Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA ORAŞULUI CUGIR

Nr.

ANUNŢ

Primăria oraşului Cugir aduce la cunoştinţa publicului faptul că în


data de 11.12.2017 la ora 15.30 organizează în Sala de sedinţe a Consiliului
Local o dezbatere publică pe tema adoptării nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe, taxe speciale si amenzile
aplicabile pentru anul fiscal 2018.

PRIMAR, Sef birou Relatii Publice


ING. ADRIAN TEBAN insp. Ovidiu Ciucur