Sunteți pe pagina 1din 3

Rezolvarea numerica a ecuatiilor diferentiale

In practica modelarii instalatiilor termoenergetice se intalnesc in mod frecvent fenomene care


sunt descries de ecuatii diferentiale.
Pentru acest tip de procese ecuatiile diferentiale cel mai frecvent intalnite sunt cee la care
varabila independenta este timpul.
O ecuatie diferentiala ordinala are forma generala:

y '  f ( y , )

dy
y' 
d

Unde, y ' este derivata de ordinul I a funcției y în raport cu variabila independentă

Ecuatiile diferetiale ordinale pot fi rezolvate numeric prin multe metode care se deosebesc intre ele
prin precizie,convrgenta si gradul de dificultate al implementarii.

Metoda Euler

Consta in discretizarea valorilor variabile independente de timp si ale variabilei dependente.


Derivata functiei in raport cu timpul se aproximeaza astfel:
dy yn 1  yn
y'  
d  n 1   n
Daca se alege un nivel de discretizare petru variabila timp.atunci toate intervalele sunt:

1   0  2   1   3   2   n 1   n  h

Expresia ecuatiei diferentiale devine:

yn 1  y n
 f ( y n , n )
h
yn 1  yn  h  f ( yn , n )

Solutia numerica se calculeaza astfel:

n=0 y1  y1  h  f ( y1 , 1 )

n=1 y2  y2  h  f ( y2 , 2 )
Pentru setul de valori ale variabilei independente 
 0 ,  1 ,  2 ......... n
Se obține setul de valori ale funcției y:
y 0 , y1 , y 2 ......... y n , set de valori care reprezintă solutia numerica a ecuatiei diferentiale.

Exemplu.
Sa se rezlve ecuatia diferentiala:

y '  2 y  3
Cu condiția inițială:
0 0
y0  1

y1  y 0  h  f (2 y 0 ,3 0 )  1  0,5(2  3 * 0)  2

h=0,5
 1  0,5;
 2  1;
 3  1,5;
 4  2;

y 2  y1  h  f ( 2 y1 ,3 1 )  2  0,5(2 * 2  3 * 0,5)  5


y 3  y 2  h  f (2 y 2 ,  2 )  5  0,5(2 * 5  3 *1)  11,5

Aplicație
Se considera urmatorul sistem de incalzire a apei:

Sistemul este format dintr-un recipient cu volum constant in care se afla o rezistenta
electrica a carei putere disipata poate fi reglata dupa necesitati.
Recipientul este prevazut cu doua racorduri,unul de intrare si unul de iesire, racordurile
fiind dispuse astfel incat masa de apa din recipient ramane constanta in timp.
Notații :
G-debitul de apa
t1 –temperatura apei la intrare
Se cere determinarea variatiei temperaturii apei in timp la diferite modificari ale
parametrilor debit, putere si temperatura intrare.
t  f ( )
G,P, t1
Ecuatia diferentiala care descrie variatia temperaturii apei in recipient se obtine din
ecuatia principiului 1al termodinamicii.
dt
Mc p  P  Gc p (t1  t )
d
dt P G
  (t1  t )
d Mc p M
dt P G G
  t1  t
d Mc p M M

dt
 A  Bt
d
P G
A  t1
Mc p M
G
B
M
Deoarece debitul, puterea disipata de rezistenta si temperatura apei la intrare sunt
functii de timp,rezulta ca si coeficientii A si B sunt functii de timp :
A  f ( )
B  f ( )
P  1000W
M  10kg
J
c p  4180
kgk
G  0,1kg / s
conditia.initiala   0  0.si.t  200