Sunteți pe pagina 1din 5

Laborator PCLP nr.

11

REALIZAREA DE DIAGRAME IN EXCEL 2007

Prezentare generală a creării diagramelor


În Microsoft Office Excel 2007 este ușor să se creeze diagrame cu aspect profesionist. Alegeți un tip de
diagramă, un aspect și un stil de diagramă, toate acestea fiind la îndemână în Panglică, componentă de interfața
utilizator Microsoft Office Fluent. Ve ți avea rezultate profesionale imediate de fiecare dată când creați o
diagramă. Aveți posibilitatea să simplificați și mai mult procesul salvând diagramele preferate cașablon de
diagramă care se poate aplica rapid oricând creați o diagramă nouă.
De asemenea aveți posibilitatea să beneficiați si de funcționalitatea puternică de creare a diagramelor
Excel și în alte programe 2007 Microsoft Office System, cum ar fi Microsoft Office PowerPoint 2007 și
Microsoft Office Word 2007.

Crearea diagramelor în Excel


Pentru a crea o diagramă simplă în Excel care să poată fi modificată și formatată mai târziu, începeți
prin introducerea datelor pentru diagramă într-o foaie de lucru. Apoi, selecta ți datele și alegeți tipul de
diagramă pe care doriți să o utilizați din Panglica Office Fluent (fila Inserare, grupul Diagrame).

Fig. 11.1

In fig. 11.1 se prezinta o foaie de lucru care afișează câte cutii de ceai No rthwind Traders s-au vândut
de către fiecare dintre cei trei agenți de vânzări , în fiecare dintre cele trei luni. Aveți nevoie de o diagramă care
afișează fiecare agent de vânzări în comparație cu ceilalți, lună de lună, în primul trimestru al anului.
Pentru a crea diagrama, selectați datele pe care doriți să le includeți în diagramă, inclusiv titlurile de
coloană (Ianuarie, Februarie, Martie) și titlurile de rând (numele agenților de vânzări).
Apoi faceți clic pe fila Inserare, iar în grupul Diagrame faceți clic pe butonul Coloană. Se poate
selecta alt tip de diagramă, dar diagramele coloană sunt utilizate în mod obișnuit pentru a compara elementele.
După ce faceți clic pe Coloană, veți vedea un număr de tipuri de diagrame coloană din care să
alegeți. Faceți clic pe Coloană grupată, prima diagramă coloană din lista Col. 2-D. Un SfatEcran afișează
numele tipului de diagramă când plasa ți indicatorul peste oricare din tipurile de diagramă. De asemenea,
SfatulEcran furnizează o descriere a tipului de diagramă și oferă informații despre situațiile în care se utilizează
fiecare.
Dacă doriți să modificați tipul de diagramă după ce creați prima diagrama, faceți clic în interiorul
diagramei. Pe fila Proiectare, sub Instrumente diagramă, în grupul Tip, faceți c lic pe Modificare tip
diagramă și selectați alt tip de diagramă.
În diagrama din fig. 11.2 datele din fiecare celulă de pe foaia de lucru sunt o coloană. Titlurile de rând
(numele agenților de vânzări) sunt textul legendei diagramei, din partea dreaptă, iar titlurile de coloană (lunile
anului) se află în partea de jos a diagramei.

Fig 11.2

După cum vedeți , în această diagramă coloană, Cencini (reprezentat prin coloana din mijloc pentru
fiecare lună) a vândut cel mai mult ceai în ianuarie și februarie, dar a fost întrecută de Giussani în martie.
Datele pentru fiecare agent de vânzări se afișează pe trei coloane separate, câte una pentru fiecare lună.
Înălțimea fiecărei diagrame este proporțională cu valoarea din celula pe care o reprezintă. Diagrama compară
agenții de vânzări unul față de celălalt, lună de lună.
Fiecare rând de date cu privire la agenții de vânzări are altă culoare în diagramă. Legenda diagramei,
creată din titlurile de rând de pe foaia de lucru (numele agenților de vânzări) arată culoarea corespunzătoare
datelor fiecărui agent de vânzări. Datele despre Giussani, de exemplu, sunt albastru închis și se află pe coloana
cea mai din stânga pentru fiecare lună.
Titlurile de coloană de pe foaia de lucru, Ianuarie, Februarieși Martie, se află acum în partea de jos a
diagramei. Pe partea stângă a diagramei, Excel a creat o scală de numere pentru a ajuta la interpretarea
înălțimilor coloanelor.
Orice modificări efectuate in datele din foaia de lucru, după crearea diagramei, se afișează imediat în
diagramă.

Când creați o diagramă, pe Panglică se afișează Instrumente diagramă care include filele Proiectare,
Aspect și Format.
Înainte de a continua să lucrați la diagramă este necesar să cunoașteți Instrumente diagramă.
După ce se inserează diagrama în foaia de lucru se șează
afi Instrumente diagramă, cu trei file:
Proiectare, Aspect și Format. Pe aceste trei file veți găsi comenzile necesare pentru lucrul cu diagramele (fig.
11.3).

Fig. 11.3
După ce terminați diagrama, faceți clic în exteriorul ei; Instrumente diagramă dispar. Pentru a se afișa
din nou, faceți clic în interiorul diagramei. Filele apar din nou, așadar nu vă faceți griji dacă nu vedeți toate
comenzile necesare în orice moment. Faceți primii pași inserând o diagramă (utilizând grupul Diagrame de pe
fila Inserare) sau făcând clic în interiorul unei diagrame existente. Atunci, toate comenzile necesare vor fi la
îndemână.

Vizualizări diferite ale acelorași date din foaia de lucru


Aveți posibilitatea să faceți mai multe cu datele decât să creați o diagramă. Se pot compara în alt mod
datele din diagramă făcând clic pe un buton pentru a comuta vizualizarea diagramei de la o vizualizare la alta.
Diagrama creată compară agen ții de vânzări între ei. Excel a grupat datele pe coloanele foii de lucru și a
comparat rândurile foii de lucru pentru a arăta cum se situează un agent de vânzări înțiefunc de ceilalți.
Aceasta se arată în diagrama din stânga imaginii.
Alt mod de vizualizare a datelor este compararea vânzărilor fiecărui agent de vânzări, lună de lună.
Pentru a crea această vizualizare a diagramei, faceți clic pe Comutare rând/coloană din grupul Date de pe fila
Proiectare. În diagrama din dreapta, datele sunt grupate pe rânduriși se compară coloanele foii de lucru (fig.
11.4, a). Acum diagrama evidențiază altceva: vânzările fiecărui agent de vânzări, lună de lună, comparate între
ele (fig. 11.4, b).

Fig. 11.4 a b

Comutați diagrama la vizualizarea originală, făcând clic din nou pe Comutare rând/coloană.

Este posibil să dați un titlu diagramei în sine, precum și axelor diagramei, care măsoară și descriu datele
din diagramă. Această diagramă are două axe. Pe partea stângă se află axa verticală (cunoscută și sub numele
de axa valorilor sau axa y). Această axă este scala numerelor prin care interpretați înălțimile coloanelor. Lunile
anului, în partea de jos, se află pe axa orizontală (cunoscută și sub numele de axa categoriilor sau axa x).
O modalitate rapidă de a adăuga titluri în diagramă este să face ți clic pe diagramă pentru a o selecta,
apoi să mergeți la grupul Aspecte de diagrame de pe fila Proiectare. Faceți clic pe butonul Mai mult
pentru a vedea toate aspectele. Fiecare op țiune afișează aspecte diferite care modifică modul de aranjare al
elementelor din diagramă.
Tastați titlurile direct în diagramă.
Titlul acestei diagrame este Ceai Northwind Traders, numele produsului.
Titlul axei verticale din stânga este Cutii vândute.
Titlul axei orizontale din partea de jos este Vânzări primul trimestru.

Alt mod de a introduce titlurile este din fila Aspect, în grupul Etichete. Acolo adăugați titlurile, făcând
clic pe Titluri de diagramă și Titluri de axă.
Modificați aspectul diagramei utilizând un stil de diagramă pentru a modifica culorile
Când creați diagrama, aceasta este în culoare standard. Utilizând un stil de diagramă, aveți posibilitatea
să aplicați alte culori într-o diagramă, în doar câteva secunde.
Faceți clic în diagramă. Apoi, pe fila Proiectare, în grupul Stiluri de diagramă, faceți clic pe butonul
Mai mult pentru a vedea toate op țiunile, apoi faceți clic pe stilul dorit. Anumite stiluri modifică numai
culoarea coloanelor. Altele modifică culoareași adaugă un contur în jurul coloanelor, în timp ce alte stiluri
adaugă culoare în zona reprezentată grafic (zona mărginită de axele diagramei), iar anumite stiluri adaugă
culoare in întreaga diagramă (fig. 11.5).

Fig. 11.5

Dacă nu vedeți ce doriți în grupul Stiluri de diagramă, aveți alte opțiuni de culoare dacă selectați altă
temă. Faceți clic pe fila Aspect pagină, apoi faceți clic pe Culori în grupul Teme. Când plasați indicatorul
peste o culoare, culoarea se șează
afi într -o examinare temporară pe diagramă, care este diferită de ce se
întâmplă când vă uitați la un stil de diagramă. Vedeți efectul culorii înainte de a o aplica, economisind pasul de
a anula acțiunea, dacă nu vă place. Faceți clic pe culoarea pe care doriți să o aplicați în diagramă.
Important: Spre deosebire de un stil de diagramă, culorile dintr-o temă se vor aplica la alte elemente
pe care le adăugați în foaia de lucru. De exemplu, un tabel sau un stil de celulă cum ar fi un titlu, va prelua
culorile temei aplicate diagramei.

Adăugarea unei culori la titlurile axelor și diagramei


Dacă doriți să scoateți în evidență diagrama sau titlurile axelor, acest lucru este simplu de realizat. Pe
fila Format, în grupul Stiluri WordArt, există multe moduri de a lucra cu titlurile. În imagine, o umplere de
text, una dintre opțiunile din grup, s-a adăugat pentru a modifica culoarea.
Pentru a utiliza o umplere de text, mai întâi face ți clic în zona titlului pentru a -l selecta. Apoi faceți clic pe
săgeata de pe Umplere text din grupul Stiluri WordArt. Poziționați indicatorul peste oricare din culori
pentru a vedea modificările din titlu. Când vedeți o culoare care vă place, selectați-o. Umplere text include, de
asemenea, opțiuni de aplicare a unui gradient sau a unei texturi la un titlu (fig. 11.6).
Printre alte opțiuni din grupul Stiluri WordArt se află Schiță text și Efecte text, care includ efectele
Umbră, Reflexie și Strălucire.
Pentru a efectua modificări ale fonturilor, cum ar fi mărirea sau micșorarea, sau modificarea aspectului
fontului, faceți clic pe Pornire, apoi mergeți la grupul Fonturi sau efectuați aceleași modificări de formatare
utilizând Minibara de instrumente. Bara de instrumente apare în manieră estompată după ce selecta ți textul
titlului. Indicați spre bara de instrumente și aceasta devine fermă, apoi selectați o opțiune de formatare.
Fig. 11.6

Există și alte posibilități de formatare a coloanelor din diagramă. Astfel s-a adăugat un efect de umbrire
fiecărei coloane - o umbră diagonală deplasată se află în spatele fiecărei coloane (fig. 11.7).

Fig. 11.7

Pentru aceasta, faceți clic pe una dintre coloanele lui Giussani. Se vor selecta toate cele trei coloane
corespunzătoare lui Giussani (cunoscute și ca serie).
Pe fila Format, în grupul Stiluri de forme, faceți clic pe săgeata din Efecte formă, indicați spre
Umbră, apoi plasați indicatorul pe stilurile de umbrire din listă. Vedeți o examinare a umbrelor pe măsură ce
plasați indicatorul pe fiecare stil. Când vedeți unul care vă place, selecta ți -l, apoi faceți clic pe una din
coloanele lui Cencini pentru a selecta toate cele trei coloane și a urma aceiași pași. Efectuați pașii aceștia și
pentru Kotas.
Există mai multe opțiuni în Stiluri de forme din care aveți posibilitatea să alegeți. De exemplu, faceți
clic pe Umplere formă, unde adăugați un gradient sau o textură în coloane. Faceți clic pe Contur formă
pentru a adăuga un contur în jurul coloanelor. Efecte formă oferă mai mult decât umbrire. De exemplu,
adăugați coloanelor efecte muchii teșite și atenuate sau chiar faceți coloanele să strălucească.
Când diagrama arată cum doriți, este ușor s ă o adăugați la o prezentare PowerPoint, astfel încât să fie
vizualizată de oricine. Dacă datele din diagramă se modifică după ce adăuga ți diagrama în PowerPoint, nu vă
faceți griji. Modificările la datele din diagramă în Excel se actualizează și în diagrama din PowerPoint.

S-ar putea să vă placă și