Sunteți pe pagina 1din 16

Biodiversitatea

Ce înseamnă biodiversitatea?
Biodiversitatea este natura în toate formele
sale, constituită din toate organismele vii. Ea
reuneşte toate ecosistemele, cu toate plantele,
animalele şi microorganismele care le
populează, dar  şi genele acestor specii şi
legăturile dintre ele. 
Cum ne ajută biodiversitatea să supraviețuim?

Biodiversitatea ne ajută în nenumărate feluri,


pe care noi nici nu le sesizăm măcar. Ea ne
oferă hrană, medicamente şi îmbrăcăminte.
Priviţi câte lucruri face natura gratuit! Insectele
ne polenizează culturile. Solurile şi rădăcinile
copacillor ne purifică apa. Mucegaiul şi
insectele ne descompun deşeurile, iar copacii
curăţă aerul pe care noi îl poluăm. Înlocuiea
serviciilor de acest fel ar costa enorm. În plus,
există lucruri pe care nu le putem obţine nici
măcar cu bani: frumuseţea naturii, reflecţiile pe
care le inspiră ea…
Cauzele degradării florei şi faunei în Republica Moldova

- Gospodărirea intensivă cu extinderea şi


valorificarea a noilor teritorii naturale;
- Ameliorarea terenurilor prin secarea zonelor
umede şi exploatarea lor (terenulurilor ameliorate);
- Schimbarea cursurilor răurilor mici;
- Nerespectarea tehnologiilor de folosire a
pesticidelor şi îngrăşămintelor;
- Poluarea ecosistemelor naturale cu deşeuri
industriale;
- Braconajul, deranjarea animalelor în perioada
de reproducere;Situaţia se agravează şi din cauza
lipsei de cunoştinţe ecologice necesare şi a
iresponsabilităţii populaţiei, ineficienţa pîrghiilor
legislative şi economice, care ar stimula activităţile
de protecţie a mediului.
Pădurile sunt cele mai diversificate din punct de vedere biologic sisteme
de pe Terra, servind drept loc de trai pentru o varietate uriașă de
plante, animale și microorganisme. Diversitatea biologică
(biodiversitatea) a pădurilor trebuie privită nu doar ca arbori, ea mai
include plantele și animalele care populează pădurile, dar și
diversitatea genetică a acestora.
Ecosistemele de stejar pufos din sudul ţării
ocupă o suprafaţă de cca 7 mii ha. Compoziţia
floristică include peste 400 de specii de plante
vasculare. În aceste ecosisteme au fost
evidenţiate specii incluse în Cartea Roşie a
Republicii Moldova: albăstrea angelescu,
gimnospermum de Odesa , dediţelul mare ,păr-
de-Dobrogea
Atât activitatea omului (recoltarea plantelor
medicinale, ciupercilor, practici nedorite de
gospodărire), cât şi reducerea sursei de hrană
(popândău, rozătoare mici) continuă să
influenţeze negativ speciile de păsări răpitoare
de zi, precum acvila ţipătoare mare , acvila
ţipătoare mică , şoimul dunărean 9
a re a
se r v ţ ii
n
Co iversit ă
biod
Plante:  Animale: 

 81 specii de angiosperme,  14 specii de mamifere,


 1 specie de gimnosperme,  39 specii de păsări,
 9 specii de pteridofite,  8 specii de reptile,
 10 specii de briofite,  1 specie de amfibieni,

Ciuperci:

 16 specii de lichenofite,
 9 specii de micofite;
In fiecare an, in data de 22 mai, se celebreaza la
nivel mondial Ziua Diversitatii Biologice, in
concordanta cu hotararea Adunarii Generale a
Organizatiei Natiunilor Unite (O.N.U.) care, la 20
decembrie 2000, a proclamat data adoptarii
Conventiei pentru Diversitate Biologica – 22 mai.
MulȚumim pentru atenȚia acordatĂ!

S-ar putea să vă placă și