Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA I

Listă Figuri

ANEXA II

Listă Tabele

ANEXA III

Listă Abrevieri

ONS – Organizația Națională a sănătății


TNM – clasificare oncologică
TO – tumori osoase
CT – computer tomografic
RM – rezonanță magnetică
Mm – milimetri
M – metastază
G – grad
T – compartiment
Cm – centimetri
Ca – calciu
Oh – oxidril
H – hidrocen
g – gram
Na – sodiu
O - oxigen