Sunteți pe pagina 1din 2

Structura proiectului

Rezumat
-motivarea alegerii temei
-descrierea pb de cercetare
-metoda aplicata
-cea mai importanta concluzie
Introducerea -2 pagini
-descrierea pb de cercetare pe larg
-motivarea alegerii temei
-importanta
-actualitatea (problema noua sau veche la care nu s a gasit rezolvare)
Totul pe baza literaturii de specialitate!
Metodologie-2 pagini
-descrierea datelor
-descrierea modelului folosit (ecuatii, ipoteze, teste)
-programul utilizat
Rezultate-7-11 pagini
-coeficientii ec de regresie
-rezultate de la testarea ipotezelor
-grafice
-diferente/asemanari u alte studii
Discutii/Concluzii/Recomandari
-pt discurtii:
-limitari ale cercetarii
-posibile directii de cercetare
-pt concluzii:
-cele mai importante rezultate obtinute
-pt recomandari:
-recomandari pentru policy makers
Referente-Anexe
Prima pagina:
Titlu nume grupa etc TNR 12
Rezumat

Page break

Introducere TNR 12 fara spatiu intre paragrafe


1.15 randuri
Stg, dr, sus, jos 2 cm
Titluri TNR 12 bold
Grafice: UNICEF Making data meaningful II

M: traffic=c+aprecieri fbxx+u
-pentru testarea modelului se folosese testul F (h0, h1, formula, decizia)
M: testele folosite pt testarea ipotezelor MCMM
a) Cov(ui;uj)=0 -lipsa autocoleraroo erorilor serial correlation LM test BG
b) Var(ui)=ct (H0)- homoscedasticitate Heteroskedasticity White Test
c) Ui;~N(0, sigma ^2)- ipoteza de normalitate a erorilor (h0) Jarque Bera
R: Obs R-square-Probabilitate
Conclcuzie. Spre deosebire de facebook twitter influenteaza traficul pe site 1 NS

Modelul simplu
Testarea validitatii modelului -Test F
-valid- testarea ipotezelor modelului
-cov(ui, uj)=c
-var(ui)=ct
-ui~N(0, sigma^2) Dar nu pot face predictii
-modelul nu e valid