Sunteți pe pagina 1din 19

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Colegiul Pedagogic ’’Al.Mateevici’’ din or. Chişinău

la matematică

Studenta anului IV, gr.42


şcolară
’’Pedagogia învăţămîntului primar’’

Roman Alina
Anul de studii 2013-2014

DATA : 11.02.2014
Şcoala: liceul teoretic „Mihai Viteazul”
CLASA : a II-a
DISCIPLINA : Matematică
SUBIECTUL: Înmulţirea şi împărţirea cu 6.
TIPUL LECŢIEI : de predare-învăţare
PROFESOR: Martin Maria
DURATA: 45 minute
NOTA: ____________

SUBCOMPETENŢE:
 Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora pentru compunerea şi descompunerea
nuemrelor: aflarea unor numere necunoscute în exerciţii.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
O – să opereze corect cu termeni matematici ca: deîmpărţit, împărţitor, cât, de atâtea ori mai puţin;
O2 – să rezolve probleme de cazuri speciale de împărţire;
O3 – să folosească şi să calculeze exerciţii de împărţire;
O4 – să efectueze exerciţii variate;
O5 – să efectueze împărţiri exacte a numerelor folosind procedee de calcul rapid;
O4 – să utilizeze corect terminologia aferentă operaţiei de împărţire;
O5 - să folosească limbajul matematic adecvat;

STRATEGII DIDACTICE :
 resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul , munca independentă, jocul didactic.
 resurse materiale : fişe de lucru, manual, planşe.
 forme de organizare : frontală, individuală, în grup.
Modalităţi de evaluare :- evaluare continuã ( formativã);

Resurse bibliografice : Manualul de matematica clasa II .


Programa şcolară, clasele I şi a IV-a , Chişinău 2010 ;
,,Culegere de exerciţii şi probleme de matematică clasa I-IV”.
Etapele lecţiei Ob Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
Dozare op. Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Procedurale Materiale Organiza-
torice
Moment Voi stabili ordinea şi se pregătesc materialele Se pregătesc pentru ora de manualul
organizatoric necesare pentru lecţie. matematică. conversaţia caietul Frontal
Pregătesc materialul didactic necesar.
Salutul:
Bună dimineaţa copii.
Bine v-am găsit, dragi elevi.
Salutari şcolari.
Neaţa frumoşii mei.
Verificarea Se propune elevilor să afle înîlţimea unui Elevii calculează înăţimea conversaţia fişe frontal
cunoţtinţelor munte calculînd sarcinile: explicaţia individual

2x7=
5x4=
4x8=
5x2=
8x3=
Captarea Bufi “se laudă” că ştie înmulţirea si frontal
atenţiei impartirea cu 6 aşa că îi provoacă pe Elevii urmăresc cu atenţie Conversaţia
elevi să demonstreze că şi ei au învăţat, expunerea învăţătorului.
răspunzând corect la întrebările doamnei
învăţătoare.
Anunţarea Astăzi vom studia şi vom totaliza elevii notează tema şi conversaţia caiet frontal
temei cunoştinţele voastre despre data în caieţele.
înmulţirea şi împărţirea cu 6.
Dirijarea Observăm şi descoperim. Elevii vor fi întrebaţi ce Conversaţia frontal
propriu zisă Cifrele vor fi lipite la tablă. observă în imagine.
Manualul
Se lansează întrebări:
Ordonaţi numerele în ordinea Elevii ordonează Explicaţia
crescătoare? numerele consecutiv.
Se propune şi le numesc. individual
Ce observaţi. se numără din 6 în 6. fişe

Lucrul cu manualul. Acest exerciţiu se rezolvă


Observăm şi calculăm pagina nr.86. oral. Elevii calculînd Demonstraţia
imediat.
Completaţi tabelele înmulţirii şi împărţirii Elevii calculează oral caiet
cu 6. sarcina. Conversaţia

frontal
La tablă sunt lipite albine şi flori. Se Află prosul şi numeşte cu
calculează şi se lipesc albinele. o linie fiecare albină de Manualul
floarea pe care se va Explicaţia
aşeza.
Aplicăm şi explicăm.
Se solicită rezolvarea sarcinilor oral.
fişe individual
Fiecare elevi primeşte o fişă şi calculează:
2x3= elevii calculează sarcinile.
6x3= Demonstraţia
3x9=
3x6=
caiet
1x3= individual
10x3=
Obţinerea Completaţi tabelul: Elevii completează tabelul. conversaţia fişa individual
performanţelor a 4 6 5 8 3
ax6

Calculează, apoi compară cu ajutorul Elevii calculează în caieţele.


semnelui de relaţie.
40:4+5 72:9x4

24:6x2 24:4x2
Tema pentru Rezolvarea unei probleme din culegere. Elevii notează tema pentru conversaţia frontal
acasă acasă în agendă.
2x7=
5x4=
4x8=
5x2=
8x3=
a 4 6 5 8 3
ax6
0 6
12 18
54 48
42 36
60
30 24