Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic - I lecţie

Data 18-32-2014
Clasa a II-a ” F”
Propunător: Silvia Ceban
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul lectiei: „Hoinar” după Emil Gîrleanu
Consolidarea cunoştinţelor
Tipul lecţiei mixtă
Subcompetenţe:
- Utilizarea eficientă a tehnicilor de lectură coerentă, constientă si fluidă în scopul extinderii
cîmpului vizual si a ritmului de citire
- Dezvoltarea capacitătii de receptare a mesajului oral sau scris

Obiective operaţionale:
O1 să citească corect, coerent, constient si expresiv textul literar;
O2 să identifice cuvintele si expresiile noi din text;
O3 să includă cuvintele noi în enunturi;
O4 să explice expresiile din text
O5 să descopere comparaţiile din text
O6 să identifice sensul propriu şi cel figurat al cuvintelor
O7 să participă activ în cadrul dezbaterilor;

Strategii didactice
a)metode şi procedee
conversaţia, conversaţia euristică, jocul didactic, exerciţiul,, munca diferenţiată, muncă independentă, munca în
echipă, gândirea critică, descoperirea, explicaţia, problematizarea, elementul- surpriză,tehnica ,,flash-bakului” ,

b)mijloace de instruire
fişe de lucru, planşe didactice, lap-top, monitor, cretă colorată, markere,

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate individuală,


Tipuri de evaluare: observaţia sistematică, evaluare verbală, evaluare scrisă

Bibliografie :
1.   MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA, CURRICULUM ŞCOLAR CLASELE I – IV,
Chişinău 2010.
2. N. Cubreacov, M. Buruiană, S. Cotelea, A. Ermicioi, Limba română, manual pentru clas a II, ed. Ştiinţa 2011.
3. N. Cubreacov, M. Buruiană, A. Ermicioi, Limba română, caietul elevului clasa a II, ed. Ştiinţa 2011.
4. N. Cubreacov, M. Buruiană, A. Ermicioi, Limba română, ghid clasa a II pentru învăţători şi părinţi, ed. Ştiinţa
2011.
5. Ungureanu, Adalmina - „Metodica studierii limbii şi literaturii române – învăţământul primar”, Iaşi,
Editura .AS, 2003
Strategii didactice
Secvenţele lecţiei Obiective Activitatea profesor- elev

EVOCARE Explicaţi semnele de punctuaţie din propoziţia


Descoperirea
următoare: Analiza
Lumînărica, zorelele, rozeta,crinul şi vioreaua îşi
împrăştie parfumul ameţitor.

REALIZAREA O7 - Care dintreflorile numite mai sus nu fac parte din


SENSULUI textul „ Hoinar „. – vioreaua Sinteza
- Care flori sunt prezente în text, dar lipsesc în
O6
propoziţie. – trandafirul, nu-mă-uita

-Care floare este albă ca spuma laptelui? /crinul


- Citirea textului. Descoperiti alte comparaţii în text. problematizare
Tolănit ca un paşă a
Albastre ca şi mine
Potir alb ca zăpada comparaţii exerciţiul
Mai cald ca la cîmp
O6
O2
Se lăsă uşor ca un fulg
O1
O7 conversaţia
O1 -Care au fost florile pe care le-a schimbat rînd pe rînd euristică
fluturele
- Car au fost „defectele” florilor descoperite de fluture.
-Pe ce floare a rămas să nopteze pretenţiosul fluture. problematizare
-De ce nu a rămas mulţumit fluturele de nici o floare. a
Fluturele - pretenţios, nemulţumit, îngîmfat, înfumurat,
nerespectuos, dispreţuitor

Ce vrea autorul să ne arate prin această călătorie a


conversaţia
O7 fluturelui?(Diversitatea şi frumuseţea florilor, a naturii.)
problematizare
Care este învăţătura acestui text?( Cind alegi prea mult te
a
alegi cu nimic.)
gândirea critică
Explicaţi expresiile:
Zise în sine – se gîndi
Îşi luă zborul – a zburat
O5 Fără să stea în cumpănă – fără să se gîndească prea mult
exerciţiul
Băgă de seamă- văzu, înţelese
munca
Alege 2 expresii şi include-le în enunţuri proprii
independentă
REFLECŢIA Lucrul în perechi
Imaginaţi-vă că aţi întîlnit fluturaşul din text ce l-aţi sfătui ,
ce l-aţi întreba Prezenteţi discuţia într-un dialog .

O7
problematizare
a
O4

Tema pentru acasă. P. 67-68 pov. – lecturi , de alcătuit cîte


o propoziţie cu fiecare cuvînt de la vocabular.

De citit o legendă despre o floare sau informaţie


EXTENSIA suplimentară despre fluture .
munca
diferenţiată

Proiect didactic – a II lecţie


Data 19-03-2014
Clasa a II-a ” F”
Propunător: Silvia Ceban
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul lectiei: „Hoinar” după Emil Gîrleanu
Consolidarea cunoştinţelor
Tipul lecţiei mixtă
Subcompetenţe:
- Utilizarea eficientă a tehnicilor de lectură coerentă, constientă si fluidă în scopul extinderii
cîmpului vizual si a ritmului de citire
- Dezvoltarea capacitătii de receptare a mesajului oral sau scris

Obiective operaţionale:
O1 să citească corect, coerent, constient si expresiv textul literar;
O2 să găsească sinonime şi antonime pentru cuvintele date;
O3 să descrie printr-un enunţ o floare;
O4 să descopere în text însuşiri pentru cuvintele propuse
O5 să-şi expună părerea despre cele citite, argumentînd alegerea.
O6 să descrie un fluture după reperele date.
O7 să identifice sensul propriu şi cel figurat al cuvintelor
O8 să participă activ în cadrul dezbaterilor;

Strategii didactice
a)metode şi procedee
conversaţia, conversaţia euristică, jocul didactic, exerciţiul,, munca diferenţiată, muncă independentă, munca în
echipă, gândirea critică, descoperirea, explicaţia, problematizarea, elementul- surpriză,tehnica ,,flash-bakului” ,

b)mijloace de instruire
fişe de lucru, planşe didactice, lap-top, monitor, cretă colorată, markere,

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate individuală,în perechi.


Tipuri de evaluare: observaţia sistematică, evaluare verbală, evaluare scrisă

Bibliografie :
1.   MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA, CURRICULUM ŞCOLAR CLASELE I – IV,
Chişinău 2010.
2. N. Cubreacov, M. Buruiană, S. Cotelea, A. Ermicioi, Limba română, manual pentru clas a II, ed. Ştiinţa 2011.
3. N. Cubreacov, M. Buruiană, A. Ermicioi, Limba română, caietul elevului clasa a II, ed. Ştiinţa 2011.
4. N. Cubreacov, M. Buruiană, A. Ermicioi, Limba română, ghid clasa a II pentru învăţători şi părinţi, ed. Ştiinţa
2011.
5. Ungureanu, Adalmina - „Metodica studierii limbii şi literaturii române – învăţământul primar”, Iaşi,
Editura .AS, 2003
Strategii
didactice
Secvenţele lecţiei Obiective Activitatea profesor- elev

EVOCARE Explicaţi semnele de punctuaţie din propoziţiile următoare:


Descoperirea
Analiza
„Fragede flori”, gîndi fluturaşul.
„Aici voi sta astăzi pe vremea arşiţei”.

REALIZAREA O7 Jocul „Spune printr-un cuvănt!”


SENSULUI Sinteza
Pietre preţioase – nestemate
O6
Cel care unblă mult fără rost – hoinar
Tulpiniţa florii – lujer
Condiment cu miros pătrunzător, piperat – cuişoare
problematizar
Fişa delucru!!! ea

Găseşte sinonime antonime exerciţiul


A poposi – a sosi zglobiu - greoi
O6
O2
Zglobiu – zvelt,sprinten fragede - ofelite
O1 Fragede- tinere, proaspete statornic – nestatornic,
O7 schimbător conversaţia
O1 Morocănos –supărăcios departe - aproape euristică
Fermecătoare – minunată subţire - gros
Mînjit – murdar dispreţuitor-respectuos
Dispreţuitor – nerespectuos se întunecase- se luminase problematizar
ea
Descoperă în text însuşirile următoarelor cuvinte:

Măninchiul strălucitor
Florile deschise, fragede, liliachii, sinilii
conversaţia
O7 Mireasma îmbătătoare
problematizar
Crin alb, întîrziat
ea
Potirul parfumat
gândirea
Praful galben
critică
Garoafa creaţă, bătută, îmbalsamată
REFLECŢIA Mirosul pipărat
Spin uscat
O5
Explicaţi expresiile:
exerciţiul
Zise în sine – se gîndi
Îşi luă zborul – a zburat
munca
Fără să stea în cumpănă – fără să se gîndească prea mult
independentă
Băgă de seamă- văzu, înţelese

Alege 2 expresii şi include-le în enunţuri proprii

 Ce vrea autorul să ne arate prin această călătorie a


O7 fluturelui?(Diversitatea şi frumuseţea florilor, a
naturii.)
Care este învăţătura acestui text?( Cind alegi prea mult problematizar
O4 te alegi cu nimic.) ea

PPT despre florile din text.

Tema pentru acasă. P. 67-68 pov. – lecturi , de alcătuit cîte o munca


propoziţie cu fiecare cuvînt de la vocabular. diferenţiată
EXTENSIA
De realizat un desen în baza textului.

HOINAR
DUPĂ EMIL GÎRLEANU

Scrieţi sinonome pentru cuvintele Scrieţi antonime pentru cuvintele :


sau expresiile date : Alte scrieri de
A poposi = __________________ zglobiu = ________________
zglobiu= ________________ Emil Gîrleanu fragede = _______________
fragede = _______________ statornic = ___________________
morocănos = _______________ __________________ departe = ____________________
fermecătoare = _______________ __________________ subţire = _________________
mînjit = ___________________ __________________ dispreţuitor =
dispreţuitor = ________________ __________________ _________________
a sta în cumpănă = ____________ __________________ se întunecase= ________________
îşi zise în sine= ______________ __________________ arşiţă = _________________
îşi văzu de drum=_____________ suspinînd = __________________
___________________________
_

Descoperă în text însuşirile următoarelor


Descrie printr-un enunţ una cuvinte : Enumeră cel puţin 6 acţiuni
dintre florile vizitate de ale fluturelui hoinar.
fluturele hoinar. Mănunchiul ________________________________ __________________________
_______________________ Florile _____________________________________ __________________________
___________________ Mireasma ___________________________________ __________________________
___________________ Crin _______________________________________ __________________________
Potirul _____________________________________ __________________________
___________________ __________________________
Praful _____________________________________
___________________ Garoafa ___________________________________ __________________________
___________________ Mirosul ___________________________________ __________________________
___________________ Spin ______________________________________ __________________________
___________________ _
___________________

Descrieţi un fluturaş Continuă gîndul:


(Ce esteaceastă fiinţă, forma corpului, cu ce se aseamănă, Cel mai mult mi-a
ce culoare are, cum se deplasează...)
___________________________________________________
plăcut____________________
________________________________________________ _________________________
________________________________________________ _________________________
________________________________________________ _________________________
________________________________________________ _________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________
________________________________________________ Am admirat_______________
________________________________________________ _________________________
________________________________________________ _________________________
________________________________________________ _________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________________
________________________________________________