Sunteți pe pagina 1din 1

REBUS

Găsește și încercuiește în careu următoarele cuvinte scrise pe


orizontală. Scrie literele rămase în căsuțele de mai jos în ordine și
descoperă mesajul ascuns.

ÎNGHEȚATĂ, SOLID, APA, LICHID, ÎNCĂLZIRE, OXIGEN.


Î N G H E Ț A T Ă

S O L I D T A P A

O L I C H I D P I

Î N C Ă L Z I R E

R E O X I G E N A

Spune care dintre cuvinte pot să îndeplinească două părți de


vorbire diferite. Care sunt acestea? Alcătuiește oral propoziții.

Ce parte de vorbire este cuvântul descoperit?