Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect de activitate

- personalizată -
Data:
Clasa: a II-a – Grupă de elevi cu C.E.S.
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Alexandria
Prof. de sprijin: Buzatu Alina Antoneta
Disciplina : Matematica
Subiectul lecţiei: Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100
Tipul lecţiei: Activitate de remediere a dificultăţilor de învăţare

Obiective operaţionale:
Cognitive :
OC1 – să rezolve corect adunări şi scăderi fără trecere peste ordin cu numere naturale, în concentrul 0 - 100;
OC2 – să opereze cu terminologia matematică, specifică operaţiilor de adunare şi scădere;
OC3 – să rezolve probleme care presupun o singură operaţie de adunare sau scădere a numerelor până la 100, fără trecere peste
ordin;
OC4 – să recunoască, să compare şi ordoneze numerele naturale formate din Z şi U;

Afective :
OA1 – să reacţioneze pozitiv dorind să lucreze şi să fie apreciaţi;
OA2 - să participe cu interes la oră şi să colaboreze în rezolvarea sarcinilor.
Psiho-motorii:
OPM1 – sa adopte poziţia corectă a corpului în timpul scrierii;
OPM2 – să se orienteze în spatiul grafic, coordonand corect mişcările mâinii în vederea scrierii corecte.
Strategie didactică :
Metode şi procedee didactice: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, observaţia, ”Floarea de lotus”, munca
independentă, cubul, jocul didactic
Mijloace didactice: fişe de lucru, marker, flipp-chart, cubul
Forme de organizare a activităţii : frontală, individuală
Resurse: a) temporale: 45 minute
b)spaţiale: Cabinetul de servicii educaţionale;
c)umane: 4 elevi cu dificultăţi de învăţare;
d) bibliografice:

 Neagu, Gheorghe – Neagu, Narcisa Maria - Teme alese de metodica predării matematicii, Editura Plumb, Bacău
 Ana, D., Ana, M., Logel, D., Logel, E. - Metodica predării matematicii la clasele I – IV, Ed. Carminis, Piteşti
 Roşu, Mihail - Metodica predării matematicii, Editura Credis, Bucureşti, 2004
 Ştefan Pacearcă - Matematică, ghidul învăţătorului, Editura Teora, 2004
EVALUAREA
ETAPELE ACTIVITĂŢII
ACTIVITĂŢII ACTIVITATEA CDS ACTIVITATEA ELEVILOR METODE ŞI ALTE
OBSERVAŢII

1. Organizarea
activităţii Se pregătesc materialele necesare Elevii discută cu CDS Conversaţia
lecţiei.

Se descoperă materialele didactice Ascultă cu atenţie mesajul Explicaţia Observaţia


prezente pe bancă, precum şi cele transmis şi observă imaginile Conversaţia sistematică
2. Captarea demonstrative ale cadrului didactic de prezentate.
atenţiei sprijin.

3. Comunicarea Elevilor li se spune că vor participa


temei şi a la o lecţie de matematică în care vor Recepţionează mesajul transmis Explicaţia
obiectivelor lucra exerciţii de adunare şi scădere cu
numerele naturale de la 0 la 100.

Sunt întrebaţi elevii: Ce operaţii Răspund la întrebările adresate Conversaţia


4.Reactualizarea matematice au învăţat? Cum se numesc de CDS, ajutându-se de planşe Evaluare orală
cunoştinţelor numerele care se adună? Dar rezultatul şi de întrebările CDS.
anterior învăţate adunării? Cum se numesc numerele care
se scad? Cum se numeşte rezultatul
scăderii? Se vor prezenta planşe cu
noţiunile descoperite de elevi, pentru o
fixare mai aprofundată a acestora.
EVALUAREA
ETAPELE ACTIVITATII
ACTIVITATII ACTIVITATEA CDS ACTIVITATEA ELEVILOR METODE ŞI ALTE
OBSERVATII
Calcul mintal sub forma unor ghicitori Calculează şi dau răspunsul Conversaţia Încurajări
matematice ( anexa 1) potrivit. Exerciţiul verbale
5. Desfăşurarea Copiii sunt anunţaţi că vor rezolva o Explicaţia
lecţiei “Floare de Lotus” (anexa 2). Rezolvă sarcinile. Observaţia Aprecieri
verbale
După terminarea acestei cerinţe, individuale
elevii sunt anunţaţi că vor rezolva Conversaţia
exerciţii în continuare, pentru că Zâna Rezolvă cerinţele de pe fişele Exerciţiul
Primăvara vrea să ştie cât sunt ei de de lucru.
pregătiţi.( anexele 3, 4, 5, 6) Problematizarea

EVALUAREA
ETAPELE ACTIVITATII
ACTIVITATII ACTIVITATEA CDS ACTIVITATEA ELEVILOR METODE ŞI ALTE
OBSERVATII
Li se împart copiilor fişe de evaluare Copiii calculează şi unesc cu
(anexa 7) rezultatul corect. Preconizez că
6. Asigurarea Conversaţia elevii vor reuşi
retenţiei să rezolve, fără
sprijin
Explicaţia
7. Asigurarea Se fac aprecieri asupra desfăşurării Copiii îşi autoevaluează Autoevaluare
lecţiei. munca şi primesc recompensa Conversaţia
feed-back-ului
cuvenită ( faţa bucuroasă, faţa
tristă sau faţa care spune să mai
înveţe).
1.Incercuieste
numarul mai mare:

55 si 78
99 si 98
23 si 32

2. Descompune in zeci
intregi si unitati:

37
54
99

ADUNAREA SI
SCADEREA
NUMERELOR
NATURALE
IN CONCENTRUL
0-100

4. Uneste operatiile cu
rezulatatul potrivit:
38+51=… 71
98-27=…. 11
65-54=…. 89

3. Pune semnul “+” sau “-“:

88…26=62
54…21=75

ANEXA 2

1) Am pe masă-n farfurie
Două mere şi-o gutuie.
Tu acuma dacă ştii
Câte fructe sunt? Să spui!

2) I-am dat surioarei mele


Numai patru bombonele
Dacă două le-a mâncat
Câte au rămas de fapt?

3) Trei raţe pe mal stăteau


Două pe lac înotau.
Împreună de le-am pune
Câte raţe-ar fi? Ia spune!

4) Am în mână şapte prune


Două le mănânc că-s bune.
Cine poate să îmi spună
Câte prune am în mână?

Rezolvaţi următoarea problemă:

Mihaela avea 38 de cireşe. Ea a mâncat 14 cireşe.


Câte cireşe mai sunt în coşuleţ?
ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM AFLAT
ANEXA 3

1. Calculează:

4 2 +2 3 = 39-9= 5 + 33=
81+15= 6 4 - 24= 32 - 30=

2. Completează:

42+ 85- 54- 60+


5 3 14 22

3. Alege rezultatul corect:

Matematică şi culoare

4 2 + 2 = 4 5 4 9 4 4

70 + 4 = 7 3 7 4 7 6

3 3 + 6 = 3 9 37 3 8
Anexa 1

24

15

10

17

20

10

30

20

10

Z 20 + 4 = Â 25 – 10 = N 7+3= A 9–5=

F 10 + 7 = L 25 – 5 = O 8 + 2= R 3 + 4= I 20 + 10 =

L 10 + 10 = O 30 – 20 = R 17 – 10 =
ANEXA 4
FISA DE EVALUARE
Căţeluşii pierduţi

Calculează exerciţiile date şi vei găsi cuşca


fiecărui căţeluş rătăcit. Trage o linie de la fiecare
căţeluş la cuşca lui.

10 + 6 7 + 10 5 + 10
= = =
10 + 9 5+5+
= 1=