Sunteți pe pagina 1din 35
Manual pentru clasa a Il-a “Pareadous Hiana Dumitrescu Nicoleta Ciobanu Comunicare © limba romana Manual pentru clasa a Il-a betas ee We Ctr] Asocistio Telefonul Copiiului ‘Acest monual este proprietates Minixtenslui Educotie’ Napionale. 116 111 Maraalul scolar a fast oprobat prin Ordinal ministralai educafici = A nofionale me. 7H, din 12102074, in urna evaludrl si este reatzat in conformitate Macesul imbracat in gheatd, pardul clocotind printre stnd, cascada inspumata, ceaiul ferbinte al nanei llinca sunt doar cateva dintre scenele pe care Ciprian nu le va uita niciodata. WG amine ai dy timate dumeti Be _Inuniversul textului_) ad ©) Raspunde la intrebari. a} Gine este personajul principal? 2) Cea vazut de pe culmile dealurilor? b} Unde a fost baiatul In vacanta? f) Care sunt cele mai impresionante scene ) Cea reprezentat pentru el aceasta vazute de Ciprian? drumetie? i Cum ardtau dealurite? © Povesteste oral fragmentul al doilea. g) Ce crezi ci le-a spus nana llinca? h) Geai vrea sé mai afll de ta Ciprian? ©) Gaseste In text Insusiri pentru cuvintele de mai jox. Adauga situ clinsusire. Model: aerul proaspat, Inmiresmat » cerul » amintirile » tapada: » ceaiul » Soarele » potecile » cascada » culmile ©) Grupeazi tn perechi cuvintele cu sens asemanator. Pentru cuvintele rimase, gaseste perechea cu sens opus. « domoale + poteci « drumetie + Griri * senin * urcat + limpede + plimbare ©) Alcatuieste doud enunturi cu sensurile diferite ale cuvantului proaspat. ©) Ordoneaza titlurile corespunzator desfasurarii intamplarilor din text. © Drumefia Dimineata insovité impresii din drumetie © Inlocuieste grupurile de litere aga cum | Be Discuta cu colegul de ban- indic& sigeata. Alcdtuieste enunturi despre felul In care ai petrecut folosind perechile de cuvinte. cea mai frumoasi zi din vacanta. ‘Model: In palma mainii stdngi am pie- Adreseazii intrebari atunci cand tricele de pe cele doua sténci. doresti 54 affi mal ar aménunte. ce-ge | d--gi gic cerul stanci Intregi Scrierea imaginativa dupa intrebari Observam, 1. Cu totii obignuim s8 punem intrebari, De ce intrebam? 2. Priveste In jur si alege un object. Ce ai vrea sa stil despre el? Exersim ty fF CLOBUL MiICiLOR ScRiTOR (WD a) &2 Reciteste primul alineat din textul Spectacoul naturil. Formuleaza 3-5 intrebari inspirate din acest fragment. b) Raspunde fn scris la intrebarile formulate de colegul tau. > Scrie un text de 5-7 enunturi, raspunzind la intrebarile de mai jos. a) Cum este vremea? ¢) Ceamintire pastrezi din ziua de leri? b) Cese aude afard? d) Ce fi-ar plicea si faci astazi? De ce? «La fiecare Intrebare, poti raspunde printr-un enunt sau prin mal multe enunturi. Gaseste un tity potrivit pentru textul tau. » Reciteste textul si verifica scrierea corecta cuvintelor sia semnelor de punctuatie. ~Impreuna cu colegii tai, realizeaz4 o expozitie cu textele create. Spuneti-va Parerea despre ele. fweweesaeeberescesane any P % bs 2 § Pinocchio fa teatru dupa Carlo Collodi Indaté ce ninsoarea a Incetat, Pinocchio a pomit spre scald, cu noul si frumosul siu abecedar sub brat. ~ Astizi vreau s8 Invat sa citesc, maine si scriu si poimaine s4 numa murica ademenitoare ll atrage spre olbaracd pe care scria: MARE TEATRU DE MARIONETE. Pinocchio isi vinde abecedarul si intr. Tocmal se ridicase cortina si Incepuse reprezentatia, Spectatorii din staluri erau foarte amuzati de cearta marionetelor. Aparitia sa stameste agitatie. Spectacolul se intrerupe. = Pinocchio, vino aici! strig& Arlecchina. @ Yocabutar Din cAteva salturi, Pinocchio ajunge tn primele randurl, —moreasnee- spertocat 1a fotoilile de orchestra, se ure’ pe capul dirjorulul si sare pe salit~ scoune rumerotate scena. Papugile fl poartd In aclamayii pand la ramp. adomatt— strate de bucuie Deodata, apare pipusarul Maninc3-Foc, un utias cu ‘ured partes dh faph a scenes Infatisare fioroass. Tati amutesc. In universul textului_) © Raspunde la intrebari. a) Ce gi-a propus Pinocchio in prima zi de scoala? b) Dece nua mai ajuns la scoala? } Cuma reusit sa inte la spectacol? d) Ce crezi despre solutia gasita de el? e) Ce crezi despre comportamentul sau in sala de spectacol? > Citeste enunturile care contin informatii referitoare la: a) clidirea teatrului; ¢) comportamentul lui Pinocchioin sala de spectacol; b) spectator; 4d) papusar. ©) Desparte tn silabe cuvintele explicate la Vocabular. " ‘Transcrie enunturile, Inlocuind cuvintele subliniate cu altele, cu sens asemanator. a) Indatd ce ninsoarea a incetat, Pinocchioa pamit spre scoal, curnoul sifrumosul sau abecedar sub brat b) Spectatorii se amuza de cearta marionetelor Aparitia sa starneste agitatie. Spectacolul se Intrerupe. Din céteva salturi, Pinocchio ajunge pe scend. ©) Pentru cuvintele date, scrie cuvinte cu Inteles opus. ©) © Asazi imaginile in ordinea desfasurdrii actiunil din textul Pinacchio fo teatru. Pavesteste oral fiecare fragment. b Imagineszé-ti cum a continuat int&mptarea prezentata In textul Pinocchio ta teatry. Scrie un text alcatuit din 3-5 enunguri. MICUL CITITOR Citeste si alte fragmenta din cartes Aventurile iuiPinccchia, de Carlo Collodi, ent a afla mai multe despre peripetille baieyelulul de lernn, Dialog despre conduita In sala de spectacol conn pane * CAnd ai vizut ultima dat un spectacol? * Cefel despectacol era? » Cum arata sala? * Cum erau Imbracati spectatorii? Dar tu? * Alvazut spectatoriIntarziati? Cum au procedat? *Te-a deranjat ceva In timpul spectacolulul? ‘Ceanume? * Ce fia plicut cel mai mult la spectacol? Exersam Gaseste, In textul Pinocchio fa teatru, cuvinte care au legéturé cu un spectacol, Scrie aceste cuvinte in doud forme. Model: teatru - teatre a} Observa imaginile de mai jos. Ce fel de spectacole sunt ilustrate? b} ExplicS, in 3-5 enunturi, ce tip de spectacol ffi place mai mult. 2. _ Discutd cu colegul de banca despre cel mai recent spectacol vizionat. Formuleaza intrebari, folosind cuvintele: cAnd, unde, cu cing, cine, ce, cum. Afid detalii despre respectarea regulilor de condultd in sala de spectacol. Cand aplaudim? * Aplaudam la ridicarea cortinel sf dup’ scenele care ne-au placut foarte mult. * Lafinal aptaudém ridicindu-ne in pidoare. Piistrarea linigtil + Inchidem telefonul mobé. ‘+ Salutim pein inclinarea capuluL | Important) «Nu discutém cu cellaltl, + Numancam in timpall spectacolulut, (Dupa spectacol, poy! sta de vorba cu artistil. Imagineaz3-ti un dialog cu artistul preferat. (Ce -al spune? Ce al vrea si afli de la el? Serie dlalogul in 5-7 enunqurt. Observam) + Cum este vremea astézi? Precizeazd cateva aménunte referitoare la soare, vant, nori. * Ce poti spune despre wremes de azi, comparativ cu cea de jeri? * Cum ti-ar placea sd fhe vremea maine? De ca? * Ce sport de tama preferi? De ce ai nevoie pentru a-| practica? Exersam © Ra Natura este Intr-o permanenta schimbare. Continui lista de fenamene ale naturii pe care le-ai vazut manifestindu-se in realitate sau despre care al aflat din diverse surse. + ploaie * ceate = vdnt » canicula Pees © Observa imaginile. Ce fenomene ale naturli sunt redate in imagini? Pentru flecare, Cand scriem un text, este bine si folosim expres (©) BBS + Descrieti, Intr-un text de sapte enunturi, unul dintre fenomenele ilustrate. Textul va avea titlu si va contine expresil construite la exercitiul anterior. La final, prezentati textul celorialti colegi, citindu- cat mai expresiv. + Exprimati-va parerea despre fiecare dintre textele citite de catre colegi. Observam, * Ce anotimp vine dupa iarna? * Cine vesteste sfarsitul iernil? = Cum arata prima floare care rasare cin zapada? +» Dac ar putea vorbi, ce crezi cd ar spune ghiocelul la iesirea din pamant? Legenda ghiocelulul (Cand Dumnezeu a creat toate cite sunt pe pimént, le-a colorat frumos. Zapezii ‘-a spus: —Tu fi vei cduta singurd culoarea. —Te rag sé-mi dai s1 mie din culoarea ta verde ca smarakdull larba a refuzat-o. Acelasi réspuns a primit si cand a vrut 58 fie rosie ca macul, albastrie a vioreaua sau galbeni ca floarea-soarelui. ‘Trista si amaréts, zpada ajunge la ghiocel: —Nicio floare nu vrea 53-mi dea culoarea sa! Toate ma alunga. Induiosat, ghiocelul sopteste: -Dacé+i place culoarea mea, o impart bucuros cu tine. —hi mutumesc, ghiocelule! De atunci, zapada poart’ vesmantul alb, ca al ghio- celului, Drept recunostin{é, if las sa-si scoata cApsorul afard Inaintea tuturor florilor. ‘Exersam | ©) Raspunde la intrebari. a) Ce ahotarat Dumnezeucandacreat —_d) Ce face zApada pentru ghiocel, drept ipada? recunostinta? b)De la cine a incercat zapada sie) Crezi cil albul este culoarea potrivita imprumute culoarea? pentru zipada? De ce? c)Gine a acceptat sidea zSpeziidin f) Ce alt culoare iar fi plécut s3 alba culoarea sa? zipada? De ce? © Selecteaza, din lista de mai jos, cuvinte cu sens asemanator pentru cuvintele subliniate in text: ©) _Observa imaginile. Completeazs expresille, dup3 model nwo e & smarald | chihlimbar_—_rubin lamar ametist. _perld | * verde ca smaveriatul *viorea cuipetale de ... ~padurede ... * rogue... * stralucindca ... *frunze de . + miereacaun .. + neaua ca o mare de... = cerul de + valurl de. valb ca... vochide ... ©) a) Asociazé fiecdrei culori din tabel cuvantul pe care Il consideri potrivit. b) Prezinta, intr-un text de cel putin Sranduri, culoarea ta preferata. + Decehj place aceasta culoare? rogu caldura * Ceinseamnd pentru tine? galben bain + Cuce pati asemina? ae eaibes * Unde ofntainesti cel mai des? albastru energle violet atentle * Sctie.o dorings in legatura cu aceasta culoare. Scrierea imaginativa dups benzi desenate Observam, * Cearasarit din zipada stralucitoare? * Cum arata pamantul dupa topirea * Cum arata? Cu ce seamana? zZipezii? + Cine topeste zipada? * Ce face fetita? + Gine vine sill salute pe micugul ghiocel? © Cui crezi ci li va darui ghioceli? G : ‘CLUBUL MICILOR SCRITORI : Diu AlcStuiqi enunpuri corespunzatoare fiecdrei imagini de mai sus, ' Folositi expresii frumoase. iP Scrie cate un text In care sa prezingi dialoguri intre: + ghiocel sl zépads; £ ghiocel si buburuza; + fetifa gl ghiocel. Cote exte floareo ta preferate? « Dupe pérerac to, ceo foce dleosebisa? « Avile wint garde bune penny numeroase insecte, Ce insect fi-ar piticen si hi? De ce? (Grces-ar putea hnini fetta din imagine? Deunde or puteo 3 bea gud? dupa Hans Christian Andersen Odat, demutt, o femeie voia s8 alba un copilas. Cerand ajutorul unei vrajitoare, a pri- mit un bob de orz fermecat. La plantat intr-un ghiveci. Din el a rasarit o lalea. Femeia ia sSrutat bobocul gi floarea s-a deschis. In mijlac eva o fetita mititica, gingasa $i dragalasa. Pentru c4 nu era mai mare decat un deget, a numit-o Degetica. Mama Fa facut leagan dintr-o coaja de alun, saltea din petale albastre de toporasi, jar plapuma dintr-o petal de trandafir. Intr-o farfurie cu apa plutea, ca 0 barca, o petald mare de lalea, cu care Degerica se plimba, folosind drept vasle doud fire de par de cal Canta aga de dulce, cum nimeni n-a mai cantat vreodata. Tn universul textului_) ©) Raspunde la intrebari. a) Ce a plantat femeia Intr-un ghiveci? b) Cea risdrit din bobul de orz? c)De ce mama a numito pe fetits Degetica? d) Cum fii explici faptul cd dintr-un bob de orzardsiritolalea? Undeaimal auzitde astfel de intamplari? Cum sunt numite? e) Ce personaje fantastice mai cunosti? ©) 2) Gaseste in text cuvintele alintate. Scrie cuvintele de la care sau format. ‘Model capilas - copil b) Cand folosim cuvinte alintate? €) Alinta cuvintele: ghiveci, bobos, floare, plapumd, fir, copil, mama. d) Scrie enunturi cu formele alintate ale acestor cuvinte, ©) Asociaza cuvintele asa cum le-al intainit In text. ©) Descrie-ti camera, intr-un text de 5-7 enunturi, Precizeaza ce faci pentru ate simti cat mai bine in propria camera. [225 a) Observati imaginile. Discutati despre intAmplarile din viaya Degeficai, redate In aceste llustratii. Formulati Intrebari si raspunsuri referitoare la: sadiepiivenahece somes b) Realizati un text de 5-7 enunturi, pornind de la una dintre ilustratille date. Respectati recomanditile privind elaborarea unui text scris €] Cit In ordnetextlerealizate de fecare grup de lucru | Citeste tn Intregime povestea Degetica, de Hans Christian Andersen. } + Discuta cu colegii despre alte peripetii prin care a recut Deg unitatea 5 Descrierea unel persoane Observim, = PP Raspunde la intrebari. (Ce sirbatorim la inceputul lunii martie, B® a) Citeste poezia de mai jos. b) Ce reprezint cuvantul mama: odata cu venires primaveri? pentru poeta? Dar pentru tine? * Ce obiceiuri legate de 1 Martie exista in zonaiin care locuiesti? mena * Ce reprezintd pentru tine martisorul? * Care este, dupa parerea ta, cel mai prefios de Carmen Sylva paren bee? Cea mai frumoass vorbé-n lume, Cel mai placut, mai dulce nume: Emamat! ‘Sub soare nu-i niciun cuvant Atat de drag shatat de sfant (Ca mamat Exersam } ©) Transcrie din textul Degetica, dupa Hans Christian Andersen, enunturile In care este descrisd fetiya. © Observa imaginile de mai jos. In care dintre florile ilustrate ar putea locul Degetica? Explica fiecare alegere. 1 ©) tmagineazd+ica te-al intélnit cu Degetica, Scrie un text de 5-7 enun- suri, In care sa o prezinti pe fetifa, fara a repeta ce ai afiat din text. § Foloseste expresii frumoase, precum: glas cristalin, ochii ca dowd cicari (migdale sau smaratde}, obrajii mbujorati. © In prezentare, nu ita s3 raspunzi la urmatoarele Intrebari: * Cum aratd? (Infétisare, ochi, pdr, Indltime, Imbrécéminte) < * Celiplace sé tacd? (citeste, cAntd, picteazd, Inoatd, se joacd etc.) ~y * Cum se poartd cu ceilalfi? ue * Ce te-aimpresionat mai mult laea? ay © Adaugi un desen sau un colaj adecvat textului, 7 » G& a) Alege un coleg de das. Descrie4 Intr-un text de cel mult sapte enunturi, faré a menifiona numele lui. b) Prezinté colegilor portretul realizat. Fiecare elev Isl va nota pe o foaie numele coleqului care prezinta si numele colegului prezentat. La final, numara cdti colegi au recunoscut persoana descrisa. ¢) Ofera portretul, Impreun3 cu un snur de martisor, colegului prezentat. © Alcdtuieste © lista cu persoanele care ocupa un loc special In inima ta, Pentru flecare persoand, scrie de ceo consideri speciala_ Alege una dintre persoanele im- portante din viata ta si realizeaza-i Portretul In cuvinte. Foloseste reco- mandarile de la exercigiul 3. Scrie a felicitare adresaté unei per- soane dragi tie, pe care o sarbatoresti cu prilejul zilei de 8 Martie. | MICUL CTTITOR | Citeste, la alagere, una dintre neesile: De ziua mame’, de Elena Farago, | Mama, de Nina Cassian, Gea mai scurnpd de pe lure, de Nichita Stanescu, Ca eer cits BD Raspunde ta intrebari. * Ce stil despre fup? Cum arata? Unde taieste? Cu ce'se hraneste? Ce crezi ca tsi doreste lupul din imagine? Crezi ca mielul este In pericol? De ce? Dacé ai fi In locul mielului, ce ai face? BD Citeste textul cu atentie. Lupul la stand dupa lon Creanga Pe cind Intunericul se lupta cu lumina si voia s34i ia locul, un lup flamand veni la stn’. Un miel vazu prin gard stralucind ceva, ca doua lumdnari aprinse. Se apropie ‘curios. Atunci, lupul ii spuse tncet, cu blindete: ~ Buna seara, voinice! Nu te teme! Sunt un prieten. Ma numesc lup $i vreau s3 pasc puting iarba verde. — Daca esti lup, atunci mananci came, nu iarba! — Jur pe parul meu c& nu mananc carne! Vino sd pastem Impreunal Ce frumusel 3i dragalas esti! Vino sd te Imbratisez! B Alege raspunsul corect. a)Intémplareaoreloc: _ b) Persongjeletextuluisunt: —_¢) Lupul a venitJa sttind: dimineaya; i Intunericul si lumina; |_| in vizita de prietenie; fa prang; lupul si mielul; |_| lavanatoare; seara. tupul si stana_ | laplimbare. ED Selecteaza insusirile lupului: fiimand | \curios _ nelncrezator | slab © imagineaza-ti sfarsitul povestil, Cum cezi cd a réspuns mielul invitatiel lupului? Noteazi expresiile folosite oS ee * inte TM Descrie inserarea, aga cum apare In a) ochii lupului; imagines care Insoteste textul. b) infatisarea mielului; D Scrie un text de sapte enunturi, ¢) mamentul zilei. © SS Grtiti vextul pe roluri, oes 2 Povestiti oral conginutul textului. BD Gaseste In text si desparte In silabe cate un cuvant care contine: 4, |, mp, mb, ce, ci, pornind dela banda desenata. Ce stiu? @ Gtteste textul cu atentie si rezolva cerintele. Neghiniga A fost adata o batrand tare necajita. Intr-o zi, In timp ce Impletea un Gorap, Hi spuse mosulul oftand: — Ce bine ar fi fost s8 avem si nol un copill Chiar si cat ghemul de mic! Numai s8 aud in casi cuvantul mama! = Chiar si cat bobul de mazire? IntrebS unchiagul. Deodatd, femeia simfi pe mana o picdturd cald3, Auzi un glas ascutit gintepat. ~ Dar daca ar fi cat © neghina? = Cine esti? dupa Barbu Stefanescu Detavrancea ~ Sunt Neghinitd, gandul oamenilor. De mic ates paiund iuedilelory each gindurite. BStréna se inching. Neghinita era frumos ca o piatra scumpa. Avea ochigoril ca doua ScAntel albastre, iar mainile ¢/ piclorugele ca niste firigoare de paianjen. FB Selecteaza raspunsul corect. A) Persongjele textufui sent: a) batrana, mogul, unchiagul; b) batrana, mogul, Neghinita; ¢) mogul, batrana, paianjenul. B} Cand a aparut Neghinipd, batrana: a) Impletea un clorap; b) canta; ¢) visa. (©) Copilul putea fi mic cat: a) un ghem, un bob de mazare, o picatura; b) un ghem, un bob de mazare, o neghing; jun ghem,unibobde mazare, un paianjen. 2 Completeazi enunturile, folosind cuvinte din text. Batrana era... pentru ca nuaveaun — . Eaisi dorea mult sd ise spund.... EP Rispundels Invebari. a) Cat demic era Neghinita? b)Cum reusea Neghinié s3 ascuhe gandul oamenilor? <) De ce crezi ca s-a Inchinat batrana? Foees Bes Se ED identifica In text cate un cuvant care contine: ghe, ghi, ci, chi, 8, mp. + Desparte in silabe aceste cuvinte. Flees Bee Se one rr . 9 Transcrie din text trei enunturi In care este descris Neghinita. 1 ImagineazS-ti cd te Intalnesti cu personajele din text. Ce ai vrea sa afli despre ele? + Adreseazi fiecdrula cate o Intrebare, Fo eee Bee Se * Ces-atnmplet cu natura in timped ier? + Ince anctimp sintem acu? » Ince culos se Inbacd natura? Gese fnidémpti co nature primdvana? Atrecut iama geroasa, Turturelele se-ngana, ‘Campul iaté-| inverzit! Mili de fluturl vezi zburand Randunica cea voloasa $i pe hamica albina La noliardsi a venit, Din flori miere adunaind. Dint-o creangi-n alta zboara Canté cucu-n dumbravioara Sturzul galben aurit. Pe copacul infiorit. Salutare, primavaral Salutare, primavaral ‘Timp frumos, bine-ai venit! Timp frumos, bine-ai venit! _Inuniversul textulul_) BP Raspunde la intrebari. a) Ce culoare are c&mpul? b) Ce pasari se tntore in tara? ¢} Ce fac flururii? d) De ce este albina harnica? 2) Ce sentiment transmite poetul In versu- tile poeziel? f) Ce-urare Il face poetul primaverii? Completeazi cuvintele cu insusirifolosite de poet. Adaugi Inca o Insusire, aleasS de tine, + randunica + copacul B completeazi 1 Transforms cuvintele date. — cu Model floare - Inflorit semne sosirii tS "4 ‘frum... = verde —... B Alinta cuvintele date. +dumbravé +fluture -albind -copac -frunaa + floare 1B Transcrie, din versurile poeziei Primavara, de Vasile Alecsandri, perechile de cuvinte care rimeazl. ‘Madek geroasd — voioasd BD Odata cu sosirea primaverii, intreaga natura revine la viaté. ImagineazS-ti un scurt dialog cu un fluture sau cuoalbina, Scrierea corecté a cuvintelor care contin literele 4,1 Observam, ID a) Observa scrierea cuvintelor: [Fincsntat |] [fives tor [Pincantare | b) Raspunde la Intrebri: ae + Care este prima liter’ a cuvintelor scrise pe etichete? » Unde s-a scris litera a? ® Transcrie, din versurile poeziel Primavara, de Vasile Alecsandri, cuvintele care contin literele f si + Litera a se scriein interiorul cuvintelor. LEI + Litera I se scrie la Inceputul ji la sfar- tlatelaaty eee Aztiviszy i NODESiCAN _Exersam_, TYC)|AINT A ID (GEE) Descopers, tn careul alaturat, AVE| Lw sapte cuvinte Inrudite cu cuvantul EVIELG! Q Canta, Alcatuieste o list cu ele, we = BP Completeazd cuvintele date cu a sau L aA «z_Imbet «gi ind Lo mpreuna *rom_in + cobor_ + ndepartat = hota *c_ Ine i, » i treicwvint® tei cuvinte trelcuvinte ‘incep care contin ; care cu literal litera a \ ooo liter D-| Goe dupa LL Caragiale Mammare, mamitica $i tanti Mita, impreund cu tandrul Goe, asteapta pe peron trenul accelerat care trebuie si le duci la Bucuresti, Soseste trenul si, cu mult bundvoints din partea unor tineri politicos, fi se face loc doamnelor, Trenul pleacé. Goe vrea s3 stea pe coridorul vagonului, cu birbatii — Nu! Nu e vole s3 scot capul pe fereastra, mititelule! fi zice unul dintre tineri bul Goe. Dupa ce se strambs, Goe se spanzura iar cu amandoud mainile de vergeaua de alam. Scoate capul pe fereastra, insa si-l retrage Ingrozit si incepe sd zbiere: — Mamigo! Mam'mare! Tanti! ~ Cee? Ce e? sar cucoanele. — SS opreasca! zhiara Goe, batand din picioare. Mia zburat paliria! S4 opreascSaall! @ Vecabutar tune armalsiitate vergew bard ache —a tpa In universul textului_) EP Raspunde la intrebari. a) Care sunt personajele din text? mE. d) De cea tipat baiatul? b) Unde vrea sa stea Goe? 2) Cum se comporta baiatul? ¢) Ce sfat primeste de la unul dintre —f) Ce s-a intamplat din cauza comporta- pasageri? mentulul siu? F} Ordoneaza urmitoarele enunturi potrivit desfSsurarii actlunil din textul D4 Goe: | | Baiatul isi pierde palaria si tip’, batnd din picioare. + Litera x se pronunta: | «es: Jux, taxd, pix, text, bax, excursie; + gz: executd, existenfd, exersare. + Nu toate cuvintele care contin sune- tele cs se scriu cu x. Unele se scriu cu cs, precum: rucsac, Alecsandri, micsandrd, sconcs, tiesit. Exersim ) rr BD Citeste urmatoarele cuvinte: - + Luxemburg: exact - claxon: examen + oxigen: exercitiu a + Alexia» exemplar: xerox > exista - Maxim: explicatie — Ce sunete auzi cand pronunti litera x? Completeazi listele alaturate. BD Alcatuleste enunturi folosind cuvintele scrise corect. excursie pics. ‘tacsi ruxac complex —-expozitie ore rien BD Desparte in silabe cuvintele notate pe | [F) Scrie cuvinte care se pot forma de la cuvintele date. mijloacele de transport de mai jos. Bee Sa Bucle Aurii upd varianta in timba engiezd a povestil In timp ce ratdcea prin padure, o fetit? cu parul galben, pe nume Bucle Auri, a zarit o casuta. Intra fara 4 clocane_ Induntru era o masa mare, cu trei farfuril. Fetita era Infornetata si obosita, ~In castronul mare, terciul este tare! In cel mijlociu este rozaliu! In castronul mic nu va riméne-nimic! spuse ea si mincd repede tot. In dormitor, fetita a zarit trel paturi. — Patul cel mare este prea tare, lar cel mijiociu este moale!In patutul mic o sadorm un pict Intre timp, familia de ursi-care locuia In acea cAsupa a ajuns acasa. — Cineva mia mancat mancarea! strigd Ursuletul suparat. Bucle Aurii s-a trezit sia fugit din casa speriata_ De atunci, ursli n-au mai viaut-o niciodata pe Bucle Auril, In universul textului_) WD Rapanice le Nateatiht ) Dece era supdrat Ursulepul? a) De ce'se numea fetita Bucle Aurii? 2) De ce a fugit speriata Buckle Aurii? b) Ce s-a intmplat cu fetita? f) Ce crezi cd a Invatat fetita din aceasta ¢} Cea vazut fetita in casd? intamplare? B® Inlocuieste cuvintele subliniate In enunturile de mai jos cu alte cuvinte cu sens asemanator. O fetifé cu pans! gaiben s-a ratacit prin padure: Ea q2arit 0 chsufd si aintrat, BD) Numeroteazs imaginile in ordinea desfiguratii evenimentelor prezentate In text. Sctie cate un enunt potrivit pentru fiecare imagine. TE BD Gaseste cuvinte cu sens opus pentru Alcatuieste doud enunturi cu sensurile cuvintele date. diferite ale cuvantului pair. Ti suparat Bau Imaginati-va un alt sfarsit al Git Int&mplarii prezentate in Bucle uri — Scrie un dialog intre Bucle Aurii si =e niciodard familia de urgi. Acare sida informatil en) + Citeste invitatia trimis’ de ursulet fetitel. penaresin ) © Transcrie invitatia scrisi de ursulet, corectand greselile BD Ajuto pe Bucle Aur s8 fi ofere mamei sale informati i despre continutul invitatiel ii E a> Guill este adresatd invitafia? s ap Cee sdrbatoveste la petrecere? a Cand are loc petrecerea? Fo) Unde are loc petrecerea? a> lazene are loc peivacaneg? Fo) Gine ti trimite invitapia fetitei? FF) 22 Realizapi dialoguri in care 54 cereti si s8 oferiti informatti despre cum ati putea ajunge in dlferitelocuri din psicure: J.laDoctorulpaduril 2.1m Polonacufurnic! 3.la Barlogulursului 4,le Viewing vulpi Folositi expresie potrivite pentru a cere sia oferl informapil Nu Uitati s8 mulfumit. ‘Cum cerem informafii? Cum oferim informatii? + Me scuzofi, cum as putea si ajung la? + Sigur; trebuie sé mengef.... + Stipe unde ar webu sé merg ca sé ajung la..? » Bineinfeles, este hm partea... + Md scuzapl, este cumva un... In jur? * Da, trebuie sd... «+ Imi pare rau cé va deranjez, dar unde ...? + Nu-i nicio problema. Trebuie sé... Scrierea corecté a cuvintelor sa $i s-a Sea) BD Citeste textul urmator: Impreuna cu familia sa, ursuletul a ajuns in poland. Imediat, a observat in fata ‘sg floare.S-a uitat mai atent. Eraun fluture! Ursuleful 3:3 furigat mai aproape Fluturete sa oprit pe un fir de iarba. Ursul si Ursoaica se ultau cu multi dragoste la jocul fuiui for. - Mami, vino s4 vezi cat e de frumos! strigd ursulequl Vocea sa era plind de emotie. © Cum sunt scrise cuvintele subliniate in textul de mai sus? | Serie sa atunci cand se poate Inlocui cu bul sau el, — familia 4 ‘vocea . fafa . 2. Esersim) ©) Completeaza cu exemple potrivite. en. — — iam © Transcrie enunturile, alegand forma corecta, 8) Ursuletul s-a/sa jucat cu fluturagul b) lepuragul s-a/saascuns repede. c) Mama sa/s-aavenit aproape. d) Veverita statea in scorbura salsa. BD Alcatuieste cate doud enunturl cu sasisa. » Scriem s-a cand urmeaza o actiune. ae » furigat —— oprit ED Transform’ propozitile urmitoare, dupa model: Observam, BP Citeste versurite si rispunde laintrebari. + Carel sarbatori ti este Inchinatd poezia scrisa de Vasile Alecsandri? + Cese sirbatoreste de Florii? ilustrate maijos, (® Observa felicitarea pe care Roco a reaiizat-o pentru prietena lui, Florina. | « Cu prilejul diverselor sarbatori sau eve- nimente importante din viata unei per- soane, poti trimite felicitari In care si4 scrii scurte mesaje continand diferite urari. P Redacteazi diverse urdri pentru persoanele dragi, cu prilejul evenimentelor + unitatea ¢ * Cese sirbatoreste de Poste? * Cetadii sableeiun x respects _ In familia ta cu oss Pastel? La Pasti Astazi in sufragerie Dormitau pe-o farfurie, Necajite si manjite, Zece oud inrasite. Un ou alb, abia ouat, Cu mirare le-a-ntrebat: ~Ceviieste, frifioare? -Cevidoare? Nuvd ninge, neva ploud, Stati gatite-n haind nowd, Parca, Durnnezeu mé ierte, Nati fi oud. ~Suntem fierte! Zise-un ou rotund si fraise Langa pasca cu orez. $i, schimbandu-si brusc alura, de George Topirceanu Toate-au inceput cu gura: —Pan'lo urmd tot nu scap! —WNe gdteste de parada! —Ne ciocneste cap in cop Sine zvdrle coaja-n straddi.. =Cenusine! —Cedezostru! —Preferam sé fiu ornieta! —Eu, de m-ar fidatia closed, As fiscos un puialbastru.. - Steu unul viofet... Eu, mai bine-arfi'sd tac: Asa galben sunt, ci-mi vine ‘Sé-miinchipui cd pe mine M-a euatun cozonacl., Tn universul textului_) BP Raspunde la intrebari. a) Cine este autorul poeziel La Pasti? b) Intre cine se poart’ dialogul din versurile poeziei? TT ¢) Ce observa oul alb? d) De ce sunt necajite oudle? 2} Cearfi preferat ouale? PP Gaseste cuvinte cu sens asemAniitor celor scrise sub ouale rosii si cusens opus celor scrise sub cele de alta culoare. B® Alcatuieste enunturi in care cuvintele nou si gdteste sé aiba sensuri diferite. © 5 interpretati pe roluri-versurile poeziei La Pasti, de George Topirceanu. 3 ne Cei unsprezece cocori dupé Hans Christian Andersen A fost odata un Imparat care avea unsprezece feciori si o fata, penume Elsa, Tnw-o zi, ImpSratul sa Insurat cu o Impardteasa rea, Ea a trimis-o pe Elsa Intr-un sat Indepartat, lar printilor le-a zis: — Zburati, fit! pasari mari, fard glas! In dipa aceea, printii s-au transformat In cocori i s-au indltat deasupra paduril. (Cand iarba a incoltit, iar livezile se Impodobeau cu flori, Elsa a Zarit unsprezece cocori, avand corosne de aur pe cap. Zburau unul dupa altul. ‘Gitve asfintitul soarelui, stolul s-a lasat la pamént, strangandu-si aripile cu foynet de- mitase. Deadatd, au schimbat in unsprezece feciori de imparat. Erau fratii Elsei. Cu topii s-au bucurat nespus. Radeau si plangeau, plini de emotie. Alege explicatia adevarata. a) Coconi s-au Indilfat: b) Stoll s~a lésat la pamant: (Cdeasupre paduril; _| la apusul soarelui; CO deasupra locurilor vechi; “J la résaritul soarelui: Cideasupra campiei parasite. “ia miezul zilel. ¢) Uvezile: d) Rédeau $i pldngeau: iwerzeau; LI fericigi; (Clinfloreau; | necajitis [1se impodobeau cu flori de gheata. | emotionati. BD Transcrie din text toate cuvintele care contin isi &. , wi 1D Scie cite tel cuvinte ncarenera xse aude: CS gy = © Aicatuieste dous enunturi tn care s8folosest sa gis-2. FP Ce fel de pasari sunt cocorli? Cand vin cocoril in tara noastra? Realizeaza o felicitare In care sale urezi bun venit cocorilor. { MICULCITITOR | +Citeste tntreaga poveste pentru a afta periperiile prin corea recut Bisa. 4 Cauti mal multe informatii despre cacori,Intr-o enciclopedie pentru copi Ce stiu? @ Citeste textul cu atentie gi rezolva cerintele. ‘ Ghiocelul i dupa Hans Christian Andersen O gingasa floare sa inaltat in lumea stralucitoare de afard, cu mici petale alb-verzul Infégurate strains in frunzulife verzi, ce pareau cA 0 apara —Frumoasa floare, bine al venit!li ura fiecare raza de soare. Esti cea dintai $i esti unica! Esti clopotelul ce vesteste sosirea primaverli, Totul va deveni verde sivei avea tovardsililiacul, florile de salcdm si trandafir. Dar tu esti prima, atat de gratioasé sidelicata! Razele de soare au mangiiat-o ¢i au sSrutat-o, asa cA floarea sia desfacut petalele, albe ca neaua. $i-a aplecat apoi capul, plind de bucurie si modestie. EP Transcrie din text enunturile care araté: | [EP Taie cuvintele sctise gresit. a} Insugirile florii; b) urarea razelor de soare; C) tovaragii pe care li va aves floarea. FE see Bee Se F completeaza cu silabe potrivite: a ex-||-| | b) -xa- ga | - | Fisee Bee Se Baie Rie = 1D Scrie: FP Alege varianta powivits. \ Ghiocelul bucurat de razele f . soarelui. Aparitia sosirea ae a primdverii, Intreaga natura Imbrs- cat de sarbatoare. ‘rei FBewe Bee Se el i D sae o felictare adresats ull, unui prieten, pornind de la = imagines alSturata. = FBeee Bee Se meres Sse et mT ‘Un giscan cu pene lucii, ‘Cum trecea pe pod prin sat ‘$i-nt-o mana avea papucii, ‘Nu stiu cum is-a-nt&mplat, G papudii lul cizurd... Ce pacat, 0, ce pacat! (Céci erau cu-alesatura, Fard leac de tiviturd ~ Ce picatl + Cepindni domestice cunosei? = Unde leptoce gdstetor 3S stew toad za? «Gee qjutthia fot? « Undle cau informal despre diverse viequitacve? de George Cosbuc Alea! Papucil meit Intr-un suflet alergara Si-ntrebau mirate: Ce-i? Am rémas, plingea gascanul, Péiguibas de patra lel! Jaté-md descult, sarmanull (Cemé fac acum, golanul, Férd ei! ‘Haidet! tpi, si masi, si babe, S8-icitdm perdu acul Repede, Inotand din labe, (Cardul tot pe réu trecu. bai sit? - Eu, nu, sunatd, In universul textului_) BD Raspunde la intrebari di) De ce crezi c3 poezia se intituleaza a) Cum arata gascanul? Povesteo gdstelor? b) Cea patit gascanul? 2) Ce anume din poezie exista doar in Cum au reactionat celelalte gaste Jumea povestifor, nu si In realitate? auzind patania gascanului? f} Ce fel de text este Povestea gdstelor? B Transcrie din text o intrebare 5i un indemn. BD Scrie enunturi care s4:exprime: un salut, omirare, o urare, o enumerare, a intrebare, 1B Gee Eu spun una, tu spui multe! {E} Numercteaz’ imaginile in ordinea desfasurarii evenimentelor prezentate In textul Povestea géstelor, Scrie cate un enunt potrivit fiecdrei imagini. 1D Scrie-cuvinte cu inteles opus. © Desparte cuvintele in silabe. *Intrebau - » suflet = : splingea = - -gisan = sdescuh = » cérdul 4 (BD Scriecuvinte cu Inteles aseminator. Alcatuieste dou’ enunturi cu sensurile eakan 3 diferite ale cuvantului le’, + zbiara - (D Formeaza cuvinte inrudite pornind de *sarman - fa cuvintele mand $i trece. | Citeste tn Intregime Povester gégtelor, de George Cogbuc, penta atla | daca g&scanul $i-a gasit panu Bu Recititi textul Povestea gastelor, de George Cosbuc. Care dintre cele doua texte prezinta informarii imaginare? BD Completeaza steluta intrebarilor. © Completeaz’ casetele cu denumirea bcs corpubel ne gaste. (CE ESTE? (CE FOLOASE cum ADUCE? ARATA? IMUuyesTer CEMANANCA? BD 22 Formulati si alte Intrebari despre gasca, pornind dela informatille oferite in text. [) 2) Ordonears urmitoarele enunturi potrivit informatiilor desprinse din textul Gasca: {1 Infatisarea gastel Foloase pentru om Hrana gastei tb) Citeste fragmentul corespunzator fiecarui enunt. 1D Care este puiul fiecdrui animal? Alege varianta corecta, © beboc O répusee O pui Sboboc =O pul repugce Opui © boboc Oiled O miei O viel O ménz O ied O mane © pui » Textul Gésca oferd informatii reale despre gasca, Este un text nonliterar. *Textul noniiterar oferd cititonului informatii reale despre diverse flinte, fenomene, obiecte sau evenimente. +Exemple de texte nonliterare: legi, refete, prospecte de medicamente, instrucfiuni de utilizare 4 aparateior, ghiduri turistice, reclame, articole de ziar sau de revistd, stiri, interviuri, lucréri stiingifice. } TB a) Prezinta colegilor tai un exemplu de text nonliterar. b) Numeste c3teva titluri de texte literare cunoscute, precizand $i autorul. 1 Grupeazi tn tabel informatille despre ‘Textliterar | Text: gasca, prezentate in lista de mai jos. «are mand» este crescutd de om « poarta papuci « mainanca iarba + plinge + face oud « vorbeste este mal mare decdt rata «are gatul lung B Cauté, int-o revista pentru copii, un artical despre unul dintre animalele domestice din Imagini. Citeste articolul in faa colegilor. Ce fel de text este? De ce? Explica. Rho iv h_ 1 GLUBUL MICILOR ScRiTOR {BD 282 maginati-va cd sunteti ziarigti la revista Lumea animotelor. In numdrul viitor, | urmeaza s& publicati un articol foarte interesant despre gAsca silbaticS si g&sca ' domestica. Scrieti o reciamé care s4 stameasca interesul tuturor copiilor. ' ) $88 a) Propuneti o refetd pentru un preparat culinar, folosind urmatoarea schema: | denumire, ingrediente, mod de preparare, imagine cu aranjamentul pe farfurie al $ produsului final, ‘ b) Realizao expozitie cu propuneriletuturor echipelor ' : + Ce piv deye vulpe? Ceel de animal este? Linde wiieste? Cum arand? Cu cese hrdnesce? (Pad i (4— Cum §proaud bana? "ad + Deunde ai aceste informe? + Ce fia pldcas sé mata degure vullpe? Ana Ursul p&calit de vulpe dup’ lon Creanga (Oditi, o vulpe victeand iesi la marginea drumului, Ea zari un car tras de boi si se lungi in ‘mijiocul drumului. Taranul care mana boii se apropie de-ea, oaruncs in carul cupeste si plecd mai departe. Vulpea Impinse tot pestele cu picioarele si sri din car Apol lui pestele i fl duse la ‘vizuina sa. = Cumatrd, d3-mi $i mie peste! o rug ursul. © Wanbutar ~ Du-te $+4i Inmoaie coada-n balta, cumetre! Ii rispunse wipes. vicioand— sireats car clout Ursul Igi'vari coada In apa, Noaptea, balta a inghetat In loc ‘sd scoat peste, ursul a rdmas fara coada. Degeaba a Incercat sd se razbune pe vulpe. Vicieana a stiut ‘8 se fereasca de mania bul, In universul textului_) WD Raspunde la intrebari. a) Unde se petece actiunea? ? b) Care sunt personajela? @) Cum Ha pacdilit vulpea pe urs? Cum a reusit vulpea sl pacaleascd —_f) De ce nu a reusit ursul sd se rizbune pe pe tiran? vulpe? bland — adiinose d) Cum ar fi putut evita taranul pierderea pestilor? 'D Scrie cate doua nsusiri potrivite pen- | EE) Gaseste cuvinte cu inteles asemanator tu fiecare persona). Pentru cuvintele date. SAqg> = 1B Alcatuleste dou’ enunquricusensurile — [ Scrie-i un biler ursului, In care sd-i diferite ale cuvintelor: siret, sare, mand, ‘ransmiti ca nu trebule s4 aibd incre- coed. dere In vulpe. BD G5e) | __Imagineazi-ti cd esti ziarist. la interviu unula dintre cele tei personaje din Povestea Ursul pacdilit de vulpe. Diu Imaginati-va un alt final pentru aceast poveste. Scrieti finalul si adaugati un desen. Prezentati-| In fata clasei, interpretand pe roluri. Expuneti lucrarile create. Faceti un tur al galeriei si votati cea mai reusitd lucrare. 1D Realizeazs o reclamé pentru cartea Ursul pécdilit de vulpe, de lon Creang’. | MICUL CITTTOR | *Cauta mai multe informatii despre urs si despre vulpe Grupurile de sunete aa, je, la ‘Qisevany DD Transcrie, din textul Ursul pacalit de vulpe, dupa lon Creangi, cuvinte care s& confina unul dintre grupurile de sunete alaturate. B Desparte in silabe cuvintele selectate la exercitiul 1. Ce observi? Grupurile de sunete eq, je, ja se pronunta In aceeagi silaba, | Exemple: vi-clea-nd, te-se, ha-td. } _ferim) B® a) Completeaz’ cuvintele urmatoare cu grupul de sunete potrivic ea, fe, ia. “pond 8 | “se o—sire *—pure *Jo—na mre b) AlcStuleste cite 0 propoaitie cu fiecare cuvant. B a) Selecteaz’ cuvintele scrise corect. b) Scie un enunt care s4 contina toate cele trei cuvinte. 1 (2o® a) Ewspun una, tu spui multe! a vias = sbiate = sigma - + poland - —_ + baiat -—_ b} Desparte in silabe cuvintele obtinute la punctul a). Subliniaza grupurilede vocale din aceeagi silaba, ED Completeaz’ enunturile folosind cuvantul potrivit: ea sau da. este sora mea, eana. In fiecare 2, md __ de la scoala. Cand mé vede, Imi zambeste si limi ghtozdanul. Apoi, ne Indreptam spre casd. Mereu imi un corn de la patiserie. Tin foarte mult ia__. Grupurile de sunete oa, ua, ud Observam) ID Transcrie, din replicile personajelor de mai jos, cuvintele care contin grupurile de sunete oa, wa, ud. BP Desparte in silabe cuvintele transcrise la exercitiul |. Ce observi? wl ee! NO ~ Gand epattd dts st Invnoait Coada in bait Mu te rica ped gone ai capers cle sey — Bune zie card (Cera peste ol 4- ou bcd fc tae ei pei i= Grupurile de sunete oa, ua, ud se pronunta In aceeagl silaba_ _ Exemple: coa-da, zi-ua, do-ud. Exersam ID a) Scrie cite dou’ cuvinte care s3 contin’ grupurile de sunete oa, wa sau ud intr-o singuré silaba, bb Alcatuieste cate 0 propazitie cu fiecare cuvant. BD a) Selecteazé cuvintele scrise corect. | §©) (30E) 9) Eu spun multe, tu spui unat opt ——— + scoli —__ b) Scrie un enung care sé contind toate cele trei cwvinte, as Completeaza cuvintele cu grupul de sunete potrivit: om, ua, usd, m0 + meni «_ie sStea_ «do__ »saltea__ i ee din imagine . y 1 Geoberte observ? > + Cum sure ele cayenne? Alb4-ca-Zapada dupa Fratii Grimm Obosita de drum, Alb3~ca-ZSpada intrd tn casuta. Induntru, toate lucrurile erau mititele sisclipeau de curatenie. Pe o masuta, erau frumos randuite farfuriute, lingurite, furculite, cutitase si cupe. Curioasa, a Inceput s4 le numere. Erau cate sapte din frecare fel. Apoi, s-a agezat Intr-un patut $i a.adormit. Seara, au sosit stépanil casutei. Tare s-au mai minunat piticii vazand-o, dar nu s-au Indurat sd. trezeasca. Dimineata, fata le-a povestit cum a ajuns la cisuta lor, Imparateasa ll ordonase vanitorulul 8 0 ucida. Avesta Fa salvat viata, lésind-o In pidure, ~ Vrei si ai grija de gospodaria noastra? ~ Cu draga inimal réspunse Alb3-ca-Zapada. ~ Atunci, pofi ramane la noil au spus piticii bucurogi. In universul textulul_) BD Rispunde la intrebari, ) Ce aus propus pitici? a) Cum erau lucrurile din cAsuta piticilor? e) Cea rispuns Alb3-ca-Zipada? b) Ce se afia pe masa? £) Cum pastrezi ordines si curdtenia in ©} Cele-a povestit fata piticilar? casa ta? BB Inlocuieste cuvintele subliniate tn text cu alte cuvinte cu sens aseménator. Serie enunturile obtinute. BD Completearé textul cu semnele de punctuatie corespunzatoare. Piticii au zarit-o pe Albs-ca-Zapada dormind $i au spus _ | Tare frumoasa este copila asta Dimineata, piticil au intrebat | _| Cum te cheama[_] fetito!] _| Alba-ca-Zapada|_ raspunse eal_| 1D Scie cuvinte cu ineles opus. + curitenie + mici + au sosit + Induntru 'B Transforma dupa model: cisutd-cosd sfarfuriujé-... + cutitag-... « patut—... = masupa ~... TB Desparte in silabe cuvintele date si incercuieste grupurile de sunete invatate. + sclipea-... ~tezeascd-... + Imparateasa - ... * curioasa —... * seara—.. + dimineaya-... * noastra— »viaya—... BD Completeazd cu'sau 4 cuvintele date, a} nator cram ne e)r nduiala b) / nceput dd) indurat fi) stapiini 1) BS © Iimaginati-va ca vaafiayiIn cisuya piticilor, Nota sapte sfaturi pe care credefi Gile-arda piticul din imagine Albei-ca-Z3pada pentru a pistra ordinea si curstenia in sufa lor.Interpretati in fata clasel dialogul dintre Alba-ca-ZApada si pitic. ED Citeste intebarile pe care le adreseazd fiecare pitic. BD Raspunde la intrebari. + De ce sunt piticil uimiti? + Cum siau dat seama ca obiectele lor fuseserd folosite? + Tu cum ffi lagi lucrurile cand pleci ta scoala? - De ce este importanté pastrarea curdpeniel acasa $i la scoala? + Ce activitéti desfasori, acasd si la coal, pentru pastrarea curdteniei? rigiena gi curatenia locului tn care traim fin bolile la distanta. BP Ce obiecte folosesti pentru a pastra igiena locuintei si aclasei? i Care sunt principalele Indatoriri ale elevilor de serviciu? B Sctie un text de 5-7 enunturi, pomind dela imaginea de mai jos. wa) BD Selecteaza activitatile pe care le desfa- sori pentru a asigura igiena clasei, _ Duc hartille la cosul de gunoi. © Sterg tabla. \ Arune gunoiul sub banca. [ $terg banca la venire si la plecare, LL Aerisesc zilnic. © Seriu pe banca. Nu alerg prin clasé. © Ud flotite. MA spal pe mainiinainte sé minanc. 1223 —_ Realizati un dialog pomind de la proverbul: Dacé nu intré soarele pe geam, intrd doctorul pe usa, 1D Gaseste si alte proverbe despre sin3- tate, curatenie si igiena. Scrierea corectd a cuvintelor sau si s-au Observim DD Citeste urmatorul text: Piticil sau dus In munti s scoats aur sau diamante. Inainte sa plece, ei sau sfatuit 51 apol Lau spus Albel-ca-Zapada: = Nu curva sd deschizi usa saw si vorbesti cu cineva strain! Dupa plecarea piticilor, fata a trebaluit toata ziua, facdnd curdtenie sau mancare. (Cand s-au intors seara acas3, piticli au gasit mancarea gata, aburind pe cuptor. —Este vis saw realitate? s-aw intrebat piticil uimiti, Tare mult s-aw bucurat! Albé-ca-Zapada, dupa Fratii Grimm (BD Transctie dupa model, din textul de la exercitiul 1, grupurile de cuvinte care contin sou sis-au. _ cere ee Unele cuvinte se pronunta la fel, dar se scriu diferit. |» Scriem sau atunci cind se poate Inlocui cu ori, » Scriem s-au cand urmeazdq actiune. ccemnem ) BD Inlocuieste cuvantul sau cu ori. + Allbi-ca-Zépada avea parul galben sau DD Incercuieste forma corecta. Piticil s-au/sau bucurat cind au vazut negra? cat de frumoasa era Alba-ca-Zapada. + Pitici locuiau tn pdure sau la campie? Ei s-au/sau adunat in jurul fetel si -au + Fata gatea sou canta? spus cB ar putea ramane in césuta lor, daca + Prietenii el au plecat sav au rémas? va gatl s-au/sau va face curdtenie. 1B compieteaza cu exemple potrivite, 1B Transfarma propozitiile, dupa madel. a) sauce ai >) . Es + Pitici se trezese =Piticil s-ou trezit b) S sau = devreme. devreme. . +Eisespalapefata. BD Aicatuieste cate dou’ enunturicusou —* Dupa aceea, se : ‘tmbracs. » Cand’ ai fost ubine data in vizini? La cine ol fast sl cu ce ocarie? » Clim tena pregdtit penny cceasti | vind? Cum te-ai tbat? + Gum ai salutar fa sesite? Dar ba plecave? + Ceaifficurin timpul vizier? Vizita dupa IL Caragiale Intro i, am vizitat-o pe doamna Popescu, sf o felicit pentru onomas- tica fulul sdu. Iam dus baietelului ominge de cauciuc. — lonel s-a facut baiat mare, imi spunea doamna Popescu, In timp ce bSiatul batea toba sisufla in trambita. Madam Popescu Imi spunea ceva, dar eu nu auzeam nimic. - lonell Nu e frumos sé te comporti aga cnd sunt musafirl Baiatul a aruncat toba si trambita. Apoi a lovit mingea si mi-a varsat cafeaua fierbinte pe pantaloni. ~ Ai vazut.ce-ai facut? Ai suparat pe domnul! Apoi, Intorcandu-se catre mine, cu muita bunatate: - Nu e nimict Cafeaua nu pateaza! lese cu apa caida! In universul textului_) Raspunde la intrebari. identificd enunturile adevarate si a) Care este titlul textului? Conectenah anunguate tales, b} Cine este autorul acestui text? fs or ae nm ¢) Gne merge in vizita? ee re d) Cine este lonel? b) Baiatul a primit in dar ominge. [) e) Cun se comporta baiatul In timpul €)lonel batea toba sisuflain fluier. |_| wizitei? di) Baiatul a varsat cafeaua pe f) Cum s-arcomporta un copil civilizat? pantalonil magicianului LJ B __ imagineazé-tica te intalnesti cu lonel siincerci sa ll Inveti cateva requli de politete. Observam, BD a) Citeste cuvintele scrise in Capacul magic. b) De ce a primit numele de Copacuy magic? In ce const puterea lui? DSelecteaza cuvintele magice pentru fiecare dintre situatiile urmatoare: a) te Intalnesti cu cineva; b) vrei ceva; Cai fost ajutat; d) ai ajutat; 2) al gresit. Vorba dulce mult aduct! i Alcatuifi un scurt dialog pentru fiecare dintre imaginille de mai jos. Folasiti si expresii culese din Copacul magic. i CLUBUL MICILOA ScRIFTOAL Z ©) .L25 Realizati orevistd aclasei, intitulata Revista copitlor politicos’ sau Reguifdeaur, —! ' Puteti introduce in aceasta revista poeril,ghicitori, micitexte compusede voi afige, + requil, desene, fotagrafil sau concursuri. ' ‘ ' ‘ ' ‘ BD Care dintre textele de mai jos este un text nonliterar? De ce? Jar cel rdu in gusulicd Imediat au sosit doud porumbije aibe fi doud rurtrele, apo toate piss fad lc In cers, Au Incepat 38 a Co® apidentitica in careul aléturat, cate un cuvant pentru fiecare grup de sunete Invatat. i oe - Ss © & =» @ @ b) Desparte in silabe cuvintele identifi cate la punctul a). EE Completeaza cu sou sis-au. Tori cei care ... dus la bal... mizatde fru- musefea Cenusdresei. Nu a fost recunoscuta ‘de moma sa vitregé ... de surorite el. Prinful si fate ... simfit minunat. Au ros .. au dansat ore intregi. La sférgitul batului, fata $i-a pierdert pantoful ... palaria? ED Alcatuieste un scurt text, din 5-7 enun- uri, pomind de la imagines alaturata_ mzm-zOuNo UX N ON-OV Grupeazi cuvintele cu inteles asemAnator. mireasma Invaluit aparu invelit vazu se ivi Zari alerga parfum: areveni asfingit a seintoarce apus inmiresmat mare Pentru cuvintele ramase, gaseste In text expresii cu inteles asemanator. De ce crezi ca autoarea a preferat sa foloseasca aceste expresii? 1B Alcatuieste enunturi cu sensurile diferite ale cuvintelor date. * & & a 4 B identifica, in textul Heidi, fetipa muntilor, dupa Johanna Spyri, nsusiri potrivite pentru cuvintele de mai jos Adauga situ o Insusire potrivita. Mg = Cee e., lumind® povanis Maer dorinta 9 22 Cititi textul pe fragmente. Povestiti oral fiecare fragment, apoi tot textul. P+ 4 Imagineazé-ti un dialog In care Heidi li marturiseste lui Peter cat de fericita este ci i s-a Implinit cea mai arzatoare daring. LUBUL MICILOR SCRITORI £2 Scrieti un text de 5-7 enunturi, folosind imaginea si intrebarile urmatoare: 1 | * Cine era Heidi? * Celi placea si facd? 1 + Citi aniavea? * Cum se purta cu cei | Cum arata? clin jurul su? Scrierea corecté a cuvintelor heidi, BD Citeste biletul scris de Peter, | Nedntitaim pe BP Aaspunde Ia intrebar. efinpia cu fori, Ja ora » Cui Ti este adresat biletul? 6 fics. | » Ce mesaj transmite Peter? , peter | + Ce greseli abservi in scrierea biletulul? ! BD Rescrie biletul corectand greselile, _ j a) Transcrie, din textul Heidi, fetia muntilor, dup3 Johanna Spyri, enunturile care contin cuvintele sa sisau, b) Rescrie enunturile folosind cuvintele el si ari, in loc de sa §i sau. ©) Tn enunul care contine s-a, inlocuieste cuvantul dorinta cu doringele. Cum se modificd celelalte cuvinte? Scrie enuntul obtinut dupa inkocuire, 1 Bes Alcdtuiti cate dowd enunturi folosind cuvintele urmatoare: Verificati enungurile colegului £5 1S (265) 228 cum putepi da viagd personajelor? ‘Aduceti personajele printre voi, In grupul de lucru. + Alegeti un persona) $i ajutati si completeze cuvintele cerute, extrase din text. + Despirtiti in silabe cuvintele gisite, Cuvinte care congin Cuvinte care s3 zc (ea) Cuvinte care contin mai mult de pau vocale, Bunicul 2M 8) Corectati, apoi scrieti forma corect’ a cuvintelor. Precizati regula folosits. uy b) Despartiti cuvintele In silabe si subliniati vocalete. ganna tee een n eran nnn nsenaeae== ll m,% CLUBUL MICILOR SCRITORI + ID Pomind dela imaginea data, scrieti un text de sapte enunturi, folosind corect cuvintele de la exercitiul 7. Gasiti un titlu potrivit. Prezentati textul in fata clasei, citindu- cu intonatia corespunzatoare. Semnele de punctuatie oe Hiei mine, Enktonaches Aipmegen ua $ obj pag) ite care ceoueueead cuir? z IBD Raspunde la Intrebar, » (Ce sern de punctuatie tise pare mai interesant? sa a em | surunale « Dar mailimportant? De ce? fumeluoiio. * Ce faci atunci cind altcineva Iti descoperd o greseald de punctuatie? | ‘7.4 a (05 £22 Cum puteti da viaté personajelor? + Cititi pe roluri textul Heidi, fetifa muntilor, dup’ Johanna Spyri. + Comentati interpretarea fiecSrul grup. Ce rol au jucat semnele de punctuatie? FD Completeazs textul cu semnele de punctuatie corecte. Gaseste untitlu potrivit, Usa se deschise brusc Eusunt bunicufo Sdrut mana Estitucuadevarat — intrebd bunica suspindnd Da bunico eusuntsiterogfrumossdnumaipléngi Fagdduiescsé nu plec de aici niclodata Bunica méngéie cu bldndefe capul copilei in in (CLUBUL MICILOR SCRITORI Gaseste un titu potrivit Foloseste semnele de punctuatie indicate. ay “ay ‘mai = 4 ' Formuleaza un text de cel mult sapte enunfuri, pornind de la imaginile de mai jos. ; : Somnoroase pisdrele.... de Mihai Eminescu Somnoroase pisdrele Pela cuiburi se aduna, Se ascund In ramurele — Noapte buna! P Clind af zur ubiena Ucelatanpiokesrtnin dat un cer tnstekat? Pe cind codrul negru tace; Unde erai? Ce forms Dorm gi fiorile-n grading — laa tray? Dormi in pace! + Aio ste preferona? ‘Trece lebsda pe ape Cum ovecunosti? Intre trestil s4 se culce - + Tealgindit vreodast Fie-ti Ingerii aproape, eserimp’ Somnul dulce! Ihte-opdidure ada Peste-s nopyilfeerie alae ie? Se ridicd mandra buns, F Totu-i vis si armonie — Noapte buna! BD Raspunde la Intrebari a) Cine este autarul poeziei Somnoroase ——_d) Unde se ascund pasivelele? pasdrele? e) Cese aude in linigtea noptli? b) Ce moment al zilei este descris In f) Unde se adaposteste lebada? poezie? g) Gu ce aseamind poetul colful din ) Celoc din natura descrie poetul? natura prezentat? FA Transcrie prima strofa, desp3rtind cuvintele in silabe. Cate silabe are fiecare vers? Procedeazs la fel si cu a doua strofa. Ce ai observat? ED Ce exprima ultimul vers al fiecdrel strofe? Scrie cite trel exemple de: —Indemn urare salt © a) Cautd in text perechile de cuvinte ale c3ror silabe finale sunt asemandtoare. Model: pasdrele - rémurele b) Gaseste cuvinte care si rimeze cu: nor, soare, cinipit, cfintat, célétoreste, volos. 1 Selecteaz’ din poezie cuvintele care contin grupul de sunete oa. Alcatuleste cate un enunf cu fiecare cuvant selectat. 1 Sarie din versurile poeziel Insusirile potrivite pentru urmétoarele cuvinte: pasieele una ends) somnut. Scrierea corecté a cuvintelor 1 Raspundella intrebare frm ‘Daca ar fis mergi intr-o excursie, ai alege muntele sau Reh es marea? De ce? Imayiilol. Cum crezi c& poti rimne cu c&t mai multe amintiri ga) nd Acris dintr-o calstorie? - coract Mihai Eminescu a fost un mare admirator al naturii. Cum = ey a pastrat poetul amintirile din plimbarea sa prin padure? PP Explica scrierea elementelor evidentiate la exercitiul 1. FD Transforms, dupa madet: a}rseascunde +seridicd +seretrage “seascund «seridicd « seretrag } b) + Trestia se apleacd peste apa. | Trestia s-a aplecat peste apa, | Trestille s-aw aplecat peste apa. *Lebida se duce la culcare. *Lebada... Lebedele ... *Raza lunii se strecoard printre crengi. DD Compieteaza enunturile cu forma potrivita: intr-o, intr-un, clintr-o, dintr-un, s-a, sa, sau, sau, Moores cobeont ect ghar ade eee Stelel... gi eee atc detest Gojoas poveste. Smee Povestea...seamdnd cx un céntec de feagdn. One beet ubeie atlas ramdne vesnic treaz? B Formuleaza propazitii dupa imaginile de mal jos, folosind cuvintele indicate. Asezarea textulul in pagina caietulul 1D Observa textul din imaginea urmatoare: Raspunde la Intrebari. “Unde se scrie data? Dar titlul? Dar autorul? _* Unde se scrie linia de dialog? «(Cand se las rand liber? » Cum despartim cuvintele in silabe, «Cand se foloseste alineatul? la capat de rand? FE} Completeaza urmatoarele enunturi referitaare la imaginea de mai sus: BD Alcatuieste tral enunturi care s8 continue textul scris la exercitiul 3 9 Satie dupa autodictare doua strofe, la alegere, din poezia Somnoroase pasdrele, de Mihai Eminescu. Cum se scrie fiecare vers? [ ka Priviti imaginea de mai jos. Identi- | 1 288 Amenajati a expo- ficati gregelile de agezare In pagina, zitie de caiete in sala de 9 las, Realizafi turul galeriel +i analizati fiecare calet din Ppunctul de vedere al agezsrii In pagina. Votati cele mai frumoase caiete i acordati medialia Prietenii {ui Raco. “Hol de goa os ylhioe is LBs Hie fy scene ots dap "=A fost odata, ca niciodata, undeva Ih China, o padure. ~Ce legatura are pidurea din China cu cartea? Intreaba Luca. — Viaga unei carqi ncepe tn padre. | Orice carte a fost candva un copac. Hartiaeste inventia chinezilor. Se obtine ~ Nu, dar putem sa facem o carte din hartie. —Cum? — Tu seri pe hartie diverse texte: Povesti, poezil sau ghicitori. Ca sd fie si mal interesanta, adaugi ilustratil potri- vite textelor. Apol recitim, corectam si redactam paginile si copertele pe computer, Incheiem cu imprimarea pe hartie si legarea foilor in coperte. (BB Transctie din text fragmentul incadrat in casets. PP (40) 585 a) Identificati in text cuvintele gi apoi literele care. corespund indiciilor date 1 Insoyesc textele, pentru a face cartea mai interesantd - vocala care se repeta @ contine mai multe propazitii legate prin ineles - ata eSenepeta (BiG carte dupa care Invata elevil -Wocalacareserepets (@ {ara unde s-a inventat hartia - Eons (5) material din care se obtine harti i locul unde incepe viata unei cArti —SitRISIVSESI b) Ordonati fiterele conform cadului. Ce cuvént ati descoperit? eM | BP Alege o carte de povesti si scrie cuprinsul ei pe o foaie de hartie. ee | CLUBUL MICILOR SCRITORE : ED Scrietrei intrebari si raspunsurile potrivite, pomind de la textul Povestea cartil, : Cum ai asezat intrebdrile si réspunsurile? Unde ai lasat rnd liber? ; ‘ : De .ce folasim alineatul? De ce trebuie 54 lasdm rnd liber? Cartea clasel all-s BD Raspunde ta Intrebari Care este cea mai draga amintire din clasa a Iba? *Numeste cele mai importante trei lucruri Invtate in clasa a tha. * Ce activitate organizata cu colegii in afara scolll i s-a parut cea mallinteresanta? * Ce modalitagi ai utilizat pentru a pistra amintiri din viata de scolar in clasa a lla? » Ce) a) Citeste cu atentie textul Visu/ ful Danuf. In zona incadrata vel descoperi o sarcina de lucru! b) Noteazi in caiet ceringa, ¢) Explic oral scrierea si agezarea In pagina a enuntului. Visul lui Danuy Danut este nerabdator 53 mearg’ la scoala. Este un baiat istet si prietenos. Acum lucreaza in echipa [s 0 tema foarte interesanta. Au de-realizat o carta clasel, De cateva zile se tot gandesc ce ar putea confine mai deasebit o astfel de carte. Danut a visat ideea salvatoare: o carte cu sregiel 1 some) Intrebare. Colegii au zimbit neincrezatori: —Era 0 carte de colorat? —Nu. Era 0 carte de completa! __ Gace credeti 8 au Inlocuit semnele de intrebare? Voi ce armintini afi vrea sé pastragi In cartea clasei a it-a? ©) 20 Pentru awealiza o corte o clase/, aveti nevole de un plan de lucru. + Ce vreti sa congina? * Cate paginl sf alba? * De unde vd procurati materialele? lata cdteva recomandari: + Selectati din caiete si portofoliu diverse teme, care pot fi addugate In carte, Copiati-le sau transcrietite cu ajutorul computerului. + AdSugatt ilustratil, fotografi, desene, picturi adecvate textelor. + Propuneti variante de coperta_ + Recitiqi ultimul alineat din textul Povestea céirtil. * Ce face fiecare membru al echipei? + Cum pregatiti materialele? Comunicarea serisa 1D Raspunde la Intrebari, » Ce anatimp este sunprins in imagine? (Cum ti-ai dat seama? » Ceiti place la anotimpul vara? «Care sunt activitatile tale preferate in acest anotimp? +Care este, dupa parerea ta, cel mai mare cadou pe care vara ll aduce copillor? Arar} Zide vara fs de George Topirceanu Liniste. Caldura. Soare, Sub o salcie batrana Saldile plang3toare Si cu-o carte groasa-n mana Stau In aer, dormitand, Care-mi tine de urat, Un -vitel in rau sadapa M-am culcat In fan pe spate, — 5i-0 femeie, langa apa, Somnu lin, pe nechemate, Spald rufele, cantand, A venit numaidecat. fdmalesiavne Creer Murmur slab, ca de albine, Sirdmane doar un glas Somnoros $i uniform: ( Haul satucind nsoae, Ce umplevalsa nave ; Cearta salciile, care la teuita, olacusta Toatd ziulica dorm, Mia sSrit tocmai pe nas! PP Alcituieste enunqurifolosind cuvintele | [EP Gaseste insusirile folosite de poet explicate la Vocabular. pentru: FP Raspunde la intrebari. -esdidi +murmuruiraulul «somn a) Cine este autorul poeziei? I Formuleazé enunturi cu sensurile b) Cum comunica poetul cu cititorul? diferite ale cuvintelor subliniate in text. ¢) Ce wrea sé ne wansmitd poetul prin e Gcsaaeeicart 1D Ceface cme! Continua propazitiile. d) Ce elemente din natura sunt toro- * Salcille ... pite de somn? De ce crezi? e) Daca ai fi prezent in tabloul descris Im poezie, ce ai prefera s3 faci? De ce? ID identifica perechile de cuvinte care * Adierea zefirului _. rimeaz, Scriete, despartite in silabe. * Olcusta ... Comunicarea oralé @D Raspunde Ia Intrebari “Unde locuiesc bunicii tai? + Ce fii place cel mai mult la bunici? * Cand obisnuiesti'sd mergi la ei? + De unde crezi cd vin numele de Cum te alinta bunicii? Tu cum fi alingi? bunic side bunica? BD ED a) Cititi In gand textul urmator, Tata mare, barb4 mare ‘Tota mara, borbb mare, Tale, tunde, peticeste, aa Comey Niciun pic astamparn-are. Pune geamuri, mestereste, Mare mester gospodar Drege tot cea stricat Nu pierde ziua-n zadar, ‘Vreun copil neastmparat. ‘Clesti, ciocane, cuie, chei Ca si-ifie mai usor, Tine-n mand cu temei, Tidam gi noi ajutor. Grebla, sapa, tam, topor, ‘$icu aga ajutoare, Toate-i sunt de ajutor. (Cat este ziua de mare, ‘Sicand e vorba de treaba, ‘Tata mare, barb3 mare, Nu mai sta de se Intreaba_ Niciun pic astampar n-are, Matura prin curte, sapa, Pune pomi, aduce apa, b] Gititi, pe rand, cu intonatie, cite o strofa din poezie, Dupd ce un elev citeste, celalalt refonmuleaza mesajul sau ideea ascultata, folosind cuvintele sale. ¢) Numiti principalele doua Insugiri ale bunicului, desprinse din text. E¥a2 Alege un membru al familiel. | 3 (35°) £83 La bunied Prezinta colegului de banca portretul Imaginativa c& mergeti in vizits ta acestuia, precizand: bunici, impreund cu un prieten sau o prietend. Stabiiti rolurile. Amintiti-va si folositi In dialog regulile de politefe verbala Invafate (salutul, prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea peta eee 3 _Impértaseste cu colegii planurile i perros PRL tale pentru vacanta de vard. Care este | Gitegte ¢i alte poexi din votumul aaa pe cae tpldoncgticad all Me? | Vesti marunte in saruc, de Marin Constantin, | ead Scriarea imaginativa : Vara de Duiliu Zamfirescu 1? Citeste textul aldturat 5i raspunde la Cu firea ei cea arzitoare tntrebari, Sosit-a vara Inapoi. a) De ce se bucuré toti pomii? Toti pomii sunt in sarbatoare, b) Ce pom infloreste vara? In tei st floare 3nga floare... ct De ce este dulce vara In Roménia? E dulce vara pe la noi! F? Completeazé urmatoarele enunturi, pomind de la imaginea data. Este luna Soarele _ styaluceste (ce fel de?) (unde?) Vietuitoarele s-au adapostit mits 7 (unde?) {de ce?) O carte a ramas deschisa, a (unde?) * 1B Transcrie cu atentie enunturile de mai sus, respect3nd alineatele Alcatuieste patru enunturi care s4 continue textul. Gaseste un titlu potrivit. DP SSE Alcdtuiti un text de cel mult sapte enunturi, folosind imaginile de mai jos. Dati viata personajelor! Folositi dialogul pentru a reda cuvintele fiecdruia. ZL * Unde traia viermete? » Ce pasare fl vede? * Ce s-aintamplat cu viermele? © De ce crezi cd.a vrut sa ias3 afara? * Ce credi cd au spus puil la * Cum arata? Intoarcerea mamei? = Ce crezi ca simte? @ Citeste textul gi rezolva cerintele. Boierul si Pacalaé dupa loan Slavici (Odatd, Pacala statea la marginea unei paduri. Vazand o trasura, ia repede un trunchi de copac si se preface obosit. In trisurd erau boierul, cucoana si vizitiul. — Buna ziua! Ce faci aici, omule? ~ Mi odihnesc putin, apoi duc lemnul acas8. Dumneavoastra unde mergeti? ~li caut pe Pacala, Vreau si vad dacd ma poate pacali, —Eu sunt Pacalé, dar am uitat pacalitorul acasa. Daca imi dati trasura, Il aduc imediat. Pana atunci, tineti trunchiul bine, si nu cada. Bolerul se Invoi. Au asteptat asa panda doua zi dupa-amiaza. Un trecétor, aftand ce sa intémplat, fi muri: D-apai ~D-apoi, cucoane, nu destula picaleald asta, c& s-a dus cu trsura si cu cai cu tot? Abia acum injelese boterul: fusese picalit! BD Selecteazi personajele care participa la dialog: __ Pacala boierul cucoana vizitiul |trecatonul FReee Bee Se BP Adevérat sau fals? Un boiler a venit 54 ia lemne din padure. - Pacalé a plecatacasa cu trasura boierului. + Boierul a rdmas fara trasura si cal. = Foeee Se BD Sciiecuvinte: _cu sens opus } rote odata repede — padure aici Bee munchi — odibnit s$ BD Formuleaza enunturi cu sensurile diferite ale cuvintelor unde, dar, mine. FBseeses Be See B identifica in text si desparte in silabe cate un cuvant care contine: ‘gruporile de tere cichi, gi -_ gtupurile de sunete ea, je, oa GGUS B35 tts ses. © identifica, in fragmentul marcat din textul Boiens! si Pacald, cuvinte care contin: SSeS: Bee Se © Completeaza raspunsul sau Intrebarea patrivits. a) Unde s-a Intainit Pacala cu boierul? b) Pe cine cauta boierul? os > Foeee Bes Pané la intoarcerea lui Pacala, boierul trebuia sa sprijine lemnul. ry 1D) Aicdtuieste un text de sase enunturi, pornind de la imaginile de mai jos. « Ce fructe s-au copt? Cea facut fetita? » Cu ce s-a Impo- » Cum arata? dobit fetita? Fae See Desteopti-te, rode, de Andre’ Mureganu... Unitatea 5: O LUME MINUNATA Spectacolul naturit Scrierea imaginativa dups tntrebis —___. Finoechia (a teatvu, dupa Carlo Collodi Dislog despre conduita In sala de spectacol Descrieres unui fenomen Descrierea unui abject Legendia ghiocettiltth ease ‘Scrierea imaginative dupa benzi desenate Degetica, dupa Hans Christian Andersen Descrieras Unel PeRSOB ME a mermmren Am Invatat ¢ (uu! le sting, dupa lon Creanga. sss vanes assantsssnamsnssesnsrisisn TE Ce stiu? © Neghinid, ups Barbu Stefinescu Delavrancea mmm memmmennmmemens V7 Unitates 6: EPRIMAVARA IARI Primdvarn, de Vasile Alecsandri ‘Scrierea corect’ a cuvinitelor care contin literele 04Goe, dupa LL Ceragiale . Comunicares orela. Conduita In mijloacele de transport Serberéa corecté 3 cuvirtelor care contin litera x _. @ucle uri, dup varianta in limba englez’ a povestii_._. A.cere sia da informatii Scrierea corects a cuvintelor sa si s-2 —..... Febicieares (a Pasti, de George Toplrceanus tree neon Am invafat + Cai unsprezece cocon, dupa Hans Christian Andersen swum 30 Ce stiu? © Gitlocell, dupa Hams Christian An ers@m sinner meeneseninsnnteerensaseninsee SY PSHE | Se PRE. . . . e 2 * SE ke e Unitatea 7: IN LUMEA POVESTILOR Povestea gastelor, de Geonge Casbur ... 32 Textul noniiterar .... Se ert Ursul pbciitir de valle, Ups Sar Creag 8 sarmneerermemermrieerentnnretentermenemmrerenrerene 1B. Grupurile de sunete ea, je, ia 38 Grupurile de sunete oa, ua, ud ..... Albé-ca-2éipada, dupa Frapi Grimm igiena lacuintei sia claset Scrieres corecta a cuvintelor sau gi s-au Vizind, dupa LL, Cara gigbe ene eeremrerrere Reguli de vorbire eficienta. Am Invitat « Cenusdreasa, dup Frail GAT snnnninnmininmnninmninennnianeesn 4G Ce stiu? © Mica Sitend, dupa Hans Christian ANGErSEM snssautnnisnuninnnnen 47 Unitatea 8: BINE.Al VENIT, VARAI @ Aminvatat Heid, fetiza munpiior, dup Johanna Spayth ae gnenneeenen A ‘Serierea conecté a cuvintelor 50 ‘Seerrrveter lee psec tn tel Samnoroase pasdrete... de Mihai Eminescu, — 52 ‘Scrievea conecta a cuvintelor ee 53 (Agezarea textului th pagina caietult teeter 4 Fovestea cértii .... ‘ a raiasskraceseateoaraceeeceee OS (Cartes clase a U-a » Visul ful CXSmup nee Camunicares scrisa + Zide vari, de George TopIrcea i eeeeomennn Camunicares oralé + Tata mare, barba mare, de Niarin Constantin. Scrietea imaginativ + Vara, de Duiliu Zamfireseu @ Ce stiu? + Beier si PScaiG, dupa loan Stavicl SSPREX BH PFHX a ia. Te-am z se pantry tine. AS regi ‘Acum egti capabil. aor SB idontifid 7158 ae —— wlio cuvinte.cs sl oken serse: reclame, afge sens asaméattor, Bp 3c sorts folicitSe users opus ow oo ( Sot texte literare gt acceny forms Fi Peviincenptil awints, nonliterare Ingeles cifett oe 8 sel dim imaginagie texte de 3-7 erungur, pe bara unc! imaginl sau unl gir dd intrest i | rocuncgt porconajele dintr wn teat dat a utflizext corect semnels de punctustie Iti dorese 0 vacanté minunaté site astept cu drag in clasaa Iil-al Salucl Eu sunt ftoco gi te init i cilfrorim linpreurd prin umes magica manualului de bedceve lectitantrerante ° aserag tractive, adecrate vir tale © activititide tovdcore variate teare noun din programd explicate pe tapelesul cu Jn pls, pe CD ise varianta digitald amanuahalui complet ye ctv afte inenacive de are (AMIE be rtp ereractive exerci, forur| teme de evahuare Pachetul educational junior Star® coopine: Manual (carte + C0) « Caleta! clea « Ghidul profesarhal EVOLUEZI.

S-ar putea să vă placă și