Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Constanța Druță


Miron Costin 26/3, Chișinău (Republica Moldova)
079525131
constanta.druta@mail.ru
Skype constanta.druta27

EDUCAŢIE
LOCUL ŞI FORMARE
DE MUNCĂ PENTRU Contabil
CARE SE CANDIDEAZĂ
01/09/2006 Diplomă obținută pentru rezultate deosebite la învățătură și purtare
exemplară
Liceul Teoretic Țibirica, s. Țibirica (Republica Moldova)
Competențe generale
- limba română
- limba franceză
- istoria

01/09/2016–Prezent
Centrul de Excelență în Economie și Finanțe (CEEF), Chișinău (Republica Moldova)
Studiind în această instituție am învățat foarte multe lucruri noi referitor la specialitatea Finanțe. Am
căpătat imense cunoștințe în urma finisării disciplinii "Bazele contabilității'' care aștept cu nerăbdare să
le pun în practică la acest post de muncă.

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
rusă B2 B1 B1 A2 B1
franceză A2 A2 A1 A2 A2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare - Comunic eficient și sunt un bun ascultător


- Vorbesc clar și concis
- Folosesc limbajul corpului, asigurînd un feedback stabil

Competenţe - Sunt punctuală și pot să îmi stabilesc anumite obiective


organizaţionale/manageriale - Sunt responsabilă, răspund pentru ceea ce fac
- Mă integrez repede într-un grup de persoane
- Îmi place să lucrez în echipă

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

12/9/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Procesarea Creare de Rezolvarea de
Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

12/9/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2