Sunteți pe pagina 1din 76

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Jenny Dooley – Virginia Evans Uniscan Grup Educaţional
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Jenny Dooley – Virginia Evans Uniscan Grup Educaţional

Jenny Dooley – Virginia Evans

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice Jenny Dooley – Virginia Evans Uniscan Grup Educaţional

Uniscan Grup Educaţional

Acest manual este proprietatea Ministerului Educației Naționale.

Manualul școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5043 din 25.08.2015, în urma evaluării, și este realizat în conformitate cu programa școlară aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003/02.12.2014.

Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și în format digital, și este transmisibil timp de patru ani școlari, începând cu anul școlar 2014-2015.

Inspectoratul școlar ……………………… ………………………………………………………

Școala / Colegiul / Liceul ………

……………………………………………………………….

ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT:

Aspectul manualului*

Anul

școlar

format tipărit

format digital

la primire

la predare

la primire

la predare

Anul

Numele elevului

Clasa

1

2

3

4

* Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit, deteriorat.

• Cadrele didactice vor verifica dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.

• Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.

Pupil’s Book Jenny Dooley – Virginia Evans Programa şcolară pentru disciplina LIMBA MODERNĂ Clasele a

Pupil’s Book

Jenny Dooley – Virginia Evans

Programa şcolară pentru disciplina LIMBA MODERNĂ Clasele a III-a – a IV-a, aprobată prin Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003/02.12.2014

ministrului educaţiei naţionale nr. 5003/02.12.2014 72 pagini 116.111 - numărul de telefon european de

72 pagini

116.111 - numărul de telefon european de asistenţă pentru copii

educaţiei naţionale nr. 5003/02.12.2014 72 pagini 116.111 - numărul de telefon european de asistenţă pentru copii
educaţiei naţionale nr. 5003/02.12.2014 72 pagini 116.111 - numărul de telefon european de asistenţă pentru copii

Contents

   

Competences

Vocabulary

Structures

Project

 

Unit 7

1.1

Identify the global significance of a clearly articulated oral message in a familiar context.

parts of the body

the verb

Write

(pp. 4-9)

‘have got’

about

1.3

Understand age appropriate oral messages.

 

plurals

your

7a It’s so cute! 7b We’re all wet! 7c I’m so sweet!

2.2

Participate in everyday conversations about familiar topics.

(irregular)

favourite

cartoon

2.3

Describe people/characters in a simple way.

character

   

3.2

Understand the global significance of simple texts about familiar topics.

Unit 8

1.1

Identify the global significance of a clearly articulated oral message in a familiar context.

activities

the verb ‘can’

Write

(pp. 10-19)

about

1.3

Understand age appropriate oral messages.

what you

8a Talent Show! 8b Abracadabra! 8c Watch me go!

2.2

Participate in everyday conversations about familiar topics.

can do

2.3

Describe people/characters in a simple way.

Module 4Module

Troll Tales 4 Go Green! Our World Checkpoint 4

3.2

Understand the global significance of simple texts about familiar topics.

3.3

Understand simple familiar messages from friends, peers, teacher.

Unit 9

1.1

Identify the global significance of a clearly articulated oral message in a familiar context.

clothes

present

Write

(pp. 20-25)

weather

continuous

about

1.3

Understand age appropriate oral messages.

your

9a My new clothes! 9b A lovely day! 9c Who’s wearing ?

2.2

Participate in everyday conversations about familiar topics.

magic

moments

2.3

Describe people/characters in a simple way.

3.1

Recognise phrases and symbols used in everyday situations.

 

3.2

Understand the global significance of simple texts about familiar topics.

5

3.3

Understand simple familiar messages from friends, peers, teacher.

Unit 10

1.1

Identify the global significance of a clearly articulated oral message in a familiar context.

animals

present

Write a

(pp. 26-35)

continuous

letter

1.3

Understand age appropriate oral messages.

10a At the animal park!

2.2

Participate in everyday conversations about familiar topics.

 

10b Wild things! 10c Two funny rabbits!

2.3

Describe people/characters in a simple way.

 

3.1

Recognise phrases and symbols used in everyday situations.

Troll Tales 5 Go Green! Our World Checkpoint 5

3.2

Understand the global significance of simple texts about familiar topics.

3.3

Understand simple familiar messages from friends, peers, teacher.

   

Competences

Vocabulary

Structures

Project

 

Unit 11

1.1

Identify global significance of a clearly articulated oral message in familiar contexts.

food

present

Write

(pp. 36-41)

time

simple

about

1.2

Identify time and quantity (prices, numbers) in everyday situations.

some/any

your

11a Lunchtime! 11b Fairy cakes! 11c Listen to my tummy!

favourite

1.3

Understand age appropriate oral messages.

meal

2.1

Request and provide information on numbers, prices and expressions of time.

 

2.2

Participate in everyday conversations about familiar topics.

2.3

Describe people/characters in a simple way.

   

Understand the global significance of simple texts about familiar topics.

Module 6

3.2

3.3

Understand simple familiar messages from friends, peers, teacher.

Unit 12

1.1

Identify global significance of a clearly articulated oral message in familiar contexts.

daily routine

present

Write

(pp. 42-51)

Environment Day

simple

about

1.3

Understand age appropriate oral messages.

prepositions

your

12a Alvin’s Day! 12b Environment Day! 12c Another lovely day!

2.1

Request and provide information on numbers, prices and expressions of time.

days of the week

of time

favourite

 

day

 

2.2

Participate in everyday conversations about familiar topics.

 

2.3

Describe people/characters in a simple way.

Troll Tales 6 Go Green! Our World Checkpoint 6

3.1

Recognise phrases and symbols used in everyday situations.

3.2

Understand the global significance of simple texts about familiar topics.

3.3

Understand simple familiar messages from friends, peers, teacher.

Our School

(pp. 52-54)

2.2

Participate in everyday conversations about familiar topics.

     

2.3

Describe people/characters in a simple way.

 

3.1

Recognise phrases and symbols used in everyday situations.

3.2

Understand the global significance of simple texts about familiar topics.

 

Round-up

2.1

Request and provide information on numbers, prices and expressions of time.

     

(p.

55)

Happy Easter!

(pp. 56-57)

2.1

Request and provide information on numbers, prices and expressions of time.

     
 

3.2

Understand the global significance of simple texts about familiar topics.

 

Mother’s Day!

1.3

Understand age appropriate oral messages.

     

(pp. 58-59)

3.2

Understand the global significance of simple texts about familiar topics.

 

4.1

Write cards for birthdays and celebrations.

4.2

Write a simple message for a classmate.

 

Fun Time

(pp. 60-71)

1.1

Identify global significance of a clearly articulated oral message in familiar contexts.

     
 

1.2

Identify time and quantity (prices, numbers) in everyday situations.

1.3

Understand age appropriate oral messages.

2.1

Request and provide information on numbers, prices and expressions of time.

2.2

Participate in everyday conversations about familiar topics.

3.1

Recognise phrases and symbols used in everyday situations.

3.2

Understand the global significance of simple texts about familiar topics.

3.3

Understand simple familiar messages from friends, peers, teacher.

4.2

Write a simple message for a classmate.

 

Evaluation

       

(p.

72)

Fairy 3B Romania Ss Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 4

Fairy 3B Romania Ss Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 4
kitten
kitten
3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 4 kitten nose 1 Listen and read.

nose

1
1

Listen and read.

2 1 Listen! What’s that? It’s a lovely day! It’s a kitten! Let’s go for
2
1
Listen! What’s that?
It’s a lovely
day!
It’s a kitten!
Let’s go
for a walk.
It’s got a small nose
and small, pink ears.
4
3
Oh, it’s so
cute!
And it’s got
blue eyes.
Look, it’s in
the tree.
Oh, no!
Lee, be
6
careful!
5
2 Read, correct and say.
The kitten has got a big nose and small, blue ears.
4
4

Module 4

Fairy 3B Romania Ss Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 5

Fairy 3B Romania Ss Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 5
Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 5 ear eyes mouth dark

ear

7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 5 ear eyes mouth dark hair

eyes

3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 5 ear eyes mouth dark hair face

mouth

3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 5 ear eyes mouth dark hair face

dark hair

face

Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 5 ear eyes mouth dark hair face fair hair I/You/We/They’ve

fair hair

I/You/We/They’ve got blue eyes. He/She/It’s got small ears. I’ve = I have He’s = He
I/You/We/They’ve got blue eyes.
He/She/It’s got small ears.
I’ve = I have
He’s = He has
3
3

Funny Faces! Complete and match in your notebook.

= He has 3 Funny Faces! Complete and match in your notebook. 4 Listen and choose.
4
4
He has 3 Funny Faces! Complete and match in your notebook. 4 Listen and choose. •

Listen and choose.

Which one is Sammy?

A B C
A
B
C

Talk with your friend.

5
5
A: What’s Lee like? B: He’s got dark hair and brown eyes. 1 E A
A: What’s Lee like?
B: He’s got dark hair
and brown eyes.
1
E
A
3
D
2
C
B
1 He’s got long ears.
2 He … got a big nose.
3 They … got fair hair.
4 She … got big eyes.
5 It … got a big mouth.
5
Module 4
2 He … got a big nose. 3 They … got fair hair. 4 She …

Fairy 3B Romania Ss Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 6

Fairy 3B Romania Ss Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 6
body leg 1 Listen and read. But it’s got a long tail. 2 1 Look,
body
leg
1
Listen and read.
But it’s got
a long tail.
2
1
Look, it hasn’t
got a big body!
We’ve got wet legs and feet.
4
3
Yes, but we
haven’t.
Ugh! I’ve got
wet hair.
6
5
Now we’re
all wet!
Time for
some fun!
2
Read and choose.

1 I’ve got wet hair. a Lee

6
6

Module 4

b Emma

2 We’ve got wet legs and feet.

I ’ve got wet hair. a Lee 6 Module 4 b Emma 2 We ’ve got

a Emma & Mona

b Lee & Harry

Fairy 3B Romania Ss Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 7

Fairy 3B Romania Ss Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 7
Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 7 hand arm head long

hand

arm
arm
3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 7 hand arm head long tail wet

head

long tail3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 7 hand arm head wet Have I/you/we/they

Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 7 hand arm head long tail wet Have I/you/we/they

wet

Have I/you/we/they got wet hair? Yes, I/you/we/they have. No, I/you/we/they haven’t. Has he/she/it got big
Have I/you/we/they got wet hair?
Yes, I/you/we/they have.
No, I/you/we/they haven’t.
Has he/she/it got big ears?
Yes, he/she/it has.
No, he/she/it hasn’t.
I haven’t got blue eyes.
She hasn’t got big ears.
3
3

Look, read and answer.

4
4
eyes. She hasn’t got big ears. 3 Look, read and answer. 4 Read and match in

Read and match in your notebook. Then listen and check.

4 Read and match in your notebook. Then listen and check. 1 a man 2 woman
1 a
1
a

man

2
2

woman

in your notebook. Then listen and check. 1 a man 2 woman child tooth foot teeth

child

toothyour notebook. Then listen and check. 1 a man 2 woman child foot teeth b men

Then listen and check. 1 a man 2 woman child tooth foot teeth b men c

foot

Then listen and check. 1 a man 2 woman child tooth foot teeth b men c

teeth

b men
b
men
c feet d
c
feet
d
1 a man 2 woman child tooth foot teeth b men c feet d women e

women

a man 2 woman child tooth foot teeth b men c feet d women e children
e
e

children

1 3 2 4
1
3
2
4

1 Has Henry got a small head?

No, he hasn’t.

2 Has Charlie got long arms?

3 Have Gill and Gemma got short legs?

4 Have Kenny and Kim got long tails?

and Gemma got short legs? 4 Have Kenny and Kim got long tails? 5 Have I
5
5
Have I got a big nose? Yes, you have. 7 Module 4
Have I got a
big nose?
Yes, you
have.
7
Module 4
and Gemma got short legs? 4 Have Kenny and Kim got long tails? 5 Have I

Fairy 3B Romania Ss Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 8

Fairy 3B Romania Ss Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 8

got hair on my ears.

I’ve

my head.

on

got hair

I’ve

my tail.

I’ve got hair on

got hair on my legs!

I’ve

1
1
1

Listen and read.

2
2

Let’s make a mask.

•

Now sing and do!

 

I’ve got hair everywhere, From my head to my feet! I’ve got hair everywhere, I’m a kitten and I’m sweet!

I’ve got hair on my tummy. I’ve got hair on my feet; And when I lick my body, I’ve got hair on my teeth!

I’ve got hair on my tummy. I’ve got hair on my feet; And when I lick
8
8

Module 4

Fairy 3B Romania Ss Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 9

Fairy 3B Romania Ss Unit 7.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 7 8/27/15 4:35 PM Page 9

by Dylan

He’s got a

very funny.

My hero is Shrek. He is

2) brown/blue eyes. very long! Shrek has

1) big/small head and Look at his ears! Theyre

too. He’s

and feet,

3) big/small hands

got

3
3
, 3 ) b i g / s m a l l h a n d

Read and choose. Then listen and read.

fantastic! 4 Draw and write in your notebook. 5 Listen and say. Then read. My
fantastic!
4
Draw and write in
your notebook.
5
Listen and say. Then read.
My herø iß Scrat. He’ß got
big eyeß and a big nose.
He’ß got a long tail, toø!
He’ß fantastic!
Monty the mouse has got a big
mouth!
9
Module 4

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 10

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 10
8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 10 play the piano 1 Listen
8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 10 play the piano 1 Listen

play the piano

1 Listen and read. Mona, can Yes, I can! Can you play the piano? you
1
Listen and read.
Mona, can
Yes, I can! Can you
play the piano?
you sing?
Look! It’s the
school Talent
Show!
2
1
Come on!
Let’s go!
Well, I can play the
guitar! Girls, wait!
Yes, I can!
4
3
I can help you, Harry!
I’ve got an idea!
I can’t sing or
play the piano.
6
5
2 Read and match in your notebook.

1 Mona can

2 Emma can

3

Lee can

10
10

Module 4

and match in your notebook. 1 Mona can 2 Emma can 3 Lee can 10 Module

a play the piano.

b play the guitar.

c

sing.

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 11

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 11
8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 11 dance jump fly ride a

dance

3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 11 dance jump fly ride a horse

jump

3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 11 dance jump fly ride a horse

fly

ride a horse
ride a horse
Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 11 dance jump fly ride a horse swim draw I/You

swim

8 8/27/15 4:37 PM Page 11 dance jump fly ride a horse swim draw I/You can

draw

I/You can swim. He/She/It can sing. I/you can’t draw. He/She/It can’t fly. Can you draw?
I/You can swim.
He/She/It can sing.
I/you can’t draw.
He/She/It can’t fly.
Can you draw?
Yes, I can./No, I can’t.
I can’t = I cannot
3
3
4
4

Look and write in your notebook.

Copy in your notebook. Then find someone who can …

Copy in your notebook. Then find someone who can … 1 2 She can’t play the
Copy in your notebook. Then find someone who can … 1 2 She can’t play the
1 2 She can’t play the piano. It … sing. 3 4 He … ride
1
2
She can’t play
the piano.
It … sing.
3
4
He … ride a bike.
He … dance.
5
6
She … swim.
It … jump.
1 play the piano. 2 dance. 3 ride a horse. 4 swim. 5 draw. 6
1 play the piano.
2 dance.
3 ride a horse.
4 swim.
5 draw.
6 ride a bike.

A: Julie, can you play the piano? B: Yes, I can.

•

Now tell the class.

Julie can play the piano

6 ride a bike. A: Julie, can you play the piano? B: Yes, I can. •
5
5
I can dance. I can sing. 11 Module 4
I can dance.
I can sing.
11
Module 4

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 12

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 12
Thank you! And now, here is the Amazing Harry!
Thank you! And
now, here is the
Amazing Harry!
1
1

Listen and read.

Who can
Who can
help me? 2 I can! 1 Here you are. 3 Can you see the glasses?
help me?
2
I can!
1
Here you are.
3
Can you see
the glasses?
4
Thank you!
Please put your
glasses in my hat.
Yes, we can!
Now, what
This is
6
5 can you see?
for you!
Oh, thank you,
Harry. You’re a very
good magician!
A white
rabbit! Wow!
2
2

Which picture? Read and say.

A white rabbit! Wow! 2 Which picture? Read and say. 1 Who can help me? 2

1 Who can help me?

2 This is for you!

Picture 2

3 A white rabbit!

4 Here is the Amazing Harry!

12
12

Module 4

and say. 1 Who can help me? 2 This is for you! Picture 2 3 A

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 13

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 13
8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 13 glasses hop rabbit magician see
8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 13 glasses hop rabbit magician see

glasses

3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 13 glasses hop rabbit magician see 3

hop

rabbit

Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 13 glasses hop rabbit magician see 3 Look,

magician

see
see
3
3

Look, read and match in your notebook.

They can

a
a

fly.

b
b

hop.

c
c

jump.

d
d

run.

2
2
We/you/they can sing. Can we/you/they swim? Yes, we/you/they can. No, we/you/they can’t. We/you/they can’t fly.
We/you/they can sing.
Can we/you/they swim?
Yes, we/you/they can.
No, we/you/they can’t.
We/you/they can’t fly.
1
1

They can

3 4
3
4
4
4

They can

They can

Look and answer. Write in your notebook.

Yes, we can. Can you see the glasses?

No, we can’t.

Can you see the rabbit? Can you see the 2 rabbit now?
Can you see
the rabbit?
Can you
see the
2
rabbit
now?
Can you see the glasses 1 now? Yes, we can.
Can you
see the
glasses
1
now?
Yes, we can.
5
5
now? Can you see the glasses 1 now? Yes, we can. 5 Let’s sing! 13 Module

Let’s sing!

you see the glasses 1 now? Yes, we can. 5 Let’s sing! 13 Module 4 We’re
13 Module 4
13
Module 4
glasses 1 now? Yes, we can. 5 Let’s sing! 13 Module 4 We’re Zappy and Zip.

We’re Zappy and Zip. We can do magic tricks! What can we do? What can we do? We’re Zappy and Zip. We can do magic tricks! We can fly, we can fly! Zipperoo!

tricks! What can we do? What can we do? We’re Zappy and Zip. We can do

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 14

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 14
1
1
8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 14 1 Listen and match in

Listen and match in your notebook.

2 3 1 a bike b plane c car Beep! Beep! Beep! I can drive
2
3
1
a bike
b
plane
c
car
Beep! Beep! Beep!
I can drive my car
Seat belt on, watch me go!
Beep! Beep! Beep!
I can drive my car
Sometimes fast and sometimes slow!
Yeeow! Yeeow! Yeeow!
I can fly my plane
Seat belt on, watch me go!
Yeeow! Yeeow! Yeeow!
I can fly my plane
Sometimes fast and sometimes slow!
Ring! Ring! Ring!
I can ride my bike
Helmet on, watch me go!
Ring! Ring! Ring!
I can ride my bike
Sometimes fast and sometimes slow!
•

Now sing and do!

14
14

Module 4

watch me go! Ring! Ring! Ring! I can ride my bike Sometimes fast and sometimes slow!

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 15

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 15
8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 15 seat belt helmet fast slow

seat belt8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 15 helmet fast slow do karate

3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 15 seat belt helmet fast slow do

helmet

Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 15 seat belt helmet fast slow do karate

fast

Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 15 seat belt helmet fast slow do karate Read

slow

Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 15 seat belt helmet fast slow do karate Read

do karate

Read and say yes or no . Then listen and read. yes or no. Then listen and read.

do karate Read and say yes or no . Then listen and read. 1 Scott is

1 Scott is nine years old.

2 He can do karate.

My name’s Scott and I’m eight years old. I can do a lot of things.
My name’s Scott and
I’m eight years old. I can do
a lot of things. I can swim and
I can do karate, too. Look at me in
my car! I can drive really well.
Watch me go!
3
4

Draw and write in your notebook.

well. Watch me go! 3 4 Draw and write in your notebook. Listen and say. Then

Listen and say. Then read.

Draw and write in your notebook. Listen and say. Then read. My name’ß Emily. I’m nine
My name’ß Emily. I’m nine yearß old. I can sing and I can dance, toø.
My name’ß Emily. I’m nine
yearß old. I can sing and I
can dance, toø.
I’m nine yearß old. I can sing and I can dance, toø. The c ircus c

The circus clown can colour the circles.

15
15

Module 4

I’m nine yearß old. I can sing and I can dance, toø. The c ircus c

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 16

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 16
8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 16 4 : Listen and read.
8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 16 4 : Listen and read.
8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 16 4 : Listen and read.

4 : Listen and read.

Where’s the gold, Pog?
Where’s the
gold, Pog?
Can we fly to the rainbow?
Can we fly to
the rainbow?
16
16

Module 4

1 Can we walk to the rainbow? 2 There, under the rainbow, Trog. No, we
1
Can we
walk to the
rainbow?
2
There, under the
rainbow, Trog.
No, we
can’t.
4
3
we’ve
got Popsie!
Well, we haven’t
got a plane, but
Yes!! Now we
can fly there!
5
No more
pixie dust!
• Now take roles and read.

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 17

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 17

see

hear

1
1

Find, point and say.

2
2

taste

smell

I can taste the apples. I can smell the flowers. I can see the funny spider! I can hear the birds. I can touch the trees. My garden’s full of wonder!

flowers. I can see the funny spider! I can hear the birds. I can touch the

feel

17

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 18

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 18

This is Ronaldinho. He’s from Brazil. Ronaldinho’s got long dark hair and brown eyes. He can play football really well! He’s great!

1
1

Read and answer.

1 Who’s from Brazil?

2 Who’s got red hair?

This is Rachel Atherton. She’s from the UK. Rachel’s got red hair and brown eyes. She can ride a bike really well.

3 Who can play football?

4 Who can ride a bike?

2 Write about your favourite sports person in your notebook.
2
Write about your favourite sports person in your
notebook.
18
18

Module 4

Who can play football? 4 Who can ride a bike? 2 Write about your favourite sports

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 19

Fairy 3B Romania Ss Unit 8.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 8 8/27/15 4:37 PM Page 19
1
1

Look and choose.

2

1

3

4

5

It’s got a short tail/hair.

They’ve got hair on their feet/arms.

It’s got big ears/eyes.

He’s got a big nose/mouth.

It’s got three hands/heads.

2 Make sentences in your notebook. 1 The frog jump. swim. 2 Frank
2
Make sentences in your
notebook.
1 The frog
jump.
swim.
2
Frank

3 Lisa

4 Rita

5

Sue

can

can’t

ride a bike.

ride a horse.

play the

piano.

3
3

Write the plurals in your notebook.

horse. play the piano. 3 Write the plurals in your notebook. 1 2 man tooth 3

1

2

man

tooth

3 5 woman

4

child

foot

4
4

Read and answer in your notebook.

3 5 woman 4 child foot 4 Read and answer in your notebook. 1 Can you

1 Can you sing?

2 Can you ride a horse?

3 Have you got a brother?

4 Can you fly?

5 Have you got blue eyes?

6 Can you play the piano?

• identify parts of the body • talk about appearance • talk about abilities
• identify parts of the body
• talk about appearance
• talk about abilities
19
19

Module 4

6 Can you play the piano? • identify parts of the body • talk about appearance

Fairy 3B Romania Ss Unit 9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 20

Fairy 3B Romania Ss Unit 9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 20
9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 20 dress Hey! Emma! Mona! What

dress

Hey! Emma! Mona! What are you doing?
Hey! Emma! Mona!
What are you doing?
1
1

Listen and read.

Hi, Emma! Your T-shirt’s nice. 2 1 Your trousers are nice, too! We’re picking flowers.
Hi, Emma! Your
T-shirt’s nice.
2
1
Your trousers
are nice, too!
We’re picking flowers.
No, I can’t! I’m wearing
my new trousers!
3
4
We’re playing
football!
Come on!
6
That’s the problem!
5
So? What’s
the problem?

And I’m wearing my new T-shirt!

2
2

Read, choose and say.

1 Mona’s wearing new

a trousers.

b shoes.

20
20

Module 5

2 Emma’s wearing a new a T-shirt. b dress.

3 The boys are playing

a football.

b the guitar.

shoes. 20 Module 5 2 Emma’s wearing a new a T-shirt. b dress. 3 The boys

Fairy 3B Romania Ss Unit 9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 21

Fairy 3B Romania Ss Unit 9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 21

trousers9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 21 shirt skirt T-shirt shoes I’m

3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 21 trousers shirt skirt T-shirt shoes I’m

shirt

3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 21 trousers shirt skirt T-shirt shoes I’m

skirt

Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 21 trousers shirt skirt T-shirt shoes I’m wearing my

T-shirt

Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 21 trousers shirt skirt T-shirt shoes I’m wearing my new

shoes

I’m wearing my new shirt. He/She/It’s playing in the sun. We/You/They’re picking flowers. I’m =
I’m wearing my new shirt.
He/She/It’s playing in the sun.
We/You/They’re picking flowers.
I’m = I am
He’s = He is
We’re = We are
3
What are they doing? Look and complete
in your notebook.
1 She’s playing the guitar.
2 … reading a book.
3 … singing.
4 … playing football.
5 … picking flowers.
4
Listen and match
in your notebook.
5
… picking flowers. 4 Listen and match in your notebook. 5 • What are they wearing?
•

What are they wearing? Look again and say.

… picking flowers. 4 Listen and match in your notebook. 5 • What are they wearing?
… picking flowers. 4 Listen and match in your notebook. 5 • What are they wearing?
… picking flowers. 4 Listen and match in your notebook. 5 • What are they wearing?
21
21

Module 5

Fairy 3B Romania Ss Unit 9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 22

Fairy 3B Romania Ss Unit 9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 22
9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 22 dark cloud 1 Listen and
9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 22 dark cloud 1 Listen and

dark cloud

1 Listen and read. Don’t worry. It’s just a small, 2 dark cloud. Oh, no!
1
Listen and read.
Don’t worry.
It’s just a small,
2
dark cloud.
Oh, no! It’s raining!
1
We’re
getting wet!
3
4
Hooray! It’s
sunny again!
Erlina!
The sun is
shining.
6
5
We’re having
a great time!
Let’s all play
together!
Good idea!
2
Which picture? Read and say.

1 Good idea!

2

Hooray!

22
22

Module 5

Picture 5

Good idea! 2 Which picture? Read and say. 1 Good idea! 2 Hooray! 22 Module 5

3 It’s raining!

4

Erlina!

Fairy 3B Romania Ss Unit 9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 23

Fairy 3B Romania Ss Unit 9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 23
9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 23 It’s raining. It’s snowing. It’s

It’s raining.

3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 23 It’s raining. It’s snowing. It’s sunny.

It’s snowing.

9 8/27/15 4:38 PM Page 23 It’s raining. It’s snowing. It’s sunny. It’s windy. It’s cold.

It’s sunny.

PM Page 23 It’s raining. It’s snowing. It’s sunny. It’s windy. It’s cold. It’s hot. It’s

It’s windy.

It’s raining. It’s snowing. It’s sunny. It’s windy. It’s cold. It’s hot. It’s raining. We’re getting

It’s cold.

It’s snowing. It’s sunny. It’s windy. It’s cold. It’s hot. It’s raining. We’re getting wet. rain

It’s hot.

It’s raining. We’re getting wet. rain – raining get – getting BUT The sun is
It’s raining.
We’re getting wet.
rain – raining
get – getting
BUT
The sun is shining.
play – playing
shine – shining
3
3
The sun is shining. play – playing shine – shining 3 Look and complete in your

Look and complete in your notebook.

shine – shining 3 Look and complete in your notebook. It’s a lovely day in the

It’s a lovely day in the Magic Forest. Look!

1 Mona is … .

2 Erlina is … .

3 Alvin and Willow are … .

4 Lee and Emma are … a bike.

5 Harry is … the guitar.

4
4

Look and match in your notebook.

1 Oh, no! We’re getting wet! c 2 Look, it’s having a bath! a 3
1
Oh, no! We’re getting wet!
c
2
Look, it’s having a bath!
a
3
The sun is shining! Let’s go to the
park!
b
5
What’s the weather like
today? Look and say.
2
1
3
23
Module 5

Fairy 3B Romania Ss Unit 9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 24

Fairy 3B Romania Ss Unit 9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 24
1 Listen and point. Who’s wearing glasses? Glasses! Glasses! Who’s wearing glasses? I know! It’s
1
Listen and point.
Who’s wearing glasses?
Glasses! Glasses!
Who’s wearing glasses?
I know! It’s Ben!
Who’s wearing red socks?
Red socks! Red socks!
Who’s wearing red socks?
I know! It’s Pam!
Now sing along!
2
2

In groups, sing about Jack and Katie.

Who’s wearing blue shorts?

Who’s wearing brown boots?

24
24

Module 5

sing along! 2 In groups, sing about Jack and Katie. Who’s wearing blue shorts? Who’s wearing

Fairy 3B Romania Ss Unit 9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 25

Fairy 3B Romania Ss Unit 9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 25
9.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 25 socks boots shorts trainers jacket

socks

3B Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 25 socks boots shorts trainers jacket 3

boots

shorts
shorts
Romania Ss Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 25 socks boots shorts trainers jacket 3 Read

trainers

Unit 9 8/27/15 4:38 PM Page 25 socks boots shorts trainers jacket 3 Read and match

jacket

3
3

Read and match in your notebook. Then listen and read.

1 me and This is Sid the snowman. It’s my snowing. Sid’s wearing jacket and
1
me and
This is
Sid
the
snowman.
It’s my
snowing.
Sid’s
wearing
jacket
and Dad’s hat!
2
This is me in Spain. It’s very
hot and sunny. Look at me.
I’m wearing a very funny
T-shirt!
3
is me at my birthday
This
party. I’m wearing
my new
pink trainers!
4
5 Listen and say. Then read.
by Lisa

Draw and write in your notebook.

Draw and write in your notebook.
Thiß iß me at Disneyland. It’ß a very hot day. I’m wearing a Mickey Mouse
Thiß iß me at
Disneyland.
It’ß a very
hot day. I’m
wearing a
Mickey
Mouse hat.
a very hot day. I’m wearing a Mickey Mouse hat. His sh irt is too sh

His shirt is too short and his shorts are too long!

25
25

Module 5

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 26

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 26
10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 26 giraffe 1 Listen and read.
10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 26 giraffe 1 Listen and read.

giraffe

1
1

Listen and read.

Let’s go on the train! Great! Let’s go and look at all the animals! 2
Let’s go on the train!
Great! Let’s go and
look at all the animals!
2
1
Wow! Look at
the zebras!
They’re not hippos!
They’re rhinos!
4
They’re running
really fast!
What are the
hippos eating?
3
6
5
Because there’s
a zebra crossing!
Why is the train
stopping?
2
2

Which picture? Read and say.

1 Let’s go on the train!

2 Why is the train stopping?

26
26

Module 5

Picture 2

3 They’re not hippos!

4 Look at the zebras!

go on the train! 2 Why is the train stopping? 26 Module 5 Picture 2 3

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 27

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 27
10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 27 lion hippo rhino eat drink

lion

3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 27 lion hippo rhino eat drink sleep

hippo

3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 27 lion hippo rhino eat drink sleep

rhino

Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 27 lion hippo rhino eat drink sleep cross

eat

drink

sleep

10 8/27/15 4:38 PM Page 27 lion hippo rhino eat drink sleep cross he Is {

cross

he Is { she } eating? it we Am I eating? Yes, you are./No, you
he
Is { she } eating?
it
we
Am I eating?
Yes, you are./No, you aren’t.
Are you eating?
Yes, I am./No, I’m not.
Are { you } eating?
they
Yes, he/she/it is.
No, he/she/it isn’t.
Yes, we/you/they are.
No, we/you/they aren’t.
3
3

Look and complete in your notebook.

5
5
Are you Yes, I am. sleeping?
Are you
Yes, I am.
sleeping?

1 Are the lions sleeping? No, they aren’t.

2 … the giraffe eating? Yes, … .

3 … the hippos running? No, … .

4 … the zebras swimming? No, … .

5 … the rhino drinking water? Yes, … .

4
4
No, … . 5 … the rhino drinking water? Yes, … . 4 Listen and number

Listen and number in your notebook.

the rhino drinking water? Yes, … . 4 Listen and number in your notebook. A C
A C B
A
C
B
•

Now act out the story.

27
27

Module 5

the rhino drinking water? Yes, … . 4 Listen and number in your notebook. A C

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 28

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 28
1 Listen and read. Look! The Look at safari boat! the seals! Let’s get on
1
Listen and read.
Look! The
Look at
safari boat!
the seals!
Let’s get on it!
1
They’re
2
looking at us!
What are
They’re sitting on a hippo!
they doing?
They’re not
A hippo? Cool!
moving.
3
4
Time to
go home!
Are you ready
to go home now,
wild things?
Yes!
5
We’re not going
home yet. Look!
6
2
Read and say the animals you see.

1 monkey

28
28

Module 5

2 seals

3 hippo

not going home yet. Look! 6 2 Read and say the animals you see. 1 monkey

4 elephant

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 29

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 29
10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 29 monkey climb crocodile elephant seal

monkey10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 29 climb crocodile elephant seal boat

climb

3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 29 monkey climb crocodile elephant seal boat

crocodile

elephant

10 8/27/15 4:38 PM Page 29 monkey climb crocodile elephant seal boat Is the monkey climbing?

seal

8/27/15 4:38 PM Page 29 monkey climb crocodile elephant seal boat Is the monkey climbing? No,

boat

Is the monkey climbing? No, it isn’t climbing. It’s running.
Is the monkey climbing?
No, it isn’t climbing. It’s running.

Spot the differences!monkey climbing? No, it isn’t climbing. It’s running. A B A: In picture A, Lee is

A
A
B
B

A: In picture A, Lee is flying a kite. B: In picture B, Lee isn’t flying a kite. He’s riding a bike.

4 Talk with your friend.
4 Talk with your friend.

A: Look at the hippos. What are they doing? B: They’re eating. A: Eating? Cool!

5
5

What am I? Guess!

I’m green. I’ve got a long tail and a big mouth. I can swim. What
I’m green. I’ve got a
long tail and a big
mouth. I can swim.
What am I?
29
29

Module 5

Cool! 5 What am I? Guess! I’m green. I’ve got a long tail and a big

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 30

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 30
1
1
10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:38 PM Page 30 1 Listen and read. Two

Listen and read.

Two funny rabbits Are hopping away, Hopping away, hopping away. Two funny rabbits Are hopping away, Hopping away today!

Two funny ducks Are flying away, Flying away,

!

Two funny sheep Are running away, Running away,

!

•

Now sing and do!

2
2

Look at the picture again and say yes or no.

 

1 There are nine animals on the farm.

2 The cow is sleeping.

30
30

Module 5

animals on the farm. 2 The cow is sleeping. 30 Module 5 3 The chicken has

3 The chicken has got five eggs.

4 The goat is drinking water.

5 The sheep are flying.

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 31

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 31
10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 31 farm duck sheep cow chicken

farm10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 31 duck sheep cow chicken goat

3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 31 farm duck sheep cow chicken goat

duck

3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 31 farm duck sheep cow chicken goat

sheep

Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 31 farm duck sheep cow chicken goat What’s

cow

Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 31 farm duck sheep cow chicken goat What’s wrong

chicken

Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 31 farm duck sheep cow chicken goat What’s wrong with

goat

What’s wrong with the picture? Read and correct in your notebook. Then listen and read.10 8/27/15 4:39 PM Page 31 farm duck sheep cow chicken goat 4 Draw and write

Read and correct in your notebook. Then listen and read. 4 Draw and write in your
Read and correct in your notebook. Then listen and read. 4 Draw and write in your
Read and correct in your notebook. Then listen and read. 4 Draw and write in your
4 Draw and write in your notebook. Dear Mum and Dad, I’m having a great
4
Draw and write in
your notebook.
Dear Mum and Dad,
I’m having a great time
on the farm. I love it here!
See you soon,
Laura
5
5
time on the farm. I love it here! See you soon, Laura 5 Listen and say.

Listen and say. Then read.

love it here! See you soon, Laura 5 Listen and say. Then read. A r e

Are you wearing trainers on the farm?

31
31

Module 5

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 32

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 32
10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 32 5 : Listen and read.
5
5

: Listen and read.

1 What are you doing here? 2 It’s a sunny day! Yippee! We’re catching butterflies.
1
What are you
doing here?
2
It’s a sunny day!
Yippee!
We’re catching
butterflies.
3
That isn’t very
nice! Stop it!
4
Oh, they’re
flying away!
Oh, dear! What’s
happening?
It’s raining,
Trog!
6
5
I’m c
c
cold!
And now it’s
snowing!
Come on! Let’s
go home!
• Now take roles and read.
32
Module 5
6 5 I’m c c cold! And now it’s snowing! Come on! Let’s go home! •

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 33

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 33
1
1

Which animals are Farm Animals? Look and say.

2
2

What’s on a farm? Look and choose.

? Look and say. 2 What’s on a farm? Look and choose. tractor seal turkey carrots

tractor

Look and say. 2 What’s on a farm? Look and choose. tractor seal turkey carrots tomatoes

seal

and say. 2 What’s on a farm? Look and choose. tractor seal turkey carrots tomatoes bus

turkey

2 What’s on a farm? Look and choose. tractor seal turkey carrots tomatoes bus 3 In

carrots

on a farm? Look and choose. tractor seal turkey carrots tomatoes bus 3 In groups, make

tomatoes

farm? Look and choose. tractor seal turkey carrots tomatoes bus 3 In groups, make your own

bus

3
3
Look and choose. tractor seal turkey carrots tomatoes bus 3 In groups, make your own farm.

In groups, make your own farm. Present it to the class.

33

Look and choose. tractor seal turkey carrots tomatoes bus 3 In groups, make your own farm.

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 34

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 34
1
1

Read and match.

2
2
2

This is me at Alton Towers with my friends. 2) Can you see me? I’m wearing glasses.

A

B

This is me at Disneyland, Paris. 1) … My mum is taking the picture.

Draw or stick a picture of yourself having fun. Present it to the class.

1) … My mum is taking the picture. Draw or stick a picture of yourself having
34
34

Module 5

1) … My mum is taking the picture. Draw or stick a picture of yourself having

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 35

Fairy 3B Romania Ss Unit 10.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 10 8/27/15 4:39 PM Page 35
1
1

Look, read and match in your notebook.

4:39 PM Page 35 1 Look, read and match in your notebook. a It’s snowing. I’m
a It’s snowing. I’m wearing my jacket and my boots. 1 b It’s sunny. I’m
a It’s snowing. I’m wearing my
jacket and my boots.
1
b It’s sunny. I’m wearing my T-shirt
and my skirt.
3
c It’s hot. I’m wearing my T-shirt
and my shorts.
d It’s cold. I’m wearing my jacket
and my trousers.
4
2
2
Look and say yes or no.
3
Choose.

1 A: Are you wearing glasses? B: a) Yes, he is.

b) Yes, I am.

2 A: Is the seal sleeping? B: a) No, it is.

b) No, it isn’t.

1 The monkey is climbing a tree.

2 The elephants are sleeping.

3 The lion is running.

4 The giraffes are eating.

3 A: Are the girls picking flowers? B: a) Yes, they aren’t.

b) Yes, they are.

4 A: Are we wearing socks? B: a) No, you aren’t.

b) Yes, you aren’t.

• talk about clothes • say what the weather is like • talk about animals
talk about clothes
say what the weather is like
talk about animals
read and write about actions
happening now
35
Module 5

Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 36

Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 36
3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 36 It’s one o’clock. breakfast 1 Listen
3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 36 It’s one o’clock. breakfast 1 Listen

It’s one o’clock.

Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 36 It’s one o’clock. breakfast 1 Listen and read.

breakfast

1
1

Listen and read.

2 1 It’s lunchtime! I do! Oh, no! Carrots! I don’t like carrots. Hooray! It’s
2
1
It’s lunchtime!
I do!
Oh, no! Carrots!
I don’t like carrots.
Hooray! It’s
one o’clock!
Eggs! Yuk! Here
4 you are, Harry.
3
Ugh!
Tomatoes!
Do you like
tomatoes,
Harry?
Yes, I do.
Thanks, Mona.
5
Now I’ve got a
big sandwich!
6
Oh, dear!
What a mess!
Harry, be
careful!
Whoops!
2 Read and match in your notebook.

1

2 Do you like tomatoes?

3 Here you are, Harry.

It’s one o’clock!

a Thanks, Mona.

b It’s lunchtime!

c Yes, I do.

36
36

Module 6

tomatoes? 3 Here you are, Harry. It’s one o’clock! a Thanks, Mona. b It’s lunchtime! c

Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 37

Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 37
3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 37 lunch dinner tea sausage sandwich hot

lunch

dinner

tea

sausage

Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 37 lunch dinner tea sausage sandwich hot dog burger 4

sandwich

8/27/15 4:40 PM Page 37 lunch dinner tea sausage sandwich hot dog burger 4 I like

hot dog

4:40 PM Page 37 lunch dinner tea sausage sandwich hot dog burger 4 I like carrots.

burger

4 I like carrots. I don’t like apples. Do you like tomatoes? Yes, I do./No,
4
I like carrots.
I don’t like apples.
Do you like tomatoes?
Yes, I do./No, I don’t.

Look, choose and say.

Listen and choose.

1 2 a b a b 3 4 a b a b
1
2
a
b
a
b
3
4
a
b
a
b
•

Now ask and answer.

1 A: What time is it? B: It’s eight o’clock.

A: Eight o’clock? B: Yes. It’s breakfast time!

A: Eight o’clock? B: Yes. It’s breakfast time! 5 It’s eleven 3 • I like .
5
5
It’s eleven
It’s eleven
3
3
• I like . Yummy! • I don’t like . Yuk!
I like
. Yummy!
I don’t like
. Yuk!

2 eleven 3 • I like . Yummy! • I don’t like . Yuk! 4 6 8

3 • I like . Yummy! • I don’t like . Yuk! 2 4 6 8

4

63 • I like . Yummy! • I don’t like . Yuk! 2 4 8 Now

83 • I like . Yummy! • I don’t like . Yuk! 2 4 6 Now

3 • I like . Yummy! • I don’t like . Yuk! 2 4 6 8
3 • I like . Yummy! • I don’t like . Yuk! 2 4 6 8
3 • I like . Yummy! • I don’t like . Yuk! 2 4 6 8

Now talk with your friend.

1

3

5

What’s the time, Mr Wolf? o’clock. 37 Module 6
What’s the
time, Mr Wolf?
o’clock.
37
Module 6

7

•

1 A: Do you like carrots? B: Yes, I do. Yummy! or No, I don’t. Yuk!

Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 38

Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 38
3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 38 fairy cakes sugar 1 Listen and
3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 38 fairy cakes sugar 1 Listen and

fairy cakes

Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 38 fairy cakes sugar 1 Listen and read.

sugar

1
1

Listen and read.

I’m making 2 1 some cakes. Can we help? Hi, Mum! What are you doing?
I’m making
2
1
some cakes.
Can we help?
Hi, Mum! What
are you doing?
Of course!
Are there any
eggs in the fridge?
Good! Is there any
4 sugar in the cupboard?
3
Yes, there are.
Here we are!
Yes, there’s
something very
sweet in the
cupboard.
5 Fairy cakes!
Fairy cakes?
6 Look, Erlina!
Fairy cakes!
Don’t worry! There aren’t
any fairies in them!
2
Which picture? Read and say.

1 Can we help? Picture 2

2 Is there any sugar in the cupboard?

38
38

Module 6

3 Here we are!

4 There aren’t any fairies in them!

help? Picture 2 2 Is there any sugar in the cupboard? 38 Module 6 3 Here

Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 39

Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 39
3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 39 ice cream juice milk rice meat

ice cream

juice

milk

rice

meat

bread

3
3

Write a, an or some in your notebook.

meat bread 3 Write a , an or some in your notebook. 1 2 3 4

1

2

3

4

a hot dog … eggs … apple

5

6

7

… bread

… tomato

… meat

8
8

… milk

… orange

Look and complete in your notebook.

4
4
8 … milk … orange Look and complete in your notebook. 4 a carrot some rice
a carrot some rice an egg some eggs There is some cheese. There are some
a carrot
some rice
an egg
some eggs
There is some cheese.
There are some eggs.
There isn’t any milk.
There aren’t any apples.
Is there any ice cream?
Are there any tomatoes?
5
5

What’s in the fridge? Memory game.

there any tomatoes? 5 What’s in the fridge? Memory game. 1 There is some milk. 2

1

There is some milk.
There is some milk.

2 There … cheese.

3 There … tomatoes.

4 There … potatoes.

5 There … orange juice.

6 There … water.

Are there any tomatoes? Yes, there are. 39 Module 6
Are there any
tomatoes?
Yes, there are.
39
Module 6

Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 40

Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 40
3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 40 toast 1 Listen and read. Are
3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 40 toast 1 Listen and read. Are

toast

1 Listen and read. Are there any burgers? Are there any peas? Is there any
1
Listen and read.
Are there any burgers?
Are there any peas?
Is there any chicken?
Is there any cheese?
Listen to my tummy,
Glipper, glapper, glupper!
Listen to my tummy,
I’m ready for my supper!
Are there any apples?
Are there any eggs?
Is there any chocolate?
Is there any bread?
Now sing and do!
2
In my fridge
there are some
pineapples.
In my fridge
there are some
pineapples and
some cheese.
40
Module 6

Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 41

Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 41
3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 41 honey butter cereal pineapple peas banana

honey

3B Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 41 honey butter cereal pineapple peas banana

butter

Romania Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 41 honey butter cereal pineapple peas banana chocolate

cereal

Ss Unit 11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 41 honey butter cereal pineapple peas banana chocolate 3

pineapple

11.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 41 honey butter cereal pineapple peas banana chocolate 3 Who is

peas

8/27/15 4:40 PM Page 41 honey butter cereal pineapple peas banana chocolate 3 Who is who?

banana

chocolate

3
3

Who is who? Read and find out. Then listen and read.

by Class 3A My favourite meal is breakfast. Breakfast is at eight o’clock. I like
by Class 3A
My favourite
meal is breakfast.
Breakfast is at eight
o’clock. I like toast,
butter and honey
for breakfast.
Yummy!
Ben, 11
My favourite
meal is lunch. Lunch
is at twelve o’clock. I
like sandwiches, apple
juice and chocolate
for lunch. Yummy!
Katie, 10
My favourite
meal is supper.
Supper is at seven
o’clock. I like chicken,
peas and orange juice
for supper. Yummy!
Emily, 11
4
5
Listen and say. Then read.

Draw and write in your notebook.

Listen and say. Then read. Draw and write in your notebook. My favourite meal iß breakfast.
My favourite meal iß breakfast. I like cereal with milk and toast with butter and
My favourite meal iß
breakfast. I like cereal with
milk and toast with butter
and honey. Yummy!
I like cereal with milk and toast with butter and honey. Yummy! D ea n is

Dean is eating chocolate ice cream.

41
41

Module 6

I like cereal with milk and toast with butter and honey. Yummy! D ea n is

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 42

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 42
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 42 get up go to work 1
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 42 get up go to work 1

get up

go to work

1
1

Listen and read.

1 Alvin gets up at seven o’clock every day. 2 He goes to work at
1
Alvin gets up at seven
o’clock every day.
2
He goes to work at
eight o’clock.
3 He has lunch at
one o’clock.
4 In the afternoon
he goes jogging!
5 Every
evening
he has a
shower.
6
At night he
listens to music.
7
And at ten o’clock
he goes to bed.
42
Module 6

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 43

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 43
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 43 watch TV go jogging have a
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 43 watch TV go jogging have a
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 43 watch TV go jogging have a
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 43 watch TV go jogging have a
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 43 watch TV go jogging have a
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 43 watch TV go jogging have a

watch TV go jogging have a shower listen to music go to bed do homework

I/You go to work at nine o’clock. He/She/It gets up at seven o’clock. Do I/you
I/You go to work at nine o’clock.
He/She/It gets up at seven o’clock.
Do I/you listen to music in the evening?
Yes, I do./No, I don’t.
I/You don’t go to bed late.
He/She/It doesn’t watch TV in the
afternoon.
Does he/she/it have a shower at night?
Yes, he/she/it does.
No, he/she/it doesn’t.
get
gets
have ➞
has
go
goes
2
2
•

What does Emma do every day? Read and complete in your notebook.

Now look and say.

day? Read and complete in your notebook. Now look and say. In the evening At night
In the evening At night In the morning Emma 1) (get up) at seven o’clock
In the evening
At night
In the morning
Emma 1)
(get
up) at seven o’clock
and 2)
(have) breakfast. She 3)
(go)
to school at nine o’clock.
In the afternoon
Emma gets home at four o’clock. Then
she 4)
(do) her homework and 5)
(watch) TV.
3
3

Ask and answer.

A: Does Emma get up at six o’clock? B: No, she doesn’t. She gets up at seven.

4
4

What about you? Tell the class.

She gets up at seven. 4 What about you? Tell the class. In the morning I

In the morning I have my breakfast

you? Tell the class. In the morning I have my breakfast 5 I pip pop in
5
5
I pip pop in the morning. What time do you pip pop? At seven Do
I pip pop in
the morning.
What time do
you pip pop?
At seven
Do you
o’clock.
get up?
Yes!
43
43

Module 6

5 I pip pop in the morning. What time do you pip pop? At seven Do

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 44

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 44
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 44 grow 1 Listen and read. In
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 44 grow 1 Listen and read. In

grow

1 Listen and read. In summer, the flowers give food to the bees! I love
1
Listen and read.
In summer, the flowers
give food to the bees!
I love the forest
in summer!
2
Yes! Summer is magic!
1
What do the
bees do?
The bees help the
flowers grow!
3
What do the
birds do?
4
They make
nests for their
babies!
Today’s a very
special day.
Happy Environment
Day! Today and
every day!
Let’s celebrate!
5
44
Module 6

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 45

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 45
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 45 summer autumn winter spring baby bird

summer

3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 45 summer autumn winter spring baby bird

autumn

Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 45 summer autumn winter spring baby bird give

winter

Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 45 summer autumn winter spring baby bird give We/You/They

spring

baby

8/27/15 4:40 PM Page 45 summer autumn winter spring baby bird give We/You/They pick fruit in

bird

4:40 PM Page 45 summer autumn winter spring baby bird give We/You/They pick fruit in summer.

give

We/You/They pick fruit in summer. We/You/They don’t go to school in summer. Do we/you/they pick
We/You/They pick fruit in summer.
We/You/They don’t go to school in
summer.
Do we/you/they pick fruit in winter?
Yes, we/you/they do.
No, we/you/they don’t.
2
2

Fairies in the forest! Read and match in your notebook.

1 The spring fairies fly kites and pick flowers.

2 The autumn fairies make umbrellas and collect fruit and nuts.

3 The winter fairies dance in the snow and ski down the branches of the trees.

4

C A D B • Now talk with your friend. A: What’s your favourite season?
C
A
D
B
• Now talk with your friend.
A: What’s your favourite season?
B: Spring.
A: What do you do in spring?
B: I fly my kite.
45
Module 6

The summer fairies swim all day and sing with the birds.

A: What do you do in spring? B: I fly my kite. 45 Module 6 The

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 46

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 46
1
1
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 46 1 Listen and point. Tick Tock,

Listen and point.

Tick Tock, it’s eight o’clock, Another lovely day! I have a shower, I go to school, I’m happy it’s today!

Tick Tock, it’s one o’clock, Another lovely day! I eat my lunch, I play outside, I’m happy it’s today!

Tick Tock, it’s six o’clock, Another lovely day! I watch TV, I ride my bike, I’m happy it’s today!

Tick Tock, it’s ten o’clock, Another lovely day! I read a book, I go to sleep, I’m happy it’s today!

•

Now sing and do!

2
2

Look and say.

1 Harry’s favourite day is Friday.

46
46

Module 6

1 3 2 4 Sunday Wednesday Friday Saturday
1
3
2
4
Sunday
Wednesday
Friday
Saturday

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 47

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 47
Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 47
Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 47
3
3
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:40 PM Page 47 3 Read and choose the best

Read and choose the best title. Then listen and read.

My favourite day

At the cinema

Days of the week

My favourite day is Sunday. On Sundays I get up late and I have a big breakfast! Then I play football with my friends in the park. In the afternoon, I go to the cinema with my father. I love Sundays!

4 Draw and write in your notebook. My favourite day iß Saturday. I gø tø
4
Draw and write in
your notebook.
My favourite day iß
Saturday. I gø tø the park
with my friendß. I love
Saturdayß!
5
5
I gø tø the park with my friendß. I love Saturdayß! 5 Listen and say. Then

Listen and say. Then read.

with my friendß. I love Saturdayß! 5 Listen and say. Then read. Sh aron s ells

Sharon sells shoes on Saturdays.

47
47

Module 6

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:41 PM Page 48

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:41 PM Page 48
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:41 PM Page 48 6 : Listen and read. 2
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:41 PM Page 48 6 : Listen and read. 2
3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:41 PM Page 48 6 : Listen and read. 2

6 : Listen and read.

2 Hooray! It’s 1 Saturday! Look! There are some cakes over there. Let’s go to
2
Hooray! It’s
1
Saturday!
Look! There are some
cakes over there.
Let’s go to
the fair!
Great!
Boo, hoo!
No one likes
my cakes.
Oh, hi, Trog! Do
you like cakes?
4
3
Yes, I do. They
look tasty.
Ha, ha
you
look like a big
strawberry now!
Mmm
yummy!
6
5
• Now take roles and read.
48
Module 6
look tasty. Ha, ha you look like a big strawberry now! Mmm yummy! 6 5 •

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:41 PM Page 49

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:41 PM Page 49
1
1

Look and say which part we eat!

Bulb

Root

Leaves

Garlic

Carrot

Lettuce

Tomato

Corn

2
2

Make your Veggie Power salad!

say which part we eat! Bulb Root Leaves Garlic Carrot Lettuce Tomato Corn 2 Make your

Fruit

Seeds

49

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:41 PM Page 50

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:41 PM Page 50
1
1

Read and match in your notebook.

8/27/15 4:41 PM Page 50 1 Read and match in your notebook. B 1 Hello, I’m
B
B

1 Hello, I’m Winnie the Pooh. I’m from the UK. My favourite food is honey.

A
A

2 Hi, I’m Bugs Bunny. I’m from the USA. I like carrots. Yummy!

3 Hello. I’m Pucca. I’m from Japan. My favourite food is sushi!

C
C
2
2
Pucca. I’m from Japan. My favourite food is sushi! C 2 Draw or stick a picture

Draw or stick a picture of your favourite cartoon character. Present it to the class.

food is sushi! C 2 Draw or stick a picture of your favourite cartoon character. Present
50
50

Module 6

food is sushi! C 2 Draw or stick a picture of your favourite cartoon character. Present

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:41 PM Page 51

Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp_Fairy 3B Romania Ss Unit 12.qxp 8/27/15 4:41 PM Page 51
1
1

Read and match in your notebook.

8/27/15 4:41 PM Page 51 1 Read and match in your notebook. 1 I like burgers.

1 I like burgers. Yummy!

2 I don’t like meat. Yuk!

3 I like chocolate. Yummy!

4 I don’t like carrots. Yuk!

5 I don’t like milk. Yuk!

6 I like pineapples. Yummy!

5 I don’t like milk. Yuk! 6 I like pineapples. Yummy! C A B D E
C A B D E F
C
A
B
D
E
F
2
2

Read and complete in your notebook.

1 A: When … you … to school? B: … eight o’clock.

2 A: When … Emma … TV? B: … the afternoon.

3 A: When … you … lunch? B: … one o’clock.

4 A: When … Lee … a shower? B: … the evening.

3
3

Read and answer.

1 What’s your favourite season?

2 What do you do in …?

5 A: When … Alvin and Erlina … to music? B: … night.

6 A: When … Mona … to bed? B: … nine o’clock.

• talk about food • talk about likes and dislikes • tell the time •
• talk about food
• talk about likes and dislikes
• tell the time
• read and write about daily routines
• talk about seasons
• say the days of the week
51
Module 6

Fairy 3B Romania Ss Our School.qxp_Fairy 3B Romania Ss Our School.qxp 8/27/15 4:33 PM Page 52

Fairy 3B Romania Ss Our School.qxp_Fairy 3B Romania Ss Our School.qxp 8/27/15 4:33 PM Page 52
1
1

Look and match.

1 A 2 B 3 C 4 D
1
A
2
B
3
C
4
D
2
2

Complete the poem in your notebook.

I can dance, I can dance, Cha – cha – cha!

I can swim, I can swim,

I can play the piano,

I can jump, I can jump,

3
3
… I can play the piano, … I can jump, I can jump, … 3 Make

Make your own poem.

52
52

Module 4 − Cross-Curricular Section

… I can play the piano, … I can jump, I can jump, … 3 Make

Fairy 3B Romania Ss Our School.qxp_Fairy 3B Romania Ss Our School.qxp 8/27/15 4:33 PM Page 53

Fairy 3B Romania Ss Our School.qxp_Fairy 3B Romania Ss Our School.qxp 8/27/15 4:33 PM Page 53

In Alaska, it is very cold and there is a lot of snow.

In Australia, it is very hot and sunny.

1 Pack your suitcase! Look and match in your notebook. 2 Choose a country. Pack
1
Pack your suitcase! Look and match in your notebook.
2
Choose a country. Pack your suitcase. Present your
picture to the class.
2 Choose a country. Pack your suitcase. Present your picture to the class. 53 Module 5
53
53

Module 5 − Cross-Curricular Section

Fairy 3B Romania Ss Our School.qxp_Fairy 3B Romania Ss Our School.qxp 8/27/15 4:33 PM Page 54

Fairy 3B Romania Ss Our School.qxp_Fairy 3B Romania Ss Our School.qxp 8/27/15 4:33 PM Page 54
1
1

Read and complete in your notebook.

1)

Bees

move to a new

home.

Bees fly

from flower to

2)

… .

They make a lot

of honey.

Bees eat

their 3)

… .

It’s cold.

Bees get their

4)

ready for winter.

2
2
… . It’s cold. Bees get their 4) … ready for winter. 2 Make a honey

Make a honey bee mobile.

54
54

Module 6 − Cross-Curricular Section

. It’s cold. Bees get their 4) … ready for winter. 2 Make a honey bee

Fairy 3B Romania Ss RoundUp.qxp_Fairy 3B Romania Ss RoundUp.qxp 8/27/15 4:33 PM Page 55

Fairy 3B Romania Ss RoundUp.qxp_Fairy 3B Romania Ss RoundUp.qxp 8/27/15 4:33 PM Page 55
Fairy 3B Romania Ss RoundUp.qxp_Fairy 3B Romania Ss RoundUp.qxp 8/27/15 4:33 PM Page 55
•

Talk with your friend.

1 2 3 4 5 6 A B C D E F Rhino! 3F! 55
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
E
F
Rhino!
3F!
55

Fairy 3B Romania Ss Optional.qxp_Fairy 3B Romania Ss Optional.qxp 8/27/15 4:32 PM Page 56

Fairy 3B Romania Ss Optional.qxp_Fairy 3B Romania Ss Optional.qxp 8/27/15 4:32 PM Page 56
1
1

Read and complete in your notebook. Use: hat, flowers, chocolate, tree, eggs, basket.

hat , flowers , chocolate , tree , eggs , basket . It’s Easter morning. Ellie
hat , flowers , chocolate , tree , eggs , basket . It’s Easter morning. Ellie

It’s Easter morning. Ellie and Ned wake up early. They have 1)

and toast for breakfast. Mum gives them an Easter 2)

1) and toast for breakfast. Mum gives them an Easter 2) … … for the Easter

… for the Easter

egg hunt! They go into the garden to look for the 3)

are they?

… eggs. Wherehunt! They go into the garden to look for the 3) are they? There are two

the garden to look for the 3) are they? … eggs. Where There are two under

There are two under the 4)

in the 5)

they? … eggs. Where There are two under the 4) in the 5) … . There

… . There are four on the chair. There are six

in the 5) … . There are four on the chair. There are six …, too!

…, too! They collect

… . There are four in Dad’s 6)

the eggs and put them in their baskets. Then, they count them. Ellie and

Ned have got the same number of eggs!

2
2

Now answer!

1 How many eggs are there all together?

2 How many eggs have Ellie and Ned got each?