Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa a IV a Director,

nv. Varvara Murariu - Bacu

EDUCAIE PLASTIC
ARIA CURRICULAR : ARTE
Curriculum nucleu : 1 or
Nr. de ore pe sptmn: 1 or
Nr. total de ore: ......... ore

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Nr Unitatea de Ob. Coninuturi Nr. Spt. Obs.
crt nvare ref. ore
1 2 3 4 5 6 7
1. Materiale, 1.1 Materialele de lucru i folosirea lor:
instrumente i 1.2 creioane colorate, carioca, markere,
tehnici de tuburi de culori, pensule, soluie de
lucru decolorat, suport de lucru
Tehnici de lucru: acuarel, tempera,
lucru cu cear, colaj, modelaj
Compoziii plastice folosind diferite
materiale i tehnici de lucru
Analiza si aprecierea lucrrilor
2. Amestecurile 2.1 Semnificaia culorilor i a noncu-
cromatice i 2.2 lorilor
acromatice. 2.3 Amestecuri cromatice i acromatice
Dominanta 4.3 Dominanta cromatic
cromatic Compoziii plastice folosind culori
i nuane diferite, nonculori i tehnici
de lucru cunoscute
Analiza si aprecierea lucrrilor
3. Elemente de 3.1 Punctul - element de limbaj
limbaj plastic 3.2 plastic- rolul constructiv al punctului
3.3 - rolul decorativ al punctului
4.1 - compoziii plastice
4.2 Linia - element de limbaj plastic
- rolul constructiv i decorativ al liniei
- expresivitatea liniei ;
- linia,element de construire sau
conturare a desenului;
- linia,element de tratare pictural a
suprafeelor;
Compoziii plastice
Analiza i aprecierea lucrrilor
1 2 3 4 5 6 7
Pata element de limbaj plastic
3.1 - pata cromatic i acromatic,
3.2 - pata plat i vibrat ( pictural )
3.3 procedee de realizare (fuzionare,
4.1 scurgere liber,strivire i presare,
4.2 dirijarea jetului de aer suflat liber sau
printr-un tub,stropirea forat a
culorilor)
- pete picturale obinute prin nuanare
i rupere a tonului
- compoziii realizate n tehnici
diferite:acuarel,tempera
Forma element de limbaj plastic
- forme elaborate n compoziia
plastic
- compoziii plastice
Analiza si aprecierea lucrrilor

4. Potenialul 4.4 Compoziii figurative i


expresiv al 4.5 nonfigurative urmrind echilibrarea
elementelo elementelor de limbaj plastic, folosind
r de limbaj amestecurile de culori i nonculori, n
plastic, n tehnici diferite
comunicar Vizit la muzeul de art
ea vizual Valorificarea lucrrilor elevilor
realizarea unei expoziii
Analiza si aprecierea lucrrilor
EDUCAIE PLASTIC
PROIECTAREA UNITILOR DE NVARE

Unitatea de nvare 1: Materiale, instrumente i tehnici de lucru


Nr.ore: Perioada.
Data Coninuturi Ob. Evaluare
( detalieri ) ref. Activiti de nvare Resurse (instrumente)
1 2 3 4 5 6
Materialele de lucru i - identificarea materialelor M.-foi desen -observarea
folosirea lor: creioane 1.1. -familiarizarea cu pensule, acuarele i suport (plana) -pensule sistematica
colorate, carioca, markere, - evidentierea proprietatilor caracteristice ale unor materiale (plastilina, -acuarele
tuburi de culori, pensule, 4.4. lut, hartie); -pahar, ap -autoevaluarea
soluie de decolorat, - demonstrarea modelului de utilizare a acestora -plane model
suport de lucru 2.1. - exerciii de folosire a pensulei i a acuarelelor -reproduceri -proba practic
Tehnici de lucru: - ex. de fluidizare a culorilor - desene ale
acuarel, tempera, lucru 2.3. -suprapunerea culorilor pe pata uscat i umed copiilor - aprecierea
cu cear, colaj, modelaj - exersarea diferitelor tehnici de lucru P. -exerciiul verbal
- realizarea unei compoziii folosind tehnica fuzionrii -demonstraia
- realizarea unei compoziii cu subiect ales -explicaia - analiza i
Analiza si aprecierea -ex-joc,,Ne jucm de-a pictorii -act.frontal aprecierea
lucrrilor Subiecte sugerate : Baloane colorate Strat cu flori -act.individual lucrrilor
- Cmp cu florietc. - act. pe grupe

Unitatea de nvare 2: Amestecurile cromatice i acromatice. Dominanta cromatic


Nr.ore: Perioada.
1 2 3 4 5 6
Semnificaia culorilor i 2.1 - ex.de recunoatere a culorilor primare M.-foi desen -observarea
a nonculorilor; 2.2 - realizarea unei compoziii cu tem dat :Steagul Romniei -pensule sistematica
Amestecuri de culori i - ex.de recunoatere a culorilor binare -acuarele
2.3
nonculori i tonuri; - ex. de obinere a culorilor binare -pahar, ap -autoevaluarea
4.3 - realizarea temei propuse, folosind diferite tehnici i culori :Curcubeul, -plane model
Covoraul bunicii; Copacul toamnei; Peisaj de toamn. -proba practic
2.1 - ex. de recunoatere a nonculorilor ; -reproduceri de observarea
Dominanta cromatic 2.2 - realizarea unei compoziii folosind nonculorile: Tabla de ah, Noapte art sistematica
de iarn - desene ale
2.3
- ex. de interpretare pe plan afectiv a semnificaiei culorilor copiilor -autoevaluarea
4.3 - ex. de folosire a culorilor, nonculorilor i amestecurilor lor pentru - plane
redarea sentimentelor de cldur sau rceal, bucurie sau tristee, didactice -proba practic
Compoziii plastice gingie sau violen, frumusee sau urenie : Buchetul de flori
folosind culori i nuane - ex. de identificare a nuanelor i amestecurilor acestora cu alb sau P. -exerciiul - aprecierea
diferite, nonculori i negru, pe imagini sau n natur -demonstraia verbal
tehnici de lucru cunoscute - ex. de obinere a nuanelor i a tonurilor acestora -explicaia
- realizarea de compoziii figurative i nonfigurative, folosind nuanele i -act.frontal,
tonurile acestora: Apus de soare, Peisaj subacvatic, Punul, individual, pe
Vapoare i valuri grupe - analiza i
- exercitiu joc de realizare a unui spaiu plastic, urmrind obinerea unei aprecierea
Analiza si aprecierea dominante cromatice prin folosirea unei culori n cantitate mai mare, att lucrrilor
lucrrilor ca amestec, ct i ca ntindere pe suprafaa planei:Fluturi i flori

Unitatea de nvare 3: Elemente de limbaj plastic


Nr.ore: Perioada.
1 2 3 4 5 6
Punctul - element de 3.1 - exercitii de observare a punctului n natur, imagini, plane; M.-foi desen -observarea
limbaj plastic 3.2 - folosirea diverselor instrumente i procedee pentru obinerea punctelor -pensule sistematica
- rolul constructiv al creion, pix, carioca etc -acuarele
3.3
punctului - exerciii de acoperire cu puncte egale sau inegale, juxtapuse, suprapuse -pahar ap -autoevaluarea
4.1 a unor suprafee -plane model
- rolul decorativ al 4.2 - gruparea unor puncte ntr-o formaiune ordonat -reproduceri -proba practic
punctului - realizarea unei compoziii plastice n care s se foloseasc efectul de - desene ale
spaialitate al punctului, obinut prin mrime i culoare copiilor - aprecierea
- observarea unor obiecte ornate (vase de ceramic, unelte, mbracminte) P. -exerciiul verbal
- precizarea diferenei dintre rolul constructiv i decorativ al punctului -demonstraia
- exerciii de compunere a unor chenare decorative folosind principiile -explicaia
- compoziii plastice artei decorative i utiliznd punctul ca motiv -act.frontal, - analiza i
Subiecte sugerate elevilor: Mingi pe plaj;Vaporul n larg;Friz individual, aprecierea
decorativ. pe grupe lucrrilor
Linia cu rol - ex. de intuire pe plane didactice i reproduceri de art a liniei ca M.-foi
constructiv i decorativ element de expresie artistic -pensule -observarea
3.1
- expresivitatea liniei - exersarea pe suport, cu ajutorul liniei, a diferitelor expresiviti plastice: -acuarele sistematica
- linia,element de 3.2 volum, spaialitate, micare, stri emoionale etc. -pahar ap
construire sau conturare a 3.3 - ex.de realizare a liniilor drepte, frnte, curbe, n duct continuu sau de -plane model
desenului 4.1 contur a unor forme -reproduceri de
- linia,element de tratare 4.2 - ex. de folosire a liniilor orizontale, verticale, oblice i identificarea art -autoevaluarea
pictural a suprafeelor semnificaiei lor - desene ale
- ex. de trasare a liniilor de grosimi diferite, folosind diferite instrumente: copiilor
creion, penia, carioca, pensule, markere etc.
- ex. de recunoatere, pe plane didactice i reproduceri de art, a liniei ca
Compoziii plastice element decorativ
Analiza i aprecierea Subiecte sugerate elevilor: Valurile mrii; Pdurea de brazi; Dealuri i -proba practic
lucrrilor case; Pnza de pianjen; Ou ncondeiate; Pomi desfrunzii; Casa
bunicilor etc.
Pata element de - ex. de observare i recunoatere a petelor de culoare pe plane didactice P. -exerciiul
limbaj plastic i reproduceri de art -demonstraia
- pata cromatic i - ex. de trasare pe suprafaa suportului a unor pete de culoare, forme i -explicaia ;
acromtic, mrimi diferite; -act.frontal ; - aprecierea
- pata plat i vibrat - ex. de obinere a petelor decorative utiliznd diferite instrumente i -individual; verbal
( pictural ) procedee de lucru; -pe grupe
procedee de realizare - realizarea unei compoziii decorative pe baza unui subiect dat: Cmp cu
(fuzionare,scurgere maci
liber,strivire i - ex. de obinere a petei picturale prin diferite procedee: fuzionare
presare,dirijarea jetului de i scurgere liber; strivire i presare: prin dirijare de aer suflat liber sau
aer suflat liber sau printr- printr-un tub;prin stropirea forat a culorilor:Imprimeuri;prin nuanarea
un tub,stropirea forat a i ruperea tonurilor de albastru, violet i rou:Peisaj fantastic
culorilor) - redarea ct mai expresiv a contrastelor deschis-nchis sau luminos- - analiza i
- pete picturale obinute ntunecos cu ajutorul nonculorilor (pigmentilor alb si negru) aprecierea
prin nuanare i rupere a - compoziii figurative i nonfigurative cu pata pictural ( vibrat ) n lucrrilor
tonului tehnici diferite
- compoziii plastice Subiecte sugerate elevilor: Cmp cu maci; Fluturi i flori; Noapte de
Analiza si aprecierea iarn; Mozaic; Peisaj fantastic; Castel de cuburi; Vaza cu flori; Covor.
lucrrilor
Unitatea de nvare 4 : Potenialul expresiv al elementelor de limbaj plastic, n comunicarea vizual
Nr.ore: Perioada.
1 2 3 4 5 6
Compunerea spaiului 1.1. - realizarea unor compoziii echilibrate folosind toate procedeele nvate M.-foi observarea
plastic 3.3. - ex. de combinare armonioas a culorilor i a nonculorilor -pensule sistematica
-forma elaborat 4.3. - ex. de exprimare a sentimentelor prin intermediul culorilor -acuarele
-suprafee decorative 4.4. - realizarea temei dup un model dat sau din imaginaie -pahar ap -autoevaluarea
- studierea i discutarea unor reproduceri de art -plane model
- ex. de recunoatere a elementelor de limbaj plastic nvate (punctul, -reproduceri de -proba practic
linia, forma, pata de culoare) n lucrri i reproduceri de art; art
- dialog privind identificarea rolului elementelor de limbaj plastic in - desene ale
organizarea spaiului plastic observat copiilor
Compoziii figurative - compoziie plastica viznd organizarea echilibrat a unei suprafee prin P. -exerciiul - aprecierea
i nonfigurative folosirea elementelor de limbaj plastic nvate: Buchetul de flori; Frize -demonstraia verbal
urmrind echilibrarea 1.1. decorative -explicaia
elementelor de limbaj 3.3. - ex. de compunere a unui singur personaj n pagin: Fetia ;Omul de -act.frontal
plastic, folosind 4.3. zpad -act.individual
amestecurile de culori i 4.4. -exerciii de compunere a unui spaiu plastic cu mai multe personaje : - act. pe grupe
nonculori, n tehnici Jocuri de copii
diferite - compoziii care s redea elemente reale i fantastice, folosind grupele de - analiza i
Analiza si aprecierea culori i amestecul lor cu alb i negru : Copiii i soarele, Fata babei i aprecierea
lucrrilor fata moneagului, Zmeul zmeilor . lucrrilor
- organizarea unor expoziii cu lucrrile realizate, la nivelul clasei .

S-ar putea să vă placă și