Sunteți pe pagina 1din 1

27 Decembrie 2016

ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Sprijin pentru finanţarea


cheltuielilor de personal efectuate în perioada decembrie 2015
– decembrie 2017 pentru personalul Autorității Naționale pentru
Cercetare Ştiinţifică şi Inovare implicat în coordonarea,
gestionarea şi controlul FESI”. Cod proiect: 3.1.027
La data de 09 decembrie 2016 a fost semnat Contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru finanţarea
cheltuielilor de personal efectuate în perioada decembrie 2015 – decembrie 2017 pentru personalul
Autorității Naționale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare implicat în coordonarea, gestionarea şi controlul
FESI”, Cod proiect 3.1.027, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, axa
prioritară 3 „Creșterea eficienței resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al
FESI în România”, obiectivul specific 3.1.Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor
umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul
sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei politici îmbunătăţite a managementului resurselor
umane, care să asigure stabilitatea, calificarea şi motivarea adecvată a personalului cu atribuții în gestionarea,
coordonarea şi controlul FESI.

Obiectivul specific al proiectului constă în sprijinirea sistemului de remunerare a personalului cu atribuţii în


coordonarea, gestionarea şi controlul FESI din cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.

Rezultatul prevăzut: Sprijin pentru asigurarea remunerării personalului implicat în gestionarea FESI al
Organismului Intermediar pentru Cercetare din cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.

Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare – Organismul


Beneficiar:
Intermediar pentru Cercetare
Valoarea totală a proiectului: 14.903.796,96 lei. Valoarea eligibilă este de 14.773.712,00 lei, din care asistență
financiară nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională 12.512.595,38 lei și cofinanțare
2.261.116,62 lei), iar 130.084,96 lei reprezintă valoarea neeligibilă.

Durata proiect: 25 de luni, respectiv de la 01.12.2015 până la 31.12.2017.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.
Date de contact:
Adresă de e-mail structurale@ancs.ro
Tel.: 021.316.00.86