Sunteți pe pagina 1din 4

BOLILEPROFESIONALE

Afectiuni determinatede factori :


• nocivi fizici,chimici,biologiciexistenti in procesele demunca
• Suprasolicitarea diferitelororgane,aparatesi sisteme aleorganismului

Inindeplinirea sarcinilor deserviciu(siafectiunile elevilor,studentilor,ucenicilor)

BP-Astenopie acomodativa- Suprasolicitare vizuala–iluminatnefiziologic


cantitativsi calitativ
-Variceale membrelor inferioare complicate cu tulburari trofice sau tromboflebite-
ortostatism static prelungit +-manipulari greutati

DIAGNOSTIC +

StabilireA expunerii profesionale:

anamneza profesionala
-documenteoficialeprivind vechimeain profesie,locul de munca(extras carte de
munca,adeverinte)
-buletinedeanaliza–determinaride noxe;analizaergonomica(buletinedeevaluarea
riscului profesional)
-vizitarea locului de munca

Tabloul clinic
simptome-motivele prezentariila medic,istoricul bolii
semne-evolutia intimp asimptomelor si semnelor (corelatcu expunereaprofesionala

Examene de laboratorsiparaclinice:
1indicatori de expunere :

2indicatori de efect biologic :


1indicatori de expunere:
-prezenta toxicelor in organism(exPbin sange,Pbinurina,Hginsange)
- prezenta produsilor de biotransformare a toxicelor(exfenoliinurinapentrutoxicelecu
nucleu benzenic-benzen,nitro si amino derivati
2indicatori de efect biologic :
-modificarideconstante biochimicesau hematologice(ex anemie –
benzen,plumb;scadereaactivitatii acetil- colinesterazei inintoxicatia

- modificari radiologice:pulmonare (pneumoconioze),osoase(trepidatii)

-Modificari ale f unctiei unor aparate si sisteme determinate prin:


audiometrie pentru expunere la zgomot /probefunctionalerespiratoriipentru
expunere la pulberi silicogene /electromiografie pentru expunere la sulfura de
carbon

Tratament etiologic:
-intreruperea expuneriiprofesionale
*intoxicatie acuta:
scoaterea rapida din mediu(patrunderepe cale respitatorie)
dezbracareasispalarea (patrundere pecale cutanata)
provocare devarsaturis ispalaturagastrica (patrundere pe cale digestiva)

*intoxiatie cronica :

-schimbarea temporara a locului demunca


-concediu medical
-spitalizare
-eliminarea toxicelor din organism(edetamin- pentruplumb,penililamina pentru
mercur)
-administrare de antidoturi (exkelocyanoracid cianhidric)

Tratament patogenic:
-vitaminoterapie
-oxigenoterapie(exintoxicatiacuoxiddecarbon)
-reactivatoride enzime(toxogonina in intoxicatia cuparation)
Tratamentsimptomatic(explegomazin in colica saturnina,antialgice)

profilaxie

1 masuritehnico-organizatorice
eliminareanoxeiprofesionale(inlocuireasubstantelorsau tehnlogiilor nocive)
daca nu sepoate

Izolareaaparaturiigeneratoaredenoxeprofesionale daca nu sepoate

Impiedicarea patrunderii noxei inaerulloculuide munca daca nu sepoatediminuarea concentratiei noxei profesionale lalocul demuncasubconcentratia limita
admisa daca nu sepoate

impiedicareasau diminuarea actiuniinoxei profesionale asupra
muncitorilor

2 masuri medicale:
-cunoastere riscului profesional la un locde munca
-examenul medical la angajare
-controlul medicalperidic
-educatia sanitara