Sunteți pe pagina 1din 1

Dezvoltarea limbajului şi comunicării

Obiective cadru Obiective operaţionale Data Evaluare Obs


Slab/bine/f.bine
Limbaj -stai jos, ridică-te,
receptiv:învăţarea -arată:masa uşa,etc
instrucţiunilor -pune telefonul,cana,etc
simple -deschide uşa ,cartea,
dulapul, cutia;
-prinde/adu creionul ;
-adună jucăriile
-dă mâncare păpuşii.
Limbaj expresiv -emitere de onomatopee,
jocuri de emitere spontană
sau pe bază de imitaţie;
-denumirea unor obiecte
uzuale,prin cuvinte mono-
sau bisilabice;

Identificare -asociere obiecte identice şi


perceptivă răspuns adecvat la
solicitarea:POTRIVEŞE
imagini loto
culori
dimensiuni
forme
CAUTĂ(la fel)
-asociere obiect-imagine
-asociere obiect cu
corespondentul non-identic;
-asociere logică
obiecte/jucării după categorii
(animale,îmbrăcăminte,
mobilă, veselă,fructe,legume)
-asociere imagini identice