Sunteți pe pagina 1din 7

Jaloanele unui proiect IT&C

PRE-IMPLEMENTARE
1.1-initializare
1.2-definire
Clientul
transmite o 1.3-obtinere comanda/contract
cerere de RA-Com si RA- 1.3.1-planificare ofertare 1.3.2-intocmire oferta 1.3.3-negociere client
oferta. The defineste 1.4-transfer management
Vanzatorul solutia + pregatire reuniune transfer
completeaza scenariul RA-Com planifica RA-Com strange RA-Com
fisa de proiectului pe procesul de si centralizeaza: negociaza/
initializare. baza analizei de ofertare. 1-documentatia relanseaza RA-Com transfera proiectul in
Seful dept. focalizare. RA- RA-Com P de calificare procesul de
S macro-etapa Implementare.
misiune

vanzari o Com intocmeste stabileste r 2-oferta tehnica ofertare in


fisa de modelele de scopul obtinerii a In sedinta de predare proiect,
valideaza si o 3.-rezultatul se deleaga managementul
nominalizeaza focalizare documente d negocierii cu comenzii in
conditii de l proiectului catre Manager
RA-Com. u furnizorii a proiect implementare
Seful dept. c 4-oferta suport fezabilitate
( calitate, cost, n Se nominalizeaza
tehnic t 5-oferta s Responsabil Mentenanta
nominalizeaza comerciala durata)
e
RA-Teh. m6-fisa oferta z
a e
n
a c
g o
e m
r
livrabile

planing
planing e proces
oferta
oferta proces verbal
verbal transfer
transfer
ofertare
ofertare i contract
contract (memo
fisa
fisa fisa n (memo predare-primire
predare-primire
initializare
initializare focalizare
focalizare i z proiecte)
proiect
proiect proiect
proiect modele
modele fisa
fisa oferta
documente
documente finala
i
s finala
l
a e
acord
acord J 1.3.1u J 1.3.2 J 1.3.2
a
planing
intocmire cc
jaloane

ofertare acord semnare


oferta l transmitere o
e
memo predare- J1.4
acord J1.1 contract r primire
J1.2 o oferta Vx J1.3
definire
g dl
i lm J1
s aa
t n
i
i s
indic
atori

a
c rb
a ei
asigura

calitate

n
n c
re

e oe
m
g ea
a ei

asigura

calitate
n
n c

re
e oe
m
g ea
o nd
c za
i i
a ap
pt
z ra
a ot

c n
u e
c
f e
u s
r a
n r
i u
z l
o u
r i
i
i d
e
p
r a
e p
t r
u o
r v
i i
l z
e i
o
p n
e a
n r
t e
r
u

o
f
e
r
t
a
.
IMPLEMENTAREA
2.1. APROVIZIONARE

Procesare Subcontractare
comenzi
2.2-ORGANIZARE si
PLANIFICARE
2.3-CONCEPTIE
PM transmite Comitetul director
PM transmite Product 2.3.1 - analiza 2.3.2- 2.3.3-specificatii 2.3.4- 2.3.5-
stabileste
RL sa verifice Managerilor sa detaliata arhitectura procedura procedura
responsabilitatile si
si sa lanseze realizeze si sa solutie testare testare
limitele de delegare
comenzile semneze interna externa
ale PM, echipa si
contractele cu factorii de decizie in
subcontractantii implementare Echipa de Echipa de Echipa de
sau colaboratorii PM organizeaza Echipa de Echipa de 2.4.1-livrare
implementare implementare implementare implementa
si verifica echipa de implementare
realizeaza fixeaza fixeaza re
semnarea implementare concepe 2.4.1.1.-
analiza detaliata arhitectura stabileste concepe
contractelor cu proiect, stabileste procedurile receptie
impreuna cu solutiei specificatiile procedurile
subcontractantii. responsabilitatile de testare interna
clientul in (predefinite in functionale si de testare
membrilor echipei de finala, pentru
vederea cadrul ofertei) tehnice in preliminara
proiect, principalele client si
stabilirii& scopul demararii RL si RM
proceduri de planul de
inghetarii lucrului pe realizeaza
management, teste
specificatiilor si subproiecte si receptia
fixeaza planingul arhitecturii criteriile de interna.
general al proiectului solutiei acceptanta PM verifica
PM organizeaza
semnarea
kick-off meeting
contractelor
cu
subcontracta
ntii.

-Procedura de
livrabile

- PO; - Contracte cu -- Master


Master Plan
Plan de
de Organizare
Organizare -Document cerinte - Solutia : - Procedura
- Specificatii testare finala NIR
- SO; subcontractantii; si
si Planificare
Planificare (site preparation) arhitectura de testare
-- Plan tehnice si (inclusa in
- Dovada plasarii Plan proiect
proiect (Ms
(Ms Project
Project hardware si
Professional)
. Raport analiza functionale interna Master plan)
comenzii pt suport Professional) software
-- Fisa
Fisa marketing
marketing detaliata(site - Plan de teste
survey)
jaloane

Notificare Contracte validare master plan de


subcontractanti organizare -planificare J 2.3.1 J 2.3.2 J 2.3.3 J 2.3.4 J 2.3.5
(email) plasare
comenzi semnate
J 2.1 validare solutie, specificatii de realizare,
J 2.2 proceduri de testare J 2.3.
J 2.2
J 2.3.
2.4-EXECUTIE
2.4.1-livrare 2.4.2-dezv.solutie 2.4.3-migrare 2.4.4-documentare 2.4.5- 2.4.6-testare
scolarizare
2.4.1.2. 2.5-TRANSFER
-Livrare Echipa de Echipa de Echipa de Traineri Echipa de MANAGEMENT
implementare implementare implementare Crescendo implementare
dezvolta solutia realizeaza realizeaza sau externi efectueaza
pe baza migrarea starii documentatia: de realizeaza testarea finala - PM pregateste
RL si PM specificatiilor initiale in noua exploatare, de scolarizarea pentru client si reuniunea de transfer
asigura intocmite solutie mentenanta, de utilizatorilor benficiar management proiect
livrarea Sa efectueze (inclusiv instruire conform (sedinta bilant)
component testarea incarcarea procedurilor -obiective proiect in
elor preliminara datelor) intocmite si se etapa
cumparate conform valideaza Mentenanta(SLA)
(hw+sw) la procedurilor executie pe -Sa clasifice/predea
client intocmite si sa baza criteriilor documentatia
valideze intern proiectului
de acceptanta
executia

. Documentatia
Documentatia - Feedback
Feedback . Centralizator . Chestionar
Chestionar pentru
pentru
- Proces
Proces - Notificare - Document tehnica de
de exploatare
exploatare - FIse
FIse evaluare
evaluare teste evaluarea
evaluarea satisfactiei
satisfactiei
verbal de
de dezvoltare solutie migrare
- Documentatia
Documentatia de curs
curs . Proces verbal de clientilor;
clientilor;
predare
predare - Notificare scolarizre
scolarizre orar, suport - Diplome
Diplome acceptanta - Bilant
Bilant implementare
implementare
primire
primire migrare curs, fise
fise evaluare)
evaluare) - Memo transfer la
mentenanta

J 2.4.1 J 2.4.2 J 2.4.3 J 2.4.4


J 2.5
J 2.4.5 J 2.4.6
validare PV
validare
predare-primire validare implementare
documente solutie J 2.4. J2
J 2.4. J2
POST-IMPLEMENTARE
3.1-organizare&planificare
3.2-mentenanta

- Responsabilul de -Responsabilul de
mentenanta stabileste mentenanta asigura controlul
procedurile de lucru si performantei in exploatare a
management in etapa produsului in mentenanta
Mentenanta pentru conform procedurilor stabilite:
atingerea valorilor -analiza/actiuni periodice pe
obiectiv de atins (SLA). baza analizei incidentelor si
indicatorilor QCT
livrabile

.. Proceduri
Proceduri de
de lucru
lucru .. Rapoarte
Rapoarte performate
performate
(cu
(cu fara CRM)
CRM) (CRM)

.. Raport
Raport audit
audit periodic
periodic
nota
nota organizare
organizare si
si p
(incluzand propuneri
planificare v
imbunatatire/estimari
imbunatatire/estimari durate
durate
-
costuri)
costuri)
l
jaloane

i
J3.1. J3.2.2.
validare nota validare raport
2.1v 1
organizare r audit
palnificare a
mentenanta r
e