Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Naţional „Ioniţă Asan”

B-dul. Nicolae Titulescu, nr. 39


Tel / fax: 0249 515 260
E-mail: cniasan2004@yahoo.com
Mun. Caracal, jud. Olt

Profesor: Valeria Mihai


Clasa: a X-a H
Nr. ore / săptămână: 3 Viză şef catedră
Manual:Upstream Upper Intermediate
Editura: Express Publishing

Planificarea activităţii didactice la limba engleză


Anul şcolar: 2014 - 2015. Semestrul I – Semestrul al –II- lea

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi ale unităţii de învăţare. Nr.


Săptămâna Observaţii
crt. învăţare specifice vizate ore

 Viaţa personală (stil de viaţă)


1.2, 1.4,
1 Revision  Timpuri 6 S1-S2
2.1, 3.1, 3.2
 A raporta, a-şi exprima acordul/dezacordul

 Descoperiri ştiinţifice şi tehnice


1.2, 1.3, 1.5, 2.3,  Articole, determinaţi, too/enough, substantive
U1. Crossing
2 3.1, 3.3, 3.2, 3.3, numărabile/nenumărabile 9 S3-S5
Barriers
4.3  A-şi exprima acordul/dezacordul, a compara, a
comenta păreri
 Relaţii interpersonale
 Present Simple şi Continuous, verbe de stare, used
U2. Moods 1.2, 1.5, 2.2, 2.3,
3 to, be/get used to 9 S6-S8
and Feelings 3.1, 3.2, 3.3
 A-şi exprima satisfacţia/insatisfacţia faţă de un
punct de vedere, a folosi stilul formal/informal

1
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi ale unităţii de învăţare. Nr.
Săptămâna Observaţii
crt. învăţare specifice vizate ore
 Descoperiri ştiinţifice
 Articole, determinaţi, too/enough, substantive
Self-
numărabile/nenumărabile, Present Simple şi
4 Assessment 1.2, 1.3, 3.1, 3.3 3 S9
Continuous, verbe de stare, used to, be/get used to
Module 1
 A-şi exprima acordul/dezacordul, a folosi stilul
formal/informal
 Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul
profesional
U3. Making a 1.2, 1.3, 2.2, 2.3,
5  Forma -ing sau infinitivul, vorbirea indirectă 9 S10-S12
Living 3.1, 3.2, 4.1, 4.3
 A-şi exprima acordul/dezacordul, a încuraja, a
comenta păreri
U4. Make  Viaţa personală (stil de viaţă)
1.2, 1.3,
6 Yourself at  Present Perfect Simple şi Continuous 6 S13-S14
2.3, 3.1, 3.2
Home  A-şi exprima acordul/dezacordul, a comenta păreri
 Viaţa personală (stil de viaţă)
Self-  Forma -ing sau infinitivul, vorbirea indirectă,
1.2, 1.3, 2.2,
7 Assessment Present Perfect Simple şi Continuous 3 S15
2.3, 3.1, 3.3
Module 2  A-şi exprima acordul/dezacordul, a încuraja, a
comenta păreri
 Aspecte din viaţa contemporană (sociale, culturale)
U5. Modern 1.2, 1.3, 2.2,  Adjective, adverbe
8 6 S16-S17
Living 2.3, 3.1, 3.3  A-şi exprima acordul/dezacordul, A-şi exprima
satisfacţia/insatisfacţia faţă de un punct de vedere
 Activităţi din viaţa cotidiană
U6. Going 1.2, 1.3, 1.5,  Verbe modale
9 9 S19-S21
Places 2.2, 3.1, 4.3  A-şi exprima acordul/dezacordul, a încuraja, a cere
permisiunea de a întrerupe o conversaţie

2
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi ale unităţii de învăţare. Nr.
Săptămâna Observaţii
crt. învăţare specifice vizate ore
 Descoperiri ştiinţifice şi tehnice
Self-
1.2, 1.3, 2.2,  Adjective, adverbe, verbe modale
10 Assessment 3 S22
3.1, 4.3  A exprima satisfacţia/insatisfacţia faţă de un punct
Module 3
de vedere, a folosi stilul formal/informal
 Aspecte din viaţa contemporană (politice, istorice)
1.2, 1.3, 1.5,  Past forms, past modals
11 U7. History 9 S23-S25
2.2, 3.1, 3.3  A încuraja, a cere permisiunea de a întrerupe o
conversaţie
 Aspecte din viaţa contemporană (educaţionale,
culturale)
U8. Learning
12 1.2, 1.3, 2.2, 3.1  Diateza pasivă, verbele cauzative 6 S26-S27
Lessons
 A-şi exprima acordul/dezacordul, a exprima
compasiunea
 Aspecte din viaţa contemporană (culturale, istorice)
Self-  Past forms, past modals, diateza pasivă, verbele
13 Assessment 1.2, 1.3, 2.2, 3.1 cauzative 2 S28
Module 4  A-şi exprima acordul/dezacordul, a cere permisiunea
de a întrerupe o conversaţie
 Aspecte din viaţa contemporană (ecologice, strategii
de utilizare a resurselor)
U9. Planet 1.2, 1.3, 1.5,
14  Formele viitorului, fraza condiţională, prefixe 6 S28-S30
Issues 2.2, 2.3, 3.1
 A exprima satisfacţia/insatisfacţia faţă de un punct
de vedere, a exprima teama, îndoiala
 Viaţa personală (stil de viaţă)
 Propoziţii relative, propoziţii de concesie/de scop,
U10. The 1.2, 1.3, 1.5, 2.2,
15 întrebări disjunctive 6 S30-S32
Cycle of Life 2.3, 3.1, 3.2, 3.3
 A exprima refuzul, a argumenta refuzul, a avertiza
pe cineva

3
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturi ale unităţii de învăţare. Nr.
Săptămâna Observaţii
crt. învăţare specifice vizate ore
 Aspecte din viaţa contemporană (ecologice)
 Formele viitorului, fraza condiţională, prefixe,
Self-
1.2, 1.3, 2.2, propoziţii relative, propoziţii de concesie/de scop,
16 Assessment 6 S32 – S34
2.3, 3.1 întrebări disjunctive
Module 5
 A exprima satisfacţia/insatisfacţia faţă de un punct
de vedere, a exprima refuzul, a argumenta refuzul

 Activităţi din viaţa cotidiană


1.2, 1.4,
17 Final Revision  Timpuri, fraza condiţională 4 S34 – S35
2.1, 3.1, 3.2
 A raporta, a comenta păreri