Sunteți pe pagina 1din 1

395104 826

Diploma de par�icipare
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

7
Se acordă elevului/elevei ......................................................................................................................................

din clasa ..................., Școala ...................................................................................................................................

îndrumat/ă de ..............................................................................., pentru participarea

la Concursul Național GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR, etapa a II-a, anul școlar 2016-2017.

Concursul se află în calendarul MEN la secțiunea 3 (Concursuri școlare în colaborare cu terți), poziția 98.

Prof. RADU GOLOGAN, FLORENTINA ION,


Președintele Societății
de Științe Matematice Manager General
din România Didactica
Publishing House
Data ...........................

S-ar putea să vă placă și