Sunteți pe pagina 1din 2

30106594RO.

fm Page 1 Wednesday, December 28, 2011 6:18 PM

RO TABELUL CU PROGRAME
E. Selectorul de programe
A. Indicatorul “Ușă deschisă” C I A F. Butonul “Start (Pauză)”

}
Această mașină de spălat este dotată cu
funcţii automate de siguranţă care detectează G. Butonul “Centrifugare”
și diagnostichează defecţiunile într-o fază D B H. Butonul “Pornire cu întârziere”
timpurie și vă permit să reacţionaţi
corespunzător, de exemplu: J I. Indicatorul pentru etapele de desfășurare
ale programului
B. Indicatorul “Service”
C. Indicatorul “Robinet de apă închis” E F H G
J. Butonul “Reset”
D. Indicatorul “Curăţaţi pompa”

Încăr- Tip de rufe/Note Detergenţi și aditivi Opţiuni speciale Viteză


Pre- Spălare Balsam Pre- Rapid Curăţa- Spălare Clătire Călca- Oprire Centri- Pornirea max. de
cătură spălare principa- de rufe spălare Rapid re+ cu apă intensi- re cu apa fugare cu întâr- centrifu-
Program Simboluri max. lă Pre- Clean+ rece vă ușoară în cuvă Spin ziere gare
întreţinere wash Cold wash Inten- Easy Rinse Start
- Respectaţi recomandările producătorului de pe eticheta de înt- sive rinse ironing hold delay

kg reţinere rpm
Articole normal murdare sau foarte murdare și articole rezistente din bumbac
Bumbac Cotton
95 °C 95 °C
7,0 alb. În caz de murdărie persistentă sau de pete, puteţi adăuga un aditiv de
înălbire pe bază de oxigen care să poată fi utilizat la 95°C. ❉ Da ❉ ❉ — ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ max.
95 °C Acest program elimină bacteriile și asigură igienizarea rufelor.

Bumbac Cotton
40 - 60 °C 40 - 60 °C
7,0 Articole normal murdare sau foarte murdare: cearșafuri, feţe de masă și lenjerie
intimă, prosoape, cămăși etc., din bumbac și in. ❉ Da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ max.
40 - 60 °C
Articole rezistente și foarte murdare din bumbac, sintetice și amestecuri.
Consum redus de energie, prin prelungirea duratei de spălare - ideal pentru a fi
utilizat pe timpul nopţii, pentru a profita de preţul mai redus al energiei electrice.
SuperEco SuperEco
60 °C 60 °C
7,0 Evitaţi zgomotul centrifugării pe timpul nopţii fixând viteza de centrifugare la “0”
și porniţi programul de centrifugare dimineaţa, sau stabiliţi în mod — Da ❉ — — — ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ max.
60 °C corespunzător pornirea programului, cu ajutorul “Pornirii cu întârziere”. - Pentru
rufele cu un conţinut ridicat de fibre sintetice, vă recomandăm să folosiţi un
săculeţ de spălat.

Sintetice Synthetics
30 - 40 - 60 °C 30 - 40 - 60 °C 30 - 40 - 60 °C
3,0 Articole normal murdare, din fibre artificiale (de ex. poliester, poliacril, viscoză
etc.) sau din amestecuri cu bumbac. ❉ Da ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ max.

Delicate Delicates
30 - 40 °C 30 - 40 °C
1,5 Perdele și articole de îmbrăcăminte delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze. ❉ Da ❉ ❉ — — ❉ — — ❉ ❉ ❉ 10001)
30 - 40 °C
Articole de Articole rezistente, puţin murdare sau normal murdare, din bumbac, in, fibre
Daily load
fiecare zi
40 °C
4,0 artificiale și din amestecuri.
Program eficient, cu durata de o oră. Aveţi grijă să spălaţi doar rufe cu culori — Da ❉ — — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ max.
40 °C 40 °C similare în aceeași încărcătură.

Spălare rapidă Quick wash Articole purtate puţin, din bumbac, poliester, poliamidă și amestecuri cu
30 °C 30 °C
4,0 bumbac. — Da ❉ — — — ❉ — — ❉ ❉ ❉ max.
30 °C Program scurt, pentru împrospătarea rufelor.
Doar articole din lână, cu eticheta “Woolmark” și identificate ca fiind lavabile în
Lână Wool
Rece - 40 °C Cold - 40 °C
1,0 mașina de spălat.
Acest program (40°C) este testat și aprobat de “The Woolmark Company” — Da ❉ — — — ❉ — — ❉ ❉ ❉ 10001)
- 40 °C pentru lâna care poate fi spălată în mașina de spălat rufe.
Spălare Ţesături din in, mătase, lână și viscoză, marcate cu eticheta “spălare manuală”.
Handwash
manuală
30 - 40 °C
1,0 Program de îngrijire cu o centrifugare foarte delicată. Acest program (40°C)
este testat și aprobat de “The Woolmark Company” pentru lâna care poate fi — Da ❉ — — — ❉ — — ❉ ❉ ❉ 4001)
30 - 40 °C 30 - 40 °C spălată manual.
Clătire +
centrifugare
Rinse & Spin — 7,0 Este același cu ultima clătire și centrifugarea finală de la programul “Bumbac”. — — ❉ — — — — ❉ — ❉ ❉ ❉ max.

Centrifugare Spin — 7,0 Centrifugare intensivă. Este același cu ciclul de centrifugare de la programul
“Bumbac”. — — — — — — — — — — ❉ ❉ max.
Evacuare Drain — — Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea
programului după “Oprire cu apa în cuvă”. — — — — — — — — — — — ❉ —

1)
= opţional / Da = e necesară dozarea. Ciclul de spălare pentru lână și ciclul manual al acestei mașini au fost testate și aprobate de către “The Woolmark
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
Pentru o protecţie sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de Company” pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte Woolmark cu etichetă de întreţinere “spălare în mașina de
centrifugare este limitată la aceste programe. spălat” sau “spălare manuală”, cu condiţia ca acestea să fie spălate în conformitate cu instrucţiunile de pe etichetă și
cu instrucţiunile din acest tabel cu programe. M0619 5019 301 06594

Black process 45,0° 150,0 LPI


30106594RO.fm Page 2 Wednesday, December 28, 2011 6:18 PM

DATE DESPRE CONSUMURI Butonul “Călcare ușoară” INDICATORUL “UȘĂ DESCHISĂ”


• Reduce șifonarea prin mărirea cantităţii de apă și o Înainte de începerea și după terminarea unui program,
Program Temperatură Încărc. Apă Energie Durata aprox. a programului (ore.min) centrifugare extrem de delicată. ledul se aprinde și indică faptul că ușa poate fi deschisă.
Butonul “Oprire cu apa în cuvă” Atâta timp cât un program de spălare funcţionează, ușa
fără “Rapid” cu “Rapid” • Rufele rămân în ultima apă de clătire fără să mai rămâne blocată și nu trebuie forţată sub nicio formă. În
(°C) (kg) (l) (kWh)
continue cu ciclul final de centrifugare, pentru a evita cazul în care trebuie să o deschideţi de urgenţă în timpul
Bumbac 95 7,0 74*** 2,10 2:00 — unui program în desfășurare, consultaţi “Anularea unui
șifonarea și pentru a evita ieșirea culorilor din una în
Bumbac* 60 7,0 54 0,91 4:00 2:30 alta. program în curs de desfășurare, înainte de terminare”.
Bumbac* 60 3,5 40 0,85 3:00 ** • Această funcţie este foarte utilă dacă doriţi să
Bumbac 40 7,0 69 0,80 3:15 2:15 amânaţi centrifugarea sau dacă doriţi doar să INDICATOARELE DE DEFECŢIUNE
evacuaţi apa.
Bumbac* 40 3,5 40 0,65 3:00 ** Notă: Programul se oprește la “Oprire cu apa în cuvă” În caz de defecţiuni sau neregularităţi, consultaţi “Ghidul
SuperEco 60 7,0 69 0,84 4:00 — când ledul pentru “Oprire cu apa în cuvă” de pe de detectare a defecţiunilor” din Instrucţiunile de utilizare.
Sintetice 60 3,0 50*** 0,80 1:35 1:14 indicatorul pentru secvenţa de desfășurare a “Service”
Sintetice 40 3,0 46 0,50 1:20 0:59 programului este aprins. Ledul indicator de lângă Aprinderea indicatorului “Service” poate fi cauzată de o
butonul “Start/Pauză” clipește intermitent. defecţiune a unei componente electrice.
Delicate 30 1,5 60 0,50 0:45 —
Terminarea opţiunii “Oprire cu apa în cuvă” : “Robinet de apă închis”
Articole de fiecare zi 40 4,0 45 0,50 1:00 —
• Apăsaţi pe butonul “Start/Pauză” ; programul se Mașina de spălat nu este alimentată cu apă, sau apa
Spălare rapidă 30 4,0 45 0,40 0:30 — va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al este insuficientă; robinetul de apă poate fi închis sau
Lână 40 1,0 60 0,50 0:45 — programului de spălare respectiv. furtunul de alimentare cu apă poate fi îndoit.
Lână 20 1,0 60 <0,10 0:40 — • Dacă nu doriţi să centrifugaţi rufele, rotiţi butonul
selector de programe pe poziţia “Evacuare” și apăsaţi “Curăţaţi pompa”
Spălare manuală 40 1,0 45 0,50 0:40 —
din nou butonul “Start/Pauză” . Apa murdară nu este evacuată. Furtunul de evacuare
Spălare manuală 30 1,0 45 0,40 0:36 — poate fi îndoit sau trebuie să fie curăţat filtrul (vezi
Butonul “Centrifugare” “Curăţarea filtrului” din Instrucţiunile de utilizare).
Valorile consumurilor au fost măsurate în condiţii normalizate, în conformitate cu Standardul IEC/EN 60 456. Datele despre consumul din fiecare
locuinţă pot varia faţă de valorile indicate în tabel, în funcţie de presiunea și temperatura apei de alimentare, de încărcătură și de tipul de rufe. • Fiecare program are o viteză de centrifugare pre-
Consumul de apă și de energie se referă la setările implicite ale programelor; selectarea unor opţiuni speciale sau modificarea vitezei de stabilită; apăsaţi pe buton dacă doriţi să setaţi o TERMINAREA PROGRAMULUI
centrifugare vor modifica datele despre consumuri. viteză de centrifugare diferită.
Durata programului poate să varieze faţă de valorile indicate mai sus, deoarece depinde de condiţiile de funcţionare aplicabile în momentul • Dacă selectaţi viteza de centrifugare “0”, • Toate ledurile indicatoare pentru desfășurarea
respectiv (consultaţi și “Ghidul de detectare a defecţiunilor” din Instrucţiunile de utilizare). centrifugarea finală este anulată, iar apa este doar programului sunt stinse, iar indicatorul “Ușă
* Program de referinţă pentru eticheta energetică. evacuată. Oricum, se efectuează centrifugări deschisă” se aprinde.
** Adaptare automată a duratei programului după detectarea încărcăturii.
intermediare în timpul clătirii. 1. Rotiţi butonul selector de programe pe poziţia “Oprit/
*** Pentru a reduce temperatura apei, se adaugă puţină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca apa să fie evacuată. O”.
PORNIREA CU ÎNTÂRZIERE 2. Închideţi robinetul de apă.
ADĂUGAŢI DETERGENŢII, ÎNCHIDEŢI UȘA Butonul “Curăţare+” 3. Deschideţi ușa și descărcaţi mașina.
ȘI SELECTAŢI PROGRAMUL • Alegeţi această opţiune dacă doriţi să utilizaţi la Opţiunea “Pornire cu întârziere” permite pornirea 4. Lăsaţi ușa întredeschisă pentru a permite tamburului
spălare un aditiv pentru îndepărtarea petelor mașinii după placul utilizatorului, de exemplu noaptea, să se usuce.
Adăugaţi detergentul așa cum se arată pe prima pagină (pulbere, de exemplu “Vanish”) - se va optimiza când electricitatea este mai ieftină. Nu utilizaţi detergenţi
și în capitolul “Detergenţi și aditivi” din Instrucţiunile de eficienţa aditivului, pentru a obţine rezultate mai bune lichizi când activaţi “Pornirea cu întârziere”. SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU A
utilizare. la spălare și la îndepărtarea petelor. • Selectaţi programul, temperatura și opţiunile.
• Rotiţi selectorul de programe pe programul și • Se folosește cu încărcătura maximă.
OPŢIUNILOR DUPĂ PORNIREA
• Apăsaţi pe butonul “Pornire cu întârziere” pentru a
temperatura dorite. Afișajul indică durata programului • Adăugaţi la spălare o cantitate corespunzătoare de selecta o întârziere de la 30 minute până la 23 de PROGRAMULUI
și viteza de centrifugare pre-stabilită. Ledul indicator aditiv pentru îndepărtarea petelor (pulbere) în ore.
de lângă butonul “Start/Pauză” clipește compartimentul pentru spălarea principală, împreună • Apăsaţi pe butonul “Start/Pauză” . 1. Apăsaţi pe butonul “Start/Pauză” pentru a
intermitent. cu detergentul dv. (utilizaţi numai detergent pulbere Pe afișaj, simbolul pentru pornirea cu întârziere și întrerupe programul. Indicatorul luminos clipește.
cu această opţiune). Respectaţi recomandările punctul dintre ore și minute clipesc intermitent. 2. Selectaţi un program nou și, dacă doriţi, altă viteză
SELECTAŢI TOATE OPŢIUNILE DORITE producătorului în ceea ce privește dozajul. Începe numărătoarea inversă pentru pornirea cu de centrifugare și alte opţiuni.
• Poate prelungi programul cu până la 15 minute. întârziere. 3. Apăsaţi pe butonul “Start (Pauză)” din nou.
Apăsaţi pe butonul pentru fiecare opţiune dorită - Noul program continuă din același punct în care
indicatorul respectiv se aprinde. • Adecvat pentru utilizarea substanţelor de îndepărtat • Indicaţia intervalului de întârziere dispare când
petele și a înălbitorilor pe bază de oxigen. Este programul pornește și este înlocuită de timpul rămas programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugaţi
În cazul în care combinaţia de program și opţiune nu este detergent pentru acest program.
posibilă, ledurile indicatoare se sting automat. interzis să se folosească înălbitori pe bază de clor din program.
Combinaţiile de opţiuni neadecvate vor fi anulate sau perborat! • După ce a fost apăsat butonul “Start/Pauză” ,
intervalul de timp poate fi redus apăsând din nou pe
ANULAREA UNUI PROGRAM ÎN CURS DE
automat. Butonul “Spălare cu apă rece”
butonul “Pornire cu întârziere”. DESFĂȘURARE, ÎNAINTE DE TERMINARE
Butonul “Prespălare” • Apa este încălzită doar până la 20°C. Pentru a anula “Pornirea cu întârziere”
• Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, • Adecvat pentru rufe delicate, cu o temperatură • Rotiţi selectorul de programe pe altă poziţie sau Butonul “Reset” anulează un program înainte de
murdărie granulară). Durata ciclului crește cu recomandată de spălare de max. 30° pe eticheta de apăsaţi pe butonul “Start/Pauză” - pornirea cu terminare.
aproximativ 15 min. întreţinere. întârziere selectată dispare de pe afișaj. Apăsaţi din • Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul “Reset” timp de
• Nu utilizaţi detergenţi lichizi pentru spălarea • În general poate fi selectat cu etapa la temperatura nou pe “Start/Pauză” dacă doriţi să porniţi câteva secunde. Apa dinăuntru este evacuată. Este
principală când selecta i “Prespălare”. cea mai joasă a programelor. imediat programul selectat. posibil să mai dureze puţin până când veţi putea
Butonul “Rapid” deschide ușa.
Butonul “Clătire intensivă”
• Ajută la o spălare mai rapidă, prin scurtarea duratei • Se adaugă mai multă apă, iar ciclul de clătire este
PORNIREA PROGRAMULUI
programului. prelungit. Deschideţi robinetul și apăsaţi pe butonul “Start/Pauză”
• Este recomandat pentru încărcături mici sau pentru • Această opţiune este potrivită în special pentru . Ledul indicator de lângă butonul “Start/Pauză”
rufe doar puţin murdare. zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei se aprinde. Indicatorul pentru etapele de
nou născuţilor și pentru a ajuta persoanele care desfășurare ale programului indică etapa curentă din
suferă de alergii. program, avansând de la stânga la dreapta, de la
Spălare la Clătire și apoi la Centrifugare / Evacuare. Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06594

Black process 45,0° 150,0 LPI