Sunteți pe pagina 1din 13

STRUCTURI MECANICE VIRTUALE Valentin Mereuţă

4.4. APLICAREA TEXTURII ŞI FOTOREALISM

Fig.4.86. Model iniţial

În scopul realizării unei prezentări cât mai realistice a analizei cu SimWise, se pot face
o serie de modificări modelului. În lucrare sunt prezentate doar câteva din opţiunile oferite de
program. Se va lucra pe modelul utilizat şi la analiza dinamică, ansamblul arbore cotit,
subansamblu bielă, piston şi bolţ, fig. 4.86.

114
STRUCTURI MECANICE VIRTUALE Valentin Mereuţă

4.4.1. SimWise setări

Din meniul World se selectează Simulation Settings. Se selectează Integration din sub-
meniul Simulation Settings. Se introduce valoarea 200 în Rate, apoi se închide fereastra, fig.
4.87.

Fig.4.87. Setări SimWise

4.4.2. Setarea unităţilor de măsură


Din meniul World se selectează sub-meniul Display Settings iar din acesta se alege
opţiunea Units. În funcţie de modul de lucru se fac setările corespunzătoare pentru unităţile de
măsură.
În lucrare s-au făcut modificări conform figurii de mai jos. Dacă se doreşte ca
modificările să fie implicite pentru o nouă sesiune de lucru se selectează butonul Save as User
defined Default, din colţul din stănga jos.
După finalizarea setărilor pentru unităţile de măsură se închide fereastra.

Fig.4.88. Setări unităţi măsură

115
STRUCTURI MECANICE VIRTUALE Valentin Mereuţă

4.4.3. Alegerea culorii backgroundului

Pentru alegerea unei anumite culori pentru background, din meniul View se selectează
Background Color.

Fig.4.89. Setări culoare background

4.4.4. Introducerea unui plan sub model


Din meniul Insert se selectează sub-meniul Ground Plane, iar SimWise va introduce un
plan sub model, fig. 4.89. Modificarea proprietăţilor planului se realizează prin selectarea
acestuia apoi click dreapta şi se alege Properties, fig. 4.90. Se poate schimba atât distanţa dintre
model şi plan cât şi orientarea acestuia în raport cu planul, fig. 4.91.

Fig.4.89. Introducerea unui plan

116
STRUCTURI MECANICE VIRTUALE Valentin Mereuţă

Fig.4.90. Accesarea proprietăţilor planului

Fig.4.91. Modificare poziţie plan

Noile coordonate ale planului, faţă de sistemul de coordonate al modelului vor fi: x = -
214 mm, y = 0, z = 53,5 mm. Se va roti planul cu 90o faţă de axa x.

4.4.5. Modificarea texturii planului


Se selectează din Browser planul şi apoi din Properties se modifică textura acestuia. Se
face click pe căsuţa pentru aplicarea unei imagini pe suprafaţă şi click pe butonul Browse pentru
a localiza și deschide fișierul Redpave.jpg din folderul Textures.

117
STRUCTURI MECANICE VIRTUALE Valentin Mereuţă

Fig.4.92. Modificare textură plan

Fig.4.93. Aplicare imagine pe plan

După selectarea texturii se poate modifica scala prin introducerea unei valori în caseta
Scale (aici 0,2). Acest lucru stabilește o scală adecvată pentru modelul texturii ales, fig. 4.94.

118
STRUCTURI MECANICE VIRTUALE Valentin Mereuţă

Fig.4.94. Modificare scală

Se face click pe butonul Apply și apoi pe Close. Pentru vizualizarea texturii din meniul
World se selectează sub-meniul Display Settings şi apoi se bifează caseta Show grid.

Fig.4.95. Modificare vizualizare grid

4.4.6. Modificarea materialului


Se modifică materialul pentru părţile componente ale ansamblului prin selectarea
acestora şi din meniul Properties sub-meniul Surface Rendering se alege materialul pentru
modelele selectate. Se pot selecta mai multe parţi componente ale ansamblului dacă se ţine
apăsată tasta CTRL în timpul selecţiei.
a) Bielă şi capac bielă

Se alege pentru bielă, capac şi arbore cotit Stainless Steel şi pentru piston Aluminum.

119
STRUCTURI MECANICE VIRTUALE Valentin Mereuţă

Fig.4.96. Alegere material bielă, capac


b) Arbore cotit

Fig.4.97. Alegere material arbore cotit


c) Piston

Fig.4.98. Alegere material piston


După aplicarea materialului se randează imaginea, fig. 4.99.

120
STRUCTURI MECANICE VIRTUALE Valentin Mereuţă

Fig.4.99. Randare imagine

4.4.7. Animaţia modelului


Pentru a anima modele, SimWise foloseşte o tehnică cunoscută sub numele de
Keyframing. Se pot specifica mişcări în moduri care nu sunt bazate pe legile fizicii. De exemplu,
se poate realiza o explozie a părţilor componente a unui ansamblu bielă, piston, arbore cotit,
pentru a arăta modul în care se realizează ansamblul.

Fig.4.100. Browser cameră

Se face click pe iconul Camera din Browser. Această comandă afișează camerele de
luat vederi și lumini. SimWise permite inserarea camerelor și luminilor după cum este necesar.
Camera foto activă are o lentilă roșie.

121
STRUCTURI MECANICE VIRTUALE Valentin Mereuţă

Fig.4.101. Selectare cameră

Apoi se poate utiliza Playerul pentru a realiza un set de cadre, înregistrate, pe care
SimWise le va utiliza ulterior pentru a alcătui o secvență de animație, fig. 4.102.

Fig.4.102. Înregistrare animaţie


Modificarea modului de afişare şi poziţia camerelor se poate face prin accesarea proprietăţilor
acestora, fig. 4.103.

Fig.4.103. Modificare proprietăţi cameră

122
STRUCTURI MECANICE VIRTUALE Valentin Mereuţă

4.4.8. Inserarea luminii


Cu SimWise se pot introduce două tipuri de lumini: lumini îndepărtate și spoturi.
Luminile sunt incluse în Browser sub iconul Camera. În mod implicit, fiecare document gol
are o lumină îndepărtată.

Inserare lumină

1. Se alege Distant Light din meniul Insert.

Fig.4.104. Inserare lumină

Se fac setările pentru luminozitate conform figurilor prezentate mai jos, accesând
proprietăţile fiecărei camere inserate, se pot face modificări atât în ceea ce priveşte intensitatea
luminii cât şi a reglării distanţelor faţă de model, prin modificarea poziţiei celor două cursoare,
fig. 4.105 c.

a) b)

c)
Fig.4.105. Setări luminozitate

123
STRUCTURI MECANICE VIRTUALE Valentin Mereuţă

4.4.8.1. Inserarea unui spot luminos


Se pot insera și orienta spoturi luminoase oriunde în spaţiul de lucru.
1. Se selectează Spotlight din meniul Insert/Light, fig. 4.106.

Fig.4.106. Inserare spot luminos Fig.4.107. Selectare loc amplasare spot

2. Se mută cursorul peste model și se indică locul de amplasare al spotului prin click
stânga, fig. 4.107.
3. Se mută spotul cu ajutorul comenzii Detach from body din meniul Object.

4. Se face click pe butonul Move din bara de instrumente


pentru a muta lumina reflectoarelor într-o poziție mai îndepărtată de model.

Fig.4.108. Amplasare spot luminos

5. Se face dublu click pe Spotlight, sau click pe pictograma Spotlight în lista Object pentru
a vizualiza fereastra de proprietăți, fig. 4.108.

124
STRUCTURI MECANICE VIRTUALE Valentin Mereuţă

Fig.4.109. Accesare proprietăţi spot luminos

6. Se fac setările conform indicaţiilor din figurile următoare. Se poate schimba atât culoarea
luminii, fig. 4.110, cât şi a intensităţii luminii, fig. 4.111.

Fig.4.110. Modificare culoare lumină Fig.4.111. Modificare intensitate lumină

Fig.4.112. Modificare distribuţie lumină Fig.4.113. Model randat

Se poate de asemenea schimba distribuţia şi unghiul conului spotului luminos, fig.


4.112.
8. Pentru vizualizarea rezultatelor randării se face click pe butonul Preview

din Rendering toolbar. Modelul randat este prezentat în figura 4.113.

125
STRUCTURI MECANICE VIRTUALE Valentin Mereuţă

4.4.9. Exportarea fişierelor video


În continuare, se va exporta un clip video al modelului pistonului în format .avi. Se pot
specifica diverși parametri, cum ar fi rata de cadre, metoda de compresie, și rate de compresie.

Fig.4.114. Export format video

4.4.9. Realizarea exploziei modelului

În finalul lucrării se va exploda ansamblul în mai multe secvențe care arată conexiunea
între părţile componente ale acestuia. Exploziile pot fi de asemenea utilizate cu adnotări.
Din Browser se selectează ansamblul apoi Explode, din meniul Tools. Se afișează o
fereastră de dialog care indică faptul că vor fi ignorate constrângerile și gravitaţia în timpul
exploziei ansamblului, fig.

Fig.4.115. Explozie ansamblu

126