari i Rosu, Ocolul I Urban, Belvedere, 1
res. In cornuna Militari II Str. Roma (Pc.Bonaparte)
Curtea Sup. de Just. Wit., Grivitei, 20 " III Vasiliu-Bolnavu
IV MixtA, By. Ferdinand, 92
V Nic. Filipescu, 19
VI Urban, Sf. Ecaterina, 1
VII Isvor, 1
Directia Gen. R.M.S By. Tache lonescu, 5 VIII $firbei Vodii, 115
a Teatrelor si Operelor Ro-
mAnli, str. CAmpineanu, 3
Directiunea Generallt pentru Ocrot. si Mut.
pers. C. F. R. Barbu Catargiu, 18
Directia GeneralA P.T.T. Palatul Postei Laborat. de Chimie, Spl. Independentei
Directiunea Serv. Sarin. al Munic. Bucuresti, al PrImArlei Capitate!
SlAtineanu, 18 By. G. Hasdeu, 5
LAptAria Municip Buc., cal. Grivitei, 193
Liceul Comerc. de brieti, By. Domnitei, 37
fete, Arges, 7
OP Reg. Elisabeta, Crist. Tell, 6
Eforia Spitalelor Civile, By. Elisabeta, 5 ao Marele Vd. Mihai,Tralan,165
Comunal de fete Iulia HaJdeu, By.
Ferdinand, 91
M. Erninescu, cal. Rahovel, 38
Fund. Carol I, cal. Victoriel (Palatul Regal) de fete D-ta Ileana, cal. Rahovel, 38
, I. Heliade Ridulescu, loan
Facultliti (si Academil) Mincu, 10
Acad. de Inalte Studli Gen., P-ta Romani Reg. Marla, Eug. StAtescu, 6
RegalA de MuzicA al ArtA Dramatici t
feonservatorull str. Brezoianu, 55 Industrial Nr. 2, str. Oh. $1ncal, 8
Facultatea de Drept, By. Elisabeta 11 de fete Oh. Chilu, str. Popa
Farmacie, Litere si Filozofie, Petre, 31
Teologie, localul UniversitAtli, Lear, By. Elisabeta, Nr. 28
By. Carol
Libros, $tirbei Vodil. 12
Matei Basarab, Mate! Basarab, 4
Facult. de Medicinii umani, By. Carol 11 Mihal Viteazul, By. Pache, 72
It PI Veter., Spl. Indep. 105 Sf. Andrei, CAlArasi, 12
$coala PolitehnicA, str. Polizu 2 losif, G-ral Berthelot, 19
Seminarul Pedagogic, Titu Maiorescu,
calea Dorobanti, 63
Gh. $1ncai, cal $erban VodA, 167
halte, statil, C. F. R., vezi inclicatorul Splru Haret, str. ItalianA, 31
strizilor, litera G. Voevodul Mihai, str. ViAdolanu, 1

www.dacoromanica.ro
68

Ministerul Aerului i Marinel, By. I. C. Leul (Mon. Geniului) sos. Bolintin colt By.
Bratianu, 21 Geniului
Afac. StrAine, sos. Bonaparte, I Leonard M., $os. Kisseleff
PP Agricult. si Domen., By. Carol, 2 Lupoaica, Alea Patriarhiei (P-ta 8 tunic)
Apirarii Nat., P-ta Valter Mara- Luptatorilor din 13 Septembrie 1848, Uranus
clneanu, 5 (Arsenal)
Armamentului, G-ral Bud isteanu 16 Mihai Viteazu, Plata Academie!
Cooperatiel, str Bursei, 2 Moceanu Gh., $coala de Tir
Cultelor i Artelor, G-ral Ber- Onciu Dimitrie, grad Arhivelor Statulul
thelot, 30 Ostasilor (Eroilor Francezi) In Ord Cismiglu
PP Educatiei Nat. din Inv. particular, Pann Anton, Mr. Lucaci, 34 in curtea Bisericii
Th. Aman, 4 Panu G., in gradina Cismigiu
IP de Finante centrala, cal. Victoriei Pherechide Elena, gradlna Cismigiu
P de Industrie si Comert, cal. Vic- Pompierilor, Uranus colt 13 Septernbrie
toriel, 157 Protompescu Emil Pache, By. Pache Protop.
IP Instructiunii Pub lice, Sp. Haret, 12 Radulescu Heliade, P-ta Academiei
PP de Interne, By. Baur Manta (Lo- Rosetti C. A., P-ta cu acelas nume
calul Primarlei de Verde) Serbanescu T., grad. Ateneului (Episcopiet)
Justitiei, By Elisabeta, 35 StAncescu C. I., grad. Ateneului (Episcopiei)
PP Lucradlor Publice l Comunic., Statuia Reg. 9 Vanatori. P ta Cotroceni
By. Elisabeta, 27 Teodorescu G. Dem , grd. Ateneului (Eplsc )
Muncli, SAnat. t Ocrot., calea Ureche V. A. Arid. Ateneului (Episcoplei)
Grivitei, 64 Vacirescu Enachita, grd. Ateneului (Episc.)
I/ Oficial i Imprimeria Stat., By Victoria, str. Silvestru, in fata Bisericei
Elisabeta, 29 Muzeul Ateneul Roman, vezi Muzeul Pinaco-
Monopolul Alcoolului, cal. Rahovei, 196 teca Statului, str. Franclin
OP Aman, str. C. A. Rosetti 8 (deschis
Marti, Joi, Dum. 10-13 si 14-17)
Monumente Publice PI Antichitati, str. Victor Emanuel Ill
Nr. 11 (deschis toate zilele orele
ArcuI de Triumf, sos. Kisseleff, ronchil 2 10-16 afara de SAmbata.
Aurelian P. S., Grad Ateneului (Episcopiei) PP Arhivelor Statului, str Arhiyelor, 4
Avantul Tarii, cl. Grivitei, colt Gl. Anghelescu (inchis !Ana la noi dispozitiuni)
Aviatiei, Eroii, By. Buzdugan colt al. Gherghel PI Arta religioasa, str. Stirbei VodA,
Botescu H. Dr., Berzei colt Popa Tatu 39 (deschis Joi, ora 9-12; Dum.
Brandzi Dr., gradina BotanicA si toate sArb. legate intre 11-15)
Bratianu I. C., By. Carol I. , Calinderu, str Prof. Sion, 3 (deschis
Candelabru (Eroii Reg. 6 Int ) cal. 13 Sept, 0 Joi, Dum. la 10-12 si 14-16 si
Cantacuzino Gogu, Gradina Icoanel sArb. legate intre 9-13
Catargiu Barbu, alea Patriarhiei (P-ta 8 lunie) CArti, str. Budisteanu, 26 (deschis
Catargiu Lascar (P-ta Romana) Roman colt Joi si Duminica)
By. Tache lonescu Daco-Roman de reproduced, str.
Columns Regal, P-ta Reg. Maria (Rond) Traian 198 (deschis Marti, pi
Constantinescu Al., Parc. Domenilor, By Vineri 10-13 si 15-17)
Muntenescu