Sunteți pe pagina 1din 8

13_proiect_avap.doc.

pdf
Saved to Dropbox • 4 Feb 2018, 23<45

Școala Gimnazială Vădăstrița


Localitatea Vădăstrița, județul Olt

PROIECT DIDACTIC

Data: 7.XII.2015
Clasa: a III-a
Învățător: prof. înv. primar Cleșcu Valeria
Aria curriculară: Arte și Tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învățare: Harta anotimpurilor
Domeniul de conținut: Pictură
Subiectul: Anotimpul preferat
Tema plastică: Obținerea de forme spontane prin stropire și curgere
liberă
Tipul lecției: formare de priceperi şi deprinderi
Forma de realizare: activitate integrată
Discipline integrate: Arte vizuale și abilități practice
Comunicare în limba română
Muzică și mișcare
Educație civică
Scopul: Formarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza o lucrare
plastică, folosind tehnici de lucru
​ diverse
Competențe specifice:
o Arte vizuale și abilități practice

2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite


suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții
tematice
o Comunicare în limba română
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme
accesibile, rostit cu claritate;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite
contexte de comunicare;
o Muzică și mișcare

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată


de text şi de ritm;
o Educație civică

2.2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic


în contexte de viață din mediul cunoscut;
Obiective operaționale:
o Arte vizuale și abilități practice
O1: să enumere materialele folosite și etapele de lucru pentru
realizarea picturii;
O2: să aplice adecvat tehnicile de lucru;
O3: să lucreze curat și ordonat;
o Limba și literatura română
O4: să se exprime corect în propoziții, argumentând răspunsul;
O5: să asculte cu atenție demonstrarea modului de lucru și
explicațiile învățătoarei;
o Muzică și mișcare
O6: să intoneze o melodie cunoscută, respectând înălțimea și
durata sunetelor muzicale;
o Educație civică
O7: să aprecieze critic lucrările, motivând alegerea făcută.
Strategii didactice: inductiv-semialgoritmice, exersative
▪ Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
observația, brainstormingul, exerciţiul;
▪ Mijloace și materiale: coli de hârtie, acuarele, pensule, apă,
casetofon cu cd
▪ Forma de organizare: frontal-individuală
Durata: 45 minute
Resurse umane: 19 elevi
Locul desfășurării activității: sala de clasă
BIibliografie:
1. Programa școlară pentru disciplinele Arte vizuale și abilități
practice, Limba și literatura română, Muzică și mișcare,
Educație civică, clasele a III-a și a IV-a, București, 2014
(Anexa 2 la ordinul ministrului educației naționale nr.
5003/02.12.2014);
2. Cristina Rizea, Daniela Stoicescu,Ioana Stoicescu, Arte vizuale
şi abilităţi practice, Clasa a III-A, Editura. Litera, Bucureşti,
2015.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
2.OB.
1. Etapele lecţiei OP: 3. Conţinutul științific 4.Strategii 5.Evaluare
didactice
Moment - - organizarea colectivul de elevi;
organizatoric - pregătirea materialelor necesare Conversația observarea
desfășurării lecției; sistematică
- asigurarea unui climat favorabil
învăţării.

1. Reactualizarea Solicit elevii să răspundă la Conversația


cunoștințelor O4 câteva întrebări referitoare la
3 minute culorile principale, la cele secundare
( cum se obțin ele), la culorile calde
și reci.
2. Captarea Captarea atenției se realizează cu
atenției O4 ajutorul unor ghicitori ale căror Conversația evaluare
5 minute răspunsuri vor fi simboluri ale celor orală
patru anotimpuri, indicând astfel continuă
subiectul lecției. (Anexa 1) Cântarea
Elevii o să interpreteze un cântec vocală
O6 pe care l-au învățat anterior
„Cântecul anotimpurilor”.
3. Anunțarea Se anunță tema lecției:
temei și a „Anotimpul preferat” – pictură. Conversația
obiectivelor O5 Obiectivele se comunică într-o
2 minute manieră accesibilă elevilor. Explicația
4. Dirijarea Explicarea etapelor de lucru și
învățării demonstrarea modului de Aprecieri
25 minute realizare. Se prezintă elevilor şi
materialele de lucru. Se împart Conversația observaţii
acestora fișele pentru pictură verbale
(diferite, pentru fete și băieți).
O5 Anexa 2 Observare
Se explică etapele realizării temei și sistematică
se demonstrează: Explicația
*Decupează o bucată de hârtie și
suprapune-o peste desen, lăsând
liber restul foii. Cu pensula înmuiată
în culoare, stropește cu grijă foaia, Demonstrația evaluare
fără a depăși marginea acesteia. Poți orală
folosi mai multe culori continuă
(predominant culori calde pentru
vară și toamnă și culori predominant
reci pentru primăvară și iarnă).
Când consideri că ai terminat poți
îndepărta foaia de hârtie.
Se vor repeta etapele de lucru, apoi
se vor face exerciţii de încălzire a
musculaturii mâinii.
Realizarea lucrării
Elevii vor parcurge etapele Exercițiul/
O1 necesare realizării lucrării: individual
1. Acoperirea desenului

2. Stropirea suprafeței libere


O2
3. Compoziția finală și analiza
modului de realizare a
O3 sarcinii.

Elevii vor fi supravegheați și


ajutați, primind indicațiile
corespunzătoare acolo unde este
cazul.

Se va interveni atunci când elevii au


nevoie de ajutor.

Se lucrează pe fond muzical.

5. Asigurarea Se reamintesc titlul lucrării şi Conversația Aprecieri


feed-back-lui O1 etapele de lucru parcurse. şi
8 minute Se analizează lucrările fiecărui Explicația observaţii
O7 elev. Vor fi apreciate calităţi verbale
precum:
• corectitudine
• acurateţe
• finisarea lucrării
• aspectul îngrijit
O4 Se evidenţiază rolul lucrării.
Elevii spun cum s-au simțit pe
parcursul întregii activități, ce le-a
plăcut mai mult.

6. Încheierea Aprecieri generale și individuale Conversația Aprecieri


activităţii O5 cu privire la modul de participare al verbale
2 minute elevilor la lecţie. Explicația
Anexa 1
GHICITORI

Anotimpul frunzelor uscate Astăzi în


grădina mea
Lăzilor cu roade încărcate. Am văzut după
perdea
Anotimpu-n care noaptea crește Cum o zână
frumușică
Și în care vremea se răcește. Iar dă viață la
grădină.
(Toamna) Cine-i oare
acea zână?
​ (Primăvara)

Spicele înalte și bogate A venit baba


din munți
Pe câmpii stau înălțate, Peste râuri
făcând punți
Iar la munte și la mare Și a prins
spunând povești
Merg copii să stea la soare. Flori de
gheață la fereștri.
Cred că-i ușor de ghicit (Iarna)
Ce anotimp a sosit?
(Vara)

Anexa 2