Sunteți pe pagina 1din 2

Teză semestrială Limba și literatura română

Clasa a VIII-a
Semestrul I

Toate subiectele sunt obligatorii. Ordinea acestora nu este obligatorie. Se acordă


10 puncte din oficiu. Timpul de lucru este de 120 de minute.

Subiectul I
Trenul duduia și fumega ca un animal apocaliptic. Căpitanul urmărea ostenelile lui
Rogojinaru cu o curiozitate plină de admirație. Tânărul, de când plecase conductorul, se uita
pe fereastra vagonului, în care apăruse silueta capitalei. Perechile de șine se multiplicau, se
apropiau, se întretăiau. Roțile pocneau tot mai des peste încrucișări, treceau de pe o linie pe
alta, cu o siguranță mașinală. Pe urmă se iviră suburbiile murdare, case dărăpănate, ulițe
desfundate, contrastând violent cu sclipirile ce vesteau mai încolo palatele.
După ce umplu cu bagajele-i prețioase locurile libere de pe canapele, după ce scoase
și pe coridor vreo două coșuri ce nu mai încăpuseră înăuntru, arendașul se ghemui cum putu
pe o margine, lângă un geamantan, și se adresă direct tânărului, care privea pe fereastră,
reluând firul convorbirii de adineaori:
— Și uite-așa, domnule, cum vă spuneam, cu țăranii... Pe mine mă puteți crede pe cuvânt
și fără greșeală, că am o experiență veche de tot în chestii de agricultură și de țărani. Sunt
acuma de șaizeci de ani fără unul și din ei vreo patruzeci tot la țară i-am irosit și între săteni.
Am luat-o de jos, cum se cuvine, și la treizeci de ani țineam cu arendă o moșioară de peste
cinci sute de pogoane în Teleorman. Iar de atunci mi-au mai trecut câteva și mai măricele
prin mână, așa că îmi cunosc țăranii cum nu cred să-i mai cunoască mulți în țara
românească. Nu zic că toți sunt ticăloși, cum zic alții, nu. Doamne ferește, sunt creștin și m-
ar bate Dumnezeu. Dar mărturisesc cu mâna pe cruce: să te ferească Dumnezeu să ai nevoie
de țăran, că țăranul atunci te strânge de gât, când te doare mai tare!
Băgă de seamă că nici chiar căpitanul nu-l mai asculta. Fiindcă tocmai și trenul începuse
să-și încetineze goana, își aduse iar aminte de bagaje, se sculă să treacă în coridor, să fie
mai aproape de ieșire și să poată prinde negreșit un hamal și o trăsură. Din ușă se întoarse,
însă, să-și ia rămas bun. (Liviu Rebreanu, Răscoala)
A. Scrie pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare din cerințele de mai jos:
1.(4p)Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor : se uita, violent.
2.(4p) Explică rolul cratimei din secvența să-i mai cunoască.
3.(4p) Explică modul de formare a unui cuvântobținut prin derivare și a unui cuvânt obținut
prin compunere din secvența Perechile de șine se multiplicau, se apropiau, se întretăiau.
Roțile pocneau tot mai des peste încrucișări, treceau de pe o linie pe alta, cu o siguranță
mașinală.
4.(4p)Transcrie două cuvinte care conțin diftong din ultimul fragment.
5.(4p)Selectează două cuvinte/ grupuri de cuvinte care se referă la cadrul spațial.
6.(4p)Precizează, într-un enunț, părerea arendașului despre țărani.

B. (16p) Redactează o compunere de minim 150 de cuvinte în care să demonstrezi că


fragmentul de mai sus aparține genului epic. În compunerea ta trebuie :
-(4p) să precizezi două trăsături ale genului epic;
-(8p) să prezinți detaliat două trăsături ale genului epic, valorificând textul dat.
-(2p)să ai o structură adecvată tipului de compunere cerut.
-(2p) să ai minim 150 de cuvinte.
Subiectul II

În momentul de faţă, cu greu ne putem imagina cum ar fi arătat transporturile fără


existenţa căilor ferate. Cu ajutorul trenurilor putem parcurge cele mai interesante excursii,
dar tot cu ajutorul acestora transportăm marfă dintr-un capăt în celălalt al Globului.
Deşi multă lume ar crede că transporturile pe cale ferată au o istorie recentă, nu este,
însă, tocmai aşa, deoarece povestea lor a început cu mult mai devreme de inventarea
primelor locomotive. Totul a început, de fapt, acum mai bine de 2500 de ani, în Grecia
Antică, odată cu dezvoltarea unor căi speciale, trasate pe mijlocul drumurilor, pentru a
uşura povara animalelor care tractau mărfurilor. Cea mai veche cale de acest tip,
descoperită până acum, se numeşte "Diolkos", se află în Istmul Corintului şi datează din
secolul VII î.Hr. Odată cu căderea Imperiului Roman de Apus, în secolul al V-lea, aceste rute
de transport nu au mai fost folosite.
Se presupune că primele vagonete au fost inventate de către germani, în secolul al
XVI-lea, pentru a facilita transportul minereurilor care erau extrase din galeriile subterane.
Aceste mijloace de locomoţie erau tractate pe şine de lemn, însă, în jurul anului 1600, în
Anglia, încep să fie utilizate pentru transport căi ferate, a căror formă este mult mai
apropiată de cea pe care o cunoaştem astăzi cu toţii.
În anul 1774, inginerul scoţian James Watt inventează primul motor cu aburi. De-
abia în 1804, invenţia sa este folosită pentru a transporta mărfuri pe cale ferată. Iniţiativa i-
a aparţinut unui alt inginer, Matthew Murray, cunoscut pentru faptul că a dat lumii prima
locomotivă cu aburi. (O scurtă istorie a trenului. Cum a devenit acesta unul dintre cele mai
folosite mijloace de transport din lume., www.descoperă.ro)
A. Scrie pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare din cerințele de mai jos:
1. (4p)Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
-când a început istoria transporturilor pe cale ferată.
-numele persoanei care a inventat locomotiva cu aburi.
2. (4p) Scrie într-un enunț titlul articolului și sursa acestuia.
3. (4p)Menționează cazul și genul substantivelor subliniate în text.
4. (4p)Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența următoare, precizând
și partea de vorbire prin care se exprimă: Cu ajutorul trenurilor putem parcurge cele mai
interesante excursii, dar tot cu ajutorul acestora transportăm marfă dintr-un capăt în celălalt
al Globului.
5. (4p) Transcrie subordonatele din secvența următoare, precizând felul acestora: Se
presupune că primele vagonete au fost inventate de către germani, în secolul al XVI-lea,
pentru a facilita transportul minereurilor care erau extrase din galeriile subterane.
6. (4p)Construiește un enunț în care să ai o subordonată completivă directă introdusă printr-
un pronume relativ compus.
B. (12p)Redactează o descriere de 150-300 de cuvinte în care să prezinți
caracteristicile unui tren din viitor.
În compunerea ta trebuie:
- (4p)să prezinți două caracteristici ale trenului.
-(4p)să utilizezi două imagini artistice diferite în descrierea acestuia.
-(2p)să ai un conținut adecvat cerinței.
-(2p)să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Redactare – 14p