Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Grupa:Mică

Categoria activităţii:Om şi societate

Mijloc de realizare:Exerciţiu grafic

Tema activităţii:,,Fişă de evaluare finală”

Tipul de activitate: Sistematizare, consolidare de cunoştinţe

Scopul:

 sistematizarea, consolidarea cunoştinţelor referitoare la informaţile dobândite


în decursul primului an de grădiniţă;

 educarea gândirii logice prin stimularea flexibilităţii, mobilităţii şi


independenţei în acţiunile întreprinse.

Obiective operaţionale:

a) cognitive:

 să-şi reactualizeze cunoştinţele de constituire a mulţimilor după criterii date;

 să aprecieze global cantitatea prin numărare, bătăi din palme;

 să raporteze corect numărul la cantitate şi invers;

 să utilizeze un limbaj corespunzător.

b) motrice:

 să abordeze o poziţie corectă pe scăunele,

 să mânuiască materialul distribuit.

 să transpună grafic sarcini propuse pentru rezolvare.

c) afective:

 să manifeste independenţă şi perseverenţă în acţiune;

 să motiveze acţiunile desfăşurate;


Metode şi procedee:

 Observaţia ,explicaţia, conversaţia , aprecierea, munca în echipă.

 Problematizarea, întrebări şi răspunsuri, dialogul constructiv .

Material didactic: planşe / cărţi cu exemple , fişe de lucru,creioane.

Material bibliografic:Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii


. Editura DIANA

Durata: 15-20`

Locul desfăşurării:Sala de grupă


Desfăşurarea activităţii

Evaluare,

Nr Evenimente Strategii Instrumente


didactice
crt didactice Conţinutul ştiinţific Indicatori

Anuntarea
copiilor in
1 Moment Se creează condiţiile unei bune vederea Observarea
organizatoric desfăşurări a activităţii(ordine la incheierii comporta-
activitatilor mentului
locul jucăriilor, masuţe şi scaunele
libere alese copiilor
libere )

Pentru a-i introduce pe copii în


noua lecţie le adresez câteva
întrebãri:
-Câte anotimpuri avem?
-Care sunt semnele sosirii fiecărui
anotimp?
2 Captarea -Ce culori predominã în fiecare Cooperare si
atenţiei anotimp? exprimare
Convorbirea/ verbala si
Dialog ; nonverbala;

Reamintesc copiilor specificaţiile Expunerea; Observaţia


fiecărei cifre în parte;
3 Reactualizarea Explicaţia; Directă;
cunoştinţelor
Planşe/Imagini
cu tema aleasă;
4 Anunţarea Se anunţă tema: :,,Fişă de
temei evaluare finală”

Ne vom reaminti număratul de la


1 la 5;

Ne vom aduce aminte tot ce ştim Dacă reţin


despre formele geometrice; titlul
Explicaţia; activităţii;
Se vor trasa cerculeţe în chenar; Conversaţia; Dacă reţin
Se vor colora tot atâtea elemente sarcinile
conform cifrei din căsuţă; propuse;

Se vor forma mulţimi de acelaşi


fel;

Se va scrie în chenar cifra


corespunzătoare numărului de
pomi;

Munca în
echipă;
Reactualizarea cunoştinţelor Stimularea,
despre grupuri de obiecte; Exerciţiul;
5 Dirijarea completarea şi
învăţării Reactualizarea cunoştinţelor Numere corectarea
referitoare la grupare; propuse de răspunsurilor;
copii şi de
Asocierea corectă a numărului la educatoare;
cantitate prin semnal auditiv;
Bătăi din palme
conform
semnalului;

Exerciţiul;
Explicaţia;

Asigurarea “Cine ştie mai bine”: verificarea Conversaţia; Aprecierea


număratului;
6 retenţiei şi a Demonstraţia; Răspunsurilor;
transferului de Asocierea cantităţii la număr;
Exerciţiul;
cunoştinţe Recunoaşterea corectă a cifrei.
Panou imagini;

Se fac aprecieri generale şi Aprecierea Aprecierea


individuale asupra modului cum verbală prin răspunsurilor;
7 Încheierea au răspuns şi s-au comportat copiii recompense;
activităţii la activitate.