Sunteți pe pagina 1din 3

Studiu de caz : Inregistrarea in contabilitate a unui

mijloc fix achizitionat in leasing


S-a achizitionat in leasing un autoturism . Contractul de leasing prevede urmatoarele:
Valoarea de achizitie 7774 euro;
Avans 1554.81 euro;
Valoarea finantata 6219.25 euro;
Dobanda 929.24 euro;
Comisioane si taxe 255.48 euro;
Valoarea reziduala = ultima rata;
Perioada de leasing - 48 luni;
Cursul istoric 3.5599;
In cazul leasingului financiar:

utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar;

amortizarea bunului care face obiectul contractului de leasing se inregistreaza de catre


utilizator;
utilizatorul deduce dobanda.

INREGISTRARILE CONTABILE EFECTUATE DE CATRE UTILIZATOR IN CAZUL


UNUI LEASING FINANCIAR:

Inregistrarea mijlocului de transport la intreaga valoare a autoturismului, la


cursul istoric prevazut in contractul de leasing :
Valoarea de achizitie : 7774.06 X 3.5599 = 27.675 lei
Dobanda: 929.24 X 3.5599 = 3308
Nota contabila:
2133 Mijloace de transport

= 1671 Rate leasing

27.675 lei

In clasa opt facem urmatoarele inregistrari:


- Debit cont 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate" cu
valoarea
imobilizarilor
corporale,
respectiv
suma
de
27.675
lei;
- Debit cont 8051 Dobanzi de platit se inregistreaza dobanda aferenta conform
contractului de leasing, respectiv suma de 3.308 lei .
ATENTIE!
In cazul in care programul de contabilitate (In cazul meu Saga) nu permite
inregistrarea numai in debitul sau in creditul conturilor din clasa 8 trebuie sa creati un cont
899 " Cont intermediar pentru operatiuni in clasa 8" si sa faceti nota contabila obisnuita:
8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate"
intermediar pentru operatiuni in clasa 8" 27.675

= 899 " Cont

8051 Dobanzi de platit


pentru operatiuni in clasa 8"

= 899

" Cont intermediar

3.308

INREGISTRAREA FACTURII DE AVANS CARE, DE REGULA CONTINE AVANSUL


SI COMISIONUL DE ADMINISTRARE LA CURSUL ISTORIC:

Avansul: 1.554.81 X 3,5599 = 5534.97 lei


Comisionul de administrare: 255.48 X 3.5599 = 909.48 lei
TVA: (5534.97 + 909.48) X 19% = 1224.44 lei
%
=
404
Furnizori de imobilizari
167
Rate leasing
6282
Cheltuieli cu serviciile executate de terti
4426
TVA deductibila

7668.89
5534.97
909.48
1224.44

Inregistrarea achitarii facturii de avans:


404 Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi la banci in lei 7668.89

INREGISTRAREA OBLIGATIEI DE PLATA A RATELOR PE BAZA FACTURILOR


EMISE DE SOCIETATEA DE LEASING:

Deoarece in creditul contului 1671 am inregistrat initial valoarea de achizitie 27.675


lei la cursul istoric de 3.5599 si plata ratelor aferente se v-a face la acelasi curs . De asemenea
si pentru dobanda inregistrata in contul 8051 in valoare de 3308 lei , plata dobanzii aferenta
ratelor de leasing se v-a inregistra tot la cursul istoric.
In functie de evolutia cursului valutar pot aparea urmatoarele situatii:
- diferente de curs valutar in plus generate de cresterea cursului valutar
nota contabila:
665
Cheltuieli din diferente de curs valutar

= 404
Furnizori de imobilizari

-diferente de curs valutar in minus generate de scaderea cursului valutar


nota contabila:
404
Furnizori de imobilizari
Exemplu rata 48 (ultima)
Verific scadentarul:
-Redeventa 148.78 euro din care:

= 765
Venituri din diferente de curs valutar

-Dobanda 0.86 euro X 3.5599 = 3.07 facturat la curs de referinta bnr 3.56 lei => diferenta
de curs de 0.49 lei
-Rata 147.92 euro X 3.5599 = 526.59 facturat la curs de referinta bnr 611.92 lei =>
diferenta de curs de 85.33 lei
%

404 Furnizori de imobilizari

1671 Rate leasing


666 Cheltuieli privind dobanzile
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
4426 TVA deductibila

731.25
526.59
3.07
85.33
116.26

8036

899

526.69
"Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate"
pentru operatiuni in clasa 8"
8051
899
Dobanzi de platit
pentru operatiuni in clasa 8"

" Cont intermediar

=
3.07
" Cont intermediar

Inregistrarea achitarii facturilor:


404 Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi la banci in lei 731.25 lei