Sunteți pe pagina 1din 1

Productiv

Scriere- citire Formarea ideilor Abilităţi de viaţă


Înţelegerea a ceea ce e citit Exprimarea ideilor Abilităţi de scris-citit
Înţelegerea a ceea ce e auzit Scrierea ideilor Folosirea tastaturii
Validarea produsului Organizare
Abilităţi de a studia

Definire: Domenii de manifestare Cauze:


Este o dificultate în achiziţia  o combinaţie de dificultăţi în
abilităţilor de scris-citit şi are procesare auditivă şi vizuală
origine neurologică. Este evidentă  memorie de lucru, stocare şi
când acurateţea şi fluenţa citirii, DISLEXIA retragere din lexic
scrierii şi ortografierii se dezvoltă  dificultăţi motorii
incomplet sau cu dificultate. Depinde la fiecare persoană de:
 diferenţe individuale cognitive
Indicatori folosiţi în identificarea copiilor  limba vorbită
dislexici ( Dr. Ian Smythe(U.K)-

Dificultăţi legate de limbaj: Dificultăţi ce nu sunt legate de limbaj :


Remediere
dificultate în citire şi ortografiere; Evaluare completă a dificultate în organizare;
pune literele şi figurile în poziţii greşite; dificultăţilor rătăcirea lucrurilor personale;
realizată de un
are dificultăţi în a-şi aminti tabla înmulţirii,alfabetul, specialist face erori cu numerele;
formule matematice; Diagnoză are dificultate în a numi dreapta-stânga;
Elaborarea unui plan
omite litere sau le aranjează greşit în cuvinte; de intervenţie probleme cu zilele săptămânii, sau lunile anului;
are dificultăţi în a înţelege ceea ce citeşte; personalizat probleme cu prinderea mingii sau bătaia din palme;
Adaptarea stilului de
compune o lucrare scrisă în mai mult timp decât ceilalţi predare la stilul de dificultăţi în a-şi lega şireturile;
colegi; învăţare al copilului confundarea datelor;
- viteza de prelucrare a limbajului este deficitară; dificultate în a copia ceva;
în ciuda dificultăţilor de limbaj excelează în alte arii.