Sunteți pe pagina 1din 25

Un copil care citește va fi un adult care gândește.

Jocul este principalul mod al


copilului de a cuceri lumea.
Jocul și dezvoltarea limbajului
Jocul încurajează copilul să experimenteze cu sunete,
cuvinte și expresii. Aceasta este o stare naturală prin
care ei învață reguli sociale și înțeleg modul altora de a
comunica. În timp ce se joacă copilul învață să repete,
să vorbească cu rândul, să răspundă la solicitări, etc
Aceste jocuri pot fi utile în a-i ajuta să înțeleagă cum să
asculte, să privească, să imite, și să învețe cum să
comunice.
Jocul în terapia logopedică
 Jocul în terapia logopedică ajută copilul să depășească
anumite bariere psihologice legate de comunicare cum
ar fi jena propriului bagaj de cuvinte sau a defectului
de articulație, îi oferă sprijin oferindu-i mai multe
posibilități de expresie (mimico-gestual, plastic, etc),
dezvoltă creativitatea, personalitatea și îmbină stiluri
diferite de învățare.
 Terapia logopedică vizează alături de corectarea
defectului de pronunție și organizarea cunoașterii,
pregătirea copilului pentru comunicare în context
social și școlar și pentru actul lexico-grafic.
Tipuri de jocuri logopedice
 Jocurile pot fi clasificate după mai multe criterii
 a) numărul participanților
 1 la 1 sau individuale
 De grup 2-6 participanți
 b) momentul și scopul jocului în activitatea logopedică:
 inițiere
 emisie
 consolidare
 automatizare
 dezvoltare a vocabularului
 dezvoltare a comunicării funcționale
 pregătire a scris-cititului (dezvoltarea conștiinței fonologice,
auzului fonematic, analiză fonematică,etc)
De reținut!
Jocul trebuie să fie o activitate plăcută.
Jocul se adresează nivelului actual al copilului.
Fiecare copil va avea rândul/ momentul său.
Logopedul este un inițiator,mediator, coordonator dar
trebuie să nu schimbe pe parcurs regulile.
Fiecare copil trebuie să înțeleagă regulile.
Copiii nu vor fi încurajați să trișeze sau să ridiculizeze.
Pentru ca jocul să fie eficient trebuie clarificat.
Logopedul trebuie să creeze o atmosferă destinsă.
Jocurile utilizate în terapie vor ține seama de numărul de
participanți, specificul tulburării de limbaj vizate, de vârsta
și dezvoltarea copiilor și de etapa de corectare.
Inițierea Jocul explorării
 Etapa: inițiere
 Obiective
 - dezvoltarea atenției auditive, vizuale;
 - recunoașterea de către copil a aparatului fonoarticulator,
 - recunoașterea, familiarizarea cu diferitele tipuri de comunicare interumană,
 - familiarizarea cu metodele și procedeele logopedice.
 Jocul se poate adresa copiilor peste 4 ani, poate fi organizat în grup sau individual.
 Tipuri de tulburări de limbaj vizate: dislalii, întârzieri de limbaj, tulburări de ritm,
tulburări lexico-grafice,etc
 In această etapă nu vom încuraja competiția între elevi sau preșcolari dacă se lucrează în
grup pentru a obține acceptare reciprocă și încredere de sine.
 Cum comunicăm noi?
 Profesorul poate stârni imaginația copiilor spunându-le să îl urmărească cu atenție ce
spune. Profesorul clipește des șin apoi întreabă copilul: Ce am spus eu? Copiii vor remarca
doar clipitul. Apoi profesorul clipește cu un ochi, apoi întreabă: Ce am spus eu? Copiii cu
dezvoltare tipică vor remarca convenția tipică socială a cipitului cu un ochi. Profesorul va
gesticula cu degetul arătator in semn de atenționare sau de chemare, apoi întreabă: Ce am
spus eu?. Copiii vor remarca aceste gesturi convenționale.Apoi profesorul îi atenționează :
Ascultați cu atenție să îmi spuneți ce am pronunțat și apoi spune : mama. Copiii vor sesiza
că de această dată li s-a vorbit.de asemenea, profesorul le va desena o imagine ilustrând un
soare sau scriind cuvântul mama. Profesorul prin acest joc realizează procesul euristic de
recunoaștere a modurilor de comunicare.
Extratereștii
 Copiii vor fi atenționați asupra faptului că vor asculta o
conversație între o familie de extratereștrii. Aceștia nu folosesc
cuvinte ca și oamenii dar noi dacă suntem atenți ne vom da
seama de câteva lucruri din comunicarea lor.
 Fiecare membru al familiei de extratereștrii va avea vocea diferită
și va folosi o altă intonație.
 Mama-Ma.
 Tata-Me?
 Copilu-Mo.
 Mama-Mu!
 Copilul-Mu?
 Tata- Mu, Mu!
 Se discută posibile scenarii asupra a ceea ce au auzit. Câte
personaje erau? De unde ne putem da seama? De asemenea, vom
remarca faptul că atât tonul vocii cât și intonația ne comunică
ceva.
Ce ne ajută să vorbim?

 Oglinda
 Eu sunt omul ce se uită în oglindă iar voi sunteți oglinda
mea. Priviți cu atenție și imitați! Atentie! Oglinda nu
vorbește. Profesorul mișcă pe rând buzele, limba, apropie
dinții, mișcă bărbia, umflă obrajii, etc După aceea copiii vor
fi invitați să reproducă sau să arate o nouă mișcare a
gurii.Astfel se poate discuta compunerea gurii.
 Vocea
 Priviți-mi cu atenție buzele și apoi imi spuneți ce am spus!
Profesorul pronunță fără voce propoziția Noi suntem la
logopedie. Copiii vor fi întrebați ce au înțeles iar apoi se
compară aceeași propoziție cu sau fără voce. Copiii vor fi
îndemnați să încerce pe rând aceste tipuri de pronunție.
“Vorbirometrul”
Acest cuvânt este unul inventat
tocmai pentru a trezi interesul
copiiilor. Prin comparație cu
volumul televizorului noi, cu
ajutorul vorbirometrului ne
vom putea controla
intensitatea vocii.
Vom emite pe rând câte un
sunet corespunzător cerințelor
vorbirometrului și vom
evidenția creșterea și
deșcreșterea tonului vocii.
Jocuri de dezvoltare a atenției auditive și a coordonării
motrice
 Trenul spre Ținutul cuvintelor
 Etapa: emisie, consolidare
 Obiective :
 îmbunătățirea coordonării motrice grosiere,
 dezvoltarea atenției auditive,
 facilitarea emisiei sunetelor, dezvoltarea vocabularului
 Tipul tulburării de limbaj: întârziere în dezvoltarea vorbirii,
dislalii, tulburare de ritm
 Joc individual sau de grup
 Drumul ( motricitate grosieră, imitație, parcurgerea obstacolelor)
 Trenul și pădurea
 Ce se aude?(identificarea sunetelor din natură)
 Aproape sau departe? (percepția sunetelor de diverse înălțimi)
 Rapid sau lent? (perceperea ritmului)
Drumul spre Ținutul Împărăției cuvintelor
 Etapa: emisie, consolidare
Obiective :
dezvoltarea musculaturii
fonoarticulatorii,
dezvoltarea coordonării
fonoarticulatorii.
 Tipul tulburării de limbaj:
întârziere în dezvoltarea vorbirii,
dislalii, tulburare de ritm La final copiii primesc
 Joc individual sau de grup ca recompensă un
 Ne imaginăm că suntem în drum bilet de intrare în
spre Ținutul împărăției împărăție.
cuvintelor unde este împărat
Gură de aur. El ne lasă să intrăm
în castelul lui numai dacă
îndeplinim câteva porunci.
Fețe

Pe masă se așează
cartonașe cu copii
făcând diverse
mișcări de
gimnastică
fonoarticulatorie și
respirație. Copiii vor
extrage pe rând câte
un cartonaș și vor
reproduce mișcarea
iar ceilalți copii îi
vor imita.
Exercițiul de pronunție sub formă de joc

 Etapa: consolidare
 Obiective :
 îmbunătățirea coordonării motrice fonoarticulatorii,
 dezvoltarea atenției auditive,
 facilitarea consolidării sunetelor, dezvoltarea vocabularului
 Să vorbim ca...
 Tipul tulburării de limbaj: dislalii
 Joc individual sau de grup
 După ce s-a obținut emisia corectă a sunetelor acestea se vor putea
repeta în silabe prin imitația unor animale, sunete, etc
 Ex.Să vorbim ca șerpișorii
 Începe șirul/ Ecoul
 Un copil spune o silabă cu sunetul dat ex. c+v, v+c, c+v+c, v+c+v,
c+v+c+v (sa, as,ses,ese, sese, etc) iar ceilați continuă șirul.
 Fiecare copil pe rând pronunță un grup de silabe iar ceilalți îl imită.
Exercițiul de pronunție sub formă de joc

 Cine pronunță cel mai corect ?


 Acest joc poate fi jucat în etapele de consolidare,
automatizare.
 Copiii au la dispoziție seturi cartonașe cu imagini
conținând sunetul țintă (de ex. S) în poziția la care se
află copiii în terapie : inițial, median, final sau toate
pozițiile.Cartonașele se așează cu fața ăn jos pe masă.
Copiii vor trage pe rând câte un cartonaș și apoi îl vor
pronunța.au la dispoziție două încercări de a-l pronunța
corect, dacă reușesc pot păstra cartonașul, iar dacă nu îl
vor pune înapoi. Câștigă copilul care adună cele mai
multe cartonașe.
Exercițiul de pronunție sub formă de joc

 Ajută rățușca să ajungă la mămica


ei Start
 Obiective :
 consolidarea/ automatizarea
sunetului vizat
 dezvoltarea atenției auditive, Spune un cuvânt care incepe cu Sfârșit
R
 îmbunătățirea capacității de lectură ,
unde este cazul,
 dezvoltarea vocabularului
 Tipul tulburării de limbaj: dislalii Ce cuvânt cu r rimează cu ață ?
Spune un cuvânt din 2 silabe
care să cuprindă în interior
sunetul R
 Joc individual sau de grup
 Copiii vor fi invitați să răspundă la
provocarea de a ajuta un boboc de
rață să ajungă la mama lui prin Ce silabă lipsește din cuvântul
de mai jos ? Cine mănâncă miere?
parcurgerea unor etape.Copiii dau pe televi__

rând cu zarul și înaintează cu pioni.


Cartonașele sunt așezate cu fața în jos
pe masă iar copilul trage un bilet dacă Spune o ghicitoare al cărei
nu reușește să răspundă la solicitarea răspuns sa fie un animal care Dacă nu e cald e...?
conține R
din căsuță.
Dezvoltarea conștiinței fonologice și a auzului fonematic
 Lanțul cuvintelor
 Obiective :
 dezvoltarea conștiinței fonologice, URS IEPURE EXCAVATOR

 dezvoltarea atenției auditive/ vizuale,


 facilitarea consolidării ,automatizării
sunetelor,
 dezvoltarea vocabularului, STRUGURE TRAMVAI ROMÂNIA

 Tipul tulburării de limbaj: dislalii/


tulburări de tip lexico-grafic
 Joc individual sau de grup
 Se prezintă câteva cartonașe care
ilustrează imagini cuprinzând ELICOPTER TORT ARC

sunetul deficitar sau cuvinte țintă


greoaie pt copii. Copiii primesc un
număr egal de cartonașe și va trebui
să parcurgă un traseu oferind cuvinte
cu R sau cuvinte dificile care încep si RAC CORT CATEDRALA

se termină cu sunetele indicate.


Dezvoltarea conștiinței fonologice și a auzului fonematic

 Sunet inițial-
imagine
 Sortarea după
poziția sunetului în
cuvânt (omiduța,
pescuitul)
 Sortarea după
număr de silabe
 Cuvinte care
rimează
Elemente de morfologie și sintaxă

 Cuvintele
 Substantive
 Verbe
 Adjective
 Prepoziții,etc

 Omonime
 Paronime
 Sinonime
 Antonime
 Categorii de cuvinte (ex. Meserii)
Propoziția
 Afirmativă/ enunțiativă
 Interogativă
 Exclamativă

 Sortarea propozițiilor după număr de cuvinte


Dezvoltarea capacității narative
 Ordonarea secvențelor de poveste
 Continuarea unei povești
 Crearea unei povești
Concluzii
 Pentru antrenarea copiilor în activitatea logopedică
este nevoie de multă creativitate și imaginație pentru a
evita plafonarea și refuzul copilului de a repeta.
Activitatea logopedică trebuie să țină pasul cu evoluția
copilului, cu programa școlară, cu interesele copiilor,
cu dinamica vârstelor și să ofere copiilor un real sprijin
în dezvoltare.
Vă mulțumesc!
Bibliografie
Anca, M.,(2000), „Intervenții psihopedagogice în antrenarea funcției
auditiv-verbale”, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca
Bartok, E.,(2011),”Joc –Bucurie- Ochi strălucitori- Colecție de jocuri”,
Asociația Română pentru copii dislexici, Tîrgu Mureș
Danger, S.; Landreth, G.,”Child-Centered Group Play Therapy with Children
with Speech Difficulties”, International Journal of Play Therapy, Vol 14(1),
2005, p.81-102
Mușu,I.,Taflan,A.&colab.,(1997), „Terapia educațională integrată”, Ed.PRO
HUMANITATE
Păunescu , C.(1999),”Psihoterapia educațională a persoanelor cu disfuncții
intelective”, Ed. All Educațional, București
Vlad,E., (1999),”Evaluarea în actul educațional terapeutic”, PRO
HUMANITATE, București
http://www.chicagospeechtherapy.com/play-and-how-it-stimulates-
language-development-by-chicago-speech-therapy/
http://imaginationsoup.net/2013/12/5-simple-ways-play-sounds-words-2/