Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect

Programa opţional
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Tipul opţionalului: Opţional la nivelul disciplinei
Clasa a VII-a
An şcolar : 2014-2015
SA INVATAM LB. ENGLEZA PRIN TEATRU!
( LET’S LEARN ENGLISH THROUGH DRAMA! )

1
Scoalagimnazială “Ion Borcea”, Agigea

Denumireaopţionalului :
LET’S LEARN ENGLISH THROUGH DRAMA

Clasa : a VII-a
Durata : 1 an
Numar de ore : 1h/ săptămână
Propunător : prof. Gogoasa-GelalGhionul

ARGUMENT
Optionalul “Let’s learn English through drama! “constituie o modalitateeficienta de dezvoltare a competentei de comunicare in lb.
englezaprinfolosireatehnicilordramaticesiinterpretariiunorscenariiautenticesauadaptateprinpracticareainvatariisociale,
bazatapeasumareaunorroluriluate din viata de zi cu zi.
Teatruldevineuncadru al exprimariilibere, atatpentruelev, cat sipentruprofesorul de limbaengleza. Elevii nu
isiasumaresponsabilitateapentruactiunilesicuvintelelorșisimplaprezență a personajuluivadarâmabarieradintreeișidascăli,create, de
obicei,decatedrăastfeltoți se vorsimți de aceeași parte. Eleviiintrovertițivor face pașiimportanțispredezinhibare,
iarceiextrovertițivorgasi un mijloc de diciplinare a excesului decomunicare.
Activitatile de invățarepropuse au fostalese in funcție de particularitățile de vârstași de intereseleelevilor, de nevoilelor din punctual
de vedere al vocabularuluiși al gramaticiinecesarepentrupracticareafuncțiilorcomuncativeadecvate.
Studiereaacestuicurs optional vizeazăurmătoareleaspecte:
 învățarealimbiienglezeîntr-un mod plăcutșieficient, câtmaiaproapede ceeace se vorbeșteînsituațiireale de comunicare;
 exprimareaunorsentimente, atitudinișicomportamenteadecvatefață de situațiiîntâlniteîncomunități de limbaengleză;
 informareaelevilor cu noțiuni din domeniularteidramatice;
 inițiereatreptatăînprocesul de creațieteatrală.
Se vor forma anumite capacitate ale elevilor: percepțiaartistică, analizaesteticăsicreativitateaartistică.
Consider, de asemenea, caacest optional are multiple valențe educative: vadeterminastabilitateastabilitateapsiho-afectivă,
gândireapozitivășiatitudineacreativa atuturorelevilor, darmai ales a celoraflați in dificultate.

2
COMPETENŢE GENERALE ŞI FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR
1. Receptareamesajelortransmise oral
Competenţespecifice
1.1 Selectareainformaţiilordintr-un mesajscurtarticulatclarşirar
1.2 Executareaunorindicaţii simple
1.3 Receptareacorecta a textuluisi a interpretariiscenice a unuirol/sketch
1.4 Formarea de deprinderi de audieresiintelegere a unormesajeverbale, teatrale

Forme de prezentare a conţinuturilor


- Texteaudiate (de dimensiunişidificultatereduseadaptatevarsteisinivelului CEFR al elevilor);
- Înregistrări audio, video saucitite cu glas tare de cătreprofessor ale unorpiese de teatru.

2. Producerea de mesajeorale
Competenţespecifice
2.1 Articularea de suneteizolatsi in cuvinte/grupuri de cuvinterespectandaccentulsiintonatiaspecificelimbiiengleze
2.2 Reproducereafidela a unorenunturi
2.3 Participarea la conversatiiscurtefolosindexpresiisienunturiintalnite in jocurile de rol/scenariileaudiatesauvizionate
2.4 Sainterpreteze cu placeresinaturaletejocuri de rol, scenete

Forme de prezentare a conţinuturilor


- jocuri de cuvinte/tongue twisters
- interpretarea de jocuri de rolurmarite in prealabil/ mini-dialoguri
- exercitii de interpretareindividuala, in grup, in colectiv

3. Receptareamesajelortransmiseînscris
Competenţespecifice
3.1 Samanifesteinterespentrucitireaunortexte/piese de teatru legate de viatasicivilizatie;
3.2 Desprindereacontinutuluiunui dialog simplu/complex reprezentatgrafic
Forme de prezentare a conţinuturilor
- Scurtetextepetemefamiliare;
-piese de teatruadecvatesiadaptatevarstei;

4. Dezvoltareacapacitatii interpretative si imaginative

3
Competenţespecifice
4.1Exteriorizareatrairilorinterioare ale personajelorpringestică, mimică, timbrulvocii, mișcarescenică
4.2Manifestareaspontaneității, dezinvolturii in interpretareapersonajelor

Forme de prezentare a conţinuturilor


- joc-mima;
- joc de rol, interpretareaunorroluriscurte in manierăproprie
-discuțiiîngruppemargineaunormesajeaudiate

VALORI ŞI ATITUDINI
Dezvoltareaunorreprezentăriculturaleşiainteresuluipentrustudiullimbiişi al civilizaţieienglezeprin:
- cultivareaplacerii de a citi, de a viziona un spectacol de teatru in limbaengleză
- atitudineadeschisăfaţă de ceilalţi
- respectulfaţă de sine şifaţă de ceilalţi
- disponibilitatea de a lucraînechipăşi de a colabora cu colegii
- atitudineadegajatăînfolosirealimbiiengleze in situaţii din realitateacotidiană

CONTINUTURILE INVATARII
1. ORGANIZARE TEMATICĂ
- Universul personal: prietenia, gusturisipreferinte, viatasanatoasa;
-Obiceiurisitraditii: mancaruri specific sarbatorilortraditionale, activitatispecificesarbatorilortraditionale( A Christmas play,
Halloween , Thanksgiving Day)
- Incursiuni in lumeaartei: personajeindragite din carti, desene animate, piese de teatrusifilme
-Elemente de culturasicivilizatie: cantece, poezii, povesti din spatiulanglo-saxon

2. FUNCTII COMUNICATIVE
1. a da explicaţii
2. a descrie un loc, o persoană, un festival
3. a exprima sentimente şi emoţii
4. a da sugestiiA
5. a da comenzi şi instrucţiuni

3.LUMEA TEATRULUI

4
- vizionarea de spectacole, proiecţii, etc
- vizitareaşicunoaştereauneiinstituţiispecializate
- întâlniri cu actori, autori de piesepentrucopii
4. CONFECŢIONAREA RECUZITEI
- creareaşicofecţionareadecorurilor
- adaptareacostumelor
5. NOŢIUNI DE ARTĂ DRAMATICĂ
- Mişcarescenică: mişcarescenică cu şifărăparavan
- Vorbirescenică: exerciţii de dicţie, respiraţie, expresivitate
- Atenţiescenică: corelarea cu partenerii
6. DRAMATURGIE CREATOARE
- jocuri de rol, jocuri de creaţie
- improvizaţie, mimică, pantomimă
- monologuri/dialoguripornind de la o temă(personaj) dată
- concursuri
7. REALIZAREA MOMENTELOR ARTISTICE
- Lectura pe roluri, analizapersonajelor
- repetiţii “de text”, “de mişcare”
- punerea în scenă a momentelor artistice
- spectacole
8. ELEMENTE DE REGIE TEHNICĂ
- montareadecorurilor
- stabilireafonduluimuzical

MODALITĂŢI DE EVALUARE
- concursuri
- jocurididactice
- jocul de rol
- dramatizări
- proiectepeteme date sau la alegere

BIBLIOGRAFIE
 http://esldrama.weebly.com
 http://www.bbbpress.com/dramagames
 http://www.kidactivities.net/

5
 http://kidsinco.com/about/
 Drama in the classroom, Fiona Beddal, edit. Scholastic
 Drama with children (Resource book for teachers), Sarah Philips, edit. Oxford
 Perfect plays for building vocabulary, Justin McCary Martin, Scholastic Teaching resources
 On the road to excellence-Plays for young learners of English, dr. Elaine Gallagher, edit. Sedu, 2012
 101 drama games and activities, David Farmer, 2007

6
PLANI FICARE ANUALĂ

An şcolar: 2014-2015
Unitatea de invăţământ: Şcoala Gimnazială“ IonBorcea”, Agigea
Disciplina: Limba engleza
Clasa: a VII-a
Număr de ore pe săptămână: 1h
Profesor: Gogoasa-Gelal Ghionul

Nr. Unitatea de Competente Continuturi Numar Saptămân Obs.


crt invatare ore a
1. Halloween Haters 1.1. 1.2 -Texte audiate de 4 ore S1-S4
2.2. 2.3. dificultate redusă
3.1 3.2. -Micro dialoguri
4.2. -Scurte texte pe teme
familiare
Texte insoţite de imagini si
suport audio

2. Thanksgiving Day 1.1. 1.2. -Texte audiate de 5 ore S5-S9


2.2. dificultate redusă
3.1. 3.2. -Micro dialoguri
4.2. -Scurte texte pe teme
familiare
Texte insoţite de
imagini/suport audio

7
3. A Christmas play 1.1. 1.2. -Texte audiate de 5 ore S10-S14
1.3 dificultate redusă
2.2. 2.3. -Micro dialoguri
3.1. 3.2. - Scurte texte pe teme
4.1. 4.2. familiare
Texte insoţite de
imagini/suport audio

4. A Surprise Party 1.1. 1.2. Texte audiate de dificultate 4 ore S15- S18
1.3 1.4 redusă
2.2. 2.3. -Micro dialoguri
3.1. 3.2. -- Scurte texte pe teme
4.1. 4.2. familiare
Texteinsoţite de
imagini/suport audio
5. Girl in da hoodie 1.1. 1.2. Texte audiate de dificultate 10 ore S19-S28
2.2. 2.3. redusă
3.1. 3.2. -Micro dialoguri
4.1. 4.2. -- Scurte texte pe teme
familiare
Texteinsoţite de
imagini/suport audio
6. An adaptation of 1.1. 1.2. Texte audiate de dificultate 7 ore S29-S36
the Nutcracker 2.2. 2.3. redusă
suite 3.1. 3.2. -Micro dialoguri
4.1. 4.2. -- Scurte texte pe teme
familiare
Texteinsoţite de
imagini/suport audio

S-ar putea să vă placă și