Sunteți pe pagina 1din 8
STUDIU DE PERFORMANTA ENERGETICA Studiu privind posibilitatea utilizaril unor sisteme alternative de eficienta ridicata ‘conform Legii 156/2016 Obiectiv: 2 CASE DE LOCUIT CUPLATE P+1 $I IMPREJMUIRE TEREN Amplasament: BAIA MARE, str. DEALUL GROSILOR, nr. cad. 103574 Beneficiar: COZMA IONUT COSMIN, COZMA IONELA BOITOR GHEORGHICA, BOITOR MARIA AURELIA Faza proiect DTAC 4, INTRODUCERE ‘Asa cum este evidentiat in diverse studi si statistici privind consumul de energie, sectorul cladirilor este responsabil pentru un procent de 40% din consumul total de energie la nivelul Uniunii Europene iar acest consum de energie este in continua crestere. Avand in vedere ca rezervele de combustibili conventionali pentru producerea energiei sunt limitate, respectiv rezervele de petrol si gaze se vor epuiza intr-o perioada relativ scurta iar cele de carbune in 150 ani, se impune pe de o parte, reducerea acestui consum si pe de alta parte utilizarea energiei din surse regenerabile. Astfel energia radiatiei solare reprezinta o cantitate de 2000 de ori mai mare pe an fata de necesarul de energie pe plan mondial. Soarele ne produce energie gratuita in echivalent pe mp de suprafata, de 100 | combustibil lichid pe mo. Deasemenea utilizarea energie din surse regenerabile contribuie la reducerea emisillor de gaze cu efect de sera. Deattfel, Directiva Europeana din anul 2005 cunoscuta sub sintagma 20/20/20 stabileste ca pana in anul 2020 UE trebuie sa-si reduca cu 20% emisille de noxe si sa produca 20% din totalul de energie din surse regenerabile. Potrivit Strategiei energetice a Romaniei pentru pericada 2007-2020 , potentialul national al surselor regenerabile de energie din Romania, este estimat la 14718 Ktep, care este mai mare decat importul de energie primara al Romaniei din 2010 : 11239 ktep(tona echivalent petrol). Din energia solara tetmica se estimeaza un potential echivalent de 1433 mii tep iar din energia solara fotovoltaica se estimeaza un potential de 103 mii tep. Pentru indeplinirea tintei stabilite prin Directiva 2009/28/CE pentru anul 2020 , Romania va trebui sa valorifice 50% din valoarea acestui potential lucru ,care implica un efort investitional consistent. Conceptul de energie solara se refera la energia care este direct produsa prin transferul energiei luminoase radiata de soare. Utilizarea energiei solare se imparte in: -sisteme solare pasive - care se refera la arhitectura cladirii, orientare -sisteme solare active- care sunt sisteme termale si fotovoltaice. Panourile Solare mai sunt denumite: captatori, colectoare sau incalzitoare si sunt utilizate pentru producerea de agent termic sau incalzirea directa a apei prin captarea unei anumite parti din spectrul radiatiei solare. Pentru prepararea apei calde menajere, se comercializeaza mai multe tipuri de panouti solare: -panouri solare plane -panouri solare cu tuburi vidate -panouri solare cu tuburi vidate termic Aceste panouri se prezinta in diverse variante tehnologice iar comportarea fiecarui tip de panou este diferita, functie de intensitatea radiatiei solare si diferenta de temperatura dintre mediul ambiant si agentul termic din elementul activ al panoului. O comportare foarte buna o au panourile cu tuburi vidate si termice la orice intensitate a radiatiei solare si diferente mari de temperatura intre agentul termic al panoului si mediul exterior. Panourile fotovoltaice Principiu: cand lumina soarelui este absorbita de aceste materiale, energia solara este convertita cu participarea particulelor subatomice si fluxul dirljat de electroni ce ia nastere reprezinta electricitatea. Acest efect de conversie a energiei luminii in energie electrica se numeste efect fotovoltaic. Panourile fotovoltaice sunt structure de celule folovoltaice elementare grupate in module care contin aproximativ 40 de celule. Un numar mai mare de module pot forma unitati de cativa mp. Panourile sunt plate si se monteaza sub un unghi de expunere spre sud. Mai multe panouri interconectate pot furniza energia necesara pentiru uzul casnic al unei locuinte. Performanta unei celule fotovoltaice este masurata dupa intensitatea curentului electric produs de ea. Din acest motiv panourile solare fotovoltaice au in cel mai bun caz 0 eficienta de 15%. Progresul tehnologic a dus la realizarea unor panouri folovoltaice ce contin celule cu 0 eficienta de 20%. Instalaliile de curent cu panouri solare sunt de doua tipuri - instalatii de sine statatoare (tip izolat) folosite mai ales pentru alimentarea cu curent @ unor consumatori care nu au acces la reteaua de curent. Acestea in general sunt de putere mica iar energia produsa de panouri se stocheaza in baterii electrice. - instalatii conectate la reteaua electrica. In acest caz consumul de curent este asigurat de panourile solare, atunci cand acestea au conditii de a produce curent (in timpul zilei) iar in rest alimentarea cu energie electrica se face de la retea cand panourile nu pot produce energie electrica (noaptea sau cand cerul este innorat). Daca curentul produs de panourile folovoltaice depaseste necesarul de consum. surplusul este livrat in retea. Un element important in acest sistem in reprezinta regulatorul solar, acesta avand rol de protectie pentru baterie Astfel acesta limiteaza curentul si tensiunea furnizate de panoul solar la valori maxime acceptate de baterie iar pe de alta parte limiteaza curentul absorbit de invertor, pentru ca baterille solare au caracteristici diferite fata de bateriile auto si trebuie sa reziste la mai multe cicluri de incarcare-descarcare pe durata de 10 ani. Invertorul preia curentul continu de la regulatorul solar si il converteste in curent alternativ cu tensiunea de 220V si frecventa de 50Hz. Exisla doua tipuri de invertoare - cu iesire sinusoidala , similar curentului de la retea - Cu iesire cuasisinusoidala: in acest caz curba cuasisinusoidei are niste pante foarte abrupte, care pot afecta functionarea unor aparate sensibile (laptop. aparale tv. radio etc) 2. OBIECTUL DOCUMENTATIE! / MEMORIU Documentatia are ca scop evaluarea performantelor energetice ale cladirii propuse cu destinatia: 2 CASE DE LOCUIT P+1E, care va fi amplasata in Baia Mare, str. Dealul Grosilor, nr. Cad. 103574. Rezultalele obtinute pe baza evaluarii performantelor termoenergetice ale anvelopei cladirii propuse si instalatiilor propuse servesc la stabilirea, daca este cazul. la motarea/utilizarea unor surse alternative de energie cu eficienta ridicata. Conform prevederilor Legii 372/12008, termenul de “sistem tehnic al cladiri’, defineste totalitatea echipamentelor tehnice ale unei cladiri, destinate pentru incalzire, racire ventilare, apa calda de consum, iluminat sau o combinatie a acestora. 3. BENEFICIAR: COZMA IONUT COSMIN, COZMA IONELA BOITOR GHEORGHICA, BOITOR MARIA AURELIA 4. STANDARDE SI PRESCRIPTII DE REFERINTA Evaluarea sistemelor tehnice ale unei cladiri de locuit s-a realizat in conformitate cu prevederile « —Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii + 1 13/2002. pentru proiectarea si execularea instalatiilor de incalzire centrala «| 13/1-2002. Normativ pentru exploatarea instalatlilor de Incalzire centrala + 1 5/2-98. normativ pentru explatarea instalatilior de ventilare si climatizare + SR 4839-1997, Inslalatii de incalzire. Numarul anual de grade-zlle + SR 1907/1-1997. Insialalii de incalzire. Necesarul de caldura de calcu. Prescripti de calcul * SR 190712-1997. Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul ‘Temperaturile interioare de calcul MC 001/2006; 1- incalzire, apa calda de consum. iluminat; !-anvelopa; IV- audit energetic-Melodologia de calcul Legea 372/2005, privind performanta energetica a cladirli Normativ C107-2005 0G 13/2016 Legea 156/2016 Descrierea arhitecturala a constructiei propuse Descriere alcatuirii elementelor de constructive/amvelopa si structurii de rezistenta Regimul de inaltime: case de locuit P+1E. * Orientarea principala: SUD - VEST * Peretii exterior vor fi executati din caramida de 30 cm grosime si vor fi termoizolati cu polistiren de 10 om grosime * Planseul spre pod va fi executat din grinzi de lemn si termoizolat cu vata minerala de 15 cm + Tamplaria exterior: ferestre din PVC cu geam de tip TERMOPAN 4 5. DESCRIEREA TIPURILOR DE INSTALATII INTERIOARE SI ALCATUIREA ACESTORA —_(INCALZIRE; APA CALDA; ILUMINAT) SURSELE TERMICE pentru incalzire vor fi : Centrala termica cu combustibil gazos. INSTALATI SANITARA consta din conducte de alimentare apa rece/apa calda, conducte de canalizare din PVC si obiecte sanitare din portelan ‘Apa calda de consum : Centrala termica cu combustibil gazos INSTALATIA DE ILUMINAT este compusa din circuite electrice in montaj ingropat ce alimenteaza corpurile de iluminat. Sursele de lumina sunt economice Cladirea nu va fi echipata cu sisteme de ventilare mecanica. Solutia constructiva de propunere prin proiect a elementelor anvelopei cladirii propuse: a) Perefi exteriori opaci se vor realiza din caramida de 30 cm grosime termoizoiata cu 10 cm de polistiren b) Invelitoarea se va realiza din tigla metalica In aceasta situatie rezisienta termica corectata a peretilor exteriori va fi mai mare sau apropiata de rezistentele minime normate in Romania, conform Anexei nr. 4 din Ordin 2513/22 noiembrie 2010, pentru modificare C 107-2005, normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor, functie de destinatie: R’'= 1.80 m2KMW, pentru peretii exteriori opaci verticali; 0.77 m2KW pentru suprafete vitrate; 4.80 m2K/W ,pentru placi pe sol; R'= 5.00 m2KNV pentru plansee peste uitimul nivel Prin adoptarea masurilor propuse prin proiect si audit. consumurile specice de energie vor fi -q pentru incalzire — 101,37 kWhiman-atat varianta 1 (cu panouri solare pentru preparare apa calda) cat si varianta 2 (fara panouri solare pentru preparare apa calda) -q pentruapa calda de consum - 18.32 kWhim2an pentru varianta 1 (cu panouri soiare pentru preparare apa calda) si 34.71 kWh/m2an pentru varianta 2 (fare panouri solare pentru preparare apa calda) -q total - 129,69 kWhim2an varianta 1 si 136,08 kWh/m2an, varianta 2. adica reducerea consumului de energie este nesemnificativa -nota energetica va fi de 99.30 pentru varianta 1 si de 97,60 in varianta 2. -clasa energetica va fi..B". pentru ambele variante + Montarea panourilor solare pentru preparare apa calda de consum ramane la latitudinea beneficiarului. Nu este tortusi recomandabila, tinand cont de durata de recuperare a investitiei si economia de energie rezultata prin montarea panourilor. * Montarea panourilor solare pentru incalzire ramane la latitudinea beneficiarului.Nu este totusi recomandabila, tinand cont de durata de recuperarea investiei si economia de energie rezultata prin montarea panourrlor. + Nu este recomandabila montarea de panouri fotovoltoice pentru energie electrica deoarece clasa energetica pentru iluminat artificial a cladirii va fi in categoria “A’, STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA MONTARII/UTILIZARII SISTEMELOR ALTERNATIVE/EFIGIENTE DE PRODUCTIE A ENERGIE! PENTRU CLADIREA PROPUSA Lucrarea de fata se intocmeste in conformitate cu cerinta solicitata prin CERTIFICATUL DE URBANISM, emis pentru lucrarea “2 CASE DE LOCUIT P+1E, care vor fi amplasate in Baia Mare, str. Dealul Grosilor, nr. Cad. 103574 si are ca scop identificarea masurilor ce pot fi luate in vederea reducerii consumurilor de energie ale cladiri, prin utilizarea sistemelor alternative de producer a energiei Aceste sisteme pot fi: * Descentralizate de alimentare cu energie,bazate pe resurse regenerabile de energie De cogenerare/trigenerare Centralizate de incalzire sau racire de bloc Pompe de caldura Schimbatoare de caldura + Recuperatoare de caldura Producerea de energie reprezinta procesul de transformare a diferitelor forme de energie primara in energie termica sau electrica, de catre sisteme speciale. Conform art.11,alin (3) din Legea 159/2013, in cazul construirii si renovarii majore a cladirilor, proprietarii acestora pot monta sisteme alternative de producer a energiei prevazute la art.10,alin.(2), in masura in care prin auditul energetic al cladirii sau proiectului in cazul constructiilor loi, se stabileste ca acest lucru este posibil din punct de vedere economicethnic si functional. In cazul cladirilor noi, precum si in cazul renovarii majore a cladirilor existente, se respecta cerintele referitoare la sistemele ale cladirii stipulate in reglementarile tehnice specific, in vigoare la data intocmirii proiectelor cu privire la instalarea si dimensionarea corecta si cu privire la controlul sistemelor tehnice si vizeaza, in principal urmatoarele: * Sisteme de incalzire * Sisteme de producere/preparare a apei calde de consum * Sisteme de climatizare/conditionare a aerului si sistemele de ventilare mecanica In cazul de fata tratam construirea unui imobil cu 2 CASE DE LOCUIT P+1E, cladirea fiind proiectata cu asigurarea incalzirii si prepararii apei calde de consum in fiecare unitate locativa cu o centrala termica cu combustibil gazos si studiem posibilitatea montarii unor surse alternativelregenerabile de producerea a energiei Sursele regenerabile de energie se refera la catogorille de surse primare de energie care sunt generate de catre sisteme naturale si care sunt definite ca “ energii obtinute din fluxurile existente in mediul ambient si care au in carater continuu sau repetitiv’ 6 Pentru solutile altemative ; Ce -reducerea costurlor de de expolatare anuala, urmare aplicarii solutilor alternative ; rc ~ suportabilitatea ratei lunare de rambursare a eventualulul credit). Investita este greu realizabila din punct de vedere tehnic, referitor la suprafata sarpantei/invelitoare sitvata la est-vest. Utilizarea eneraiel tremice solare in sistemul de apa calda menajera a cladir Montarea panourilor solare pentru preperare apa calda de consum ramane la fatitudinea beneficiarului. Nu este totusi recomandabila, tinand cont de durata de recuperare a investitiel si economia de energie rezultata prin montarea panourllor sclasa energetica pentru apa calda de consum a cladirii cu destinatia locuinta ,,.B". Referitor !a montare panouri solare, raportat la consumurile de energie care vor fl daca se vor realiza glementele anvelopel cladirii Propuse prin project, se constata ca durata de ecuperare a investiiei NR va fi de 9-7ani, adica solutia alternativa nu este eficienta ( s-a tinut cont de : f = 2,5 %, rata anuala de crestere a caldurii 5 1=2,0% rata anuala de depreciere @ monedei nationale ; VNA ~ valoarea neta actualizata a investitie! ‘suplimentare pentru solutiile alternative ; Ce -reducerea costurilor de de expolatare anuala , urmare aplicarii solutillor alternative ; rc - suportabilitatea ratei lunare de rambursare a eveniualului credit) Studiu privind posibilitatea folosirit panourilor solare in aplicatii fotovoltaice Cu ajutorul energiel solare se poate produce energie electrica, prin utlizarea unor panouri fotovoltaice ce absorb radiatia solara si a unor echipamente auxiiare. Nu este recomandabila montarea de panourt fotovoltaice pentru energie electrica devarece clasa energetica pentru jluminat artificial a cladirii cu destinatia de loculnta este fl ,,A”, ‘Se constata ca durata de recuperare a investitiel N R_va fi de 16,3 ani, adica solutia alternativa nu este eficienta, (s-a tinut cont de : f= 1,5 %, rata anuala de crestere a energiei electrice ; i=2 % rata anuala de depreciere a monedei nationale; VNA ~ valoarea neta actualizata a investitiei suplimentare pentru solutile alternative ; Ce ~reducerea costurilor de de expolatare anuala , urmare aplicarii solutilor altemative ; ro suportabilitatea ratei lunare de rambursare a eventualului credit). Investita nu este realizabila din punct de vedere tehnic neexistin spatiu suficient pe invelitoarea de la sud-vest si neprevazandu-se prin prolect incaperi pentru montare echipamente electrice-invertoare, acumulatort etc. AUDITOR ENERGEHGLENTRU CLADIRI ING/RQICDAUS ie RADU & “4 ON Cartial atenare Weenies! Data aut erage negate nrg Sere Numer démm DA 2135 BM0187 08) 03/} 17. ; Nota Performanta energetica a cladirii energetics, 98.8 istemul de certificare: Metodologia de calcul al Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in 372/205 Eficienta energetica ridicata Cladiea | Cladiea de certificata | referinta Eficienta energeticé scazuta STUDIU DE PERFORMANTA ENERGETICA [Consum anual specific de energie _[kWh/m?an} 136.08 | 129.69 Indice de emisi echivalent CO2 __{kgCO2/m*an} 24 20 Coneum anual specific de energie Clasa energetica {kWhiman] pentru: VARIANTA | VARIANTA 1 2 de referinta |_certficata fincailzire: 101.37] 101.37, B B [Apa caida de consum: 18.32] 3471 B B [Climatizare: : 7 : \Ventiare mecanica: = 3 5 lluminat artificial: 2 2 A A \Consum anual specific de energie din surse regenerabile [KWh/méan}: o [Date privind cldirea certificata: i: BAIAMARE, st DEALUL GROSILOR ud MM ‘Supratata desfasurata: 313,90 m= CASE DE LOCUIT CUPLATE ‘Suprafata incalzit: 264.52 m? Regim inaitime: P+1 E Volumul incalzit al ctadir: 687.00 m? |Anul construiri: |Scopul elabor ertificatulul energetic: STUDIU DE PERFORMANTA ENERGETICA, Matods de caleu): Date privind identificarea auditorulul energetic pentru cladiri: Specialtatea _Numele gi ‘Seria si Nr. gi data tnregistrari i) prenumele Nr. certficat certficatuii tn registrul de atestare ‘auditoruli a MICLAUS VRADU —-_DA.02135/2015 5M0187-08/03/2017 Cconstructaisinstalatiloraferente. [Notarea energeticd a clad tine seama de penalizarile datorate utilizar neraionale a energie Perioada de valabiltate @ prezentului Cerificat Energetic este de 10 ani de la data eliberii acestuia

S-ar putea să vă placă și